Page 1

Portfolio

Mikael Rex


Indhold

PROFESSIONELT ARBEJDE 06

Laark- Kvuc

12

Primus Arkitekter- Solvangskvarteret

KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE 20

Huset for digital kultur

30

Den levende facade

38

Sociale garager i Riga

44

CBS Idræts-ungdomsboliger

50

Villa og atelier på Strandvejen

56

Aktivitetshus på Arsenaløen

3


PROFESSIONELT ARBEJDE I følgende afsnit findes få udvalgte reference projekter fra mit arbejdsliv.


Skitseforslag Afsluttede projekter

6

Isometri af KVUC Vognmagergade


Laark- Kvuc

Transformation fra kontor til en moderne skole. 2016-2019

Københavns voksenuddannelses center ligger i en gammel imponerende bygning ud mod Kongens Have. Bygningen er i sin tid bygget som hovedsæde til Københavns belysningsvæsen. Da KVUC overtog bygningen skulle der store transformationer i gang for at gøre den til en moderne uddannelsesinstitution. I opstartsfasen og i min studietid har jeg udført omfattende 3d-modeller, som har været digitalt grundlag for alle projekter. Sidenhen har jeg været involveret i mange skitse- og projekterings opgaver. I projekterne har der været fokus på arkitektonisk historiefortælling gennem atmosfære, farver, lys og materialitet. Særlige mønstre er blevet genfortolket genanvendt i andre kontekster. For eksempel er nitterne på portene blevet genfortolket som et CNC fræset mønster i træbeklædning i undervisningsrum og vejledningsrum. Alle bearbejdede rum er omhyggeligt tilrettelagt med fokus på lys og akustik og ventilation. Sekundær belysning skaber stemning og zoner til fordybelse. De akustiske elementer er udarbejdet så de komplimentere de smukke kassette lofter, som gemte sig under de forhenværende nedhængte lofter.

7


Administration

Visualisering af aula

8


Mødelokale

Velkomst

9


Visualisering af lærerlounge

Visualisering af lærerlounge køkkken

10


KlassevĂŚrelser

Vejledning

11


Situationsplan

12


Primus arkitekterSolvangskvarteret Konkurrenceforslag præmieret med 1.pladsen, 2015

Solvangskvarter konkurrencen blev til i et samarbejde med PLH-arkitekter, Primus arkitekter, Masu planning, Holek og Bjørn samt Lemming og Eriksson. Gennem min tilknytning til Primus arkitekter deltog jeg i skitseringen af projektet. Familie- og ungdomsboligerne danner to bygningsstrukturer af bymæssig karakter. Derved opstår der pladser og gadeforløb. Gennem udvalgte placeringer af funktioner og volumener opstår der rum som kan styrke kvarterets identitet. Skalaen bliver nedbrudt med fremspring og halve etager, samt en bearbejdning af kantzonen. I Ungdomsboligerne findes et tårn. I toppen er et drivhus, som om aftenen forvandles til et grønt landmark.

Opstalt af studieboliger

13


Fugleperspektiv af byggeriet

Studieboliger

14


15


SOLVANGSKVARTERET -et kvarter i København

TEAM PLH ARKITEKTER - PRIMUS ARKITEKTER - MASU PLANNING - HOLEK & BJØRN - LEMMING OG ERIKSSON

SOLVANGSKVARTERET - PLH ARKITEKTER - PRIMUS ARKITEKTER - MASU PLANNING - HOLEK & BJØRN - LEMMING OGPladsen ERIKSSON

Aftenstemning på den nye plads

16


Terasse og gang ved studieboliger

TvĂŚrsnit - Studieboliger

17


Visualisering fra Forskningspraktik pĂĽ Tegnestuen vandkunsten, KADK 2016


KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE 2011 - 2017

19


Situationsplan

20


Huset for digital kultur Afgangsprojekt fra kandidatprogrammet “Settlement, ecology & tectonics” 2017

Projektet samler flere funktioner med afsæt i digital kultur under samme tag i Den Grå Kødby. Derved skabes et kernepunkt for den formidling, debat og undervisning som finder sted i forbindelse med den digitale udvikling. Huset indgår i de mange kultur- og sportstilbud, som findes i Den Grå Kødby. Bygningen indeholder offentlige funktioner i form af udstilling, auditorium og café. Gennem udstillinger, som eksempelvis formidler den digitale historie, digital kunst eller nye teknologier, vil sanserne blive udfordret og nysgerrigheden pirret. Huset faciliterer også debatoplæg eller forelæsninger i relation til det digitale, hvor samfundsrelevante problemstillinger bliver taget op til diskussion eller bliver belyst. Auditoriet danner også rammer for e-sport events man som forbipasserende kan få et indblik i. I stueetagen i undervisningstårnet findes et digitalt værksted. Værker, som produceres på værkstedet, kan udstilles på pladserne nær bygningen. Cafeen og gårdspladsen med træer tiltrækker liv. Bygningen interagere med omgivelserne. I undervisningstårnet er der rum til klubaktiviteter i form af kodning og esport. Udformningen sender en hilsen til de mange forskellige tagflader i kødbyen og indikere med den diagonale tagryg at byggeriet tilhører en ny tid. Huset er konstrueret af CLT med betonkerner og en facade i tombak.

