Page 1

Parcare gratuitã pînã la 1 mai în Parkingul Mãrãºti

PUBLICITATE

Inaugurat la sfîrºitul sãptãmînii trecute, spaþiul poate fi „testat” încã gratuit z 3

de Florin Danciu

Fiara de pe ºosea Spre satisfacþia – profesionalã desigur – a televiziunilor locale, ºoselele Clujului au produs în acest sfîrºit de sãptãmînã vreo cinci morþi ºi cîþiva rãniþi grav. Tineri reporteri frenetici au relatat, gravi, de la faþa locului. ªefii lor ºi-au frecat satisfãcuþi palmele ºi au raportat la Bucureºti frumoase creºteri ale ratingului (pentru necunoscãtori, rating înseamnã audienþã). z Pagina 6

ZIC SI, EU

de Ovidiu Blag

E doar începutul Experimentul a eºuat. Nici nu se putea altfel, din moment ce Universitatea a jucat cinstit într-un campionat infect pînã la rãdãcini. Cum sã reziºti, cînd singurul sprijin real l-ai avut doar din partea „nebunilor” din tribune? Cît sã te iluzionezi cã o cîrpealã poate þine loc de profesionalism? Ce sã speri de la o structurã de tip struþo-cãmilã care s-a chinuit sã þinã pasul cu adevãraþii manageri din domeniu? Rãspunsurile le-am avut cu toþii ieri. z Pagina 6

www.ftr.ro

Alungaþi din Liga I!

CAMPANIA DE FOC

Cam asta a fost... Universitatea a pierdut pe teren propriu ºi este ca ºi retrogradatã Universitatea Cluj a pierdut acasã cu Gloria Buzãu ºi e la un pas de a îngropa definitiv chiar ºi calculele matematice, singurele ce mai þin cea mai iubitã echipã a Clujului în prima divizie. Unul dintre cele mai zbuciumate sezoane ale Universitãþii s-a desfãºurat pe coordonatele incertitudinii, ghinionului ºi instabilitãþii la nivelul conducerii, bãncii tehnice sau a lotului. Sintetizînd, constantele „ºepcilor roºii” în ultimul an au fost privirea clasamentului dinspre coadã spre vîrf ºi pasiunea peluzei. Transferuri multe ºi fãrã rost. Autogoluri pe bandã. Meciuri pierdute în ultimele minute. Vestiar aprins. Mulþescu, instructorul sportiv. Scandaluri în cluburile de noapte. Nici o victorie în faþa contracandidatelor. Meciuri cîºtigate suspect de celelalte echipe aflate în suferinþã. Acestea ºi multe altele au dus Universitatea în divizia „B”. Universitatea a rezumat în meciul de ieri întregul sezon, jucînd strãlucit în multe momente, dar pãrãsind terenul învinsã în ultimul minut. E drept cã nu ºi-a mai trimis mingea în propria poartã, dar faptul cã a scãpat partida din mînã prin schimbãrile neinspirate din repriza secundã echivaleazã cu sinuciderea. z Pagina 15

PD-LL ºi PSD s-aau înflãcãrat electoral

Casa de Culturã a Candidaþilor Cele douã partide ºi-au aruncat combatanþii în lupta localelor din iunie, cu surle, baloane ºi „perle” Douã dintre formaþiunile politice clujene ºi-au lansat, în acest sfîrºit de sãptãmînã, candidaþii la alegerile locale. Preferînd acelaºi „teritoriu”, Casa de Culturã a Studenþilor, Partidul Social-Democrat

ºi Partidul Democrat-Liberal l-au umplut cu simpatizanþi din tot judeþul ºi cu membri mai mult sau mai puþin de vazã. Ambele partide însã au dat pe dinafarã de fast ºi entuziasm. zpagina 4

Campania calcã pe spaþiul verde Primarul a anunþat cã avem mai mult loc cu luminã ºi verdeaþã, dar nimeni nu poate confirma

Dorin Goga

Case ipotecate de bãncile clujene

FOTO LIVIU SCRIPCARU

DE PE MARGINE

COTIDIAN EDITAT LA CLUJ-NAPOCA z Anul II / Nr. 1(73) / 21 aprilie 2008 / 1 leu / 16 pagini

