Page 1

 Кой е акад. проф. д-р Никола Обрешков ……. ……………………...…. 1

Брой 2

Април

2011

 Университети : Софийски и Ото фон Гьорике Магдебург

………... 2

ПМГ News

 В СИЧКО

КОЕТО ЩЕ ВИ Е ИНТЕРЕСНО ЩЕ НАМЕРИТЕ ВСЛЕДВАЩИТЕ СТРАНИЦИ

............................... 3

40 Юбилей на ПМГ ,,Никола Обрешков” На 6 март се състоя тържеството по случай 40 години от създаването на ПМГ “Никола Обрешков”- нашата обичана гимназия. На концерта присъстваха много гости- ученици, учители, бивши учители и ученици, родители, представители на общината, които с радост наблюдаваха невероятната програма на спектакъла. Присъстващите за пореден път се убедиха, че гимназията не просто дава стабилна основа за бъдещето, но и много повече. Доказателство за това са множеството национални и международни олимпиади, спечелени от амбициозните и упорити ученици на ПМГ “Никола Обрешков”.

Но освен да дава изключително задълбочени знания във всяка една наука – гимназията ни ражда истински таланти – ученици, които, освен че могат да решават квадратни уравнения и да рисуват схеми за човешкия организъм, могат да танцуват, свирят и пеят като истински професионалисти – с плам и страст. Ние сме горди, че сме част от тази гимназия и пожелаваме на всички сегашни и бъдещи възпитаници на ПМГ “ Никола Обрешков” да продължават да прославят с успехите си както нашето училище, така и цяла България.

ВЕЛИКДЕН Първият и най-големият от празниците на новозаветната църква е Великден, или Възкресение Христово. На този ден се отбелязва възкресението на Исус Христос Божият Син, който със смъртта Си изкупил греховете на човечеството, а с възкресението Си дал надежда за живот след смъртта. Денят на празника е установен от Първия вселенски събор през 325 г. Обикновено православният Великден се чества между 4 април и 8 май. Прочетете цялата статия на страница


2

Нашият патрон А

кад. проф. д-р Никола Обрешков е математик със световна известност и признание, дългогодишен ръководител на катедрата по висша алгебра в Софийския университет и директор на Математическия институт при Българската академия на науките.

Семейство Нашият патрон е едно от осемте деца (4 синове и 4 дъщери) на Димитър и Кица Обрешкови. Баща му достига до чин полковник. Майка му е била домакиня, но се е отличавала с начетеност, свирела е на цигулка, владеела е френски език. Наред с грижите за семейството тя отделяла време и внимание за образованието и интелектуалното възпитание на децата си. Отделна стая в жилището на фамилия Обрешкови във Варна е била снабдена с черна дъска, където тя занимавала децата си. Братята на Никола са Алцек, Владмир и Рачо, а сестрите му – Бояна, Джора, Мила и Йордана. Алцек завършва военно училище като морски офицер в Кронщат, където умира на 22 години (свирил е много добре на цигулка). Владимир става юрист. Рачо умира на 12-годишна възраст (бил е много добър шахматист). Мила и Джора са били учителки по математика. Бояна и Йордана са били домакини. Техните наследници са се насочили предимно към интелектуални професии. Елена (дъщерята на Владимир) е доцент във Висшия медицински институт, Иван (синът на Бояна) е инженер – атомен физик, Мария, Катя, Павлина и Дочка (дъщерите на Джора) са инженери. Проф. Никола Калицин (син на Йордана) бил теоретик физик, Добринка Калицин (дъщеря на Йордана) е професор по биохимия във Висшия медицински институт, Варна, Георги (син на Йордана) бил професор в ГДР. Никола Обрещков има трима сина – Алцек, Димитър и Данаил. Най-големият от тях, Алцек, е по образование медик, вторият му син, Димитър, е професор-завеждащ катедрата по машинознание във Висшия минно-геоложки институт, третият, Данаил, е инженер.

