Page 1

Penelope sãrbãtoreºte „sf. Bardem” pe 14 februarie www.foaiatransilvana.ro

COTIDIAN EDITAT LA CLUJ-NAPOCA Anul IV / Nr. 200 (272) / miercuri 11 februarie 2009 1 leu / 16 pagini

Odatã cu venirea sãrbãtorii de Valentine’s, chiar ºi vedetele devin mai sensibile ºi deschise. Penelope Cruz (foto), iubita lui Javier Bardem, care de obi-

Pe internet, plantele cu efecte euforice se comercializeazã legal

Clujenii iau „droguri sub acoperire” Chiar dacã în România vînzarea de plante ºi substanþe cu efecte halucinogene este strict interzisã, tinerii care doresc sã ajungã la produse care uneori au efectul drogurilor îºi gãsesc dealerii foarte uºor. O comandã foarte simplã pe internet îi poate pune în posesia unor plante ale cãror efecte pot concura cu marijuana sau haºiºul, dar care sînt perfect legale.

de Florin Danciu

Un caz de tabloid

(sau Despre imaginea ardeleanului printre mitici)

PUBLICITATE

Pagina 16

Clujenii s-aau sãturat de garajele de tablã dintre blocuri

„Mizeriile astea fac parte din «trista Pagina moºtenire»” 3 La toamnã, peste 5.500 de preºcolari clujeni vor începe ºcoala

Snobii se bat pe ºcolile din centru Pagina 5

Banca Mondialã þine în ºah Spitalul Regional de Urgenþã

În timp ce autoritãþile locale stau încurcate între Floreºti ºi Cîmpeneºti, guvernul mai mãsoarã finanþarea pentru Pagina noua unitate medicalã 4

Pagina 2 INTERFERENÞE

cei este secretoasã, a declarat cã nu a primit niciodatã o felicitare cu ocazia acestei sãrbãtori, dar nu prea conteazã.

Descinderea nocturnã (sau matinalã, depinde unde situãm ora 3.00) a unei persoane numitã Rareº Niculescu într-un club de manele, urmatã de un mic scandal cu bodyguarzi, consumatori ºi „prinþese” (aºa am înþeleles de la colegii mei cã se numesc „fetele” stabilimentului) ar fi putut fi un subiect de tabloid. Zic ar fi putut fi, pentru cã bãtaia a fost cam anemicã ºi nici morþi sau rãniþi mai serios nu au ieºit la numãrãtoare. O altercaþie, o îmbrîncealã acolo, într-un local de speþã cam joasã. Dupã gustul meu. Dacã, în schimb, în locul cetãþeanului amintit mai sus, s-a

aflat în acelaºi loc, la aceeºi orã ºi în aceleaºi circumstanþe, purtãtorul de cuvînt al Guvernului României, al cãrui nume nici mãcar nu are importanþã, subiectul îºi face loc imediat în primele pagini ale publicaþiilor aºa-zis serioase. E firesc, e necesar, e deontologic, aº spune chiar obligatoriu pentru cititorii acestora. Nu poþi eluda o astfel de informaþie, dacã eºti de bunã credinþã, necum sã încerci sã-i modifici conþinutul. Personal, nu mã intereseazã prea mult ce a fãcut proaspãtul desemnat ca purtãtor de cuvînt al Guvernului României în clubul

de manele. Problema este ce a cãutat domnia sa acolo dupã ce a „ras” cîteva beri cu bãieþii. Purtãtorul de cuvînt al Guvernului României este imaginea guvernului ºi, implicit, imaginea României. Un demnitar cu o asemenea vizibilitate ºi, în general, un demnitar al unui stat civilizat se comportã în societate dupã norme mult mai rigide decît un om de rînd. Nu ai voie sã rîgîi pe la mese, sã te scobeºti în nas sau în urechi, nu poþi sã ciupeºti doamnele sau domniºoarele de fund, nu poþi sã scuipi, sã înjuri, sã te „dai mare” pe la chefuri. În general, un demnitar trebuie sã fie

sobru, reþinut ºi serios cam în orice fel de împrejurare. Acest comportament este consecinþa unui mod de a gîndi ºi în viaþa privatã. Un demnitar care-ºi meritã locul nu se comportã responsabil numai în timpul mandatului sau numai atunci cînd nu-l vede lumea. Nu poþi sã fii sobru la serviciu, iar dupã ce ajungi acasã sã te îmbeþi ca un porc, dupã care sã-þi stîlceºti nevasta în bãtaie. Ca demnitar al statului þi se pun la dispoziþie birouri, maºini, privilegii. Asta pentru a putea lua decizii rapide ºi corecte în beneficiul naþiunii pe care o reprezinþi, ceea ce presu-

pune discernãmînt ºi înþelepciune. Cel puþin aceasta din urmã pare sã-i fi lipsit purtãtorului de cuvînt al Guvernului României! ªi ar mai fi un aspect legat de acest caz. Acela al imaginii ardeleanului la Bucureºti. Ne place, nouã ardelenilor, sã credem cã ceva, ceva ne diferenþiazã de bucureºtenii pe care îi numim, peiorativ, mitici. Cred cã tocmai aceastã diferenþã specificã, de care sîntem atît de mîndri, s-a subþiat foarte mult dupã întîmplarea în care a fost implicat purtãtorul de cuvînt al Guvernului României.


2 ² actualitate

MIERCURI, 11 FEBRUARIE 2009 www.foaiatransilvana.ro

Pe internet, plantele cu efecte euforice se comercializeazã legal

Clujenii consumã „droguri sub acoperire” Chiar dacã în România vînzarea de plante ºi substanþe cu efecte halucinogene este strict interzisã, tinerii care doresc sã ajungã la produse care uneori au efectul drogurilor îºi gãsesc dealerii foarte uºor. O comandã foarte simplã pe internet îi poate pune în posesia unor plante ale cãror efecte pot concura cu marijuana sau haºiºul, dar care sînt însã perfect legale. „Am încercat cîteva produse azi ºi pot spune cã sînt satisfãcut. M-am tripat miºto. Mîine îmi sãrbãtoresc ziua ºi aºtept sã probez ºi Spice Gold care mi l-aþi fãcut cadou...!”, spune Adi, din Bacãu, pe site-ul unei firme care distribuie astfel de produse. „Ahhh... încã nu am încercat SpiceDiamond plus Sence, deoarece Sence nu era pe stoc cînd am fãcut ultima comandã. În ultima lunã, eu cu amicii mei am fãcut în jur de

cinci comenzi ºi e foarte aiurea sã tot plãteºti curierul rapid... care dupã cum ºtiþi, nu e tocmai ieftin. Nu ºtiu cum e în alte oraºe, dar în Cluj îs puturoºi rãu de tot. Ieri tocmai am terminat un plic de Spice Diamond... l-am terminat singur în 12 zile (fumam doar seara) ºi chiar nu îmi dau seama cum am reuºit”, adaugã SirSmokeALot pe acelaºi forum de discuþii.

Ierburi de studiu Sub pretextul „studiului”, una dintre firmele cele mai active pe internet comercializeazã produse care conþin rãºini ºi extracte din plante etnobotanice legale, precum salvia ºi multe altele, dar care, consumate, pot avea aceleaºi efecte de relaxare absolutã oferite ºi de ierburile interzise prin lege. Dealerii distribuie legal o gamã largã de plante cu proprietãþi psihoactive, alternative,

afrodisiace, relaxante, energizante, benefice, la preþuri pornind de la 20 de lei suta de grame. Reprezentanþii companiei susþin cã nu existã nici o legãturã între plantele vîndute ºi ierburile interzise prin lege ºi cã acestea nu au nici un lucru în comun. „Fiecare face ce vrea cu ele. Noi vindem plante ºi extrase etnobotanice pentru studiu etnobotanic. Studenþii pot analiza aceste produse, alte persoane sînt colecþionari de plante ºi amestecuri rare din aceste plante, sau pot fi, la fel de bine, arse pentru aromaterapie precum beþiºoarele parfumate. Declaraþiile de pe site pot fi aberaþii, fãcute din teribilism, exagerãri ale persoanelor care au scris acolo. Produsele noastre trec prin vamã, sînt controlate ºi analizate”, a declarat reprezentantul companiei Etnoproducts, una dintre firmele care vînd ierburi pe internet. (Laura Fãgãdar)

Cînepa rãmîne cea mai periculoasã plantã Specialiºtii susþin cã, deºi plantele etnobotanice nu sînt considerate droguri, nu e exclus ca utilizarea acestora în exces sau în combinaþii cu alte substanþe sã provoace stãri similare consumului de droguri. „Plantele medicinale nu sînt considerate droguri, însã bineînþeles, consumate în exces, sînt dãunãtoare organismului, întrucît se anihileazã efectul pozitiv al acestora. Rãºina însã, cunoscutã drept haºiº, sim-

ªTIRI

Justiþia nu dã doi bani pe „iarbã”

plã sau în combinaþii cu alte plante, este un excitant psihic, care consumat sistematic dã toxicomanii grave. Cea mai periculoasã plantã rãmîne cînepa, care creeazã dependenþã. Cele mai grave afecþiuni cauzate de consumul de cînepã sînt afecþiuni ale sistemului nervos central, sterilitate atît la bãrbaþi, cît ºi la femei ºi afecþiuni pulmonare”, a declarat directorul Centrului Antidrog, Eugen Boie.

„E apa nimãnui”

Candidatul PSD pentru primãria municipiului Cluj-Napoca, Teodor Pop-Puºcaº, va participa astãzi, de la ora 21.15, la o emisiune electoralã la postul de televiziune NCN. La fel ca în timpul alegerilor parlamentare, Pop-Puºcaº va fi susþinut de fostul ministru de interne, Ioan Rus.

Vin banii pentru spitalele clujene

Cum ar putea fi Proiectul propus de profesori ºi elevi cuprinde ºi o simulare pe calculator, realizatã de elevul Victor Bacalu, ajutat de colegul lui, Valentin Peºtean. „Ne imaginãm cã, în zona centralã, pe strada Andrei ªaguna, ar putea exista o zonã pietonalã, cu terase, magazine, un muzeu, o bibliotecã, iar dacã s-ar lãrgi puþin, s-ar putea organiza croaziere cu ambarcaþiuni uºoare. O parte din Cluj s-ar putea dezvolta în jurul Canalului Morii. Toate oraºele mari se dezvoltã în jurul unui curs de apã”, spun Victor ºi profesoara Barbu.

Director general: Florin Danciu

COTIDIAN EDITAT LA CLUJ-NAPOCA de Q MEDIA SRL Cluj-Napoca, str. Salcîmului nr. 30 Tel: 0364 116 173 Fax: 0264-428.077

euforice de scurtã duratã, în comparaþie cu cele produse de consumul cannabisului. Pe raza judeþului Cluj, cannabisul este cel mai consumat drog, fiind cel mai accesibil ca preþ. Problema e cã instanþele nu mai considerã cannabisul un drog care sã merite aºa mare atenþie, deºi are efecte foarte nocive. 80% dintre persoanele dependente de heroinã au început cu cannabis”, a declarat Horea Oltean, ºeful BCCO Cluj-Napoca.

La cei 450 de ani ai sãi, Canalul Morii poate fi considerat o parte a istoriei Clujului

Ioan Rus revine alãturi de Pop-Puºcaº

Conducerea Consiliului Judeþean (CJ) Cluj ºi-a propus definitivarea bugetului judeþean pe anul 2009, motiv pentru care a solicitat ieri reprezentanþilor unitãþilor spitaliceºti, aflate în subordinea instituþiei sã prezintã o listã cu prioritãþi. În acest sens, preºedintele CJ, Alin Tiºe, alãturi de vicepreºedintele Radu Bica au avut ieri o întrevedere cu directorii de clinici din Cluj. „Este vorba de lucrãri în infrastructurã, modernizare, refacere clãdiri sau imobile care se realizeazã din fondurile noastre”, a explicat Tiºe. Potrivit acestuia, administraþia judeþeanã a alocat anul trecut aproximativ 10 milioane de lei pentru astfel de lucrãri. Suma care va fi repartizatã spitalelor clujene va fi anunþatã abia dupã stabilirea ºi aprobarea bugetului naþional. (A.G)

Reprezentanþii Brigãzii de Combatere a Criminalitãþii Organizate (BCCO) Cluj-Napoca declarã cã au în evidenþã firme care importã plante etnobotanice ºi cã, deºi e cunoscut faptul cã unii le folosesc pentru a se „droga”, distribuirea acestor produse se realizeazã în condiþiile legale. „Salvia ºi alte plante etnobotanice nu sînt considerate drog, ele se comercialzeazã legal, dar cu toate acestea, consumate, produc efecte

Redactor ºef: Ovidiu Blag Redactori ºefi adjuncþi: Daniel Iftene Emil Moldovan

REDACÞIA

Politic - Administraþie: Dalia Bathory, Laura Elena Fãgãdar Social - Investigaþii: Rãzvan Robu, Laura ªuteu, Loredana Leonte, Adrian Vultur, Iulian Pop

Canalul Morii este suficient de vechi pentru a fi considerat monument istoric, cred unii. Are suficient potenþial de a atrage oameni în jurul lui. Evident, pentru a se relaxa, iar nu pentru a-ºi arunca gunoaiele în apã, susþin alþii. Este nevoie doar de puþinã imaginaþie, pentru a înþelege cã un fir de apã e un reper în jurul cãruia se poate dezvolta un oraº, iar Canalul Morii e un fir de apã, nu container sau WC public. Grupul de iniþiativã de la Grupul ªcolar „Terapia” îºi propune sã schimbe percepþia pe care clujenii o au asupra canalului. Profesoara Leonora Barbu crede cã acest lucru se poate întîmpla în momentul în care clujenilor li se oferã o alternativã. „Multã lume e obiºnuitã cu Canalul Morii aºa cum e. Dar dacã vãd imagini, îºi pun întrebarea:

Economic: Andra Motreanu Sport: Mihai Hossu, Nicuºor Ciorbã Life&style: Renata Tegzes

oare poate fi ºi aºa? E o gîndire tradiþionalã a românilor, sã arunce gunoaie în apã. Dar mai demult aruncau deºeuri biodegradabile. Acum aruncã plasticuri”, spune Leonora Barbu. Profesoara Mariana Sztankovits coordoneazã partea de analize a probelor preluate din apa canalului. „Analizele pe care le facem se referã la miros, culoare, temperaturã, debit. Vrem sã comparãm apa din Canalul Morii cu cea din Someº. Pînã acum am gãsit probleme cu cantitatea de oxigen din apã, care e foarte micã. Nici valoarea ph-ului nu e suficientã, pentru a permite unor vieþuitoare sã trãiascã. Nu face nimeni analize pe apa aceasta, nici APM, nici Apele Române, nici primãria. E apa nimãnui”, crede profesoara.

Publiciºti comentatori: Cornel Nistorescu, Miruna Runcan, Ioan Groºan, Cornel Udrea, Dumitru Cerna, Ovidiu Pecican, Petru Prunea,Sabin Gherman, Adrian Vascu, Ion Mureºan, Dan Pãvãloiu, Petru Romoºan, Mihai Gãdãlean

Imagine veneþianã Arhitectul ªerban Þigãnaº afirmã ferm ºi fãrã dubii cã acest fir de apã trebuie amenajat. „El nu este exploatat corespunzãtor. Un fir de apã, cu investiþii mici, poate aduce beneficii mari, din punctul de vedere al valorii peisagere ºi pietonale. Acoperirea lui e complet greºitã, e echivalentã cu ascunderea gunoiului sub covor sau cu amputarea unui picior salvabil. Strada Andrei ªaguna are un potenþial arhitectural deosebit, e aproape veneþianã imaginea. Dacã anulezi canalul, obþii încã o stradã betonatã. Acest subiect beneficiazã de convergenþã de opinii între arhitecþi, ei toþi pledeazã pentru amenajarea canalului”, spune Þigãnaº.

Dalia Bathory

Art director: Mihai Armanca Layout: Mutnean R. Károly Fotoreporteri: Liviu Scripcaru, Andrei Cotrãu Web developer: Radu Beligãr Corecturã: Elena Gãdãlean

Director vînzãri: Marcelina Armanca Traffic manager: Cristina Haþiegan Distribuþie: Rareº Samoilã

www.foaiatransilvana.ro office@ftr.ro, publicitate@ftr.ro


actualitate ² 3

MIERCURI, 11 FEBRUARIE 2009 www.foaiatransilvana.ro

Clujenii s-aau sãturat de garajele de tablã dintre blocuri

„Mizeriile astea fac parte din «trista moºtenire»” Spaþiul dintre blocurile Clujului este împînzit de „conserve” de tablã numite generic garaje, iar spaþiul de locuit devine sufocant din cauza acestei aglomerãri. Cei care candideazã la postul de primar spun cã terenurile dintre blocuri ar putea deveni spaþii verzi sau locuri de joacã pentru copii, însã doar în mãsura în care s-ar construi parkinguri care sã satisfacã necesitãþile locuitorilor.

ªi clujenii de rînd recunosc cã aceste garaje apar de multe ori ca nuca în perete. „Ceea ce am fãcut noi s-a fãcut sub imperiul heirupismului. Aici nu era ceva amenajat ºi-n anii ’90 am fãcut garajele astea care aratã tare kitsch. Eu am obþinut autorizaþii de construire pentru parcãri ºi dupã aia pentru garaje. Dacã se vine cu o idee mai bunã, eu renunþ. Numai sã nu facem ca românii, adicã întîi tãiem ºi dupã aia numãrãm”, spune ªtefan Moþ, inginer, în vîrstã de 70 de ani. „Eu sînt în Cluj de opt ani ºi am venit aici din Bucureºti. Stãteam în Colentina (cartier bucureºtean - n.r.) ºi acolo primãria a ras cam 50 de garaje de astea ºi a fãcut o parcare unde intrã cam 300 de maºini. Mi-ar plãcea sã le dãrîme ºi pe astea, dar sã ofere altceva în loc. Eu l-am închiriat pe ãsta de la o bãtrînã ºi plãtesc 120 de lei pe lunã. ªtiu cã sînt unii care þin garajele pentru tot felul de prostii, numai maºinã nu. útia ar trebui amendaþi ºi sã le ia garajul”, spune omul.

Vecinul cu ceapã Pentru dispariþia garajelor existã deja o petiþie semnatã pînã acum de aproape 100 de persoane. „Sînt multe garaje puse aiurea prin cartier, pentru cã sînt construite strîmb, nealiniate ºi ocupã mult loc degeaba. Cele care sînt puse la linie ocupã mai mult

„Sicilianul” prins la Cluj În baza unor informaþii ºi în colaborare cu lucrãtori din cadrul serviciului comunitar local de evidenþã a persoanelor, lucrãtori din cadrul serviciului linia de muncã urmãriþi l-au depistat pe S. Cornel Petru (22 de ani), din Cluj-Napoca, care era urmãrit naþional ºi internaþional cu mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, fiind condamnat pentru pentru furt. Cel în cauzã a declarat cã a revenit în þarã de circa o lunã, pentru eliberarea unui nou act de identitate, ºi cã a lucrat în Sicilia - Italia.