Primarul municipiului ClujNapoca a anunþat la mijlocul sãptãmînii trecute cã fiecare clujean dispune, în prezent, de 16 metri de spaþiu verde. Suprafaþa pare sã fi explodat peste noapte, ultimele cifre vehiculate în documentele primãriei indicînd ºapte metri pãtraþi de spaþiu verde pe cap de locuitor. Nici reprezentanþii primãriei, nici cei ai instituþiilor de mediu nu au putut confirma aceste creºteri peste noapte. Odatã cu înregistrarea spaþiilor verzi, autoritãþile locale trebuiau sã întocmeascã ºi un plan etapizat pentru creºterea suprafeþei spaþiilor verzi, pentru ca

aceasta sã ajungã la minim 20mp/locuitor la 31 decembrie 2010 ºi la 26mp/locuitor pînã la 31 decembrie 2013, conform reglementãrilor Uniunii Europene. zpagina 3

PUBLICITATE

Instituþiile bancare deþin tot mai multe apartamente în toatã þara Fenomenul are loc odatã cu creºterea volumului de credite ipotecare pe care bãncile le acordã. Deºi informaþiile de pe piaþa imobiliarã sînt neclare, o estimare ara-

tã cã, la fiecare douã apartamente care sînt achiziþionate, clujenii ipotecheazã unul. Datele Institutului Naþional de Statisticã spun cã în Cluj existã peste 272.000 de locuin-

þe, iar anul trecut au fost înregistrate 35.700 de tranzacþii, dintre care se estimeazã cã aproximativ 17.000 au fost ipotecate pentru obþinerea de credite bancare. z pagina 9

TE T INE L A C URENT C U S TIRILE D IN C LUJ

TEHNOLOGIE

A apãrut primul dispozitiv GPS românesc Firma clujeanã AROBS distribuie în premierã Smailo, mai ieftin decît cunoscutele Mio ºi TomTom

S-au trezit handbalistele!

“U” Jolidon a bãtut lejer o echipã în formã ºi þine strîns de obiectiv, calificarea în cupele europene Handbalistele antrenate de Gheorghe Covaciu ºi-au revenit tocmai la timp, cînd erau în pericol sã piardã orice ºansã de a-ºi îndeplini obiectivul. ªi nu oricum, ci în faþa unei formaþii în mare

formã, HCM Baia Mare, neînvinsã anul acesta. Cifrele favorabile echipei oaspete nu s-au transpus însã pe teren, aceasta pãrînd obositã ºi apaticã. Scor final: 35-30 z pagina 14

Mai ieftin ca ºi concurenþa, mai pe înþelesul românilor, Smailo are toate ºansele sã devinã companionul preferat al ºoferului român în „delegaþii”. Dispozitivul Smailo se adreseazã posesorilor de maºini middle-class, avînd un preþ relativ mic: 699 de lei cu harta Europei de Est sau 799 de lei cu harta Europei cu 43 de þãri. Hãrþile se anunþã a fi bine detaliate, la nivel de stradã ºi numãr de locuinþã (varianta 799 de lei) ºi milioane de puncte de interes cu adrese exacte, gen benzinãrii, centre de service, centre comerciale, farmacii, instituþii publice, obiective turistice ºi lãcaºuri de cult. Prin intermediul site-ului smailo.ro utilizatorul poate descãrca aceste puncte de interes. z pagina 7

Papa s-a rugat pentru yankei

Benedict al XVI-lea ºi-a încheiat vizita în SUA cu un pelerinaj la Ground Zero Papa Benedict al XVI-lea a pãrãsit, ieri, Statele Unite ala Americii dupã o vizitã de ºase zile. Suveranul Pontif ºi-a încheiat maratonul de peste ocean cu un pelerinaj la Ground Zero unde, însoþit de primarul new-yorkez, Michael Bloomberg, s-a rugat, în limba englezã, pentru cele peste 3.000 de victime ale atentatelor de la 11 septembrie 2001. La solemnul moment a participat ºi o delegaþie a serviciilor de salvare – pompieri, poliþie ºi protecþie civilã – care au încercat sã salveze vieþile oamenilor din turnurile gemene. z pagina 16

Foaia Transilvana  

Primul numar - cotidian