„Ето този ученик ще ви бъде учител!” Начално

и прогимназиално образование Никола Обрешков получава в родния си град. Завършва средно образованиепрез 1915г. във II софийска мъжка гимназия. Математическият му талант изпъква ярко още през ученическите му години. Ето спомените му за запознанството с математиката (предадени от акад. Л.Илиев): „Още от ранна ученическа възраст аз се интересувах живо от физика и техника, специално от машинните двигатели. През това време четях с голям интерес книги за тях, като използвах руска техническа литература, с която разполагах благодарение на брат си, който тогава следваше в Кронщат. Едновременно с това в прогимназията се засили интересът ми към математиката. Учител ми беше един изтъкнат математик тогава – Квартирников. Този мой учител оцени математическите ми наклонности. И сега е запечатан в ума ми случаят, когато при зададена трудна задача аз я реших веднага, а той въодушевено се обърна към целия клас с думите: „Ето този ученик ще ви бъде учител!” По-късно той ми бе учител в 9 клас и често обичаше да разговаря с мен по различни математически въпроси. Като изучавах математика в гимназията, обичах да си поставям сам въпроси за разрешаване и да стигам до решения на задачи, които спадаха към непреподавана материя. Така като ученик в 9 клас намерих прост начин за изразяване на гониометричните функции на половинки ъгли чрез тези на целите ъгли и резултатите ми баха публикувани в списанието на Физико-математическото дружество в София през 1912г. Това бе първата моя публикувана работа. Основни познания по висша математика получих тогава от руската популярна литература. Не се задоволявах само с усвояване на прочетеното, а се стремях и сам да намеря нещо ново. Така стигнах например до един нов начин за алгебрично решаване на уравненията от IV-та степен, който се оказа открит по-рано от Ампер. Именно в това време учител по математика ми бе Станчев – един въодушевен математик, който обичаше да беседва с мен по различни въпроси на математиката. Съобщеното му от мен решение на уравненията от IV-та степен той намери в една книга на чужд език. Да отбележа, че и друг път се случваше да стигна до известни на науката резултати. ”

2


3

Влиянието на войната През 1915г. Никола Обрешков е приет за студент по математика и физика в Софийския университет. Неуспяла да преживее пагубните последици от Балканската война, България е въвлечена в нов пожар – Първата световна война. Хиляди младежи, в това число и почти всички студенти, са изпратени на няколкомесечно обучение в казармите към фронтовете, за да защитават с цената на живота си една безрасъдна политика. От 1 септември 1916г. Н. Обрешков е в редовете на войската – отначало като редник, а по-късно и като офицер от инженерните войски. Завърнали се от фронта студенти продължават образованието си при крайно тежки условия. Никой не ги освобождава от задължението навреме да положат необходимите изпити, тъй като по време на военните действия учебните занятия в университета не са били прекратени. Ето как изглежда този период в спомените на покойния акад. Г. Наджаков:

При пълна липса на всякакви учебници единствено записките на нашите колежки студентки и някои книги на чужд език от Университетската библиотека ни помогнаха да завършим висшото си образование. Само Никола Обрешков като че ли не се нуждаеше нито от записки, нито от учебници, защото той отпреди знаеше целия университетски материал по математика, без да я е слушал на лекции. Нещо повече, един ден още като студент Н. Обрешков докладва в семинара на проф. Кирил Попов своя оригинална научна работа”Върху един нов критерий за сходимост на редове”. Този ден остави дълбоко впечатление у всички ни – и у състудентите, и у преподавателите му.

