Page 1

28 mei 2013. Nieuw op de markt: Mijn Klant op 1. Van harte ben ik er van overtuigd dat het oude adagium “klant is koning” ook in een stand houdend stabiel verdienmodel is te gieten. Ik laat u vol overtuiging en enthousiast zien dat een actieve, terzake doende, relatie met uw bestaande klant een veel stabielere basis brengt in uw jaaromzet. Daarnaast laat ik zien dat de omzet per adviseur/onderneming met dit duurzame model niet wezenlijk verschilt van het model waarin u de nadruk legt op de traditionele marktafhankelijke transactiefinanciering. Integendeel, op basis van dienstverlening aan bestaande klanten zit er nog groeipotentie in uw onderneming ten opzichte van het model waarin de transactie centraal staat. U verlaagt uw continuïteitsrisico terwijl u de omzet verhoogt. Als u écht het beste met uw klant voor hebt dan bent u leidend in de frequentie­ en het kwaliteitsniveau van de periodieke contactmomenten. U draagt doorlopend zorg voor de financiële risico’s van uw klant en u biedt een helder beeld over de inkomsten en uitgaven. In alle voor de hand liggende scenario’s en in begrijpelijke taal aan de klant duidelijk gemaakt. Daarnaast waakt u over de kosten van de producten die u zelf hebt geadviseerd en biedt u waar mogelijk een beter alternatief. Met een dergelijk klantcontact zijn loyaliteitssystemen of andersluidende lokkertjes overbodig. Want als de tijd iets heeft bewezen dan is het wel dat consumenten behoefte hebben aan eerlijke, stabiele, en vooral begrijpelijke producten. Gepaard gaande met nuchtere advisering en zekerheid waar het de financiële risico’s betreft. Met uw nieuwe rol als financieel adviseur zal geen klant bedenken dat zijn lot bij u niet in goede handen is. Evenmin zal hij twijfelen over de kostprijs, u hebt immers het beste met hem voor. Een goede prijs­ kwaliteitverhouding is alsdan vanzelfsprekend. Voor uw klant en ook voor u. Gelukkig zien we dat de productaanbieders de wetgever en de toezichthouders aansturen op significante veranderingen in onze branche. Gelijktijdig constateer ik dat er veel ondernemers zijn die op zich wel voorstander zijn van alle veranderingen in de markt maar toch, om welke reden dan ook, niet in staat om “deze nieuwe wereld” binnen de eigen onderneming gestalte te geven. Er worden verkeerde doelen gesteld, er is geen realiteitszin over de omzetpotentie van het eigen bedrijf en/of de lange termijn focus ontbreekt. Bedenkt daarbij dat het in onze branche al lang niet meer over het product gaat. Daarvan zijn er, uitzonderingen daar gelaten, voldoende die de kwaltiteitstoets van deze tijd kunnen doorstaan. Het is aan u om helder en nuchter adviserend het juiste pallet aan te bieden te onderbouwen en te waken. Naar mijn oordeel hoeft niet de kwaliteit van de producten ter discussie te staan. Het is uw dienstverlening die uw klant tot gespreksstof maakt. En u bepaalt of de toon positief of negatief is gestemd. Mijn Klant op 1 rekent u voor wat de duurzame (blijvende) omzetpotentie van uw onderneming is. Op basis van individuele gesprekken begeleid ik u tijdens de transitiefase. Vanzelfsprekend: Eerlijk, nuchter en betaalbaar met als doel een financieel stabiel relatiebestand, en een stabiel financieel fundament onder uw eigen onderneming. Het spreekt voor zich dat ik u als een koning te woord sta.


��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������

Introductie Mijn Klant op 1  

Zienswijze op duurzame verdienmodellen voor het financieel intermediair

Advertisement