Amenzi de 44.000 de lei la Dej Poliþiºtii dejeni au aplicat sancþiuni contravenþionale de aproape 450 de milioane ºi au închis o discotecã ca urmare a neregulilor constatate Poliþiºtii au legitimat peste 700 de persoane ºi au controlat 300 de autoturisme ºi 20 de societãþi comerciale ºi discoteci. Urmare a controalelor efectuate au fost constatate 11 infracþiuni ºi au fost aplicate 162 de sancþiuni contravenþionale în valoare de 44.960 de lei ºi au ridicat în vederea confiscãrii bunuri în valoare de 9.000 de lei. Ca urmare a neregulilor constatate în urma controlului efectuat, a fost închisã o discotecã.

A murit pe bancheta din spate FOTO ANDREI COTRÃU

De cele mai multe ori, garajele comuniste rup din spaþiile de joacã pentru copii

DEMOLARE FÃRÃ ALTERNATIVÃ?

POATE SUPÃRÃM

„Nu poþi demola fãrã sã oferi o alternativã. Totuºi, dacã se fac parcãri care sã suplineascã tot necesarul, garajele dintre blocuri ar putea deveni spaþii verzi. Tot ce este inestetic nu meritã sã rãmînã în picioare. Oricum, sînt unii proprietari care, prin îngrãdirile pe care le fac, ocupã spaþiul pentru douã maºini” Gheorghe Aºtileanu, PNG-CD

„Cred cã s-ar putea demola garajele dintre blocuri dacã s-ar construi parcãri care sã ajungã pentru toþi clujenii. Poate se vor supãra unii dintre cei care au garaje, dar vor exista mai multe spaþii verzi în Cluj” Marius Nicoarã, PNL

NU DEMOLÃM TOT „Noi nu vrem sã ne apucãm acum sã demolãm tot. Vrem sã construim garaje supraterane pentru cei care nu au locuri de parcare. Dacã cei care au deja locuri de parcare ºi pe terenurile respective nu sînt aglomerãri, garajele respective vor fi lãsate în pace” Sorin Apostu, PD-L

„Este posibil sã se dãrîme garajele astea, dar în urmãtorii trei ani, cu siguranþã, nu se vor putea ridica aceste parkinguri supraterane. Unde oamenii au investit bani, primãria i-ar putea despãgubi. Iar în situaþia asta, ar trebui fãcutã o schipã de control care sã verifice dacã oamenii îºi parcheazã sau nu maºina în aceste garaje” Grigore Pop, independent

loc decît ar ocupa o parcare deschisã. Cine vrea garaj sã se mute la casã. La noi, în Mãrãºti am zugrãvit blocul, dar garajele de lîngã tot nasol aratã”, spune Robert Gavrilã din Mãrãºti.

«trista moºtenire». Atîta vreme cît majoritatea locuieºte în betoanele fãcute din anii ’70 încoace, ce vrei, esteticã parþialã? Poþi sã vopseºti cioara cît vrei, cã tot croncãne. Mulþi au garaje ºi nici mãcar nu le

Un alt locuitor crede cã garajele fac parte din moºtenirea din vremea comuniºtilor ºi cã unii proprietari de garaje au transformat spaþiile în magazii de murãturi. „Mizeriile astea fac parte din

Hoþ prins pe dupã o sobã Acum douã zile, un hoþ care intrase într-o casã a fost prins de poliþiºti în timp ce se ascundea dupã o sobã. În jurul orei 16.30, Poliþia Municipiului Cluj-Napoca a fost sesizatã de cãtre B. Domokos despre faptul cã persoane necunoscute i-au pãtruns în locuinþã prin spargerea uºii. Omul a sesizat cã lucrurile i-au fost rãvãºite de hoþi. La faþa locului a sosit o echipã din cadrul Secþiei 1 Poliþie, care a reuºit depistarea suspectului, P. Constantin, de 42

ªTIRI

de ani, din comuna Mogoºeºti, jud. Iaºi, aflat încã în locuinþa pãrþii vãtãmate, ascuns în spatele unei sobe de teracotã ampla-

satã într-una dintre camere. Cu ocazia cercetãrilor, s-a stabilit cã suspectul este recent liberat din Penitenciarul Oradea ºi sosise la Cluj-Napoca în dimineaþa acelei zile. Moldoveanul suspect s-a plimbat cîteva ore prin centru, iar în jurul orei 15.30, în timp ce se afla pe strada Horea, s-a hotãrît sã patrundã într-o locuinþa situatã într-un imobil de pe strada respectivã cu intenþia de a sustrage mai multe bunuri.

ECHIPA DE CONTROL

folosesc pentru ce au fost construite. Un vecin de-al meu îºi þine ceapa în garaj. ªi-a fãcut cãmarã pe spaþiu public, ºi maºina o parcheazã pe unde apucã”, spune Rãzvan Muntea. (Rãzvan Robu)

Între localitãþile Ciucea ºi Vînãtori din judeþul Cluj a avut loc un accident extrem de grav soldat cu un mort. N. Levente (39 de ani), din Zalãu, în timp ce conducea din direcþia Zalãu Ciucea autoturismul marca Ford Siera, din cauza neadaptãrii vitezei la condiþiile de drum, a pierdut controlul maºinii într-o curbã la stânga ºi a ieºi în afara pãrþii carosabile unde s-a rãsturnat. În urma accidentului a fost rãnitã grav L. Maria (74 de ani), care se afla pe bancheta din spate a autoturismului. În urma leziunilor suferite, femeia a murit la Spitalul Huedin.

Tolea a susþinut PSD în Obsession Tolea, cunoscutul fost soþ al Magdei Ciumac, a participat la petrecerea PSD organizatã de candidatul la primãrie, Teodor Pop Puºcaº, luni, în Obsession. Tolea ºi-a pus în jurul gîtului o eºarfã roºie ºi s-a întreþinut cu domniºoarele din zonã. „Probabil îi plãcea culoarea. Eu nu am vorbit cu el, nici nu ºtiu cã a fost acolo”, a spus Pop-Puºcaº, care a mai precizat cã petrecerea a adunat peste 60 de tineri pesediºti. Tolea este considerat „infractor” de cãtre OTV, dupã presupusa rãpire a Magdei ºi dupã slamdunk-ul cu Diaconescu în tomberon. Altfel, reamintim cã în Obsession e plin de „bunãciuni”. (E.M)

Pro Democraþia îl Marko Bela ºi Laszlo Tokes îºi atacã pe Apostu Clubul din Cluj-Napoca al Asociaþiei Pro Democraþia îl acuzã pe primarul interimar Sorin Apostu, candidatul PD-L la fotoliul de edil-ºef al municipiului Cluj-Napoca, de folosirea resurselor municipalitãþii în scopuri electorale, transmite NewsIn. Site-ul candidatului, apostuprimar.ro/contact.php, informeazã electoratul cã «Vã aºteptãm ideile, sugestiile ºi problemele la 0264/984 - telefonul primarului ºi pe siteul primãriei la primariaclujnapoca.ro». Aceasta în condiþiile în care atît numãrul de telefon, cît ºi site-ul respectiv reprezintã contactele oficiale ale Primãriei Municipiului Cluj-Napoca. O situaþie similarã se regãseºte ºi în cazul fluturaºului candidatului.

dau mîna la Cluj Preºedintele UDMR Marko Bela a declarat ieri cã, în cursul zilei de mîine, va conduce o delegaþie a uniunii într-o nouã întîlnire cu episcopul reformat Laszlo Tokes, pentru o participare comunã la alegerile pentru Parlamentul European, informeazã NewsIn. „Joi, la Cluj, o delegaþie a UDMR - eu, împreunã cu colegii mei - se va întîlni cu Tokes Laszlo, preºedinte al CNMT, ºi cu colegii domniei sale. Vom discuta pregãtirile ºi modalitãþile de participare în alegerile pentru PE. Dupã cum ºtiþi, noi i-am fãcut domnului Tokes o propunere privind o participare pe listele UDMR pentru alegerile pentru PE”, a spus Marko Bela.


4 ² actualitate

MIERCURI, 11 FEBRUARIE 2009 www.foaiatransilvana.ro

Deºi autoritãþile locale încã stau încurcate între Floreºti ºi Cîmpeneºti, guvernul mai mãsoarã finanþarea pentru noua unitate medicalã

Banca Mondialã þine în ºah Spitalul Regional de Urgenþã Primarul din Apahida nu ºtie nimic

Reprezentanþii Ministerului Sãnãtãþii declarã cã, în urma auditului, se vor anunþa spitalele care vor rãmîne în cursa pentru obþinerea finanþãrii. „La sfîrºitul auditului se vor lua decizii cu privire la spitalele care se vor construi. A început deja ºi va dura pe puþin o lunã. Nu pot spune ce se va întîmpla cînd va fi gata, dacã se va renunþa la proiectul de la Cluj. Se vor face declaraþii publice la momentul respectiv”, a declarat reprezentantul biroului massmedia, din cadrul Ministerului Sãnãtãþii, Oana Grigore. Potrivit acesteia, în momentul de faþã, nu s-a deschis linia de finanaþare pentru nici unul dintre cele opt spitale, toate aflîndu-se la nivel de licitaþii ºi adjudecare de licitaþii. În tot acest timp, conducerea Consiliului Judeþean (CJ) Cluj nu ºtie nimic despre auditul care ar putea influenþa construirea spitalului ºi este decisã sã meargã

mai departe cu proiectul. Totuºi, autoritãþile judeþene au decis sã pãstreze doar oficial locaþia de la Cîmpeneºti, pînã va reuºi sã transfere amplasamentul spitalului pe unul din terenurile unitãþii militare din Floreºti. „Noi cãutãm o locaþie. Armata deþine trei terenuri, pe care le va valorifica într-un fel sau altul. S-au purtat discuþii la nivelul Ministerului Apãrãrii pentru a avea prioritate ºi am primit asigurarea cã se va transfera unul”, a precizat purtãtorul de cuvînt al consiliului judeþean, Victor Popa. Acesta susþine cã motivele pentru care conducerea CJ a renunþat la amplasamentul de la Cîmpeneºti, care se întindea pe o suprafaþã de 15 hectare sînt costurile mult mai ridicate, lipsa cãilor de acces ºi a utilitãþilor ºi a raportului rentabilitate-viabilitate. „Fostul executiv ºi vechiul guvern nu au rãspuns la solicitãrile înaintate de noi privind proiectul

de la Cîmpeneºti, din comuna Apahida. Terenurile din Floreºti corespund din toate punctele de vedere”, a subliniat Popa.

CJ aºteaptã o vizitã de la Ministerul Sãnãtãþii Pentru a putea include noul amplasament în proiect, autoritãþile judeþene aºteaptã un aviz din partea Ministerului Sãnãtãþii, prin care sã se precizeze care dintre cele trei terenuri corespunde construirii spitalului. „Ministerul Sãnãtãþii aºteaptã cu sufletul la gurã locaþia. Ar trebui sã vinã o echipã de expertizã în zonã sã evalueze terenurile. Lucrãrile nu vor mai trena luni de zile, cum s-a întîmplat pînã acum”, a asigurat Popa. Totuºi, dupã ce se va decide asupra unei locaþii, conducerea CJ trebuie sã refacã paºii deja parcurºi de vechea administrare judeþeanã pentru cea de la Cîmpeneºti, ºi anume elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, al unui Studiu de Fezabilitate ºi a unei documentaþii care sã fie aprobatã printr-o hotãrîre de guvern. Surse care au participat la realizarea acestui proiect al

Spitalului Regional de Urgenþã afirmã cã în comparaþie cu varianta Cîmpeneºti, Floreºtiul reprezintã într-adevãr o locaþie mai beneficã, însã zona are ca dezavantaje gradul mai ridicat de poluare ºi supraaglomerare. „Lumea medicalã nu a înghiþit terenul de la Cîmpeneºti ºi asta a dus la negarea proiectului”, au declarat surse din cadrul fostei conduceri a CJ. (Anca Giurgiu)

Primarul comunei Apahida, Ionel Fãrcaº, pare sã nu ºtie nimic de noua decizie a CJ de a renunþa la terenul de 15 hectare de la Cîmpeneºti. „Existã o hotãrîre de guvern (HG) pentru aceastã locaþie. Am scos terenul din domeniul privat în domeniul public ºi au fost fãcute demersurile pentru întãbularea lor la Ministerul Sãnãtãþii”, a replicat Fãrcaº. Potrivit acestuia, CJ va fi nevoit sã anuleze protocolul încheiat de vechea administraþie cu Consiliul Local Apahida ºi sã abroge HG. „Sînt o serie de proceduri peste care nu poate trece conducerea CJ. Spitalul nu are coloraturã politicã ºi ar trebui sã rãmînã aici”, a subliniat primarul. În replicã, preºedintele CJ susþine, cã pînã nu va fi înaintatã o locaþie oficialã ºi nu se va da o nouã HG, Apahida rãmîne amplasamentul oficial.

FOTO: LIVIU SCRIPCARU

Proiectul Spitalului Regional de Urgenþã Cluj se aflã pe muchie de cuþit. Pe lîngã problema noii locaþii, care nu a fost încã definitivatã, situaþia devine tot mai incertã din cauza auditului pe care Banca Mondialã îl deruleazã asupra Programului Guvernamental de Investiþii, privind realizarea celor opt spitale regionale de urgenþã.

TEODOR POP PUºCAº, candidatul PSD la funcþia de primar al municipiului Cluj-N Napoca:

„Stadionul Municipal a devenit pentru mine prioritatea zero” Teodor Pop Puºcaº, candidatul PSD pentru Primaria Cluj-Napoca, considerã cã ceea ce îl recomandã pentru funcþia de edil-ºef este experienþa sa de peste 30 de ani în domeniul administraþiei, timp în care a reuºit sã vadã exact ce înseamnã construcþia unei instituþii, o bunã administrare a acesteia ºi a oricãrui tip de patrimoniu. - Una dintre primele dumneavoastrã propuneri din aceastã campanie electoralã era ca Palatul Administrativ sã fie mutat la marginea oraºului ºi sã funcþioneze dupã modelul unui ghiºeu unic. Puteþi sã ne oferiþi cîteva detalii suplimentare?

- În primul rînd, trebuie sã conºtientizãm cã Palatul Administrativ nu aparþine funcþionarilor care îºi desfãºoarã activitatea în interiorul lui, ci este în totalitate la dispoziþia clujenilor. Cred cã locaþia cea mai bunã pentru un asemenea palat este undeva într-o zonã limitrofã a municipiului, iar în interiorul lui sã putem gãsi tot ceea ce înseamnã serviciu public. Putem avea un ghiºeu unic, la care clujeanul sã poatã sã îºi resolve atît problemele pe care le are la Starea Civilã, evidenþa populaþiei, eliberarea înmatriculãrilor, eliberarea paºapoartelor,

cît ºi plata impozitelor ºi taxelor. În acest mod, am evita aglomeraþia pentru cã tot ceea ce înseamnã relaþie cu publicul ar fi scos din inima cetãþii. Mai mult, cetãþeanul, cel care vine sã îºi plãteascã impozitele trebuie sã se simtã respectat ºi sã ºtie cã fiecare leu pe care îl plãteºte este cheltuit, în primul rînd, în folosul sãu. Vreau sã redãm clujenilor demnitatea care îi reprezintã. - Am observat cã purtaþi de la vizita de la Stadionul Municipal „Ion Moina” un ecuson la gît cu proiectul noului stadion. Ce reprezintã acesta?

- Stadionul Municipal a devenit pentru mine prioritate zero. Pentru cã, înainte de a pretinde performanþã, trebuie sã oferim sportivilor noºtri condiþii de pregãtire. Din pãcate, astãzi nu avem nici un ban alocat pentru a-

cest proiect, deºi discutãm despre el de cel puþin zece ani. Nimeni din administraþia localã nu a avut curajul sã preia proiectul stadionului la primãrie. Eu consider cã proiectul stadionului trebuie sã ºi-l asume, în primul rînd, primarul. Primul pas ar fi ca guvernul sã dea o hotãrîre, prin care stadionul sã fie redat municipiului, iar lucrãrile sã fie demarate a doua zi. Primarul trebuie sã îºi lege atît numele, cît ºi funcþia de acest proiect. De aceea, eu mi l-am legat de gît. Stadionul nu mai trebuie vãzut ca un bolovan pe care îl prindem de gîtul cuiva. Trebuie sã gãsim resursele necesare pentru începerea lucrãrilor. Vom implica ºi mediul de afaceri în proiect ºi urmeazã sã înfiinþãm Funadaþia „Ion Moina” ºi sper ca, în cel mult trei ani sã avem stadionul la care visãm de cel puþin zece. Investiþia nu trebuie privitã ca una strict pe fotbal sau sport, este vorba de o investiþie în educaþie pînã la urmã. - Pînã în 2010 trebuie gãsitã o soluþie ºi pentru cei care în

prezent locuiesc în zona Pata Rît, pentru cã odatã ce rampa ecologicã va fi relocatã, aceºti oameni nu vor mai avea nici mãcar acel cãmin pe care îl au astãzi.

- Eu am fost în zona Pata Rît în urmã cu cîteva zile. Ceea ce am

vãzut acolo este îngrozitor. Propunerea mea este sã construim locuinþe sociale modulare pentru oamenii din acea zonã. Prima mãsurã ar fi sã gãsim o locaþie adecvatã, unde sã putem începe construcþia de locuinþe uºoare ºi bine izolate pentru a nu se mai

întîmpla tragedii de tipul celei din urmã cu cîteva saptãmîni, cînd una din locuinþele de acolo a luat foc. Este una dintre prioritãþile mele pentru un mandat la Primãria Municipiului Cluj-Napoca.


actualitate ² 5

MIERCURI, 11 FEBRUARIE 2009 www.foaiatransilvana.ro

ªTIRI

VOXPOP „Nepoþica mea este înscrisã deja pe lista de aºteptare a unei ºcoli din centru. ªtiu cã mulþi vor sã-ºi dea copilul acolo, pentru cã învãþãtorii sînt buni ºi ºcoala este bine vãzutã”, Ana M., bunicã

Suspecþii în cazul crimelor de la Braºov s-au redus la opt

„Pentru mine nu conteazã dacã ºcoala este în centru sau în cartier. Cu cît mai aproape de casã, cu atît mai bine. Cea mai importantã este învãþãtoarea, sã aibã rezultate ºi sã fie recomandatã de alþi pãrinþi”, Maria C.

Procurorii braºoveni au anunþat, ieri, cã cercul suspecþilor în cazul dublului asasinat de la casa de schimb valutar din Braºov s-a redus la opt persoane, printre acestea numãrîndu-se ºi Serghei Gorbunov. Purtãtorul de cuvînt al Parchetului de pe lîngã Curtea de Apel Braºov, Ramona Diaconu, a precizat ieri cã cercul suspecþilor s-a redus la opt persoane, „ceea ce nu înseamnã cã toþi opt au tras cu arma”, citeazã NewsIn.

