Page 2

COLOFON Redactie Dinand Webbink (HCO), Susanne de Jong (Athenaeumbibliotheek Deventer), Marcel Mentink (Rijnbrink), Martin van der Linde (IJsselacademie)

Jaargang 7, nummer 4, oktober 2019

van de redactie Historisch Tijdschrift Overijssel

Correspondenten Erna Lammers, Willemieke Ottens, Els van der Laan-Meijer, Harrie Scholtmeijer en Ewout van der Horst (IJsselacademie), Siem van Eeten, Door Schokkenbroek (HCO), Girbe Buist Redactieadres info@mijnstadmijndorp.nl Vormgeving Frank de Wit Partners Historisch Centrum Overijssel IJsselacademie Rijnbrink Athenaeumbibliotheek Deventer

Tussen droom en daad … … staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Iedereen kent deze strofe van de grote schrijver Willem Elsschot. Iets minder bekend is het vervolg: … en ook weemoedigheid die niemand kan verklaren.

Historisch Tijdschrift Overijssel

Droom en daad. De eerste vrouwen in de Deventer gemeenteraad En verder: De Overijsselse roots van Henkjan Smits • Romantische landschaps­ parken rondom Zwolle • Indianenzomer in Overijssel • Weerman Jan Pelleboer

JAARGANG 7 • NUMMER 4 • OKTOBER 2019

4

Die weemoedigheid overviel mij bij het lezen van het artikel van Erna Lammers over de strijd die moedige vrouwen als Aletta Jacobs, Antjse Timmerman en Titia Goedhuis voerden voor het recht om te kiezen en gekozen te worden. Een strijd voor gelijkheid die vandaag de dag nog steeds gestreden wordt. Bij anderen zal wellicht frustratie of woede overheersen. Enige weemoedigheid past ook wel bij het verhaal over ‘konijn’ Lodewijk Napoleon en zijn aandoenlijke pogingen om verbeteringen aan te brengen in het land dat door zijn broer genadeloos werd uitgezogen. Maar er is veel meer. Girbe Buist vertelt over mysterieuze graancirkels, Susanne de Jong belicht het Nationaal Tinnen Figuren Museum, Marcel Mentink weet precies waar Henkjan Smits zijn wieg had staan, Ewout van der Horst neemt ons mee naar dorstige boerderijbouwers, terwijl Willemieke Ottens en Els van der Laan-Meijer de romantische dichter Rhijnvis Feith laten rondwandelen in zijn landschapspark van Boschwijk. Wellicht kunt u dit fraais nog in uw tuinstoel lezen, want de laatste jaren hebben we fraaie ‘krönnenzommers’. Mocht u dat begrip niet kennen: Harrie Scholtmeijer legt het uit. Dinand Webbink, hoofdredacteur

Profile for MijnStadMijnDorp Historisch Tijdschrift Overijssel

MijnStadMijnDorp Historisch Tijdschrift Overijssel, oktober 2019