Page 1

PREDUZETNISTVOje delatnost pojedinca (preduzetnika) usmerena na pokretanje organizovanje I permanentno inoviranje preduzeca, s osnovnim ciljem stvaranja novog trzista I ostvarivanja dobiti. To je processkonceptualizacije, organizovanja pokretanja I kroz inovaciju konverzije poslovne prilike u trzisno prihvatljiv, dinamican preduzetnicki poduhvat u jednom nestabilnom okruzenju.

preduzetnisstvo  

ovo ono bla bla bla