След Университета Веднага след завършване на висшето му образование започва блестящата кариера на младия учен-математик : 1920г. – Никола Обрешков е назначен за асистент при катедрата по диференциално и интегрално смятане, едновременно с това той води и упражнения по висша алгебра; 1922г. – избран е за редовен доцент при катедрата по висша алгебра; От 1928г. – Н.Обрешков е редовен професор и титуляр на катедрата по висша алгебра, на който пост останал до края на живота си; 1932г. – проф. Обрешков получава научната степен доктор в университета в Палермо; 1933г. – получава степента доктор на науките в парижката Сорбона; Ненавършил още 40 години, проф. Никола Обрешков е вече добре познат в чужбина – желан гост в големите научни центрове на математическата наука по онова време, активен участник в международни научни конгреси. С течение на годините извоюваният от него научен престиж укрепва, математическите му постижения добиват све по широка известност и признание. Утвърждава се името му на един от най-значителните специалисти в областите, където са били насочени главните му усилия, а многобройните му научни трудове все по-често се цитират. Никола Обрешков е чел лекции по покана в университетите на Хамбург, Берлин, Женева, Рим, Палермо, Лайпциг, Дрезден и др. Той е участвал с доклади в световните конгреси по математика в Осло (1936) и Единбург (1958). Взел е участие и в Първия конгрес на славянските математици във Варшава (1929), в Конгреса на балканските математици в Атина (1950), в Първия конгрес на унгарските математици (1950), в Тагунг по теория на вероятностите и математическа статистика в Берлин (1954), в Интернационалния математически колоквиум по числени методи в Дрезден (1955), както и в много други конференции и научни сесии, организирани у нас и в чужбина. Несъмнено е, че тази негова дейност е допринесла за прославянето на българската математика – особено през годините, когато за развитието на науката в нашата страна са били отделяни твърде скромни средства и на плещите на българските учени е лежала тежката задача да защитават пред света националната ни чест. 3


4

Творчество

Никола Обрешков ни е оставил огромно и разностранно научно наследство, обхващащо почти 250 публикации в наши и чужди научни списания и издания – в това число учебници и монографии. Впечатляващо и уникално е творчеството му, което за дълго ще остане неповторим образец, и то не само в рамките на българската математическа наука. Интересите и темите залегнали в трудовете на проф. Обрешков, са : класическа алгебра, анализи, маханика, теория на вероятностите и математическа статистика, интегрална геометрия, топология, уравнения на математическата физика, теория на числата. Близо една трета от публикациите му са в областта на теорията на редовете. Особено забележителни са изследванията му върху сумирането на разходящите редове. Той е владеел тази област, в която е бил всепризнат специалист с изумителан техническа сръчност и майсторство. Работите на Н. Обрешков по сумирането на разходящите редове предизвикаха оправдан интерес в чужбина и намериха по-нататъшно развитие в трудовете на много математици в Англия, Индия и Германия.

Околко 50

-те

години Н. Обрешков, вече в зряла творческа възраст, насочва таланта си към трудната и привлекателан област на аритметиката.

Безспорно един от върховете на трудовете му въобще е намирането на точната стойност на константата на Е.Борел (1871 -1956). През 1957г. Н. Обрешков доказа, че тя е равна на единица – след като този проблем бе останал нерешн в течение на повече от 50 години.

Нашият патрон има значителни произведения по квадратурни формули, интегрална геометрия в неевклидовата равнина на Лобачевски, гранични задачи за числено пресмятане на корените на алгебричните уравнения.

Основни трудове: „Върху разпределението на корените на алгебричните уравнения”(1921) „Характер и проблеми на алгебрата”(1923) „Върху сумирането на разходящите редове”(1928) „Висша алгебра”(1930-35) „Върху някои класи полиноми и меморфни функции, които са граници на рационални функции”(1935) „Върху апроксимацията на линейните форми”(1954) „Теория на вероятностите”(1954) „Теория на числата”(1955) „Върху някои ортогонални полиноми в комплексна област”(1956) „Върху някои точни неравенства за диофантовите приближения на линейните форми”(1957) „Нули на полиномите”(1963)

Повече

от 40 години проф. Никола Обрешков бил на педагогическото по-прище като асистент, доцент,

професор и завеждащ катедрата по висша алгебра на Софийския университет. Чел е редовен курс по висша алгебра на студенти по математика и физика, лекции по теория на вероятностите и математичекска статистика, по теория на числата, спациален курс по сумиране на разходящите редове. Автор е на учебници по висша алгебра и по теория на числата, както и на оригинален сборник от задачи и теореми по висша алгебра с приложение към него, посветено на верижните дроби.

