Page 1

Täiesti normaalne linnapea! u, võlg Pole kellelegi teeneid des. tegutsen Jõgeva huvi

MIHKEL KÜBAR Kandidaat nr 101


Pilguheit eluloole

S

ündisin 29. aprillil 1982. aastal Raplas õpetajate perekonnas. Olen õppinud Kivi-Vigala põhikoolis, Rapla ühisgümnaasiumis ja Tartu ülikooli usuteaduskonnas. Mull on kaks venda, Madis ja Uku. Minu elukaaslane Pirko on Tartu ülikoolis teadur ning minu peres kasvab kaks poega, Miikael (6) ja Iisak (3). Olen töötanud ajalehes Postimees ja Raplamaa tollases nädalalehes Nädaline küljendajana, viimases tegin ka toimetajatööd. Kaitseväeteenistuse läbisin NarvaJõesuus Eesti Piirivalve Sissikompaniis. Maailma olen püüdnud parandada mitmes vabaühenduses, näiteks Eesti Omanike Keskliidus. Kuulun Eesti Lastevanemate Liitu ja Johannes Käisi Seltsi, samuti olen EELK Jõgeva koguduse liige ja osalen Spordiklubi Toonus tegevuses. Veel mõned aastad tagasi laulsin Rapla ühisgümnaasiumi Mitte-Riinimanda vilistlaskooris. Muusikaliseks suursaavutuseks pean 1999. aastal võidetud Alo Mattiiseni nimelise laulukonkursi grand prix`d. Tartu maratoni olen läbi suusatanud kolm korda. Vabal ajal ja enda vormis hoidmiseks tegelen korv- ja jalgpalliga. Loen kirjandust, mis käsitleb religiooni, ühiskonnateadusi või juhtimisteadust, mängin kitarri ja laulan. Olen osanik pereettevõttes.

Alo Lõoke Jõgeva gümnaasiumi vilistlane

Mihklil on hea tööd teha, sest ta on tulnud mujalt. Sageli jäädakse väikestes kohtades enda väiksesse ringi väikeste mõtetega ja arvatakse, et ollakse maailmanaba. Aga see mõtteviis ei loo tulevikku, siit saavad alguse probleemid ja siis ahnitsetakse kõikvõimalik endale ja enda sõpradele kokku. Kõrvalttulija pilk on oluline ja Mihklil on see pilk olemas. Igas töös on keeruline, kuidas otsuste juures doseerida külma kõhtu ja sooja südant. Mihkel vaatab selgelt tulevikku, samas hindab traditsioone ja väärtusi.


Karikakra lasteaed on koht, kus täiskasvanu sooviks taas laps olla.

IRLi ees­­t­­ vedamisel on Jõgeva linnas: • kehtestatud lasteaia kohatasu soodustus paljulapselistele peredele. Iga pere teine laps saab kuni 50% soodustust lasteaia kohamaksust, iga kolmas ja järgnev laps saavad lasteaias käia ilma kohamaksuta; • renoveeritud ekstreemspordiväljak; • viidud eelarvesse eraldi sisse linna suurimate kultuurikollektiivide juhendajate töötasu, et kultuuritraditsioon kestaks; • lõpetatud nii “Rohutirtsu” renoveerimine, kui ka “Karikakra” uue hoone ehitus; • hoitud ära mitmed priiskavad ja arutud algatused.

Jüri Leesment Jõgeva linna patrioot ja teenetemärgi kavaler

Mihkli puhul piisas mulle vaid pilgust ja paarist lausest, et taibata – tegu on väärt mehega, kel nii mõistust kui ka südant. See on kinnitust leidnud. Jõudis ta Jõgevale, jõuab veel.


Jõgeva rikkus on meie inimesed. Ühelt poolt peame hoidma omasid ja teisalt olema avatud uutele tulijatele. Avatus ja külalislahkus on meie linna võimalus kanda väärikalt maakonna tõmbekeskuse rolli ka tulevikus.

Selleks et Jõgeva linnas oleks hea elada ja et siia oleks hea tulla ka tulevikus, tuleb

1. 2.

hiljemalt nelja aasta pärast moodustada koos Jõgeva vallaga ühendomavalitsus;

koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse “Start-up” programmiga luua noortele ettevõtjatele idufirmade toetussüsteem, et kannustada noori tegelema ettevõtlusega;

3.

muuta linnajuhtimine läbipaistvamaks, et inimestel oleks võimalus linna juhtimises rohkem kaasa lüüa;

4.

ehitada keskkonnasõbralik kogukonnahoone, kus leiavad endale väärilise koha linnaraamatukogu, avatud noortekeskus, täiskasvanute keskkool ja eakate päevakeskus. Kandideerin Jõgeva linnapeaks, et teha võimalikult paljudele inimestele head ning hoida ära võimalikult palju kurja.

Mihkel Kübar

Ene Ergma

Riigikogu esimees Mulle meeldib Mihkli juures see, et ta oskab inimesi kuulata. Noore mehena on tal küllaltki lai silmaring ja võime analüüsida nii keerukaid kui ka lihtsaid probleeme. Arvan, et Mihkel on tõesti Jõgevale heaks linnapeaks.

Mihkel Kübar - täiesti normaalne linnapea!  

Veidi lugemist, kes ma olen ja veidi mõtlemist, mida järgmiseks perioodiks luban.