Page 1

PUBLICITATE

APARE VINERI COTIDIAN EDITAT LA CLUJ-NAPOCA z Anul III / Nr. 142 (214) / luni 10 noiembrie 2008 / 1 leu / 16 pagini

www.foaiatransilvana.ro PROBLEME. Miliardarul ªtefan Vuza se judecã de opt ani pentru a-ººi „explica” afacerile

Atac la conturile celui mai bogat clujean

Moartea lãtrãului prezidenþial de Cornel Nistorescu Cine îºi imagineazã cã avem de-a face cu o simplã confruntare între douã tancuri de orgoliu se înºalã amarnic. Recenta invazie pe micul ecran a lui Corneliu Vadim Tudor nu vine nici ea din nevoia de vedete. Cristoiu era oricum ºi consacrat ca un apropiat al PSD-ului, dar mai ales ca unul dintre nemiloºii cu Traian Bãsescu. Vadim ajunsese sã plictiseascã dupã nenumãratele sale bãltiri pe televiziune. El a redevenit interesant abia cînd s-a întors la statutul de instrument politic al altora. S-a lansat aºa prin anii ‘90 ºi sfîrºeºte tot aºa la aceste alegeri. Nu demult, C.V.Tudor a fost reconfirmat ca vicepreºedinte al Senatului, operaþiune petrecutã cu sprijinul PD-L. Atunci s-a vorbit despre o înþelegere între Bãsescu ºi Vadim. Mamã, cîte comunicate de presã, cîte negaþii, ºi cîte explicaþii, cã nu-i adevãrat, cã este doar o scornealã a presei! Acum se vede mai bine. Nu mai este loc pentru nici o îndoialã. Vadim a primit sprijinul lui Traian Bãsescu pentru funcþia din Senat contra terfelirii adversarilor politici. z continuare în pagina 6

de Rãzvan Robu Afacerile lui ªtefan Vuza, cel mai bogat clujean, cu o avere estimatã la peste 400 de milioane de euro, sînt contestate de Dinel Staicu, un om de afaceri controversat ºi fost preºedinte al Universitãþii Craiova. Staicu a deschis mai multe procese prin SIF Oltenia, societate la care este director, ºi a contestat în instanþã o serie de decizii luate în cadrul SC Sinterom, societate clujeanã unde ªtefan Vuza este acþionar majoritar. Staicu îl acuzã pe Vuza cã „plimbã” banii pentru a-i pãstra în propriile conturi, iar Vuza susþine cã este hãrþuit de conducerea SIF-ului. SIF Oltenia se aflã în proces cu societãþile controlate direct sau indirect de ªtefan Vuza, de circa opt ani. Potrivit omului de afaceri, dacã la instanþele ordinare, judecãtorie sau tribunal, procesele au fost cîºtigate de SIF Oltenia, Vuza a cîºtigat în procesele care au avut loc la Curtea Supremã, adicã „cele care conteazã”. „Ei au cîºtigat la tribunal ºi judecãtorie, iar noi am cîºtigat procesul cel mai important, la Curtea Supremã, proces care le-a anulat pe cele cîºtigate de ei”, spune ªtefan Vuza. „Avem multe procese cu Vuza pentru Sinterom ºi Contactoare Buzãu (douã foste combinate care acum sînt controlate de ªtefan Vuza - n.r.). El introduce bani în Sinterom ºi-i scoate apoi cãtre

Aceºtia sînt singurii dascãli care ºi-aau declarat la finanþe cîºtigurile provenite din orele particulare de Laura ªuteu Peste 8.000 de profesori lucreazã în învãþãmîntul preuniversitar în judeþul Cluj. Doar o parte infimã dintre aceºtia recunosc, oficial, cã în timpul liber acordã meditaþii cotra cost. Restul, fie „funcþioneazã” ilegal ca medi-

tatori, fie au ales alt mod de a-ºi completa veniturile. Pînã una alta, media pentru costul unei ºedinþe în particular este de 40 de lei. Astfel, dacã un profesor mediteazã cinci elevi pe sãptãmînã, venitul lui din „particular” se ridicã la 800 de lei. zpagina 5

Piaþa cimentului nu mai e „beton”

Materiile prime din construcþii se vor ieftini, deoarece cererea a cunoscut un recul

CONFRUNTARE. Miliardarul ªtefan Vuza are de opt ani meciuri prin tribunale cu preºedintele SIF Oltenia, Dinel Staicu

Serviciile Comerciale Române de la Piatra-Neamþ (un grup de firme deþinute de Vuza - n.r.). În urma unei inspecþii fiscale fãcute de ANAF în 2006, s-a constatat cã au fost vîndute fictiv douã hale ºi un utilaj cu ºase miliarde de lei. În contractul de privatizare al Sinteromului, el (ªtefan Vuza -

Ori muzicuþa, ori puºcãria

n.r.) avea obligaþia sã facã investiþii pentru majorarea capitalului cu ºase miliarde, dar, dupã ce ANAF a constatat cã aceste bunuri au fost cumpãrate fictiv, am solicitat o expertizã, iar instanþa ne-a aprobat-o”, explicã Tudor Ciurezu, director general adjunct la SIF Oltenia. zpagina 3

Dacã pînã acum producãtorii de ciment aveau profituri de peste 50% din cauza cererii mari înregistrate pe piaþa construcþiilor, de acum aceºtia vor fi nevoiþi sã scadã preþul de tranzacþionare, dupã cum considerã

dezvoltatorii imobiliari. Mai mult, constructorii clujeni preferã sã achiziþioneze ciment din afarã, decît sã plãteascã mai mult pentru produsele româneºti. zpagina 7

Care crizã financiarã? Un sfert de oraº a cheltuit la mall bani mulþi pe haine la reducere sau produse fast-ffood Sfîrºitul de sãptãmînã a adus pentru Iulius Mall profituri cu peste 60% mai mari decît în ziua deschiderii mall-ului. Peste 100 de mii de oameni ºi-au pe-

trecut noaptea de 8/9 noiembrie în incinta mall-ului clujean, unde au cumpãrat din magazinele care au afiºat reduceri ºi au asiszpagina 11 tat la concerte.

Universitatea a fãcut al treilea egal din tot atîtea meciuri cu un nou antrenor

Mihali, mister XXX

Pentru a doua oarã la Cluj, Sugar Blue este printre puþinii artiºti care apreciazã istoria localã mai mult decît pe localnice

Arbitrajul i-aa privat pe clujeni de o victorie meritatã dupã aspectul jocului

FOTO LIVIU SCRIPCARU

de Emil Moldovan ºi Liviu Scripcaru Fiind un american de culoare, este bucuros peste poate cã Obama este noul sãu preºedinte. Fiind din Harlem, evident cã iubeºte baschetul ºi pe Globetrotteri. Muzicuþa, o continuare a corpului sãu, îi dã dreptul sã cãlãtoreascã, sã cunoascã istorii ºi oameni. Sugar Blue face acest instrument celebru, mulþumindu-i pentru cã l-a scãpat de închisoare, unde ar fi ajuns imediat dupã ce ar fi traficat droguri. zpagina 16

Clujul are 20 de meditatori legali

Partenerii de afaceri ai businessmanului clujean contestã modul în care acesta îºi cîºtigã pîinea

FOTO LIVIU SCRIPCARU

OPINII

de Mihai Hossu În faþa unei echipe clasate mult mai sus decît valoarea ei realã, Universitatea s-a poticnit din nou. E drept, de aceastã datã a fost „ajutatã” ºi de un arbitraj enervant, greºelile brigãzii influenþînd ºi ele rezultatul final. Chiar ºi aºa, rezultatul de egalitate, 1-1, dintre Universitatea ºi FC Bihor, este dezamãgitor pentru o echipã al cãrei obiectiv este promovarea, dar care nu se regãseºte de mult timp. Faþã de precedentele partide, Gicã Mihali a început cu Zeno Bundea la

HANDBAL

„U” Transilvania a mai bãtut o echipã de top „închidere”, un post care i se potriveºte perfect ºi a rezolvat problema atacanþilor prin reprofilarea lui Budeanu pe post de vîrf. Pînã la un punct a fost perfect. Apoi a intrat arbitrul în

schemã ºi a stricat jocul. La final, nervii clujenilor au cedat, brigada de arbitri fiind salvatã doar de intervenþia forþelor de ordine. zpagina 14

Clujenii au cîºtigat la limitã, 34-333, cu ocupanta locului 2 z pagina 15


2 ² actualitate

ªTIRI Buda cere ajutor Avocatului Poporului Preºedintele PD-L Cluj, Daniel Buda, solicitã public Avocatului Poporului sã atace la Curtea Constituþionalã Ordonanþa de Urgenþã de modificare a Legii 35/2008, pentru a fi redat cetãþenilor dreptul de a vota în localitatea în care au vizã de reºedinþã (flotant). „Nu am fãcut acest lucru pînã acum, pentru cã am sperat ca acest guvern sã modifice aceastã prevedere ºi sã le ofere studenþilor posibilitatea de a vota acolo unde învaþã. În momentul de faþã, singura instituþie abilitatã este Avocatul Poporului, care poate sesiza CC, pentru ca aceasta, la rîndul ei, sã declare neconstituþional textul care îngrãdeºte aceastã posibilitate”, a afirmat Buda vineri, într-o conferinþã de presã. (M.G.)

Acid fosforic „pierdut” la Luna Un TIR încãrcat cu 16 tone de acid fosforic s-a rãsturnat, în noaptea de vineri spre sîmbãtã, în zona localitãþii clujene Luna, în vecinãtatea unei benzinãrii, anunþã Agerpres. Acidul fosforic s-a scurs, dar zona a fost izolatã, iar pompierii au neutralizat substanþa. Colonelul Dorin Ungur de la Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã Cluj a declarat cã acidul fosforic putea sã fie periculos pentru populaþie, dacã incidentul ar fi avut loc într-o localitate. La locul accidentului au fost prezenþi ºi reprezentanþii Gãrzii de Mediu, care vor face verificãrile necesare. Acidul fosforic, care în cantitãþi foarte mici este folosit la prepararea bãuturilor rãcoritoare acidulate, era transportat în containere din plastic din Belgia pentru o firmã din Bucureºti. (I.P.)

Comemorare la Institutul Oncologic Institutul Oncologic „Prof. dr. Ion Chiricuþã” a comemorat împlinirea a douã decenii de la trecerea în eternitate a lui Ion Chiricuþã, ctitor al instituþiei medicale din Cluj-Napoca. Manifestarea a avut loc în sala de conferinþe a institutului ºi a fost urmatã de dezvelirea unui bust al marelui profesor, în faþa clãdirii care îi poartã numele. „Considerãm aceastã comemorare ca un legat ce ne-a fost lãsat de maestrul nostru, spre a arãta ºi generaþiilor viitoare pilda profesorului Chiricuþã de profesionalism ºi dãruire pe tãrîmul medicinii”, a declarat conf. univ. dr. Valentin Cernea, director pentru cercetaredezvoltare al Institutului Oncologic „Prof. dr. Ion Chiricuþã”, citat de Agerpres. (I.P.)

LUNI, 10 NOIEMBRIE 2008 www.foaiatransilvana.ro

Doar 43% dintre români intenþioneazã sã meargã la vot la alegerile parlamentare din 30 noiembrie, relevã un sondaj de opinie realizat de Centrul de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare, în perioada 15 - 28 octombrie, dat publicitãþii ieri. Potrivit sondajului, 37% dintre respondenþi au declarat cã nu vor merge la vot, în timp ce 20 au rãspuns nu ºtiu/nu rãspund.

Jumãtate dintre români nu vor sã meargã la vot Cu toate acestea, majoritatea cred cã sistemul uninominal este unul „benefic” Sondajul mai aratã cã 76% dintre români considerã cã votul uninominal va aduce beneficii, în timp ce 18% nu cred în acest lucru, iar 6% nu au rãspuns. Opt din zece respondenþi sînt de acord cu modificarea Constituþiei în sensul adoptãrii parla-

mentului unicameral ºi a republicii prezidenþiale, iar 14% nu sînt de acord. Sondajul a fost realizat în perioada 15-28 octombrie, pe un eºantion reprezentativ de 1.354 de cetãþeni cu drept de vot, cu o marjã de eroare de 3,1%, relateazã Agerpres.

lui, românii au în continuare cea mai mare încredere în Bisericã (32%), 21,5% în Armatã ºi 16% în Preºedinþie. În mass-media au rãspuns cã au încredere 13% dintre chestionaþi, iar în Parlament 11,5%. Marja de eroare a sondajului este de plus-minus 3,1%.

EVOLUÞIE. De la figurile impuse de Hollywood, ziariºtii au ajuns la stadiul „birocratizãrii”

Jurnaliºtii, supermani dispãruþi Centrul de Studii Culturale de la UBB îºi propune sã descifreze mutaþiile create de mass-m media

SUPEREROII DIN REDACÞII

La sfîrºitul sãptãmînii trecute, Facultatea de Litere din cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai” a gãzduit conferinþa „Introducere în Antropologia Media”, susþinutã de prof. univ. dr. Mihai Coman, decanul Facultãþii de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii de la Universitatea din Bucureºti. Evenimentul a fost organizat de Catedra de literaturã românã, teorie literarã ºi etnologie ºi de Centrul de Studii Culturale, recent inaugurat la UBB.

Produs cultural de origine hollywoodianã, tipologia jurnalistului salvator a apus însã demult. „Jurnalistul a constituit în trecut o tipologie care s-a transpus foarte bine în rolul salvatorului. Este suficient sã ne gîndim ce ocupaþie aveau Superman, SpiderMan ºi TinTin în viaþa de zi cu zi. Superman-ziarist, Spider-Man - fotoreporter ºi Tintin - reporter”, a adãugat Mihai Coman, decanul Facultãþii de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii de la Universitatea din Bucureºti. În trecut perceput drept prototip al eroului, jurnalistului contemporan îi revine sarcina ingratã de a se mulþumi cu varianta birocratizatã a profesiei, crede acesta.

Loredana Leonte/leonte@ftr.ro

Antropologia mass-media, domeniu încã insuficient explorat, îºi propune sã elucideze locul presei în societatea contemporanã, modul în care aceasta a influenþat, de la începuturi pînã în prezent, schimbãrile sociale ºi culturale ºi rolul pe care îl are în evoluþia publicului sãu. Lucru destul de greu de realizat, þinînd cont de caracterul eterogen al mass-media, care se sustrage încadrãrii într-o anumitã categorie.

Obiect de studiu incomod Specialiºtii invitaþi la inaugurarea Centrului de Studii Culturale al UBB considerã cã massmedia poate fi analizatã din mai multe unghiuri: fie ca modalitate de comunicare, ca produs cultural, ca activitate socialã sau ca dezvoltare istoricã. Potrivit acestora, la ora actualã nu mai existã societãþi care sã nu fi fost atinse,

SUB ACOPERIRE. În viaþa de zi cu zi jurnalist, în situaþii de crizã super-erou, Superman reprezintã un mit al presei americane

într-un fel sau altul, de jurnalism. De aici ºi funcþia mass-mediei de formatoare de opinii, care influenþeazã audienþa ºi modul acesteia de a se raporta la societate. ªi dacã încercarea antroplogiei de a plasa fenomenul media în anumiþi parametri se dovedeºte o provocare, la fel este ºi încadrarea jurnalistului într-o anu-

mitã tipologie. „Din punct de vedere antropologic, este dificil de studiat profilul jurnalistului. Deloc statici, jurnaliºtii sînt greu de catalogat. Or, spre deosebire de un profesor pe care toatã lumea ºtie cã îl gãseºte fie la ore, fie în cancelarie, jurnaliºtii sînt tot timpul în miºcare”, a declarat Mihai Coman.

FIGURA

Amintiri

Acþiunea rãmîne la rãzboi Acesta crede cã, dupã o perioadã de mitizare a profesiei de jurnalist, vãzutã ca un domeniu de acþiune destinat celor cu simþul aventurii, în momentul de faþã, profesia de jurnalist nu se mai bucurã de aceeaºi popularitate ca în trecut. Unii mai trãiesc însã cu nostalgia jurnalistului perceput

ca ºi erou, care prin activitatea sa influenþeazã mersul lucrurilor la scarã largã, deºi, în prezent, meseria ar putea fi consideratã una „birocratizatã”. Singura rãmãºiþã a spectaculozitãþii acestui domeniu, aºa cum era el perceput în secolul XX, mai poate fi gãsitã în momentul de faþã doar la corespondenþii de rãzboi. „Jurnalistului contemporan i se cere obiectivitate înainte de orice. Pe viitor însã, se preconizeazã cã jurnalismul va reveni la stilul confesiv al secolului al XIX-lea”, a conchis Coman.

