Page 1

POLIÞIªTII NU AU RENUNÞAT NICI DUPÃ DOUÃZECI DE ANI LA ªMENURILE CU ACTE FALSE

Bianca:

10

„Vreau sã fac televiziune, dar nu în rolul de prostuþã” Cu siguranþã ai vazut-o pe stradã ºi ai fi jurat cã ai norocul sã dai nas în nas cu Ilinca Vandici, dar nu e aºa. Moderatoarea matinalului de la Alpha TV seamãnã leit cu vedeta de la Bucureºti, dar e cu mult mai prietenoasã.

DNA intrã în „miliþienii” de la Permise Auto lel cu descinderea de la sediul Serviciului Comunitar de Permise Auto, procurorii au fãcut percheziþii ºi la 13 adrese din Cluj-Napoca. Surse judiciare au declarat cã ar fi vorba în special de patru angajaþi ai Serviciului de Permise Auto, printre care persoane din

Procurorii Direcþiei Naþionale Anticorupþie au depistat o reþea care se ocupa de „livrarea” permiselor auto la nivel naþional ºi, dintre angajaþii Seviciilor Comunitare de Permise Auto de la Cluj, au reþinut ieri mai multi angajaþi. În para-

COTIDIAN EDITAT LA CLUJ-NAPOCA

Anul IV / Nr. 225 (297)

PAGINA

miercuri 18 martie 2009 1 leu / 16 pagini

www.foaiatransilvana.ro MUNCITORII SE PLÎNG CÃ FIRMA VREA SÃ-I DEA AFARÃ, FIRMA SPUNE CÃ ARE GRIJÃ DE PERSONAL SITUAÞIUNEA ROMÂNEASCÃ

de Ioan Groºan

Amintiri din socialism... Ideal pentru un scriitor român ar fi fost, înainte de 1989, sã-ºi fi putut petrece vacanþele la Paris, Nisa, în insulele Belize, Canare º.a.m.d. Dar pentru cã aºa ceva nu era posibil, ne mulþumeam cu litoralul nostru. Cum n-am fost niciodatã un „doimaist” ori un „vamaiot” înrãit, debarcam în fiecare varã, începînd din 1974 ºi pînã deunãzi, la Costineºti. Aici s-au întîmplat vacanþele mele „ideale”. Asta ºi pentru cã, încã din vremea studenþiei, am fost rapid cooptat, varã de varã, în echipa „artisticã” a staþiunii, ce-ºi avea sediul la Radio Vacanþa Costineºti. ‘ CONTINUARE ÎN PAGINA 3

conducere, însã este foarte posibil sã fie implicate ºi alte persoane. Sumele primite pentru eliberarea frauduloasã a unui permis ar fi ajuns pînã la 5.000 de lei. Serviciul Regim Permise Cluj aparþine Prefecturii Cluj, instituþie care nu a fost în mãsurã sã comenteze ancheta procurorilor DNA.

3

MICÃ PUBLICITATE

7

PAGINILE 12, 13

Real Hypermarket nu ºtie cum sã scape de angajaþi Cum companiile simt cã li se taie craca de sub picioare, iar criza de lichiditãþi loveºte tot mai puternic, soluþia de economisire rãmîne sã se descotoroseascã de o parte dintre angajaþi. Numai cã un contract de muncã nu se poate desfa-

xx DIN TAXI,

ce peste noapte, astfel cã strategia gãsitã este disponibilizarea forþatã, adicã angajatul este „pîndit” ºi cînd greºeºte, patronatul are motiv sã scape de el, fãrã a avea obligaþia sã scoatã bani în plus pentru drepturile disponibilizatului.

DEZMINÞIRE. În numãrul din data de 16 martie a Foii transilvane s-a strecurat o regretabilã eroare. Cafeneaua „Le General” a

DIRECT LA SPITAL

fost prezentatã ca locul în care doi tineri s-au bãtut ºi s-au tãiat cu cuþitul, dar informaþiile pe care le-am primit ºi redat au fost eronate.

Fotografia care ilustra articolul nu a fost fãcutã în „Le General”, iar localul în cauzã nu a avut nici o legãturã cu incidentul.

Asearã, în jurul orei 18.00, pe varianta ZorilorMãnãºtur, s-a produs un accident rutier grav în care au fost implicate douã autovehicule. Dupã primele investigaþii rezultã cã ºoferul autovehiculului Volkswagen nu s-a asigurat la schim-

FIRMELE DE PUBLICITATE CONTESTÃ NOUL REGULAMENT DE AFIªAJ APROBAT IERI DE CONSILIERII LOCALI

4

Publicitarii se tem de flexul lui Apostu În ciuda insistenþelor reprezentanþilor firmelor de publicitate, care solicitau plenului sã le fie luate în considerare doleanþele, consilierii locali au aprobat ieri noul regulament pentru pu-

blicitatea outdoor. Deºi de doi ani, primãria s-a aflat în imposibilitatea de a mai autoriza panouri în lipsa unei cadru legal, abia ieri, regulamentul a fost aprobat în cadrul ºedinþei de consiliu local (CL). Viceprimarul

Laszlo Atilla susþine cã una dintre noutãþile introduse de documentele elaborate constã în desfiinþarea panourilor publicitare sonore din staþiile de autobuz, din cauza reclamaþiilor constante ale vecinilor.

barea direcþiei de mers ºi a intrat în coliziune cu un taximetru, marca Opel, care transporta un client. „În urma accidentului au fost trei victime. ªoferii celor douã maºini au fost transportaþi de urgenþã la spital, iar cea de-a treia persoanã, clienta firmei de taximetrie, se aflã în afara oricãrui pericol”, a declarat Alin Pastor, agent principal al Poliþiei Rutiere Cluj.


2

ACTUALITATE

18 martie 2009 www.foaiatransilvana.ro

de Mihai Gãdãlean

România, þarã balenierã Presa centralã a descoperit zilele trecute cã România are nici mai mult, nici mai puþin decît un comisar pentru balene. Adicã þara noastrã a devenit partenerã în International Whaling Commission (Comisia Internaþionalã Balenierã, ca sã fim cît mai exacþi), la bugetul cãreia trebuie sã contribuie cu aproape 12.000 de euro. Desigur, ce mai reprezintã 12.000 de euro în ziua de azi? O maºinã mai de Doamne-ajutã pentru vreun parlamentar, cel mult. Ori salariul pe un an al unui angajat din nivelul de mijloc al unei corporaþii. Deci, nu mai bine ne permitem sã facem parte din miºcarea internaþionalã de salvare a lui Willy ºi a fraþilor lui? Bine, acuma, ca sã fim sinceri, comisia respectivã se ocupã de reglementarea vînãrii balenelor, ceea ce ar putea pãrea mai puþin amuzant decît am crede noi. Dar, mã întreb eu, ca prostul: în condiþiile în care braconajul înverzeºte, înfloreºte ºi îmbogãþeºte (pe unii) pe tot teritoriul patriei, nu era mai logic sã aderãm la salvarea de specii autohtone, pe cale de dispariþie din naturã ºi de apariþie în vilele bogãtanilor ºi pe dupã gîturile bogãtanelor?

SPECTACOLUL „VINEREA LUNGÔ, BAZAT PE UN ROMAN DE IMRE KERTÉSZ, A FOST ANULAT LA BRUXELLES

Teatrul Maghiar, întors din drum de un premiant Nobel NOBEL VERSUS „BABEª-BOLYAI”

Ideal ar fi fost ca azi ºi mîine, pe 18 ºi 19 martie, Teatrul Maghiar sã fie în turneu la Bruxelles, la Théâtre 140, cu spectacolul „Vinerea lungã” („Hosszú péntek”), regizat de directorul general Tompa Gábor. Dar realitatea e mai durã: trupa rãmîne acasã. Instituþia belgianã spune cã cele douã reprezentaþii au fost anulate pe motiv cã teatrul clujean nu a obþinut decît permisiunea de a juca acest spectacol în România. Permisiunea trebuia sã vinã de la editura care deþine drepturile asupra romanului dramatizat („Kadiº pentru copilul nenãscut”), al lui Imre Kertész, premiat cu Nobelul pentru Literaturã în 2002.

„Turneul acestui spectacol tocmai a fost anulat, din nefericire: Teatrul din Cluj nu obþinuse permisiunea autorului Imre Kertész decît pentru cîteva reprezentaþii în România” - aºa ar suna traducerea explicaþiei oficiale pe care Théâtre 140 din Bruxelles a postat-o pe site-ul instituþiei. Corinne Owieczka, ataºatul de presã al teatrului belgian, nu a dorit sã dea mai multe detalii despre anu-

Imre Kertész, autorul „Kadiºului pentru copilul nenãscut”, s-a nãscut în 1929 la Budapesta, iar la 73 de ani a devenit laureat al premiului Nobel pentru literaturã, motivaþia juriului fiind aceea cã scrierile sale „valorificã experienþa fragilã a individului în faþa arbitrarului barbar al istoriei”. În 2006, prin intermediul unei scrisori deschise publicate de cotidianul german „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Kertész a cerut, alãturi de personalitãþi culturale din 22 de þãri, înfiinþarea unei universitãþi maghiare de sine stãtãtoare, la Cluj, blamînd actuala structurã bilingvã a Universitãþii „Babeº-Bolyai”.

FOTO: LIVIU SCRIPCARU

PIAZA BUNÃ

Directorul Teatrului Maghiar, Tompa Gabor, rezolvã problema drepturilor de autor prin Visky Andras, care va mai scrie o datã dramatizarea romanului de Nobel

lare, considerînd cã „producãtorul spectacolului” e în mãsurã sã explice. Un numãr de telefon ºi „producãtorul” e pe fir: Medgyesi Emese, asistenta lui Sógor Csaba, europarlamentar UDMR.

Nemþii, nemulþumiþi de adaptare Sógor nu e producãtor al spectacolului, însã, potrivit aceluiaºi site al Théâtre 140, prezenþa Teatrului Maghiar la Bruxe-

„NU ªTIAM CÃ A EXPIRAT” Dramatizarea romanului „Kadiº pentru copilul nenãscut”, care stã la baza spectacolului „Vinerea lungã”, a fost scrisã de Visky András, director adjunct artistic al Teatrului Maghiar de Stat. ªi acesta spune cã principala piedicã în calea deplasãrii la Bruxelles a reprezentat-o expirarea contractului de copyright pentru

cartea lui Imre Kertész. „Existã un contract, pe care noi l-am fãcut cum se cere. Nu ºtiu exact cînd a expirat, dar, dupã cum a reieºit, nu se ºtia acest lucru cînd ne-am programat deplasarea. E o problemã tehnicã ce va trebui rezolvatã în perioada urmãtoare”, spune Visky.

Social-democraþilor le plac drumurile

FOTO: LIVIU SCRIPCARU

Social-democraþii din consiliul judeþean au propus ieri elaborarea unui proiect de dezvoltare a infrastructurii judeþului Cluj pe o perioadã de 8-12 ani. „Ne dorim refacerea întregii infrastructuri la nivelul judeþului, pentru cã toate aceste cîrpeli care s-au fãcut în ultimii ani sînt bani aruncaþi pe fereastrã”, a explicat consilierul PSD Valentin Cuibus (foto), într-o conferinþã de presã. Potrivit acestuia, refacerea drumurilor se leagã ºi de nevoia de dezvoltare a turismului clujean, în special în zonele BãiºoaDirector general: Florin Danciu

COTIDIAN EDITAT LA CLUJ-NAPOCA de Q MEDIA SRL Cluj-Napoca, str. Salcîmului nr. 30 Tel: 0364 116 173 Fax: 0264-428.077

Redactor ºef: Ovidiu Blag Redactori ºefi adjuncþi: Daniel Iftene Emil Moldovan

ra, Valea Ierii, Vlãdeasa, Beliº ºi Râºca. Tot legat de infrastructurã, Cuibus a menþionat cã, în ºedinþa de azi a CJ, consilierii PSD vor propune redistribuirea unor sume din bugetul judeþului dinspre capitole „inutile” precum achiziþionarea de mobilier sau maºini de cãtre anumite instituþii cãtre investiþii în drumurile judeþene ºi pentru cofinanþarea de proiecte europene.

Spun „da” stadionului Valentin Cuibus a mai declarat ieri cã reprezentanþii formaREDACÞIA

Politic - Administraþie: Dalia Bathory, Anca Giurgiu Laura Elena Fãgãdar, Mihai Gãdãlean Social - Investigaþii: Rãzvan Robu, Laura ªuteu, Loredana Leonte, Iulian Pop

Sport: Mihai Hossu, Nicuºor Ciorbã Life&style: Renata Tegzes

chiar anumite replici din romanul lui Kertész ºi se pare cã, din acest motiv, editura Rowohlt din Germania n-a dorit sã ne prelungeascã drepturile de autor în afara Clujului”, a precizat Tompa. Acesta a adãugat cã Teatrul Maghiar a fost notificat de refuzul prelungirii în ultimele zile ale lunii februarie ºi cã singura soluþie pare a fi, în acest moment, rescrierea parþialã a textului lui Visky András ºi revizuirea spectacolului, astfel încît Théâtre 140 sã poatã gãzdui, în sfîrºit, „Vinerea lungã”, în iunie sau în septembrie. Mihai Gãdãlean

Emilia Popescu, prea rãcitã pentru „Strãini în noapte”

þiunii din care face parte vor susþine noul proiect al stadionului în ºedinþa de azi a CJ. „N-am putea fi împotriva unei astfel de investiþii. E importantã ºi absolut necesarã. Vom fi de acord cu folosirea a opt milioane de euro din fondul de rulment pentru acest proiect”, a afirmat Cuibus. Totodatã, acesta a precizat cã se poartã discuþii între consilierii judeþeni ºi Compania Naþionalã de Investiþii, pentru a obþine sprijinul acesteia în realizarea stadionului ºi finalizarea lucrãrilor în circa trei ani. (M.G.)

Economic: Andra Motreanu

lles, cu „Vinerea lungã”, vine „la iniþiativa lui Csaba Sógor, deputat european PPE-DE”. „Încã nu avem un punct de vedere oficial cu privire la acest subiect. Domnul deputat spune cã vom remite un comunicat de presã în acest sens, cel mai probabil în cursul zilei de mîine”, s-a rezumat sã declare Medgyesi. Tompa Gábor, directorul Teatrului Maghiar, susþine cã sînt anumite „motive tehnice obiective”, care au oprit deplasarea la Bruxelles, printre care ºi problema unor drepturi de autor. „În adaptarea lui Visky András existã citate, referinþe,

Spectacolul „Strãini în noapte”, de Erik Assous, care trebuia sã se joace la Teatrul Naþional din Cluj-Napoca ieri searã, s-a amînat pentru 16 aprilie, din cauza unui actor cu probleme de sãnãtate. Gheorghe Vlad, impresarul spectacolului, explicã faptul cã actriþa Emilia Popescu, în rolul lui Juliette, este foarte rãcitã, iar directorul teatrului, Ioan Vartic, a fost de acord cu amînarea spectacolului pentru o datã ulterioarã. Biletele cumpãrate pentru spectacolul de

Publiciºti comentatori: Cornel Nistorescu, Miruna Runcan, Ioan Groºan, Cornel Udrea, Dumitru Cerna, Ovidiu Pecican, Petru Prunea,Sabin Gherman, Adrian Vascu, Ion Mureºan, Dan Pãvãloiu, Petru Romoºan, Mihai Gãdãlean

Art director: Mihai Armanca Layout: Mutnean R. Károly Fotoreporteri: Liviu Scripcaru, Andrei Cotrãu Web developer: Radu Beligãr Corecturã: Elena Gãdãlean

ieri sînt valabile în continuare. „Strãini în noapte” se joacã de doi ani, în toatã þara, cu sala plinã. La Cluj a vîndut aproximativ 500 de bilete. Ultima oarã cînd s-a jucat a fost în luna ianuarie. Un caz similar de amînare a unui spectacol s-a petrecut luni seara, cînd, în locul piesei „Revizorul”, de Gogol, s-a jucat piesa „Mincinosul”, de Carl Goldoni. Cei care nu au dorit sã participe la spectacol au avut posibilitatea de a returna biletele la Agenþia Teatralã. (D.B.)

