Page 1


Tere hommikust, päevast ja õhtust! Kuna Sa oled meie kaaned juba avanud ja hetkel 14 esimest sõna läbi lugenud, on sul ilmselt tekkinud huvi: mida kujutab endast uus meediaagentuur Initiative? Kas nad tõesti arvavad, et nende jaoks on veel ruumi? Miks nad mõtlevad, et on teistest erilisemad? Kui Sa annad meile 15 minutit ehk võtad vaevaks järgnevad 26 lk läbi lugeda, püüame Su küsimustele võimalikult lihtsad vastused anda. Ja kui sa pärast 15 minutit tunned, et midagi jäi vastuseta või meie jutt oli lihtsalt segane, küsi julgelt üle. Meile meeldib endast rääkida.


Mis siis ikkagi on Initiative? Meie ehk seltskond turundus- ja reklaamiusku tegelasi otsustasime kokku tuua meediaagentuuri jagu helgemaid päid, kellel on tugev teadmistepagas nii meediaplaneerimise kui ka turunduse vallas. Kuna meile ei meeldi oma partneritele vastuseid võlgu jääda ehk rumalasse olukorda sattuda, otsustasime, et meie inimesed peavad teadma väga palju väga erinevatest asjadest. Ehk siis olema sellised, kellelt kliendid saavad päriselt abi. Olla vajatud ja kasulikud on meie narkootikum. Lisaks arvame, et välismaa suurte, vanade ja tarkade abi on alati teretulnud, tagades mõnusad tänapäevased töövahendid ning isegi õpetades neid kasutama. Nii leidsime, et rahvusvaheline turundusja meediaagentuuride kett Initiative on oma mõtteviisilt meile hingelähedane ning nad on väärt ka Eestis esindamist. Seda enam, et nad on üle 30 aasta kogemusi kogunud ning seda rohkem kui 2500 inimese kaudu 90 kontoris 70 riigis ja 6 kontinendil oma austajatega (loe koostööpartneritega) meeleldi jagavad. Tundub igati väärt nõu olevat.

Kas me tõesti arvame, et meie jaoks on veel ruumi? Me tõesti arvasime. Õnneks oleme nüüd juba päris veendunud, et paljud kliendid on raske majandusolukorra jooksul aru saanud, et palju asju saab ja tulebki teisiti teha. Teisiti tegemiseks on aga vaja teisi inimesi, kes mõtleks teistmoodi. Näiteks ei tahaks me kellelegi soovitada rohkem kulutada. Meie jaoks on see üks mage soovitus (mis teinekord on siiski üks võimalustest). Meile meeldib mõelda vastupidi – sama või isegi väiksema raha eest peab rohkem saama.

Miks me ennast eriliseks peame? Nagu juba hetk tagasi mainisin, meeldib meile mõelda teisiti. Vanasti olid teisitimõtlejad halvad ja nad saadeti riigist välja. Õnneks on ajad muutunud ja teistmoodi mõtlemine võib vägagi kasulikuks osutuda. Meie saame teisiti mõelda ainult juhul, kui seame konkurentide parima taseme endile normiks, et see annaks meile vabaduse mõelda kaugemale ehk uutmoodi. See tähendab, et meie peamiseks erinevuseks on meie mõtteviis. Mõtteviis üksi on aga mage jutt. Mõtte ja jutu realiseerimiseks on vaja oskusi, võimalusi ja vahendeid. See kõik väljendub meie jaoks kolmes väga olulises võtmes:

tööprotsess + + l e d u m ö ö t s o = ko d u g n i r u u / s u k k i l t u u s e n i l strateegi mõtteviis


Tööprotsess

, a d a t s u l a t s u k , a d a e t n o Oluline a d a t e p õ l s a h o et õiges k Et tulemuste parandamine oleks efektiivne, on vajalik osaleda protsessides võimalikult varajases faasis. Meediaagentuurid on aastaid püüdnud olla osalised (meedia)strateegiate väljatöötamisel. Mõned on isegi väitnud, et see peakski alguse just neist saama. Meie nägemus on olla reaalsete oskuste ja vahenditega abiks nii kliendile kui reklaamiagentuurile juba sel hetkel, kui ei räägita veel

starteegiatest, vaid toimub arutelu kampaaniate vajalikkuse ja sisu üle – mida, kellele ja miks peaksime kommunikeerima. Tööprotsessi ja koostöö mõistes tähendab see meie jaoks vähemalt ühte sammu tavapärasest ettepoole tulemist. Initiative’i tööprotsess koosneb 5 etapist