CURS VALUTAR BNR

ZILEI

valabil 10 noiembrie 2008

ªi drumurile tot de epocã au rãmas...

FIRMA LUI JOHO

Un alt sondaj, realizat de aceeaºi instituþie, aratã cã România se îndreaptã într-o direcþie proastã, dupã cum considerã 48% dintre respondenþi. 36% dintre cei chestionaþi cred cã direcþia spre care se îndreaptã România este una bunã. Potrivit sondaju-

Dolarul SUA

2,9135 lei

Le vãd lacomia, dar nu le înþeleg laºitatea. De ce lovesc în mine cu asemenea ticãloºii, dar nu au curajul sã iasã la luminã?» Bogdan Olteanu,

PNL

Dolarul australian AUD Leva bulgãreascã BGN Dolarul canadian CAD Francul elveþian CHF Coroana cehã CZK Coroana danezã DKK Lira egipteanã EGP Lira sterlinã GBP 100 Forinþi maghiari 100HUF 100 Yeni japonezi 100JPY Leul moldovenesc MDL Coroana norvegianã NOK Zlotul polonez PLN Rubla ruseascã RUB Coroana suedezã SEK Coroana slovacã SKK Lira turceascã TRY DST XDR

Euro

3,7271 lei 1,9538 1,9056 2,4419 2,4827 0,1480 0,5006 0,5266 4,5974 1,4115 2,9933 0,2773 0,4267 1,0228 0,1079 0,3711 0,1227 1,8827 4,3534


actualitate ² 3

LUNI, 10 NOIEMBRIE 2008 www.foaiatransilvana.ro

PROBLEME. Miliardarul ªtefan Vuza se judecã de opt ani pentru a-ººi „explica” afacerile

Atac asupra celui mai bogat clujean Partenerii de afaceri ai businessmanului clujean contestã modul în care acesta îºi cîºtigã pîinea

Afacerile lui ªtefan Vuza, cel mai bogat clujean, cu o avere estimatã la peste 400 de milioane de euro, sînt contestate de Dinel Staicu, un om de afaceri controversat ºi fost preºedinte al Universitãþii Craiova. Staicu a deschis mai multe procese prin SIF Oltenia, societate la care este director, ºi a contestat în instanþã o serie de decizii luate în cadrul SC Sinterom, societate clujeanã unde ªtefan Vuza este acþionar majoritar. Staicu îl acuzã pe Vuza cã „plimbã” banii pentru a-i pãstra în propriile conturi, iar Vuza susþine cã este hãrþuit de conducerea SIF-ului.

SIF Oltenia se aflã în proces cu societãþile controlate direct sau indirect de ªtefan Vuza, de circa opt ani de zile. Potrivit omului de afaceri, dacã la instanþele ordinare, judecãtorie sau tribunal, procesele au fost cîºtigate de SIF Oltenia, Vuza a cîºtigat în procesele care au avut loc la Curtea Supremã, adicã „cele care conteazã”. „Ei au cîºtigat la tribunal ºi judecãtorie, iar noi am cîºtigat procesul cel mai important, la Curtea supremã, proces care le-a anulat pe cele cîºtigate de ei”, spune ªtefan Vuza. „Avem multe procese cu Vuza pentru Sinterom ºi Contactoare Buzãu (douã foste combinate care acum sînt controlate de ªtefan Vuza - n.r.). El introduce bani în Sinterom ºi-i scoate apoi cãtre Serviciile Comerciale Române de la Piatra Neamþ (un grup de firme deþinute de Vuza - n.r.). În urma unei inspecþii fiscale fãcute de ANAF în 2006, s-a constat cã au fost vîndute fictiv douã hale ºi un utilaj cu ºase miliarde de lei. În contractul de privatizare al Sinteromului, el (ªtefan Vuza - n.r.) avea obligaþia sã facã investiþii pentru majorarea capitalului cu ºase miliarde, dar, dupã ce ANAF a constat cã aceste bunuri au fost cumpãrate fictiv, am solicitat o expertizã, iar instanþa ne-a aprobat-o”, explicã Tudor Ciurezu, director general adjunct la SIF Oltenia. Vuza a contestat în instanþã contolul fãcut la SC Sinterom de cei de la Finanþe.

„Puii” lui Vuza Conducerea SIF Oltenia acuzã cã ªtefan Vuza, care a cumpãrat prin privatizare cele douã

A-URILE LUI VUZA! Omul de afaceri clujean, cu o avere estimatã de Top Capital la circa 425 de milioane de euro, controleazã direct sau prin interpuºi SC Sinterom, Federaþia Românã de Turism Sportiv, SC A1 Impex ClujNapoca, SC A2 Ploieºti, SC A4 Borzeºti, SC A6 Dej, SC Euro House Piatra Neamþ, SC Uzuc Ploieºti, SC Someº Dej, SC Chimcomplex Borzeºti, SC Iaºitex, SC Caromet Caransebes, SC Novatextile Bumbac Piteºti, ºi este acþionarul majoritar din cadrul Serviciilor Comerciale Române.

mari combinate (Sinterom Cluj ºi Contactoare Buzãu), reuºeºte prin intermediul mai multor tranzacþii financiare de tip „suveicã” sã ruleze fondurile acestor douã combinate pentru ca, în final, acestea sã ajungã în capitalul unor firme pe care miliardarul le deþine sub „umbrela” Grupului Serviciilor Comerciale Române (SCR). „Prin intermediul Sinterom au fost creaþi «puii», adicã firmele care au fost folosite la participarea unor licitaþii organizate de AVAS pentru privatizarea unor societãþi deþinute de stat. Iar capitalul acestor «pui» provine de la Sinterom ºi Contactoare”, spune Ciurezu. De cealaltã parte, afaceristul Vuza spune cã motivul proceselor ar fi cã SIF Oltenia duce o tacticã de hãrþuire pentru a obþine un preþ mai mare pentru acþiunile pe care le deþine la cele douã combinate ºi pe care ar dori sã le vîndã.

FOTO: AGERPRES

Rãzvan Robu / robu@ftr.ro

CURIOZITATE. Preºedintele SIF Oltenia, Dinel Staicu, vrea sã intre în conturile miliardarului clujean ªtefan Vuza

ANULÃRI DE CAPITAL În mai 2006, SIF Oltenia a dat în judecatã Sinterom pentru a anula o hotãrîre a Adunãrii Generale Extraordinare a Acþionarilor (AGEA) din cadrul Sinterom prin care se majora capitalul social la A1 Impex ClujNapoca (firmã deþinutã de Vuza - n.r.) cu 2,7 milioane de lei. Judecãtorii clujeni au dat cîºtig de cauzã SIF-ului ºi au obligat sã se anuleze hotãrîrea. În decembrie 2007, SIF a mai deschis un proces împotriva Sinterom pentru a anula o altã hotãrîre prin care se mai încerca majorarea capitalului la A1 Impex Cluj-Napoca cu peste ºase milioane de lei. „Printr-un ºir de operaþiuni financiare fondurile Sinterom sînt direcþionate cãtre societãþi controlate de ªtefan Vuza”, se aratã în plîngerea SIF Oltenia. ªi aceastã hotãrîre este anulatã de instanþa clu-

„SIF ne-a fãcut ofertã sã cumpãrãm acþiunile pe care le au ei la Sinterom, dar au cerut mult mai mult decît valoreazã. Au zis cã dacã nu le cumpãrãm ne hãrþuiesc. Dar noi nu obosim ºi avem rãbdare. Toþi procedeazã în felul ãsta pentru cã e ca un joc de ºah. Eu, personal, am fost avocat la unul din procese ºi l-am cîºtigat, aºa cã nu mã deranjeazã sã ne judecãm pentru cã am încasat cheltuielile de judecatã. Dacã de

nouã ani, de cînd sînt eu la Sinterom, n-au cîºtigat nici un proces, vã daþi seama...”, susþine Vuza.

Nebunii ºi pionii Sinterom s-a privatizat în 2.000 prin cumpãrarea a 51% din acþiuni de cãtre Contactoare Buzãu, iar cumpãrãtorul îºi asuma printre alte prevederi ale contractului de privatizare, sã majoreze capitalul social al firmei. În a-

jeanã. În aceastã varã, SC Sinterom a cerut sã se suspende procesul pentru desemnarea unui auditor, dar judecãtorii au respins solicitarea. În noiembrie, expertul desemnat sã verifice actele de la Sinterom spune cã nu a avut cum sã finalizeze raportul pentru cã nu i-au fost puse la dispoziþie o serie de documente care trebuiesc cãutate în arhiva societãþii. „S-a constat cã suma de ºase miliarde s-a virat în mai mulþi paºi, iar sumele respective se întorceau cãtre Serviciile Comerciale Române. S-a mai constat cã, deºi halele ºi maºina au fost înregistrate în actele Sinterom, ele nu au fost folosite niciodatã. Plus cã cei de la ANAF au mai gãsit cheltuieli de miliarde pentru mesele de Revelion la Sinterom”, susþine Ciurezu, director la SIF Oltenia.

ceastã situaþie, SIF Oltenia reclamã faptul cã societatea din Buzãu a transferat sume mari de bani cãtre Sinterom pentru a-i mãri capitalul social, dar aceste fonduri au fost folosite pentru a mãri capitalului social al firmelor deþinute de Vuza în SCR, fãrã a se urmãri eficientizarea Sinterom. Anul acesta, lupta dintre Staicu ºi Vuza a început cînd SIF Oltenia a dat în judecatã SC Sin-

terom pentru ca judecãtorii sã desemneze un expert financiar care sã facã un raport de analizã a societãþii clujene prin care sã se dezvãluie operaþiunile care au avut între SC Sinterom ºi Contactoare Buzãu, societãþile care fac parte din Grupul SCR, ºi ªtefan Vuza. În cadrul Sinterom SA, SIF Oltenia deþine 31% din acþiuni, iar SC Contactoare Buzãu, societate controlatã de Vuza prin SCR, are 62% din acþiuni.

Peste un milion de români, ºomeri în 2009 Emil Boc fãrîmiþeazã autostrãzile Muncitorii întorºi din Italia ºi Spania vor pune presiune pe economia gri Rata ºomajului va depãºi 8% în 2009, iar numãrul ºomerilor va trece de 1,2 milioane de persoane, în condiþiile în care aproape 500.000 de români se vor întoarce în þarã din Spania ºi Italia ºi în contextul dublãrii numãrului ºomerilor din România, estimeazã liderii sindicali. Reprezentanþii principalelor confederaþii sindicale din þarã susþin cã domeniile cele mai grav afectate de criza economicã internaþionalã vor fi industria textilã, construcþiile, agricultura, industria construcþiilor de ma-

ºini ºi sectorul financiar. „Din informaþiile pe care le deþin ºtiu cã se vor întoarce în þarã peste 500.000 de români din Spania ºi din Italia ºi în aceste condiþii mã aºtept ca numãrul ºomerilor sã depãºeascã cifra de un milion”, a declarat preºedintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu, citat de NewsIn. Liderul sindical a adãugat cã revenirea românilor acasã va pune presiune pe economia „gri”, întrucît foarte multe persoane vor lucra la firmele mici ºi vor contribui la creºterea evaziunii fiscale.

La rîndul sãu, vicepreºedintele BNS, Ovidiu Jurcã, susþine cã firmele din construcþii, industria auto ºi societãþile financiare vor disponibiliza pînã la mijlocul anului 2009 aproape 350.000 de persoane. Astfel, numãrul ºomerilor din România va depãºi 700.000 de persoane. Preºedintele CNSLR Frãþia, Marius Petcu, susþine cã numãrul real al ºomerilor din România este cu 50% mai mare decît cel anunþat de reprezentanþii Ministerului muncii ºi se apropie de 500.000 de persoane.

Liderul PD-LL a anunþat cã, dacã partidul va guverna, nu se vor mai semna contracte mari pe infrastructurã cu o singurã firmã

Preºedintele Partidului Democrat-Liberal, Emil Boc, a anunþat vineri, într-o conferinþã de presã, cã, în eventualitatea în care PD-L va cîºtiga alegerile generale ºi va ajunge la guvernare, nu se vor mai semna contracte foarte mari, în domeniul infrastructurii, cu o singurã firmã. „Obiectivul nostru este sã nu mai dãm contracte pentru distanþe foarte mari, de sute de kilometri de autostradã, unei firme, cum este proiectul Bechtel. Vom partaja în tronsoane scurte, pentru ca fir-

me, ºi în special cele autohtone, sã poatã fi eligibile în vederea participãrii la construcþia de autostrãzi. Vor fi tronsoane de 50-60 de kilometri maxim, date mai multor firme, tocmai ca acei kilometri de autostradã sã poatã fi realizaþi în patru ani de zile”, a explicat liderul PD-L. Boc a mai apreciat cã, în condiþiile în care se acordã unei singure firme contracte de asemenea anvergurã, existã riscul ca acea firmã sã aibã probleme ºi sã nu poatã finaliza lucrãrile.

„Cred cã ºi constructorii români trebuie sã aibã dreptul sã poatã participa la licitaþii ºi nu doar marile concerne internaþionale, care oricum, dupã aceea, dau sub antreprizã firmelor româneºti. Nu este firesc acest lucru”, a mai declarat Emil Boc, care a recunoscut cã „din perspectiva Clujului, evident cã sîntem sufocaþi, în materie de trafic, pînã la finalizarea tronsonului de autostradã ºi a centurii ocolitoare Vîlcele-Apahida”. Mihai Gãdãlean


4 ² actualitate

LUNI, 10 NOIEMBRIE 2008 www.foaiatransilvana.ro

DEZIDERAT. Candidatul liberal în colegiul pentru Orientul Mijlociu ºi Africa vrea sã pãstreze „nucleul dur” al formaþiunii

«PNL nu trebuie sã devinã un partid de masã»

DIFERENÞE Liberala Mariana Stoica nu ezitã sã facã o comparaþie între copiii din România ºi cei din Israel. „N-am sã uit niciodatã remarca pe care a fãcut-o unul din copiii israelieni, dintr-un colegiu la care am fost sã vorbesc despre România. Au întrebat despre tineretul din România, despre modul în care se face armatã... Ei se pregãteau sã plece în armatã. ªi unul dintre copii a zis: «Ei, nu ºtiu cei din România ce înseamnã pentru noi!». Dar zic: «De ce? Cã, în fond, aveþi de toate, aveþi susþinere...» Zice: «Da, doamnã, dar singurul lucru pe care nu-l avem este cã nu ºtim dacã mîine mai trãim sau nu!». A fost de un tragism îngrozitor aceastã propoziþie, în gura unui copil de 18 ani, care trebuia sã plece în armatã”, povesteºte aceasta.

Din inspector ºcolar la Cluj, Mariana Stoica a ajuns parlamentar, apoi ambasador în Israel timp de ºase ani

Mihai Gãdãlean / gadalean@ftr.ro - Ce are aºa deosebit zona în care candidaþi?

- Este absolut fascinantã! Acolo poþi sã vezi o istorie de 4.000 de ani. Mie mi-a plãcut istoria ºi am avut totdeauna o chestie mai specialã pentru istorie, aºa cã a fost o adevãratã feerie pentru mine. Faptul cã ai putut sã mergi la bibliotecã, cã ai avut acces la niºte documente... Totuºi, sã þii în mînã o carte din anul 126... Te trec fiori sã te gîndeºti cã au trecut 2.000 de ani de cînd a fost scrisã, pe un pergament special de mãtase, ºi coperta din lemn de mãslin ºi sculptatã. Este extraordinar. Pe urmã, îmbinarea de culturi ºi faptul cã eºti într-un mediu în care au luat naºtere cele trei mari religii creºtine. - Ce vã poate aduce un mandat de deputat?

- O satisfacþie. Faptul cã poþi sã te baþi pentru o idee pe care o ai. ªi prima idee este aceea de a îmbunãtãþi puþin viaþa românilor care lucreazã în zonele acelea, care sînt ºi zone de conflict, ºi zone cu climã grea. Sã le reglementezi puþin raporturile de contractare, sã poþi sã influenþezi puþin ºi sã demarezi o legislaþie care sã fie în favoarea lor, vizavi de contracte, de plãþi. Asta mie-mi dã o satisfacþie. - Cum se desfãºoarã campania electoralã într-un colegiu atît de vast?