21

Snit AA


Halmtorvet

Toiletter Damer Handicap toillet

Info / Mødested

Hovedindgang

Digitalt værksted

Snit BB

Café

Bar

Opvask

Lager/Varermodtagelse/Grøntrum

Køkken

Snit AA

22

Cykelparkering

Toiletter Herre

Auditorie

Garderobe

Slagtehusgade

Staldgade

Råhuset H17


Huset set fra Slagtehusgade

Udstillingsrum

23


25


Isometri forhenvĂŚrende forhold

Isometri eksisterende forhold

Isometri fremtidige forhold

Snit AA

Isometri af kødbyen

26


Ankomst

Snit BB i undervisningstĂĽrn

27


Model 1:500

Opstalt mod Halmtorvet

28


Model 1:100

29


Facadeelement i Vandkunstens projekt pĂĽ AmagerfĂŚlled

30


Den levende facade Forskningspraktik hos Tegnestuen Vandkunsten, i samarbejde med Aron Wigh, i forbindelse med 3. semester på kandidatprogrammet “Settlemennt, ecolgy & tectonics”. 2016

Projektets udgangspunkt var en eksperimenterende tilgang til facadeelementer i beton med et tidsligt aspekt. Vi ville indstøbe forskellige biologiske og geologiske materialer med forskellige nedbrydningstid i betonelementer, for at undersøge det æstetiske potentiale i forandringen over tid. Undervejs stillede vi os selv spørgsmålet: Hvad nu hvis vi kunne bruge madaffald og overskydende fødevareproduktion i byggeriet? Den biologiske masse kunne blive et æstetisk element i facaden og med den rette formgivning kunne den derudover understøtte, tiltrække og interagere med plante og dyreliv. Vi forstillede os at fugle som gærdesmutter, insekter, mug, svampe, edderkopper og gnavere ville finde habitat i facaden. Et mini økosystem kunne opstå og grænsen mellem natur og by bliver udvisket. Den frie tilgang, som vi tillod os selv gennem projektet, har skabt et resultat med mange kvaliteter. Facadeelementet har de æstetiske kvaliteter af både relief og lysfilter. Når væggen fungerer som en adskiller og ikke som en formur, skaber den en zone som er i lysmæssig kontakt med det adskilte rum. På trods af dette har elementet en tyngde som beton.

Forsøg med fødevarer

31


Prøvestøbninger

32


Støbning af facadeelement

33


Fuglenes proces

Dag 1

34

Dag 4

Dag 8

Dag 14


Facadeelement i natur efter støbning

Facadeelement i natur efter 1 ĂĽr

35


Facadeelement i Vandkunstens projekt

36


Facadeelement i parkeringshus

Facadeelementer pĂĽ nationalbanken

37


Situationsplan

38


Sociale garager i Riga Semesterprojekt på kandidatprogrammet “Urbanism and societal change” 2016

I hovedstaden Riga findes et gigantisk boligkompleks. I denne er en meget usammenhængende ejerforholdsstruktur. Den jord, som egentlig tilhørte boligblokkene er blevet givet tilbage til tidligere ejere, som ofte sælger til bygherrer der opfører smagløse boligkomplekser. De nye bebyggelser indhegner sig og skaber et område med mange fysiske barrierer. En anden udfordring er, at boligområderne ikke kan understøtte det store behov for parkeringspladser. Som svar på dette bliver der ligeledes opført store garager som også er indhegnet. Det er nogle få af de mange udfordringer, som findes i boligblokkvartererne. Projektet undersøger hvordan behovet for parkeringspladser kan kombineres med iværksætterånd og på samme tid fungere som park til gavn for beboere og lokale. Garagerne arrangeres så der skabes et gadeforløb med garager som henvender sig til gaden og til parken. Disse garager, som har store vinduespartier, er tiltænkt små forretningsdrivende eller startup-virksomheder. Det kunne f.eks. være en cykelsmed, en frisør eller en skakklub som flytter ind i en garage. Garagerne i kælderplan benyttes primært til biler, men kan også bruges som f.eks. lager til en internetbutik. På taget er der mulighed for at beboerne kan dyrke grøntsager, eller mødes til et spil petanque eller bordtennis. På den måde skaber projektet merværdi for alle i området.

