Page 1

Nyt fra skolebestyrelsen på Sønderlandsskolen Nyhedsbrev nr. 1 ∙ 2012

Nyheder fra skolebestyrelsesmødet 14. august 2012

Så er den nye skolebestyrelse i arbejdstøjet Skolestart: Både ansatte og børn er allerede i fuld gang, og nu er også den nyvalgte skolebestyrelse klar til at tage fat på arbejdet på den nye Sønderlandsskole, som er en ny fælles skole for elever fra den gamle Sønderlandsskole og den nu nedlagte Nørrelandsskole. Sammen skal vi skabe en helt ny skole endda i helt nye bygninger, som efter planen står klar om bare to år. I skolebestyrelsen har vi som forældrevalgte især to ting for øje: Vi skal være med til at sikre, at starten på sammenlægningen, hvor vi stadig er i de gamle bygninger på to adresser, kommer til at foregå så smertefrit som muligt for alle parter. Samtidig skal vi være med i den meget spændende proces det er at skabe en helt ny skole. Også her er det vigtigt for os som forældrevalgte at inddrage og holde hele forældregruppen orienteret om arbejdet. Det er vigtigt, at vi alle får et fælles ejerskab til den nye skole.

Skolevejen har højeste prioritet Sikkerhed: Flere hundrede børn har i forbindelse med sammenlægningen af de to skoler fået ny skolevej. Teknisk Forvaltning i Holstebro Kommune har vurderet forskellige cykelruter i mellem Sønderland og Nørreland og udpeget steder til opsætning af nye skilte, som viser krydsende cyklister. Om skilte er nok til at skabe den nødvendige sikkerhed, kommer politiet med en udtalelse om i løbet af august. Vores umiddelbare vurdering er, at der er brug for yderligere tiltag. Vi holder øje med børnenes trafikmønstre og afventer samtidig politiets redegørelse som kommer ganske snart. Herefter vil vi kontakte politikerne med vores forslag til at øge sikkerheden.

To busafgange er næppe nok Transport: For at tilgodese de børn, som har ret til buskørsel til skole på grund af afstanden til hhv. Sønderland og Nørreland fra deres bopæl, har Teknisk Udvalg besluttet at indsætte en bus, der kører fra Sønderland til Nørreland kl. 7.40 og fra Nørreland til Sønderland kl. 7.45.


Nyt fra skolebestyrelsen på Sønderlandsskolen Nyhedsbrev nr. 1 ∙ 2012

Bussen kører igen fra Sønderland til Nørreland kl. 13.05 (fredag kl. 11.45) og fra Nørreland til Sønderland kl. 13.15. Det er lovbestemt, at kommuner skal tilbyde bus til børn som bor i en vis afstand fra skolen ved skolestart og skoleslut. I skolebestyrelsen mener vi, at det lovbestemte næppe er nok. En stor del af børnene på begge adresser går i SFH efter skoletid, og kan derfor ikke rigtigt bruge eftermiddagsafgangen, hvis de også skal gøre brug af deres SFH plads. Samtidig tilgodeser eftermiddagsbussen ikke de børn, som skal spille i Harmoniorkestret eller benytter sig af andre af musikprofilens tilbud efter skoletid. I skolebestyrelsen vurderer vi umiddelbart, at der også er brug for en senere busafgang og forbereder derfor nu en henvendelse til Teknisk Udvalg. Vi arbejder hurtigt videre med sagen.

Den nye skole tager allerede form Byggeri: Om bare to år skal der stå en helt nybygget skole klar i sydbyen til afløsning for den nuværende Sønderlandsskole og den nu nedlagte Nørrelandsskole. Skolebestyrelsen er som forældrenes repræsentanter med i den meget spændende proces, som bliver skudt i gang allerede på tirsdag 21. august til et kick off for bl.a. samtlige ansatte på skolen samt alle medlemmer af skolebestyrelsen. Sammen skal vi tænke stort og sætte ord på, hvad der skal kendetegne den nye skole. I denne fase handler det om at tænke stort og tænke højt. Allerede inden efterårsferien vil tankerne udmønte sig i en konkret beskrivelse, som beslutningstagere og arkitekter skal arbejde videre med. Sideløbende med diverse projektarbejde er også formanden for skolebestyrelsen med i byggeudvalget omkring den nye skole som repræsentant for resten af skolebestyrelsen og alle andre forældre.

Skolebestyrelsen fordelte rollerne Konstituering: Første punkt på dagsordenen til bestyrelsesmødet 14. august var konstitueringen i skolebestyrelsen. Per Tornvig blev valgt som formand og Anni Rønning som næstformand.


Nyt fra skolebestyrelsen på Sønderlandsskolen Nyhedsbrev nr. 1 ∙ 2012

Alle syv forældrevalget er i øvrigt ved at fordele sig som kontaktpersoner til alle klassetrin. Samtlige klasser får derfor besøg af et skolebestyrelsesmedlem til de forældremøder, der bliver holdt her i begyndelsen af skoleåret.

Skolebestyrelsen er forældrenes repræsentanter på skolen. Derfor er du altid velkommen til at kontakte os med idéer, kommentarer og andre input.

Næste ordinære møde i skolebestyrelsen er torsdag 30. august 2012.

Du finder en liste over alle skolebestyrelsens medlemmer her: På skolens hjemmeside: www.soenderland-sk.dk På forældreintra: http://www.soenderland-sk.dk/Infoweb/Fi2/Default.asp

Med venlig hilsen Skolebestyrelsen på Sønderlandsskolen

Formand Per Tornvig, Bygvænget 11, 6037 5713, per@tornvig.co Næstformand Anni Rønning, Helgolandsgade 47, 6082 4249, anni.roenning@hotmail.com Ane Landgren, Kaj Munksvej 22, tlf. 5071 0121, anelandgren@hotmail.com Brian Villsen, Høstvænget 2, 7500 Holstebro, tlf. 2330 9390, familienvillsen@gmail.com Hanne Dorte Krogh Nielsen, Broagervej 21, Tlf. 2487 7714, hannedorte.nielsen@gmail.com Lars Chr. Kongerslev, Hans Egedes Vej 6, 7500 Holstebro, tlf. 96100178, lck@vestforsyning.dk Michael Lynge Hansen, Dybbølsgade 18, tlf. 2784 4051, lynge@post12.tele.dk

Nyhedsmail fra Sønderlandsskolen  
Nyhedsmail fra Sønderlandsskolen  

Nyheder fra skolebestyrelsen på Sønderlandsskolen.

Advertisement