- E mai... interesant, pentru PUBLICITATE

cã, o datã, n-ai voie sã faci afiºaje. Trebuie sã þii cont de niºte reguli. Sã nu implici ambasadele. Atunci, e destul de greu. Dar vã spun cum. Acum, cînd am fost în Israel, am stat de vorbã, telefonic, cu 500 de oameni ºi m-am întîlnit cu originarii din Focºani ºi cu originarii din Dorohoi. Acum, la Amman, o sã mã întîlnesc cu cele trei organizaþii de femei, care sînt cãsãtorite cu iordanieni, la Beirut la fel, cu douã organizaþii de femei. Pe urmã, mã reîntorc în Israel, unde o sã am întîlniri cu femeile din Galileea. Sigur cã am în fiecare loc cîte un staff de campanie, care, cît nu sînt eu acolo, muncesc în continuare. În fiecare sãptãmînã apare, în ambele ziare româneºti, o scrisoare deschisã ºi apare tot timpul anunþul cu rugãmintea de a veni la vot. - Ce înseamnã declaraþia din conferinþa de presã, cã aþi putea fi al 15-lea parlamentar de Cluj?

- Înseamnã cã voi avea posibilitatea sã vin mult mai des la Cluj ºi sã avem mult mai multe întîlniri, în sensul de educaþie, de sãnãtate, sã facem mai multe organizaþii neguvernamentale, sã avem o dezvoltare a cooperãrii mult mai bunã. PNL nu trebuie sã devinã un partid de masã. Problema e sã fim un nucleu dur al partidului ºi sã avem foarte mulþi simpatizanþi.

Diplomaþie parlamentarã - Cum sînt contracandidaþii dumneavoastrã?

- Propunerea PSD este un domn, Armand Schor, inginer, susþinut de Partidul Muncii din Israel, ceea ce într-un fel mi se pare ciudat, cã nu Partidul Muncii candideazã pentru Parlamentul României. Al doilea, susþinut de PD-L, respectiv de domnul Videanu ºi de domnul Boc, este Herman Bercovits, medic pediatru la Ierusalim, foarte bun prieten cu Netanyahu. Probabil cã au mizat pe asta, nu ºtiu exact ce relaþii au fost între ei. Mai am un contracandidat, de la UDMR, domnul Koto Andras, care e tot din Cluj. Mai am unul de la PRM. Probabil cã nu mizeazã pe Israel, ci pe celelalte þãri. ªi încã unul, de la PNGCD. Nu i-am vãzut niciodatã, nici mãcar nu ºtiu cum aratã.

DISCRIMINARE POZITIVÃ

- Va fi o „deputãþie” combinatã cu diplomaþia?

- Automat trebuie sã existe o experienþã diplomaticã solidã în spate, ca sã poþi, în acel areal, sã reprezinþi interesele cetãþenilor români. - Atunci aþi avea un avantaj faþã de ceilalþi candidaþi...

- Da. Eu consider cã am mai multe avantaje, dar asta o sã vedem la alegeri. - Care sînt celelalte?

- Ei... mai sînt. Faptul cã mã cunoaºte foarte multã lume acolo, în Israel. În celelalte þãri, sînt cunoscutã ca reprezentantã femininã. Or, þãrile arabe digerã mult mai uºor o femeie pentru femeile care trebuie sã meargã la vot, inclusiv soþii arabi digerã mai repede ca soþiile lor sã aibã o femeie cãreia sã i se adreseze, decît unui bãrbat.

ªocatã de PD-L - Care a fost motivul pentru care aþi intrat în Partidul Democrat, în 1994?

FOTO: ANDREI COTRÃU

Mariana Stoica e candidatul Partidului Naþional Liberal pentru colegiul românilor din Orientul Mijlociu ºi Africa. Deputat între 1996 ºi 2000, a devenit ambasadorul României în Israel, timp de ºase ani. Cînd s-a întors, i-a displãcut profund ce a regãsit în PD. S-a „derobat” ºi s-a înscris în partidul din care a fãcut parte ºi familia sa. E membru al PNL Cluj din luna februarie, dar sînt mai multe ce o leagã de acest oraº: a fost ani buni profesor aici, apoi inspector ºi inspector ºcolar general. Destule motive ca sã vrea sã devinã „al 15-lea parlamentar de Cluj”.

TONICÃ. Deºi candideazã în Orientul Mijlociu ºi Africa, Mariana Stoica promite cã va consolida ºi organizaþia clujeanã a PNL

- Moartea soþului meu. Soþul meu a fost în PD ºi a fost în relaþii extraordinare cu Petre Roman ºi cu domnul Dijmãrescu ºi cu domnul Vãtãºescu ºi cu domnul Baltazar. Era, sã spun aºa, lumea pe care eu o ºtiam. A fost propunerea domnului Roman sã preiau organizaþia de femei. Surpriza mare am avut-o cînd m-am întors. Am avut aproape un ºoc. - Ce s-a schimbat? Sau în ce?

- Nu ºtiu. Probabil ºtie domnul Bãsescu. La partid, a fost totuºi un spirit academic. Cînd se discutau niºte probleme, se discutau de o manierã serioasã. Era o

treabã care-þi fãcea plãcere, ºi sã stai de vorbã, ºi sã-i asculþi pe oameni, cã aveai ce învãþa de la ei... N-am regãsit atmosfera pe care am lãsat-o ºi asta mi-a displãcut profund. N-am ce comenta mai departe.

Mariana Stoica nu crede în discriminarea pozitivã. „Chestii de-astea, cu 33% femei, mie îmi sunã a Ceauºescu ca dracu’. Eu am traversat perioada aceea, cînd 33% din orice trebuiau sã fie femei. Nu conta dacã-s bune, dacã-s proaste, dacã-s apte... Nu conteazã: sã fie muieret, purtãtoare de fustã! Nu. De ce trebuie sã fim discriminate pozitiv? Ce-i aia discriminare pozitivã? Înseamnã automat cã recunosc cã-s cretinã ºi am nevoie de niºte legi care sã mã facã mai puþin cretinã! Nu se poate aºa ceva!”

- De ce PNL Cluj?

- Pentru cã PNL Cluj e Horea (Uioreanu, nepotul ei - n.r.). ªi pentru cã domnul Tãriceanu a spus cã e bine sã fiu în organizaþia din Cluj, pentru cã ºi Clujul trebuie puþin întãrit. Atunci, ºi partidul ar trebui sã devinã un pic mai puternic ºi ca tineret, ºi ca femei... Sã fie mai dinamic, mai prezent. ªtii ce se-ntîmplã? Eu am rãmas prietenã cu foarte

mulþi din fostul Partid Democrat care se regãsesc la PD-L. Nu ne-am certat, nu ne-am scuipat, dar repet: pentru cã practic aproape toþi prietenii soþului meu nu mai fãceau parte din PD-L, deja nu m-am mai simþit obligatã sã continuu pe linia aceea. Atunci, în sfîrºit m-am putut deroba ºi veni la partidul din care a fãcut parte ºi familia mea...

PUBLICITATE

Cluj-Napoca, str. Horea 78, cam. 18, tel: 0264 433 206, 0726 121 035, 0720 041 471, 0726 747 423 VINDE IN EXCLUSIVITATE: 1. Clãdire situatã în zonã ultracentralã, S.C. 830 mp, S+P+E, idealã pentru orice activitate. 2. Teren cu clãdire, zonã centralã, 620 mp, front 20 m, 1350 euro/mp, neg. 3. Apartament în zonã ultracentralã, 146 mp, 2000 euro/mp., negociabil. 4. Vilã în Andrei Mureºanu, D+P+M, teren 800 mp, superfinisatã ºi mobilatã pentru pretenþioºi, 700 000 euro, negociabil. 5. Vilã în Gheorgheni, zonã deosebitã, construcþie nouã, superfinisatã, zonã deosebitã, teren 637 mp, casã D+P+E+M, 150 mp/nivel, 1200000 euro. 6. Teren, zona Polus, 7600 mp, front 46 m, CU P+3, ideal pentru sedii firme, hale etc, 300 euro/mp, neg. 7. Restaurant în funcþiune, mobilat ºi utilat la standarde occidentale, cu toate aprobãrile ºi avizele la zi, 950 000 euro, neg. 8. Teren 5600 mp în Popeºti, zona deosebitã, utilitãþi, preþ 30 euro/mp, neg., parcelabil. 9. Apartamente de lux în Plopilor, 2 camere 66 mp, 3 camere 97,7 mp, penthouse cu serã de 200 mp, bloc nou de calitate occidentalã, 1500 euro + TVA inclus. 10. Teren cu casã, zonã centralã, 324 mp, 340 000 euro, neg. Locaþie idealã pentru construcþie sediu firmã, apartamente. 11. Teren, Plopilor, 900 mp, front 27 ml, casã 250 mp, 750 euro/mp, neg. 12. Vilã interbelicã Grigorescu, D+P+M, teren total 1800 mp, preþ 2.000.000 euro. 13. Vilã interbelicã supefinisatã, arhitecturã deosebitã, D+P, teren total 700 mp, preþ 1.000.000 euro. 14. Vilã interbelicã, teren 480 mp, SU 125 mp, preþ 580.000 euro, neg.


actualitate ² 5

LUNI, 10 NOIEMBRIE 2008 www.foaiatransilvana.ro

PROCENTE. Aproximativ 10% din profesorii unei ºcoli acordã meditaþii în particular

Cluj-Napoca are 20 de meditatori legali Aceºtia sînt singurii dascãli care ºi-aau declarat la finanþe cîºtigurile provenite din orele particulare Peste 8.000 de profesori lucreazã în învãþãmîntul preuniversitar în judeþul Cluj. Doar o parte infimã dintre aceºtia recunosc, oficial, cã în timpul liber acordã meditaþii cotra cost. Restul, fie „funcþioneazã” ilegal ca meditatori, fie au ales alt mod de a-ºi completa veniturile. Pînã una alta, media pentru costul unei ºedinþe în particular este de 40 de lei. Astfel, dacã un profesor mediteazã cinci elevi pe sãptãmînã venitul lui din „particular” se ridicã la 800 de lei. Laura ªuteu / suteu@ftr.ro

În oraºele din judeþ lucreazã 6.307 de profesori în grãdiniþe, ºcoli ºi licee. Moda meditaþiilor în particular a început de multã vreme, iar cei mai cîºtigaþi par a fi profesorii din oraºe, care predau materiile „pricipale”. Populaþia ºcolarã de la þarã nu are, de cele mai multe ori, ºansa financiarã de a învãþa cu profesor acasã, aºa cã îºi lasã educaþia pe mîna dascãlilor de la clasã. Profesorii care predau disciplinele obligatorii pentru examenul de bacalaureat sau pentru tezele unice sînt cei mai ocupaþi. Altfel spus, profesorii de limba ºi literatura PUBLICITATE

românã, matematicã, geografie, istorie, fizicã, chimie sau logicã îºi rotunjesc salariile lunare cu cîºtiguri care egaleazã salariul mediu pe economie. „Materiile de bac, mai ales limbile strãine, sînt cele mai cãutate. Mai sînt ºi învãþãtoare care, pentru cã pãrinþii nu au timp sã stea cu copiii lor, fac teme cu elevii, contra cost. Totuºi, s-a mai redus numãrul lor, acum cînd au apãrut programele acestea de after school care asta fac în mod curent: se ocupã de elevii mici dupã ºcoalã: teme, pregãtiri, recapitulãri etc. Mi-e milã, sincer, de profesorii de religie, muzicã sau sport care... ce sã facã? Cum ar putea sã mai cîºtige ceva?”, este de pãrere A.R., profesor de limba românã la un liceu din Cluj.

Puþini, dar sinceri În judeþul Cluj, din cei peste opt mii de profesori, numai 37 ºi-au declarat la finanþe cîºtigurile provenite din meditaþii pentru anul 2008. Numãrul acestora s-a pãstrat constant, comparativ cu anul trecut. Cei mai mulþi dintre aceºtia locuiesc în Cluj, respectiv 20, restul în Turda (8),

37 de profesori din judeþul Cluj ºi-au declarat la fisc cîºtigurile provenite din meditaþii în particular în 2008 Dej (5) ºi Gherla (4). „Numãrul celor care ºi-au declarat venitul din meditaþii în noiembrie 2007 se pãstreazã acelaºi ºi pentru acest an, în luna iunie. Cei 37 de profesori ºi-au declarat cîºtigurile în funcþie de norma lor de venit, pentru fiecare an în curs”, declarã Gligor Gavriº, directorul Direcþiei Generale a Finanþelor Publice Cluj. Potrivit unor profesori din liceele clujene, cam 10-15% dintre profesorii unei instituþii acordã meditaþii în particular, ceea ce numeric înseamnã circa 800 de dascãli. Dacã fiecare dintre aceºtia mediteazã, în medie, cinci elevi pe sãptãmînã, atunci, numãrul copiilor cu profesor acasã se ridicã la aproximativ 4.000.

PREOCUPARE. Ocupaþi cu orele particulare, profesorii clujeni uitã sã fie prezenþi ºi pe listele de la finanþe

VOX POP „Imediat dupã terminarea facultãþii m-am apucat de meditaþii. Sînt profesoarã, dar nu la o ºcoalã, ci la un centru de zi pentru copii. Salariul de acolo e mult prea mic pentru a mã putea întreþine, aºa cã meditaþiile mai rotunjesc venitul.” Maria F., profesoarã de francezã

„Fiul meu este în clasa a patra. Va trebui sã dea un examen pentru a intra în clasa de intensiv englezã, aºa cã îi plãtesc meditaþii la limba englezã. ªtie ºi se descurcã bine, dar asta mulþumitã profesorului din particular. În clasã, profesorul nu apucã sã se ocupe de fiecare în parte.” Alina Pop, pãrinte

„Sînt profesor de limba românã, am definitivatul ºi, totuºi, cîºtig undeva la 800 de lei pe lunã. Chiria, fãrã utilitãþi, mã costã lunar 550 de lei, iar de restul trebuie sã supravieþuiesc în Cluj. Dacã nu aº face meditaþii în particular, nu m-aº putea descurca.” Ciprian B., profesor de limba românã

„Iau meditaþii la românã ºi la mate. La românã pentru cã mi-e greu sã vorbesc corect în românã, iar la mate pentru cã sînt cam... pe spate. Mã pregãtesc pentru bac. La meditaþii mã duc o datã de sãptãmînã ºi pãrinþii plãtesc 40 de lei pe o ºedinþã de douã ore.” Atilla T., elev

PUBLICITATE


6 ² naþional

100 de ciondãneli electorale Peste 100 de nereguli, cele mai multe petrecute în mediul rural, au fost constatate de poliþiºti în prima sãptãmînã de la începerea campaniei electorale, în urma cãrora au fost date amenzi în valoare de aproximativ 70.000 de lei, informeazã biroul de presã al IGPR, la solicitarea NewsIn. Potrivit Poliþiei Române, pînã vineri au fost înregistrate 67 de evenimente în mediul rural ºi 55 în mediul urban, în care se încãlcau prevederile legii electorale, pe perioada desfãºurãrii campaniei. De asemenea, 16 persoane sînt cercetate penal pentru faptele comise, iar pentru cele 111 contravenþii înregistrate poliþiºtii au dat amenzi în valoare de 67.600 lei.

Avocatul poporului atacã pentru profesori Avocatul poporului a atacat la Curtea Constituþionalã Ordonanþa de urgenþã prin care a fost amînatã pînã în aprilie 2009 creºterea cu 50% a salariilor profesorilor, principalul argument fiind nerespectarea de cãtre executiv a separaþiei puterilor în stat. Avocatul poporului a atacat la CCR ordonanþa Cabinetului Tãriceanu, iar judecãtorii CCR au stabilit ca excepþiile de constituþionalitate ridicate sã fie dezbãtute la 11 noiembrie.

Gust românesc, interzis în Italia Demonstraþiile culinare de preparare a unor feluri tradiþionale româneºti au reprezentat atracþia principalã a pavilionului Casa Romania instalat vineri la Roma, în Piazza di Cinquecento, în cadrul campaniei „Romania, piacere di conoscerti”, chiar dacã degustarea chifteluþelor ori a sarmalelor cu mãmãliguþã ºi smîntînã a fost interzisã vizitatorilor de legea italianã. „Legea italianã nu permite decît restaurantelor sã ofere mîncare publicului”, a explicat una dintre responsabilele agenþiei italiene Playteam, implicatã în desfãºurarea campaniei.

