Page 1

Polina Yuri Yatsko k.d.                            Na Herši 10  SI‐1000 Ljubljana        Mik, d.o.o.  Celjska cesta 55  SI‐3212 Vojnik                                           PROJEKT RAZVOJA ENERGETSKIH OKEN 

                           Največji problem sodobnega človeka in današnje civilizacije je onesnaženost okolja.   Ena izmed pomembnih oblik onesnaženosti je onesnaženost naših bivalnih prostorov, kot  so  stanovanje,  hiša  ali  prostori  v  katerih  delamo.  Pomemben  kriterij  kvalitete  zraka  v  prostoru  je  količina  negativnih  ionov  v  zraku.  Pomanjkanje  negativnih  ionov  povzroča  številne  težave,  slabše  počutje  ter  zmanjšuje  učinkovitost  pri  delu.  Če  bi  iz  zračnega  prostora  izločili  vse  negativne  ione,  potem  npr.  miška  ne  bi  preživela  več  kot  5  minut,  človek pa bi živel le nekaj minut več.   Posledica pomanjkanja negativnih ionov v prostorih je želja po prezračevanju ali uporaba  električnih naprav za ioniziranje zraka.  Prezračevanje prostorov zmanjša našo energetsko varčnost, kar glede na aktualne cene  elektrike in ogrevanja ni poceni izbira. Pri prezračevanju v vročih poletnih mesecih, zaradi  močnega  ogrevanja  prostorov,  moramo  prostore  še  dodatno  ohlajevati  s  klimatskimi  napravami.  Pozimi  je  situacija  obratna.  Zaradi  prezračevanja  potrebujemo  dodatno  ogrevanje. Pri delovanju ionizatorov se poveča koncentracija ozona v zraku, ter oksidov  dušika. Oba spadata v kategorijo kancerogenih snovi.  Obstaja  še  en  tip  onesnaženja  naših  bivalnih  prostorov,  ki  je  povezan  s  čustvenim  stanjem  posamezne  osebe.  Specifika  takega  onesnaženja  je  v  tem,  da  človek  svoje  celotno  negativno  čustveno  stanje  (jeza,  žalost,  sovraštvo  ipd.)  prenaša  v  prostor.  Vse  njegove negativne energije se torej akumulirajo v bivalnem prostoru.    Za  reševanje  problema  kvalitete  zraka  v  prostoru  je  bila  razvita  tako  imenovana  informacijska celica. Učinek delovanja te celice ima zelo širok spekter:   1. Informacijske  celice  vgrajene  v  okna  delujejo  4x  bolj  učinkovito,  kot  ionizator  zraka,  vendar  zato  ne  potrebuje  elektrike,  ter  posledično  nimajo  negativnih  stranskih učinkov. Zato odpade potreba po pogostem prezračevanju prostora.  2. Informacijska  celica  bistveno  izboljšuje  energetiko  prostora  kar  se  odraža  na  energetskih parametrih človeka. Energetika človeka se izboljšuje do 40%.                                                                                         dr.Yuri Yatsko,                                                                                      dr.fizike, dr.filozofije 

Porocilo_Yuri_Yatsko  

http://www.mik-ce.si/fileadmin/user_upload/pdf_doc/Porocilo_Yuri_Yatsko.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you