Page 1

En historisk chance Skolebestyrelsesvalg 2012 pü Sønderlandsskolen


Sammen når vi længst Som forældre på den nye Sønderlandsskole har vi en historisk chance til at påvirke opbygningen af den nye skole, så den bliver byens suverænt mest spændende skole for både elever og ansatte. Skolebestyrelsen har alle muligheder for at påvirke de overordnede tanker om den nye skole, her inden de første streger bliver slået, og opbygningen går i gang. Det er nu, vi skal holde embedsmænd og politikere fast, så vi undgår halve løsninger.

Alle forældre skal sætte fire krydser til valget af syv forældre til skolebestyrelsen. Vi håber, at du vil fordele dine krydser, så vi får en ligelig repræsentation af forældre fra både Sønderlandsskolen og Nørrelandsskolen i den nye bestyrelse, hvor det også handler om at modtage de ældste elever fra Idom på bedste vis. Fra den gamle Nørrelandsskole er vi fire kandidater. Vi glæder os til samarbejdet og har en række værdier med fra Nørreland, som vi gerne vil bringe med ind i den nye bestyrelse.

Vi glæder os også til at lære værdierne fra Sønderlandsskolen at kende. Sammen kan vi nå rigtigt langt.


Musik giver værdi Musikken på Nørreland har vakt opmærksomhed over hele landet. Da Holstebro i år blev hædret som Danmarks bedste Musikskolekommune, var det Nørrelandsskolens Harmoniorkester, der spillede til prisoverrækkelsen i Tivoli i København. Den nye skole arver også musikklasserne, hvor børnene får professionel musikundervisning i tre timer om ugen. Musikken kræver fokus – også fra skolebestyrelsen.

Samarbejde giver glæde En skole er ikke en øde ø. På Nørreland har vi også haft et suverænt godt samarbejde med Teknisk Gymnasium om KomTek, der er naturvidenskab i børnehøjde. Vi har samarbejdet med bl.a. Odin Teatret og Musikteatret om Scenekunst i overbygningen. At se eleverne vokse på scenen har været en kæmpe oplevelse. Samarbejde kræver mod og visioner. Det bringer vi gerne med i den nye bestyrelse.

PALS gav ro Nørrelandsskolen var kommunens største PALS-skole. PALS er en særlig metode, der går ud på at anerkende positiv adfærd – og det gav ro i timerne. PALS bliver ikke umiddelbart ført med over på den nye Sønderlandsskole, men i skolebestyrelsen vil vi arbejde for, at PALS eller andre tilsvarende metoder også bliver fremmet på Sønderlandsskolen. Både børn og voksne vokser af anerkendelse.


Fire gode bud Michael Lynge Hansen Medlem af skolebestyrelsen på Nørreland siden 2006. Formand siden 2010. Jeg er gift med Jette og har to børn: Anne på 15 og Laura på 12 år. Jeg arbejder til dagligt med samarbejde og roller i professionelle erhvervsbestyrelser og har tidligere arbejdet i den finansielle sektor. I den nye skolebestyrelse vil jeg fortsætte ”samarbejdspolitikken” og sikre at alle høres. Sammen har vi en rigtig god chance for at skabe et fagligt fyrtårn i Holstebro kommune hvor indlæring og trivsel er i højsædet. Det er nu vi skal holde politikerne op på de afgivne løfter i forbindelse med sammenlægningen af de to skoler. 48 år og far til to børn i hhv. 7. og 9. klasse i næste skoleår.

Per Tornvig Medlem af skolebestyrelsen på Nørreland fra 2003 til 2010, heraf de sidste år som formand. Jeg er gift med Marlene og har tre børn: Anna på 15, Astrid på 13 og Mads på 9 år. Jeg har en baggrund som journalist på dels Dagbladet og TV/MIDT-VEST og har nu min egen virksomhed i Nupark, hvor jeg hjælper virksomheder og organisationer med markedsføring og kommunikation. Gennem mange år har jeg været med i FDF Holstebro 1. kreds blandt andet som kredsleder. Jeg er også lidt involveret i lokalpolitik. For mig er det vigtigt, at vi sammen skaber en skole hvor elever og ansatte stortrives. Kun når man trives, kan man for alvor lære noget. 46 år og far til to børn i hhv. 3. og 7. klasse i næste skoleår.

Hanne Dorte Krogh Nielsen

Brian Staal Villsen

Medlem af skolebestyrelsen på Nørreland siden 2011. Jeg er gift med Anders og har to børn: Niels på 15 og Christian på 12 år.

Ny kandidat til skolebestyrelsen. Jeg er gift med Dorthe og har tre børn: Emilie på 15, Jonas på 9 og Marie på 5 år.

Jeg arbejder som ledende lægesekretær på Regionshospitalet Holstebro, et job hvor jeg er vant til at have mange bolde i luften på én gang, og hvor omstruktureringer er blevet en del af min hverdag. Gennem mit arbejdsliv har jeg været engageret i bestyrelsesarbejde på forskellige planer bl.a. som tidligere fællestillidsrepræsentant for lægesekretærer i Holstebro gennem 5 år.

Jeg arbejder til dagligt som kaptajn ved Jyske Dragonregiment, hvor jeg er presseofficer og kontaktofficer til udsendte soldaters familier. Arbejdet med kommunikation er derfor ikke ukendt for mig.

På Nørreland har vi været vant til et højt fagligt niveau kombineret med stort socialt ansvar, og disse områder vægter jeg højt også på den nye Sønderlandsskole. Jeg har set hvad musikprofilen har gjort for elevernes engagement og indlæring, og ser frem til at endnu flere børn fremover får glæde af dette tilbud.

En god skole er for mig en skole med godt fællesskab, glade og positive børn og voksne. Eleverne skal trives i et sundt miljø og undervises ud fra den enkeltes evner og muligheder. Skolen skal prioritere børnenes indlæring og satse på et højt fagligt miljø.

Erfaring med bestyrelsesarbejde har jeg fra 5 år i Hoved Organisationen Af Officerer i Danmark, lokalafdeling Holstebro.

40 år og far til to børn i hhv. indskolingen 42 år og mor til to børn i hhv. 6. og 9. klasse i næste skoleår.

og 4. klasse i næste skoleår.

En historisk chance  
En historisk chance  

Skolebestyrelsesvalg 2012 på Sønderlandsskolen

Advertisement