5. 4.

järelanalüüsideni.

realiseerimise ja

kommunikatsiooni 2. nii kui meediastrateegia ärispetsiifikast 1. Kliendi lähtuvalt konkurente, tarbijaid ja võimalusi analüüsides jõuame

meedia3. innovaatilise paleneerimise jõuab kampaania

loomiseni, mis läbi Kõik need on olulised sammud, kus me kasutame oma töövahendeid. Kuidas me aga saame olla kliendile abiks tema kampaaniate väljatöötamisel algfaasis?


1. faas

2. faas

Defineerime ärilised ja turunduslikud võimalused

Strateegia loomine

Et turundustegevusi planeerida ja võimalusi leida, on oluline omada mitmekülgset infot. Siinkohal aitavad meid uuringud. Selle faasi tähtsuse ja sisu oleme defineerinud koos oma partnerite ehk reklaamiagentuuride ja klientidega ning selle järgi komplekteerinud ka meie kompetentsi. Uuringud on üks selgemini hoomatavaid meediaagentuuri, reklaamiagentuuri ja kliendi kokkupuutekohti. Lähtuvalt kliendi ärispetsiifikast ja/või kitsaskohast defineerime küsimuse, millele vastava(te) uuringu(te)ga vastused leiame. Meie uuringute juht Tiina Hakman on üks parimaid spetsialiste Eestis, kelle kogemused põhinevad koostööl nii Eesti kui Soome ja Saksamaa ettevõtetega. Kõik meie uuringud vastavad ESOMARI ja ICC reeglitele, mis tagab täieliku professionaalsuse ja usaldusväärsuse.

Meie strateegiameeskond koosneb pikaajalise kogemusega spetsialistidest, kes on töötanud reklaamimaailmas üle 10 aasta. Enne strateegiate juurde asumist analüüsime võimalusi erinevate vaatenurkade kaudu: a) SWOT-analüüs (endi ja konkurentide toodete/ teenuste analüüs, Sov/Soe analüüs, konkurentide strateegiate ja taktika analüüsid jms) b) meediumite võimekus vahendada meie sõnumit ja täita eesmärke c) meediumite maksumus ja eelarvestamine d) BTLi võimalused

3. faas Kreatiivne ja innovaatiline realisatsioon Nagu juba mainisin, meeldib meile asjadele teisiti vaadata, olla kreatiivne ja innovaatiline. Tihti eeldab see väga häid suhteid meediakanalitega, et uued lahendused võimalikuks saaksid. Meie pikaajaline koostöö erinevate meediakanalitega on loonud laiahaardelise suhtlusvõrgustiku, misläbi on paljudele teistele raskesti kättesaadavad lahendused meile võimalikud. Nii näiteks algatasime koos suurimate kanalitega (Kanal 2, Postimees, Postimees Online, JCDecaux jt) 2010. aasta lõpus heategevuskampaania “Maailm Naeratab”, mille eest pälvisime Best-Marketingi poolt välja antaval Meediateo konkursil ka esikoha.


4. faas Läbirääkimine, optimeerimine, integreerimine ja võimendamine LÄBIRÄÄKIMINE Parim hind on tähtis iga kliendi jaoks. Suured agentuurid toovad tihti oma tugevuseks rahvusvahelise keti ühise suure käibe, tänu millele garanteerivat nad parimad hinnad. Seda võiksime teha ka meie. Tegelikkus on aga see, et lokaalselt ei tähenda kanalitele meediaagentuuri kogukäive otseselt midagi. Vastasel juhul tekiks hinnasoodustuste võimendus meediaagentuuride suunas, kellel on läbirääkimiste hetkel suuremad kogukäibed. See viiks meid tagasi 90ndatesse, kus meediaagentuuri üks olulisemaid funktsioone oli lihtsalt meediapindade vahendamine. Nüüd on meediaagentuuride roll oluliselt muutunud suunas, kus konkurentsieeliseks pole ainult hind, vaid ka oskused õiget meediat õigesti kasutada. Seega pole hinnaläbirääkimistel meediaagentuuri enda kogukäibel primaarne tähtsus. Küll aga sõltub hind: a) väga headest suhetest b) väga headest läbirääkimisoskustest ja kanalite hinnastamisdünaamika tundmisest c) läbiräägitava kliendi reklaamimahust