Director vînzãri: Marcelina Armanca Traffic manager: Cristina Haþiegan Distribuþie: Rareº Samoilã

www.foaiatransilvana.ro office@ftr.ro, publicitate@ftr.ro


ACTUALITATE

18 martie 2009

3

www.foaiatransilvana.ro

SITUAÞIUNEA ROMÂNEASCÃ

POLIÞIªTII NU AU RENUNÞAT NICI DUPÃ DOUÃZECI DE ANI LA ªMENURILE CU ACTE FALSE

DNA intrã în „miliþienii” de la Permise

de Ioan Groºan

Amintiri din socialism: vacanþe la Costineºti

Procurorii Direcþiei Naþionale Anticorupþie au depistat o reþea care se ocupa de „livrarea” permiselor auto la nivel naþional ºi dintre angajaþii Seviciilor Comunitare de Permise Auto de la Cluj au reþinut ieri mai mulþi angajaþi. În paralel cu descinderea de la sediul Serviciului Comunitar de Permise Auto, procurorii au fãcut percheziþii ºi la 13 adrese din Cluj-Napoca. Surse judiciare au declarat cã ar fi vorba în special de patru angajaþi ai Serviciului de Permise Auto, printre care persoane din conducere, însã este foarte posibil sã fie implicate ºi alte persoane. Potrivit unor informaþii, sumele primite pentru eliberarea frauduloasã a unui permis ar fi ajuns pînã la 5.000 de lei. Purtãtorul de cuvînt al Direcþiei Naþionale Anticorupþie, Livia Sãplãcan, nu a dorit sã comenteze acþiunea procurorilor de la anticorupþie. „În acest moment nu se poate emite nici un comunicat. Ce vã pot spune este faptul cã, în aceastã acþiune, sînt implicate mai multe instituþii care pot deru-

JANDARMI BUªIÞI DIN SPATE

CÃLIN PLATON: „ORICE E POSIBIL”

la o anchetã”, a declarat purtãtorul de cuvînt al DNA.

Se strîng acuzaþii Serviciul Regim Permise Cluj aparþine Prefecturii Cluj, instituþie care nu a fost în mãsurã sã comenteze ancheta procurorilor DNA. Cu toate acestea, de la ora 10.00 dimineaþa, la sediul DNA au fost aduse pentru audieri circa ºase persoane, unele dintre ele chiar angajaþi ai Serviciului de permise auto. Acþiunea de demascare a unor cazuri de dare de mitã la Serviciul de permise auto are legãturi pînã în judeþele Maramureº ºi Braºov, întrucît la sediul DNA Cluj ieri s-au perindat maºini din aceste judeþe, din care cei implicaþi în aceastã acþiune au descãrcat mai mulþi saci sigilaþi în care s-ar afla probe în acest caz. Conform unor informaþii, ancheta procurorilor DNA a început încã din toamna anului trecut, cînd un ºofer care a fost oprit în trafic deþinea un permis auto fals. Cel puþin patru angajaþi ai

În timp ce maºinile jandarmeriei fãceau coadã în faþa DNA Cluj pentru a aduce persoane care urmau sã fie audiate în acest caz, una dintre dubele jandarmeriei clujene a fost lovitã de un SUV BMW, întrucît maºina plinã cu jandarmi staþiona pe una din benzile de circulaþie, iar ºoferul SUV-ului a virat brusc la stînga pentru a evita un vitezoman. La volanul maºinii de teren se afla o persoanã de sex feminin, care a fost chematã de cãtre jandarmi sã dea explicaþii despre accident.

FOTO: RÃZVAN ROBU

continuare din pagina 1

Fostul prefect al judeþului Cluj, Cãlin Platon, a afirmat cã nu doreºte sã facã acum comentarii legate de cazul de la Serviciul de Permise Auto, dat fiind faptul cã ancheta este încã în desfãºurare. „Sper sã nu se confirme darea de mitã, dar orice e posibil”, a spus Platon. Conform spuselor acestuia, în timpul mandatului sãu, nu s-a confruntat cu probleme de aceastã naturã, de eliberare frauduloasã a permiselor. „Atunci a fost o problemã de transfer a banilor încasaþi la Serviciul de Permise, spre trezorerie. Unele sume nu au fost depuse. Procesul deschis atunci este ºi acum în derulare”, a declarat Platon serviciului, dintre care unul din conducerea instituþiei, sînt în atenþia anchetatorilor, în timpul monitorizãrii, aceºtia primind bani de la investigatori sub acoperire.

Conform surselor, aceºtia ar fi primit, în total, de la investigatorii sub acoperire, în jur de 10.000 de euro. Rãzvan Robu, Laura Fãgãdar

ªI ÎN TRECUT S-A LUAT MITÃ Directorul unei ºcoli de ºoferi din Cluj-Napoca, care a dorit sã-ºi pãstreze anonimatul, a declarat cã are cunoºtinþe în legãturã cu evenimente similare cu cele care au avut loc ieri. „În urmã cu aproximativ zece ani, ºtiu cã au fost implicate în eliberarea de permise false douã sau trei persoane din cadrul Poliþiei Rutiere, pentru cã ei erau înainte cei care se ocupau ºi cu eliberarea permiselor. Nu le mai ºtiu numele exact, acum cred cã sînt la pensie deja, dar, oricum, atunci au fost fãcute destituiri, înlocuiri ºi au fost tot felul de muºamalizãri”, potrivit sursei.

CAZ SIMILAR ÎN ANII ’90 Fostul comandant al Poliþiei Cluj, colonelul în rezervã, Grigore Blaga a declarat cã acþiunea de eliberare a permiselor false va afecta cu siguranþã imaginea instituþiei poliþiei. „Va scãdea desigur credibilitatea organelor de poliþie în faþa opiniei publice, iar cetãþenii nu se vor mai încrede prea mult în sprijinul pe care aceºtia îl aºteptau din partea instituþiei însãrcinatã sã asigure ordinea ºi siguranþa publicã. Cît timp am fost la conducerea Poliþiei, am mai constatat mici nereguli, însã acestea nu erau atît de grave. Erau mici scãpãri care se pot întîmpla în orice activitate. Orice activitate era controlatã acum cîþiva ani de cãtre ºefii ierarhiei. Problema e cã acum nu mai au loc aceste controale, nu mai controleazã nimeni nimic, iar lucruri de acest gen se pot întîmpla mult mai des”, a declarat Grigore Blaga. Fostul ºef al Poliþiei a mai adãugat cã un caz similar a mai avut loc la Cluj în martie ’93. Patru angajaþi ai Poliþiei Rutiere au scãpat, atunci, doar cu demiterea din funcþie.

Þin minte cã, într-un an, 1979, o lunã întreagã, zilnic ºi la o orã fixã, eram urcat pe acoperiºul staþiei de radio de unde citeam la microfon, în direct, serialul-foileton „Aventurile spionului imperialist Walter B52 la Marea Neagrã”. Dupã o sãptãmînã, serialul (o parodie poliþistã vizavi de realitãþile socialiste ale turismului nostru) a avut un asemenea succes, încît ora 11.00 cînd începeam lectura, pe plaja suprapopulatã se fãcea efectiv liniºte, iar la sfîrºitul lecturii, urma un tsunami de aplauze, chiuituri, lumea se ridica în picioare sã mã vadã etc. Atunci am realizat censeamnã un „scriitor de succes”, inclusiv din punct de vedere erotic, deºi n-aveam volum... Au venit apoi „Serbãrile mãrii ºi ale tinereþii”, organizate de BTT, pe care le concepeam ºi realizam împreunã cu Ioan T. Morar ºi grupul „Divertis”, exact în componenþa lui de astãzi. Serbãrile astea erau un fel de supapã pe care o deschideau autoritãþile politice de-atunci pentru a da drumul, sub forma satirei ºi parodiei, ºi aspectelor „negative” ale societãþii socialiste multilateral dezvoltate. N-aveam cenzurã, ci, mult mai grav poate, autocenzurã, adicã ºtiam „ce merge ºi ce nu”, adicã, altfel spus, ºtiam pînã unde puteam întinde coarda. O întindeam destul de mult, sub zîmbetele îngãduitoare, „umane”, ale securiºtilor care miºunau printre noi, plini de staþii radio de emisie-recepþie. Dar în vara lui 1985 am întins, fãrã sã vrem, coarda asta prea mult: la concursul-maraton de dans de pe plajã, unde concurenþii erau obligaþi spre final sã danseze înveliþi din cap pînã-n picioare în niºte saci de plastic pe care scria „AZOMUREª”, doi dintre ei, un bãiat ºi-o fatã, au leºinat din cauza cãldurii ºi a epuizãrii, iar eu, uitîndu-mã la saci, taman atunci m-am trezit sã exclam în microfon: „Iatã la ce sînt bune produsele industriei noastre chimice!” Nu mi-am dat seama pe ce minã „antipersonal” cãlcasem: fãceam miºto de industria noastrã chimicã, adicã de însãºi Tovarãºa, care era personificarea acestei industrii. Cineva s-a „autosesizat”, staþiile au început sã zbîrnâie, mi s-a luat microfonul, „Serbãrile” au fost suspendate, am fost expulzaþi, cu „Divertis” cu tot, din hotelul „Forum” (unde stãteam, ehei, ca niºte sultani, înconjuraþi de „vestalele” de la concursul de Miss...) ºi chiar din Costineºti. Numai un telefon binevoitor de la cineva de „sus” a oprit ancheta în toatã regula ce era pe cale sã se deruleze („Adicã, ‘utu-vã-n c...r, vã bateþi joc de Tovarãºa?!”). A fost ultima vacanþã „idealã” la Costineºti.


4

ACTUALITATE

18 martie 2009 www.foaiatransilvana.ro

FIRMELE DE PUBLICITATE CONTESTÃ NOUL REGULAMENT APROBAT IERI DE CONSILIERII LOCALI

Publicitarii se tem de flexul lui Apostu

Firmele contraatacã O parte dintre reprezentanþii firmelor de specialitate nu vãd cu ochi buni noul regulament ºi s-au arãtat nemulþumiþi de decizia primãriei de a elabora un document, fãrã sã þinã cont de pãrerile lor. Din aceastã cauzã, aceºtia au decis sã participe ieri la ºedinþa CL, cu speranþa cã vor putea îndupleca plenul sã amîne aprobarea regulamentului. Reprezentantul News Outdoor România, Sorina Dumitriu, a explicat plenului cã operatorii de publicitate nu au fost înºtiinþaþi în legãturã cu noul regulament. „În legãturã cu acest regulament, care este discutat în CL noi nu avem habar.

Nu au fost respectate prevederile Legii 500, cu privire la publicarea în prealabil a actului normativ. Sau adus schimbãri substanþiale la proiectul din 2007”, a subliniat Dumitriu. În timp ce primarul Sorin Apostu le reaminteºte agenþilor economici cã au fost organizate trei dezbateri, aceºtia susþin cã discuþiile de atunci nu s-au finalizat din cauza neprezentãrii autoritãþilor locale. „Punctele de vedere ale firmelor de publicitate au fost luate în vedere ºi s-a þinut cont de unele propuneri, care se gãsesc în regulament, însã altele sînt în contradicþie cu unele legi”, a declarat Apostu.

FOTO: ANDREI COTRÃU

În ciuda insistenþelor reprezentanþilor firmelor de publicitate, care solicitau plenului sã le fie luate în considerare doleanþele, consilierii locali au aprobat ieri noul regulament pentru publicitatea outdoor. Deºi de doi ani, primãria s-a aflat în imposibilitatea de a mai autoriza panouri în lipsa unei cadru legal, abia ieri, regulamentul a fost aprobat în cadrul ºedinþei de consiliu local (CL). Viceprimarul Laszlo Atilla susþine cã una dintre noutãþile introduse de documentele elaborate constã în desfiinþarea panourilor publicitare sonore din staþiile de autobuz, din cauza reclamaþiilor constante ale vecinilor. „Se vor licita o datã mai multe locaþii. Cel mai important aspect al regulamentului este cã reglementeazã ocuparea spaþiilor publicitare ºi stabileºte dimensiunea panourilor, astfel încît sã nu mai fie debandadã”, a explicat Laszlo.

Se simt neglijate În timp ce directorul general al firmei Reset Media, Daniel Lupean, considerã cã noul regulament nu va afecta firmele de publicitate, dacã este aplicat corect de cãtre primãrie, directorul-general al firmei AAM Advertising,

PUBLICITATE

A început JobShop® 2009! O nouã ediþie a celui mai mare eveniment de carierã din România pentru studenþi ºi absolvenþi debuteazã astãzi la Cluj-Napoca. Patru zile dedicate exclusiv aspiraþiilor profesionale, în perioada 1619 martie, promit sã vinã în sprijinul acestora cu prezentãri, training-uri, competiþii ºi interacþiune directã cu 18 companii locale ºi internaþionale de renume la Casa de Culturã a Studenþilor. Organizaþia BEST Cluj-Napoca îºi propune sã faciliteze prin acest eveniment comunicarea dintre studenþi, mediul academic ºi ofertele pieþei de HR. ªi în 2009 JobShop® aduce companii din domenii diverse, pregãtite sã se prezinte publicului interesat ºi sã-ºi expunã ofertele de angajare, practicã ºi burse. Provenind din domenii precum IT, construcþii, industria energeticã, FMCG º.a., acestea sunt: Microsoft, Tenaris, Siemens, Pentalog, Vitacom, P&G, WayFinder, IQUEST, City Plaza Hotel, L I L Structural Design, EON Gaz, REHAU, Energobit, Energie AG Oberösterreich, UMT Consulting Group, MEGATREND, Continental. Activitãþile prevãzute pentru ediþia curentã dau participanþilor posibilitatea sã profite de douã training-uri ce vizeazã îmbunãtãþirea calitãþilor organizatorice ºi comunicaþionale (Time Management – Luni 14:00 - 16:00, Presentation Skills – Marþi 17:30 – 19:30), precum ºi de un training tehnic oferit de compania Wayfinder („Challenges in developing mobile applications” – Vineri 11:00 – 12:30). P&G vine cu o provocare pentru tinerii creativi, oferindu-le ocazia de a se remarca ºi de a-ºi aplica abilitãþile în cadrul unei competiþii de tip studiu de caz, iar reprezentanþi ai UMT Consulting, Tenaris Silcotub ºi Pentalog vor împartãºi din secretele profesionale în cadrul secþiunii „Cariere de succes”. În zilele de 18 ºi 19 martie studenþii vor putea sa afle mai multe despre companii ºi sã-ºi depunã CV-urile la stand-urile acestora între orele 10:00 ºi 17:00. Miercuri, 18 februarie, în cadrul evenimentului va avea loc o conferinþã susþinutã de un invitat special, câºtigãtor a numeroase premii ºi distincþii pentru activitatea sa managerialã ºi în domeniul IT. Domnul Florin Talpeº - Manager General al Softwin Group ºi cunoscut pentru calitatea sa de fondator al Bitdefender - vine la JobShop® pentru a-ºi expune punctul de vedere pe tema „Antreprenoriat în IT în conditii de crizã”, ce va avea loc între orele 16:00 - 19:00. Succesul rãsunãtor al ediþiei anterioare a JobShop®, un numãr de 3472 de vizitatori, peste 20.000 de accesãri ale site-ului ºi peste 2.000 de CV-uri, susþine viziunea optimistã a organizatorilor ºi pentru acest an. Mai multe informaþii despre eveniment se gasesc pe site-ul www.jobshop.ro/cluj .