39


Typisk garageanlĂŚg i Riga

140 enheder

Typisk garageanlĂŚg i Riga

140 enheder

Sociale garager

Bygningen set fra gaden

40


Nordindgang

FĂŚlles have

Elevator og trappeopgang SpiralTrappe Ă˜stindgang

41


Garagerne i relation til livet pĂĽ taget

42


Zoom plan af garager som er sĂŚligt egnet til startup-virksomheder

Gadeforløb

43


j nve fasa Nor dre

Fasa

nvej

st. (m

etro)

CBS Kilen

Situationsplan

44


CBS Idræts-ungdomsboliger 5. semesterprojekt på bachelorprogrammet “Arkitektur, Eksperiment og Teknologi” 2014

Projektet tager udgangspunkt i området ved Fasanvej metro station og CBS kilen. Sitet ligger på skillegrænsen mellem by og park og er et travlt knudepunkt på Frederiksberg. Bygningen bibeholde det naturlige bevægelsesflow og tilfører samtidig ny værdi til området. Det sammensatte program er til dels offentligt og privat. Det består af studielejligheder, sportsfaciliteter og en café, som ligger ud til pladsen. Det er intentionen at disse programmatiske løsninger skal øge interaktionen mellem byen og parken. Bygningskroppene viger for det gamle vandtårn og er med til at bekræfte og understrege det fredede vandtårns betydning og afslutter karréen. Lejlighederne forbindes af altangange direkte med det offentlige program. Sportsfaciliteterne dækker over en hal med et spilleareal på 40 gange 20 meter, to danse/yogasale, samt to sqaushbaner. Tagfladen bliver et nyt grønt plataeu i byen. Caféen er placeret så den har visuel forbindelse med sporsthallen og er samtidig i direkte kontakt med pladsen. Om sommeren kan facaden åbne op så pladsen trækkes helt ind i bygningen og omvendt at det liv som finder sted flyder ud på pladsen.

Model 1:200

45


Tagflade benyttes til rekreative formĂĽl

Altangangene forbinder det offentlige og private program

46


Underviser Omklædning

Herrer Omklædning

Dame Omklædning

Reception

Sportshal

Vandtårn

Beboerlokale

Café

Fasanvej metro

Plan

47


Facade ved Solvang st.

Program

48

Sportshal

Administration

Omklædning

Boliger

Dans og yoga

Reception

Loungeområde

Fællesområde for boligerne

Squashbaner

Café


49 Sportshal


Situationsplan

50


Villa og atelier på strandvejen 4. semesterprojekt på bachelorprogrammet “Arkitektur, Eksperiment og Teknologi” 2014

Villaen er placeret ved strandvejen i Hellerup. Opgaven lød på at tegne en villa til en familie med dertilhørende atelier. Dette er løst gennem en proces med skiver som bærende konstruktion. Skiverne bliver sammensat på en måde, så der opstår spændende rumlige forløb, kompositioner og visuelle forbindelser gennem huset. På vej op gennem villaen oplever man et tilbagetrukket bibliotek og et stort glasparti ved hovedtrappen, som tager lyset og havudsigten med ind i huset. Fortsætter man forbi udsigtstuen, kommer man op til et fordelingsrum som afføder værelserne og badeværelset med udsigt. I dette forløb er der niveauspring mellem etagerne som gør huset mere levende. Ateliet i stueetagen er et dobbelt højt rum med en visuel forbindelse til resten af huset. Skivernes opbygning trækker lyset langt ind i bygning, hvor det blødt bliver opløst på fladerne.

Model 1:50 51


LaserskĂĽret og 3d printet model 1:500

Model 1:50

52


BadevĂŚrelse

53


Toilet/ Bad

Forældre værelse

Værelse

Toilet/Bad

Vaskerum

Værelse

Værelse

Plan 2.sal

Udsigtsstue

Bibliotek

Kontor

Gæsteværelse

Plan 1.sal

Køkken

Spisestue

Toilet

Atelier

Ankomst/ Stue

Plan stueetage 54


Udsigtsstue

Kontor

SovevÌrelse Spisestue og køkken

Villaen set fra gaden

55


Situationsplan

56


Aktivitetshus på Arsenaløen 3. semesterprojekt på bachelorprogrammet “Arkitektur, Eksperiment og Teknologi” 2013

Aktivitetshuset ligger langs kanalen på Arsenaløen ved Christianshavn. Husets geometri er formet med henblik på at få mest mulig ud af konteksten. Derfor er selve hallen udført med en åben visuel forbindelse til kanalen så naturen bliver trukket ind i bygning. 1.salen er roteret i en anden akse. Det gør at yogasalen har kig langs med kanalen, hvor skuespilhuset ligger for enden af aksen. For at man som danse- eller yogaudøver ikke skal føle sig alt for eksponeret om aftenen er de to sale pakket ind i træ-lameller. Den ene af de to sale har ligeledes et let udhæng over kanalen, der giver en følelse af at stå over kanalen. Adgang til 1. sal sker via trappen som er indbygget i tribunen. Herfra er der også adgang til taget, igen via en tribunetrappe, hvor der ligeledes kan dyrkes yoga, dans eller anden idræt udendørs. I selve hallen er der plads til eksempelvis 3 badminton baner. I forlængelse af hallen ligger caféen, hvis liv vil udfolde sig i kantzonen af bygningen ned til vandet. Her af masser af sol, vand og vild natur.

Aktivitetshuset

Yoga/Dans/Pilates

Boksning / Brydning

Multihallen

Omklædning

Café

57


Multihallen med forbindelse til vandet og med åbent café område

Opstalt mod syd

58


Aktivitetshuset fra udendørsarealer

Om aftenen viser bygningen sine indre programmer

59


61


62

Profile for Mikael Rex

Architecture portfolio - Mikael Rex  

Architecture portfolio - Mikael Rex  

Profile for mikaelrex
Advertisement