Tänu meie pikaajalisele töökogemusele Eesti suurimate reklaamikanalite reklaamiosakondades omame väga häid suhteid ja teame täpselt kanalite hinnastamisdünaamikat. See võimaldab meil klientidele garanteerida nende jaoks parima võimaliku hinna. OPTIMEERIMINE Optimeeritud meediakasutus ja planeerimine ei ole meie jaoks konkurentsieelis, vaid professionaalse meediaplaneerimise elementaarne ja kohustuslik osa. Selleks on meil ka professionaalsed töövahendid, mis kalkuleerivad uuringute põhjal optimaalseima meediakasutuse. INTEGRATSIOON JA VÕIMENDUS Optimeeritud meediaplaneerimisest samm edasi on demograafilise statistika toetamine kontekstist tuleneva lisaväärtusega. TNS Emori demograafilisele statistikale lisaks kasutame paljudel juhtudel GFK Roper Consumer Style (väärtushinnangutest lähtuvat) uuringut valimaks välja meie sihtrühmale kõige sobivamad kanalid ja programmid, mis oma sisuga võimendavad vastavale sihtrühmale suunatud sõnumit.

5. faas Mõõda ja õpi MÕÕTMINE: Alati on oluline viia läbi kampaania-järgsed analüüsid, et olla kindlad, kas kampaaniaks planeeritud näitajad (GRP, TRP, sagedus, katvus jms) vastavad tegelikkusele. See siiski ei mõõda ega taga kampaania edukust. Kampaania edukust saame koos kliendiga mõõta oma eesmärkidest lähtuvalt. Tänu professionaalsele uuringumeeskonnale on meie jaoks enamik eesmärke mõõdetavad. ÕPIHIMU: Iga arvutuskäik, arutelu või kampaania on väärtuslik õpivahend. Aastatega oleme kogenud, et just reaalsed kogemused annavad kindluse edaspidiseks. Seepärast meeldib meile jätkuvalt õppida, et olla oma otsustes kindlad.


Koostöö

” ö ö t s o o k “ e l a n õ s e m a n n a e M uue tähenduse Oleme aastaid kuulnud nii meediaagentuure kui reklaamiagentuure väitmas, et strateegia loomisel on just nemad kõige olulisem osapool. Meie jaoks kõlab see pisut omakasupüüdlikult ja kampaania tegelikku ideelist

suunda mittearvestavalt. Piltlikult tekitab see justkui paralleelmaailmad, mis mingil hetkel korraks omavahel kohtuvad, ent siis jälle teineteisest lahku lähevad (vt joonis 1).

Reklaamiagentuur Meediaagentuur Klient

Reklaamiagentuur Kohtumispaik

Meediaagentuur Klient

Selleks kokkupuutekohaks on enamasti kampaania brief’i arutelu – teatud teemad räägitakse läbi, siis aga minnakse taas igaüks oma ülesandeid täitma: • reklaamiagentuur ideed ja strateegiat välja töötama • klient reklaamiagentuuri poolt kampaania (kreatiiv)lahendusi ootama • meediaagentuur kliendi poolt kinnitatud kampaania eelarvet, perioodi, meediumite valikut ja formaate ootama


Need ülesanded pole aga eraldiseisvad, vaid teineteisest paljus sõltuvad. Oleme reklaamiagentuuridega Tank ja Division veendunud, et parim tulemus sünnib pideva koostöö, teineteise täiendamise ja ühise eesmärgi kaudu. Näiliselt on see justkui mitmemehe paat, kus kõik sõuavad, ent tegelikult sõuab

iga mees omas paadis omas tempos ja omas suunas. Meie eesmärk on see pusle (klient, meediaagentuur, reklaamiagentuur, uuringud) tervikuks muuta, teineteist täiendada. Õige kampaania ei ole valmis hetkeks, kui viimane tükk pildile saab – sel hetkel kampaania planeerimine alles algab. (vt joonis 2):

Reklaamiagentuur

Klient

Kampaania idee

Meediaagentuur / uuringukompetents

Isegi kui klient sellest pildist eemaldub, jätkab ülejäänud ümarlaud koostöötamist. Praegu oleme suutnud juba mitmed kohustuslikud pusle osad kokku tuua: • kõigi osapoolte kõrgeim professionaalne tase – oleme uue agentuuri komplekteerinud selliselt, et igas vajalikus töölõigus oleks meil usaldusväärne spetsialist • võimalikult laiahaardeline reaalse kasuga kompetents – lisaks meediastrateegilistele ja -taktikalistele ATL ja BTL oskustele on vajalik pidev uuringukompetents • osapoolte ühised huvid, mis teenivad ühte eesmärki – fookus on kampaania idee teostusel, mitte igaühel oma töölõigul