SÃ-ÞI SPUN CEVA de Cornel Nistorescu

Subiectul Securitatea nu-ll intereseazã pe Traian Bãsescu decît în mãsura în care ar mai putea compromite un adversar. Iar Vadim a redeschis subiectul doar pentru a mai alunga din spectatorii lui Cristoiu ºi Valentin Stan

DECLARAÞII. Preºedintele ºi premierul României s-aau contrazis „live” la Bruxelles

Bãsescu ºi Tãriceanu fac show în Europa Liderii români au prezentat perspective diferite asupra evitãrii unei crize economice autohtone

PRESIUNI

Preºedintele Bãsescu ºi premierul Tãriceanu s-au contrazis vineri, la Bruxelles, pe tema mãsurilor pe care trebuie sã le ia România pentru a contracara efectele crizei economice, Tãriceanu susþinînd cã trebuie reduse cheltuielile publice, iar preºedinte cã reforma trebuie acceleratã în vreme de crizã, transmit corespondenþii NewsIn. Iulian Pop / pop@ftr.ro

În conferinþa de presã comunã a celor doi lideri români, premierul a avansat ideea unor scãderi ale cheltuielilor statului. „Subliniez cã într-o astfel de perioadã, linia de conduitã trebuie sã fie cãtre diminuarea cheltuielilor publice, în general, ºi orientarea cheltuielilor cãtre investiþii cu fonduri publice, astfel încît pierderea locurilor de muncã din sectorul privat sã fie într-un fel compensatã de crearea sau mãcar menþinerea locurilor de muncã din sectorul public”, a declarat Tãriceanu la finalul summitului care a avut loc la Bruxelles.

Contraziceri la vîrf ªeful executivului a apreciat cã statele membre ale UE vor aplica un set de mãsuri comune, dar cã, în acelaºi timp, fiecare stat membru trebuie sã adopte cele mai potrivite mãsuri la nivel naþional. Tãriceanu a spus cã „în niciun caz” nu trebuie accentuat consumul ºi trebuie încurajate economisirea ºi investiþiile în infrastructurã. Premierul a fost contrazis de ºeful statului care a inter-

FOTO LIVIU SCRIPCARU

ªTIRI

LUNI, 10 NOIEMBRIE 2008 www.foaiatransilvana.ro

DÃSCÃLIE. Preºedintele Bãsescu l-a prins pe premier la Bruxelles ºi i-a tras o lecþie de economie

venit spunînd cã atît România, cît ºi alte state membre au pus accent în cadrul dezbaterilor de vineri pe necesitatea accelerãrii reformei sistemelor naþionale. „Procesele de reformã trebuie accelerate ca o soluþie a creºterii vitezei de ieºire din crizã. În situaþie de crizã nu ne tragem plapuma pe cap ºi spunem «e crizã, nu mai facem nimic», ci accelerãm reformele ca o soluþie de ieºire din crizã ºi de evitare a crizelor viitoare”, a declarat Bãsescu.

În 1990, în cererea înaintatã cãtre (ºi avizatã de) Petre Roman, Eugen Barbu ºi Corneliu Vadim Tudor cereau aprobarea pentru înfiinþarea revistei România Mare ca sã-i înveþe minte pe adversarii FSNului de atunci (devenit mai tîrziu FDSN, PDSR ºi, în cele din urmã, PSD!). De data aceasta, la sfîrºitul sãu public ºi politic, Vadim a cerut sprijin pentru funcþia din Senat ºi a dat la schimb campania de minimalizare a adversarilor lui Bãsescu ºi a trupeþilor sãi. Aºa a lansat laudele grosolane la adresa bietului Stolo-

Director general: Florin Danciu

COTIDIAN EDITAT LA CLUJ-NAPOCA de Q MEDIA SRL Cluj-Napoca, str. Salcîmului nr. 30 Tel: 0364 116 173 Fax: 0264-428.077

Redactor ºef: Ovidiu Blag Redactori ºefi adjuncþi: Daniel Iftene Emil Moldovan

jan, aºa a sãrit la gîtul liberalilor ºi al pesediºtilor. Dintr-o datã, catastrofa de marinar a devenit preºedintele de nãdejde, iar gureºul Emil Boc o voce politicã tunãtoare. Între serviciile oferite (fie la modul explicit, fie la cel subînþeles) trebuie sã fi fost ºi tentativele de minimalizare a principalilor adversari ai noului sãu stãpîn politic. Adicã Ion Crisoiu, Valentin Stan ºi Mihai Gîdea . În ultimii ani, cei trei i-au produs preºedintelui tot atîtea pagube cîte i-au provocat toatã opoziþia. Calculatorul lui Valentin Stan a inventariat cu exacti-

REDACÞIA

Politic - Administraþie: Mihai Gãdãlean, Iulian Pop, Dana Domsodi, Dalia Bathory Social - Investigaþii: Rãzvan Robu, Laura ªuteu, Loredana Leonte, Adrian Vultur

Sînt în profund dezacord cu cei care propovãduiesc apocalipsa. România are mijloace sã struneascã criza (...). Nu fac nici o speculaþie de ce este propovãduitã apocalipsa dupã ei»

Efortul financiar al mãririi salariilor cadrelor didactice nu poate fi susþinut. O astfel de mãsurã ar obliga la majorarea deficitului bugetar sau la reducerea drasticã a cheltuielilor cu investiþiile» Cãlin Popescu-Tãriceanu premierul României

Traian Bãsescu

preºedintele României

Moartea lãtrãului prezidenþial »»»continuare din pagina 1

Consecinþele majorãrii salariilor profesorilor cu 50% ar fi urmate, potrivit executivului, de presiuni din partea celorlalte categorii de bugetari ºi din partea personalului din sectorul privat, pentru alinierea nivelului salariului la cel aprobat pentru personalul din învãþãmînt. Astfel, în urma creºterii „inevitabile” a salariilor din sectorul bugetar cu 50%, se va deteriora raportul dintre salariul obþinut în sectorul privat ºi cel din sectorul bugetar (în prezent cîºtigul mediu brut din sectorul public este cu 30% mai mare decât cel din sectorul privat), astfel încît se va ajunge ca veniturile salariale medii din sectorul bugetar sã fie aproape duble faþã de cele din sectorul privat.

tate toate gafele, prostiile ºi incoerenþele echipei prezidenþiale ºi ale PDL-ului.Chiar nu cred sã-i fi scãpat multe! Aici se aflã toatã cheia dezvãluirilor lui Vadim. Nu ne aflam în nici o dezbatere publicã despre rolul Securitãþii ºi despre colaboratorii acesteia. Subiectul acesta a fost minimalizat deja de multã vreme. ªi dacã ar fi sã-l reluãm, sigur Vadim (cîndva o voce a Securitãþii) nu este cea mai potrivitã persoanã pentru pentru dezbatere. El poate fi ºi caz, ºi subiect, poate chiar acuzat. Dar în nici un caz moderatorul discuþiei.

Economic: Andra Motreanu Sport: Mihai Hossu, Nicuºor Ciorbã Culturã: Horaþiu Damian Life&style: Mihaela ªteþi, Renata Tegzes

N-aº vrea sã se înþeleagã cã prin afirmaþiile mele aº presta împotriva documentului scos de el ºi întru apãrarea lui Ion Cristoiu. O asemenea discuþie este mult mai complicatã ºi nu þine de campania electoralã decît în mãsura în care am pune la cale o diversiune. Iar dacã ar fi sã discutãm despre cei doi, ar trebui sã începem oricum cu alþii, cu personalitãþi din politicã (inclusiv cu Vadim) ºi, în primul rînd, cu cei care au avut legãturi directe cu Securitatea, între care Traian Bãsescu, aflat pe un loc de frunte. Subiectul Securitatea nu-l intereseazã pe Traian Bãsescu decît în mãsura în care ar mai

Publiciºti comentatori: Cornel Nistorescu, Miruna Runcan, Ioan Groºan, Cornel Udrea, Dumitru Cerna, Ovidiu Pecican, Petru Prunea, Sabin Gherman, Adrian Vascu, Ion Mureºan, Dan Pãvãloiu, Petru Romoºan

putea compromite un adversar. Iar Vadim a redeschis subiectul doar pentru a mai alunga din spectatorii lui Cristoiu ºi Valentin Stan ºi pentru a-i bloca pe cei trei, deveniþi unul dintre cele mai puternice argumente ale alianþei PSD-PC. Cum va continua disputa? Vadim va trece destul repede la demascarea altor adversari prezidenþiali. Nu m-ar mira ca ºefii UDMR-ului sã ia locul lui Cristoiu, iar dupã ei, alþi liberali ºi PSD-iºti. În funcþie de jocurile politice disperate puse la cale de preºedintele României. Corneliu Vadim Tudor moare politic exact în felul în care a intrat în scenã. Ca un zgomotos lãtrãu prezidenþial!

Art director: Mihai Armanca Layout: Laura Stroie, Mutnean R. Károly Fotoreporteri: Liviu Scripcaru, Andrei Cotrãu Web developer: Radu Beligãr Corecturã: Elena Gãdãlean

Director vînzãri: Marcela Armanca Consultant vînzãri: Corina Baºte Traffic manager: Cristina Haþiegan Distribuþie: Rareº Samoilã

WWW.FOAIATRANSILVANA.RO office@ftr.ro, publicitate@ftr.ro


economic ² 7

LUNI, 10 NOIEMBRIE 2008 www.foaiatransilvana.ro

PREA SCUMP. Firmele de construcþii din Cluj se aprovizioneazã cu materiale din strãinãtate

Piaþa cimentului nu mai e „beton” Materiile prime se vor ieftini, deoarece cererea a cunoscut un recul

Comisia Europeanã (CE) a demarat o investigaþie în industria europeanã a cimentului, vizînd marii producãtori mondiali de ciment Lafarge, Cemex ºi Holcim. Ultima investigaþie majorã a avut loc în 1994, când CE a amendat producãtorii de ciment, printre care ºi Lafarge, pentru formarea unui cartel, dupã cum informa NewsIn sãptãmîna trecutã. „Din cîte am înþeles, Comisia Europeanã ancheteazã aceºti producãtori de ciment în ceea ce priveºte abuzul de poziþie în cadrul pieþei, ºi nu asupra monopolului de preþ”, a declarat pentru Foaia transilvanã Simona Barbu, purtãtor de cuvînt al Consiliului Concurenþei (CC). În 2005, Lafarge, Holcim ºi Carpatcement au fost amendate cu aproximativ 28 de milioane de euro de cãtre CC, pentru cã au creat o înþelegere asupra preþului de livrare al produselor. „Tranzacþiile reprezintã dovezi cu privire la intenþia de a PUBLICITATE

România e pregãtitã pentru ºomerii din Spania ºi Italia

PREÞUL CIMENTULUI

Dacã pînã acum producãtorii de ciment aveau profituri de peste 50% din cauza cererii mari înregistrate pe piaþa construcþiilor, de acum aceºtia vor fi nevoiþi sã scadã preþul de tranzacþionare, dupã cum considerã dezvoltatorii imobiliari. Constructorii clujeni preferã sã achiziþioneze ciment din afarã, decît sã plãteascã mai mult pentru produsele româneºti. Andra Motreanu / motreanu@ftr.ro

FLASH

încheia acorduri, care afecteazã concurenþa între producãtorii de ciment din România“, se specifica în decizia consiliului de la acea datã.

SC Mer Import-Export SRL comercializeazã saci de 40 de kilograme de ciment produs de cãtre Holcim la preþul de 25 de lei plus TVA. Pe de altã parte, Comat Grup vinde acelaºi tip de ciment în saci de de 50 de kilograme la 26 de lei. Exemplele au fost alese aleatoriu.

Au ridicat preþul cît au putut În 2008, piaþa materialelor de construcþie a cunoscut o creºtere fulminantã din cel de-al doilea semestru al anului, preþul acestora urcînd cu pînã la 60%, producãtorii ºi intermediarii din România profitînd de cererea ridicatã pentru astfel de produse. Tariful sacului de ciment a urcat de la o sãptãmînã la alta. „Preþul cimentului e de douã ori mai mare decît ar trebui sã fie în mod normal. Existã un monopol al producãtorilor de ciment, drept pentru care Consiliul Concurenþei i-a ºi amendat”, a menþionat Mihai Pãsculescu, director general executiv al Uniunii Generale a Industriaºilor din România, precizînd cã preþul nu este justificat

afaceri de peste 260 de milioane de euro în 2006. Conform portalului Wall Street, oficialii Lafarge au estimat cã, în acest an, compania din România va derula afaceri în valoare de 400 de milioane de euro, în creºtere cu 20% faþã de 2007. De asemenea, Holcim România a înregistrat anul trecut o cifrã de afaceri de 290 de milioane de euro, în creºtere cu 28% faþã de 2006, cînd a raportat un cuantum de 220 de milioane de euro. Holcim România SA deþine, în prezent, trei fabrici de ciment, în Turda, Câmpulung ºi Aleºd, 16 staþii ecologice de betoane ºi cinci staþii de agregate. Holcim România are aproximativ 1.400 de angajaþi.

avînd în vedere cã unele dintre utilitãþi s-au ieftinit. „Companiile importante îºi vor reduce fabricaþiile din þãrile anexe. Acest lucru este valabil pentru toate domeniile”, a adãugat Pãsculescu. „Se pare cã preþurile la materiile prime sînt destul de mari, de aceea mulþi se aprovizioneazã din afarã, însã se vor reduce de acum încolo. Pînã în acest moment, se lucra cu un profit de 50%, acum va fi cam de 8-10%. Preþul nu e chiar dublu, dar este destul de ridicat. Trebuie sã se înþeleagã cã preþul a fost dat de cãtre piaþã, pentru cã au avut clienþi ºi cerere. Din primãvarã se va regla tot sectorul imobiliar, însã perioada de

boom s-a terminat”, a estimat Augustin Abrudan, directorul companiei Beyfin. „ªi în Cluj s-a mers pe proiecte imobiliare mari: tot felul de ansambluri rezidenþiale de mii de apartamente, planuri care nu se potrivesc Clujului de acum, dar investiþiile în imobiliare deja se reorienteazã spre proiecte medii ºi mici”, a concluzionat Abrudan.

Afacerile cu ciment, în continuã creºtere Lafarge este prezentã în România ºi prin celelalte activitãþi ale sale - agregate, beton ºi plãci de gips, avînd în jur de 1.500 de angajaþi ºi înregistrînd o cifrã de

Piaþa forþei de muncã din România poate asimila ºi pînã la 500.000 de persoane, în cazul în care acestea decid sã se întoarcã din Spania ºi Italia anul viitor ºi nu existã riscul dublãrii ºomajului în 2009, a declarat duminicã, pentru NewsIn, ministrul muncii, Mariana Cîmpeanu (foto). „Nu cred cã ar fi o catastrofã dacã s-ar întoarce în þarã anul viitor 500.000 de români din Spania ºi Italia, întrucît mulþi dintre aceºtia vor putea lucra la proiectele de infrastructurã ce sînt anunþate pentru anul viitor. Din cîte ºtiu eu, majoritatea celor care s-ar putea întoarce au lucrat în construcþii ºi în agriculturã, adicã în sectoarele unde România înregistreazã cel mai mare deficit de forþã de muncã”, a afirmat Cîmpeanu. Ministrul muncii susþine cã o estimare exactã a impactului pe care îl va avea criza economicã internaþionalã asupra pieþei forþei de muncã din România va putea fi fãcutã la mijlocul anului 2009, însã nici în cele mai sumbre scenarii, rata ºomajului nu ar putea sã creascã la 8%.


8 ² sãnãtate

LUNI, 10 NOIEMBRIE 2008 www.foaiatransilvana.ro

NATURIST. O dietã alimentarã sãnãtoasã poate trata acneea, atît la tineri, cît ºi la adulþi

Tenul îþi spune ce mãnînci Glucidele ºi lipidele în exces provoacã apariþia acneei

Problemele legate de ten pot sã aparã în orice anotimp ºi nu depind neapãrat de starea vremii. Într-adevãr, specialiºtii în medicina esteticã recomandã ca pielea feþei sã fie îngrijitã în funcþie de temperatura de afarã, însã unele probleme apar chiar ºi cînd aceste îngrijiri sînt adecvate. Laura ªuteu / suteu@ftr.ro

Acneea este pricipala problemã pe care o poate prezenta pielea feþei. Aceasta este un proces inflamator acut sau cronic, respectiv de scurtã sau de lungã duratã, al glandelor sebacee de la suprafaþa tegumentului din diferite regiuni anatomice. Acneea afecteazã atît tinerii, cît ºi persoanele adulte.

