Page 1

V Celju, četrtek, 13. 9. 2012

NA MOS 2012 »KAKOVOSTNA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADB« TREH NAJVEČJIH Projektiranje energetskih sanacij, nepovratna sredstva in les kot priložnost trajnostne arhitekture Na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti (MOS) 2012 v Celju v galeriji hale K v času sejma od 12. do 18. 9. 2012 potekajo številni izobraževalni dogodki v organizaciji treh vodilnih slovenskih podjetij s področja zasteklitve in senčenja stavb, Roltek, d. o. o., MIK Celje, d. o. o., in Soltec, ter v sodelovanju s Šolskim centrom Velenje. Skupaj s številnimi drugimi partnerji so skozi ves teden pripravili skupne predstavitve rešitev za učinkovite in kakovostne energetske obnove zgradb. Obiskovalci hale K so dopoldne prisluhnili praktičnim napotkom Primoža Praperja (EUTRIP, d. o. o.) o projektiranju energetskih sanacij ter prvih korakih pridobivanja nepovratnih sredstev. »Ključno je, da se v energetsko saniranem prostoru počutimo bolje, da energetske sanacije prinesejo višjo kakovost bivanja, pa tudi znižanje izpustov in stroškov ter večje prihranke energije. Za to pa je potrebno osveščanje ljudi, le skozi primere dobre prakse lahko spremenimo način razmišljanja in delovanja družbe,« je povedal Praper in opozoril: »V Evropi smo na 3. mestu po poraščenosti z gozdom, a tega ne znamo izkoristiti ali pa les zelo poceni izvažamo in prodajamo. Ko se odločamo za lesene stavbe in pasivne zgradbe, se pravzaprav vračamo h koreninam. Les je surovina, ki Sloveniji daje konkurenčno prednost na trgu tistih, ki razpolagajo z drugimi energetskimi viri, npr. nafto. Spodbujanje investicij na tem področju pomeni velike multiplikativne učinke: razvoj stroke, delo za gradbeništvo, manjši pritisk na socialno košarico, prihranke energije, višjo kakovost bivanja, trdnejše zdravje ljudi, večjo storilnost in konkurenčnost … Ko pa se ljudje odločajo za energetske sanacije stavb ali gradnjo nizkoenergijskih objektov, je pomemben podatek, koliko denarja je potrebnega vložiti, da prihranimo en megavat energije. Pri nas zato spodbujamo tiste tehnologije, ki z nižjimi stroški omogočajo večje prihranke. Zato vsak projekt spremljamo že od začetka, saj je zelo pomembno, kako je dokumentacija pripravljena, tudi za pridobivanje sofinancerskih sredstev, vzpodbujamo pa tudi monitoring, kjer lahko upravitelji stavb tudi na daljavo v vsakem trenutku merijo in spremljajo porabo oz. prihranke energije.« V dopoldanski razpravi so sodelovali še Iztok Topler (Tip inženiring) ter Matej Kramar in Jože Brdnik (RE Ing, d. o. o.). Vrhunec dneva je bila okrogla miza o lesu kot priložnosti trajnostne arhitekture, kjer sta eminentna gosta arhitektka Maruša Zorec, nagrajenka Prešernovega sklada 2012 in dobitnica Plečnikovega odličja 2011, prof. dr. Franc Pohleven (Biotehniška fakulteta) ob pogovoru s Primožem Praperjem opozorila na premajhno izkoriščanje največjega naravnega bogastva v Sloveniji: »Slovenija ima neskončne možnosti, kajti tako bogati deželi z lesom sta v Evropi le še dve, ki pa les že dobro uporabljata, medtem ko znamo pri nas les le kuriti, uporabljati za kaj druga pa ne. Slovenija pri tem dejansko ne najde izhodišč, da bi podprla industrijo in začela uporabljati izdelke in objekte iz lesa. Slovenija nima energije, les pa je mogoče z zelo malo energije predelati v izdelke, ki so zdravju prijazni,« je povedal dr. Pohleven. Maruša Zorec pa je opozorila tudi na odgovornost arhitektov pri trajnostni arhitekturi: »Trajnostna arhitektura pomeni pravilno umeščanje v prostor. Težnja naše družbe bi morala biti, da smo čim bolj samooskrbni na vseh področjih. Arhitekti prispevamo k temu, ko skrbimo za prostor, z izbiro gradiv, ki jih uporabljamo, in da grdimo čim bolj energetsko varčno. Moja osebna želja in prizadevanja so, da čim več gradimo z lesom. Les je material, ki je z vidika udobja gradnje, umestitve v prostor in rabe najprimernejši material.« V popoldanskem delu izobraževalnega dogodka so Saša Šuhel (G. L. I., d. o. o.), David Verdel (Turna, d. o. o.) in Dušan Vrhovnik (Kopur, d. o. o. ) predstavili napredne materiale in elemente zunanjega ovoja stavb.