• üksteise respekteerimine – kui keegi midagi arvab, on see professionaalne ja aksepteeritud • füüsiline kohalolek – asume ühes majas, vajadusel ühes kontoris. Initiative, Division ja Tank asuvad kõik Baltika Kvartalis. Lisaks asuvad seal Okia ja Orange Time, kes vajadusel protsessi kaasatakse. Me oleme alati teineteise jaoks olemas • sobiv tööstiil – inimeste keemia ja töörütm peavad klappima


Strateegiline suutlikkus e l o , a h a t a u Ära trügi la ! e s i e s k a t u s t u k d n i s a j d u t a hinn Parimal tasemel meediaplaneerimine ei ole meie arvates enam tugevate meediaagentuuride puhul eristumise koht, vaid kohustuslik osa. Meie jaoks on oluline strateegiline suutlikkus. See tähendab olla reaalsete oskuste ja töövahenditega abiks juba strateegiliste otsuste tegemisel. Sellises faasis on lisaks kogemustele hea toetuda kõhutunde asemel uuringutele ja analüüsidele. Siinkohal on aga oluline, et läbiviidavad ja kasutatavad uuringud oleksid usaldusväärsed ja nende analüüs professionaalne. Seepärast oleme oma meeskonda kaasanud spetsialistid, kes suudavad kõrgeimal professionaalsel tasemel läbi viia uuringuid, kogutud andmeid analüüsida ja nende põhjal järeldusi teha. Initiative’i uuringute juht on Tiina Hakman (loe lähemalt lk 25), kelle puhul peame äärmiselt oluliseks tema akadeemilist ja rahvusvahelist tausta ning pikaajalist uuringutega töötamise kogemust. Tugev uuringute osakond on meie oluline tugevus ja konkurentsieelis. Samas ei ole uuringuid Eestis siiani meie arvates võrreldes näiteks Skandinaavia või Lääne-Euroopa riikidega piisavalt väärtustatud. Mis on selle põhjused ja mida võiks muuta:

• Tihti põhjendatakse uuringute ebaolulisust Eesti väiksusega ja otsuseid usutakse saavat teha ka vaid kõhutunde järgi. Kommunikatsiooniruum, konkurentsisituatsioon ja ühiskond on aga midagi muud kui veel viis aastat tagasi. Meediakasutus on veelgi enam fragmenteerunud, konkurents oluliselt tihenenud ja inimesed muutunud eripalgelisemaks. Valikuid tehakse

tänapäeval mitmesuguste motiivide, soovide ning võimaluste ajendil. Uuringud aitavad mõtestada lahti erinevaid käitumisviise, väärtushinnanguid ja elustiile. Uuringud teevad seda analüütiliselt ja süstematiseerivalt. Seetõttu oleks tark tegu kaardistada enne tegutsema asumist uuringute abil oma võimalused – kellele, miks, mida ja kuidas peaks kommunikeerima.


• Uuringud tunduvad kallitena. See on aga näiline. Odavamad uuringud maksavad tuhande euro ringis, kallimad mõnikümmend tuhat eurot. Kui võrrelda seda kampaaniate kogukuludega, on uuringu osa enamasti kaduvväike. Uuringud annavad aga kindlustunde, et otsused ja tegevused põhinevad millelgi konkreetsel. • Tihti ei teata, millistel juhtudel tasub uuringuid kasutada. Turundusosakondade tööpõld on lai ja alati ei jää aega süveneda uuringute temaatikasse. Initiative näeb oma ülesandena pakkuda klientidele uuringutealaseid teadmisi ning lahendusi ja integreerida uuringud osaks pikemas protsessis. • Uuringute läbiviimine võib olla aeganõudev ning omajagu keeruline protsess. Sellega kaasneb palju suhtlemist. Tihtipeale pole turundusjuhtidel selleks aga aega. Initiative’i ülesanne on juhtida kogu protsessi uuringuprobleemi püstitamisest tulemuste esitamiseni. • Uuringuandmete analüüsimine ja selle põhjal järelduste tegemine nõuab oskusi ja aega. Parima tulemuse saavutamiseks tuleks usaldada uuringute läbiviimine selle valdkonna spetsialistide hoolde. Initiative pakub oma klientidele efektiivset lähenemist uuringute läbiviimisel ning usaldusväärseid tulemusi. • Uuringuid peaksid tähtsaks pidama kõik osapooled. Uuringud ei täida oma eesmärki, kui näiteks reklaamiagentuur ei näe juba eos selle vajadust ega kasuta seetõttu seda ka oma otsustes. Uuringutest saab maksimaalselt kasu, kui uuringuvajadust näevad kõik osapooled ja uuring teostatakse ühiselt heakskiidetud uuringupartneri poolt. Initiative’i eesmärgiks on olla professionaalselt kõrgel tasemel ja usaldusväärne partner, kes toetab oma kliente turundusprotsessis algusest lõpuni.

