Ykkönen-lehti #2

Page 30

Teksti Miika Rautiainen

Terveisiä Ykköstyypin diabeetikoilta Kysyimme kesällä jäsenistöltämme, että minkälaisia terveisiä he haluaisivat lähettää diabeteshoitajille tämän lehden kautta. Laatimaamme kyselyyn vastasi reilussa päivässä 50 ykköstyypin diabeetikkoa. Vastaajat olivat 21–70 -vuotiaita ja he olivat sairastaneet ykköstyypin diabetesta 1–63(!) vuotta. Vapaamuotoisten terveisten lisäksi kyselimme diabeteshoitajien saavutettavuuteen liittyviä asioita. Noin puolet vastaajista koki, että diabeteshoitajaa ei saa kiinni aina tarvittaessa. Kaksi kolmasosaa vastaajista ilmoitti, että diabeteshoitajalle on mahdollista lähettää sähköpostia ja neljä viidestä sanoi olleensa diabeteshoitajaan yhteydessä puhelimitse. Viisi vastaajaa vastasi lisäksi, että yhteydenpito sujuu sairaalan omalla viestijärjestelmällä ja pari diabeetikkoa oli saanut palvelua myös videopuhelun välityksellä. Lohdullista oli kuitenkin, että hieman yli puolet 30

vastaajista tapasi diabeteshoitajaa 3–4 kertaa vuodessa. 45 % vastaajista tapasi diabeteshoitajan vain 1–2 kertaa vuodessa. Diabeteshoitajat ovat keskimäärin aika hyvin tavoitettavissa ja on tärkeää, että diabeetikoilla on toimiva yhteys heihin. Vapaamuotoisissa terveisissä diabeetikot tuntuivat kaipaavan eniten sitä, että hoitajat kuuntelisivat ja myötäeläisivät vaikealta tuntuvissa hetkissä. Kaivattiin sitä, että vastaanotolla keskitytään diabeetikkoon, eikä aikaa täytettäisi epäolennaisilta tuntuvilla asioilla. Yli puolet terveisistä olivat kuitenkin täynnä kiitollisuutta diabeteshoitajia kohtaan.