La toamnã, peste 5.500 de preºcolari clujeni vor începe ºcoala

Snobii se bat pe ºcolile din centru

Modificãri la UPU

FOTO LIVIU SCRIPCARU

Tocmai pentru a evita nemulþumirile pãrinþilor ºi „bãtaia” pe un loc în clasa întîi pentru copiii lor, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovaþiei a venit cu propunerea ca înscrierile pentru urmãtorul an ºcolar sã se încheie pînã la 1 mai 2009 în toatã þara. Deºi Inspectoratul ªcolar Judeþean (ISJ) Cluj asigurã, la fel ca în fiecare an, cã nici un copil nu va rãmîne pe dinafarã, pãrinþii îºi fac griji de pe acum. ªi asta pentru cã mulþi nu se mulþumesc cu orice pentru copilul lor, ci vor o anumitã ºcoalã ºi un anumit învãþãtor, ales în funcþie de renume ºi rezultate. În timp ce ºcolile din cartiere au locuri berechet, cele centrale sînt asaltate de numeroase cereri, imposibil de onorat. „Cererile pentru ºcolile din centru pot deveni o problemã. Indiferent de cîte solicitãri sînt, prioritate au copiii care locuiesc în zonele arondate ºcolii. De abia apoi, dacã mai rãmîn locuri, ºcoala respectivã mai primeºte copii ºi din alte zone”, a declarat Anca Radu, purtãtor de cuvînt ISJ Cluj. Situaþia nu diferã de anii trecuþi, cînd atît pãrinþii cît ºi ºcolile s-au confruntat cu aceeaºi situaþie. Delia îºi aduce aminte cã în urmã cu un an, cînd s-a dus sã-ºi înscrie copilul în clasa întîi, a fost refuzatã pe motiv cã s-au epuizat locurile. „M-am dus cu cîteva luni înainte sã mã interesez. Vroiam sã-mi dau fetiþa la «Avram Iancu». Mi s-a spus cã nu o pot primi, pentru cã nu þinem de zona liceului, deoarece locuim în Mãrãºti. Ne-am reorientat cãtre o ºcoalã de cartier, de care sînt foarte mulþu-

Sindicatele nu se înþeleg cu Ministerul Educaþiei

Locuri pe terminate mitã”, povesteºte Delia, mamã a unei fetiþe de clasa întîi.

ªcoli ºi fiþe Deºi existã prejudecata cum cã ºcolile centrale ar fi cele mai bune, reprezentanþii ISJ nu împãrtãºesc întru totul aceastã pãrere. Mai mult, pãrinþii care þin morþiº sã-ºi vadã copilul la una din aceste ºcoli, sînt acuzaþi de snobism. „De cele mai multe ori, e

vorba ºi de snobism, ºi de faptul cã dã bine sã înveþi la o ºcoalã în centru. Nu e obligatoriu însã sã fie ºi mai multã calitate. ªi în ºcolile din cartiere sînt învãþãtoare excepþionale cu rezultate deosebite. Întotdeauna le spunem pãrinþilor cã, în clasa întîi, conteazã mai ales învãþãtorul ºi nu neapãrat ºcoala”, a adãugat Radu. Loredana Leonte

Vaccinul împotriva cancerului de col uterin, retras de pe piaþa spaniolã Autoritãþile sanitare spaniole au retras de pe piaþã 75.582 de doze de vaccinuri împotriva papilomavirusului uman (HPV), care poate provoca îmbolnãvirea de cancer de col uterin, dupã spitalizarea a douã adolescente care tocmai fuseserã vaccinate, relateazã AFP, citat de NewsIn. „Una dintre cele douã fete a ieºit de la terapie intensivã la sfîrºitul acestei sãptãmîni, iar cealaltã este încã acolo, amîndouã fiind în stare stabilã”, a declarat ieri un purtãtor de cuvînt al serviciilor de sãnãtate din regiunea Valencia. Cele douã tinere au fost spi-

Medicii de gardã de la Unitatea Primiri Urgenþe (UPU) vor putea decide internarea pacienþiilor care necesitã consultaþii din partea mai multor specialiºti, care însã nu doresc internarea în secþia respectivã, în timp ce medicul-ºef UPU poate interna pacienþi cu aprobarea conducerii. Mãsurile au fost luate, ieri, de cãtre ministrul sãnãtãþii, Ion Bazac, în urma discuþiilor cu managerii spitalelor de urgenþã, pentru fluidizarea actului medical. De asemenea, potrivit noilor mãsuri care vor intra în vigoare la începutul lunii martie, managerii spitalelor de urgenþã din þarã vor avea obligaþia sã organizeze în cadrul unitãþilor de primiri urgenþe (UPU) saloane de observaþie, cu maximum ºase paturi, unde pacienþii vor sta sub observaþie pînã la 24 de ore, relateazã NewsIn.

talizate de urgenþã sãptãmîna trecutã, la cîteva ore dupã ce li se fãcuse vaccinul, în cadrul unei ample campanii de vaccinare a adolescentelor lansate de autoritãþile spaniole. Dupã ce au aflat despre cele douã cazuri ºi despre posibila lor legãturã cu vaccinul, Ministerul spaniol al Sãnãtãþii a ordonat retragerea tuturor vaccinurilor din acelaºi lot.

Majoritatea ºcolilor din zona centralã fie nu mai au locuri disponibile, fie mai au foarte puþine. Pãrinþii care încã mai sperã sã-ºi înscrie copilul la una din aceste unitãþi de învãþãmînt ar face bine sã se grãbeascã. La Colegiul Naþional „George Coºbuc” mai pot fi înscriºi doar copiii care locuiesc în zonele din apropierea ºcolii. Pentru restul însã nu mai sînt demult locuri. La „Mihai Eminescu”, de exemplu, pe filiera românã, mai sînt doar 10 locuri. „Pînã în martie, tot primim cereri, pe care le vom tria însã în funcþie de anumite criterii. Au prioritate copiii care locuiesc în zona liceului ºi cei care au fraþi mai mari înscriºi la noi”, a declarat Mariana Dragomir, director al Colegiului Naþional „Mihai Eminescu”.

Potrivit NewsIn, negocierea contractului colectiv de muncã la nivel de ramurã învãþãmînt a fost suspendatã la iniþiativa federaþiilor sindicale, pînã cînd ministrul educaþiei va prezenta liderilor federaþiilor sindicale toate informaþiile solicitate privind bugetul pe anul 2009. Printre motivele care stau la baza suspendãrii negocierilor se numãrã faptul cã Ministerul Educaþiei nu a respectat obligaþia privind negocierea contractului colectiv de muncã de a pune la dispoziþia reprezentanþilor federaþiilor sindicale o serie de informaþii care sã permitã o analizã comparatã a situaþiei locurilor de muncã, a clasificãrii profesiilor ºi meseriilor a nivelului de salarizare, a duratei timpului de lucru ºi a organizãrii programului de lucru, materiale care trebuiau puse la dispoziþia partenerilor sociali încã de la jumãtatea lunii ianuarie.

PUBLICITATE

Cluj-Napoca, str. Horea 78, cam. 18, tel: 0264 433 206, 0726 121 035, 0720 041 471, 0726 747 423 VINDE ÎN EXCLUSIVITATE Vilã interbelicã Grigorescu, D+P+M, teren total 1800 mp, preþ 1.350.000 euro. Vilã interbelicã în cartierul A. Mureºanu, supefinisatã, arhitecturã deosebitã, D+P, teren total 700 mp. Preþ 1.000.000 euro, negociabil. Vilã P+2E+M în Gheorgheni, idealã pentru sediu firmã, spital, cabinet etc. Se vinde mobilatã ºi utilatã, inclusiv sala de sport. Sisteme de încãlzire (turnuri de gheatã, centralã termicã ºi panouri solare). Casã în cart. Gheorgheni, 3 camere, buc, baie, curte 100 mp, preþ 185.000 euro, preþ negociabil. Teren zonã industrialã, 3000 mp, Floreºti, front la E 60 cu proiect ºi autorizaþie pentru halã + clãdire birouri, preþ negociabil. Terenuri pentru construcþii Calea Turzii, 11.000 mp, CUT 2,2 POT între 45%-85% regim de înãlþime, P+10 preþ 650 euro/mp, 18.800 mp, PUZ aprobat CUT 4,9 POT 45%, regim de înãlþime P+20 E, preþ 950 euro/mp, 4600 mp la intersecþia cu drumul spre Fãget, 4600 mp, CUT 2,2, regim de înãlþime P+6 E, preþ 380 euro/mp. Terenuri în zona Polus, ideale pentru sedii firmã, hale etc. Preþ 250 euro/mp, negociabil. Clãdire în roºu, SC 1300 mp, teren 1800 mp, idealã pentru sediu firmã, policlinicã, preþ 1.000.000 euro. Apartament de lux, în vilã, cart. Grigorescu, 4 camere, 2 bãi, SU 110 mp, dispus pe 2 nivele, preþ 150.000 euro, superfinisat, curte pentru 6 apartamente de 250 mp + loc parcare. Teren ideal pentru construcþie hotel, cãmin studenþesc, etc, în Gheorgheni, zona Mall, 4000 mp, preþ 1300 euro/mp, negociabil. Pãduri ºi terenuri agricole în zona de vest (Maramureº, Arad, Timiºoara), preþuri de la 2800 euro/ha.


6 ² lumea vãzutã de la Cluj

S-a plimbat cu poliþistul pe capotã Un agent de poliþie din Arad a fost rãnit, marþi, dupã ce a fost purtat aproximativ 40 de metri pe capota unui autoturism condus de un bãrbat suspectat de trafic ilegal de þigãri ºi care a fost oprit în trafic pentru cã a depãºit viteza legalã, transmite corespondentul NewsIn. În timpul misiunii, doi agenþi au oprit un autoturism BMW, care a fost înregistrat de aparatul radar cu o vitezã de 150 km/orã. În timp ce unul dintre agenþi întocmea procesul verbal de contravenþie, celãlalt a remarcat în

autoturism zeci de cartuºe cu þigãri ºi i-a cerut ºoferului sã deschidã portbagajul pentru control. În acest timp, dintr-un alt autoturism au coborât douã persoane care s-au îndreptat spre unul dintre agenþii de circulaþie, încercînd sã îl þinã de vorbã pe acesta. ªoferul BMW-ului a sãrit în autoturism ºi a vrut sã plece, dar unul dintre oamenii legii s-au aºezat în faþa maºinii ºi a fost luat pe capotã, dus aproximativ 40 de metri, dupã care a fost aruncat într-un ºanþ de pe marginea drumului.

MIERCURI, 11 FEBRUARIE 2009 www.foaiatransilvana.ro

Artistul stradal Shepard Fairey, autorul picturii în stil graffiti cu Barack Obama, a dat în judecatã Associated Press, dupã ce agenþia a solicitat despãgubiri pentru folosirea fãrã autorizaþie a unei fotografii care îi aparþinea, a anunþat, luni, AP, citat de NewsIn.

Avocaþii artistului sînt de acord cã pictura a fost inspiratã de fotografia fãcutã de un fotoreporter al AP, susþinînd însã cã Fairey a transformat-o într-o „imagine ui-

Procese nonstop din cauza lui Obama mitoare, abstractã ºi idealizatã, care a creat noi înþelesuri ºi transmite un cu totul alt mesaj”. De aceea, reprezentanþii artistului vor sã obþinã de la instanþã confirmarea cã folosirea fotografiei nu a încãlcat în nici un fel legea drepturilor de autor. Fotografia cu pricina i-a fost fãcutã lui Obama de reprezentantul AP Mannie Garcia, în 2006,

cînd actualul preºedinte era senator de Illinois. Pictura, realizatã în culorile drapelului SUA, a fost creatã special pentru campania de susþinere a candidaturii lui Obama la preºedinþie. Lucrarea are dimensiuni impresionante, 3,35 metri lãþime ºi 4,26 metri lungime, ºi a fost prezentatã pentru prima oarã în august 2008, la Denver.

Criza din industria auto din Spania face necesarã intervenþia unionalã

UE bagã banii Inginerul decapitat stricã relaþiile dintre în ºomerii spanioli Pakistan ºi Polonia Senatul polonez a anunþat ieri anularea vizitei unei delegaþii de senatori pakistanezi la Varºovia, dupã executarea, sîmbãtã, în Pakistan, a inginerului polonez Piotr Stanczak, care fusese rãpit de talibani, relateazã AFP, citat de NewsIn. Delegaþia, care urma sã fie condusã de preºedintele senatului pakistanez Mohammedmian Soomro, urma sã se afle la Varºovia în perioada 1214 februarie, potrivit comunicatului. Piotr Stanczak, în vîrstã de 42 de ani, fusese rãpit în 28 septembrie în nord-vestul Pakistanului, unde lucra pentru compania polonezã de prospectare Geofizyka Krakow. Vestea morþii inginerului, primul polonez executat de islamiºti de la implicarea

forþelor poloneze în Afganistan ºi Irak, a provocat un imens ºoc în þarã. Ministrul polonez al justiþiei Andrzej Czuma a acuzat luni Guvernul pakistanez cã favorizeazã, prin „inerþia” sa, activitatea teroriºtilor talibani. ªeful diplomaþiei poloneze Radoslaw Sikorski a anunþat cã þara sa va „cere ferm guvernului pakistanez o informare scrisã despre demersurile” fãcute pentru eliberarea ostaticului polonez.

Blaga izoleazã România mai ieftin

Guvernul va lua în discuþie, în ºedinþa de ieri, o ordonanþã de urgenþã prin care proprietarii de apartamente vor plãti doar 20% din costul lucrãrilor de reabilitare termicã a blocurilor, o cotã de 30% va reveni autoritãþilor locale ºi 50% - bugetului de stat, a anunþat ministrul dezvoltãrii, Vasile Blaga. Ministrul dezvoltãrii a precizat cã, astfel, fiecare proprietar va trebui sã achite, în medie, 700-750 de euro. Blaga a mai declarat, la dezbaterile care au avut loc, marþi, în cadrul conferinþei Adunãrii

Generale a Asociaþiei Comunelor din România, cã executivul ia în calcul prelungirea aplicãrii Ordonanþei 7/2006 la o perioadã de patru ani. În prezent, decizia de aplicare a OG 7, prin care se alocã fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii din spaþiul rural, se ia an de an. Ministrul a criticat ºi decizia fostului guvern, prin care unele fonduri care se vãrsau la bugetele locale - impozitul pe tranzacþiile imobiliare de exemplu - s-au virat integral la bugetul de stat în 2008.

Comisia Europeanã (CE) a propus ieri acordarea unui ajutor de 1,694 de milioane de euro pentru 1.000 de angajaþi din sectorul auto spaniol, care ºi-au pierdut locurile de muncã din cauza crizei actuale, relateazã AFP, citatã de NewsIn.

Banii, alocaþi din fondul european de ajustare la globalizare, creat în 2006, vor fi daþi pentru 1.082 de muncitori de la 12 întreprinderi - trei producãtare de maºini, iar nouã fabricante de componente auto - din regiunile Castilia, Leon ºi Aragon (centrul ºi nordul Spaniei). Deblocarea fondurilor urmeazã sã fie aprobatã de cãtre þãrile membre ale UE ºi de Parlamentul European. La sfîrºitul lui ianuarie, asociaþia spaniolã a fabricanþilor auto, Anfac, estima cã, în jur de 100.000 de angajaþi spanioli, au fost afectaþi de problemele cu care se confruntã de cîteva luni sectorul auto, care contribuie cu 10% la produsul intern brut (PIB) al Spaniei.

Producþia auto din Spania a scãzut cu 12% în 2008 ºi ar putea sã se diminueze cu 20% în 2009, potrivit Anfac. Fondul de ajus-

Elveþia, venim!

Aproape 4.000 de români ºi bulgari ar putea lucra în Elveþia de la 1 iunie 2009, în urma aprobãrii contingentelor privind permisele anuale ºi cele de scurtã duratã pentru perioada 20092016, a anunþat Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale (MMFPS). „Într-o primã etapã de ºapte ani de la intrarea în vigoare a acordului, respectiv pînã la data de 1 iunie 2016, va exista, la fel ca ºi în

cazul statelor membre acordurilor anterioare, un control al pieþei muncii, respectiv restricþii ale dreptului de angajare în Elveþia. Aceasta înseamnã cã un angajator elveþian poate angaja un lucrãtor din România sau Bulgaria, numai dacã pentru locul de muncã respectiv nu a gãsit un angajat cetãþean elveþian sau din celelalte state membre ale UE. Contingentele se vor stabili annual”, se aratã în comunicatul MMFPS.

tare la globalizare poate acorda un ajutor, în situaþia în care mai mult de 1.000 de salariaþi de la o întreprindere sau dintr-un dome-

niu de activitate sînt concediaþi. Banii sînt folosiþi pentru formarea profesionalã ºi reintegrarea oamenilor pe piaþa muncii.

Renate Weber vrea capul lui Vasile Puºcaº Renate Weber ºi Cristian Buºoi cer demiterea ºefului DAE, Vasile Puºcaº, într-o scrisoarea deschisã adresatã premierului Emil Boc pe tema candidaturii României pentru stabilirea la Bucureºti a sediului Agenþiei Europene a Autoritãþilor de Reglementare în domeniul energetic. Cei doi europarlamentari amintesc cã, în luna octombrie 2008, România ºi-a anunþat, la Bruxelles, intenþia de a candida pentru ca la Bucureºti sã fie sediul Agenþiei Europeane de Cooperare a Autoritãþilor de Reglementare în Domeniul Energetic, care urmeazã sã fie înfiinþatã în curînd, ºi susþin cã de atunci nu s-a mai fãcut nici un demers în acest sens.

„România riscã sã se facã de rîs, nefiind în stare nici sã candideze onorabil. Anunþarea intenþiei de a candida, care s-a fãcut în luna octombrie 2008, ar fi trebuit urmatã de depunerea unui dosar de candidaturã în luna ianuarie 2009 ºi de elaborarea unui plan de promovare a României ºi Bucureºtiului. La ora actualã, un alt stat, Slovacia, a început demersurile oficiale ºi o campanie intensã de susþinere a candidaturii Bratislavei pentru gãzduirea acestei agenþii”, se precizeazã în comunicatul semnat de europarlamentarii liberali Renate Weber si Cristian Buºoi, remis Agenþiei NewsIn.


economic ² 7

MIERCURI, 11 FEBRUARIE 2009 www.foaiatransilvana.ro

Dealerii aºteaptã cã guvernanþii sã ia o decizie pentru salvarea industriei auto

Taxa de poluare încurcã pe toatã lumea

VORBA VINE

„Libera circulaþie a persoanelor trebuie sã fie aplicatã cu grijã”

Eveline Widmer-Schlumpf, ministrul elveþian al justiþiei

ªTIRI BANI

Majoritatea românilor nu fac economii în 2009 Doar 26,5% dintre români se aºteaptã sã facã economii anul acesta, dupã ce, în 2008, 34,5% spun cã au reuºit sã punã bani deoparte, iar achiziþia de bunuri imobiliare este încã vãzutã ca fiind cea mai profitabilã metodã, dupã cum aratã un sondaj INSOMAR, transmite NewsIn. Astfel, aproape 60% dintre români au spus cã nu vor putea face nici un fel de economii în 2009.

BUGET

Datoria publicã, în creºtere Datoria publicã totalã a României a crescut cu 32,26%, la aproape 108,9 miliarde de lei (27,3 miliarde euro), de la sfîrºitul lui 2007 pînã la finalul anului 2008, reprezentînd 21,21% din produsul intern brut (PIB) estimat pentru 2008, a anunþat, marþi, Ministerul Finanþelor Publice (MFP), potrivit NewsIn.