4


5

СПОМЕНИ Алипи Матеев за външния вид и за последните мигове на Н. Обрешков: „Аз видях твърде висок и строен, сравнително млад мъж, облечен в тъмен костюм, с доста гъста права коса. Тогава той бе едва на 37 години (бе станал професор на 29) .” „През един от последните дни на месец юни 1963 г. сутринта в кабинета ми дойде професор Обрешков. Той ми съобщи за монографията си, излязла в ГДР, и за някои усложнения, свързани с отпечатването й, които му създали неприятности. Съобщи ми, че заминава на другия ден за Варна, където ще остане само десетина дни, тъй като лекарите не му препоръчват повече поради сърдечното му заболяване. Изпушихме цигарите си и се разделихме с намерение да се видим скоро отново. След няколко дни аз заминах на почивка в Златни пясъци. Една вечер пред почивния дом, слушайки музика по радиото, чух ужасното съобщение за внезапната смърт на академик Обрешков. После научих, че на връщане от Варна му прилошало в самолета. Имало предложение самолетът да се върне обратно, но Обрешков се възпротивил. Когато пристигнал в София, той бил вече в безсъзнание. Смъртта настъпила от кравоизлив в мозъка .”

Петър Русев за страстта на проф. Обрешков – ловът: „Академик Никола Обрешков беше ловец. Като член на Световния съвет на мира веднъж участвал на заседанията му в Москва и през свободното си време потърсил помощта на своя водач: „Я хачу пакупит пушку.”. Можем да си представим изумлението на бедното момиче, което дълго не могло да проумее защо такъв изтъкнат боец за мир иска да си купи такова страшно оръжие.”

„През 1956 г. в Москва академик Н. Обрешков, унгарският математик Хайош и проф. Л. Илиев, вероятно по настояване на първия, с мъка откриват специализиран магазин за продажба на гумени патици – примамка за лов на диви патици, в какъвто искал да участва Обрешков. Когато отворила куфара му в София, съпругата на Обрешков не могла да се начуди как е успял професорът да намери такава грозна играчка за внучето му .”

„Такъв беше и ще остане в спомените на съвременниците си академик Никола Обрешков. Непосредствен, сърдечен, най-често усмихнат, винаги отзивчив – един голям учен, у когото туптеше истинско човешко сърце.”

5


6

Направено е проучване сред дванадесетокласниците от природо- математическата гимназия "Никола Обрешков " (ПМГ) с цел научаване кои са предпочитаните университети и специалности след завършване на средното образование. Проучването показва, че един от най-желаните университети в страната е Софийският университет "Св. Климент Охридски"(СУ). Анкетата сочи, че освен СУ други търсени университети са Медицинският университет в гр.Варна, УНСС и УАСГ. Класацията за найхаресвани специалности води медицината, последвана от икономика, право, журналистика и архитектура. Освен с тази цел проучването имаше за задача да разбере какво е мнението за престижния и така желан университет Harvard. Учениците бяха единодушни, че Harvard е достижима цел за техните възможности с подготовката, която им предлага ПМГ. Необходимите нормативи, които трябва да се покрият в елитния университет - отличен успех на матурите, перфектен английски език и отличен успех, не успяха да уплашат учениците. В рубриката ще видите интервюта на студенти от СУ и OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG ( Германия). Двамата бивши възпитаници, които взеха участие, са завършили преди малко повече от 2 год. и са поели два различни пътя- единият да продължи обучението си в България, а другият - в чужбина. И двата университета са едни от найелитните за страните си и можете да откриете богат избор на специалности. И ето интервютата с тях: -Представете се на нашите читатели: - Здравейте, казвам се Александра Добройкова,на 21-на год. съм , през 2008 завърших ПМГ, студентка съм по Журналистика вече 3-та година в СУ.

-.Красимир Александров Дервишев, на 21-на год, завършил 2008 випуск "Информатика и ИТ"; следвам от октомври 2008 в Магдебург, Германия.

