Page 1

Het jaarrondprogramma op de Amsterdamse schooltuinen Het Schooltuinwerk wordt uitgevoerd door de Amsterdamse Stadsdelen. Het Amsterdams NME Centrum ondersteunt de stadsdelen bij de uitvoering van het schooltuinwerk en ontwikkelt in samenspraak met de schooltuinmedewerkers het educatieve programma. Een schooltuinjaar loopt van half januari tot en met eind november. De klassen van groep 6 / 7 komen in dit schooltuinjaar ongeveer 25 keer naar de schooltuin. Als de kinderen op de tuin komen, zijn er drie mogelijkheden: 1. Ze krijgen een binnenles; 2. Ze krijgen een tuinles; 3. Ze volgen een NME- activiteit in combinatie met een tuinles. Jaaroverzicht Januari: 1 keer naar de tuin voor binnenles 1: De eerste les Februari: 1 keer naar de tuin voor binnenles 2: Grond Maart: 1 keer naar de tuin voor binnenles 3: Zaden en vruchten April t/m september: wekelijks naar de tuin voor tuinlessen (soms in combinatie met een NME-activiteit) Oktober: 1 keer naar de tuin voor binnenles 4: Planten en dieren in de winter November: 1 keer naar de tuin voor binnenles 5: Afsluitende les

Foto: Katinka Mulder

Toelichting op de lessen Een binnenles Dit is een les die zich afspeelt in het leslokaal en op het schooltuincomplex (zoals kas, kwekerij of border). Naast inhoudelijke informatie over een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld overwinteren) zijn er veel praktische opdrachten (zoals proefjes doen met grond, herfstbladeren zoeken of een bloem uitpluizen). Een tuinles Elk kind krijgt een tuintje van ongeveer 7 m2. Dit tuintje is verdeeld in twee teeltbedjes met paadjes erlangs. Klassikale instructie vindt telkens plaats bij de voorbeeldtuin. Daarna gaan de kinderen op de eigen tuin aan het werk. De educatief medewerker loopt rond en assisteert waar nodig is, geeft uitleg, helpt en geeft aanwijzingen per kind. Een NME - activiteit in combinatie met een tuinles Soms is er na het werken in de tuin tijd over voor een NME - activiteit, bijvoorbeeld het bekijken van waterdieren in de sloot rondom de schooltuin, kleine beestjes in de eigen tuin, bomen in de border of vogels en andere grotere dieren op de tuin. De meeste schooltuinen hebben hiervoor een set veldwerkmaterialen tot hun beschikking. Scholen worden uitgenodigd en kunnen zich jaarlijks in september aanmelden. 1

Overzicht jaarrondprogramma schooltuinen  
Overzicht jaarrondprogramma schooltuinen  
Advertisement