COMPANII

Soluþiile IT pentru domeniul medical, mai profitabile Dealerii auto ºi importatorii de maºini second hand o duc, deopotrivã, din ce în ce mai greu. Nehotãrîrea guvernanþilor cu privire la taxa auto de poluare, continuã sã fie motivul nemulþumirilor dealerilor auto ale cãror vînzãri au scãzut semnificativ ca urmare a crizei financiare ºi faptului cã românii nu au bani pentru a achiziþiona o maºinã nouã. Spre exemplu, reprezentanþii Asociaþiei Dealerilor de Marcã Seat România au trimis numeroase scrisori autoritãþilor pentru ca, în momentul luãrii unei decizii privind modificarea taxei de poluare/primã înmatriculare, sã þinã cont cã industria auto are mari dificultãþi în aceastã perioadã.

Porsche simte criza Directorul general Porsche România, Brent Valmar, a anunþat marþi cã au fost restructurate opt posturi în cadrul companiei ºi cã nu se mai fac angajãri, ca urmare a situaþiei din domeniul auto. Cu toate acestea, Porsche a reuºit sã creeze un sector foarte bine pus la punct, „Continuarea importului de maºini vechi ar avea efecte catastrofale asupra membrilor asociaþiei noastre ºi în general asupra industriei auto cu efecte foarte grave si pe orizontalã”, menþioneazã David Sorin Dan, preºedintele Asociaþiei Dealerilor de

bazându-se pe segmentele de maºini sport ºi hi luxury, care nu sunt foarte afectate de crizã, þinând cont de categoriile de clienþi cãrora le sunt adresate. În toamnã, se va deschide ºi noul showroom destinat mãrcilor de lux Bentley, Lamborghini, Porsche ºi Audi.

Marcã Seat România în scriosoarea adresatã ministrului de finanþe, Gheorghe Pogea. „Seat nu a fost anunþat de vreo decizie. Din cîte ºtiu eu, asociaþia a primit un rãspuns din partea ministerului de finanþe cã ia în considerare susþinerea industriei auto”, pre-

cizeazã Alina Cernea, director marketing Seat Cluj. De cealaltã parte a baricadei, cei care vînd în leasing maºini second hand spun cã, momentan, nici ei nu o duc prea bine, tot ca urmare a efectelor pe care le-ar putea avea noua taxã de primã

înmatriculare, respectiv cea de poluare ºi nu mai importã astfel de maºini. O angajatã a Leasing Rom Cluj, parc auto second hand, afirmã cã importurile au scãzut, solicitãri ale celor interesaþi sã-ºi cumpere o maºinã second hand existã, dar ele nu se mai materilizeazã. Nici cei de la Ministerul Mediului nu au noutãþi despre taxa auto de poluare. „Deocamdatã nu ºtim despre taxa de poluare. Nu avem informaþii despre cum se modifica taxa de primã înmatriculare”, a susþinut Ileana Paraschiv din cadrul serviciului de relaþii publice a Ministerului Mediului. Andra Motreanu

Romanian Soft Company, dezvoltatorul local de soluþii informatice destinate sectorului de sãnãtate, a înregistrat în 2008 afaceri de trei milioane de euro, în creºtere cu aproximativ 25% faþã de 2007, a declarat, pentru NewsIn, directorul general al companiei, Dragoº Gâtlan.

RESURSE

E.ON-ul strînge cureaua E.ON, a doua companie energeticã din lume, a publicat marþi un plan de reducere a costurilor cu 1,5 miliarde de euro pînã în 2011, pentru a face faþã crizei economice mondiale, relateazã Reuters, preluat de NewsIn. Directorul executiv Wulf Bernotat a avertizat cã aceastã campanie de eficientizare a costurilor ar putea presupune o serie de disponibilizãri ºi a anunþat cã pierderile din deprecierea activelor se ridicã la 3,3 miliarde de euro.

RBS concediazã 2.300 de oameni Fata care prezintã CRIZA Banca britanicã Royal Bank of Scotland (RBS) a anunþat marþi cã va disponibiliza pânã la 2.300 de angajaþi, sau 2% din totalul forþei de muncã din Regat, scrie AFP. Înaintea anunþului, BBC arãta cã RBS se pregãteºte sã anunþe concedierea a 2.000 de salariaþi. RBS este pe cale de a fi deþinutã în proporþie de aproape 70% de statul britanic, ca urmare a planurilor guvernamentale de salvare a sectorului bancar,

lansate în noiembrie ºi ianuarie. ABN Amro România ºi-a schimbat denumirea în Royal Bank of Scotland (RBS) din 15 octombrie 2008, dupã ce banca olandezã ABN Amro a fost achiziþionatã în octombrie 2007 de consorþiul format din Royal Bank of Scotland, Fortis ºi Santander pentru aproximativ 70 de miliarde de euro, iar diferitele segmente de activitate ale ABN Amro au fost împãrþite între cele trei bãnci.

APROAPE 4.OOO DE ROMÂNI ºI BULGARI AR PUTEA LUCRA ÎN ELVEÞIA DE LA 1 IUNIE 2009. Îi ºi vãd pe cãpºunari cum se adunã, îºi

fac scheme ºi planuri mãreþe, iar dupã o conferinþã se posteazã cu bocceluþa la autostop cu destinaþia Elveþia. Acolo laptele de vacã e gras, pajiºtea mereu verde ºi bãncile sigure. Aºadar ºi magnaþilor ori bancherilor chinuiþi de meandrele crizei le recomand sã facã mãcar „uncover” menajul elveþienilor.


8 ² showbiz

MIERCURI, 11 FEBRUARIE 2009 www.foaiatransilvana.ro

GURA ZILEI „Maneliºtii au cultul ãsta, al curãþeniei!” Anca Badiu

FLASH Dana Nãlbaru, singurã pentru trei luni Cîntãreaþa Dana Nãlbaru (foto) a rãmas singurã luni dimineaþa, pentru cã soþul ei, actorul Dragoº Bucur, a plecat la filmãri în Bulgaria, pentru cel mai nou proiect cinematografic al sãu. Potrivit Gardianul, Dragoº va rãmîne în strãinãtate timp de cel puþin trei luni, aºa cã Dana pleacã la parinþi, la Braºov, împreunã cu fetiþa ei, Sofia. „Pentru el începe o experienþã frumoasã... tot mîine vine mama de la Braºov. Mi-am propus ca sãptãmîna care urmeazã so petrec la Braºov, aºa cã o sã plec marþi cu mama ºi Sofia ºi o sã stãm pînã pe 15. Nu plecãm înainte, cãci pe 14 este ziua tatãlui meu ºi vreau sã fiu alãturi de ei. ªi, dacã tot vom fi la Braºov (...), o sã mergem prin Poianã ºi pe la Predeal ca sã ne bucurãm de aer curat, o sã trecem prin Bran. Ah, n-o sã gãtesc o sãptãmînã... mama e o bucãtãreasã grozavã ºi sînt sigurã cã ne va rãsfãþa”, a scris artista pe blogul ei. PUBLICITATE

Unele vedete sînt nemulþumite cã sãrbãtoarea americanã a dragostei e mai promovatã decît cea româneascã

Andra ºi Mãruþã preferã Dragobetele Cea mai popularã familie din sînul trustului Pro se pregãteºte sã petreacã sãrbãtoarea dragostei. Cu toate acestea, conform Cancan, cei doi sînt nemulþumiþi de faptul cã varianta americanã a acesteia este mai promovatã decît cea romîneascã. Andra ºi Cãtãlin Mãruþã (foto) au mãrturisit în cel mai nou numãr al revistei „Pro TV Magazin” cã ºi-ar dori ca Dragobetele (24 februarie), sãrbãtoarea româneascã a iubirii, sã fie reabilitatã în defavoarea Sfîntului Valentin. Cei doi soþi

recunoscut totuºi cã, deºi nu este pe placul lor, „americanul”

Valentin reprezintã încã o ocazie de a-ºi arãta

dragostea unul celuilalt. „Este o convenþie draguþã, o joacã pentru cei care nu vor sã uite cã iubirea te face mai frumos”, a spus Andra. La capitolul declaraþii de dragoste, Andra ºi Mãruþã au amintiri dintre cele mai dragi. Cea mai frumoasã declaraþie primitã de cîntãreaþã a fost una indirectã, în care soþul ei a sãrutat mãrul pe care ea urma sã-l mãnînce. Iar cel mai romantic dar primit de la Cãtãlin a fost ºi cel mai trãsnit: un mesaj purtat de avion, la mare... pe care scria „Te iubesc, Andra. La mulþi ani! Mãruþã!”.

au

Un cuplu spontan De Sfîntul Valentin, Andra ºi Cãtãlin vor miza pe spontaneitate. Potrivit declaraþiilor date, cei doi nu ºi-au fãcut nici un program. „Nu plãnuim nimic, ne place sã ne surprindem mereu. Aºa cã... nimic premeditat”, au mãrturisit îndrãgostiþii.


sãnãtate ² 9

MIERCURI, 11 FEBRUARIE 2009 www.foaiatransilvana.ro

Peºtele, legumele ºi uleiul de mãsline prelungesc sãnãtatea creierului

Dietã împotriva ramolelii Regimul alimentar bazat pe mîncãruri sãnãtoase ºi uºoare prelungeºte sãnãtatea creierului, potrivit unui studiu recent publicat de USA Today. Acesta sugereazã cã o dietã bazatã pe ulei de mãsline, peºte, legume ºi alte ingrediente care fac parte din gastronomia mediteraneanã pot sã împiedice deteriorarea creierului, uneori situatã la limita demenþei. Studiul aratã, de asemenea, cã aceastã dietã reduce ºi ºansele ca cei care suferã de o deteriorare cognitivã sã se îmbolnãveascã de Alzeihmer. „ªtim din studiile anterioare cã o dietã sãnãtoasã ca aceasta,protejeazã organismul împotriva colesterolului, hipertensiunii ºi diabetului. Acum, acest studiu aratã cã poate sã ajute ºi funcþiile creierului”, este de pãrere Nikolaos Scarmeas, profesor de neurologie clinicã de la Institutul Taub de Cercetãri ale bolii Alzheimer de la Universitatea de Medicinã Columbia. Autorul studiului ºi alþi cercetãtori de la Universitatea Columbia au examinat, intervievat ºi apoi monitorizat 1.393 de indivizi avînd un creier sãnãtos ºi alte 482 de persoane cu o uºoarã deteriorare a creierului. Participanþii la studiu au fost chestionaþi în ceea ce priveºte obiceiurile lor alimentare. Studiul raporteazã cã, pe o perioadã de patru ani ºi jumãtate, 275 din 1.393 de participanþi care nu sufereau de deteriorarea creierului, au dezvoltat aceastã maladie. Cei a cãror dietã se apropia foarte mult de cea mediteraneanã - un meniu bogat în legume ºi peºte, fãrã grãsime,

carne ºi produse lactate, produse bogate în grãsimi monosaturate - au prezentat un risc cu 28% mai redus de a dezvolta aceastã afecþiune, comparabil cu o treime dintre participanþii

Bune la pat Maria:NOTE: (dicþionar de poziþii)

Radu:

CURCUBEUL. Nu au mai fãcut sex de multã vreme. Maria mai cã se urca pe pereþi. Dar ce sã-i faci, delegaþia e delegaþie, slujba-i slujbã. Asearã, dupã ce a ajuns de la aeroport, Radu n-a avut timp nici mãcar sã facã un duº, cã Maria l-a aruncat pe „scaunul nupþial”, l-a încãlecat ºi, în culmea plãcerii, s-a lãsat pe spate, ca un curcubeu. Plãcerea a fost maximã, mai ales cã, de cînd mocneau fiecare în el, a fost aproape ca prima datã.

a cãror dietã nu se asemãnã cu cea mediteraneanã. Cealaltã treime a prezentat un risc cu 17% mai mic de a dezvolta deteriorarea creierului decît cei care au consumat cele mai puþine mîncãruri din cele menþionate. Dintre cei 482 de participanþi la studiu, care prezentau o deteriorare a creierului la începutul monitorizãrii, 106 au dezvoltat boala Alzheimer în urmãtorii patru ani. Laura ªuteu

Încã un pas înainte Potrivit aceloraºi surse, ºi alþi cercetãtori au descoperit asocieri similare, însã acesta este primul raport care leagã mîncarea mediteraneanã de riscul scãzut în deteriorarea creierului. „Din moment ce schimbãrile datorate bolii Alzheimer se petrec în interiorul creierului cu decenii înainte ca pierderea memoriei sã se instaleze, ceea ce mãnînci în viaþa adultã poate fi crucial”, spune Murali Doraiswamy de la Centrul Medical Universitar Duke.

FLASH Bani puþini, ca în 2008

Ministerul Sãnãtãþii va primi aproximativ 4% din PIB, un procent similar celui de anul trecut, informeazã postamedicala.ro. În urma ultimelor negocieri între ministrul sãnãtãþii, Ion Bazac, premier ºi ministrul de finanþe, s-a acceptat o creºtere de la 3,7% la 4% din PIB, avînd în vedere numeroasele probleme cu care se confruntã sistemul sanitar. Sindicaliºtii din Sãnãtate sînt de pãrere cã alocarea a 4% din PIB pentru Sãnãtate nu garanteazã rezolvarea problemelor din sistemul sanitar, printre care calitatea serviciilor ºi mãririle de salariu. Produsul intern brut (PIB) este estimat în acest an la circa 579 de miliarde de lei. Sãnãtatea, ca ºi Educaþia, de altfel, vor primi bani ºi din alte surse bugetare, precum cele locale sau de la Fondul Naþional Unic de Asigurãri Sociale de Sãnãtate, care are un buget estimat la 16 de miliarde de lei pe 2009.

Bazac trimite spitalele spre autoritãþile locale Femeile se pot da cu gel împotriva HIV Ministrul Sãnãtãþii, Ion Bazac, a semnat ieri un ordin privind aprobarea regulamentului de organizare ºi funcþionare ºi organigrama direcþiilor de Sãnãtate Publicã judeþene ºi a municipiului Bucureºti. „Am regîndit direcþiile de Sãnãtate, astfel încît acestea sã fie structuri complet noi, cu atribuþii adaptate la cerinþele actuale. În felul acesta, am pregãtit deja premisele descentralizãrii, pe care am de gînd sã o realizez pînã la sfîrºitul acestui PUBLICITATE

an. În noua structurã, DSP va fi transferatã consiliilor judeþene. Vreau sã readuc seriozitatea ºi consecvenþa în interiorul sistemului de Sãnãtate. Cît timp voi fi ministru, se vor elabora legi pe care nu va fi nevoie sã le modificãm lunar”, a precizat Bazac, într-un comunicat remis ieri. În noua formulã se redefinesc responsabilitãþile fiecãrui departament, serviciu, birou ºi compartiment din cadrul direcþiilor de Sãnãtate Publicã, astfel încît, la

sfîrºitul anului, acestea sã fie uºor transferabile cãtre consiliile judeþene, cu o serie de competenþe în ceea ce priveºte managementul asistenþei medicale. Toate aceste mãsuri vor fi corelate ºi cu trecerea spitalelor la autoritãþile locale. În acest mod, vor creºte responsabilitãþile la nivel local ale DSP în ceea ce priveºte prevenirea, supravegherea ºi controlul bolilor transmisibile ºi netransmisibile.

Un gel vaginal microbicid poate fi eficient în protejarea femeilor împotriva infecþiei cu virusul HIV, potrivit rezultatelor primului studiu clinic de acest tip fãcut de cercetãtorii americani de la Institutul American de Studiu al Alergiilor ºi Maladiilor Infecþioase, informeazã AFP, citat de NewsIn. Microbiocidul se numeºte PRO 2000, iar cercetãtorii au demonstrat cã nu este periculos ºi cã este eficient în cazul a aproxima-

tiv 30% dintre pacientele participante la studiu. Autorii studiului au prezentat rezultatele acestuia în cadrul unei conferinþe anuale despre infecþia HIV, care se desfãºoarã în aceastã sãptãmînã în Canada, la Montreal. „Bineînþeles cã mai avem nevoie de alte dovezi pentru a demonstra cã PRO 2000 protejeazã femeile împotriva infectãrii cu HIV, dar rezultatele studiului sînt încurajatoare”, a declarat dr. Anthony Fauci, director al

Institutului American de Studiere a Alergiilor ºi Maladiilor Infecþioase din cadrul Institutului Naþional al Sãnãtãþii din America, citat de NewsIn. Acestea a finanþat o parte din costurile studiului clinic. Studiul clinic de faza a II-a, la care au participat mai mult de 3.000 de femei, este prima cercetare care testeazã calitãþile unui microbicid vaginal împotriva virusului HIV.


10 ² mozaic

VREMEA CLUJ o

7C Dej 8°C Turda 8°C Bãiºoara 6°C Vlãdeasa 4°C Huedin 6°C

MIERCURI, 11 FEBRUARIE 2009 www.foaiatransilvana.ro

Doi folkiºti ai „Cenaclului Flacãra” vor concerta joi, 12 februarie, în clubul Autograf

Serile speciale nu se opresc pentru clujeni

Berbec Se pare cã sînteþi nemulþumit din cauza ca s-a amînat o cãlãtorie în interes de serviciu. Tot rãul e spre bine: astãzi nu sînt recomandate cãlãtoriile lungi. Dupã-amiaza puneþi bazele unei colaborãri pe termen lung.

Taur Schimbãrile pe care le iniþiaþi în cãmin sînt apreciate de membrii familiei, dar vã sfãtuim sã þineþi cont ºi de pãrerile partenerului de viaþã. Vã recomandam sã nu începeþi mai multe activitãþi în acelaºi timp.

Cerul va fi predominant noros ºi va ploua. Temperatura va creºte ºi se va înregistra o maximã de 7°C. Minima va fi de 2°C.

Gemeni Începeþi ziua hotãrît sã finalizaþi o lucrare începutã mai demult în casã. O femeie mai în vîrstã din familie vã ajutã financiar, dar încearcã sã-ºi impunã punctul de vedere în legãturã cu schimbãrile pe care doriþi sã le faceþi.

JOI În cursul zilei, norii vor acoperi cerul ºi vor fi averse, iar temperatura maximã va fi de 9°C ºi cea minimã de -1°C.

Rac

AZI ÎN ISTORIE 1809: inginerul american Robert Fulton a inventat vaporul cu aburi. 1847: s-a nãscut Thomas Alva Edison, inventator ºi cercetator în domeniul electricitãþii, a realizat telegraful, fonograful ºi microtelefonul, lampa cu incandescenþã etc. (m. 18 oct. 1931) 1929: ia fiinþã statul Vatican prin acordurile italo-papale de la Lateran. 1936: s-a nãscut Burt Reynolds, actor american („Impas”, „Cascadorul Hooper”, „Frankestein ºi cu mine”, „Prieteni pe viaþã”). 1945: s-a nãscut Constantin G. Grangure, sculptor 1946: s-a nãscut Andrei ªchiopu, pictor 1962: s-a nãscut Sheryl Crow, cîntãreaþã americanã. 1969: s-a nãscut Jennifer Aniston, actriþã americanã. 1970: Japonia a devenit cel de-al patrulea stat din lume care a lansat un satelit pe orbita Pãmîntului.