Paul Aldea, susþine cã regulamentul nu încurajeazã deloc piaþa localã. „Nu poþi sã elaborezi un astfel de regulament aºa peste noapte ºi sã eradichezi investiþiile pe care firmele de publicitatea le-au fãcut. Noi ar fi trebuit sã fim chemaþi la întîlniri, sã fie organizate ºedinþe, discuþii ºi abia apoi sã se dea o formã acestuia”, a precizat Aldea. Potrivit acestuia, la Cluj s-a creat o anomalie ºi este de pãrere cã noul regulament este absurd, pentru cã nu este realizat de pro-

fesioniºti, nu protejeazã firmele clujene ºi taie cu flexul în investiþiile operatorilor de publicitate. „Eu am o singurã întrebare pentru cei de la primãrie: Existã printre acei specialiºti care au realizat regulamentul ºi persoane care au lucrat în outdoor? Primãria a dat dovadã de o lipsã totalã de profesionalism. Prestatorii de servicii din Cluj ar trebui sã aibã întîietate la licitaþie. Nu poþi sã tai cu flexul aºa, cum zice Apostu, deoarece vorbim de investiþii de sute de euro”, a conchis Aldea.

Directorul agenþiei de publicitate Amprenta, Decebal Cotoc, este de pãrere cã autoritãþile locale nu ºi-au ales momentul oportun pentru a schimba modul de funcþionare a publicitãþii stradale. „În perioada aceasta de recesiune, cînd nu este cel mai bun an pentru publicitate, consider cã nu ar fi trebuit modificat regulamentul. Dacã scoateþi Vitrina din calcul, cam 3% din panouri sînt ocupate de clujeni”, a explicat Cotoc. Anca Giurgiu

PREVEDERILE REGULAMENTULUI Reprezentanþii primãriei asigurã cã nu vor fi promovate favoritismele ºi cã noul regulament îºi propune sã facã ordine, în ceea ce priveºte locurile de afiºaj ºi sã stabileascã exact distanþele dintre panourile publicitare. În cazul panourilor mici, distanþele minime sînt de 25 de metri, ºi de 50 de metri pentru cele mari. De acum încolo, prin prezentul regulament, operatorii de publicitate trebuie sã afiºeze nume beneficiarului, numãrul autorizaþiei de construire ºi al

contractului de închiriere a spaþiului publicitar. În regulament este prevãzut faptul cã nu se pot face schimbãri ale conþinutului reclamei, fãrã sã se obþinã în prealabil acordul autoritãþilor locale. Consiliul local este cel care va stabili în plen locurile destinate amplasãrii mijloacelor de publicitate, în baza avizului eliberat de Comisia tehnicã de amenajare a teritoriului ºi de urbanism, iar apoi firmele sînt nevoite sã solicite autorizaþie de construire.

Hilton, Marriott ºi Golden Tulip, în plinã crizã, la Cluj Grupul Hilton analizeazã deschiderea mai multor hoteluri pe tot cuprinsul þãrii, în momentul de faþã concentrîndu-se pe noi locaþii ca Bucureºti, Cluj, Braºov, Timiºora sau Craiova, a declarat, ieri, directorul de dezvoltare pe Europa ºi Africa a Hilton Hotels, Adela Cristea. „În ciuda recesiunii, Hilton considerã cã este un moment propice pentru deschiderea de noi hoteluri sub brandul sãu, precum Double Tree ºi Garden Inn”, a spus Adela Cristea. Ea a afirmat cã, în luna aprilie, lîngã Sibiu, va fi inaugurat un nou hotel Hilton. Reprezentantul grupului pentru Europa ºi Africa a adãugat cã, pe lîngã

oraºele enumerate, Hilton analizazã oportunitãþi ºi în alte locaþii în urmãtorii trei ani. ªi grupul care deþine lanþul de hoteluri Marriott intenþioneazã sã se extindã prin deschiderea a trei noi unitãþi la Bucureºti, Cluj ºi Timiºoara, a declarat pentru NewsIn directorul general al JW Marriott Bucharest, Kurt Strohmayer. De asemenea, directorul regional Golden Tulip pentru Europa de Est, Paul Mãrãºoiu, a declarat recent cã trei noi hoteluri afiliate grupului Golden se vor deschide anul acesta în Bucureºti, Cluj ºi Moeciu de Sus, iar alte trei unitãþi sînt programate pentru deschidere în 2010.


ACTUALITATE

18 martie 2009

5

www.foaiatransilvana.ro

ORICE NEMULÞUMIRE A ELEVILOR LEGATÃ DE PROFESORI POATE FI JUDECATÃ DE „AVOCATUL ELEVILOR”

Dascãlii obraznici ajung la tribunal

ÞINUÞI ÎN PUF Din seria „ilegalitãþilor” pentru care profesorii ar putea primi sesizãri, se numãrã lucrãrile de recapitulare neanunþate, notele sau absenþele puse pe motiv de indisciplinã, temele pentru vacanþã, datul afarã de la orã, ironiile, tratarea preferenþialã ºi bineînþeles pedepsele de orice fel.

FOTO: LIVIU SCRIPCARU

„Avocatul Elevilor”, un proiect conceput pentru apãrarea drepturilor elevilor, bate la uºa ºcolilor ºi liceelor clujene. Parte dintr-un program naþional, sprijinit ºi finanþat de UNICEF, comisia va avea grijã ca nu cumva copiii sã iasã nedreptãþiþi sau surmenaþi de pe bãncile ºcolii. Prin urmare, profesorii care le pun gînd rãu elevilor ºi le pregãtesc teme pentru vacanþã, lucrãri recapitulative neanunþate, nota scãzutã la disciplinã sau absenþã la orã pe motive de indisciplinã riscã sã se trezeascã cu o sesizare. Patricia Couþi, elevã în clasa a XI-a la Colegiul Naþional „Gheorghe ªincai”, este preºedinta consiliului judeþean al elevilor clujeni, vicepreºedinta Colegiului Naþional al Elevilor ºi susþinãtoare a proiectului „Avocatul Elevilor”. „Ideea a pornit de la Convenþia ONU din 89, privind drepturile copiilor. Nu s-a pus nici o clipã problema sã sãrim pe profesori. Nu asta e ideea. Vrem doar sã nu ni se încalce drepturile. Elevii nu ºtiu ce li se cuvine. În schimb, sînt încîntaþi de ideea cã cineva se va lupta pentru drepturile lor”, spune eleva. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” este prima ºcoalã-pilot din Cluj care a pus în aplicare proiectul. Prima impresie nu este dintre cele mai favorabile. Numele proiectului deranjeazã ºi stîrneºte reticenþã. „N-a prins foarte bine din cauza denumirii. Ideea de avocat nu place. Noi am propus

NICI PRO, NICI CONTRA Reprezentanþii Inspectoratului ªcolar nu vor sã se pronunþe în privinþa reuºitei acestui program. Însã atenþioneazã asupra faptului cã orice drept implicã ºi o responsabilitate. „Nu ºtiu cît de eficient va fi acest avocat al elevilor. Dacã elevii au numai drepturi, nu mai ai ce sã le faci. Ca profesor, eºti legat de mîini mai degrabã un mediator, care sã propunã soluþii în caz de conflict”, a declarat Dorina ªtefu, consilier pentru proiecte ºi programe la Liceul teoretic „Mihai Eminescu”. Alte treisprezece licee din judeþ ºi-au manifestat interesul pentru introducerea programului.

ºi de picioare. Totuºi, copiii nu vor fi de capul lor. Acesta este ºi motivul pentru care comisia va fi alcãtuitã din ºapte membri, din care cinci elevi, plus un profesor ºi un pãrinte. Tocmai ca lucrurile sã nu ia altã turnurã”, a declarat Anca Radu, purtãtor de cuvînt la Inspectoratul ªcolar Judeþean Cluj

Se tem sã nu-ºi ia nasul la purtare Oricît de apreciatã ar fi deschiderea arãtatã de conducerea ºcolilor, nu la fel de încîntaþi sînt profesorii. ªi nu pentru cã programul în sine ar fi vreo ameninþare, ci pentru cã, încet, încet, li

Profesorii ameninþã din nou cu greva generalã Federaþia Educaþiei Naþionale (FEN) a decis ieri sã se retragã de la discuþiile pe proiectul de ordonanþã privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar. FEN a luat aceastã decizie ca urmare a refuzului reprezentanþilor guvernului de a elimina din textul proiectului de ordonanþã articolele care fac referire la salariul de merit, la premiile ce pot fi primite în cursul anului, la indemnizaþiile de conducere, precum ºi

la posibilitatea angajatorului de a lua mãsuri administrative pentru încadrarea în bugetul alocat. „Guvernul a vrut de fapt sã legifereze economiile bugetare prin mimarea parteneriatului social. Executivul condus de premierul Boc a reuºit ceea ce nu a fãcut nici un guvern de pînã acum. Nu numai cã nu a pus în aplicare legea de majorare a salariilor, dar pluseazã încercînd sã diminueze veniturile din învãþãmînt”, a declarat Constantin Ciosu, secretar general FEN. (L.L.)

se inoculeazã elevilor ideea cã au numai drepturi. „Programul nu aduce nimic nou. Existã orele de dirigenþie ºi Consiliul Elevilor, care au cam aceleaºi atribuþii.Ce putere ar putea avea un apãrãtor al elevilor, în afara faptului cã ar aduce la cunoºtinþa directorului o

sesizare?”, spune Cosmin Borza, profesor de limba românã. Potrivit acestuia, li se induce elevilor ideea cã îºi pot lua la întrebãri profesorii, ceea ce se poate transforma într-o problemã cu timpul.

Sã nu se înþeleagã greºit Directorii nu au nimic împotriva programului, atîta timp cît nu încalcã precizãri din legea învãþãmîntului. „Trebuie negociate unele aspecte. Sã nu se înþeleagã cã profesorii au numai obligaþii ºi elevii ºi pãrinþii doar drepturi. Responsabilitãþi au ambele pãrþi”, este de pãrere Lucian Popescu, director la Colegiul Naþional „George Coºbuc”. La nivel naþional, „Avocatul Elevilor” a primit sesizãri legate de profesori care întîrziau la ore, dar ºi profesori reclamaþi, deoarece au dat teme pentru vacanþã elevilor, rãpindu-le astfel din timpul liber. Loredana Leonte

ºtiri Abandonul ºcolar s-a dublat faþã de anul trecut Statisticile Inspectoratului ªcolar Judeþean (ISJ) Cluj aratã cã anul ºcolar curent s-a dublat cifra abandonurilor, faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut. Dacã în semestrul întîi din 2007-2008 au abandonat ºcoala 246 de elevi, acum sînt 467 de astfel de cazuri. „Cei mai mulþi elevi sînt de etnie romã sau din medii defavorizate. Mai sînt ºi pãrinþi care pleacã în strãinãtate, îºi iau copiii, dar nu anunþã ºcoalã. Dupã o vreme, îi trecem ºi pe aceºtia la cazurile de abandon”, precizeazã Anca Radu, purtãtor de cuvînt ISJ Cluj.

Elevii clujeni fug de ora de sport La solicitarea Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, inspectoratele ºcolare din þarã au prezentat o statisticã a numãrului de scutiþi medicali de la ora de educaþie fizicã. Majoritatea scutiþilor sînt elevii din mediul urban. „Numãrul fetelor care au scutire medicalã este mai mare decît cel al bãieþilor. Am observat cã elevii mai mari sînt cei care îºi scot scutiri”, a declarat An-

ca Radu, purtãtor de cuvînt Inspectoratul ªcolar Cluj (ISJ) Cluj. Din cei peste 77.000 de elevi din clasele I-XIII din judeþ, peste 3.600 au scutire medicalã (2.500 de fete ºi 1.100 de bãieþi).

Angajaþii de la UBB protesteazã pentru Logicã Cadrele didactice ale Departamentului de Filosofie din cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai” protesteazã faþã de intenþia Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii de a scoate orele de Logicã din învãþãmîntul preuniversitar, profilul tehnologic ºi profilul real. „Considerãm cã supri-

marea Logicii afecteazã fundamental formarea gîndirii raþionale, critice, ºi a capacitãþii de argumentare a tinerilor. O asemenea mãsurã contravine în mod direct întregii strategii a educaþiei contemporane, orientatã explicit spre dezvoltarea facultãþilor cognitive, care conduc la libertatea de

gîndire. Printr-o asemenea mãsurã, tinerii studenþi nu vor mai avea acces la iniþierea în logica informaticã, în relaþiile internaþionale, în general la o bunã exersare a competenþelor comunicaþionale întemeiate în spaþiul social”, se precizeazã într-un comunicat remis presei. (L.L.)

PUBLICITATE

Cluj-Napoca, str. Horea 78, cam. 18, tel: 0264 433 206, 0726 121 035, 0720 041 471, 0726 747 423 VINDE ÎN EXCLUSIVITATE „ CASE LA PREÞ DE APARTAMENT , apartamente în duplex, 100 mp S.U., curte de 60 mp, se predã semifinisat,

55000 euro, NEGOCIABIL. Casele au CF, se acceptã credit ipotecar. „ Vilã interbelicã în Grigorescu, 260 mp S.U, teren total 1800 mp, poziþie deosebitã preþ negociabil.

PUBLICITATE

„ Vilã P+2E+M în Gheorgheni, idealã pentru sediu firmã, spital, cabinet etc. Se vinde mobilatã ºi utilatã, inclusiv

sala de sport . 3 sisteme de încãlzire (turnuri de gheaþã, centralã termicã ºi panouri solare). 3 camere, buc, baie, curte 100 mp, preþ 175.000 euro, preþ negociabil. „ Teren zona industrialã 3000 mp, Floreºti, front la E60 cu proiect, autorizaþie ºi toate avizele necesare pentru construcþie halã, preþ 75 euro/mp. „ Clãdire în roºu, SC 1300 mp, teren 1800 mp, idealã ptr. sediu firmã, policlinicã, sau orice altã activitate. „ Apartament de 2 camere superfinisate, în cart. Mãrãºti, de la 48 la 54 mp, 1500 euro/mp, negociabil, apartamentele au CF. „ Teren ideal pentru construcþie hotel, cãmin studenþesc etc., în Gheorgheni zona Mall, 4000 mp front generos, preþ negociabil. „ Pãduri ºi terenuri agricole în zona de vest, nord –vest (Maramures, Arad, Timiºoara, Hunedoara), suprafeþe mari, compacte. „ Casã în cart. Gheorgheni,


6

LUMEA VÃZUTÃ DE LA CLUJ

18 martie 2009 www.foaiatransilvana.ro

Mihaela Rãdulescu, „calificatã” în furt Mihaela Rãdulescu (foto) este cercetatã de poliþiºti pentru furt calificat, urmînd sã fie chematã sã dea declaraþii la sediul Secþiei 26 Poliþie, dupã ce s-a autosesizat în legãturã cu incidentul de sîmbãtã noaptea, cînd prezentatoarea TV a avut o disputã cu doi angajaþi ai ziarului „Libertatea”. „În urma verificã-

rilor efectuate, poliþiºtii Secþiei 26 s-au autosesizat ºi vor efectua cercetãri faþã de doamna Mihaela Rãdulescu pentru infracþiunea de furt calificat. Nu este vorba de urmãrire penalã ºi nu este cercetatã pentru altã infracþiune, respectiv tîlhãrie”, a declarat purtãtorul de cuvînt al poliþiei capitalei, Christian Ciocan.