„Spune-mi ce mãnînci...” Condiþiile care favorizeazã apariþia acneei sînt secreþia exageratã de sebum, exfolierea deficitarã a stratului sperficial al pielii, suprainfecþia localã, tegumentul uscat din motive variate (poluare praf/gaze, toaletarea exageratã cu degresarea completã a pielii), acumularea de reziduuri alimentare la nivelul tractului digestiv (constipaþia), alimentaþia PUBLICITATE

ECHILIBRU. Un ten fãrã probleme presupune un regim alimentar sãnãtos

bogatã în glucide ºi grãsimi hidrogenate. „Este o vorbã, spune-mi ce mãnînci, ca sã-þi spun cine eºti. Ceea ce ingerãm afecteazã sau ajutã, dupã caz, în mod evident, starea sãnãtãþii organismului. Toate acele reziduuri alimentare, care nu se eliminã cu una cu douã, rãmîn în organism ºi au

consecinþe negative. Ceea ce se depune pe pereþii interni ai colonului provine mai ales de la dulciurile rafinate, care sînt periculoase din acest punct de vedere, dar ºi din mîncarea prãjitã sau cea foarte grasã”, spune dr. Argentina Vidraºu, medic estetician.

Natural ºi fãrã complicaþii Acneea se poate trata în diverse feluri, începînd de la modificarea ºi acceptarea unui regim alimentar sãnãtos, pînã la curele de detoxifiere a organismului sau curãþarea internã a acestuia. Astfel, în cazul apariþiei acneeii, în formã cronicã sau acutã, se

poate începe cu schimbarea modului de îngrijire ºi curãþare a tenului, prin demachiere/curãþare, hidratare abundentã în fiecare searã, evitînd cu atenþie agenþii de curãþare care usucã tenul ºi pielea. Specialiºtii recomandã o atenþie sporitã în ceea ce priveºte alimentele consumate. „Alimentele cu conþinut ridi-

METODE NOI DE COMBATERE În cazul în care „terapia naturistã” nu funcþioneazã foarte bine, mai existã cîteva metode de combatere a acneei. Medicamentele antibiotice pot fi o slavare, însã se administreazã în cure de tratament scurte ºi numai la indicaþia medicului, la fel ºi concentratele cu vitamina A. În unele clinici de medicinã esteticã din România, se aplicã tratamentele non invazive împotriva acneei, numite colonhidroterapia ºi radiage-ul. Prima metodã presupune curãþarea ºi dezintoxicarea internã, care se face în maximum patru ºedinþe la un interval de douã sãptãmîni. Procedura se poate aplica anual. Radiage-ul constã în tratamentul local cu radiofrecvenþã pentru a dezinfecta, avînd un efect antiinflamator ºi de reglare a secreþiei de sebum.

cat de cacao ºi glucide sînt contraindicate celor care prezintã risc de apariþie a acneei. Se indicã suplimentele de fibre alimentare în dietã, supliment zilnic de Omega 3, care se gãseºte în peºtele oceanic, pentru a crea un echilibru în secreþia de sebum ºi tratarea sau prevenirea tranzitului intestinal lent”, explicã dr. Vidraºcu.

Alimentaþia sãnãtoasã previne rãcelile În ultima lunã, 49.000 de români s-aau îmbolnãvit de infecþii respiratorii acute De la jumãtatea lunii octombrie, nouã români au murit de pneumonie, iar în intervalul 27 octombrie 2 noiembrie, aproape 49.000 de persoane s-au îmbolnãvit de infecþii respiratorii acute, conform datelor centralizate de Ministerul Sãnãtãþii.

Spãlatul pe mîini, împotriva infecþiilor Medicii susþin cã o alimentaþie bogatã în fructe ºi legume, alãturi de o igienã personalã strictã, ajutã la prevenirea rãcelilor ºi a gripei specifice sezonului rece. „Merele, strugurii, lãmîile, morcovii ºi sfecla roºie conþin vitamine care întãresc sistemul imunitar ºi ajutã organismul în lupta cu microbii. Alãturi de o alimentaþie sãnãtoasã, este foarte important ca oamenii sã se spele pe mîini cît mai des ºi sã foloseascã batistele la strãnut ºi tuse”, a declarat medicul de familie Adriana Bulicã, citatã de NewsIn. Evitaþi aglomeraþiile De asemenea, reprezentanþii Ministerului Sãnãtãþii recomadã populaþiei evitarea aglomeraþiilor, a contactului cu persoanele rãcite sau gripate ºi a staþionãrii timp îndelungat în frig, o îmbrãcãminte corespunzãtoare sezonului precum ºi aerisirea încãperilor ºi a locurilor de mun-

cã. La primele semne de boalã, românii sînt sfãtuiþi sã se prezinte la doctor ºi sã nu ia medicamente decît la recomandarea medicilor. Doctorii avertizeazã cã antibioticele nu trateazã infecþi-

ile virale ºi nu impiedicã transmiterea virusurilor de la o persoanã bolnavã la alta. Pentru a preveni bolile specifice sezonului rece, specialiºtii sfãtuiesc populaþia sã se vaccineze antigripal.


LUNI, 10 NOIEMBRIE 2008 www.foaiatransilvana.ro

tehnologie ² 9

PROGRES. Milioanele de utilizatori ai youtube.com primesc ce aºteaptã demult

FLASH

YouTube preia ºi filme de la Hollywood Site-uul va gãzdui în curînd lungmetraje ºi seriale cunoscute

YouTube a declarat recent cã e în tratative cu studiouri de la Hollywood de a difuza lung metraje în cadrul reþelei de sharing video pe care o deþine. Siteul este accesat de milioane de utilizatori zilnic, iar acum e timpul ca acestora sã li se ofere mai mult decît conþinut video scurt. Andrei Cotrãu / cotrau@ftr.ro

Filme gratuite, care ruleazã cu advertising, ar fi o gãselniþã aducãtoare de mulþi bani pentru YouTube, deoarece popularitatea reþelei în lume este foarte mare. Nu se ºtie exact care studiouri americane sînt implicate în negocieri, însã siteul de ºtiri NET sugereazã cã serviciul în cauzã poate fi implementat oricînd în urmãtoarele 90 de zile. În consecinþã, discuþiile sînt într-un stadiu foarte avansat, probabil în cel în care echipele de avocaþi trec în revistã sutele de pagini de contracte tipãrite în font mic. YouTube s-a cam chinuit sã atingã performanþele financiare stabilite de Google, încã de cînd acesta a cumpãrat siteul la preþul de 1,65 de miliarde de dolari în anul 2006.

Copycat Decizia de a se „împerechea” cu filme de lungmetraj nu aparþine în totalitate Google, la fel cum

aproape tot din ceea ce face compania reprezintã idei împrumutate de la alþii ºi cizelate. Siteul rival Hulu, deþinut de reþelele americane Fox ºi NBC, a difuzat de-a lungul unui an de existenþã o bibliotecã destul de vastã de programe TV ºi filme, lucru care l-a propulsat foarte sus într-un rãstimp foarte scurt. Acelaºi este ºi cazul iPlayer-ului de la BBC, care a difuzat peste 160 de milioane de programe în ultimul an. Vãzînd veniturile ºi segmentele pe care le-ar putea deþine ºi ei, cei de la Google au urmat trendul, iar abordarea YouTube probabil cã va rade de pe picioare companiile rivale.

Adio DVD Creºterea spectaculoasã a vizionãrii on-demand în defavoarea celei tradiþionale, în funcþie de program, este motivatã de bazarea tot mai mare a consumatorilor pe serviciile web în a vedea ceea ce au ratat la televizor. Iar

MONOPOL. Computerul va înlocui încet încet televizorul, radioul, cinematografele ºi probabil viaþa socialã

reþelele online s-au prins de acest trend ºi încep sã îl capitalizeze. Pentru Hollywood, aceasta reprezintã o mare schimbare comportamentalã. Deºi vînzãrile de DVD-uri continuã sã fie puternice, un studiu realizat de compania Ipsos reflectã faptul cã programele ºi show-urile televizate reprezintã 55% din întreg conþinutul video cãutat de cãtre tineri. De musai ca de bunã-voie, studiourile americane încep sã

Acþiunile Yahoo, în cãdere liberã Directorul companiei a supãrat acþionarii ºi va fi demis S-ar putea ca zilele lui Jerry Yang (CEO Yahoo Corp.) sã fie numãrate în urma scãderii drastice a valorii acþiunilor companiei. Pãrerea generalã e cã declinul s-a produs în urma deciziilor directorului. În mijlocul zilei de vineri, acþiunile Yahoo au scãzut cu 14%, ajungînd la valoarea de 12.15 dolari, în urma unei declaraþii a lui Steve Ballmer (ºeful executiv Microsoft) în care acesta nega orice interes al companiei pe care o reprezintã de a achiziþiona Yahoo.

De douã ori refuz În urmã cu cîteva luni, Microsoft a fãcut douã oferte consecutive de a cumpãra integral motorul de cãutare numãrul 2 în lume, dar Jerry Yang, directorul Yahoo, a refuzat. Motivul declarat al refuzului a fost valoarea sumei oferite per acþiune, consideratã de Yang a fi prea micã. Aceasta era de 33 de dolari, aproape de trei ori mai mult decît valoreazã Yahoo în prezent. Decizia de a nu vinde Yahoo a fost sprijinitã de majoritatea membrilor comisiei companiei, deºi a generat o revoltã din partea acþionarilor, dintre care unii doreau ca Yang sã fie înlocuit, împre-

RESEMNARE. Ghinionul ºi lãcomia se pare cã îl vor da jos pe Jerry Young de la ºefia Yahoo

unã cu mai mulþi membri ai comisiei. Din pãcate pentru companie, lovitura nu a reuºit. Ulterior s-a observat cã Jerry Yang refuzase Microsoft în speranþa unei alianþe cu Google. Aceasta urma sã sporeascã publicitatea online a Yahoo ºi încasãrile acesteia, fãrã a fi nevoie de o vînzare integralã. Dar Departamentul de Justiþie SUA a ameninþat acum cîteva zile cã va ataca în instanþã o eventualã alianþã între cei doi giganþi, fiindcã ar contraveni reglementãrilor antitrust. Deºi Yahoo dãdea semne cã ar fi dispus sã meargã în instanþã pentru aceastã decizie, Google a anunþat public cã se va retrage din afacere, fiindcã nu

doreºte sã ajungã la tribunal. Probabil cã ºansele de reuºitã erau foarte mici. Investitorii ºi-au pus atunci speranþele într-o revenire a Microsoft asupra ultimei oferte, de 47,5 miliarde de dolari. Dar refuzul categoric al lui Ballmer a avut drept consecinþã scãderea violentã a valorii acþiunilor, provocatã de gonirea investitorilor, iar acest lucru a fost considerat drept ultimul cui din sicriul lui Yang. Acþionarii au depãºit deja simpla nemulþumire, iar din perspectiva generalã, prima întrunire a acestora va fi ºi ultima a lui Yang în scaunul de director. Andrei Cotrãu

priceapã cã online-ul ia locul încet dar sigur distribuþiei de DVDuri. Pentru consumatori, netul e mai rapid, mai accesibil ºi cu siguranþã, mai ieftin. Nu toate studiourile vor face parte din aceastã înþelegere cu YouTube. PaPUBLICITATE

ramount ºi DreamWorks e puþin probabil sã semneze, dat fiind cã YouTube se aflã blocat într-un proces de miliarde de dolari cu una din firmele lor, Viacom, în urma acuzaþiei cã YouTube ar fi încurajat încãlcarea copyright-ului.

Panasonic cumpãrã Sanyo

Panasonic ºi Sanyo, douã dintre cele mai cunoscute ºi mai puternice companii producãtoare de electronice japoneze, au declarat cã vor sã fuzioneze. Aceastã decizie a fost luatã aparent în urma deteriorãrii rapide a mediului consumator, în care cele douã companii numãrã vînzãri combinate de peste 111,5 miliarde de dolari. Discuþiile între cele douã firme ar putea propulsa Sanyo, companie mult mai micã, într-un subsidiar Panasonic, lucru care îi va creºte vînzãrile cu mult. Termenii contractuali ºi preþul vor fi fãcute publice pînã la sfîrºitul anului. Potenþiala uniune vine într-un moment în care piaþa electronicelor suferã o cãdere abruptã în cheltuitul la discreþie, din moment ce cumpãrãtorii, speriaþi de criza economicã globalã ºi de uraganele de la burse, îºi þin portofelele la ferealã de televizoare, frigidere ºi camere video. În general, de cam tot ceea ce ar putea produce Panasonic ºi Sanyo, împreunã sau separat. Aceastã stopare momentanã a consumului de electronice nu afecteazã numai companiile japoneze, ci pe cele din lumea întreagã.


10 ² lumea vãzutã de la Cluj

ªTIRI Anglia se teme din nou de emigranþi Guvernul de la Londra se teme cã deruta economicã din Europa va aduce un nou val de imigranþi în Marea Britanie ºi va extinde prin urmare reglementãrile aspre din domeniul imigraþiei, pentru a împiedica venirea altor mii de români ºi bulgari, relateazã The Sunday Mirror, citat de NewsIn. Guvernul se teme cã, din cauza crizei, imigranþii se vor îndrepta cãtre Marea Britanie „cãutînd cu disperare locuri de muncã”, potrivit tabloidului britanic. Prelungirea restricþiilor va însemna cã românii ºi bulgarii - spre deosebire de alþi muncitori din UE - nu vor putea solicita slujbe în cadrul firmelor britanice. Numai cei care au personalitate juridicã, liber-profesioniºtii, muncitorii sezonieri din agriculturã ºi studenþii din cele douã þãri vor putea lucra în Marea Britanie.

Minicentralã nuclearã instalatã în România O centralã nuclearã mai micã decît o magazie pentru unelte de grãdinã, dar capabilã sã asigure energia pentru 20.000 de locuinþe, va fi de vînzare peste cinci ani, iar România ar fi prima þarã în care va fi instalatã, susþine sãptãmînalul britanic The Observer, citat de NewsIn. Centrala a fost conceputã de oamenii de ºtiinþã de la Los Alamos, laboratoarele guvernamentale americane care au dezvoltat ºi prima bombã atomicã. O astfel de centralã va costa aproape 25 de milioane de dolari. La o comunitate de 10.000 de locuinþe, ar reveni de platã 250 de dolari de fiecare cãmin, un preþ convenabil, mai ales ca energia va costa 10 cenþi pe watt. Reactoarele, care au un diametru de cîþiva metri, vor fi livrate cu ajutorul unui camion. Trebuie realimentate doar o datã la 7-10 ani, scrie The Observer.

Douã maºini la preþ de una Un concesionar britanic, afectat de crizã, a gãsit un remediu pentru a scãpa de stocul sãu de maºini nevîndute: la una cumpãratã, oferã încã una gratuit, relateazã AFP. Deºi acesta oferea deja de o lunã la jumãtate de preþ maºinile sale, tot nu reuºise sã aibã vînzare. Atunci, a avut ideea sã sã afiºeze pe site-ul sãu internet un anunþ cu litere mari: „Douã la preþ de una”, adicã douã maºini la preþul de 20.000 de lire (circa 24.000 de euro). Se pare cã succesul nu a întîrziat sã aparã.

PUBLICITATE

LUNI, 10 NOIEMBRIE 2008 www.foaiatransilvana.ro

PREDICÞII. Fondul Monetar Internaþional estimeazã cã toate statele vor trece în 2009 printr-o o perioadã de recesiune

Spania, nevoitã sã investeascã în ºomeri Guvernul a anunþat cã poate bloca plata creditelor luate de cei care ºi-aau pierdut locul de muncã

Guvernul spaniol a adoptat sîmbãtã un pachet de mãsuri pentru „dinamizarea” sectorului imobiliar ºi pentru a-i ajuta pe ºomerii care au dificultãþi sã-ºi ramburseze împrumuturile imobiliare, informeazã AFP, citat de NewsIn. În cealaltã parte a Europei, guvernul leton a fost nevoit sã mai preia controlul unei bãnci, pentru a o salva de la faliment. Iulian Pop / pop@ftr.ro

Guvernul spaniol a adoptat trei mãsuri importante pentru dinamizarea pieþelor funciare ºi imobiliare, a declarat numãrul doi în executivul spaniol, Maria Teresa Fernandez de la Vega, la încheierea consiliului de miniºtri. Douã dintre aceste mãsuri vizeazã favorizarea tranzacþiilor cu terenuri aparþinînd statului spaniol pentru a construi aici locuinþe sociale. O a treia mãsurã priveºte lansarea unui apel de oferte pentru achiziþionarea de terenuri în vederea construirii de 15.000 pînã la 20.000 de locuinþe sociale cu o investiþie globalã de 2,5 miliarde de euro, a mai spus de la Vega.