Trupa COOL-TURA a lui Jimy Laco (Nightloosers), Geza (Emeric-Set) si Florutz (Musix) vor încînta iubitorii muzicii anilor ‘80 si ’90. Oamenii vor plãti 5 lei sã danseze pe hiturile dance ºi rock, începînd cu ora 21.30, în aceastã searã. Joia continuã cu o searã de folk, unde sînt invitaþi doi membri ai „Cenaclului Flacarã”. Este vorba despre Marius Baþu ºi Mircea Bodolan. Concertul va începe la ora 21.30, iar

pretul unui bilet este de 20 de lei ºi pentru studenti 10 lei. Marius Baþu este cunoscut pentru cariera sa fructuoasã în domeniul muzical, în special pentru iniþiativa formãrii grupului Poesis. Contribuie la realizarea albumelor „Dor de ducã”, „Sufletul meu” ºi „Poveste de iarnã” semnate Ducu Bertzi, precum ºi „Madama de picã” semnat de Mircea Vintilã. Din 2001 este cooptat în renumitul grup „Pasãrea

Colibri”. Trei ani, „Cenaclul Flacãra” a avut partea de colaborarea artistului. Mircea Bodolan este un actor talentat care, dupã terminarea studiilor, nu a vrut sã profeseze din cauza repartiþiei sale la Satu Mare, ocupîndu-se de muzica folk. Dupã lungi încercãri a primit o ofertã la teatrul din Brãila, lucru care l-a fãcut sã uite complet de muzicã, pentru o perioadã. A revenit în muzicã acum

patru ani uºurat de faptul cã fanii sãi nu l-au uitat. „Nu visez castele, maºini de lux, ci doar o casã confortabilã, un spaþiu suficient de mare ca sã nu mã simt claustrat, un balcon în care sã stau de vorbã cu prietenii, o maºinã care sã mã ducã în siguranþa. Idei am, dar nu le pot duce pe toate la capãt. Mi-aº fi dorit sã am o trupã de teatru ºi un studio.”, declarã artistul. Ramona Arotãriþei

Cartea de sport din Foaie „Abordarea interdisciplinarã în sport” de Mircea Alexei Lucrarea profesorului uni- biologice sau psiho-sociale nu ar versitar Mircea Alexei, „Aborda- conta. În epoca exploziei inforrea interdisciplinarã în sport” es- maþionale, nu pot fi neglijate cite o „carte a cãrþilor” pentru cei bernetica, analiza statisticã ºi care sînt pasionaþi de complexi- evident, munca asistatã de calcutatea acestui adevãrat fenomen, lator. care va rãmîne întotdeauna cel Toate aceste abordãri le pusportiv. teþi descoperi într-o lucrare care Componentele motrice sînt vã oferã, în afarã de fundamenindispensabile în acest domeniu, tul ºtiinþific, o serie de elemente ceea ce nu înseamnã cã acelea indispensabile înþelegerii com-

PROGRAM 11 februarie 1981: s-a nãscut Kelly Rowland, (foto) cîntareaþã americanã 1982: s-a nãscut Florin Lovin, fotbalist român. 1991: înfiinþarea, la Haga, a Organizaþiei Naþiunilor ºi Popoarelor Nereprezentate (UNPO) - un fel de „Naþiuni Unite alternative”, cu scopul de a ajuta popoarele ºi naþiunile nereprezentate în cadrul ONU sã-ºi facã auzitã vocea în organizaþiile internaþionale. 1998: licitaþia manuscrisului melodiei „Candle in the wind”, rescrisã special de Elton John ºi de textierul sãu, Bernie Taupin, pentru funeraliile prinþesei Diana.

HOROSCOP

Groove Base Band La: Club Roland Garros, Jazz, ora 21.00 Petrecerea Brãþãrilor La: After Eight Club&Caffe, ora 22.00 Studcard Party La: Obsession Club, ora 22.00 DREAM THEATER La: Hard Club, Romavarium 2006 videoproiecþie., ora 22.30

12 februarie Berti Barbera & Nicu Patoi La: Concert, orele 22.00, My Way Club Directia 5 La: Diesel Club, ora 22.30

RECOMANDÃRI TV FILM TVR 1, 20.15

Dr. House Cu: Hugh Laurie, Lisa Edelstein (foto), Robert Sean Leonard, Omar Epps, Jennifer Morrison, Jesse Spencer

SHOW Euforia Lifestyle Tv, 18.00

Geta Voinea Hair & Style

SERIAL ProCinema, 21:30

Prietenii tãi

SPORT Antena 1, 20.45

Fotbal: România Croaþia

Deºi aveþi multe probleme de rezolvat, vã sfãtuim sã vã menajaþi sãnãtatea ºi sã acordaþi mai mult timp odihnei. Reuºiti sã faceþi schimbãri importante în cãmin, care contribuie la îmbunãtãþirea relaþiilor cu partenerul de viaþã.

Leu Vã puteþi ocupa de problemele financiare nerezolvate. Dacã vi se propune o colaborare, ar fi bine sã o acceptaþi, pentru ca va determina o schimbare în bine în viaþa dumneavoastrã. Ar fi bine sã vã consultaþi cu partenerul de viaþã.

Fecioarã Sînteþi nevoit sã faceþi cheltuieli neprevãzute. S-ar putea sã vã schimbaþi programul în ultimul moment, pentru a vã ocupa de o problemã urgentã a partenerului de afaceri.

Balanþã

plexitãþii construirii marilor performanþe în sport. Mircea Alexei este o somitate în domeniu, cu 10 cãrþi publicate, peste 50 de studii ºi lucrãri ºtiinþifice susþinute la diferite congrese din þarã ºi strãinãtate, a fost timp de 12 ani ºi antrenor al lotului naþional de atletism. Ovidiu Blag

CALENDAR 11 FEBRUARIE

ORTODOX Sf. Sfinþit Mc. Vlasie, Ep. Sevastiei; Sf. Teodora împãrãteasa (Harþi)

ROMANO-CATOLIC Sf. Fecioarã Maria de la Lourdes *

GRECO-CATOLIC S Blasiu, m, ep (+ sec IV). [Prima apariþie a Preas Fec Maria la Lourdes (1858)]. Harþi

PREÞ CARBURANÞI Benzinã+ Benzinã Benzinã 95 Motorinã+ Motorinã GPL

3,98 lei Rompetrol 3,66 lei Mol 3,33 lei OMV 3,85 lei Mol 3,39 lei Lukoil 1,95lei

Este momentul sã vã concentraþi atenþia asupra problemelor din cãmin. Vã puteþi baza pe intuiþie, dar vã sfãtuim sã þineþi cont ºi de pãrerile partenerului de viaþã.

Scorpion Astãzi puteþi rezolva o problemã financiarã care vã frãmîntã de mai mult timp. În prima parte a zilei, este posibil sã vi se propunã o afacere care v-ar putea redresa bugetul.

Sãgetãtor Aveþi ocazia sã puneþi în practicã planurile în legãturã cu o afacere rentabilã. Relaþiile de prietenie au o evoluþie bunã, însã dorinþa dumneavoastrã de independenþã ar putea genera tensiuni în familie.

Capricorn Nu vã grãbiþi sã începeþi o activitate nouã pînã cînd nu le finalizaþi pe cele deja începute. Pentru a avea succes pe plan profesional, trebuie sã fiþi perseverent ºi inventiv.

Vãrsãtor Sînteþi în formã ºi este momentul sã demaraþi noi activitãþi ºi sã vã faceþi planuri de viitor pentru cãmin. Partenerul de viaþã ºi prietenii vã încurajeazã ºi vã ajutã.

Peºti Astãzi vã bucuraþi de o creativitate deosebitã, care vã poate ajuta mult la rezolvarea problemelor profesionale. Ar fi bine sã þineþi cont de sfaturile unei rude mai în vîrstã.


mozaic ² 11

MIERCURI, 11 FEBRUARIE 2009 www.foaiatransilvana.ro

CINEMA Arta Seducãtorul fãrã chip Regia: James Foley Cu: Bruce Willis, Halle Berry

Preþ bilet: 7 lei ºi 5 lei (redus la ora 14.30 ºi 17.00)

Victoria Bolivar sînt eu Regia: Jorge Ali Triana Cu: Amparo Grisales, Robinson Diaz România! România! II Regia: Radu Gabrea Cu: Elizabeth Schwartz Sistole diastole Regia: Carlos Cuaron Cu: Salma Hayek, Lumi Cavazos Preþ bilet: 8 lei

Republica 10.000 î.Ch Regia: Roland Emmerich Cu: Camilla Belle, Nathanael Baring Preþ bilet: 10 lei ºi 8 lei (redus la ora 13.00 ºi 23.00)

Cinema city Amurg Regia: Catherine Hardwicke Cu: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Billy Burke, Peter Facinelli Curierul 3 - N-15 Regia: Olivier Megaton Cu: Jason Statham, Natalya Rudakova, François Berléand Lumea de dincolo: Revolta Lycanilor Regia: Patrick Tatopoulos Cu: Rhona Mitra, Michael Sheen Nonconformiºtii Regia: Sam Mendes Cu: Kate Winslet, Leonardo di Caprio, Kathy Bates Povesti de adormit copiii Regia: Adam Shankman Cu: Adam Sandler, Kerry Russell, Courteney Cox Schimbul Regia: Clint Eastwood Cu: Angelina Jolie, John Malkovich, Michael Kelly Milk – Preþul curajului Regia: Gus Van Sant Cu: Sean Penn, Emile Hirsch, Josh Brolin Nou venitã în oraº Regia: Jonas Elmer Cu: Renée Zellweger, Harry Connick Jr., Siobhan Fallon Operaþiunea Valkyrie Regia: Bryan Singer Cu: Tom Cruise, Kenneth Branagh, Patrick Wilson, Bill Nighy Povestea lui Despereaux Regia: Robert Stevenhagen, Gary Ross, Sam Fell Cu: Matthew Broderick, Dustin Hoffman, Emma Watson Rãzboiul minþii Regia: Paul McGuigan Cu: Dakota Fanning, Colin Ford, Joel Gretsch, Djimon Hounsou Madagascar 2 - versiune subtitratã Regia: Eric Darnell, Tom McGrath Cu: (voci) Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett-Smith Chihuahua de Beverly Hills Regia: Raja Gosnell Cu: Piper Perabo, Jamie Lee Curtis, Manolo Cardona Bolt - versiune 3D Regia: Byron Howard, Chris Wiliams Cu: John Travolta, Miley Cyrus Australia Regia: Baz Luhremann Cu: Nicole Kidman, Hugh Jackman Yes Man Regia: Payton Reed Cu: Jim Carrey, Zooey Deschanel

Preþ bilet: 13 lei pînã la ora 17.00 ºi 15 lei dupã ora 17.00 Studenþi ºi elevi – 11 lei pînã la ora 17.00 ºi 13 dupã ora 17.00

Actorii din „Friends” sînt în negocieri cu producãtorii serialului pentru o revenire cinematograficã

„Prietenii tãi” se reîntîlnesc pentru 19 milioane de dolari Haioºi, simpatici ºi atrãgãtori. Aºa sînt cei ºase prieteni care au intrat în viaþa iubitorilor serialelor de comedie. ªi n-au mai ieºit. Chiar dacã filmãrile s-au încheiat de ani buni, „Friends” þine încã lumea în faþa televizoarelor. Audienþele sînt foarte mari, posturile TV preferîndu-l în dauna unor show-uri mai noi. Producãtorii serialului anunþã o continuare sub o altã formã, un lungmetraj pe marile ecrane în 2010. Actorii Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow ºi David Schwimmer îºi vor relua rolurile din „Prietenii tãi”. Producãtorii încearcã sã îi aducã pe marile ecrane pentru suma de 19 milioane de dolari, de fiecare.

Friends se regãseºte în orice generaþie de astãzi Rachel (Jennifer Aniston foto) trãieºte eminamente pentru modã, a cãrei victimã ºi este. Pînã la maturitate a trãit pe spinarea pãrinþilor. Monica(Courtney Cox) este tipul persoanei obsedate de curãþenie, perfecþiune ºi reguli.

Phoebe (Lisa Kudrow) este o tipã excentricã, urãºte blãnurile, cîntã oribil la chitarã, iar adolescenþa nu a fost chiar cea mai fericitã perioadã a vieþii sale. Ross(David Schimmer) este tocilarul grupului, tãntãlãul care aparent nu pare amuzant, dar reuºeºte sã devinã simpatic. Joey (Matt LeBlanc) întruneºte calitãþile unui actor a cãrui talent lasã de dorit. Prostãnac, mereu face gafe ºi nu poate sã þinã un secret. Chandler (Matthew Perry), pãcãliciul grupului, ºi-a întreþinut prietenii cu glumele ºi ironiile lui pe parcursul celor zece sezoane. Ramona Arotãriþei „Prietenii tãi” pe ProCinema de luni pînã vineri 21.30

Jennifer a refuzat 10 milioane de la Playboy Creatorul Playboy a contactat-o pe actriþa din serialul „Friends” dupã ce a apãrut pe coperta revistei GQ, goalã ºi avînd la gît o cravatã plasatã intenþionat înspre ceva. Actriþa în vîrstã de 40 de ani nu a fost interesatã de propunerea lui Hugh ºi a refuzat oferta.

STRADA CANALUL MORII BENZI DESENATE DE JOHO


12 ² mica publicitate AUTO

Vînd Olcit club 11 RTA 1993, neutilizat de 2 ani, pentru piese de schimb etc, preþ 1000 RON. Tel. 0264 411921, 0744 779420. Vînd Dacia stare bunã. Telefon: 0740 617547, 0745 426417 Vînd autoturism Skoda Favorit din anul 1994, VT pînã în 2010, stare foarte bunã de funcþionare. Preþ 1200 euro, neg. Telefon: 0264 598874, 0747 504068 P.F.Vînd Mercedez TDCI,an 1999,euro 3,preþ 9000 euro.Tel.0747 417299.

ANGAJARI

SC Companiros angajeazã ºofer de taxi care posedã atestat. Oferim condiþii avantajoase. Solicitãm seriozitate. Telefon: 0728 976041, 0744 645410 Companie multinaþionalã oferã colaborare contra comision ºi recruteazã manageri zonali de vînzãri. CV-urile se depun la fax 0364 264508, 0364 114830 sau pe e-mail la marina_ferentpipas@yahoo.com. Caut colaboratori (pensionari, ºomeri, studenþi etc) pentru sondaje de opinie. Plata se face pe chestionar. Se cere multã seriozitate! Tel. 0723 097360. Doamnã,39 ani,caut urgent loc de muncã. Tel. 0747 925730

SERVICII

PFA execut: copiat chei yale, auto cu cip, speciale, reparaþii umbrele ºi ascuþit cuþite, foarfece, pe B-dul Eroilor nr. 20. Telefon: 0264 596939, orar 10-16 Profesor, meditez limba englezã. Telefon: 0742 330484 Transport marfa, mobila etc., intern si internaþional, în dubã cu prelatã, Mercedes Sprinter, volum 18 mc, 1,8 sarcina utila. Preþul negociabil. Telefon: 0740 674938. PFA, electrician maghiar, execut instalaþii electrice 400/230 V (volþi), prize de pãmînt, staþii de paratrãsnet etc. Emit facturã ºi chitanþã. Telefon: 0720 544517 Efectuez transporturi cu duba pînã la 1 t. Tel. 0742 256297. PFA asigur de la ora 11 reparare/instalare Windows XP ºi drivere, devirusare profesionistã cu licenþã, optimizare PC, eliminare trojani, spyware, ad-ware, consiliere utilizare calculator, navigare internet. Telefon: 0751 263927 Profesor, meditez englezã. Telefon: 0743 999891 Fitoterapie ºi plante medicinale. Reflexoterapie, masaj terapeutic. Consiliere psihologicã. Telefon: 0264 530145, 0756 030447 Efectuez masaj de relaxare pentru femei. Telefon: 0743 999891 Firmã abilitatã în consultanþã privind protecþia muncii (SSM) ºi PSI, efectuãm toate instructajele. Calitate la preþ promoþional. Telefon: 0751 026510, 0788 568135 Efectuãm amenajãri interioare: gresie, faianþã 20 ron, glet+zugrãvit 9 ron, rigips 15 ron, parchet ºi plintã 8 ron. Telefon: 0749 418609

CHIRII

Închiriez pe termen lung garaj 18 mp, intrã ºi microbuz, în Grãdini Mãnãºtur, 60 euro. Telefon: 0744 643401

MIERCURI, 11 FEBRUARIE 2009 www.foaiatransilvana.ro

Închiriez apartament 2 camere, ultrafinisat ºi mobilat, str. Aurel Vlaicu nr. 1. Preþ 450 euro, informaþii la telefon 0744 660339. Închiriez ap. 3 camere în zona Parîng cu garaj, complet utilat, izolat, cu centralã proprie. Telefon: 0264 567743, 0730 954996 PF dau în chirie apartament cu 2 camere mobilat complet, CT, contorizat, parchet, garaj, ocupabil imediat, aproape Iulius Mall, mijloace de transport. Preþ 350 euro negociabil . Tel. 0264 279410, 0742 025610. Dau în chirie garaj în zona centralã. Telefon: 0751 042563, 0264 574759 PF dau în chirie ap. 2 camere, confort în Piaþa Mihai Viteazu. Telefon: 0744 599017 PF dau în chirie ap. cu 2 camere pe str. Micuº în Mãnãºtur, intrãri separate, mobilat, 300 euro/lunã plus garanþie. Telefon: 0752 402214, 0744 477695 Închiriez vila pe termen lung, str. Iosif Vulcan, S+P+E , 180 mp , super finisatã , curte , garaj , parcare , 2 CT , 2 balcoane , preþ 1200 euro negociabil. Tel. 0264 440672, 0749 837716, 0741 380080. Închiriez vilã pe termen lung în Andrei Mureºanu, str. Iosif Vulcan, S+P+E, 180 mp, garaj, curte, parcare, superfinisatã, 2 CT, 2 bãi, 2 balcoane. Preþ 1200 euro. Telefon: 0264 440672, 0749 837716, 0741 380080 PF închiriezã spaþiu ultracentral 3 încãperi, Croitorilor nr 17 parchet, faianþã, gresie, usi metal, contorizat individual, firmã sau familie, preþ negociabil. Tel. 0762 258062. Crez Imob închiriazã parte de duplex in Europa, mobilat, garaj, loc parcare, curte. Str. Horea, nr. 78/18, tel. 0264 590337, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob închiriazã spatiu pentru birouri, in zona centrala, cladire P+2, chiria pentru fiecare etaj este de 850 euro + tva. Str. Horea, nr. 78/18, tel. 0264 590337, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob închiriazã spatii pentru birouri, doua nivele, 1160 mp, et2/4, zona B-dul Muncii, pret 8 euro+TVA/mp. Str. Horea, nr. 78/18, tel. 0264 590337, 0720 041471, 0726 121035. P.f. dau în chirie ap. 2 camere conf. în P-þa Mihai Viteazul. Telefon: 0744 599017 Dau în chirie ap. 2 camere confort în Piaþa M. Viteazul. Telefon: 0744 599017 Dau în chirie camera ,bucãtãrie ,baie la casã particularã. Zona Marasti IRA. Telefon: 0751086401 Dau în chirie apartament cu 3 camere ,strada Al. Vlahuþa ,Grigorescu .Preþ 450 euro/luna. Telefon: 0741290615 Învhiriez vilã pe termen lung în Andrei Mureºanu, str. Iosif Vulcan, S+P+E, 180 mp, garaj, superfinisatã, 2 CT, 2 balcoane, curte, parcare. Preþ 1200 euro. Telefon: 0264 440672, 0749 837716, 0741 380080. Închiriez cabanã Muntele Bãiºorii, 4 camere, 8+10 locuri, 2 bucºtºrii, 3 bai, încãlzire centralã, sobã teracotã. Tel. 0743 085082.