Papa nu mai vrea cu prezervativ Papa Benedict al XVI-lea (foto), care a plecat, ieri, în prima sa cãlãtorie în Africa, este de pãrere cã folosirea prezervativului agraveazã problema rãspîndirii SIDA în lume, mai degrabã decît sã o rezolve, informeazã AFP, citat de NewsIn. La bordul avionului care îl ducea cãtre capitala Camerunului, Yaounde, Papa a declarat cã problema SIDA, pandemie devastatoare ce afecteazã Africa, nu se poate rezolva prin distribuirea de prezervative. „Dimpotrivã, folosirea prezervativelor agraveazã problema SIDA”, susþine acesta. Vaticanul se opune tuturor formelor de contracepþie în afara abstinenþei ºi dezaprobã folosirea prezervativului, inclusiv din motive profilactice precum prevenirea anumitor boli.

CONTROVERSATA ALEXANDRA LAIGNEL-LAVASTINE VORBEªTE ÎN L’EXPRESS DESPRE CRIMELE ROMÂNILOR ÎMPOTRIVA A 400.000 DE EVREI

„Antisemitismul a fost impregnat în toatã societatea” ANTISEMITISMUL LA ROMÂNI

Controversata scriitoare Alexandra Laignel-Lavastine, autoarea unui volum despre relaþiile lui Eliade, Ionesco ºi Cioran cu legionarii români, care a declanºat o serie de reacþii vehemente din partea intelectualitãþii româneºti, a acordat, în urmã cu cîteva zile, un interviu ºocant cotidianului francez de mare tiraj L’Express. Vorbind despre crimele împotriva evreilor descrise în „Cartea Neagrã”, semnatã de Matatias Carp ºi tradusã în francezã la editura Denoel, fosta soþie a analistului Emil Hurezeanu vorbeºte despre românii antisemiþi, care nu-ºi pot asuma încã „un capitol negru al istoriei lor”, în care a avut loc masacrarea sãlbaticã a sute de mii de evrei.

Cartea avocatului evreu Matatias Carp are trei volume (peste 700 de pagini ºi „numeroase documente iconografice”) ºi a apãrut la Bucureºti între 1946 ºi 1948, pentru ca apoi sã fie trecutã la index de „regimul comunist, care dorea sã perpetueze mitul rezistenþei poporului împotriva tiraniei fasciste”, explicã Laignel-Lavastine. Coordonatoarea traducerii în francezã îi acuzã pe români, ºi mai ales pe elite, de o „mare indiferenþã”, pentru cã nu au luat în seamã nici reeditarea în facsimil a volumului, în 1996. „Începînd din 1940, Matatias Carp are intuiþia cã asistã la începutul sfîrºitului pentru iudaismul european ºi, în special, pentru comunitatea evreiascã româneascã - a treia în Europa, cu aproximativ 760.000 de evrei. (...) Toate aceste surse i-au permis sã elaboreze o operã care se reveleazã, asemenea unui „proces verbal”, irefutabilã”, aratã autoarea.

Moda fasciºtilor Alexandra Laignel-Lavastine (foto) vorbeºte despre faptul cã românii, printre care ºi intelectuali precum Eliade ºi Cioran, au simpatizat regimul AntonescuGarda de Fier, perioadã în care „s-au intensificat persecuþiile ºi, în acelaºi timp, a curs o avalanºã de decrete antisemite. Comunitatea evreiascã a fost furatã, evreii au fost scoºi în afara societãþii ºi o violenþã inimaginabilã stãpînea strãzile”, le explicã autoarea redactorilor L’Express. „S-au numãrat aproape 14.000 de victime în cîteva zile. Cei care au scãpat vor fi îmbarcaþi în trenuri ale morþii, morminte pe ºine, care zigzagau fãrã destinaþie, în care oamenii mureau de cãldurã, de sete ºi se asfixiau”, povesteºte autorea, care aminteºte ºi de deportãrile în Transnistria ºi de evreii uciºi la Bogdanovka, „unul dintre cele mai groaznice mãceluri mai puþin cunoscute ale celui de al doilea rãboi mondial”.

O FIGURÃ CONTROVERSATÃ În jurul figurii Alexandrei Laignel-Lavastine s-a iscat o controversã odatã cu acuzaþia de plagiat formulatã de scriitoarea clujeanã Marta Petreu (foto), care i-a reproºat faptul cã a folosit pagini întregi din volumele sale, fãrã sã citeze sursa. Volumul incriminat este „Cioran, Eliade, Ionesco. L’oubli du fascisme”, apãrut la Paris în 2002, în care Laignel-Lavastine discutã angajamentul prolegionar al celor trei intelectuali români.

Redactorii L’Express îi cer, în ultimul rînd, Alexandrei Laignel-Lavastine sã caracterizeze antisemitismul românesc, aºa cum se manifesta în epocã. „Este mai degrabã impregnarea sa în toatã societatea ºi vechimea sa. Din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, burghezia ºi intelectualii hrãnesc ºi teoretizeazã antisemitismul. Apoi, este caracterul în special sãlbatic, foarte haotic ºi împrãºtiat, al acestui Shoah pe model românesc”, descrie traducãtoarea volumului „Cartea Neagrã” antisemitismul autohton.

IUBITORI DE ROMÂNI Editura Denoel, cea care a publicat „cartea Neagrã”, semnatã de Matatias Carp, este una dintre instituþiile franceze care au promovat în ultima vreme operele scriitorilor români contemporani. Unul dintre cei promovaþi este prozatorul Mircea Cãrtãrescu, cãruia i-au fost traduse romanele „De ce iubim femeile” ºi „Orbitor”.


ECONOMIC

18 martie 2009

7

www.foaiatransilvana.ro

MUNCITORII SE PLÎNG CÃ FIRMA VREA SÃ-I DEA AFARÃ, FIRMA SPUNE CÃ ARE GRIJÃ DE PERSONAL

Real Hypermarket se chinuie sã scape de angajaþi Cum companiile simt cã li se taie craca de sub picioare, iar criza de lichiditãþi loveºte tot mai puternic, soluþia de economisire rãmîne sã se descotoroseascã de o parte dintre angajaþi. Numai cã un contract de muncã nu se poate desface peste noapte, astfel cã strategia gãsitã este disponibilizarea forþatã, adicã angajatul este „pîndit” ºi cînd greºeºte, patronatul are motiv sã scape de el, fãrã a avea obligaþia sã scoatã bani în plus pentru drepturile disponibilizatului.

Se contrazic în declaraþii Unii dintre angajaþii Real Hypermarket Cluj se plîng cã cei din conducere recurg la soluþii abuzive ca sã reducã din personal. Cîþiva salariaþi susþin cã, din dorinþa de a-ºi restrînge personalul, administraþia a gãsit tertipuri pentru a înjumãtãþi „legal” personalul, de la 400 de oameni la 200, astfel încît la trei greºeli salariaþii sînt daþi afarã. De cealaltã parte, reprezentanþii Real întãresc cã acestã companie este interesatã de perfomanþã ºi continuã sã investeascã în pregãtirea profesionalã a angajaþilor. „În prezent, la Cluj avem în jur de 350 de angajati ºi sîntem în continuare interesaþi de piaþa muncii din Cluj, pe care o urmãrim în permanenþã pentru a recruta personal specializat, ºtiut fiind faptul cã sectorul de retail se confruntã cu una dintre cele mai mari rate de fluctuaþie”, declarã Adriana Pita, ºefa departamentului de comunicare Real. La faþa locului, cei care lucreazã pentru Real îºi contrazic ºefii de la Bucureºti ºi întãresc cã angajãri nu se mai fac din luna octombrie 2008. „Acum s-au sis-

Citiþi pe www.ftr.ro o plîngere a unuia dintre foºtii angajaþi de la Real, care spune cã a fost forþat sã plece de cãtre ºefii magazinului, chiar dacã ºi-a fãcut treaba corect ºi la timp.

„ªefii nu ºtiu cum e aici lucrul cu oamenii. Eu zic cã ne-ar mai trebui încã doi oameni pe turã, dar sã fie cu experienþã ºi sã îºi facã curãþenie bine, cã unii fac numai aºa ca sã se afle în treabã”

Bugetarii, din nou în stradã Aproape 15.000 de profesori, funcþionari publici ºi cadre medicale vor picheta luni, între orele 11.00 ºi 13.00, sediile prefecturilor din þarã, pentru a protesta faþã de decizia guvernului de a reduce veniturile angajaþilor din sectorul bugetar. Vicepreºedintele Cartel Alfa, Octavian Luca, a declarat marþi cã sindicatele nu vor accepta reducerea veniturilor în sectorul bugetar, ci eventual diminuarea unor sporuri, informeazã NewsIn.

INFRASTRUCTURÃ 40 km din Autostrada Transilvania, pînã la sfîrºitul lui 2009

ºef de turã Real Hypermarket Cluj tat angajãrile. Cei care au fost concediaþi au fost pentru propriile greºeli. Nu se mai angajeazã, ba chiar se urmãreºte reducerea din personal”, precizeazã o angajatã a departamentului de informaþii al supermarketului.

Angajatul are ºansa sãlii de judecatã Specialiºtii în recrutare umanã considerã cã pe piaþa muncii apare o nouã reacþie, aceea de a scãpa de angajaþi. „Este pentru prima oarã cînd apare acest fenomen de a da pe cineva afarã”,

EVOLUÞIA FINANCIARÃ REAL HYPERMARKET An 2007 2006

Salariaþi 4437 1577

puncteazã Daniel Don, directorul Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã Cluj. Avocaþii mãrturisesc cã situaþii de acest gen sînt tot mai întîlnite în sãlile de tribunal, singurul mod prin care angajatul se poate apãra fiind sã dea în judecatã an-

„ nu are dreptul sã accepte sau sã preia cadouri, direct sau indirect „ trebuie sã înºtiinþeze imediat conducerea dacã un partener de contract comercial sau un terþiar prin activitatea sa ar oferi orice fel de avantaje personale „ va pãstra secretul profesional asupra datelor societãþii sau despre datele diferitelor firme „ îi este interzis sã reproducã sau sã copieze documentele, schiþele mobilierului firmelor sau maºinilor aflate în firmã ºi predarea acestora persoanelor strãine „ nu are voie sã reþinã obiecte ºi documente aparþinînd patronului ºi trebuie sã le înapoieze în orice moment la cererea patronului

FIRMELE NU MAI AU CE RUMEGA Aproximativ 90% din întreprinderile din România sînt afectate de actuala crizã financiarã ºi economicã, a declarat marþi preºedintele Consiliului Naþional al Întreprinderilor Private Mici ºi Mijlocii din România, Ovidiu Nicolescu. „Majoritatea IMM-urilor, aproximativ 90%, sînt afectate într-o mãsurã

CARE PREZINTÃ CRIZA

BUGET

Ministrul transporturilor ºi infrastructurii, Radu Berceanu (foto), a

OBLIGAÞIILE CONTRACTUALE SUPLIMENTARE ALE UNUI ANGAJAT REAL

FATA

ºtiri

mai micã sau mai mare. Principalele probleme cu care se confruntã sînt legate de accesarea finanþãrilor ºi o parte dintre ele au o problemã cu diminuarea comenzilor ºi a contractelor, în special cele din sectorul auto sau cele care produc bunuri cu folosinþã îndelungatã”, a spus Ovidiu Nicolescu.

Cifra de afaceri 1.363.992.480 347.044.563

gajatorul. „ªtiu cã sînt asemenea cazuri (n.r. atunci cînd un salariat este disponibilizat forþat) ºi s-au implicat ºi sindicatele. Face parte dintr-o strategie a firmelor în aceastã perioadã ºi se fac abuzuri pînã la disponibilizarea personalului. Se profitã de aceastã crizã,

Administratori noi la Real (de obicei, cînd administratorul se schimbã, compania are ºi o nouã politicã)

ANDREEEA LUPEA (n. 1973) CAMELIA OPREA (n. 1962) GERARDUS MATHEUS (n. 1971) KURT PETER KAMP (n. 1969) Din februarie 2009 PASQUALINI CARLO (n. 1956) Din februarie 2009 RICHARD KENCH (n. 1955) Din iulie 2008

Asociaþi REAL,-GROUP HOLDING GMBH 40235 DUSSELDORF (juridic) Din noiembrie 2008

REPREZENTANÞII NOKIA AU ANUNÞAT CÃ VOR SÃ DISPONIBILIZEZE 1.700 DE ANGAJAÞI LA NIVEL MONDIAL, iar cine ºi din ce regiune va zbura din fabricile celui mai mare producãtor de telefoane se va comunica dupã ce patronatul se va consulta cu sindicatele. Sã îi credem. Eu cred cã pun degetul

Venituri totale Cheltuieli totale 1.390.826.326 1.549.155.312 379.838.735 430.341.436

pe hartã, bineînþeles cã legaþi la ochi ca sã nu discrimineze pe nimeni, ºi unde se nimereºte, acolo rãmîn aborigienii fãrã servici. Deja trebuie sã se fi încins spiritele la Cartel Alfa.

care este realã, dar se exagereazã ºi se petrec tot felul de astfel de lucruri”, explicã Maria Baciu, avocat. Totodatã, avocaþii avertizeazã cã chiþibuºurile contractuale sînt tot mai folosite acum în prag de recesiune economicã. Andra Motreanu

declarat în cadrul unei emisiuni televizate cã, pînã la sfîrºitul acestui an urmeazã sã fie gata 75 km de autostradã: aproape 42 km între Cîmpia Turzii si Gilau ºi restul de peste 30 km, pentru tronsonul Bucureºti-Moara Vlãsiei. Radu Berceanu a reiterat totodata cã, pînã în 2012, vor fi construiþi 836 km de autostradã, conform wallstreet.ro

COMPANII Armãtura se împrumutã cu 1,2 milioane de euro Conducerea producãtorului de articole de robinetãrie Armãtura ClujNapoca (ARM) propune acþionarilor contractarea unor credite de maximum 5,5 milioane de lei (1,28 milioane de euro), potrivit NewsIn. Armãtura Cluj-Napoca (ARM) a înregistrat o pierdere de 729.600 de lei (198.260 de euro) anul trecut, de 5,66 ori mai micã decât cea de 4,13 milioane de lei din 2007. Anul trecut, afacerile companiei au scãzut nesemnificativ, la 29,97 milioane de lei (8,14 milioane de euro), comparativ cu anul trecut, când au fost de 30,57 milioane de lei.


8

CLUB ÎN CLUJ

18 martie 2009 www.foaiatransilvana.ro

Vama, astãzi în Obsession Petrecerea studenþeascã continuã în Obsession. În aceastã searã, formaþia Vama, cu Tudor Chirilã la microfon, va susþine un recital în club. Invitaþii speciali sînt: fotomodelele ºi acrobaþii, Fãt Frumos ºi cîrtiþa, fata ºi porcu’, oamenii din birou, beþivii ºi nu în ultimul rînd petrecãreþii. Preþul unui bilet va fi de zece lei, iar dacã eºti unul dintre fericiþii posesori de Studcard, trebuie sã scoþi din buzunar doar cinci.