-Според Вас ПМГ „Никола Обрешков” добри възможности ли дава за продължаване на образованието и защо? -Александра: Като възпитаничка на ПМГ "Никола Обрешков"мога да твърдя, че училището дава много добри възможности за продължаване на образованието. За 5-те години, прекарани МГ-то, както всички го наричаме, научих много. Да, за същите тези 5 години, в които всеки неведнъж си казва "А, бе, т'ва защо тряа да го уча? За к'во са ми тия глупости?". Но все пак, след като завършиш, разбираш, че доста от тези "глупости"са ти нужни. Тогава си даваш сметка, че си е струвало. Аз смятам,че учителите в МГ-то са най-важният фактор за постигнатите знания и постижения от учениците. Защото тези хора ни учат да мислим.Те ни учат, че няма по-важен и по-маловажен предмет. И това е така, защото възпитават определени качества в учениците, а не просто им преподават поредния урок. И когато тези качества са подплатени със знания и умения, всичко е постижимо.

-Красимир: ПМГ Казанлък предоставя големи възможности за по-нататъшно развитие, както в България, така и в чужбина. Това е възможно само заради учителския състав на училището. Естествено, не мога да говоря от името на всички, но педагози като г-н Ненков, г -жа Радушка Иванова, г-н Теодосиев, г-жа Емилия Узунова и др. са оставили незаменими следи в моето развитие като човек. Мога само да съжалявам, че навремето не съм попил повече знания от тези важни за ПМГ „Никола Обрешков” личности.

6


7

- А какви възможности дава вашият университет за по-нататъшна реализация? -A: Софийският университет е най-големият у нас, найстарият, най-желаният от кандидат-студентите, все най, най, най... Славата му е на най-престижния. Благодарение на всичко това той увеличава шансовете за успешна по-нататъшна реализация. Проблемът е обаче, че няма как да сме сигурни в това. Няма как да кажа, че след като някой завърши Софиийския, веднага си намира работа по специалността. Това никой не може да го гарантира за съжаление. СУ, макар и да предлага добри възможности за развитие, има своите минуси. В много факултети базата не отговаря на елементарни изисквания - неотоплени зали и недостатъчно, стари и бавни компютри. Освен това част от учебните планове също са остарели и не могат да дадат адекватна подготовка. Но това е проблем не само на Софийския университет, а и на повечето университети у нас. Все пак е факт обаче, че студентите, завършили СУ, се учат от най-добрите специалисти и често са предпочитани пред свои колеги от други университети, когато кандидастват за едно и също работно място.

-K: Магдебургският университет е един от най-елитните в Германия. Тук студентите могат да намерят идеални условия за обучение- модерни лаборатории, експериментални зали, клиники с високо технологична компютърна апаратура, както и отлични взаимоотношения между учителския състав и студентите. Възможностите след университета са доста - имам приятели от Магдебург, вече работещи във всевъзможни банки, автомобилни компании, та дори и на стоковата борса. Възможности има, иска се желание!

7


8

- Лесен ли е студентският живот ? Разкажете за него.

-A: Дали е лесен студентският живот?? Кой какъвто си го направи!! Зависи от много неща: дали си отишъл да учиш, или просто да се забавляваш, докато вашите те издържат; дали си приет в специалността, която искаш, или в някоя друга, която и да е; дали очакванията ти са оправдани, или напротив; дали ти се налага да работиш паралелно с ученето, защото родителите ти нямат достатъчно финансови възможности да те издържат, и още много "дали". Студентският живот е различен при всички случаи от ученическия, защото те прави повече или по-малко самостоятелен, поради ред обстоятелства. Сам/а решаваш дали да ходиш на лекции (защото те не са задължителни, за разлика от упражненията), сам/а си готвиш, чистиш, переш, мислиш какво ще вечеряш утре. Сам/а си. Няма ги родителите, класния ръководител, няма ги възрастните и ти самият се превръщаш малко по малко в такъв. Да си студент, е странно - имаш повече свобода, но и повече отговорности. И все пак...студентските години са известни с това, че тогава се запознаваш със страшно много млади хора като теб, буквално отвсякъде. Студентските години са годините на най-лудите купони (на всяко място и по всяко време). Те са годините на безсънните нощи преди сесия, когато след 5 кафета трябва да успееш да научиш още 100-200 стр., защото не ти е достигнал точно 1 ден. Нищо, че и да ти преместят изпита с 5 дни напред, пак ще изчакаш да дойде вечерта преди изпита, за да седнеш да четеш. Да си студент..не е лесна работа и всеки от вас ще го разбере след някой и друг ден(година).

