Page 1

Prezračevanje z MIKroventom

Edo BAHČ, Bahč d.o.o.


MIC - namen - Primer dobre prakse - U Ä?ni pripomoÄ? ek - Prihranki


Toplotna črpalka - sistemi Geotermalni – zemlja/voda

Voda – voda/voda

Zrak – zrak/voda


Zemeljske vrtine in kolektorji v MICu


Energija iz vode Sistem TČ voda/voda črpa toplotno energijo iz podtalne vode. Če je vir razpoložljiv in je kvaliteta vode ustrezna, je voda najbolj učinkovit vir energije. Teperatura podtalnice je okoli 7-12ºC


Sončni paneli - kolektorji - Letno

sonce odda na zemljo 8000 krat več energije, kot jo porabimo -Uporaba sončne energije je omejena samo z našim znanjem -Poznamo vakumske in ploščate sončne kolektorje


Energijska shema ogrevanja MIC2


Energijska shema ogrevanja PH


Viri ogrevanja in hlajenja PH

Pasivna hiša: Uporabna površina: Transmisijske izgube: Prezra čevalne izgube: Skupaj toplotne izgube: Toplotni dobitki:

8m x 8m 104 m2 1026 W 1026 W 2052 W 4565 W


Podatki PH Pasivna hiša: Toplotne č rpalke: Kolektorji: Toplotna mo č : Sonč ni paneli: Fotovoltai čni paneli:

8m x 8m 2 3 x zemeljske sonde (90m) 10 x energetske košare 2 x 10 kW 4 m2 na MIC2 + 18 m2 na PH 4kW + 5kW

Hranilnik toplote MIC 2: Hranilnik toplote pod PH:

2 x 1000 l 105 m3


Prezračevanje PH Prostor

Kapacitet a

Sistem

Prostor

m3/h DOVOD

Kapaciteta Sistem m3/h

ZRAKA

ODVOD

ZRAKA

P1 Vetrolov

0

100

P1 Vetrolov

0

100

P2 Čajna kuhinja

0

100

P2 Čajna kuhinja

20

100

P3 Pisarna

40

100

P3 Pisarna

30

100

P4 Sanitarije

40

100

P4 Sanitarije

2 x 25

100

P5 Sejna soba

60

100

P5 Sejna soba

40

100

N2 PROSTOR

40

100

N2 PROSTOR

40

100

Skupaj

180

Skupaj

180


Vgrajene naprave prezračevanja Karakteristika

Centralno prezračevanje

MIKrovent

Količina dovedenega zraka

60 - 180m3/h

50 - 150m3/h

Količina odvedenega zraka

60 - 180m3/h

50 - 150m3/h

75 – 94 %

70 – 87 %

Filter sveži zrak

F5

F5

Filter odpadni zrak

G4

G4

29 -90 W

30 – 85 W

Vračanje toplote z rekuperacijo

Moč naprave


Karakteristike Centralni prezra čevalni sistem • Enotna nastavitev za celo stavbo • Potrebna ve čja višina estriha za vgradnjo kanalov • Čišč enje kanalov MIKrovent • Nastavitev količ in zraka po prostorih glede na potrebe • Enostavna vgradnja brez dodatnih stroškov ob monta ži oken


Nekaj referenÄ?nih objektov


Hvala za pozornost

BAHČ d.o.o.

Prezracevanje_z_MIKroventom_EdoBahc  

http://www.mik-ce.si/fileadmin/user_upload/pdf_doc/PREZENTACIJE/MIKrovent_MOS_2011/Prezracevanje_z_MIKroventom_EdoBahc.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you