Dau în chirie garaj sub bloc, contorizat, bun pentru garaj, coafor, magazie, foto etc. Telefon: 0741 028813, 0364 418678 Închiriez casã în zona Cipariu, 5 camere, CT, termopane, izolatã, negociabil în funcþie de duratã. Telefon: 0747 774436 Profesional Casa inchiriaza casa 3 camere, str. Somesului, 120 mp, P+E+M, ultrafinisata, parchet, gresie, faianta, termopane, CT, curte 180 mp, acces auto, bucatarie mobilata, semimobilata - 700 euro, mobilata complet - 850 euro. Tel. 0264 401183, 0747 115578. Profesional Casa închiriazã ap. 2 camere, str. Clabucet, conf. I, decomandat et. 7/10, 46 mp, parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopane, CT, balcon închis, zugravit nou, mobilat modern, utilat (masina de spalat, TV, cablu, internet), din data de 21 ianuarie 2009. Preþ 400 EUR. Tel. 0264 401183, 0747 115578. Profesional Casa închiriazã ap. 2 camere, str. Donath, conf.I, 53 mp, ultrafinisat, parchet, gresie, faianta, CT, dotari de lux, mobila personalizata, cu scara interioara catre dormitorul de la mansarda, utilat (frigider, hota, aragaz, microunde, TV, internet). La prima chirie. Preþ: 350 EUR. Tel. 0264 401183, 0747 115578. 3. Profesional Casa închiriazã ap. 2 camere, str. Pascaly Nicolae, conf.S, decomandat et.7/8, 90 mp, ultrafinisat, parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopane, CT, mobilat si utilat modern, superb apartament aflat in vecinatatea Iulius Mall, cu o panorama deosebita asupra orasului, internet wireless, tv cablu, cada cu hidromasaj, bucatarie complet utilata, 3 balcoane. Preþ 570 euro/neg. Tel. 0264 401183, 0747 115578.

VINZARI 1 CAMERA

Vînd sau schimb cu garsonierã 800m teren Valea Seacã 4 km de peco, calea Baciului sub pãdure, drum betonat. Tel. 0752 929687. Crez Imob vinde apartament zona centrala, et. 2, nefinisat, pretul zonei. Str. Horea, nr. 78/18, tel. 0264 590337, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde apartamente noi in Floresti, ansamblul “CETATII”, 1, 2 si 3 camere, COMISION 0% pentru clientii agentiei, pret 552 euro/mp, zona foarte buna. Str. Horea, nr. 78/18, tel. 0264 590337, 0720 041471, 0726 121035. Imobil Star vinde apartamente o camera, situate in Apahida, bloc nou, finalizat, cu CF, supr. 40 mp, pret 680 euro/mp, plata avans 40%, in rate lunare pe o perioada de 5 ani. Tel. 0744 605343. Imobil Star vinde garsoniera in Gheorgheni, str. Detunata, et 1, conf. 1, parchet, balcon, pret 40000 euro. Tel. 0264 593049, 0744 605343. Persoana fizica vînd garsoniera ,confort 2 ,strada Taberei ,numarul 20C ,21 metri patraþi ,geam termopan ,uºa lemn ,gresie ,etaj 2 ,acte la zi. Preþ 34000 euro negociabil. Telefon: 0740296147 Atlantic-vînd apartamente 1 camera str. Dima la mansarda, 35 mp, superfinisate, centrala termica. Preþ

MARÞI, 10 FEBRUARIE 2009 www.foaiatransilvana.ro

TALOANELE SE POT DEPUNE ÎN ORICE CUTIE FOAIA TRANSILVANÃ! FIECARE TALON ASIGURÃ PUBLICAREA ANUNÞULUI DE 3 ORI!

40000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartament 1 camera, bloc nou cu CF, zona Profi-Padurii, 50 mp plus balcon de 7 mp, semifinisat, centrala termica. Preþ 55000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd garsoniera confort I, str. Pasteur etaj 2(4), 26 mp plus balcon, superfinisata, aer conditionat. Preþ 38500 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartament 1 camera zona IRA, bloc nou, 35 mp, semifinisat, finalizat. Pret 35000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartament 1 camera str. Nasaud, linga P-ta Marasti, etaj intermediar, lift, 42 mp, termopan, usa metal. Pret 55000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartament 1 camera in bloc nou finalizat, zona ISE, bloc nou, 37 mp plus balcon de 8 mp, superfinisat, centrala termica. Pret 52000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd garsoniera 28 mp zona ISE, in bloc nou cu CF, centrala termica, superfinisata, ocupabila imediat. Pret 42000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Profesional Casa vinde apartament 1 camera, 42 mp, etaj intermediar, Calea Manastur, finisat clasic, mobilat utilat. Pret 59.000 euro. Tel: 0264 401183, 0747 115578. Profesional Casa vinde apartament 1 camerã, construcþie nouã, superfinisat, mobilat, utilat, 40 mp + balcon, zona Izlazului. Pret 60.000 euro. Tel. 0264 401183, 0747 115578.

2 CAMERE

PF vînd ap. 2 camere confort în Piaþa M. Viteazul 33/29, CT, termopane, parchet, preþ 75000 euro. Telefon: 0744 599017, 0740 283254 Vînd ap. 2 camere în Bucureºti, decomandat, 59.14 mp, parter, str. Nãsãud 74, bl. 84, ap. 39, sector 5. Telefon: 0364 806958 - Cluj, 0720 704540 Crez Imob vinde apartament 2 camere finisat, nou, parter inalt peste garaje 50.000 euro, in Baci, zona Napolact. Str. Horea, nr. 78/18, tel. 0264 590337, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde apartament 2 camere finisat, nou, parter inalt peste garaje, 50.000 euro, in Baci, zona Napolact. Str. Horea, nr. 78/18, tel. 0264 590337, 0720 041471, 0726 121035. P.F. vînd ap. 2 camere str. Padiº, orientare SE, mobilat, balcon, parchet, interfon, 45 mp, 70 000 euro. Telefon: 0722 836238 P.f. vind ap. 2 camere, decomandat, ne/mobilat, finisaje clasice, zona Gheorgheni, panorama deosebita, 70 000 euro.Tel. 0264 418536, 0722 836238 Imobil Star vinde apartament 2 camere in Apahida. Supr. 65 mp, finalizat cu CF, pret 700 euro/mp, posibilitati de plata esalonata pe 10 ani. Tel. 0744 605343. Vînd apartament 2 camere in comuna Baciu . Telefon: 0748257659 Atlantic-vînd apartamente 2 camere decomandat, str. Lunii, 56 mp, finisat, contorizat. Preþ 65000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartamente 2 camere in vila noua finalizata, 72-82 mp utili plus balcoane, str. M. Eliade, semifinisate. Preþ 75-85000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481 Atlantic-vînd apartamente 2 camere decomandat, str. Pasteur, 56 mp, etaj 3(4), semifinisat, contorizat. Preþ 65000 Euro. Tel: 0745 668906, 0720 600481 Atlantic-vînd apartamente 2 camere decomandat, 55-60 mp, str. Dima la mansarda, superfinisate, centrala termica. Preþ 58000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartament 2 camere decomandat, confort sporit, 65 mp, str. Nasaud, etaj 3(7), finisat, contorizat, ocupabil imediat. Pret 75000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartament 2 camere decomandat 56 mp, str. Scortarilor, semifinisat, contorizat, ocupabil imediat. Pret 75000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartament 2 camere decomandat 56 mp, str. Tulcea, etaj 1(4), finisat, centrala termica, mobilat, utilat. Pret 65000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481.

Atlantic-vînd apartament 2 camere decomandat 52 mp, 2 balcoane, str. Lacu Rosu, etaj 2(4), semifinisat, contorizat. Pret 73000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartament 2 camere decomandat, 58 mp, str. Dunarii, etaj 3(4), finsat, contorizat, balcon inchis. Pret 63000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartament 2 camere decomandat, 54 mp, str. Paring, etaj 3(10), centrala, termopan, finisat. Preþ 56000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartament 2 camere decomandat, pe Ion Mester, etaj intermediar, parchet, usa metal, contorizat. Preþ 58000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartament 2 camere decomandat, 54 mp, str. Fantanele, etaj 3(8), 2 balcoane, clasic. Preþ 58000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartament 2 camere in bloc nou cu CF, str. Brancusi, 70 mp, 2 balcoane, centrala, parchet, geamuri termopan, garaj. Pret 70000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartament 2 camere decomandat, str. Unirii, 55 mp, 2 balcoane, centrala, parchet, geamuri termopan. Pret 65000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartament 2 camere decomandat, str. Detunata, etaj 1(4), 54 mp, 2 balcoane, contorizat, ocupabil imediat. Pret 70000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartament 2 camere decomandat, 50 mp, str. Snagov, parchet, centrala, usa metal. Pret 55000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartament 2 camere confort I, 50 mp, str. Baisoara, etaj 4(10), balcon, semifinisat, ocupabil imediat. Pret 55000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Profesional casa vinde apartament 2 camere, 46 mp, finisat clasic. Pret: 58.000 euro. Tel. 0264 401183, 0747 115578. Profesional Casa vinde apartament 2 camere, constructie noua, finalizata, 74 mp, balcon 14 mp, predare semifinisat, CT, calorifere, zona linistita. Pret: 88.800 euro. Tel. 0264 401183, 0747 115578. Profesional Casa vinde apartament 2 camere + living si bucatarie, finalizare februarie 2009, semifinisat, CT, calorifere, loc de parcare. Pret: 33.000 euro. Tel. 0264 401183, 0747 115578. Profesional Casa vinde apartament 2 camere + living si bucatarie, 64 mp, finalizare aprilie 2009, semifinisat, obiecte sanitare, usi de interior, CT, calorifere. Pret: 37.000 euro. Tel. 0264 401183, 0747 115578. Profesional Casa vinde apartament 2 camere, constructie noua, finalizata, superfinisat, 50 mp, balcon 12 mp, zona Oncos. Pret: 76.000 euro, TVA inclus. Tel. 0264 401183, 0747 115578. Profesional Casa vinde apartament 2 camere, constructie noua, zona Calea Turzii, 62 mp. Pret 60.000 euro. Tel. 0264 401183, 0747 115578.

3 CAMERE

PF vînd apartament 3 camere confort în Gheorgheni, 60 mp, et. 2/4, balcon, parcare sau schimb cu ap. 2 camere confort + parcare + diferenþa. Telefon: 0744 599017, 0740 283254 Vînd apart. 3 camere str. Albac, semidecomandat, et.2/4; 66,4 mp, uºã metalicã, balcon închis, parþial termopan, parchet, boxã. Preþ 85 000 euro, negociabil. Telefon: 0264 442813, 0749 776547 Imobil Star vinde apartamente de 3 camere in vila, situate in Gheorgheni, finalizare 15 ian 2009, supr. 100 mp, terase, garaj, plata esalonata pe termen lung (3,4 ani). Tel. 0744 605343. F vînd ap. 3 camere pe str. C. Brîncuºi, semidecomandat, CT, 70 mp, mobilat, et. 2/4, preþ 75000 euro. Telefon: 0264 418536, 0740 785520 Atlantic-vînd apartament 3 camere decomandat, str. Pasteur, etaj 2(4), finisat, centrala termica. Preþ 90000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartament 3 camere decomandat, str. Tulcea, 70 mp, semifinisat. Pret 70000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartament 3 camere decomandat, zona Bucuresti, etaj 1(4), 3 balcoane, usa metal, parchet laminat.

Pret 90000 Euro. Tel: 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartament 3 camere decomandat, 72 mp, str. Tasnad, etaj 3(4), 2 balcoane, 2 bai, parchet, geamuri termopan, centrala termica. Preþ 79000 Euro, negociabil. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartament 3 camere decomandat, 70 mp, zona Gr. Alexandrescu, 2 balcoane, 2 bai, semifinisat, contorizat, izolat exterior. Preþ 65000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartamente 3 camere 70 mp, str. Baita, etaj 2(4), finisat, contorizat. Preþ 75000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartamente 3 camere confort I, 71 mp, str. Scarisoara, etaj intermediar, 2 balcoane, semifinisat, ocupabil imediat. Preþ 70000 euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Profesional Casa vinde apartament 3 camere, 80 mp, superfinisat, mobilat, utilat, AC, loc de parcare subteran. Pret 150.000 euro. Tel. 0264 401183, 0747 115578. Profesional Casa vinde apartament 3 camere, 94 mp, balcon 17 mp, constructie noua finalizata, predare semifinisat, CT, calorifere, zona linistita. Pret 113.000 euro. Tel. 0264 401183, 0747 115578. Profesional Casa vinde apartament 3 camere, constructie noua finalizata, superfinisat, 86 mp, balcon 24 mp, zona Oncos. Pret 128.000 euro, TVA inclus. Tel: 0264 401183, 0747 115578. Profesional Casa vinde apartament 3 camere, 90 mp, zona Calea Turzii. Pret 85.700 euro. Tel: 0264 401183, 0747 115578.

4-5 CAMERE

Cumpãr urgent 4 camere în cartierul Zorilor, central, Gheorgheni. Telefon: 0743 756390 Atlantic-vînd apartament 4 camere decomandat, 90 mp, str. Castanilor, etaj 1(4), finisat, contorizat. Preþ 100000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartament 4 camere decomandat, 90 mp, str. Dima, etaj 3(4), parchet, centrala, termopan. Preþ 95000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Atlantic-vînd apartament 4 camere decomandat, str. Dimbovitei, 90 mp, etaj 1(4), centrala, termopan. Pret 95000 Euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Profesional Casa vinde apartament 6 camere, 220 mp, constructie noua, finalizata, superfinisat, terasa 222 mp, priveliste deosebita. Pret 456.000 euro, TVA inclus. Tel. 0264 401183, 0747 115578. Profesional Casa vinde apartament 5 camere, constructie noua, finalizata, superfinisat, 170 mp, terasa 70 mp, panorama deosebita. Pret 272.500 euro, TVA inclus. Tel. 0264 401183, 0747 115578. Profesional Casa vinde apartament 4 camere, constructie noua, finalizata, superfinisat, 100 mp, terasa 97 mp, panorama deosebita. Pret 204.000 euro, TVA inclus. Tel. 0264 401183, 0747 115578.

VINZARI CASE

Vînd vilã în Luna-Floreºti, ocupabilã imediat, complet mobilatã, DS+P+E, 445 mp, teren 221 mp, toate utilitãþile, livadã, piscinã, saunã. Preþ 500 000 euro. Telefon: 0744 643401 Vînd casã la þarã cu 4 camere, 50 ari grãdinã, asfalt pînã în curte, la 50 km de Cluj ºi 12 km de Huedin. Preþ 30 000 euro. Telefon: 0264 567743, 0730 954996 Vînd casã contrucþie nouã cu 1 camerã, bucãtãrie, hol, balcon, pivniþã mare, grãdinã cu pomi fructiferi ºi arabil 1500 mp, 8 m front, totul împrejmuit, utilitãþi la poartã în Popeºti pe Vale 155/D la 5 km de Cluj, ºosea asfaltatã, panoramã frumoasã.Preþ 60 000 euro. Tel.0364 804769, 0752 880138. Crez Imob vinde parte duplex in Gilau, P+E, 80 mp, teren 368 mp, 2 cam, 2 bai, buc, living, semifinisat, zona cu canalizare. Str. Horea, nr. 78/18, tel. 0264 590337, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde vila D+P+M, A. Muresanu, superfinisata, mobilata, pentru pretentiosi, teren 800 mp, pret 700000 euro. Str. Horea, nr. 78/18, tel. 0264 590337, 0720 041471, 0726 121035.