Mãsuri speciale pentru ºomeri Guvernul a adoptat, de asemenea, mãsurile deja anunþate luni de premierul Jose Luis Rodriguez Zapatero vizînd sã ajute ºomerii în special prin îngheþarea parþialã timp de doi ani a rambursãrii împrumuturilor imobiliare pentru cei care ºi-au pierdut locul de muncã. De aceastã mãsurã ce va avea un caracter voluntar „vor putea beneficia circa 500.000 de persoane”, a spus Zapatero la începutul sãptãmînii trecute. Guvernul de la Madrid a mai confirmat sîmbãtã acordarea unui ajutor financiar întreprinderilor care angajeazã ºomeri, în valoare de 1.500 de euro pe an pentru fiecare persoanã angajatã. Economie în picaj Spania se confruntã de circa un an cu o bruscã încetinire eco-

AJUTOR. Premierul spaniol, Jose Luis Rodriguez Zapatero, le dã mãsuri de stînga celor traºi pe dreapta de criza financiarã

LETONIA SE GÎNDEºTE LA FMI Parex, a doua bancã din Letonia, a fost preluatã sîmbãtã de stat, conform anunþului fãcut de guvernul leton, în contextul în care criza financiarã globalã a afectat mica þarã balticã, relateazã Reuters, citat de NewsIn. Premierul leton Ivars Godmanis a anunþat, dupã o ºedinþã guvernamentalã, cã este posibil sã cearã ajutorul Fondului Monetar Internaþional (FMI) sau al Uniunii Europene (UE). Oficialii guvernamentali au arãtat cã au fost nevoiþi sã preia 51% din Parex, creatã dupã prãbuºirea Uniunii Sovietice, deoarece banca a fost afectatã de criza financiarã mondialã. Godmanis a spus cã alte bãnci nu au nevoie de ajutor. Parex avea active de 5,42 miliarde dolari. Întrebat dacã existã nevoia unei finanþãri din partea FMI sau UE, Godmanis a spus cã „vom lua o asftel de decizie, dacã va fi nevoie”.

nomicã legatã de spargerea balonului imobiliar ºi agravatã în ultimele luni de criza financiarã internaþionalã.

Potrivit unei estimãri a Bãncii Spaniei publicatã sãptãmîna trecutã, economia spaniolã a înregistrat o scãdere cu 0,2% a

AFECTATE DE RECESIUNE Oficialii Fondului Monetar Internaþional (FMI) vor ca în cadrul viitorului summit G20, de la Washington, sã se discute o serie de soluþii monetare ºi fiscale suplimentare, pentru rezolvarea crizei financiare globale, aratã Reuters. Într-o scrisoare adresatã liderilor G20 - cele mai industrializate þãri ºi economiile emergente -, directorul FMI, Dominique StraussKahn, a spus cã guvernele trebuie sã facã mai mult pentru limitarea crizei creditelor, ce afecteazã întreaga economie globalã. „Politici monetare ºi fiscale adiþionale trebuie sã fie pe agenda summitului”, a spus StraussKahn într-o scrisoare din 6 noiembrie, obþinutã sîmbãtã de Reuters. Strauss-Kahn a spus cã liderii G20 care se vor reuni la Washington trebuie sã se asigure cã FMI are suficiente fonduri pentru a ajuta þãrile sã facã faþã crizei globale. Toate þãrile vor fi afectate de recesiunea provocatã de criza financiarã din Statele Unite. Creºterea economicã mondialã va ajunge la 2,2% în 2009, faþã de 3,7% din 2008, potrivit FMI.

PIB-ului în trimestrul al treilea. La rîndul sãu, ºomajul a crescut la 11,33% în trimestrul al treilea, situîndu-se la cel mai înalt nivel

din ultimii patru ani, în timp ce vînzãrile de locuinþe sînt în cãdere liberã (-36,8% pe an în luna august).

„Bronzul” lui Obama naºte scandaluri Italienii cred cã Berlusconi a fãcut o gafã ºi l-aa jignit pe preºedintele SUA Cu ocazia conferinþei de presã comune cu preºedintele rus Dimitri Medvedev dupã summitul interguvernamental ruso-italian de la Moscova, ºi imediat dupã anunþul alegerilor din America, era inevitabilã ºi întrebarea cu privire la viitorul relaþiilor dintre Rusia ºi SUA. Preºedintele Consiliului de Miniºtri, Silvio Berlusconi, a declarat cã va face tot ce-i stã în putinþã pentru ca „relaþiile dintre SUA ºi Rusia sã se poatã dezvolta cît mai bine. Faptul cã liderii acestor douã þãri aparþin noii generaþii este cu siguranþã un bun punct de pornire. ªi

apoi - a adãugat el pe un ton glumeþ - Obama este tînãr, frumos ºi bronzat, ca atare cred cã se poate instaura o bunã colaborare”. Adjectivul „bronzat” o fi fost o „gafã”, pentru cã, dupã cum susþin unii, este o ofensã la adresa Americii negre, sau un compliment periculos, sau, poate, o „replicã simpaticã”. În mod cert, a provocat curiozitatea presei mondiale, dar, mai cu seamã, a fãcut sã izbucneascã o serie de polemici dure în Italia ºi nemulþumirea opoziþiei, noteazã ziarul La Stampa, citat de Agerpres. În replicã, însã Berlusconi a

þinut sã sublinieze cã „bronzat” era doar un „compliment” ºi cã dacã unii din Italia nu l-au înþeles sînt niºte „imbecili’” ºi „sã ne fereascã Dumnezeu de imbecili”. „Atunci cînd faci o referire la noul preºedinte al Statelor Unite ºi îl numeºti «bronzat», pericolul nu rezidã în jignirea clarã adusã demnitãþii persoanei, ci în faptul cã aceasta înseamnã un rasism insinuant ºi perfid ºi, de aceea, este periculos”, opineazã Massimo Arcangeli, decan al Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine la Universitatea din Cagliari, citat de La Repubblica.


mozaic ² 11

LUNI, 10 NOIEMBRIE 2008 www.foaiatransilvana.ro

Republica

Numai peste cadavrul ei Regie: Jeff Lowell Cu: Eva Longoria Parker, Paul Rudd, Lake Bell Orele: 13.00, 15.30, 18.00, 20.30, 23.00 Preþ bilet: 10 lei ºi 8 lei (redus la ora 13.00 ºi 23.00)

Arta

Haotica Ana Regia: Julio Medem Cu: Charlotte Rampling, Manuela Velles Orele: 14.30, 17.00, 19.30, 22.00 Preþ bilet: 7 lei ºi 5 lei (redus la ora 14.30 ºi 17.00)

Victoria

Înºelat de Sarah Marshall Regia: Nicholas Stoller Cu: Paul Rudd, Jonah Hill, Jason Segel Orele: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30

Cinema City

Cãlãtorie spre centrul Pãmîntului Regia: Eric Brevig Cu: Brendan Fraser Orele: 13.15, 15.15

Citeºte ºi arde Regia: Ethan Coen, Joel Coen Cu: George Clooney, Brad Pitt, Frances McDormand, John Malkovich Orele: 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30 Cursã mortalã Regia: Paul W. S. Anderson Cu: Jason Statham, Joan Allen Orele: 17.30, 19.45, 22.00 Dezastre ºi alte catastrofe Regia: Jason Friedberg, Aaron Seltzer Cu: Carmen Electra, V. Wildman Orele: 18.15 Doi burlaci ºi-o... blondã Regia: Howard Deutch Cu: Kate Hudson, Jason Biggs, Dane Cook Orele: 15.00, 19.30, 21.45 Ducesa Regia: Saul Dibb Cu: Keira Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte Rampling Orele: 14.45, 17.00, 19.30, 21.45 Hellboy ºi Armata de aur Regia: Guillermo del Toro Cu: Selma Blair, Ron Perlman, Jeffrey Tambor Orele: 16.45 Iepuraºul casei Regia: Fred Wolf Cu: Anna Faris, Emma Stone Orele: 14.00, 16.00, 20.15, 22.30 Mama are un nou iubit Regia: George Gallo Cu: Antonio Banderas, Meg Ryan Orele: 13.45, 17.30, 20.45, 22.45 Mamma mia! Regia: Phyllida Lloyd Cu: Colin Firth, Meryl Streep, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard Orele: 14.15, 21.45 Ochi de vultur Regia: D. J. Caruso Cu: Shia LaBeouf, M. Monaghan Orele: 13.15, 15.30, 17.45, 20.00, 22.15 Oglinzi malefice Regia: Alexandre Aja Cu: Kiefer Sutherland, Paula Patton Orele: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45 Wall-E Regia: Andrew Stanton Cu: Ben Burtt, Fred Willard Orele: 14.45, 16.45, 18.45 Quantum of Solace: Partea lui de consolare Regia: Mark Foster Cu: Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric Orele: 13.30, 15.45, 18.00, 20.15, 22.30 Preþ bilet: 13 lei pînã la ora 17.00 ºi 15 lei dupã ora 17.00 Studenþi ºi elevi – 11 lei pînã la ora 17.00 ºi 13 dupã ora 17.00

PROGRAM

Care crizã financiarã?

10 NOIEMBRIE Dancing Night Club Autograf, ora 18.00

Sfîrºitul de sãptãmînã a adus pentru Iulius Mall profituri cu peste 60 % mai mari decît în ziua deschiderii mall-uului

Pro Campus Party Irish & Music Pub, ora 20.00

În acest sfîrºit de sãptãmînã, Iulius Mall a aniversat un an de prezenþã la Cluj. Organizatorii au pregãtit mai multe evenimente, printre care concerte, prezentãri de modã, ºedinþe foto, de machiaj sau hair styling ºi o noapte în care magazinele au fost deschise pînã la orele dimineþii.

Fun & Crazy Party Club Seven, ora 22.00 Retro Party Club Obsession, ora 22.00

11 NOIEMBRIE Concert De La Funk Club Autograf, ora 21.00

Laura ªuteu / suteu@ftr.ro

Deºi s-au anunþat mai multe reduceri, unele dintre ele nu erau valabile, iar altele prea mici pentru a fi luate în seamã. Printre figurile cunoscute invitate la aniversare, s-au numãrat moderatorii Daniel Buzdugan ºi Mihai Morar, designerul Cãtãlin Botezatu ºi trupa Holograf, care a ºi susþinut un concert. Înaintea prezentãrii de modã a noilor colecþii semnate Cãtãlin Botezatu, creatorul a fãcut un top al celor mai bine îmbrãcaþi oameni din România, pe regiuni. „Bucureºtenii, clar, sînt creme de la creme. Urmeazã timiºorenii, iar pe ultimul loc sînt, bineînþeles, moldovenii. Clujenii se situeazã undeva la limita bunului-simþ”, a declarat Botezatu.

O sutã de mii de insomniaci Numãrul celor care au vizitat mall-ul din Gheorgheni în noaptea de 8/9 noiembrie se ridicã la 100.000, iar cifra vînzãrilor din

Dead Vows – trash punk (Suedia) Club Roland Garros, ora 21.00 Rockotecã Hard Club, ora 22.00 Eldad Tarmu – jazz (SUA) Club Roland Garros, ora 23.00

ASTÃZI ÎN ISTORIE FOTO: ANDREEA VANEA

CINEMA

FANDOSIT. Cãtãlin Botezatu, prezent la aniversarea Iulius Mall, nu are o pãrere prea bunã despre vestimentaþia clujenilor

SHOPPERI. Un sfert din oraº ºi-a petrecut noaptea de 8/9 noiembrie în incinta Iulius Mall

pere ºi sã se distreze mai bine noaptea decît ziua. În medie, vînzãrile au fost cu peste 60% mai mari decît în urmã cu un an, în ziua marii deschideri”, a declarat Lilian Furtunã, Shopping Center Manager al Iulius Mall Cluj.

aceastã noapte este de patru ori mai mare pentru unele magazine. „Magazinele din mall au înregistrat vînzãri record, a fost cea mai profitabilã «zi» de la deschiderea Iulius Mall pînã în prezent, cu siguranþã putem sã spunem cã li se potriveºte clujenilor sã cum-

11,5

milioane este numãrul celor care au vizitat Iulius Mall de la deschidere pînã în prezent

Uite Bamboo, nu-i Bamboo!

Botezatu a anunþat cã, din cauza crizei economice, clubul nu se va deschide la data stabilitã

Creatorul de modã Cãtãlin Botezatu, prezent weekendul acesta la Cluj, a dat o veste proastã snobilor din oraº: Bamboo nu se va mai deschide în 20 noiembrie, ci cu o sãptãmînã întirziere. „Deºi toate materialele

au fost plãtite, acestea întîrzie sã soseascã”, a declarat Adelina Chiºu, PR specialist Bamboo. „Am avut de ales între a face Bamboo Braºov ºi Bamboo Cluj. Am ales varianta din urmã pentru cã meritaþi”, a spus Botezatu.

Acesta a explicat cã Bamboo nu vrea sã elimine concurenþa ºi cã localul va avea ºi o zonã VIP, pentru snobi. „A fi snob nu e un defect. Oamenii cu bani doresc sã fie poziþionaþi în altã parte decît ceilalþi, sã îºi arate în voie noile

CALENDAR

VREMEA

10 NOIEMBRIE

12

ORTODOX

13

Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast ºi Sosipatru; Sf. Mc. Orest

GRECO -CATOLIC

Sf Ap Erast, Olimp, Sosipatru ºi cei împreunã cu dînºii (sec I); Sf m Orest (sec III) În timpul sãpt Ap ºi Ev sãpt 25 dR

16 15

11

o

o

13

15

o

10

6 12 11

Ss. Leon cel Mare, pp. înv. **; Tiberiu

12

PREÞ CARBURANÞI

o

CLUJ 12 C

o

o

o

o

ROMANO -CATOLIC

3.86 lei Petrom Benzinã + Benzinã 3.68 lei Rompetrol Benzinã 95 3,51 lei Petrom Motorinã + 4.31 lei Rompetrol Motorinã 3.83 lei Petrom GPL 1,95 lei staþii neafiliate

o

14

o

o

o

o

12

o

o

13

o

13

o

achiziþii”, explicã imaginea Bamboo. Tot Botezatu a povestit cum, de foarte multe ori, oamenii normali merg în club ca sã vadã aceste VIP-uri, fãcînd parte din deliciul serii. Luiza Meseºan

Astãzi, cerul va fi parþial înnorat, cu foarte mici ºanse de precipitaþii. Vîntul va sufla foarte slab, cu aproximativ 6 km/h, din direcþia E-SE. Temperaturile vor fi cuprinse între maxima de 12° C ºi minima de -2° C. Odatã cu lãsarea întunericului, cerul va fi mai mult senin. MARÞI Vom avea parte de cer senin, însã va fi destul de frig. Mercurul din termometre va urca pînã la maxima de 11° C ºi nu va coborî mai jos de -2° C. Atît pe timpul zilei, cît ºi dupã lãsarea serii, nu vor exista ºanse de precipitaþii.

Dej 14° C, Turda 12° C, Bãiºoara 9° C, Vlãdeasa 4° C, Huedin 11° C

1483: s-a nãscut Martin Luther, scriitor ºi reformator german. Prin traducerea „Bibliei” (15171546) a contribuit la crearea limbii germane supradialectale, deschizând o epocã nouã literaturii moderne („Despre libertatea unui creºtin”). 1508: a apãrut, din iniþiativa lui Radu cel Mare (14951508), Liturghierul slavon, tipãrit de cãlugãrul Macarie, prima carte tipãritã în Þara Româneascã. 1688: s-a terminat tipãrirea Bibliei în limba românã. Textul a fost definitivat din iniþiativa lui ªerban Cantacuzino, domnul Munteniei. 1871: exploratorii Henry Stanley ºi David Livingstone se întîlnesc pentru prima oarã. Amîndoi iau parte la expediþii de cãutare a izvoarelor Nilului. 1891: A murit Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, poet francez, reprezentant al simbolismului, creator al versului liber ºi al sinesteziei 1898: Biblioteca Academiei Române a devenit bibliotecã publicã pentru cercetãtori 1918: Declaraþia de independenþã a Poloniei. 1928: a apãrut la Bucureºti „Kalende. Revistã lunarã, literarã ºi ºtiinþificã” sub conducerea lui Vladimir Streinu, ªerban Cioculescu, Pompiliu Constantinescu º.a.; revista a apãrut pînã în martie 1929. 1926: Hirohito a devenit al 124lea împãrat al Japoniei. 1951: a fost efectuatã prima convorbire telefonicã la distanþã, fãrã sã fie nevoie de asistenþa unui operator. 1970: Marele Zid Chinezesc a devenit obiectiv turistic. 1977: s-a nãscut Brittany Murphy, actriþã americanã. 2008: Ziua internaþionalã a ºtiinþei pentru pace ºi dezvoltare, organizatã sub egida UNESCO.