Aromã acusticã în My Way Cîºtigãtorul celei de-a 16-a ediþii a festivalului Cerbului de Aur va cînta joi searã în clubul My Way, iar preþul unui bilet va fi de 20 de lei. Rãzvan (foto) este unul dintre cei mai talentaþi ºi noncomformiºti artiºti cu care se poate mîndri Clujul. Împreunã cu trupa sa abordeazã stiluri diferite de muzicã, iar evenimentul live de joi, „Acoustic Aroma”, este unul cu instrumente acustice ºi de percuþie si multe voci. Rãzvan s-a apucat de muzicã în clasa a treia sub influenþa tatãlui sãu, fizician ºi inventator, care i-a promis cã dacã învaþã sã cînte la pian îi construieºte un sintetizator.

Joia cu parfum de folk Clubul Autograf continuã sã încînte folkiºtii. Joi seara invitatul special va fi ªtefan Tivodar împreunã cu Mysha ºi Cristina Andrieº, tineri talentaºi dar nu foarte cunoscuþi de clujeni. Clubul a obiºnuit fanii muzicii folk în fiecare sãptãmînã cu muzicã live, chitare, invitaþi deosebiþi ºi multã voie bunã. Clujenii sînt aºteptaþi la petrecere începînd cu ora 22:00.

PUBLICITATE

Reduceri de fiþe în Bamboo Ieri, 17 martie, a avut loc prima conferinþã de presã organizatã de noua conducere a clubului Bamboo. „Ne vom axa foarte mult pe petreceri ºi clubbing, iar brandul Bamboo va fi pãstrat în continuare. Dorim sã fie un club accesibil pentru toatã lumea ºi pentru asta vom avea ºi un public þintã diferit de conceptul Bamboo. Nu dorim sã fie un club de fiþe ºi pentru asta am scãzut ºi preþurile din meniu”, a spus Radu Vlas, administrator Ardeal Construct, firma care a preluat DiscoBamboo. Cãtãlin Botezatu trebuia sã fie ºi el prezent la conferinþa de presã, însã un incident în familie l-a împiedicat sã ajungã la Cluj. Noua conducere îºi propune în primul rînd o strategie de marketing bine pusã la punct, care sã ajute la o evoluþie beneficã a clubului. Ei nu resping nici ideile bune de proiecte începute de foºtii patroni. Schimbãrile aduse de aceºtia nu sînt majore ºi nu vor afecta buna funcþionare a clubului, potrivit declaraþiilor. Bamboo va fi deschis vinerea ºi sîmbãta, iar evenimentele vor fi anunþate pe site-ul clubului, care va intra în funcþiune la sfîrºitul sãptãmînii.

Prea mult personal, dar nu se concediazã Noua conducere este de pãrere cã cei patru foºti acþionari care au adus Bamboo pe piaþa clujeanã au angajat prea mulþi oameni ºi sînt

FOTO: LIVIU SCRIPCARU

ºtiri

NOUL PATRON AL CLUBULUI DIN PIAÞA MIHAI VITEAZUL ªI-A DAT SEAMA CÃ PUBLICUL DIN CLUJ NU SEAMÃNÃ CU CEL DIN CAPITALÃ

de pãrere cã nu aveau nevoie de un personal numeros. În luna noiembrie, clubul avea 80 de barmani ºi ospãtari iar acum sînt doar 40. „Era prea mult personal, dar noi nu am dat afarã pe nimeni”, a spus Angela Moldovan, director eco-

BOTEZATU ΪI PREZINTà DIN NOU CHILOÞII Bamboo îºi continuã colaborarea cu Botezatu. Sîmbãtã, creatorul de modã îºi va prezenta colecþia de lenjerie intimã atît pentru femei cît ºi pentru bãrbaþi de la ora 22.00, în club Preþul unui bilet va fi de 20 de lei pentru fete ºi 30 de lei pentru bãieþi. Atmosfera va fi încinsã ºi de animatoarele clubului, prezente pe scenã in fiecare weekend spre deliciul publicului.

nomic Ardeal Construct. Patronul complexului Leul din Piaþa Mihai Viteazul a cumpãrat în totalitate bunurile mobile ºi imobile ale firmei SC DiscoBamboo. Tranzacþia a fost fãcutã în urma unor datorii pe care le

aveau foºtii acþionari cãtre firma Ardeal Construct. Pãrþile au cãzut de comun acord cã e mai bine pentru buna funcþionare a clubului sã intre în posesia lui Radu Vlas, au mai declarat noii ºefi ai Bamboo. Preþul biletului de intrare va

fi accesibil, fetele vor scoate din buzunar 10 lei într-o searã obiºnuitã, iar bãieþii 20 de lei. În serile cu evenimente, preþul va fi în funcþie de importanþa lor ºi vor fi anunþate din timp. Ramona Arotãriþei

„Nu dorim sã fie un club de fiþe ºi pentru asta am scãzut ºi preþurile din meniu” Radu Vlas, noul patron Bamboo


SÃNÃTATE

18 martie 2009

9

www.foaiatransilvana.ro

MINISTERUL REDUCE GRATUITÃÞILE DIN CLINICI

„Abonamentul Basic”, introdus de Bazac în spitale Pacienþii români vor beneficia, în premierã, de la 1 iulie, de un pachet minim de servicii medicale, stabilite de Ministerul Sãnãtãþii ºi de Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate (CNAS), au anunþat, ieri, reprezentanþii ministerului.

În afara acestui pachet minim, de care asiguraþii vor beneficia gratuit, va exista o listã suplimentarã de servicii medicale care nu vor mai decontate de CNAS. Altfel spus, orice pacient va ºti care sînt serviciile decontate, incluse în pachetul minim de servicii medicale ºi care sînt cele pe care trebuie sã plãteascã.

Ministerul bagã ºi vouchere De asemenea, ministrul sãnãtãþii, Ion Bazac (foto), a anunþat cã se lucreazã la Legea profesiilor medicale ºi a malpraxisu-

lui, iar pînã la sfîrºitul anului va încerca introducerea sistemului de coplatã în sistemul sanitar. „Introducerea coplãþii vizeazã pacienþii care vor dori un medicament mai scump sau un medic anume”, a explicat Bazac. În privinþa sistemului de urgenþã, ministrul considerã cã acesta ar trebui finanþat, în continuare, de la bugetul de stat, iar la el trebuie sã poatã avea acces, în egalã mãsurã, cei care contribuie la fondul de asigurãri de sãnãtate

Cercetãtorii americani au descoperit un tratament pentru cei care sînt alergici la alune, cinci PUBLICITATE

zoiace, publicat în International Journal of Cancer, a relevat faptul cã prezenþa celor douã alimente în dieta zilnicã au redus riscul de cancer la sîn cu 90%. Cercetãrile sugereazã cã substanþele din cele douã alimente pot bloca evoluþia tumorilor ºi creºte sistemul de apãrare al bolii împotriva cancerului.

Aurel Nechita,

secretar de stat în Ministerul Sãnãtãþii

din nouã copii care sufereau din acest motiv rãspunzînd pozitiv testelor efectuate în ultima vre-

Persoanele care suferã de diabet prezintã un risc mai crescut de a dezvolta Alzheimer ºi, în cazul în care se instaureazã demenþa, evoluþia bolii poate fi una acceleratã. „Acum nu putem face foarte multe pentru bolnavii de Alzheimer, dar dacã am reuºi sã controlãm aceste afecþiuni vasculare, am putea sã încetinim evoluþia bolii”, a explicat dr. Yaakov Stern, specialist în Alzheimer la Universitatea din Columbia.

Ceaiul verde ºi ciupercile chinezeºti ar putea sã aibã efecte benefice împotriva cancerului la sîn, aratã o serie de cercetãri recente. Un studiu la care au participat 2.000 de chine-

„Pachetul general de servicii reprezintã elementul de bazã. Sîntem susþinãtorii coplãþii, în condiþiile în care sîntem singura þarã din Europa, care are un sistem de sãnãtate gratuit”

me de departamentul de alergie ºi imunologie al centrului medical al Universitãþii Duke. Potrivit datelor oferite publicului de profesorul Wesley Burks, aproape 12.000 de americani sînt alergici la alune ºi aproape jumãtate dintre cei care mor din cauza alergiilor alimentare sînt victimele acestor alimente. Micuþii au fost trataþi cu doze în creºtere de proteine din alune ºi dupã opt-zece luni ale tratamentului zilnic au început sã dea semne serioase cã devin imuni la aceste alimente.

Diabetul predispune la Alzheimer

Secrete chinezeºti împotriva cancerului la sîn

ºi cei care nu fac acest lucru. Pentru categoriile de persoane defavorizate, Ministerul Sãnãtãþii pregãteºte un nou concept, cel al sistemului de vouchere de sãnãtate. Noile mãsuri, care vor intra în vigoare dupã jumãtatea anului 2009, au fost prezentate de conducerea ministerului ºi vicepreºedintelui Bundestag, Susanne Krastner, în cadrul unei întîlniri oficiale ce a avut loc luni searã.

Alergia la alune se poate trata

ºtiri

PUBLICITATE


MOZAIC

10

18 martie 2009 www.foaiatransilvana.ro

CLUJ o

3C Dej 3°C Turda 3°C Bãiºoara 2°C Vlãdeasa -1°C Huedin 2°C În cursul zilei nu vor fi nori. Temperatura va scãdea ºi se va înregistra o maximã de 3°C. Minima va fi de -3°C. JOI În cursul zilei cerul va fi parþial noros, iar temperatura maximã va fi de 3°C ºi cea minimã de -1°C.

AZI ÎN ISTORIE 1858: s-a nãscut Rudolf Christian Karl Diesel, inginer, inventatorul motorului cu ardere internã, cu aprindere prin compresiune (motorul Diesel) (d. 1913). 1906: Traian Vuia realizeazã, la Paris, primul zbor din lume cu un aparat mai greu decît aerul, condus exclusiv prin mijloace proprii de bord. 1921: s-a nãscut Bartolomeu Valeriu Anania, arhiepiscop al Arhiepiscopiei ortodoxe Române a Vadului, Feleacului ºi Clujului (din 1993), poet, dramaturg ºi prozator. 1925: cea mai violentã tornadã din istoria SUA a dus la moartea a 689 de oameni ºi rãnirea altor 13.000. 1937: s-a nãscut Horia Moculescu, compozitor român. 1953: un cutremur a lovit vestul Turciei omorînd 250 de oameni. 1957: s-a nãscut Horia Roman Patapievici (foto), scriitor ºi eseist român.

PREZENTATOAREA MATINALULUI DE LA ALPHA TV, ÎN FIECARE ZI DE LA 7 LA 8 JUMÃTATE

Bianca: Vreau sã fac televiziune, dar nu în rolul de prostuþã

Berbec Partenerul de viaþã vã reproºeazã cã neglijaþi problemele familiei. Probabil cã are dreptate. Încercaþi sã detensionaþi atmosfera, cu puþin tact!

Taur Este posibil ca persoana iubitã sã vã înþeleagã greºit dorinþa de libertate. Vã sfãtuim sã vã exprimaþi clar, ca sã evitaþi un scandal.

Cu siguranþã ai vãzut-o pe stradã ºi ai fi jurat cã ai norocul sã dai nas în nas cu Ilinca Vandici, dar nu e aºa. Moderatoarea matinalului de la Alpha TV seamãnã leit cu vedeta de la Bucureºti, dar e cu mult mai prietenoasã ºi o poþi întîlni prin Cluj.

Gemeni Este o zi bunã pentru a pregãti planuri de afaceri. Aveþi ºanse mari sã vã îmbunãtãþiþi situaþia financiarã. Dupã-amiaza s-ar putea sã întîrziaþi puþin cu prietenii, ceea ce poate duce la discuþii în familie.

Bianca Cucoº este o ploieºteancã frumoasã, studentã la Comunicare ºi Relaþii Publice, care a ales televiziunea în locul unei meserii de PR. O mare pasiune de-a ei este ºi arta fotograficã pentru care momentan nu are timpul necesar. „Îmi place cã sînt o persoanã agreabilã ºi deloc certãreaþã. Cel mai important lucru pe care l-am fãcut pentru mine a fost venirea la Cluj. Sînt mîndrã cã am luat decizia sã lucrez în televiziune”, spune Bianca.

Probã pentru TV: regulamentul de pe peretele unui magazin „Am ajuns în televiziune printr-o întîmplare amuzantã. Eram într-un magazin de telefoane ºi îmi cãutam o husã. Arthur ºi ªtefi, prezentatorii matinalului de la One Tv, erau ºi ei în magazin. Cînd m-a întrebat Arthur dacã nu vreau sã lucrez în televiziune, l-am ignorat pentru cã am crezut cã e o glumã. ªtefi a intervenit ºi mi-a spus «Dacã nu

Rac Dacã reuºiþi sã vã temperaþi spiritul critic, astãzi puteþi avea succes pe plan financiar. Vã recomandãm sã aveþi rãbdare cu prietenii ºi cu partenerul de viaþã, ca sã nu ajungeþi la certuri.

Leu Aveþi tendinþa sã fiþi impulsiv ºi riscaþi sã îi jigniþi pe cei din jur. Vã sfãtuim sã nu vã enervaþi, pentru cã puteþi avea probleme cu sãnãtatea.

Fecioarã

ne crezi, uitã-te la mine cã încã sînt machiat». M-au pus sã citesc afiºul cu obligaþiile clienþilor de pe perete ºi mi-au spus sã merg a doua zi în studio. Am mers ºi am stat în spatele camerelor de fil-

SALA, SAUNA ªI PISCINA, SECRETELE FRUMUSEÞII Pentru prezentatoare de la Alpha Tv, o emisiune este reuºitã dacã ai invitaþi pe mãsurã, care sã destindã atmosfera ºi sã aibã ceva important de spus. Bianca îºi petrece puþinul timp liber la salã, saunã ºi piscinã. Este ºi o tipã petrecãreaþã, motiv pentru care nu rateazã ieºirile în cluburi cu prietenii. Îi place în Sevenul mic, Obsession ºi Bamboo.

mat, apoi am dat cîteva probe ºi acum iatã-mã aici dupã aproximativ un an ºi douã luni”, povesteºte frumoasa prezentatoare.

Îi place de Rãzvan ºi Dani, dar nu ar vrea sã fie Crudu Bianca face atît munca de moderator, de reporter ºi chiar producãtor de multe ori. ªi-ar dori sã lucreze cu o echipã mai mare, precum cea a matinalului de pe Antena 1 cu Rãzvan ºi Dani. „Conteazã foarte mult echipa ºi aparatura de care dispune studioul. Este obositor sã fac multe lucruri cînd

PROGRAM RECOMANDÃRI CINEMA 1963: s-a nãscut Vanessa Williams, actriþã ºi cîntãreaþã americanã, prima femeie de culoare aleasã Miss America, în 1983. 1965: un cosmonaut sovietic – lt. Alexei Leonov – pãºeºte pentru prima datã în afara unei nave spaþiale (pentru 12 minute). La 3 iunie, va fi imitat de astronautul american Edward White. 1989: în Egipt, o mumie veche de 4.400 de ani a fost gãsitã în Piramida lui Kheops. 1999: s-a înfiinþat Fundaþia pentru ªtiinþã ºi Artã. 2004: în jurul orei 9 a.m. este declanºatã Operaþiunea Christ, împotriva Miºcãrii de Integrare Spiritualã în Absolut.

