Page 17

Aaro sekä Suvi kuvailevat itseään hetkessä eläjiksi, eikä kumpikaan ole vielä huolissaan lisäsairauksista. Aaroa lisäsairaudet eivät pelota akuutisti, mutta hän kuitenkin ajattelee niiden olevan huono asia. Suville tulevaisuuden mahdolliset vaikeudet tuntuvat vielä kaukaisilta. Äkilliset verensokerin laskut eivät pelota Aaroa, sillä hän osaisi toimia tilanteen sattuessa. Suvilla alhaisen verensokerin oireet tulevat aikaisin ja sen takia todellisia vaaratilanteita ei ole aiheutunut. Kaukosuhteen takia Suvi asuu suurimman osan ajasta yksin, mutta tämä ei kuitenkaan huoleta Aaroa. Hänen mielestään Suvi osaa pitää hyvin huolta itsestään. Hypot ovat päässeet yllättämään pari kertaa Suvi on kaksi kertaa hyötynyt ulkopuolisen avusta verensokerin laskiessa. Molemmissa tilanteissa hän on ollut ystäviensä seurassa. Toinen hypoista sattui musiikkikeikalla, missä ystävä auttoi Suvin pois ahtaasta jonotustilanteesta. Ambulanssihenkilökuntaa ei ole kuitenkaan koskaan tarvittu, sillä oireet ovat tulleet riittävän aikaisin. Suvi viettää paljon aikaa ystäviensä kanssa, ja Aaro luottaa heidän jatkossakin auttavan Suvia vastaavissa tilanteissa. Verensokerien vaihtelusta johtuva huono olo haittaa joskus yhteistä tekemistä hetkellisesti. Esimer-

kiksi hypon sattuessa verensokerin nousua joutuu odottamaan, ennen kuin voi lähteä kauppaan tai kaupungille. Suvi kertoo olevansa hypon sattuessa usein kärttyinen, mutta Aaro ei ole mielestään kärsinyt verensokerin heittelyn aiheuttamista kiukutteluista. Suvi sanoo hypopelon rajoittavan jonkin verran illanviettoja, koska riittävän syömisen muistaminen on alkoholia juodessa niin tärkeää. Diabetes ei kuitenkaan koskaan ole yksin syynä alamäkiin. Jos muut asiat menevät elämässä huonosti niin myös diabeteksen kanssa menee huonosti. Se on kuitenkin ohimenevää, Suvi sanoo. Suvin mielestä Aaron suhtautuminen diabetekseen on juuri se mitä hän toivookin, sillä sairaus on hänen oma taakkansa. – On hankalaa olla huolissaan, jos itse ei sairasta diabetesta. Sairastavaan henkilöön on vaikea samaistua ja ajatella mahdollisia tulevaisuuden ongelmia, Suvi pohtii. Pariskunnan haastattelusta heijastuu vahva keskinäinen luottamus. Aaro luottaa Suvin hoitavan diabetesta parhaan kykynsä mukaan ja antaa hoidolle myös tilaa sen niin vaatiessa. Suvi tietää, että Aaro osaa toimia vaaratilanteissa, ja tämä riittää hänelle. Diabetes ei ole pariskunnan elämässä pääasia, vaikka se kulkee mukana jatkuvasti. Tulevaisuutta ei kannata pelätä, vaan huolehtia itsestään niin hyvin kuin pystyy ja samalla elää elämäänsä täysillä. ■

JOS MUUT ASIAT MENEVÄT ELÄMÄSSÄ HUONOSTI NIIN MYÖS DIABETEKSEN KANSSA MENEE HUONOSTI. SE ON KUITENKIN OHIMENEVÄÄ.

17


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.