NAPOVEDUJEMO Petek, 14. 9. 2012, galerija hale K, MOS 2012, Celje: Celovita energetska sanacija zgradb Čas

Dogodek

Naslov sklopa in predavatelji

10.0012.00

Predavanja z razpravo

Celovita energetska sanacija zgradb Moderira prof. dr. Peter Novak (I-VITES). Izolacijski materiali in njihov ogljični odtis - dr. Roman Kunič (Fragmat TIM, d. d.) Fasadni sistemi DEMIT - Božidar Mithans (Demit, d. o. o) Termosolarna tehnologija, pomemben dejavnik energetske sanacije - Matija Puš (Hidria, d. d.).

12.0012.15 13.0014.00

Odmor Okrogla miza Moderator: prof. dr. Peter Novak (I-VITES)

Problematika energetske sanacije javnih zgradb Dr. Roman Kunič (Fragmat TIM, d. d.) Trajnostni razvoj je nujna usmeritev z vidika vzdržnosti virov kot tudi z vidika ekonomske odgovornosti družbe. S trajnostnim razvojem želimo postopoma doseči, da cene produktov in storitev pokrivajo tudi stroške vplivov na okolje preko celotnega življenjskega cikla. Najpogosteje je prikazana razlika med posameznimi toplotno izolacijskimi materiali v navajanju vpliva na okolje izključno po enoti mase samega proizvoda, redkeje po enoti mase na prostornino, pri tem pa je spregledano dejstvo, da so mase in vrednosti toplotne prevodnosti (λ) teh materialov izredno različne, kar močno vpliva na stopnjo potenciala globalnega segrevanja, ki ga povzroča izdelava in namestitev posamezne toplotne izolacije v ovoj zgradbe v življenjski dobi.

Božidar Mithans (Demit, d. o. o.) Predstavitev družbe Demit, fasadnih sistemov in toplotnoizolacijskih kontaktnih fasad, fasadnega sistema Demit Original, njegove sestave in posebnosti sistema; izbira sistemov, debeline toplotne izolacije in strukture, granulacije in barve zaključnega ometa; evropske smernice za sestavo in izvedbo sistemov ter pomen certificiranja sistemov in izvajalcev; požarnovarnostne in okoljevarnostne direktive, jamstva in varna ter dolgotrajna uporaba sistemov.

Matija Puš (Hidria, d. d.) Energija sonca, kot eden najcenejših in eden okolju najbolj prijaznih virov energije, je nepogrešljiva pri energetski sanaciji stavb. Termo solarni sistemi so prvenstveno namenjeni pridobivanju toplotne energije iz energije sončnega sevanja, za potrebe priprave tople sanitarne vode, (d)ogrevanja stavb, bazenov, pripravo toplote tehnoloških procesov in podobno. Pogoj je razpoložljiva, dovolj osončena površina za namestitev polja sprejemnikov sončne energije ter potrošnja toplote v čim bolj ugodnem temperaturnem območju. Tako se lahko zagotovi visok delež pokrivanje potreb po toploti s termo solarnim sistemom, visoke prihranke ter ustrezno zmanjša izpust toplogrednih emisij v ozračje.

14.0016.00

Predstavitev primerov dobrih praks

Edo Bahč (Bahč, d. o. o.) Stane Rehar (ETT Lighting, d. o. o.). Oskrba objektov z geotermalno energijo - mag. Franc Pesjak (Termotehnika, d. o. o.) Vgradnja naprave SPTE - mag. Aleks Jan (Energen, d. o. o.)

Soproizvodnja električne in toplotne energije, krajše soproizvodnja (SPTE), imenovana tudi kogeneracija, je proces sočasnega pretvarjanja energije goriva v toploto in električno energijo. Sočasna izraba goriva za pridobivanje toplotne in električne energije omogoča velike prihranke primarne energije in zmanjšanje stroškov energetske oskrbe, ne da bi bilo treba spreminjati proizvodne procese. V večini primerov soproizvodnih postrojenj znaša energetski prihranek med 20 % in 30 %. Za večino proizvodnih procesov je potrebna tudi zanesljiva oskrba z električno energijo. Soproizvodnja zagotavlja zanesljivost, poleg tega omogoča še druge prihranke.