12 ² mica publicitate AUTO Vând piese din dezmembrãri Ford Escort 1.6 B an fabricaþie 1985, Opel vectra din 92, 1.6 B, Opel Astra din 93, 1.4 B, Logan 1.4 MPI, Dacia Nova, 1.6 B, SuperNova T2, 1.6 D, Audi 80, 1.6 D, Dacia toate tipurile. Tel. 0746 886171. Cumpãr orice autoturism pentru dezmembrãri sau pentru fier vechi, indiferent de stare sau an. Asigur Transport. Tel. 0746 886171 Vînd Skoda Favorit din anul 1994, VT 2010, toate taxele la zi, stare foarte bunã de funcþionare. Preþ 4.500 RON, negociabil. Telefon: 0747 504068, 0264 598874 Vînd Dacia 1300, an de fabricaþie 1986, preþ 500 euro. Telefon: 0740 452048. Vînd Dacia 1300, anul fabricaþiei 1974, în stare bunã de funcþionare, VT 2010, asigurare 2009. Str. Belgrad nr. 7, dupã ora 17. Telefon: 0364 430731

ANGAJARI Societate comercialã angajeazã muncitori pentru atelier vulcanizare condiþii avantajoase, salariu motivat. Tel:0740 796277 Angajez personal vînzãtor la chioºc alimentar. Telefon: 0743 701448 Cãutãm colaboratori agenþie imobiliarã, procent atractiv, program flexibil, acces bazã de date. Nu este necesarã experienþa în domeniu. Cerinþe: persoanã dinamicã, cu iniþiativã, abilitãþi de comunicare ºi organizare. Str. Horea, nr.78/18. Tel./fax: 0264 590 337, tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035.

SERVICII PFA, electrician maghiar, execut instalaþii electrice 400/230 V (volþi), prize de pãmînt, staþii de paratrãsnet etc. Emit facturã ºi chitanþã. Telefon: 0720 544517.

CHIRII Caut garaj de închriat str. Fabricii de Zahãr. Tel. 0745 416417. P.F. Închiriez apartament cu 2 camere dependinte, mobilat pentru un cuplu sau 2 fete, nefumatoare.Strada Baiºoara cartieru Ghiorgheni. Telefon: 0746915020 Dau în chirie apartament 2 camere, finisat, mobilat, utilat, camere decomandate, în zona paºapoarte, Cipariu. Telefon: 0752 126656 Ofer urgent pentru închiriere apartament cu 2 camere decomandate, utilate, mobilate, în cart. Anatole France, Piaþa Cipariu. Telefon: 0752 126656 Dau în chirie apartament cu 2 camere ºi dependenþe pentru cuplu sau 2 fete nefumãtoare. Telefon: 0746 915020 PF închiriez ap. 2 camere, Titulescu, parter, decomandat, nemobilat, bucãtãrie mobilatã, CT, mochetã. Tel. 0264 440104 Crez Imob închiriazã vilã nouã D+P+M,curte, mobilatã ºi utilatã în cart. Europa, stradã asfaltatã, preþ 1600 euro/lunã. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob închiriazã vilã nouã, superfinisatã, zonã centralã, SU 450 mp D+P+E+M, preþ 3000 euro/lunã. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob închiriazã apartament 3 camere pe str. Traian Moºoiu, etaj intermediar, preþ 550 euro/lunã. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob închiriazã vilã, zona centrala, D+P, suprafaþã 600 mp, curte mare idealã pentru orice activitate, preþ 5.500 euro/lunã. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax:

LUNI, 10 NOIEMBRIE 2008 www.foaiatransilvana.ro

Închiriez apartament 2 camere, ultrafinisat ºi mobilat, str. Aurel Vlaicu nr. 1. Preþ 450 euro, informaþii la telefon 0744 660339. 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob închiriazã spaþii pentru birouri, douã nivele, 1160 mp, et. 2/4, zona B-dul Muncii, preþ 8 euro + TVA/mp. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Închiriez în Piaþa 14 iulie nr. 8, apartament 2 camere pentru cuplu de tineri sau 3 persoane nefumatoare, chirie 300 euro + costuri. Garanþie una luna avans. Telefon: 0724 494058 Dau in chirie pentru spatiu birou avocat, cabinet medical, camera, bucatarie, baie. 38 mp, pe strada Memorandumului numarul 2/14. Pretul mai ieftin decat piata. Telefon: 0741565684 Imobil Star dã în chirie casã nou construitã pentru locuinþã, mobilatã ºi dotatã cu aparaturã electrocasnicã, living + 4 dormitoare, grãdinã amenajatã, preþ 1800 euro/luna. Tel. 593049, 0744 784389 Imobil Star închiriaza în Mãnãºtur, pe str. Hameiului, case nou construite, ultrafinisate, s.u. 150 mp, living, 3 dormitoare, 3 bai, balcoane, 2 parcari, gradina, D+P+M, nemobilat/mobilat. Pret 1100 euro. Tel 593049, 0746 237717, locuinte@imobilstar.ro Imobil Star închiriazã pe strada Corneliu Coposu, casã nouã, ultrafinisatã, s.u. 120 mp, 4 camere decomandate, ideale ptr. birouri, sediu firmã. Casa dispune de un depozit de 100 mp. Preþ 1000 euro, negociabil. Tel. 593049, 0746 237717, locuinte@imobilstar.ro Imobil Star dã în chirie numai pentru locuinþã casã compusã din 2 camere, baie, bucãtãrie, situatã ultracentral, finisatã, mobilatã, acces cu maºina în curte, preþ 600 euro, neg. Tel. 0744 784389, locuinte@imobilstar.ro Imobil Star închiriazã pe strada Dorobanþilor, casã nouã, finisatã, 8 camere complet decomandate, P+E+M, cu locuri de parcare, gradinã, s.u. 250 mp. Preþ 2000 euro, fix. Tel. 593049, 0746 237717, locuinte@imobilstar.ro Dau în chirie halã 1000 mp, în Dîmbu Rotund, H = 10 m, pod rulant de 9t, teren betonat de 5000 mp, preþ 7 euro/mp. Tel. 0744 605343 Imobil Star închiriazã halã 1100 mp, E60, între Floreºti ºi Gilãu, toate utilit, birouri 36 mp, acces tir, fãrã rampã, + 300 mp teren. Preþ 2,8 euro/mp. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro Imobil Star închiriazã halã 1100 mp, Floreºti, toate utilit., birouri, acces tir, platformã. Preþ 3 euro/mp. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro Imobil Star închiriazã halã pe douã nivele în Floreºti, 1200 mp/nivel, construcþie nouã, spaþiu ptr. birouri, curent trifazic, apã, CT. Preþ 2,5 euro/mp. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro Imobil Star închiriazã spaþiu 350 mp, termopane, înãlþime 3,5 m, acces tir, spaþiu parcare, vad bun, ideal ptr. prod., depozit. Preþ 6 euro/mp. Tel/Fax: 593049 Tel:0723 521010, terenuri@imobilstar.ro Imobil Star închiriazã spaþiu depozitare nou, cu o suprafaþã de 800 mp + teren aferent, curent trifazic, toate utilitãþile, acces TIR, cu birou, grup sanitar. Preþ 5 euro/mp. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro. Imobil Star închiriazã spaþiu depozitare, 600 mp + teren aferent, apã, canalizare, curent trifazic, acces TIR, preþ 1200 euro. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro.

Imobil Star închiriazã halã 220 mp, curte asfaltata, acces TIR, Preþ 3 euro/mp. Tel/Fax: 593049 Tel:0723 521010, terenuri@imobilstar.ro. Imobil Star închiriazã halã în Jucu, suprafaþã de 600 mp, utilitãþi, acces Tir, preþ 1.5 euro/mp. Tel. 0723 521010. Imobil Star închiriazã depozit, zona Baciu, suprafaþã 360 mp P+E, curent trifazic, utilitãþi, hala + birouri. Preþ 3000 euro. Tel/Fax: 593049 Tel:0723 521010, terenuri@imobilstar.ro. Imobil Star închiriazã spaþiu depozitare, 350 mp, necesita amenajare, zona Baciu. Preþ 2 euro/mp. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro Imobil Star închiriazã depozit, supr. 650 mp, construcþie nouã, cu birouri de lux, curent, apã, gaz, acces Tir, preþ 5 euro + TVA/mp. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro Dau în chirie pentru comerþ spaþiu supr. 95 mp, vad pietonal, preþ 25 euro/mp. Tel. 0744 605343 Dau în chirie spaþiu de 500-1000 mp, open space, situate pe artera principalã, ptr. showroom, birouri, etc. Tel. 0744 605343 Închiriez spaþiu pe arterã circulatã, suprafaþã 100 mp, preþ 23 euro/mp. Tel. 593049, 0723 521010. Dau în chirie numai pentru bãnci sau societãþi de asigurãri spaþiu situat vis-avis de Kaufland, supr. 110 mp, vitrinã mare, preþ 25 euro/mp. Tel. 593049,0744 605343 Imobil Star închiriazã spaþiu commercial zona Cipariu, supr. 70 mp, intrare din stradã, ultrafinisat. Tel. 593049, 0723 521010 Imobil Star închiriazã spaþiu, 70 mp, finisat, toate utilitãþile, intrare din stradã, ideal reprezentanþã firmã, sediu, preþ 500 euro. Tel. 593049, 0723 381655, spatiicomerciale@imobilstar.ro Dau în chirie ultracentral pentru sediu de firmã un etaj de clãdire cu supr. 500 mp, cu instalaþii specifice pt. birouri, preþ 12 euro/mp. Tel.0744 605343 Imobil Star închiriazã spaþiu comercial, central, supr. 110 mp, preþ 1500 euro. Tel. 593049, 0723 381655, spatiicomerciale@imobilstar.ro Imobil Star închiriazã spaþiu comercial, central, supr. 320 mp, cu intrare din stradã, geamuri la str. Tel. 593049, 0723 381655, spatiicomerciale@imobilstar.ro Imobil Star închiriazã spaþiu comercial, central, sup 54 mp, 3 camere, ultrafinisat, preþ 1000 euro. Tel. 593049, 0723 381655, spatiicomerciale@imobilstar.ro Imobil Star închiriazã spaþiu comercial, central, sup 65 mp, vitrinã mare, intrare din stradã, ideal magazin, preþ 2000 euro. Tel. 593049, 0723 381655, spatiicomerciale@imobilstar.ro

VINZARI 1 CAMERA Vînd garsonierã confort 3. Telefon: 0742 574148 Vand garsoniera strada Rasaritului, etaj 1, gresie, faianta, termopan, balcon inchis, mobilata, utilata. Telefon: 0745658412; 0728249313 Schimb garsoniera confort I, Marãºti cu casã la þarã + diferenþã.Tel.0747 417299 Vînd garsonierã 25 mp.strada Byron nr.6A preþ negociabil.Tel.0740 321100 Vînd urgent garsonierã finisatã lîngã Real.Preþ 32.000 euro negociabil.Tel.0740 321100 Crez Imob vinde apartamente noi în Floreºti, ansamblul “CETÃÞII”, 1, 2 ºi 3 camere, COMISION 0% pentru clienþii agenþiei. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Vîng garsonierã conf. II, 21 mp, finisatã modern, termopan, parchet, gresie,

LUNI, 10 NOIEMBRIE 2008 www.foaiatransilvana.ro

TALOANELE SE POT DEPUNE ÎN ORICE CUTIE FOAIA TRANSILVANÃ! FIECARE TALON ASIGURÃ PUBLICAREA ANUNÞULUI DE 3 ORI!

faianþã, mobilã bucãtãrie, ocupabilã în 2 sãptãmîni, meritã vãzutã. Preþ: 38 000 euro, negociabil. Telefon: 0745 478367 Atlantic vînd apartament 1 camerã bloc nou finalizat, str. Negoiu, 28mp ºi balcon de 7 mp, semifinisat, calorifere ºi centralã termicã în funcþiune. Preþ 28.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd garsonierã confort sporit, str. Parîng, etaj 4(10), termopan, finisatã, contorizatã. Preþ 45.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd garsonierã confort sporit, str. Gr. Alexandrescu, etaj 5(10), termopan, finisatã, contorizatã. Preþ 45.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd garsonierã confort sporit str. Bucegi, etaj 8(10), finisatã, contorizatã. Preþ 45.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd garsonierã 20 mp str. Dîmboviþei în bloc de apartamente, centralã termicã, superfinisatã, ocupabilã imediat. Preþ 31.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd garsonierã 23 mp, zona ExpoTransilvania, superfinisatã, contorizatã, mobilatã, utilatã nou. Preþ 28.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 1 camerã bloc nou zona Cîmpului, 37 mp ºi balcon de 7 mp, semifinisat, loc de parcare incluse în preþ, finalizare în septembrie 2008. Preþ 1100 euro/mp. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 1 camerã, zona Unitãþilor Militare, 38 mp plus balcon, semifinisat, centralã termicã ºi caloriferele montate, finalizare în decembrie 2008. Preþ 18.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481.

2 CAMERE PF vînd apartament 2 camere, 54 mp, str. Gîrbãu, parter, finisat, CT, termopan, garaj. Preþ 70.000 euro, negociabil. Telefon: 0742 648932, 570862 Vînd apartament cu 2 camere, superfinisat, centralã, termopane, parchet, mobilat, internet, telefon, uºã metalicã. str. Clãbucet, etaj 6/10. Preþ 72.000 euro. Telefon: 0744 328523 Vînd 2 apartamente de 2 camere. 1 apartament de o camerã. Grigorescu. În casã nouã. Telefon: 0744622085 Crez Imob vinde apartament 2 camere, parter, superfinisat, modificãri interioare, C.T. balcon închis, preþ 80.000 euro, Grigorescu, ªtefan Mora, lîngã policlinicã. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde apartament str. Dorobanþilor 2 camere, superfinisat ºi mobilat modern, et. intermediar, preþ 93.000 euro. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Atlantic vînd apartamente 2 camere decomandat, str. Pãdurii, bloc nou finalizat, la mansardã, semi sau superfinisat. Preþ 65-70.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartamente 2 camere decomandat, str. Lunii, 2 balcoane, finisat, contorizat. Preþ 72.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartamente 2 camere decomandat, zona Sigma CenterObservator, finisat, contorizat, ocupabil imediat. Preþ 72.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartamente 2 camere în vilã nouã finalizatã, 72-82 mp utili plus balcoane, str. M. Eliade, semifinisate. Preþ 75-85.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 2 camere decomandat, 56 mp, str. Taºnad, balcon închis, finisat, contorizat. Preþ 68.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 2 camere decomandat, 54 mp, str. Parîng, etaj 1(10), 2 balcoane, finisat. Preþ 69.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 2 camere decomandat, pe Calea Floreºti pe partea cu Billa, etaj intermediar, parchet, balcon de 10 mp, sudic, ocupabil imediat. Preþ 62.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 2 camere decomandat, 50 mp, str. Vidraru, etaj 3(10), 2 balcoane, uºã metal, centralã termicã. Preþ 69.000 euro negociabil. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 2 camere bloc nou, str. Negoiu, 57 mp plus balcon de 4 mp, semifinisat, centralã ºi calorifere incluse în preþ, finalizate. Preþ 54.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 2 camere decomandat 56 mp, str. Scorþarilor, semifinisat, contorizat, ocupabil imediat. Preþ 75.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481.