HOROSCOP

FOTO: LIVIU SCRIPCARU

VREMEA

ÎI ªTII DE UNDEVA

13-19 martie

18 martie Concert VAMA Obsession Club, ora 22.00

Arta

Live Cover Band Autograf, Trupadeacoperire, ora 21.00

Pescuit sportiv Regia: Adrian Sitaru Cu: Maria Dinulescu, Ioana Flora, Adrian Titieni Preþ bilet: 7 lei (5 lei redus)

Sonata Arctica Hard Club For the Sake of Revenge, videoproiecþie, ora 22.30 Petrecerea Brãþãrilor After Eight Club&Caffe, ora 22.00

19 martie Joia de folk LIVE Autograf, cu ªtefan Tivadar, ora 22.00 Karaoke LIVE DIESEL, cu Tudor Chirilã, ora 22.00

Cinema city Vagabondul milionar Regia: Danny Boyle Cu: Lennie James, Dev Patel Strania poveste a lui Benjamin Button Regia: David Fincher Cu: Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia Ormond Pantera roz 2 Regia: Harald Zwart Cu: Steve Martin, Jean Reno, Alfred Molina, Emily Mortimer

Preþ bilet: 13 lei pînã la ora 17.00 si 15 lei dupã ora 17.00 Studenþi ºi elevi – 11 lei pînã la ora 17.00 si 13 dupã ora 17.00

Odeon Multiplex ªapte suflete Regia: Gabriele Muccino Cu: Will Smith, Rosario Dawson Cãlãtorie spre centrul pãmîntului Regia: Eric Brevig Cu: Brendan Fraser Houdini: Ultimul magician Regia: Gillian Armstrong Cu: Catherine Zeta-Jones, Guy Pearce Preþ bilet: între 11 si 15 lei

ideal ar fi sã mã concentrez asupra unui lucru ºi sã-l fac perfect. Dacã fac ºi munca de producãtor ºi cea de reporter ºi apoi dimineaþa moderator este un pic mai complicat, iar lucrurile nu sînt fãcute perfect. Mi-ar plãcea sã fac parte din echipa lui Rãzvan ºi Dani doar pentru cã acolo ºtiu cã este vorba doar de profesionalism ºi totul este riguros. Nu mi-ar plãcea, însã sã fiu în locul Danielei Crudu, rolul de prostuþã nu mã încîntã. Dar este foarte bine ºi la Alpha, nu pot sã mã plîng, învãþ multe”, mai spune Bianca. Ramona Arotãriþei

CALENDAR 18 MARTIE

ORTODOX Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim ºi Evcarpion (Post)

ROMANO-CATOLIC Sf. Ciril din Ierusalim, ep. înv. * UP

GRECO-CATOLIC S Ciril, aep (+ 387)

Sînteþi tulburat de sentimente contradictorii. Vã sfãtuim sã fiþi mai prudent în afirmaþii. Nu începeþi mai multe treburi deodatã, pentru cã riscaþi sã nu terminaþi nici una!

Balanþã Puteþi avea mari satisfacþii financiare cu prilejul unei cãlãtorii. Este posibil sã cunoaºteþi o persoanã mai în vîrstã, care propune o afacere. Vã sfãtuim sã vã bazaþi pe intuiþie.

Scorpion Se pare cã amînaþi plecarea în concediu, din cauza unor mici probleme de sãnãtate. Nu vã faceþi griji, este suficient sã þineþi regim!

Sãgetãtor Astãzi nu este indicat sã semnaþi documente oficiale sau sã vã ocupaþi de afaceri. Cei din jur nu sînt de acord cu ideile dumneavoastrã. Nu vã lãsaþi demoralizat!

Capricorn Dimineaþa aveþi parte de cîteva momente mai încordate, din cauza controverselor cu un coleg sau un partener de afaceri. Reuºiþi sã lãmuriþi repede neînþelegerea.

Vãrsãtor Sînteþi indispus din cauzã cã vi se anuleazã o delegaþie. Nu este cazul sã vã faceþi griji, este doar o amînare ºi nimic mai mult. Ar fi bine sã vã ocupaþi de problemele financiare.

Peºti Apar neînþelegeri în relaþia cu un partener de afaceri. Pãstraþi-vã calmul ºi încercaþi sã gãsiþi o soluþie de compromis! Trebuie sã vã înarmaþi cu multã rãbdare.

Bolobocu’ (29 februarie) PREÞ CARBURANÞI Benzinã+ Benzinã Benzinã 95 Motorinã+ Motorinã GPL

3,66 lei Petrom 3,66 lei Mol 3,33 lei Petrom 3,57 lei Petrom 3,44 lei Petrom 1,99 lei Omv

Nu aveþi probleme cu partenerul de viaþã, cum au restul zodiilor. Al dvs. stã în continuare pe pat, nemiºcat, uitîndu-se în gol. Vã autofelicitaþi cã aþi dat 3,9 lei pe el la magazinul din centru.


DE REVISTÃ

18 martie 2009

11

www.foaiatransilvana.ro LUNI / ÎN CUPLU

MARÞI / CUM SÃ...

MIERCURI / FASHION

JOI / FRUMUSEÞE

RECOMANDÃRI TV

DESIGNERII DAU SOLUÞII DE ÎMBRÃCÃMINTE ÎN VREMURI DE RECESIUNE

Prada creeazã pentru curve Sesiunea de sãptãmîni dedicate modei a luat sfîrºit joi, 12 martie, cu designerul Miuccia Prada, de la casa de modã Miu Miu, care a încheiat prezentãrile de la Paris. Pentru sezonul acesta, designerii sînt preocupaþi de modalitãþile în care trebuie sã

NOUTÃÞI PE CATWALK

ne îmbrãcãm în perioada crizei. Cum trebuie sã se îmbrace o femeie în aceastã perioadã de crizã financiarã? Miuccia Prada a rãspuns cã trebuie sã devii o femeie fatalã. Criticii de modã au afirmat cã Miu Miu a dat o lecþie prin noua colecþie pentru toamnã/iarnã 2009/2010, ºi pe

creatoare au numit-o „o campioanã la categoria grea a stilului”. „Am vrut sã trimit pe scenã cele mai mari curve, dar la sfîrºitul prezentãrii toatã lumea mi-a zis cã fetele au arãtat foarte chic”, a declarat Prada, uimitã de critica primitã. Renata Tegzes

FILM TVR 1, 22.15

Culoarea minciunii Cu: Anthony Hopkins, Nicole Kidman (foto), Ed Harris, Gary Sinise, Wentworth Miller, Jacinda Barrett

Cercetãtorii japonezi au lansat luni, 16 martie, un robot care mimeazã gesturile unui model de podium. Robotul se numeºte HRP-4C ºi va fi folosit la prezentarea de modã de la Tokyo, din 23 martie. Modelul are 43 de kilograme ºi 158 de centimentri înãlþime. Trãsãturile feþei au fost inspirate din cultura manga, dar corpul menþine alura de robot. Costurile de producþie au depãºit suma de 2 milioane de dolari, dar în cazul în care robotul va fi scos spre vînzare, HRP-4C va putea fi achiziþionat cu 200.000 de dolari (fãrã haine).

SHOW B1, 20.00

Naºul

SERIAL Prima Tv, 23.00

Lost - Naufragiaþii

SPORT Sport.ro, 20.00

Tenis Master Series Indian Wells

MIERCURI TVR 1

PRO TV

Antena1

Prima TV

Naþional TV

Acasã

ProCinema

HBO

Antena2

TVR 2

04:40 Micii fermieri (r) 05:05 Semne (r) 05:30 Tezaur folcloric (r) 07:00 Trezirea la apel! 07:05 Jurnalul TVR 07:15 Trezirea la apel! 08:00 Jurnalul TVR 08:15 Trezirea la apel! 09:00 Jurnalul TVR 09:15 Trezirea la apel! 10:00 Romanþa îndrãgostiþilor 10:55 Cãlãtor în Þara Sfântã 11:00 Sclava Isaura (s/r) 11:55 Amintiri din istorie 12:10 Miezul zilei 14:00 Jurnalul TVR 14:55 Amintiri din istorie (r) 15:00 Teleshopping 15:30 Oameni ca noi 16:00 Convieþuiri 17:00 Sclava Isaura (Brazilia /s) 17:55 Cãlãtor în Þara Sfântã 18:00 Ochiul magic 18:50 Sport Plus 19:00 Jurnalul TVR 20:15 Dr. House (dramã, SUA, 2004) (12) 21:10 Dr. House (dramã, SUA, 2004) (12) 22:00 Prinþesele lumii 22:15 Culoarea minciunii (dramã romanticã, SUA/Germania/Franþa , 2003) (15) 00:15 Jurnalul TVR 00:30 Cântecul amintirii... amintirile cântecului (r) 00:55 Ochiul magic (r) 01:40 Tarragona - un paradis în flãcãri (r) 03:10 Jurnalul TVR (r)

06:00 Happy Hour (r) 07:00 ªtirile PRO TV *Ce se întâmplã, doctore? 09:00 Omul care aduce cartea 09:15 Pe locuri, fiþi gata, gãtiþi! (film documentar, Anglia, 1994) 10:00 Misiune dificilã (dramã, 1987) (r) 12:00 Tânãr ºi neliniºtit (s/r) 13:00 ªtirile PRO TV 13:45 Erou din întâmplare (comedie, SUA, 1992) Cu: Dustin Hoffman, Geena Davis, Andy Garcia, Joan Cusack, Kevin J. O’Connor, Maury Chaykin Regia: Stephen Frears 16:00 Tânãr ºi neliniºtit (SUA /s) 17:00 ªtirile PRO TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile PRO TV 20:30 Specialistul (film de acþiune, Peru/SUA, 1994) (12) Cu: Sylvester Stallone, Sharon Stone, James Woods, Eric Robets, Rod Steiger, Tony Munafo Regia: Luis Llosa 22:30 ªtirile PRO TV 23:15 Minþi criminale (serial poliþist, SUA/Canada /s) 00:15 Specialistul (film de acþiune, 1994) (r) 02:10 Omul care aduce cartea (r) 02:15 ªtirile PRO TV (r) 03:15 Pe locuri, fiþi gata, gãtiþi! (film documentar, 1994) (r)

04:00 Acces direct (r) 06:00 Observator 08:00 ‘Neatza cu Rãzvan ºi Dani 10:00 În gura presei 11:00 Concurs interactiv 12:00 K.I.T.T (film serial de acþiune, SUA /s)

04:00 Camera de râs (r) 04:30 Cireaºa de pe tort (r) 05:30 Imagini incredibile din lume (film documentar, SUA) 06:30 Nimeni nu-i perfect (r) 07:00 Teleshopping 07:30 Ring-Ring 08:30 Sport cu Florentina 08:35 Dragoste ºi putere (s/r) 09:00 Walker, poliþist texan (s/r) 10:00 Rhino ºi Zulu (comedie, Africa de Sud/SUA, 1994) 12:00 Teleshopping 12:30 Camera de râs 13:00 Imagini incredibile din lume (film documentar, SUA) 14:00 Teleshopping 14:30 Dragoste ºi putere (SUA /s) 15:00 Focus 15:30 Walker, poliþist texan (SUA /s) 16:30 Cireaºa de pe tort (r) 17:30 Trãsniþi din NATO (r) 18:00 Focus 18 19:30 Cronica cârcotaºilor 22:00 Trãsniþi din NATO 22:30 Nimeni nu-i perfect 23:00 Lost - Naufragiaþii (SUA /s) Cu: Matthew Fox, Evangeline Lilly, Ian Somerhalder, Dominic Monaghan, Jorge Garcia, Terry O’Quinn Regia: Stephen Williams, Jack Bender 00:00 Lost - Naufragiaþii (SUA /s) 01:00 Focus 02:00 Rhino ºi Zulu (comedie, 1994) (r)

05:45 Pastila Vouã (r) 06:30 Sare ºi piper (r) 08:00 Nu suntem blonde (r) 09:00 Automobile (r) 10:00 A ta pentru totdeauna (r) 11:00 Baronii (r) 12:05 Teleshopping 12:20 Uite cine câºtigã 14:30 Sãrut mâna mamã (r) 16:00 Poliþiºti sub acoperire 17:30 A ta pentru totdeauna 18:30 ªtiri Naþional TV 20:00 Pastila Vouã 20:15 Inimã de tigru (film de acþiune, SUA, 1996) (12) Cu: Ted Jan Roberts, Carol Potter, Jennifer Lyons, Robert LaSardo, Rance Howard Regia: Georges Chamchoum 22:15 Iubirea interzisã (r) 00:00 ªtiri 00:15 Inimã de tigru (film de acþiune, 1996) (r)

04:00 Poveºtiri de noapte (r) 04:30 Umbrele trecutului (r) 05:15 Toantele nu merg în rai (r) 06:00 Marilyn (Columbia /s) 07:00 Rebelde (Mexic /s) 07:45 Teleshopping 08:00 Iubire cu chip rebel (r) 09:00 Îngeraºii (r) 10:00 Iubire de mamã (Mexic/SUA /s) 11:45 Teleshopping 12:00 Bãrbatul visurilor mele (Venezuela /s) 13:00 Betty cea urâtã (Columbia /s) Cu: Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez, Lorna Paz, Luis Mesa, Mario Duarte Regia: Mario Ribero Ferreira 14:15 Teleshopping 14:30 Salomé (Mexic /s) 16:25 Vremea de ACASÃ 16:30 Umbrele trecutului 17:30 Poveºtiri adevãrate 18:30 Iubire cu chip rebel 19:30 Îngeraºii 20:30 Regina 22:00 Poveºtiri de noapte 22:30 Toantele nu merg în rai 23:30 Clona (Brazilia /s) Cu: Murilo Benício, Giovanna Antonelli, Vera Fischer, Reginaldo Farias, Juca de Oliveira Regia: Mário Márcio Bandarra, Teresa Lampréia 00:30 Poveºtiri adevãrate (r) 01:30 Regina (r) 03:00 Îngeraºii (r)

05:15 Lumea PRO CINEMA (r) 05:45 Apropo TV 09:00 Tom ºi Jerry Aventuri buclucaºe (r) 09:30 Bãieþii mei (r) 10:00 Prietenii tãi (s/r) 10:30 Fotbaliºtii ºi nevestele lor (s/r) 11:30 Entertainment News Sezonul III (r) 12:30 Teo (r) 13:45 La Bloc (r) 14:15 Tom ºi Jerry Aventuri buclucaºe 14:45 Casa Foster pentru prieteni imaginari (s) Regia: Craig McCracken 15:15 Celebritate 15:30 Veronica Mars (dramã, SUA, 2004) 16:30 Marele cutremur din Los Angeles (dramã, SUA, 1990) 18:30 La Bloc (r) 19:00 În familie 20:00 Cãlãtorii în necunoscut (serial de aventurã S.F., SUA /s) 21:00 Bãieþii mei 21:30 Prietenii tãi (serial de comedie, SUA /s) 21:55 Fata de 10 22:00 Misterele întunericului (horror, Canada/Germania/SU A, 2005) (15) 00:00 Oz - Închisoarea federalã (SUA /s) 01:00 Fata de 10 (r) 01:05 Misterele întunericului (horror, 2005) (r) 02:45 Cãlãtorii în necunoscut (s/r) 03:30 Oz - Închisoarea federalã (s/r)