-K: Студенският живот изобщо не е лесен, дори в чужбина мога спокойно да заявя, че е доста по-трудно от колкото в България, но със сигурност всеки има много по-широко поле за изява, след като приключи с образованието си.

- Имате ли достатъчно свободно време за себе си и как го прекарвате ?

A: Смятам,че имам достатъчно свободно време. Е, винаги може повече, но... да не бъдем максималисти! Прекарвам го с приятели, независимо къде. По-често ходим на разхода в Борисовата градина или в някой друг парк в София, когато времето е хубаво. Иначе начини да убиеш време и да се забавляваш - много. Ходим на кино, на боулинг, на билярд, да караме кънки на лед през зимата. По-рядко излизаме на дискотека. Може би нещата, които обожавам да правя в сбоводнтото си време, си остават театърът, киното и волейболът. Няма нищо по-прекрасно от това да можеш да избягаш от света поне за 2 часа в края на деня, потънал в тъмнината на някой киносалон или театрална зала!!!! И няма по-добър начин да изразходиш излишната енергия от няколко часа във волейболната зала!!!

K: Свободно време? ХАХАХА! Студентът няма свободно време ! Съвет от мен : прекарайте добре свободното си време в гимназията с приятели, по начин, забавен за Вас самите, не чакайте да станете студенти !! А в моето свободно време (ако не съм на работа, на лекции или ако не уча, тоест към 10% от насъщното ми време) миксирам храна (някой път се получават много интересни неща хахах), песни (обикновено не се получава) или се разхождам по р. Елба.

8


9

Университетът Ото фон Гьорике Магдебург Университетът Ото фон Гьорике в Магдебург е основан през 1993г. и е един от най-новите университети в Германия. Образуван е от вече съществуващия Технически Университет, Университета за подготовка на учители и Медицинския Университет. Той е кръстен на Ото фон Гьорике, най- известната магдебургска историческа личност, чиито пионерски проучвания за получаването на вакум го направили много известен в Германия (“магдебургски полукълба”).Университетът се стреми да преподава и прави изследвания в чест на този велик учен, философ и инженер и да продължи неговата хуманитарно дело. Сега университета се състои от 9 факултета: Факултет по машинно инженерство Факултет по процеси и системно инженерство Факултет по електроинженерсво и информационни технологии Факултет по компютърни науки Факултет по математика Факултет по природни науки Факултет по медицина Факултет по хуманитарни и социални науки и образование Факултет по икономика и мениджмънт В тях се обучават почти 13,800 студенти и става все по- важен като център на обучение и проучване. Той играе важна роля в областения център Магдебург, който се разраства в център на бизнеса, образованието и културата.Също така университетът е член на много организации и компании. В Магдебургския университет студентите могат да избират от 72-те специалности в различните сфери на обучение и специализация. Има и много възможности да се комбинират предмети от различни факултети. Всяка програма има различни изисквания за кандидатстване и различен приемен период. Студентите намират идеални условия за учене: съвременни лаборатории, експериментални работилници и клиники с високотехнологични компютърни технологии, както и отлични взаимоотношения между персонала и учащите се. Задълбоченото образование, съчетано с високото равнище на теоретични познания и с практически опит, прави Магдебург примамлива алтернатива. През изминалите няколко години изследванията в университета са преминали през една решителна промяна - от приложни към иновационни теоретични изследвания. Със своите изследвания университетът се надява да направи значителен принос за икономическото и социално развитие в Магдебург и околностите. Принадлежащите институти и центърът за технологичен трансфер на университета действат като връзки между академичните среди и индустрията. Те улесняват достъпа на предприятията до ресурси за изследвания на университета, като същевременно насърчава иновациите. Медицинското училище на университета се намира в южната част на Магдебург. То осигурява база за 1,300 стажант- медици,