l i e m n o s k a s i l Kompetentsile et uuringut, s l a a k i n u 4 s i t s Ee i b a t s i l u l o d i d n e i l k e i e m t s mille on saanud: 1. GFK ROPER CONSUMER STYLE, mis lisaks demograafilisele sihtrühmade jaotusele võimaldab erinevates ärikategooriates segmenteerida sihtrühmi psühhograafiliselt, jaotades tarbijad kaheksasse elustiililt ja väärtushinnangutelt erinevasse gruppi. Lisaks annab see nende gruppide meediakasutuse. Lihtsamini öeldes – näiteks kõik 25- kuni 35-aastased linnades elavad mehed võivad olla oma tõekspidamistelt väga erinevad, mis tähendab, et neile tuleb ka turunduslikult erinevalt läheneda. Enam ei piisa demograafilisest määratlusest. RCS-uuringut on läbi viidud juba üle 20 aasta rohkem kui 50 riigis.

2. MAAILMA SUURIM SOTSIAALMEEDIA UURING WAVE. Seda uuringut on alates 2010. aastast läbi viidud enam kui 54 erinevas riigis. 2010 kaasati sinna esimest korda ka Eesti. Wave annab vastused väga paljudele küsimustele. Peamine on:

MÕISTA, miks ja kuidas inimesed kasutavad sotsiaalmeediat KAARDISTADA sotsiaalmeedia kategooriate kaupa, et mõista, kuidas sobitub sinna just sinule oluline tarbija

IDENTIFITSEERIDA, selle tarbija sotsiaalsed vajadused

IDENTIFITSEERIDA platvormid, mis neid vajadusi enim täidavad


3. Initiative läheb sügavuti n o i t a r e n e G Reset Teatud generatsioonile (kuhu ma ka ise kuulun) kõlab sõna spetsialist sarnaselt sõnadega mehaanik või varustaja. Meile see sõna meeldib! Meeldib sellepärast, et see väljendab omalaadseid oskusi. Meie omalaadsed oskused ehk spetsialiteet on noored (18-24a) ehk kuidas turundada generatsioonile, kellel ei ole veel täiskasvanulikke kohustusi näiteks panga ja perekonna ees, kuid kes juba omavad sissetulekuid ja on seeläbi turundajatele ehtsaks sihtmärgiks. Tõuke selleks saime Initiative’i keti poolt rahvusvaheliselt läbi viidud uuringust Reset Generation, kust nägime, et kõne all olevad noored pole pärast üleilmset majanduskrahhi enam kaugeltki sellised nagu me arvame – pealiskaudsed ja ükskõiksed nautlejad. Sellest inspireerituna viisime ise läbi rea uuringuid, millega saime vastused Eesti noorte kohta: • nende mõttemaailm, • (meedia)tarbimisharjumused, • neid mõjutavad sisemised ja välised tegurid, • sotsiaalmeedia roll nende elus jms. • Sinna juurde muidugi ka kurikuulus Facebook, millest kõik räägivad, aga mille kohta paljud vastused puudusid. Meie jaoks on see huvitav põlvkond, kellest me juba oluliselt rohkem teada oleme saanud, aga kelle uurimist endiselt jätkame.

p p u r g u s k o o f e n i l n o e n e m i s . 4. Eesti e t s e t e t õ m a m o d a v i g ä ä r d e r ehk noo Meie eesmärgiks on tutvustada klientidele ka uusi metoodikaid. Üheks selliseks on mujal juba populaarsust kogunud online-fookusgrupid. Leidsime oma kvantitatiivuuringust Reset Generation mitu turundajatele huvitavat teemat, mida soovisime uue metoodikaga lähemalt uurida. Nii rääkisid noored meile,

mis neid igapäevaelus mõjutab, mis nende ostuotsuseid suunab ning mis rolli nad endil ümbritsevas arenevas kommertsmaailmas näevad. Turundajatele on oluline mõista, miks ja kuidas peaksime praeguseid noori kõnetama.