mica publicitate ² 13

MIERCURI, 11 FEBRUARIE 2009 www.foaiatransilvana.ro Crez Imob vinde casa demolabila, Plopilor, teren 183 mp, casa 80 mp, CU P+2, 110 000euro, neg. Str. Horea, nr. 78/18, tel. 0264 590337, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde casa A. Muresanu, 3 cam, teren 550 mp, pret 240000 euro, neg. Str. Horea, nr. 78/18, tel. 0264 590337, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde casa, zona centrala, superfinisata, 120 mp, 5 camere, bucatarie, baie, 390 000 euro. Str. Horea, nr. 78/18, tel. 0264 590337, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde casa in Gheorgheni, 3 cam, buc, baie, 72 mp, teren 287 mp (chirie), pret 175000 euro. Str. Horea, nr. 78/18, tel. 0264 590337, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde casa zona centrala, 5 cam, 3 buc, 3 bai, teren 402 mp, front 14 m, pret 450000 euro. Str. Horea, nr. 78/18, tel. 0264 590337, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde parte de duplex superfinisat, SU 120 mp, 3 dormitoare, living, bucatarie, 3 bai, teren 300 mp, pret avantajos, str. Florilor-Floresti. Str. Horea, nr. 78/18, tel. 0264 590337, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde CASE LA PRET DE APARTAMENT, comision 0 % pentru clientii agentiei, 100 mp SU, 2 bai, P=living cu bucatarie, baie, E = 3 camere, baie+balcon, loc parcare, curte de 50/60 mp. Casele sunt la CF, se accepta credit. Str. Horea, nr. 78/18, tel. 0264 590337, 0720 041471, 0726 121035. Vînd casã, pãdure, terenuri. Casa se aflã pe DE60, 8 km de Cluj spre Oradea. Telefon: 0264 430654, 0264 420628, 0264 557952, 0264 554716, 0264 562001 Vind duplex str. Xenopol nr. 21, cart. Andrei Muresanu imediat ocupabila, supramansardare sau supraetajare. Telefon: 0740 958965 Vînd casã în duplex, superfinisatã, 150 metri patraþi utili, 5 camere, 2 bãi, bucãtãrie, in Dambu Rotund. Preþ 220000 euro negociabil. Telefon: 0744792282 Vînd duplex pe str. Xenopol nr. 21 în cartierul Andrei Mureºanu, imediat ocupabi, se poate mansarda sau supraetaja. Telefon: 0740 958965 Vînd casã construcþie nouã cu o camerã, bucãtãrie, hol, balcon, pivniþã mare, grãdinã cu pomi fructiferi ºi arabil 1500 mp, front 8 m, totul împrejmuit, panoramã super în Popeºti pe Vale 155/D la 5 km de Cluj-ºosea asfaltatã. Preþ 66 000 euro. Tel. 0364 804769, 0752 880138. Atlantic-vînd casa 4 camere, zona Bucuresti, 140 mp utili, teren 240 mp, centrala, termopan, 2 bai, acces auto, singur in curte. Pret 200000 euro. Tel. 0745 668906, 0720 600481. Vînd 2 construcþii ºi 742 mp la 8 km de Cluj, DE 60 spre Oradea, de asemenea terenuri intra- ºi extravilane, pãdure. Casa are toate utilitãþile, fiind bunã de locuit sau pentru o privatizare. Telefon: 0264 430654, 554716, 557952, 562001, 420628 (zilnic 8-22) Vînd duplex cart. Andrei Mureºanu, str. Xenopol 21 casã imediat ocupabilã, se poate mansarda sau supraetaja. Telefon: 0740 558965 Vînd urgent casã construcþie nouã cu 1 camerã, bucãtãrie, hol, balcon,

pivniþã, grãdinã cu pomi fructiferi ºi arabil 1500 mp în total.Totul împrejmuit, în Popeºti pe Vale 155/D la 5 km de Cluj, ºosea asfaltatã, panoramã super. Preþ 60 000 euro. Tel. 0364 804769, 0752 880138. Profesional Casa vinde casa cu teren 4000 mp, in Salicea, constructie noua, finisata, front 21 m. Pret 700.000 RON. Tel. 0264 401183, 0747 115578. Profesional Casa vinde casa noua, D+P+M, 170 mp utili, 500 mp teren, garaj, finisaje deosebite. Tel. 0264 401183, 0747 115578. Profesional Casa vinde casa tip duplex, dispunere P+E+M, 150 mp utili, 180 mp teren, superfinisata, bucatarie mobilata, CF, posibilitate credit bancar. Pret 135.000 euro/neg. Tel. 0264 401183, 0747 115578. Profesional Casa vinde casa 4 camere, D+P+E, suprafata utila 200 mp, teren liber aferent casei 165 mp + drum, constructie noua finalizata, semifinisat/finisat. Pret 300.000 euro/neg. Tel. 0264 401183, 0747 115578. Profesional Casa vinde casa 7 camere, constructie noua, superfinisata, mobilata, piscina exterioara, gradina amenajata, suprafata utila 400 mp, gradina 800 mp. Pret 1.000.000 euro. Tel. 0264 401183, 0747 115578. Profesional Casa vinde casa tip duplex, constructie noua, predare semifinisat, 120 mp util, 180 mp curte, terasa 18 mp, zona linistita. Pret 145.000 euro. Tel. 0264 401183, 0747 115578. Profesional Casa vinde casa tip duplex, constructie noua, finalizare august/septembrie 2009, suprafata utila 130 mp, teren 210 mp, dispunere P+E+M. Pret 156.000 euro. Tel. 0264 401183, 0747 115578. Profesional Casa vinde casa constructie noua, finalizare august/septembrie 2009, suprafata utila 222 mp, teren 435 mp, dispunere P+E+M. Pret 266.000 euro. Tel. 0264 401183, 0747 115578. Profesional Casa vinde duplex in zona Calea Turzii, 190 mp, teren 200350 mp, garaj. Panorama deosebita. 180.000 euro. Tel. 0264 401183, 0747 115578. Panorama spre oras. Profesional Casa vinde casa cu finisaje ultramoderne, 7 camere, garaj 4 masini, echipamente de filtrare a aerului. Tel. 0264 401183, 0747 115578. Profesional Casa vinde duplex in Andrei Muresanu, 5 camere, finisat la cheie. Pret 165.000 euro. Tel. 0264 401183, 0747 115578. Vînd 2 construcþii ºi 742 mp la 8 km de Cluj, DE 60 spre Oradea, de asemenea terenuri intra- ºi extravilane, pãdure. Casa are toate utilitãþile, fiind bunã de locuit sau pentru o privatizare. Telefon: 0264 430654, 554716, 557952, 562001, 420628 (zilnic 8-22)

VINZARI TERENURI

Vînd teren de 5810 metri patrati ,strada Lombului ,langa parcul auto ,toate utilitatile. Front la strada. Preþ 110 euro metru patrat. Telefon: 0747968769 Crez Imob vinde 8 ha teren in zona industriala, inainte de intrarea in Dej, front 160 ml, la sosea, pret 13 euro/mp, ideal pentru constructie de hale, firme, birouri etc. Str. Horea, nr. 78/18, tel. 0264 590337, 0720 041471, 0726

121035. Crez Imob vinde padure de foiase cu CF in jud. Salaj, 172 ha, pret 2000 euro/ha, cu posibilitate de extindere a suprafetei. Str. Horea, nr. 78/18, tel. 0264 590337, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde teren cu cladire, 620 mp, zona centrala, 1300 euro/mp, negociabil. Str. Horea, nr. 78/18, tel. 0264 590337, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde teren in Popesti, zona deosebita, la liziera de padure, parau, parcelabil, 5600 mp parcelabil, utilitati, pret 25 euro/mp, negociabil. Str. Horea, nr. 78/18, tel. 0264 590337, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde teren in Hasdeu, 1290 mp, pret 550 euro/mp, neg. Str. Horea, nr. 78/18, tel. 0264 590337, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde terenuri cu 35 euro/mp - 10 euro/mp, negociabil, in zonele Sopor, Faget, Feleac, Valea Chintaului, Chintau, Gheorgheni, ideale pentru constructii de case, duplexuri. Str. Horea, nr. 78/18, tel. 0264 590337, 0720 041471, 0726 121035. Vînd teren parcelat pe strada Valea Seaca, 2500 metri pãtraþi ,cu 43 euro ,negociabil ,aproape de ultimele case ,front 40 metri la ºosea ,90 metri lateral. Telefon: 0745361407 Imobil Star vinde teren in Sopor, supr. 560 mp, fr. 16, pret 50 euro/mp, plata esalonata in 2 ani. Tel. 0744 605343. Imobil Star vinde teren in Borhanci, langa Arcada, supr. 500-800 mp, front 16-21 ml, toate utilitatile cu C.U, pret 140 euro/mp, plata esalonata: avans 50%, restul in rate lunare pe 10 ani. Tel.0744 605343. Vînd teren in Sânicoara ,43 ari ,zona vile ,curent ,apa .Preþ negociabil. Telefon: 0747772318 Vînd teren Valea Fînaþelor 6,6 ari ,CF,drum servitute,preþ 11 500 euro.Tel.0264 445547. Vînd 800 mp.teren Muntele Rece,curent,apã,preþ 25 euro/mp.Tel.0264 445547. P.F.Vînd teren în viitorul cartier Lomb, 2000 mp.Tel.0264 445547.

SPATII COMERCIALE

Crez Imob vinde spatii in zona ultracentrala, locatii cu vad comercial foarte bun, ideale pentru orice activitate, preturi negociabile. Str. Horea, nr. 78/18, tel. 0264 590337, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde spatiu zona centrala, constructie noua, 350 mp sau 700 mp, finisat, 2000 euro/luna. Str. Horea, nr. 78/18, tel. 0264 590337, 0720 041471, 0726 121035. Profesional Casa vinde hala in Caian, 800 mp + teren 5,000 mp, toate utilitatile, acces tir, apartament de protocol, curte betonata, trifazic, inaltime 3,20 m. Preþ 180 000 eur. Tel. 0264 401183, 0747 115578. Profesional Casa vinde hala in Floresti, 1100 mp + teren 500 mp, toate utilitatile, curte, acces auto, acces tir, parcare, toate dotarile, inaltime 3 m. Preþ 350 000 eur. Tel. 0264 401183, 0747 115578. Profesional Casa vinde hala in Someseni, 300 mp + teren 200 mp, utilitati, grup sanitar, curte, acces tir, par-

care, Preþ 150.000 EUR. Tel. 0264 401183, 0747 115578.

DIVERSE Te sperie criza? Cumpãrã ieftin contactori 10-400 st, Isoluri 16-630, AC3 40 A, stea triunghi 63 A, motoare 1.5/1000; 0.55, 0.75/1500-380 V. Telefon: 0722 886013, 0264 421868 Vînd vanã fibrã sticlã 170 cm, 150 RON, calorifer baie nou 880/530, 100 RON, calorifer baie nou 1210/750, 150 RON. Telefon: 0744 643401 Cedez loc de veci în Cimitirul Central Cluj. Tel. 0740 238496. Vînd TV color Toshiba, Grunding (mici defecþiuni), maºinã de scris, pickup cu plãci, antenã TV 6 posturi. Telefon: 0264 429309 Doriþi sã vã îngrãºaþi 4-5 kg/lunã sau doriþi sã slãbiþi 4-7 kg/lunã cu produse naturiste? Consultanþã gratuitã. Telefon: 0264 432246, 0745 188707. Vînd moarã cu valþuri, macinã cereale, tulei, sfeclã, are ºi polizor. Vînd maºinã de cusut Nicoleta stare foarte bunã. Tel. 0746 248582 Vînd þiglã de Teius, vanã fontã, uºi de brad. Telefon: 0264 438959 Donez doi cãþei (12 sãptãmîni), masculi, metiºi schnautzer-caniche. Telefon: 0264 438959 Cumpãr garsonierã în zona Mãrãºti-Ghiorghieni, plata pe loc, la ptetul pieþei. Exclus intermediari, aproape mijloace de transport. Tel. 0742 257242. Vînd bazin apã pe palet, grilaj aluminiu, 1 mc, 300 ron. Telefon: 0264 440672, 0749 837716, 0741 380080 Vînd avantajos “Cartea tehnicã ºi arta ceasornicarilor, þintuitorilor, gravorilor ºi opticienilor” de Ioan Raþiu. Ediþie Princeps Cluj 1938. Ocazie unica. Telefon: 0746225141; 0746832348 Vînd TV Toshiba, Grunding color (mici defecþiuni), maºini de scris, storcãtor de fructe bulgãresc, antenã TV 6 posturi. Telefon: 0264 429309 Vînd 2 monitoare pentru calculator. Telefon: 0741 028813, 0754 708973 Vînd Unidyne supliment de ultimã generaþie, energizant cu rol în arderea grãsimilor ºi inhibarea poftei de mîncare. Preþ 60 lei. Telefon: 0740 781459 Cumpãr pãr uman (codiþe) lungimea 40 cm. Ofer 300 lei/kg. Telefon: 0744 390118, 580355 Schimb doua lanturi de aur 22 grame ,respectiv 32 grame .Stare perfecta . Telefon: 0742199015 Vînd 250 popici pentru construcþii. Telefon: 0753057929 Repar si montez aragaze. Telefon: 0746895608 Vînd butelie aragaz tip euro. Telefon: 0748257639 Vînd centralã termicã turbo 35 kw “Roca”. Tel. 0264 456388. Vînd moarã cu valþuri, 5 operaþiuni+polizor. Vînd maºinã de cusut “Nicoleta” stare foarte bunã. Tel. 0746 248582. P.F.Schimb garsonierã confort 1 ,Mãrãºti cu cabanã Bãiºoara,Someºul Rece.Tel.0744 551599. Vînd maºinã de spãlat AlbaLux 60 ron ºi butelie aragaz sport cu arzãtor - 50 ron. Telefon: 0264 546329 Vand masina de spalat marca Ariston. Pret negociabil. Telefon: 0764437100

str. CLINICILOR, NR. 24/5 TEL/FAX: 0264 593049, 0744 784381

0744 605343, 0723 521010 CELE MAI MICI PREÞURI VÂNZÃRI CASE: Casã situatã ultracentral, str.V. BABES, compusã din 2 camere, baie, bucãtãrie, sup. constr. 100MP, teren 400mp, PREÞ 160000EURO Casã situatã în A. Mureºanu, str. Braºov, 2 camere, bucãtãrie, baie, teren 250mp, posibilitate de mansardare Casã situatã în Grigorescu, str. Þebei, 4 camere, 160mp constr., 400mp teren, preþ 300000EURO VÂNZÃRI TERENURI CENTRU: Teren ultracentral, sup. 800MP, fr. 23, preþ 450EURO/mp VÂNZÃRI APARTAMENTE Apartament situat în Buna-Ziua, bloc nou, finisat, 3 camere, mobilat, dotat cu aparaturã electrocasnicã, preþ 75000EURO. VÂNZÃRI ÎN RATE: Teren in Borhanci lângã Arcada, sup.500-800mp, fr.18ml, toate utilitãþile, C.U., preþ 140euro/mp. Platã eºalonatã : avans 50%+rate lunare pe 10 ani Teren Sopor, lângã Selgros, supr. 560mp, fr.16ml, curent, gaz, C.U., preþ 50euro/mp. Platã 50%+rate lunare pe 2 ani CASE DE ÎNCHIRIAT: CENTRAL Casã deosebitã, 5 camere, 220mp, ultrafinisatã,mobilatã,dotatã, idealã locuinþã protocol, locuri de parcare, preþ 2000 EURO Casã ultrafinisatã, în zona Republicii, 3 camere, 150mp utili, centralã termicã, mobilatã, bucãtãrie utilatã modern, locuri de parcare, preþ 1000 EURO ANDREI MUREªANU Casã ultrafinisatã, imobil nou, 3 camere, 120mp utili, mobilatã, utilatã, preþ 700 EURO GHEORGHENI Casã ultrafinisatã, imobil nou, 5 camere, living, 200mp utili, mobilatã, utilatã, preþ 1950 EURO APARTAMENTE DE ÎNCHIRIAT: Central, 2 camere, preþ 450 Euro, mobilat, contract pe min 2ani Zona Titulescu 4 camere (ne)mobile, finisat, sup.100mp, preþ 550euro Dau in chirie birouri clasa A, ultracentral-sup.intre 300-600mp,pret 12euro/mp Dau in chirie pentru sediu de firma imobil situate in centru compus din P+E,sup.220mp,finisat,locuri de parcare,prêt 2200euro/luna Dau in chirie spatii comerciale situate in Marasti cu vitrina la strada sup.80-120mp prêt 25euro/mp Dau in chirie hala nou construita sup.800mp+birouri 50mp,situate pe str. Aurel Vlaicu pret 5euro/mp Dau in chirie pentru cabinete ,exclus ginecologie, spatiu 110mp situate ultracentral cu amenajari specifice pentru cabinet medical,pret 1500euro/luna Vand televizor color marca Philips. Pret negociabil. Telefon:0742662068 Vînd utilaje agricole la preþuri negociabile: combinã cu cabinã “Clayson” pt. pãioase, Heder 3.6 m, remorcã 7 tone basculabilã, semãnãtoare SPC-4, cultivator 4 rînduri, grapã rotativã, grape colþi, set tãvãlugi ºi alte utilaje. Telefon: 0744 623098, 0728 306240, 0256 363628 Vînd antichitãþi, mobilier, bancnote, cãrþi beletristice ºi medicale, tablouri deosebite ulei pe pînzã ca:

“Dansul Nibelungilor”, autor E. Wagner-fiul (180/140 cm)ºi “Casa Pãdurarului” de N. Lang (145/105 cm) din colecþia ªcoala Austriacã. Telefon: 0744 623098, 0728 306240 Radio clubul din Cercul Militar Cluj-Napoca înscrie în zilele de luni si joi orele 14-17 cursanþi pentru seria februarie-mai: cameramani, fotografi, acustician, dj, protocol ºi organizare evenimente. Tel. 0264 590563 int. 467, luni ºi joi orele 14-17.

Pentru plata abonamentului veþi fi contactat de cãtre reprezentantul Foii transilvane în cel mai scurt timp.


14 ² sport

MIERCURI, 11 FEBRUARIE 2009 www.foaiatransilvana.ro

CSM Provalcon a început cu stîngul drumul spre titlul de campioanã

Au avut paleta spartã! Superligã

POLOJENIE

Divizia B

1. ACTT Bucureºti 2. CSM LPS Bistriþa 3. CSM Provalcon Cluj-Napoca 4. Pristavu Cîmpulung-Muscel

1. CSM Provalcon Cluj-Napoca II 2. C.O. Voluntari 3. Inter Petrila 4. CSS-LPS Tg.-Mureº

Ei îl aºteaptã pe „Neamþ” Tribuna are tot dreptul sã-l mustre pe Dorinel. I-a jurat credinþã ºi a pãrãsito. Dar reîmprietenirea de dragul fotbalului poate avea loc, precum cuplurile ce nu divorþeazã din cauza copilului. Existã însã o categorie de oameni care îºi doreºte în unanimitate revenirea „Neamþului”. Fotbaliºtii Universitãþii Cluj sînt cei mai în mãsurã sã facã diferite comparaþii între perioada cu Dorinel ºi cea fãrã. Din punct de vedere profesional, Munteanu este mult superior celui pe care l-a lãsat moºtenire pe bancã. Motiv pentru care fotbaliºtii cam strîmbã din nas atunci cînd Mihali le predã tradiþionalele lui antrenamente de atletism, invocînd perioade recente, cînd actualul principal era doar executantul altuia. ªi prin urmare nu îºi reprimã dorinþa de reîntoarcere a lui Munteanu. Probabil cã Dorinel a învãþat ceva din lecþia pe care suporterii i-au dat-o. Dar profesional poate da lecþii oricui! Mihai Hossu

NU NE PLAC SUPORTERII NAÞIONALEI Nu susþin echipa României

La sfîrºitul sãptãmînii trecute, Sala Polivalentã din Bistriþa a gãzduit prima etapã a returului campionatului naþional de tenis de masã. Competiþia a reunit cele mai puternice echipe din þarã, printre acestea aflîndu-se ºi CSM Provalcon Cluj-Napoca.

Clubul clujean a fost reprezentat în week-endul trecut atît în meciurile de Superligã (disputate la Bistriþa), cît ºi în cele de Divizia B (disputate la Tg.-Mureº). Prima etapã din returul Superligii a adunat la Bistriþa echipe ca CSM-LPS Bistriþa,

CFR ªI PREMIERILE Mureºan e ameninþat Valeriu Argãsealã, preºedintele Stelei, i-a rãspuns lui Iuliu Mureºan, cel care s-a lansat într-o serie de atacuri la adresa echipei din Ghencea. Argãsealã a spus cã va propune în comitetul executiv al Federaþiei ca preºedintele campioanei sã fie penalizat. „Este clar cã are un anumit interes ºi se dezice de ceea ce fãcea. Lumea îºi poate da seama de acest lucru. Mureºan este un om care iese pe toate posturile acum ºi spune cã domnul Becali trebuie scos din fotbal, în condiþiile în care ºi el a premiat alte echipe”, a declarat Argãsealã, conform cfrmania.ro.

Pristavu I Cîmpulung Muscel, CSM Provalcon Cluj-Napoca ºi ACTT Bucureºti. Echipa clujeanã, aflatã sub atenta îndrumare a profesorului ªerban Doboºi, nu a reuºit, aºa cum ºi-a propus, sã se impunã încã din prima etapã în faþa adversarilor ºi sã ia o opþiune serioasã în obþinerea titlului. Maximilian Marchiº, Dorin Gãbudean, Dragoº Þermure, Csaba ªimon ºi Traian Rus au terminat doar pe locul trei la Bistriþa, reuºind sã se impunã doar în faþa

echipei din Cîmpulung-Muscel, cu scorul de 9-4. Clujenii au cedat în celelalte douã confruntãri, 7-9 cu gazdele de la CSM Bistriþa ºi 6-9 cu campionii ACTT Bucureºti. Totuºi, veteranul echipei din Cluj, Dorin Gãbudean, rãmîne optimist. „Obiectivul echipei CSM Provalcon Cluj-Napoca rãmîne acela de a depãºi performanþa de anul trecut (locul secund), adicã de a cuceri titlul”, a declarat încrezãtor Gãbudean. Urmãtoarea etapã se va desfãºura în perioada 14-15 martie, la Cîmpulung-Muscel.

