Page 1


INNEHÅLL 03 Krönika

DEL 1 04 04 05 06

Bakgrund Syfte Metod ASL i Ockelbo

DEL 2 08 Genomförande 10 Några citat

DEL 3 12 14 17 18 18

Resultat Skrivförmåga Diskussion Sammanfattning Referenser


KRÖNIKA


DEL 1

BAKGRUND

SYFTE


METOD


ASL I OCKELBO

2. Arbete vid da

1. Genomg책ng av uppgiften


5. Vidare arbete

atorerna

3. Arbete med utskriven text

l

4. Redovisning

w k채lla:

w

lpi e a k i m w.

hls

/ as e s . m t ro


DEL 2

GENOMFÖRANDE


an tt a å p re tt ä b r ä a rn e "Elev an orde ll e m m ru n a ll e m d e m

nd ä v n a t t a å p re r! " t t a ä g b n i t n e e ck av m y m r n ä a j a r n ö r b e i v v e a t "El s k o b r o st

a

"Elev p u n kt


nvända lagomt en i meningar!"

ve r n a ä r b ä t t r e på att använda t i slutet av en m ening!"


DEL 3

RESULTAT


SKRIVFÖRMÅGA

STOR BOKSTAV


MELLANRUM

PUNKT


DISKUSSION


SAMMANFATTNING

REFERENSER


ASL vs TRADITIONELLT  

En undersökning i nätmagasinformat om pedagoger märker skillnader på elevers läs- och skrivutveckling när de har arbetat med ASL jämfört med...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you