Kuidas me kasutame gfk rcs uuringut strateegilises faasis? Kirjeldame ühele meie kliendile tehtud kampaaniat koostöös reklaamiagentuuriga. See seisnes järgnevas: 1. etapp – kampaania idee väljatöötamine Et kampaania ideed välja töötada (miks ja mida peame tegema) püstitasime endile küsimused: Rahulikud Tubased Unistajad Seiklejad Avatud Mahedikud Ratsionaal-realistid Nõudlikud

a) Kas meie eesmärk on suhelda olemasolevate klientidega ja tekitada kasvu nende kaudu? b) Kas ja millise konkurendi kliente me peaksime ründama, et endile kasvu tekitada? Et nendele küsimustele vastused saada võtsime appi meie GFK Roper Consumer Style uuringu. Nelja turuosalisega valdkonnast joonistusid välja meie (A) ja konkurentide klientuuri erinevad elustiilid ning väärtushinnangud:

Eesti

B

C

A

D

2. Etapp – sihtrühma määratlus ehk keda püüda? Mida teie teeksite? Uuringust tuli välja, et kõigi konkurentide klientuurist moodustas kõige suurema osa graafikul lilla ehk “Avatute” grupp. “Avatuid” on ka Eestis protsentuaalselt kõige enam, kuid meil konkurentidest vähem. Sellest lähtuvalt oli meie otsus püüda konkurentide just seda tarbijarühma. Lisaks sobisid selle sihtrühma väärtushinnangud meie brand’i iseloomustavate märksõnadega. See andis meile kindluse, et me ei lähe vastuollu seniste klientide väärtushinnangutega ega riski nende kaotamisega. 3. Kus valitud sihtrühma kõnetada? Mida teie kasutaksite? Üksnes demograafilial põhinedes oleks meie sihtrühm liialt laialivalguv. RCS uuringust selgus aga lisaks, et sellele sihtrühmale sobivad eelkõige televisioon, internet ja ajakirjad. Lisaks saime teada, et päeval teatud kellaaegadel kasutavad nad liiklemiseks autot, kus nad ka raadiot kuulavad. Sellest lähtuvalt oli meil meediastrateegia valikuks oluline baasinfo olemas. Jäi ainult küsida, kuidas nendes meediumites sihtrühmale suunatud sõnumit parimal moel edastada ehk reklaamikeele valik.

4. Kuidas valitud sihtrühmaga rääkida? Kliendi senine sihtrühma määratlus oli demograafial põhinev (25kuni 55-aastane linnas elav mees või naine sissetulekuga keskmine +). Kuna isegi ühevanuste inimeste seas on väga erineva elustiili ja väärtushinnangutega kodanikke, on väga oluline, kuidas neid kõnetada ehk millist reklaamikeelt kasutada. Kuna tuvastasime RCS uuringuga, milliste väärtushinnangutega sihtrühma me soovime kõnetada, siis sellest lähtuvalt valisime ka sõnumi ja reklaamikeele, kus rõhk oli märksõnadel: esteetiline, artistlik, loominguline, disainile orienteeritud, individualistlik, kohusetundlik. Eelkirjeldatud protsess on muidugi lihtsustatud. Kõiki arutelukohti ja stsenaariume oleks siinkohal ehk liig läbi käia. Seda enam, et tihti tuleb mõnest etapist üle hüpata (analüüsida võimalusi, tegevusi ja eesmärke teise nurga alt), et siis jälle algusesse tagasi tulla. See eeldab kliendi, meediaagentuuri ja reklaamiagentuuri pidevat koostööd. Alles sealt saame suunduda strateegia loomise ja meedia taktikaliste valikute juurde.