Viitorul CSM Provalcon aratã bine Tot în weekendul trecut s-a desfãºurat etapa de Divizia B, pentru locurile 5-8, însã nu la Bistriþa, ci la Tg.-Mureº. Adversarele echipei Provalcon Cluj-Napoca II au fost LPS Tg.-Mureº, C.O. Voluntari ºi Inter Petrila. Echipa de juniori a clujenilor, formatã din Vasile Robciuc, Ionuþ Zambãu, Rareº ªipoº, Soos Dejeu ºi Vladimir Anca a reuºit sã termine pe primul loc, înregistrînd o singurã înfrîngere, 8-9 cu Inter Petrila. Celelalte confruntãri, cu LPS Tg.-Mureº ºi C.O. Voluntari, au fost cîºtigate de clujeni cu 9-5, respectiv 9-6. Etapa urmãtoare se va desfãºura la Bucureºti, în aceeaºi perioadã cu etapa din Superligã, adicã în 14-15 martie.

Echipa naþionalã de fotbal a României nu se bucurã de sprijinul suporterilor la meciul amical de miercuri. Din cele 20.000 de bilete puse în vînzare, doar 2.800 de bilete s-au vîndut cu o zi ºi jumãtate înainte de meci. Tichetele de intrare au fost puse în vînzare cu aproape o sãptãmînã înainte, la casele de bilete a stadionului Steaua. Meciul dintre România ºi Croaþia va avea loc pe 11 februarie de la ora 20.45, pe stadionul Steaua, conform NewsIn.

NE MÎNDRIM CU DORIN GOIAN

Are oferte din strãinãtate

Nicu Ciorbã

Và SALUT, HAI Sà FACEM NIªTE BANI! Pentru azi o sã vorbim puþin ºi sper sã facem mult MECIUL 1 MALTA- ALBANIA 2 cota 1,7 (pentru calificare la mondiale) MECIUL 2 PORTUGALIA-FINLANDA 1cota 1,4 (portughezii au 8 luni de cînd nu au mai cîºtigat acasã) MECIUL 3IRLANDA - GEORGIA 1 cota

1,4 (dacã pierd, irlandezii îºi iau adio de la mondiale) MECIUL 4 POLONIA-ÞARA GALILOR 1X cota 1,35 (se joacã în Portugalia) MECIUL 5 GERMANIA-NORVEGIA 1 cota 1,4 MECIUL 6 ISRAEL-UNGARIA 1 cota 1,9 (israeliþii sînt peste unguri)

MECIUL 7 BELGIASLOVENIA 1 cota 1,8 (asta este de la Paul) ADI BORªA MECIUL 8 NIGERIA-JAMAICA 1 cota 1,8 (se joacã la Londra) MECIUL 9 ROMÂNIA-CROAÞIA x2 cota 1,6 (fãrã Mutu, Chivu, teren ostil ºi mai ºtiþi voi multe)

Dorin Goian, fundaºul Stelei ºi al naþionalei de fotbal a României, a rãmas în continuare curtat de echipe importante din Europa. În ciuda faptului cã patronul Stelei, Gigi Becali, declara cã ar vinde jucãtori, dar nu are cui, oficialii lui Dinamo Kiev ar fi dispuºi sã plãteascã 4 milioane de euro pentru jucãtorul român, conform ProSport. Goian ar primi 200.000 de dolari la semnat ºi salariu de 500.000 de dolari pe an.


sport ² 15

MIERCURI, 11 FEBRUARIE 2009 www.foaiatransilvana.ro

Un club de baschet îi pregãteºte pe juniori pentru performanþã, dar nimeni nu-ii vrea

De doi bani „Speranþa” Clubul de baschet „Speranþa” a fost înfiinþat în anul 2000 ºi era axat mai mult pe pregãtirea fetelor, însã antrenorii au lucrat atît cu bãieþi, cît ºi cu fete. Chiar dacã pe parcursul celor opt ani de existenþã clubul a înregistrat o serie de rezultate foarte bune, mediatizarea tot mai scãzutã i-a obligat pe cei mici sã-ºi încheie cariera de baschetbaliºti, înainte s-o înceapã.

Primii juniori cu care antrenorul Mircea Coldea a pornit la drum aveau doar zece ani. Însã, astãzi, la mai mult de opt de ani de atunci, Coldea e mîndru sã vadã cã trei dintre fetele pe care le-a crescut au fost deja cooptate în lotul echipei din Alba Iulia. „Am avut o generaþie de junioare cu rezultate foarte bune ºi cu clasãri la diferite turnee finale. Însã, nu astea sînt importante, ci cu ce au rãmas dupã anii ãºtia de pregãtire”, a declarat antrenorul de la clubul „Speranþa”. Însã, acesta este printre puþinele cazuri fericite, dupã cum povesteºte Mircea Coldea. Mulþi dintre elevii sãi au renunþat sã mai meargã la club, fie dîndu-ºi seama cã nu prea au unde sã joace în viitor, fie s-au implicat în alte activitãþi. „Ar trebui sã li se acorde o mai mare atenþie acestor copii, care pot reprezenta viitorul baschetului românesc. Sînt o mulþime de jucãtori strãini care vin sã joace în România ºi, într-adevãr, aduc un plus baschetului, dar printre ei ar avea loc ºi unu-doi tineri de-ai noºtri”, a spus Coldea.

Primii paºi „Hai sã fac o ºcoalã de baschet!”, aºa s-a pus pe picioare clubul înfiinþat de Mircea Coldea, care a fãcut cunoºtinþã cu acest

sport pe cînd era în clasa a 5-a. „Baschetul era mult mai liniºtit pe vremea aceea. Primii mei antrenori au fost Gheorghe Roman ºi Liviu Morariu. Am cochetat apoi cu arbitrajul, de la juniori, pînã la meciuri din prima divizie ºi am fost la o mustaþã de a deveni arbitru internaþional”, povesteºte Coldea. A urmat însã o perioadã mai grea, în care Coldea a fost operat de hernie de disc ºi forþat sã renunþe la sport. Imediat a fost retrogradat, printr-o interpretare greºitã a regulamentului. Totuºi, aceste lucruri l-au motivat sã se implice în baschetul pentru copii ºi sã punã pe picioare clubul „Speranþa”.

Liderul Spaniei, FC Barcelona, are cea mai bunã medie de goluri din Europa, fiind clubul cu cele mai multe reuºite de pe „bãtrînul continent” în campionat. Clubul catalan are o medie de 3,9 reuºite, marcînd 68 de goluri în cele 22 de etape disputate în actualul sezon de Primera Division. Pe locul doi se situeazã echipa belgianã Anderlecht cu o medie de 2,5 goluri pe meci. Golgeterul Barcelonei este Eto’o, cu 21 de goluri precedat de Messi cu 16 goluri, informeazã NewsIn. (Vasile Ielciu)

Antrenorul naþionalei de fotbal a

Micii campioni Astãzi, în cadrul clubului se antreneazã în jur de 70 de copii, iar principalul sprijin de care se bucurã Mircea Coldea este cel venit din partea pãrinþilor. „Acum lucrez cu douã grupe de bãieþi ºi sînt ajutat de un prieten. Iniþial am fost patru antrenori, acum am rãmas doi, iar copiii se antreneazã atît la ºcoala «Ion Creangã», cît ºi la «Constantin Brâncuºi». Cu aceºti copii am reuºit sã-i batem pe juniorii de la «U» Mobitelco, am cîºtigat Cupa Moºului de la sfîrºitul anului trecut ºi ocupãm locul 8 pe þarã între cluburile de juniori”, a adãugat mîndru Mircea Coldea. Începînd cu anul 2003, clubul „Speranþa” a reuºit sã adune medalii la campionatele naþionale de juniori III, sã joace în semifinale ºi chiar sã cîºtige titlul. În 2006, grupa de junioare II a obþinut o medalie de bronz. Însã, cele mai multe medalii au fost cîºtigate la campionatele de minibaschet desfãºurate în toatã þara. Nicu Ciorbã

Rusiei, Guus Hiddink, este posibil sã preia banca tehnicã a lui Chelsea. Acesta a afirmat, marþi, cã este în tratative cu oficialii clubului londonez. „Trebuie sã spun cã este o situaþie excepþionalã. Dacã ar fi fost alt club în afarã de Chelsea, rãspunsul meu cu siguranþã ar fi fost «nu». Chelsea este altceva, pentru cã am o relaþie foarte bunã cu patronul clubului”. Hiddink este posibil sã antreneze clubul pînã în varã, în acelaºi timp ocupîndu-se ºi de naþionala Rusiei, conform NewsIn. (Vasile Ielciu)

Huntelaar vrea sã rãmînã la Real Madrid! „Ar trebui sã li se dea o ºansã acestor copii”

Jucãtorul olandez, Klaas Jan Hun-

Mircea Coldea,

antrenor clubul „Speranþa”

telaar, a þinut sã infirme zvonurile apãrute în presa ibericã, conform cãrora acesta ar dori sã pãrãseascã clubul Real Madrid. Presa din Spania a scris de curînd cã jucãtorul vrea sã plece, deoarece este folosit prea puþin în partidele oficiale, însã, olandezul a spus cã nu pleacã. „Nu este adevãrat ce s-a scris despre mine, pentru cã nu am vorbit cu nimeni. Þin sã precizez cã nu vreau sã plec de la Real, deoarece obiectivul meu este sã cîºtig cît mai multe trofee aici, a declarat Huntelar conform NewsIn. (Vasile Ielciu)

Munchen 1860 este aproape de faliment FOTO: ADRIAN VULTUR

din partea PSD la Primãria ClujNapoca. „Am venit aici din respect pentru sport. În aceste momente, cu toþii trebuie sã fim alãturi de miºcarea sportivã, care a suferit enorm de mult odatã cu pierderea acestui handbalist. Am venit aici alãturi de cetãþeni, am aprins cîteva lumînãri ºi am spus un «Tatãl Nostru» pentru marele handbalist”, a declarat politicianul. Evenimentul face parte dintro miºcare de omagiere a handbalistului internaþional, în toate oraºele mari din þarã care deþin un club de handbal, iar Clujul este al doilea ca eveniment, dupã ce la Bucureºti, mai mulþi suporteri a lui Dinamo au afiºat pe Stadionul „ªtefan cel Mare”, un banner pe care scria „Pãsãrilã, salutã-l pe Cãtãlin (Hâldan - n.r. )! Cîini pînã la moarte ºi dincolo de ea!”. Adrian Vultur

Barcelona, o maºinã de dat goluri!

Hiddink, posibil înlocuitor al lui Scolari la Chelsea

„ªepcile roºii” i-au adus un omagiu handbalistului Marian Cozma „ªepcile roºii” au þinut ieri dupã-amiazã un moment de reculegere în memoria handbalistului Marian Cozma. Mai mult de 100 de fani ai „U” Cluj au arborat un banner pe podul de la intrarea în oraº, dinspre Oradea. Fanii au aprins mai multe lumînãri pe pod ºi au scris pe banner „Odihneºte-te în pace, Marian”. Iniþiativa este aceea de a întîmpina cortegiul funerar care vine din Ungaria ºi trece, în semn omagial, prin toate oraºele din România, importante din punct de vedere handbalistic. Acesta n-a mai trecut însã prin Cluj. „Am venit aici pentru sportivul nostru, pentru cã sîntem îndureraþi dupã dispariþia acestuia”, explicã unul din suporterii „U”. La eveniment a fost prezent ºi Teodor Pop Puºcaº, candidatul

ªTIRI

Maghiarii plîng ºi ei Cîteva sute de maghiari au fost prezenþi, ieri, în faþa sãlii de sport din Szeged alãturi de echipa localã din care fac parte ºi Valentin Ghionea, Iulian Stamate ºi Adrian Petrea, pentru a-i aduce un ultim omagiu handbalistului român Marian Cozma, ucis în Ungaria. Potrivit NewsIn, în dimineaþa zilei de ieri, Marian Cozma a fost numit post-mortem cetãþean de onoare al oraºului Veszprem.

Echipa din liga secundã germanã, Munchen 1860, este în pragul falimentului în urma deciziei DFL de a opri un investitor. Problemele financiare ale clubului au survenit dupã ce Liga Germanã de Fotbal (DFL) nu a fost de acord ca o firmã imobiliarã sã investeascã suma de 8 milioane de euro în schimbul a 25% din acþiunile clubului. Munchen 1860, rivala lui Bayern, a fost campioana Germaniei în anul 1966 ºi a retrogradat in eºalonul secund în anul 2004. (Vasile Ielciu)


16 ² ultima foaie

MIERCURI, 11 FEBRUARIE 2009 www.foaiatransilvana.ro

Actriþa latino crede în dragoste datoritã familiei ºi iubitului sãu

Penelope sãrbãtoreºte sf. Bardem pe 14 februarie Odatã cu venirea sãrbãtorii de Valentine’s, chiar ºi vedetele devin mai sensibile ºi deschise.

Penelope Cruz, care de obicei este secretoasã, a declarat cã nu a primit niciodatã o felicitare cu ocazia acestei sãrbãtori, dar se simte norocoasã în dragoste datoritã familiei sale. „Nu îmi place sã vorbesc despre dragoste. Este un lucru prea personal. Dar am avut parte de multã dragoste în viaþa mea ºi sînt mereu deschisã la ea. Felicitãrile de Sfântul Valentin nu înseamnã nimic pentru mine. Nu am trimis ºi nu am primit nici una”, a declarat actriþa care a avut o relaþie de trei ani cu Tom Cruise. Momentan, aceasta e îndrãgostitã de actorul spaniol Javier Bardem. „Îmi place sã cred cã am o viziune corectã asupra vieþii. Vîrsta nu are treabã cu ea. Iubesc oameni în vîrstã ºi iubesc copiii. Am fost norocoasã în dragoste: dragostea a fost mereu acolo. Mama ºi tata, Eduardo ºi Encarna, eu ºi sora mea, Monica, ºi fratele meu, Eduardo, ne iubim ºi ne apreciem unul pe celãlalt. O familie apropiatã este foarte importantã”, a declarat frumoasa pentru Sunday Times.

Penelope sperã sã aducã acasã un Oscar pentru Spania, dupã ce a fost nominalizatã la categoria „cea mai bunã actriþã în rol secundar”, pentru prestaþia din „Vicky Cristina Barcelona”. Cîºtigãtorii premiilor Oscar vor fi anunþaþi în cadrul unei gale care va avea loc pe 22 februarie, la Kodak Theatre din Los Angeles. Renata Tegzes

ªTIRI Pãpuºa care seamãnã cu tine Compania niponã „Little Island“, producãtoare de jucãrii, a lansat pe piaþã un produs straniu, o pãpuºã-robot care aratã aproape la fel cu persoana care o comandã, scrie cotidianul britanic „The Daily Mail“. Botezatã „Look A Like“, pãpuºa a fost prezentatã publicului chiar de patronul societãþii, Hiroaki Koike, în cursul unei expoziþii de jucãrii desfãºuratã la Tokio. Doritorii pot comanda o astfel de pãpuºã în baza unei fotografii personale a lor sau a cuiva apropiat lor, urmând a o primi prin poºtã, dupã o perioadã de aºteptare destul de lungã - între ºase sãptãmîni ºi ºase luni.

Prima femeie care a traversat Atlanticul O americancã de 56 de ani din Colorado a devenit prima femeie care a traversat înot Oceanul Atlantic, ajungînd în insulele Trinidad Tobago dupã o cursã de 24 de zile, anunþã „The Daily Telegraph“. Temerara înotãtoare, pe nume Jennifer Figge, a pornit pe 12 ianuarie din insulele Capului Verde. Pe toatã distanþa parcursã înotînd, Figge a fost însoþitã de o ambarcaþiune. Cea mai lungã perioadã petrecutã în apele reci ale Atlanticului a fost de opt ore, iar cea mai scurtã de numai 21 de minute „Nu mi-a fost fricã niciodatã“, a declarat Figge, care a întîlnit în cursa ei balene, þestoase sau delfini, dar nici un rechin. „În retrospectivã, ºtiu cã nu aº fi fãcut altfel. Oricînd pot înota în piscinã“, conchide aceasta.

„Nu vorbesc despre romantism. Mi-e teamã de ce ar ieºi la suprafaþã, dacã aº face-o”

Cel mai exact ceas din lume Un grup de cercetãtori din mai multe þãri a dezvoltat o nouã generaþie de ceasuri care pot mãsura timpul pe o perioadã de douã miliarde de ani fãrã nici cea mai micã abatere, scrie „The Times“. Prin comparaþie, un ceas de mînã obiºnuit se abate cu circa 15 secunde la fiecare lunã. Noile ceasuri sînt atît de precise încît permit sateliþilor plasaþi pe orbitã sã localizeze, cu exactitate, obiecte aflate în miºcare, iar unui pilot automat de la bordul unui avion sã aducã aeronava la sol fãrã intervenþie umanã.

Javier Bardem Actor spaniol, are 40 de ani ºi a jucat în „Love in the time of Cholera”, „No Country for Old Men” ºi alte filme renumite.

Obama face la fel ca Bush

Brad Pitt mai are slãbiciuni pentru Jeniffer Aniston Actorul din „Strania poveste a lui Benjamin Button” este nefericit în relaþia lui cu Angelina Jolie. El este nostalgic cînd se gîndeºte la perioada frumoasã petrecutã cu Jennifer Aniston. Felul în care vorbeºte acesta despre protagonista serialului Friends îi face pe prieteni sã se întrebe dacã Brad nu o mai iubeºte. „Pot sã pariez cã încã o doreºte în secret. E mai sexy ca niciodatã. Cu siguranþã a fost gelos când a aflat cã s-a împãcat cu John Mayer. Brad se simþea el însuºi în preajma lui Jennifer”, declarã o sursã apropiatã a actorului. Brad ºi Angie au în prezent ºase copii, din care trei sînt adoptaþi.

ZVON.

Brad viseazã noaptea cu Rachel din „Friends”

PUBLICITATE

Preºedintele american Barack Obama s-a lovit cu capul de uºa elicopterului prezidenþial Marine One, reeditînd un incident similar, care l-a avut drept personaj principal pe predecesorul sãu, George W. Bush, scrie „New York Daily News”. Obama s-a lovit în timp ce se îmbarca în elicopter pentru a merge în statul Indiana. Poate Casa Albã are nevoie de un elicopter puþin mai mare. Fostul preºedinte, George W. Bush, s-a lovit ºi el la intrarea în elicopterul prezidenþial în primele sãptãmîni ale mandatului.

Foaia transilvana  

Nr 200 Foaia transilvana, Cluj Napoca Romania

Foaia transilvana  

Nr 200 Foaia transilvana, Cluj Napoca Romania

Advertisement