Софийският университет

Софийският университет "Св. Климент Охридски" е първото българско висше училище. Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната културна и просветна традиция на българския народ. Началото на организираната образователна система в България датира от втората половина на IX в. През епохата на Възраждането се ражда идеята за откриване на Висше училище. Авторитетът на Висшето училище нараства и с това се утвърждава нуждата от културно-просветна мисия, която то да изпълнява в националното ни развитие след Освобождението през 1878 г. Постепенно Софийският университет става един от авторитетните научни центрове на Балканите, напълно развит европейски тип университет. Днес Софийският университет "Св. Климент Охридски" е най-големият и престижен научноизследователски център в страната.Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната българска културна и просветна традиция. Открийте за себе си най-големия и модерен учебен научноизследователски център в България с 95 специалности в областта на хуманитарните и природо-математическите науки с помощта на нашия сайт.

9


10

БАЗАР ЗА МАРТЕНИЦИ По случай 1 март ученици от 8 г клас при ПМГ „Никола Обрешков” организираха базар за мартеници. Идеята се зароди в час по изобразително изкуство. Класният ръководител Стелияна Якимова организира и ръководи инициативата.Няколко дне преди празника на 1 март Таня Петрова, Деляна Чавдарова, Ивета Фотева, Милена Тенева, Моника Манчева, Симона Цанева продадоха над 1400 мартенички на 2 етаж в училището. Учители и ученици купуваха символа на здравето. В края на кампанията събраните средства бяха 206 лв., които отидоха във

Добро сърце !!! На 08.03.2011г. екип от 12,,г” клас на ПМГ,,Никола Обрешков” в състав Ваня Георгиева, Магдалена Минева, Мария Павлова и Николета Турданова успешно проведе търг на бижута и сувенири във връзка с изпълнението на проект по учебния предмет ,,Свят и личност”. Ръководител на проекта бе г-жа Светлана Бюйлекова. С общите усилия на учители и ученици се събра скромна сума, която ще бъде дарена на Георги Тодоров Тодоров, страдащ от детска церебрална парализа, за

скъпоструващо лечение в чужбина. С тази инициатива се поставя началото на мащабна кампания за набиране на средства, която цели да върне усмивките на лицата на родителите и детето. Всеки, за когото „човещина” не е празна дума, може да се включи, като даде скромна сума, усмивка и надежда.

10

фонда на училището. На самия 1 март ученичките посетиха кмета Стефан Дамянов и закичиха всички работещи в сградата на кметството.Кметът на Община Казанлък ни нагости с торти. След това закичването с мартенички продължи и из цял Казанлък. Ученичките закичваха случайните минувачи на площад „Севтополис” в утрото на 1 март за здраве и успех през предстоящата година. Ученичките на нашето училище посетиха и МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”, в частност АГО (акушеро-гинекологично отделение). Там те закичиха персонала и малките новородени , за да бъдат здрави. 8 г клас са щастливи от участието се в


11

Радиото е имало нужда от 38 години, телевизията – от 13 години, а World Wide Web – от само 4 години, за да достигне 50 милиона потребители? Понятието “eлектронна поща” е използвано за първи път през 1976 година от кралица Елизабет II, когато тя праща първото си електронно съобщение? Средностатистическият компютърен потребител мига 7 пъти в минута, което е почти три пъти по-малко от нормалните 20 пъти в минута? Името на търсачката Google е създадено по погрешка? Създателите й всъщност са искали да я именуват на математическия термин “гогол” (“googol”), който е равен на числото 10 на степен 100! Двата най-стари работещи компютри в света са Zuse Z4 (създаден през 1945 година в Германия) и CSIRAC (създаден през 1949 година в Австралия)?

Въпреки че QWERTY е найизвестната система за писане, патентована през 1873 година, 20 години по-късно се появява наредбата DHIATENSOR, която след създаването си става потенциален конкурент на предшественика си? Била е наричана “системата идеал” – повече от 70% от английските думи могат да се напишат само с реда букви “D, H, I, A, T, E, N, S, O, R”. В резултат на това писането на нея е било толкова лесно и удобно, че колкото повече човек се усъвършенствал в употребата й, толкова по-често се налагали подмени на съставните части на устройството. Именно поради този факт DHIATENSOR отпада от производство и QWERTY запазва позицията си на наймасово използвана система за писане.