Me võtam

. s k o ja i r e n t r a p a m o a g i a g e a e Me ei loobi sõnu. Personaalsus, valmisolek ja süvenemine on lubadus, mida me täidame. Seda teavad ka meie partnerid:


s i m , i s u m i s ü k a d i r n o i t s a l l a h o Kind k n i i s n a ü ü P . n o d e s i l u l d Sulle o e s u t s a v e t t e a b u j t s i e n e l e , a t u n mõned a p e l e h ä t b ä ä j t i k s i m i anda. Ku e! l ü t l e g l u j i s ü k Miks me seda teeme? Meie eesmärk on tõestada eelkirjeldatud kontseptsiooni kasulikkust ajas, rahas ja tulemustes. Oleme kõik piisavalt kaua selles n-ö mängus osalenud, et mõista, mis seni puudu on olnud.

Kas me teeme ka sotsiaalmeediat? Jah, teeme! Sotsiaalmeedia all mõeldakse Eestis enamasti Facebooki. Tegelikult kuuluvad sinna alla ka blogid, kommentaariumid, videote-fotode jagamine, uudistevoo ja mäksõnade monitoorimine jms. Lühidalt – igasugune internetipõhine sisu loomine ja omavahel jagamine. Et selles kiiresti arenevas mängus turunduslikult edukas olla, on vaja mõista mängijate motiive, ootusi ja tunda kasutatavaid platvorme. Peale kogemuse aitab meid selles osas juba eespool mainitud maailma suurim sotsiaalmeedia uuring Wave, milles 2010. aastal osales esimest korda ka Eesti. Sotsiaalmeedia on nüüdseks kasvanud nii suureks, et seda läbi katsetuste mõista on juba üsna võimatu.

Kas meil on parimad meediaplaneerimise töövahendid? Kuulume rahvusvahelisse ketti Initiative, mille kaudu on meil vajalikud maailmatasemel töövahendid. Samas ei ole meie silmis meediaplaneerimiseks vajalikud töövahendid enam professionaalsete meediaagentuuride seas konkurentsieeliseks. Tegelik konkurentsieelis seisneb unikaalses infos ja kompetentsis seda kasutada. Meie unikaalseid uuringuid tutvustasin just hetk tagasi vastavas peatükis. Kui Sul aga tekib täpsem huvi meie töövahendite vastu, esitleme neid hea meelega eraldi.

Kas meil on parimad oskused?

Indrek Soom

Tanel Voorel

Tiina Hakman

Tegevjuht, strateegiameeskonna liige, projektijuht Indrek on omandanud ärijuhtimise ja turundusalase kõrghariduse, täiendanud ennast Soomes ja Taanis. Tänu 9-aastasele kogemusele Eesti suurima meediakontserni Eesti Meedia reklaamiosakondade eesotsas on tal suurepärased juhtimis-, turundus- ja hinnaläbirääkimisoskused. 3 aastat meediaagentuuris Trendmark on lisanud põhjalikud turundusja meediaplaneerimisspetsiifilised teadmised, mida talle meeldib endale ja töökaaslastele väljakutseid esitades pidevalt edasi arendada. Vabal ajal on ta paras spordimees, kes talvel sõidab lumelauda, suvel mängib korvpalli, rannavollet või tennist. Viimasel ajal meeldib tal end pere-inimeseks tituleerida, kuna see väljendavat tema uhkust väikese tütre üle.

Strateegiameeskonna liige, analüütik ja projektijuht Tanel on muidu ka tugev, aga eriti tugev on ta numbrites. Kõik, mis puudutab juhtimist, andmeanalüüse, strateegilist ja taktikalist planeerimist voolab tänu 15-aastasele reaalsele töökogemusele tal sügaval veres. Ta on töötanud uuringufirmas Emor, juhtinud nii ATL meediaagentuuri Media Bridge kui ka BTL agentuuri Ambient Marketing. See kõik teeb temast eriti laiahaardelise turundusspetsi, kellesarnast on raske leida. Tanelil vaba aega ei ole, kuna tal on neli last. Ja kui on, siis veedab ta selle ikkagi lastega.