04:35 Camera copilului 06:00 Familia lui Moº Crãciun (comedie de familie, SUA, 2006) Cu: Tim Allen, Martin Short, Elizabeth Mitchell, Eric Lloyd, Ann-Margret, Bob Bergen Regia: Michael Lembeck 07:30 Permis de cãsãtorie 09:00 Gool! 2 (dramã, Anglia, 2006) 10:55 X-Men: Ultima înfruntare (film de acþiune, SUA, 2006) 12:35 Trei femei ºi un pariu 14:00 Wall Street (dramã, SUA, 1987) Cu: Michael Douglas, Charlie Sheen, Daryl Hannah, Martin Sheen, Terence Stamp, Tamara Tunie Regia: Oliver Stone 16:05 Prestigiul (dramã, SUA/Anglia, 2006) 18:15 Cãsuþa de Crãciun 20:00 Orã de vârf 3 (acþiune-comedie, SUA, 2006) (12) Cu: Jackie Chan, Chris Tucker, Hiroyuki Sanada, Noémie Lenoir, Yvan Attal, Max von Sydow Regia: Brett Ratner 21:30 Femeile din umbrã 23:25 Credo 00:55 Orã de vârf 3 (acþiune-comedie, SUA, 2006) 02:25 Femeile din umbrã

05:30 Adevãr sau baliverne (r) 06:30 Trãieºte sãnãtos! (r) 08:15 Am ceva de spus (r) 09:15 Rãi da` buni (r) 10:30 Teleshopping 11:00 Concurs interactiv 12:00 Vorbe grele (r) 13:00 Agentul VIP (r) 14:30 Teleshopping 15:00 Trãieºte sãnãtos! 16:30 Teleshopping 16:45 Adevãr sau baliverne 17:45 De Necrezut! 18:00 Celebri sau nu la Mihaela Tatu

19:15 La þintã! 19:30 Rãi da` buni 20:45 La þintã! 21:00 Vorbe grele 22:00 Agentul VIP 23:30 Am ceva de spus 00:30 Rãi da` buni (r) 01:30 Concurs interactiv 02:30 Celebri sau nu la Mihaela Tatu (r) 03:45 Agentul VIP (r)

04:45 Mesager 05:25 Ora de ºtiri (r) 06:15 Teleshopping 07:00 Naturã ºi aventurã (r) 07:30 Lecþia de ecologie (r) 08:00 Carabinieri (r) 09:05 Altã viaþã! (r) 10:10 Tonomatul DP2 (r) 11:30 Jurnalul TVR 12:00 Poveºti din Paris (r) 12:30 Jurnalul TVR 12:45 Popasuri folclorice 13:45 Învingãtorii 14:00 Teleshopping 14:30 Zestrea românilor (r) 15:00 Împreunã în Europa 16:00 Carabinieri 17:00 Jurnalul TVR (r) 17:15 Jurnalul Euronews pentru România 17:30 Invenþii uitate (2003) 18:30 Altã viaþã! 19:30 Poveºti din Paris 20:00 Un strop de energie 20:30 Dincolo de hartã 21:00 Bazar 21:30 Ora de ºtiri 22:30 Dovadã de iubire 23:30 O aniversare cu bucluc (comedie, SUA, 1984) (12) Cu: Molly Ringwald, Michael Schoeffling, Paul Dooley, Anthony Michael Hall, Liane Alexandra Curtis, Justin Henry Regia: John Hughes 01:10 Þintiþi-mi imima (r) 02:50 Invenþii uitate (2003) (r) 03:40 Tonomatul DP2 (r)

B1

Sport.ro

06:30 Forþa Presa (r) 07:00 710 10:00 Naºul (r) 12:00 ªtiri 12:30 Teleshopping 13:05 Germania azi 13:35 Global 3000 14:00 Teleshopping 14:35 Descoperã Germania 15:00 Teleshopping 15:40 Drive it 16:00 Animus ºi Anima 17:00 Poveºti de viaþã 18:00 6! Vine presa 20:00 Naºul 00:00 Forþa Presa 00:30 Interzis cu Laura Andreºan 01:00 6! Vine presa (r) 03:00 Închiderea programului

05:00 Fotbal: Galatasaray - Milan 3 nov ‘99 07:00 ªtiri Sport.ro 10:05 Informaþia (r) 12:00 ªtiri Sport.ro 12:05 Fotbal: Pakhtakor Al Hilal 14:00 ªtiri Sport.ro 14:30 Tenis Master Series Indian Wells 16:00 Boxbuster: Nikolay Valuev - Evander Hollyfield 18:00 ªtiri Sport.ro 19:00 Informaþia 20:00 Tenis Master Series Indian Wells 21:00 ªtiri Sport.ro 22:00 Tenis Master Series Indian Wells 23:00 Local Kombat Galaþi 14 mai 2004 01:00 Tenis Master Series Indian Wells 03:00 ªtiri Sport.ro

Cu: David Hasselhoff, Edward Mulhare, Patricia McPherson, Rebecca Holden, William Daniels Regia: Charles Bail, Gil Bettman 13:00 Observator 13:45 Benny Hill (Anglia /s) Cu: Benny Hill, Henry McGee, Bob Todd, Jackie Wright, Nicholas Parsons, Pat Ashton Regia: Keith Beckett, David Bell 14:30 Din dragoste (r) 16:00 Observator 17:00 Acces direct 19:00 Observator *Sport *Meteo 20:30 Ochiul soacrei 22:00 Fetele marinarului 23:00 Observator 23:45 Un show pãcãtos 01:00 Benny Hill (s/r) 01:30 Concurs interactiv 02:30 Sport (r) 03:15 Fetele marinarului (r)

02:15 ªtiri (r) 03:45 Zi-le de la mine (r)

Kanal D

Euforia Lifestyle Tv

Discovery

Eurosport

05:15 Vacanþa Mare-Inimã de oltean (r) 05:45 Norã pentru mama 3 (r) 06:30 1001 de nopþi (r) 08:15 Chiquititas (r) 08:45 Ginere de import 10:00 Norã pentru mama 3 12:30 D-ªtiri 13:00 Teleshopping 13:30 Poveste de familie 15:00 La ºuetã cu Bahmu 17:30 Masca dreptãþii 18:30 D-ªtiri 19:15 Norã pentru mama 3 20:15 Asi - Împotriva destinului 22:00 Afaceri murdare 23:00 La frontierã (thriller, SUA, 1998) (12) 01:00 Poveºti pasionale 01:30 Noapte de milioane 03:45 La frontierã (thriller, 1998) (r)

06:15 Paºaport pentru cumpãrãturi 07:00 Petreceri la grãtar 07:30 Food Safari 08:20 Arome mediteraneene 08:50 Ceva dulce 10:00 Inelul cu diamant - Confruntarea vedetelor 11:00 Concurs interactiv 12:20 Shopping-ul: Pasiunea mea 14:45 Inelul cu diamant - Confruntarea vedetelor 16:00 Petreceri la grãtar 16:30 Food Safari 17:00 Arome mediteraneene 17:30 Ceva dulce 18:00 Nuntã cu stil 19:00 Iubiri mondene 20:00 Dorinþa de a trãi: Povestea lui Jill Ireland (dramã, SUA, 1991) (AP) 22:00 Oprah 23:00 Iubiri mondene 00:00 Vedete la raport 01:00 De-a mama ºi de-a tata

05:00 Pregãtirea unui raliu mondial (s) 06:00 Cum se fabricã? (film serial documentar /s) 07:00 Brainiac: Maniaci ai ºtiinþei - Abuz de istorie (s) 08:00 Vânãtorii de mituri (SUA) 09:00 Criminaliºtii (serial documentar /s) 10:00 O pradã mortalã (SUA) 11:00 Miami Ink - Arta tatuajelor 12:00 Chop Shop: Garajul din Londra 13:00 Brainiac: Maniaci ai ºtiinþei - Abuz de istorie (s) 14:00 Vânãtorii de mituri (SUA) 15:00 Cum se fabricã? (film serial documentar /s) 16:00 Miami Ink - Arta tatuajelor 17:00 Motociclete americane (SUA) 18:00 O pradã mortalã (SUA) 19:00 Cum se fabricã? (film serial documentar /s) 20:00 Tehnici esenþiale de supravieþuire 21:00 Meserii murdare 22:00 O pradã mortalã (SUA) (AG) 23:00 Cele mai dure triburi din lume 00:00 Mega constructori 01:00 Dosarele FBI (SUA)

09:30 Omnisport: WATTS 09:45 Sporturi extreme: YOZ 10:00 Raliuri: Campionatul Mondial în Cipru 11:00 Fotbal: Cupa UEFA 12:00 Sãrituri cu schiurile: CM Vikersund în Norvegia 13:00 Tenis: Circuitul feminin WTA - Turneul de la Indian Wells, Statele Unite 15:00 Fotbal: Cupa UEFA 16:00 Schi fond: Cupa Mondialã Trondheim în Norvegia 18:15 Tenis: Circuitul feminin WTA - Turneul de la Indian Wells, Statele Unite 19:00 Fotbal: Eurogoluri pe scurt 19:15 Tenis: urneul de la Indian Wells, Statele Unite 21:45 Jocuri olimpice: Magazinul olimpic 22:15 Omnisport: Alegerea de miercuri 22:20 Cãlãrie: Clubul de echitaþie 22:25 Golf: Campionatul Mondial - Campionatul CA 23:30 Navigaþie: Clubul de iahting 23:40 Omnisport: Alegerea de miercuri 23:45 Omnisport: Destinaþii sportive 00:00 Fotbal: Cupa UEFA


14

SPORT

18 martie 2009 www.foaiatransilvana.ro

UNIVERSITATEA ARE NEVOIE DE MAI MULT DE O TREIME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU SPORT

POLOJENIE

„U” cere, dar nu i se va da!

Polojenie

La Gherghiºan sînt banii dumneavoastrã!

Comisia pentru sport va da verdictul sãptãmîna viitoare Este aproape sigur cã Universitatea Cluj nu va primi toatã suma solicitatã, deºi clubul ar avea nevoie de 7 milioane de lei pentru a ajunge la zero în privinþa datoriilor. Remus Lãpuºan, consilier local PSD, considerã cã Universitatea nu are ºanse sã primeascã toatã suma solicitatã, putînd, într-un caz fericit, sã ajungã la plafonul de anul trecut, adicã 1,7 milioane de lei. „Nu putem vãduvi tot sportul clujean pentru fotbal”, este de pãrere Lãpuºan, care opteazã pentru alocarea banilor ca aport la capital. Prezent în ºedinþa de ieri a consiliului local, reprezentantul municipalitãþii în Consiliul de Administraþie de la „U” a încercat sã sensibilizeze asistenþa prin prezentarea situaþiei actuale de la club ºi a strategiei pe termen mediu ºi lung. Pop a susþinut în faþa consilierilor cã Universitatea poate ajunge, în orice moment, în stare de faliment din cauza creanþelor. Apostu raþionalizeazã contractele Dacã în privinþa banilor de la buget o clarificare va veni în urmãtoarele zile, organigrama clubului se va stabili în urmãtoarea ºedinþã AGA, programatã pe 7 aprilie. „Vom stabili în AGA noua

FOTO: LIVIU SCRIPCARU

Universitatea a cerut de la consiliul local alocarea a 2,5 milioane de lei dintr-un total de 7 milioane de lei alocaþi de la bugetul local pentru anul 2009. Conform unor surse de încredere, cererea clubului CFR 1907 o depãºeºte pe cea a studenþilor, astfel încît, în eventualitatea în care Consiliul ar satisface ambele cereri, aproape tot bugetul alocat sportului ar fi înghiþit de cele douã echipe de fotbal!

Valul renegocierilor cerute de primar îl va lovi ºi pe Mihali, care tocmai a semnat un contract în valoare de 40.000 euro pe an!

2,5

milioane de lei a solicitat Universitatea de la bugetul local organigramã a clubului. Domnul Pop a demonstrat în scurta perioadã petrecutã la club cã poate

SE TAIE DIN SALARII ªefii CFR-ului reevalueazã contractele jucãtorilor

CFR Cluj a devenit un înverºunat recuperator de credite. Potrivit cfrmania.ro, conducerea campioanei a luat decizia de a reevalua contractele jucãtorilor, în funcþie de performanþele acestora. Se pare cã Uhrin jr. s-a întîlnit cu membri din staff-ul administrativ pentru a întocmi o listã cu jucãtorii care sînt pasibili de a li se micºora contractele. În capul listei se aflã Sixto Peralta, jucãtorul cu cel mai mare salariu de la CFR: 375.000 de euro pe sezon. Pe lîngã acesta mai apar Frangipane, Alcantara, Ruiz ºi Hirschfeld, jucãtori care au jucat mai mult la antrenamente.

Pînã la urmã, din 320.000 de lei cît ar fi trebuit sã-i plãteascã lui Gherghiºan pentru avioanele trecutului, Universitatea Cluj s-a trezit (pe alocuri ºi cu voia ei) cã îi datoreazã de fapt peste un milion de lei! Banii, care reprezintã aproape jumãtate din necesarul clubului pînã la varã, vin din buzunarul clujenilor plãtitori de taxe ºi impozite. De mult visam sã lucrez pentru bunãstarea ºi prosperitatea unui impresar, prin urmare mulþumesc celor ce mi-au oferit ºansa împlinirii. Cazul de faþã ar trebui sã fie un exemplu pentru toþi cei care deschid gura cerînd de la Universitatea transferuri de marcã sau performanþe vremelnice ºi ruºinoase (menþinerea în liga 1, obiectivul maxim al „ºepcilor” din ultimul deceniu, nu justificã un consum financiar de asemenea dimensiuni). Trebuie sã fii ori foarte tîmpit ori foarte ºmecher ca sã plãteºti unei singure persoane un munte de bani în schimbul unui nimic absolut, în timp ce copiii tãi se antreneazã cîrpiþi în fund pe noroaie închiriate. Mihai Hossu

„La „U” nu vor mai fi salarii mai mari de 10.000 euro pe an!” Sorin Apostu,

primarul municipiului Cluj- Napoca

face lucruri bune ºi în ºedinþa AGA de luna viitoare se vor produce ºi alte clarificãri”, ne-a de-

clarat cconsilierul local Remus Lãpuºan. Tot în ºedinþa consiliului

Và SALUT, HAI Sà FACEM NIªTE BANI! Bunã, dragi pariori. În ultima vreme scîrþîie puþin treaba, de aceea vã sfãtuiesc sã o lãsaþi mai moale pînã în weekend Pentru azi vã propun din nou trei meciuri MECI 1CARDIFF-WATFORD 1 cota 1,75 (Cardiff se aflã pe locul 5 în campionat, dar are trei restanþe, pe care dacã le cîºtigã, ajunge pe loc de promovare directã în prima ligã. De aceea, nu cred cã se va încurca azi) MECI 2 AUSTRIA KARTENSTURM GRAZ mai mult de 2,5 goluri cota 1,7 MECI 3 AJAX-MARSEILLE X2 cota 1,45 (Ajax nu mai este ceea ce era odatã, aºa cã sper sã nu cîºtige azi mai ales ca Olimpique traverseazã o formã foarte bunã) ADI BORªA

local de ieri, primarul Sorin Apostu a spus cã la „U” Cluj se vor reduce salariile pînã la plafonul maxim de 1.000 de euro, aici intrînd ºi contractele jucãtorilor. „Din discuþiile cu domnul Pop am înþeles cã, în prezent, mai existã doar trei jucãtori cu salarii de peste 10.000 de euro. ªi aceste contracte vor fi renegociate pentru cã performanþa echipei nu justificã aceste contracte”, a spus primarul Sorin Apostu. Mihai Hossu

NU NE PLACE DE „U” TRUSTUL CRE nu joacã în cupã Echipa clujeanã de baschet feminin a renunþat la participarea la turneul final al Cupei României ºi a fost înlocuitã de Sportul Studenþesc. Retragerea a fost motivatã de problemele financiare ale grupãrii. „U” Trustul CRE ar fi urmat sã întîlneascã în semifinala Cupei României formaþia BC Teleorman Alexandria. Potrivit newsarena.ro, conducerea grupãrii a considerat, însã, mult prea costisitoare participarea la „Final Four” de la Tîrgoviºte, astfel cã va mai evolua doar în Divizia A în acest sezon.