Първата компютърна мишка е била създадена през 1964 година и е била направена от дърво? Броят на изпратените и получените съобщения посредством Интернет, в рамките на един ден, е по-голям от броя на човешката популация? 1/3 от записаните DVD-та по света са пиратски? Вторият най-голям производител на компютри Mac е Microsoft?

Най-дългият мач в историята на тениса! Новият рекорд за най-дълъг двубой в тениса поставиха американецът Джон Иснър и французинът Никола Маю в рамките на умопомрачителните три дни игра, която завърши в полза на Иснър с 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68. Първите четири сета приключиха за 2 часа и 54 минути, а петият – за 8 часа и 11 минути. Световен рекорд бе поставен обаче не само чрез продължителността на мача, но и чрез най-големият брой изпълнени асове в една игра – 215 общо, като от тях 112 са на Иснър, а останалите 103 – на Маю.

дали да плача или да се смея”, заяви Роджър Федерер. “Това е просто невероятно. Може би двамата трябваше да се съгласят на тайбрейк при 50:50!”, обясни Джокович. В края на играта Иснър и Маю бяха аплодирани от публиката за повече от пет минути, ставайки на крака. Двамата тенисисти получиха специална награда от бившия номер едно на британския тенис Тим Хендман. Специална награда получи дори и съдията, който успешно се справи с 11-часово стоене на едно място, повреме на разгорещения двубой.

Вълнуващия мач успяха да проследят известни тенис играчи като Роджър Федерер и Новак Джокович, които похвалиха рекордите, поставени в него. “Направо обожавам този мач! Не знам

“Чувствам се малко изморен, но когато излизам пред такава многобройна публика, атмосферата и аплодисментите винаги ми помагат в крайна сметка да стисна зъби и да пренебрегна умората. Публиката беше

11


12

„Мерцедес” обнови CL и предлага S класата с нови мотори Още щипка стил за CL Новостите отвън при CL са основно в предната част, като са преработени бронята, фаровете, радиаторната решетка и капака на мотора. След „пластичната операция” колата изглежда помодерна и стилна. По традиция промените в купето обхващат вида и цветовата комбинация на тапицериите, както и напа и алкантара. Феновете на качествения звук могат да го потърсят в новите аудио и навигационни системи, а централният дисплей вече предлага и функцията split view. С „Мерцедес” CL се предлагат и поширока гама системи за сигурност, като асистент за поддържане на движението в избраната лента и предупреждение за наличие на автомобил в мъртвата зона. В “Мерцедес” CL се появяват и адаптивен круиз контрол, предупреждение за сънливост на водача и т.н.

Повече мощ при намален апетит В новия V-образен мотор се предлага повече мощност при намален разход на гориво. 5.слитровият агрегат е заменен с 4600 -кубиков битурбо. Въртящият момент е увеличен на 700 Hm, докато разходът на гориво е намален до 9.5 л/100 км. Икономията не се е отразила на динамиката, като спринтовата дисциплина даже с епокорява с половин секунда по-бързо. Цените тук започват да варират от 196 484 лева без ДДС

S класа на диета Новият V-образен осемцилиндров мотор вече може да се поръча и с S класата, като икономията на гориво е 15%. Шестцилиндровият мотор от S350 също е преработен с намален разход, но в увеличена мощност. Променен е и дизеловия двигател от S350CDI, като има консумация от 6,8 л/100 км при увеличена мощност.

става бързо. При бензиновите двигатели е преработена системата на впръскване, охладителната течност се Основна заслуга за намаляване движи по три кръга, водната помпа разхода на гориво има монтираната на работи само ако е нужно. Моделите всички мотори старт/стоп система, разполагат със система, превръщаща която гаси двигателя, когато кинетичната, отделена енергия в автомобилът е в покой. Запалването влвтричество.

Как е постигната икономията на горивото?

12


13

Като две капки боза!

13


14

14

PMGNews  

вестникът на природо математическата гимназия в град казанлък борй втори

PMGNews  

вестникът на природо математическата гимназия в град казанлък борй втори

Advertisement