Uuringute juht, strateegiameeskonna liige Rohkem kui 10 aastat uuringutealast kogemust Eesti, Soome ja Saksamaa avaliku ja ärisektori suurettevõtetega, Tartu Ülikooli sotsioloogiakraad ja Berliini Ülikooli doktorantuuriõpingud teevad temast Eestis täielikku tippu kuuluva uuringuspetsialisti. Tiina latt on kõrgel. Kõik tema vastutusalas toimuv on ICC ja ESOMAR-i reeglistike järgi ning tema range kontrolli all. Uuringud pole naljaasi, need peavad olema täpsed ja usaldusväärsed. Meil on tõeline au teda enda ridades näha. Teinekord näeb teda muidugi ka Soomes, kus tema perekond ja päriskodu on.

k i m u u t e n i l i g stratee


Initiative on globaalne turundus- ja meediakett US$11.11 miljardit käivet 2,500+ töötajat 91 kontorit 70 riigis 6 kontinendil Põhja-Ameerika

US$ 4.6 miljardit 5 kontorit, 2 riiki

EMEA

US$ 5.1 miljardit 48 kontorit, 36 riiki

Aasia

Ladina-Ameerika

US$ 820 miljardit 25 kontorit, 16 riiki

Allikas: Recma,

Meie rahvusvahelised võtmekliendid

US$ 597 miljardit 13 kontorit, 16 riiki

Ehk siis kokku… SOTSIAALMEEDIA: STRATEEGILINE PARTNERLUS KAHE SUURIMA REKLAAMIAGENTUURIGA Me täiendame reklaamiagentuure eesmärgiga tagada kliendi jaoks igakülgne kompetents

SOTSIAALMEEDIA: Selles kiiresti arenevas mängus aitab meid kogemus ja maailma suurim sotsiaalmeedia uuring Wave.

SPETSIALISEERUMINE Noored 18-24 on uus tarbijate põlvkond, kes vajab selgelt uutmoodi turundust.Selles toetavad meid spetsiaalsed uuringud ja kogemus.

UURINGUTE ÜKSUS Me teostame kõiki vajalikke turundus-uuringuid kõrgeimal professionaalsel tasemel, mugavalt ja väga konkurentsivõimelise hinnaga.

INITIATIVE TOOB UUE SUUNA

TÖÖVAHENDID: Kasutame kõiki tänapäevaseid planeerimise ja optimeerimise töövahendeid

PARIM MEEDIAHIND: Meil on suurepärased sidemed kanalitega ja läbirääkimisoskused

5-ASTMELINE TÖÖPROTSESS: Oleme valmis sisenema koostöösse klassikalistest meediaagentuuridest ühe sammu võrra varem.

JÄRJEPIDEV KOOSTÖÖ: Me ei kogune paariks kliendikohtumiseks. Meie koostöö reklaamiagentuuriga on järjepidev.

ELUSTIILIL PÕHINEV TURUNDUS : Omame unikaalset GFK teostatud uuringut, mis täiendab demograafial põhinevaid uuringuid sihtrühmade elustiili ja väärtushinnangutega. MUGAVUS JA KOKKUHOID: Oleme oma partneritega alati “ümber laua”. Kliendi jaoks on see töö, aja ja raha kokkuhoid. Asume peamiste partneritega ühes majas (Baltika Kvartal)

STRATEEGILINE KOMPETENTS: Meie meeskond on komplekteeritud eesmärgiga olla abiks nii kliendile kui reklaamiagentuurile juba varajases strateegilises faasis.


INITIATIVE BALTIKUM

INITIATIVE LÄTI:

Oleme Initiative’is veendunud, et strateegiline ja kestev koostöö meedia- ja reklaamiagentuuride vahel annab juba praegu paremaid tulemusi. Professionaalne ja läbimõeldud meeskondade komplekteerimine täiendab teineteist, tipnedes tugevamate kampaaniate ja väiksema ajakulu ning rahaliste väljaminekutega. Seepärast oleme kogu Baltikumis tugevalt ja läbimõeldult esindatud.

Strateegiline partnerlus Mooz Grupiga.

INITIATIVE EESTI: Strateegiline partnerlus Eesti kahe suurima reklaamiagentuuriga Division ja Tank. Initiative OÜ Veerenni 24, Baltika kvartal A korpus Tallinn, ESTONIA Tel: +372 660 8044 Faks: +372 668 1109 www.initiative.ee

SIA “Initiative Latvia” F.Sadovnikova 39-5a, Riga, Latvia, LV-1003 Tel: + 371 6 783 0661 Faks: +371 6 7830 660 www: www.initiative.com

INITIATIVE LEEDU: Strateegiline partnerlus Book Grupiga. UAB “Initiative” Laisves av. 1, Vilnius, Lithuania Tel: + 370 5 2111 589 Faks: +370 5 2111 589 www: www.initiative.lt

Initiative  
Initiative  

Demo for webpage

Advertisement