Kompleksni ogrevalno-hladilni sistemi - Edo Bahč (Bahč, d. o. o.) Sodobna notranja razsvetljava javnih objektov - Uroš Kruljc (Intra Lighting, d. o. o.) Notranja razsvetljava Hotel Plaza, BTC Ljubljana - Stane Rehar (ETT Lighting, d. o. o) Energetski monitoring objektov - Toni Rošer (Miel Inženiring, d. o. o.) Glavni cilj energetskega monitoringa v javnih in drugih stavbah je javnosti predstaviti posamezne energetske parametre objektov. Z enostavnim prikazom proizvedene, koristno potrošene in izgubljene energije, se javnost osvešča, upravljavec pa dobi na razpolago koristne podatke o načinu obratovanja objekta. Na tak način lahko na podlagi zajetih podatkov ustrezno ukrepa in s tem pripomore k bolj ekonomični rabi objekta.Samo s kvalitetnimi podatki, lahko lastnik ali upravljavec objekta poseže po razpoložljivih sistemih in ukrepih za zmanjševanje porabe oziroma za večjo energetsko učinkovitost. Načini zajemanja so od primera do primera različni, saj je praviloma vgrajena zelo različna oprema. Sistem energetskega monitoringa pa se vedno zgradi tako, da zajamemo bistvene podatke, potrebne za analitično obdelavo in prikaz.


MIK Celje, d. o. o. Podjetje MIK bo predstavilo inovativne rešitve s področja PVC, ALU in lesenega stavbnega pohištva ter steklenih fasad, poudarek celotne letošnje predstavitve pa bo na inovativni rešitvi lokalnega prezračevanja MIKrovent, ki omogoča zračenje prostora pri zaprtih oknih z minimalnimi izgubami toplote (z do 87odstotno rekuperacijo toplote zraka pri 100-odstotni izmenjavi zraka v prostoru) in je primeren tako za sanacije obstoječih objektov kot za novogradnje. Celostno ponudbo rešitev za energetsko varčne zasteklitve in sanacije objektov bodo dopolnili tudi z inovativnim sistemom odpiranja škatlastih oken, ki se vgrajujejo predvsem v spomeniško zaščitene objekte v starih mestnih jedrih in v objekte v alpskem svetu. Nov patentiran sistem odpiranja omogoča odpiranje obeh okenskih kril hkrati in predstavlja pomemben korak pri združevanju inovativnosti in tradicije.

ROLTEK, d. o. o. Podjetje ROLTEK je uveljavljena blagovna znamka za rolete in pokriva zlasti slovenski, avstrijski in hrvaški trg. Je eden vodilnih slovenskih proizvajalcev rolet, zunanjih žaluzij, garažnih rolo in stropnih vrat, komarnikov, markiz ter ostalih senčil, ki svoje rešitve in kakovost uspešno trži že osemnajst let. Poudarek letošnje predstavitve je na doseganju energetskih prihrankov s pravilno izbiro in vgradnjo zunanjih senčil. Na enostaven in praktičen način bodo predstavili najnovejšo različico zunanje žaluzije s komarnikom KRPAN.3 ter popolnoma nov predokenski roletni sistem s pravilnim navijanjem.

MIPO, d. o. o. Soltec TM je blagovna znamka podjetja MIPO, d. o. o., in je skupno ime za inovativna in sodobno zasnovana senčila, ki vaš dom varujejo pred soncem, vročino, škodljivimi UV žarki in preprečujejo pregrevanje. Soltec so sodobni proizvodi za učinkovito senčenje vašega doma: žaluzije, roloji, polkna, brisoleji, screeni, sistemi garden in vario. Senčila Soltec so celostne, inovativne in kreativne rešitve, ki s pomočjo najsodobnejših tehnologij, materialov in konceptov vplivajo na funkcionalno, estetsko, razpoloženjsko in energijsko učinkovitost prostora. Soltec v sodelovanju z dr. Koesterjem, svetovno priznanim raziskovalcem na področju "daylight inženiringa", na sejmu MOS predstavlja novost na svetovnem trgu: zrcalne žaluzije, ki osvetljujejo prostor z dnevno svetlobo in hkrati zagotavljajo senčenje in maksimalno transparentnost.

2012-09-13-mos2012  

http://www.mik-ce.si/fileadmin/user_upload/fotografije/MOS/MOS_2012/2012-09-13-mos2012.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you