Page 1

Μ ο υ σ ε ίο π ρ ο σ ο μ ο ίω σ η ς σ το Γκ ά ζ ι , Α θ ήνα


Σ ο φτά ς Μ ι χά λ ης Φίλιππας Στέφανος βόλος 2009


Μ ο υ σ ε ίο

π ρ ο σ ο μ ο ίω σ η ς

σ το

Γκ ά ζ ι ,

Α θ ήνα

Πέντε γερανοί υψώνονται κατά μήκος του οικοπέδου, ενώ από κάτω τους αναπτύσσεται ένα υπόγειο αίθριο. Ένα μουσείο - μηχανή το οποίο έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνεται ανάλογα με την εκάστοτε έκθεση. Να προσαρμόζεται σε κάθε έκθεση. Μια μεταλλική σχάρα στη βάση του αίθριου προφυλάσσει τις μεταλλικές και μπετονένιες μονάδες, που αποτελούν τους τοίχους και τις στεγάσεις σε κάθε έκθεση. Η μεταλλική σχάρα σηκώνεται και οι γερανοί παραλαμβάνουν τις μονάδες προκειμένου να τις μετακινήσουν στο σημείο που πρέπει να τοποθετηθούν. Ένα πλέγμα από συρματόσχοινα και γάντζους συνδεδεμένο με τους γερανούς είναι που μετακινεί τις μονάδες προς όλες τις πιθανές κατευθύνσεις. Κατά την τελική τοποθέτηση κάθε μονάδα τοίχου “κλειδώνει” και πάλι στη μεταλλική σχάρα με τη βοήθεια ανθρώπινου δυναμικού. Όταν όλες οι μονάδες τοίχου τοποθετηθούν, ακολουθούν οι στεγάσεις οι οποίες με παρόμοιο τρόπο καταλήγουν να αιωρούνται, κρεμασμένες από δύο ή και περισσότερους γερανούς ταυτόχρονα. Την όλη διαδικασία συντονίζει υπεύθυνος, από ειδικά διαμορφωμένο κέντρο ελέγχου. Παράλληλα στο μουσείο λειτουργούν και μικρότερες αίθουσες εικονικής πραγματικότητας, προβολών και άλλων μόνιμων εκθέσεων.


mikaelsoftas@gmail.com

stefanosfilippas@yahoo.gr

Μουσείο προσομοίωσης  

Μουσείο προσομοίωσης στο Γκάζι, Αθήνα. Σοφτάς Μιχάλης , Φίλιππας Στέφανος / βόλος 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you