NE MÎNDRIM CU BRANKO CUIC vrea sã-ºi încheie cariera la Cluj Sîrbul lui „U” Mobitelco ºi-a manifestat dorinþa unei retrageri din baschetul profesionist la Cluj, însã doar dupã ce va obþine titlul de campion cu gruparea din Ardeal. „Este greu de comparat echipa de acum cu cea de anul trecut. Acum avem banca mai lungã, iar personal nu vreau sã-mi analizez prestaþia pînã nu se încheie sezonul. Dacã vom cîºtiga titlul, voi putea spune atunci cã am avut cel mai bun sezon din carierã, pe care aºa cum am mai spus, atunci cînd va veni momentul, vreau sã o inchei la Cluj”, a declarat preferatul fanilor din Sala Sporturilor „Horia Demian”.


SPORT

18 martie 2009

15

www.foaiatransilvana.ro

TENISUL DE MASÃ CLUJEAN SE MENÞINE LA CEL MAI ÎNALT NIVEL

CSM Provalcon Cluj vrea locul 2 pe þarã

ºtiri Batistuta s-a apucat de un nou sport Fostul internaþional argentinian s-a apucat de polo pe iarbã, pentru cã nu poate sta departe de sport, chiar ºi la 40 de ani. Gabriel Batistuta recunoaºte cã sportul sãu preferat a rãmas tot fotbalul, însã a gãsit în acest sport un mod de a mai face miºcare ºi puþinã distracþie. „Sportul meu e fotbalul, dar ºi poloul e o întrecere, în care ai parte de multã adrenalinã. Fac abia primii paºi, încã sînt ruºinat de evoluþiile mele”, a declarat fostul star argentinian, conform gsp. (V.I.)

Falub a demisionat de la Sportul

În week-endul trecut, Cîmpulung Muscel a gãzduit etapa a doua a Superligii masculine de tenis de masã. Echipa clujeanã CSM Provalcon a înregistrat douã victorii ºi un eºec, singurii care le-au pus probleme lui Marchiº&co fiind campionii en-titre ACTT Bucureºti. Tot la sfîrºitul sãptãmînii trecute, dar la Bucureºti, s-a desfãºurat ºi etapa a doua a Diviziei B, unde echipa CSM Cluj II a cîºtigat fãrã probleme.

Echipa formatã din Maximilian Marchiº (antrenor-jucãtor), Dorin Gãbudean, Dragoº Þermure, Csaba ªimon ºi Traian Rus oferit o serie de meciuri spectaculoase ºi extrem de echilibrate în etapa a doua a Superligii de tenis de masã disputatã la CîmpulungMuscel. Fiind o întîlnire între cele mai bune patru echipe din

România, Maximilian Marchiº s-a declarat mulþumit de jocul echipei clujene. „Sîntem încrezãtori cã sfîrºitul campionatului ne va gãsi pe podium”, a declarat acesta. CSM Provalcon Cluj a înregistrat urmãtoarele scoruri: 9-8 cu CSM Bistriþa, 3-9 cu ACTT Bucureºti ºi 9-2 cu Pristavu Cîmpulung Muscel. Clujenii se aflã în acest

CLASAMENT SUPERLIGà 1. ACTT Bucureºti 2. CSM LPS Bistriþa 3. CSM Provalcon Cluj 4. Pristavu Cîmpulung Muscel moment pe locul 3 în clasament, la egalitate de puncte cu echipa bistriþeanã, însã obiectivul este acela de a menþine performanþa de anul trecut, adicã ocuparea locului secund la finalul stagiunii. Etapa urmãtoare se va desfãºura la ClujNapoca, în perioada 25-26 aprilie. Pînã atunci, echipa clujeanã va

CLASAMENT DIVIZIA B 1. CSM Cluj II 2. C.O. Voluntari 3. Inter Petrila 4. CSS-LPS Tg.- Mureº intra într-un intens program de pregãtire ce va fi atent supravegheat de prof. ªerban Doboºi.

Cei mai buni în Divizia B În Divizia B, echipa a doua a clujenilor, formatã din Vasile Robciuc, Ionuþ Zambãu, Rareº ªipoº, Soos Dezso ºi Vladimir Anca,

Max Nicu poate sã joace sub „tricolor” Jucãtorul echipei Hertha Berlin, Maximilian Nicu, ºi-a redobîndit cetãþenia românã din partea Ministerului Justiþiei, iar mijlocaºul ar putea fi folosit de selecþionerul Victor Piþurcã în dubla cu Serbia ºi Austria din preliminariile CM 2010, potrivit NewsIn. Pãrinþii lui Maximilian Nicu au fost cetãþeni români, iar în 1977 au plecat în Germania ºi au pierdut cetãþenia românã. Mijlocaºul de origine românã s-a nãscut pe 25 noiembrie 1982 ºi a evoluat în cariera sa pentru SpVgg Unterhaching, Er-

furt, Wehen Wiesbaden, Wacker Burghausen, fiind achiziþionat de Hertha în vara anului trecut în schimbul a 300.000 de euro, conform presei nemþeºti. În acest sezon din Bundesliga, Nicu a fost folosit în 22 de meciuri ºi a marcat douã goluri. România va întîlni Serbia pe 28 martie la Constanþa ºi Austria pe 1 aprilie la Klagenfurt, în douã partide ce conteazã pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2010. Nicu Ciorbã

a trecut fãrã probleme de adversari. Rezultatele au fost: 9-8 cu Inter Petrila, 9-6 cu CSS-LPS Tg.-Mureº ºi 9-6 cu C.O.Voluntari. În comparaþie cu prima etapã, CSM Cluj II a reuºit sã cîºtige toate cele trei partide. La fel ca ºi componenþii primei echipe, cei ai echipei de Divizia B îºi propun atingerea obiectivului încã din etapa urmãtoare, adicã pãstrarea primei poziþii. Etapa a treia se va desfãºura tot la Cluj, între 25-26 aprilie, în Sala Sporturilor „Horia Demian”. Meciurile vor începe la ora 9.00, iar intrarea va fi liberã. Nicu Ciorbã

Tehnicianul Adrian Falub a demisionat ieri de la formaþia de ligã secundã Sportul Studenþesc din cauza rezultatelor slabe înregistrate în acest sezon. „Am decis sã demisionez, în principal din cauza rezultatelor mai puþin bune pe care le-am avut în acest an. Mi-am reziliat deja contractul cu Sportul”, a declarat, pentru agenþia NewsIn, Adrian Falub. Sportul Studenþesc a fost învinsã în ultimul meci, pe teren propriu, de Dunãrea Giurgiu, scor 21, ºi se aflã pe locul 10 în clasamentul Seriei I a Ligii a II-a, cu doar 20 de puncte acumulate dupã 20 de etape disputate.

Hoffenheim a fost amendatã cu 75.000 de euro Hoffenheim a fost amendatã de Federaþia Germanã de Fotbal din cauza a doi jucãtori, care au întîrziat la testele antidoping. Andreas Ibertsberger ºi Christoph Janker au întîrziat zece minute la test, din cauzã cã nu i-a anunþat nimeni cã au fost selectaþi, dupã încheierea partidei cu G’ladbach, de la începutul lunii trecute. Clubul riscã acum ºi depunctarea din cauza acestui incident. (V.I.)

CSU ºi-a recîºtigat sediul Problema sediului Clubului Sportiv Universitatea de pe strada Cardinal Iuliu Hossu a ajuns în cele din urmã la un punct final. Printr-o hotãrîre de guvern, sediul cu pricina revine în administrarea clubului clujean. Prin Hotãrîrea de Guvern nr. 278, din 11 martie 2009, publicatã în Monitorul Oficial nr. 162 din 16 martie, a fost transmis, din administrarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, în administrarea Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii ºi în folosinþa Clubului Sportiv Universitatea Cluj, imobilul în care Clubul Sportiv Universitatea îºi desfã-

ºoarã activitatea din 1992 ºi pînã în prezent, în mod neîntrerupt. „A fost îndreptatã, astfel, o hotãrîre greºitã, prin care, în urmã cu un an, clubul rãmînea fãrã sediu, în timp ce Direcþia de Culturã Cluj, beneficiara a 150 metri pãtraþi de birouri în centrul Clujului, urma sã ne evacueze. Subliniem faptul cã Ministerul Culturii nu a folosit nici mãcar o singurã orã acest imobil în care Clubul Sportiv Universitatea îºi are sediul de 17 ani neîntrerupt ºi în care urmeazã sã sãrbãtoreascã, în acest an, 90 de ani de la înfiinþare”, a declarat Ovidiu Vasu, directorul executiv al CSU, potrivit u-cluj.ro.


16

ULTIMA PAGINÃ

18 martie 2009 www.foaiatransilvana.ro

ºtiri

VEDETELE AU LANSAT O NOUÃ MODÃ, ADUNÎND COPII DE PRIN AFRICA

Madonna suferã de „adoptomanie”

„Sînt foarte entuziasmatã de noua idee de adopþie, sper sã gãsesc un copil pe cinste ºi la fel de drãguþ precum David”

Cîntãreaþa Madonna a declarat cã vrea sã adopte încã un copil din Malawi, pentru a-i oferi primului sãu fiu adoptat un frate de aceeaºi origine. „Multe persoane, inclusiv prieteni din Malawi, mi-au spus cã David ar trebui sã aibã o sorã sau un frate din aceeaºi þarã. E un lucru la care m-am gîndit, dar voi începe procedurile pentru o a doua adopþie, numai dacã voi avea sprijinul guvernului ºi al poporului din Malawi”, a declarat vedeta. Dupã ce Madonna a adoptat primul copil din Malawi, guvernul acestei þãri a fost acuzat cã a încãlcat voit legile ce interzic persoanelor nerezidente sã adopte copii, permiþînd însã cîntãreþei sã facã acest lucru. În

Madonna

ºi

Trimite fotografii cu lucrurile nelalocul lor din oraº la adresa clujulprinochiitai@ftr.ro. Fii parte a campaniei noastre ºi cîºtigã! Premiile vor fi anunþate în data de 23 martie

PUBLICITATE

BLANA A ADUS-O ÎN FRUNTE Madonna se pare cã are un suflet bun, chiar dacã nu faþã de animale. Aceasta se aflã în fruntea topului la capitolul „Cea mai prost îmbrãcatã vedetã a anului 2009”, din partea organizaþiei PETA, care militeazã pentru apãrarea drepturilor animalelor. Dintre toate vedetele aceasta se aflã în fruntea topului „purtãtorilor de blanã”. „Cînd te uiþi la Madonna îmbrãcatã în blanã, îþi dai seama de ce nimeni nu i-a copiat stilul din 1984 încoace”, au declarat cei de la PETA.

O parte dintre arhitecþii Clujului considerã cã, în acest moment, sediul Bancpost de pe strada Mihai Eminescu nu mai pare soluþia nimeritã pentru spaþiul în care a fost amplasatã, pentru cã, acum 10 ani, Planul Urbanistic General arãta în alt fel.

O raþã care se crede cîine face senzaþie pe strãzile din Bournemouth, Dorset - Marea Britanie, fiind printre puþinele înaripate cunoscute pentru problemele lor identitare. Raþa Essy a ajuns sã dea clasã cîinilor familiei, de rasã Staffordshire, dupã ce a încercat încã de cînd era bobocel sã înveþe sã latre. „Sîntem cunoscuþi peste tot în regiune. Oamenii vin sã o vadã ºi toatã lumea o iubeºte. Partea tristã este aceea cã biata rãþuºcã nu ºtie cã aparþine altei specii, ea crezînd cã este cîine. Cîinii la rîndul lor au devenit de o vreme extrem de confuzi,

crezînd cã sînt raþe”, a declarat stãpînul lui Essy. „Este ca ºi cum l-am scoate pe Brad Pitt la înaintare. Atrage toate privirile trecãtorilor. Minunat este cã din partea cîinilor are toatã susþinerea”, a mai declarat proprietarul.

Bruno, urmaºul lui Borat ºi Ali G ZVON Telenovelistele se dezbracã pentru bani

Actriþa mexicanã Cynthia Klitbo a pozat goalã la 42 de ani

Clujul prin ochii tãi

Campanie susþinutã de

legãturã cu aceastã controversã, starul american a declarat cã este vorba o situaþie dificilã, dar cã e fericitã cã exemplul sãu ar putea deschide calea pentru mai multe adopþii în Malawi, þarã africanã, în care peste un milion de copii au rãmas orfani în urma unei epidemii de SIDA. În 2006, Madonna a început procedurile de adopþie a lui David Banda, care avea 13 luni. Copilul fusese dus de tatãl sãu într-un orfelinat, în urma decesului mamei. Înfierea lui David Banda a fost aprobatã de un tribunal din Malawi, anul trecut.

Raþa care se crede cîine sfideazã legile naturii

Criza financiarã a lovit ºi industria telenovelelor. Una dintre cele mai respectate actriþe mexicane, Cynthia Klitbo, a decis sã pozeze goalã la 42 de ani. „Probabil Cynthia murea de foame ºi, din acest motiv, a decis sã pozeze goalã pentru revista H Extremo”, declarã agenþia Derf, precizînd totodatã cã „experimentata actriþã a ieºit foarte bine în poze, pentru cã Photoshopul i-a acoperit toate defectele”. Mexicanca susþine cã a fãcut acest lucru pentru a-ºi demonstra cã este încã în formã: „Peste o sãptãmînã voi face 42 de ani ºi sã stiþi cã, la vîrsta aceasta, nu orice femeie poate poza aºa. De asta mã simt foarte mulþumitã de mine însãmi. Am decis sã mã dezbrac toc-

Sacha Baron Cohen, excentricul comediant britanic, a oferit un preview al mult-aºteptatului sãu film intitulat „Bruno”. Pregãtit pentru lansare în America pe data de 10 iulie, filmul urmeazã aceeaºi formulã scandaloasã pe care actorul a folosit-o în mult discutatul film „Borat”. Potrivit criticului Robert Perez, filmul din aceastã varã va avea un succes mult mai mare decît precedenta producþie. Astfel, în locul jurnalistului din Kazakhstan care îi jignea pe americani în primul film, Bruno este un corespondent homosexual, pregãtit sã cucereascã Hollywoodul ºi sã devinã „cel mai cunoscut austriac de la Adolf Hitler încoace”. În prima secvenþã a filmului, Bruno încearcã sã devinã faimos prin adopþia unui copil de culoare.

Claudia Schiffer a petrecut cu Placido Domingo

mai acum pentru cã acum a venit oferta ºi aveam nevoie de bani”. Actriþa a mai afirmat cã, dacã fiica sa va dori sã facã acest lucru, o va lãsa fãrã probleme sã pozeze ºi ea goalã. Renata Tegzes

Claudia Schiffer, Mary-Kate Olsen ºi Kanye West sînt cîteva dintre vedetele care au fost prezente la aniversarea a 125 de ani de la înfiinþarea „Metropolitan Opera” din New York. Evenimentul a avut loc duminicã, 15 martie, ºi a oferit un preview la spectacolele Operei din New York pentru sezonul urmãtor. Placido Domingo a fost invitatul de onoare al aniversãrii Metropolitan Opera, performînd în spectacolul care a durat mai bine de patru ore.

Foaia Transilvana  
Foaia Transilvana  

Foaia transilvana, the best newspaper edited to Cluj-Napoca