Atlantic vînd apartament 2 camere decomandat 56 mp, str. Tulcea, etaj 1(4), finisat, centralã termicã, 2 balcoane. Preº 72.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 2 camere decomandat 52 mp, 2 balcoane, str. Lacu Roºu, etaj 2(4), semifinisat, contorizat. Preþ 73.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 2 camere decomandat 56 mp plus balcon, str. Inului, superfinisat, centralã. Preþ 72.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 2 camere decomandat, 58 mp, str. Dorobanþilor, etaj 1(7), finsat, contorizat, balcon închis. Preþ 79.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartamente 2 camere decomandat, str. Pasteur, etaj 3(4), semifinisat, contorizat. Preþ 72.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartamente 2 camere decomandat, 55-60 mp, str. Dima la mansardã, superfinisate, centralã termicã. Preþ 58.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 2 camere, în Plopilor Vechi, bloc nou, 47-70 mp plus balcon, semifinisat, centralã, finalizare în decembrie 2008. Preþ de la 75.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 2 camere decomandat, str. Tecuci, etaj 2(4), 54 mp, 2 balcoane, contorizat, finisat. Preþ 72.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 2 camere decomandat, 54 mp, str. Donath, etaj 1(10), centralã termicã, clasic. Preþ 72.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 2 camere decomandat, 50 mp, str. Snagov, parchet, centralã, uºã metal. Preþ 69.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 2 camere confort I, 50 mp, str. Bãiºoara, etaj 4(10), balcon, semifinisat, ocupabil imediat. Preþ 65.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 2 camere, zona Unitãþilor Militare, 56 mp plus balcon de 8 mp, semifinisat, centralã termicã ºi caloriferele montate, finalizare în decembrie 2008. Preþ 28.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 2 camere, zona Unitãþilor Militare, 52 mp plus balcon de 10 mp, semifinisat, centralã termicã ºi caloriferele montate, finalizare în decembrie 2008. Preþ 26.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 2 camere în bloc nou cu CF str. Horea 40-60-65 mp plus terase de 30 mp la fiecare, superfinisate, la parter pentru cabinete, birouri. Preþ de la 75.000 euro negociabil, terasele gratis. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 2 camere proprietate, 50 mp, zona magazin Central str. R. Fredinand, finisat, contorizat, geamuri la stradã. Preþ 85.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481.

3 CAMERE Vînd apartament 3 camere, etaj 2/4 pe str. Albac, semidecomandat, 66 mp, termopane, balcon închis, uºã metalicã, parchet, boxã. Preþ: 85.000 euro. Telefon: 0264 442813, 0749 776547 Vînd apartament 3 camere confort în Gheorgheni, et. 2/4, 60 mp, balcon, parcare sau schimb cu ap. 2 camere confort ºi diferenþa. Telefon: 0744 599017 Vînd ap. 3 camere în Gheorgheni confort, 60 mp, et. 2/4 cu balcon ºi parcare sau schimb cu ap. 2 camere confort + diferenþã. Telefon: 0744 599017 PF vînd ap.3 camere, 72 mp decomandat, C.T, garaj, beci, zonã calmã str. Nãsãud, et. 3/8. Meritã vãzut! Tel. 0743 085082 Imobil Star vinde apartament 3 camere în vilã nouã, finalizatã, cu trei apartamente, la strada asfaltata ºi linistitã, 5 min de P-þa Enghels, 70 mp + 7 mp terasã, parcare. Preþ 90000 euro. Tel. 593049, 0746 237717, 0723 681901, locuinte@imobilstar.ro, Inf: Clinicilor Nr. 24, Ap. 5 Imobil Star vinde apartament 3 camere în vilã nouã, finalizatã, cu trei apartamente, la strada asfaltatã ºi linistitã, 5 min de P-þa Enghels, 69 mp + 11 mp terasa, et. int, parcare. Preþ 102000 euro. Tel. 593049, 0746 237717, 0723 681901, locuinte@imobilstar.ro. Inf: Clinicilor Nr. 24, Ap. 5 Vînd apartament 3 camere+dependinþe în comuna Baciu, pe aleea principalã. Telefon: 0751191043 Vînd apartament 3 camere, confort în Gheorgheni 2/4, 60 mp, cu parcare sau schimb cu apartament 2 camere confort, variante. Telefon: 0744 599017 Atlantic vînd apartament 3 camere

decomandat, str. Pasteur, etaj 2(4), finisat, centralã termicã. Preþ 99.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 3 camere decomandat, str. Fabricii, etaj 3(8), centralã, termopan, uºã metal. Preþ 90.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 3 camere decomandat, zona Bucureºti, etaj 1(4), 3 balcoane, uºã metal, parchet laminat. Preþ 105.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 3 camere în vilã nouã, str. Cîmpului, 95 mp plus 2 balcoane, semifinisat, loc parcare inclus în preþ, finalizare în noiembrie 2008. Preþ 100.000 euro negociabil. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 3 camere zona Big, 56 mp, etaj 3(4), balcon, parchet, ocupabil imediat. Preþ 76.000 euro negociabil. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 3 camere 115 mp în bloc nou cu CF, la mansardã, str. Horea, 2 bãi, centralã termicã, superfinisat. Preþ 125.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481.

4-5 CAMERE Imobil Star vinde apartament 4 camere, et 4, conf I, 90 mp, 2 bãi, 2 balcoane, finisat, parchet, gresie, faianþã, CT, termopan, usã metal. 95000 euro, negociabil. Tel. 593049, 0746 237717, locuinte@imobilstar.ro. Inf. Clinicilor Nr. 24, Ap. 5 Imobil Star vinde apartament 4 camere, zonã linistita, conf. I, 90 mp, 2 bãi, 2 balcoane, finisat, CT, termo. Preþ 98000 euro. Tel. 593049, 0746 237717, 0723 681901, locuinte@imobilstar.ro. Inf. Clinicilor Nr. 24, Ap. 5 Imobil Star vinde apartament de lux, 4 camere, la 5 min de P-þa Mihai Viteazu, imobil nou cu CF, un apartament pe nivel, 156 mp + 2 balcoane, 2 bãi, et. int, ultrafinisat, mobilat ºi utilat zona deosebita. Preþ 210000 euro. Tel. 593049, 0746 237717, 0723 681901, locuinte@imobilstar.ro. Inf. Clinicilor Nr. 24, Ap. 5 Vînd apartament 4 camere, 2 nivele, superfinisat, 3 locuri parcare. Telefon: 0741 185187 Atlantic vînd apartament 4 camere decomandat, zona Bucureºti, 90 mp, etaj 3(4), centralã, termopan, mobilat, utilat. Preþ 105.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 4 camere decomandat, str. Dîmboviþei, 90 mp, etaj 1(4), centralã, termopan. Preþ 95.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 4 camere decomandat, 90 mp, str. Castanilor, etaj 1(4), finisat, contorizat. Preþ 120.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 4 camere decomandat, 90 mp, zona Grãdinii Botanice-Pasteur, etaj 3(4), parchet, contorizat. Preþ 115.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 4 camere decomandat, zona ISE, etaj 2(4), 90 mp, centralã termicã, termopan, parchet, paracare cu abonament. Preþ 110.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481. Atlantic vînd apartament 4 camere decomandat, zona Scorþarilor, etaj 3(4), 90 mp, centralã termicã, 2 bãi, 2 balcoane. Preþ 120.000 euro. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481.

CASE Vand casa. Piata Garii 1100 euro/mp. Vand frigider, aspirator, masa, birou, scaune, etc. Telefon:0752231597 Vînd casã 169 mp, central, lîngã salvare. Telefon: 0752 231597 Vînd casã construcþie nouã, 1 camerã, bucãtãrie, hol, pivniþã, balcon, , grãdinã, cu pomi fructiferi ºi arabil, totul împrejmuit, utilitãþi la poartã în Popeºti pe Vale 155/D la 5 km de cluj. ªosea asfaltatã, panoramã super. Preþ 65 000 euro. Tel. 0364 804765, 0752 880138. Vînd douã clãdiri de 1200 mp ºi 10000 mp teren împrejmuit, în Vîlcele (8 km de la Cluj-Napoca). Utilitãþi: apã prin cãdere, curent trifazic, gaz. Preþ negociabil. Telefon: 0746 817119 Cumpãr casã la þarã sau schimb cu Mercedes breack din 1999 diesel,euro 3,preþ 9500 euro.Tel.0747 417299. Crez Imob vinde parte duplex în Gilãu, P+E, 80 mp, teren 368 mp, 2 cam, 2 bãi, buc, living, semifinisat, zonã cu canalizare. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde vilã D+P+M, A. Mureºanu, superfinisatã, mobilatã, pentru pretenþioºi, teren 800 mp, preþ 700000 euro. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde casã 60 mp,1


mica publicitate ² 13

LUNI, 10 NOIEMBRIE 2008 www.foaiatransilvana.ro camerã, bucãtãrie, baie, în cart. Gruia, teren 414 mp, toate utilitãþile, preþ 237.000 euro/neg. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde casã în Gruia, idealã pentru 2 familii, teren 410 mp, 3 cam, 2 buc, 2 bãi, preþ 250 000 euro, neg. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde casã în zona istoricã a Clujului, 350 mp teren, preþ 1600 euro/mp. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde casã demolabilã, Plopilor, teren 183 mp, casã 80 mp, CU P+2, 110 000 euro, neg. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde casã A. Mureºanu, 3 cam, teren 550 mp, preþ 240000 euro, neg. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde casã în cart. A. Mureºanu, teren 700 mp, preþ 500.000 euro. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde casã zonã centralã, 5 cam, 3 buc, 3 bai, teren 402 mp, front 14 m, preþ 450000 euro. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde case noi la preþ de apartament, în Floreºti, zonã deosebitã, SU-100 mp, teren total 120 mp, finalizare sept. 2008, 78 000 euro, negociabil, sau schimb cu garsonierã plus diferenþã (variante). Se acceptã credit ipotecar, casele sunt cu C.F., COMISION 0% pentru clienþii agenþiei. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Imobil Star vinde casã în Zorilor, 1 camerã, 50 mp suprafaþã utilã, teren 100 mp, singur în curte, preþ 115000 euro. Tel. 593049, 0744 784381, 0723 381655, locuinte@imobilstar.ro, www.imobilstar.ro Imobil Star vinde casã pe Turzii, 3 camere, 180 mp suprafaþã utilã, teren 400 mp, imobil nou, finisat, preþ 295000 euro. Tel. 593049, 0744 784381, 0723 381655, locuinte@imobilstar.ro, www.imobilstar.ro Imobil Star vinde casã finisatã în Grigorescu, P+E+M, 150 mp utili, curte 60 mp, 2 terase, preþ 250000 euro. Tel 593049, 0744 784381, locuinte@imobilstar.ro, www.imobilstar.ro Imobil Star vinde casã în Mãrãºti, 6 camere, finisatã, singur în curte, piscinã, suprafaþã locuibilã 170 mp, teren 650 mp, preþ 450000 euro. Tel. 593049, 0744 784381, 0723 381655, locuinte@imobilstar.ro, www.imobilstar.ro Imobil Star vinde casã în Mãnãºtur, ultrafinisatã, 3 camere, 200 mp suprafaþã utilã, 300 mp teren, singur în curte, pretabil pentru sediu sau locuinþã, preþ 480000 euro. Tel. 593049, 0744 784381, 0723 381655, locuinte@imobilstar.ro, www.imobilstar.ro Imobil Star vinde casã în Iris, 3 camere, 60 mp suprafaþã utilã, teren 475 mp, semifinisatã, singur în curte, preþ 127000 euro. Tel. 593049, 0744 784381, 0723 381655, locuinte@imobilstar.ro, www.imobilstar.ro Imobil Star vinde casã în Floreºti, P+E semifinisatã, 3 camere, suprafaþã 210 mp, teren 400 mp, preþ 110000 euro. Tel. 593049, 0744 784381, locuinte@imobilstar.ro, www.imobilstar.ro Imobil Star vinde casã în Fãget, ultrafinisatã, imobil nou, P+E+M, 4 camere, living, suprafaþã locuibilã 225 mp, teren 1000 mp, preþ 500000 euro. Tel. 593049, 0744 784381, locuinte@imobilstar.ro, www.imobilstar.ro Imobil Star vinde casã în Dîmbul

Vînd URGENT apartament în Cluj-Napoca, zonã centralã, P-þa Abator, 3 camere, bucãtãrie, baie, ultrafinisat, posibilitate parcare. Preþ 77.000 euro, negociabil. Telefon: 0721 297 591. Rotund, finisatã, 3 camere, suprafaþã locuibilã 90 mp, teren 500 mp, preþ 200000 euro. Tel. 593049, 0744 784381, locuinte@imobilstar.ro, www.imobilstar.ro Imobil Star vinde casã în Andrei Mureºanu, 3 camere, suprafaþã locuibilã 260 mp, curte de 240 mp, garaj pentru 2 maºini, preþ 360000 euro. Tel. 593049, 0744 784381, locuinte@imobilstar.ro, www.imobilstar.ro

TERENURI PF vînd 4000 mp teren la 2 km de PECO pe str. Valea Seacã, front la ºosea 40 ml+90 ml lateral, CF. Preþ 55 euro negociabil. Telefon: 0745 361407 Persoana fizica vand teren cu toate utilitatile pentru construirea de cabane la 25 km de Cluj. Telefon: 0264595641; 0723480267 PF vînd 2500 mp teren pe Valea Seacã, carte funciarã, 55 euro/mp, amplasat la ºosea la 2 km de PECO. Telefon: 0745 361407 Vînd 2000 mp intravilan, în comuna Sig, judeþul Sãlaj. Preþ negociabil. Tel: 0743 017033. Vînd în apropiere de centura VâlceleApahida 10.000 mp de teren ºi douã clãdiri de 1200 mp, cu utilitãþi. Preþ negociabil. Tel: 0746 817119. PF vînd teren în Fînaþele Clujului 6,64 ari,CF drum servitute,preþ 9000 euro.Tel.0747 417299 Vînd terenuri în zona lacurilor din Martineºti,jud Cluj.Pun în vînzare 3 terenuri pretabile la construcþia de cabane, vile. Preþ negociabil.Telefon:0746 817119 PF vînd 2500 mp de teren parcelat pe str. V. Seacã cu 55 euro/mp, negociabil, amplasat la ºosea la 2 km de PECO. Telefon: 0745 361407 Vînd din grãdina personalã 500 mp cu pomi fructiferi, bun pentru cabanã, casã poziþie deosebitã cu actele în regulã, în Popeºti pe Vale la 5 km de Cluj - ºosea astfaltatã cu 50 euro mp. Tel. 0752 880138, 0364 804769. Vînd urgent teren situat în Grigorescu, supr. 7500 mp, frontul la stradã egal cu lungimea terenului, toate utilitãþile, preþ 300 euro/mp. Tel. 0723 521010, 0264 593049. Vînd urgent teren situat în Grigorescu, supr. 500 mp, fr. 19.5, toate utilitãþile cu autorizaþie pentru construire de casã, preþ 400 euro/mp. Tel. 0744 605343, 0264 593049. IMOBIL STAR vinte terenuri pentru hale între 2000-15000 mp,cu utilitãþi industriale, preþ 60 euro/mp. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro. Imobil Star vinde teren siuat înainte de IVECO (la 400 m de nodul de autostrada), supr. 30000 mp, cu fr. 110 la DN ºi cu un drum pe latura mare de 7 ml, ideal ptr. reprezentanþe, sedíi de firmã, depozite. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro. Imobil Star vinde teren în Chinteni, 870 mp, front 14 m, preþ 30000 euro. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro. Imobil Star vinde 3000 mp, zona Dunãrii, P+2E+M, front 21, preþ 230 euro/mp. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro. Imobil Star vinde 475 mp, front 16 m, zona Pometului, utilit. la limita terenului, acte în regulã, preþ 42 euro/mp. Tel/Fax:

593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro. Imobil Star vinde pe str. Spicului 1800 mp, cu posibilitate de parcelare. Preþ 75 euro/mp. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro. Imobil Star vinde 2500 mp, zona strãzii oaºului, front 50 m, ideal ptr. depozit. Preþ 200 euro. Tel. 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro Imobil Star vinde în Iris 1953 mp, front 22 m la bd-ul Muncii, în apropierea centurii, toate utilitãþile, fãrã stîlpi de înaltã tensiune, acte în regulã, preþ 55 Euro/mp. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro. Imobil Star vinde 560 mp, CF, CU, P+2 , preþ 140000 euro. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro Imobil Star vinde teren în zona Iulius Mall, 800 mp. Preþ 370 euro/mp. Tel. 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro Imobil Star vinde la începutul strãzii E. Ionescu, 670 mp, front 21 m, utilitãþi pe teren, PUZ, PUD, CU, CF, studii geo, ridicare topo P+2, preþ 240 euro/mp. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, 0744 784389, terenuri@imobilstar.ro Imobil Star vinde 852 mp, P+2E+M, preþ 400 euro/mp+TVA (zona BaumaxOrange). Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, 0744 784381, terenuri@imobilstar.ro. Imobil Star vinde 6100 mp, cu atorizaþie de constr. P+2 , front 90 m, preþ 500 euro/mp, Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, 0744 784381, terenuri@imobilstar.ro. Imobil Star vinde teren, 950 mp, front 15 m, preþ 280000 euro. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro. Imobil Star vinde 500 mp, front 24 m, ridicare topo. CU, p+2. Preþ 150 euro/mp. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro. Imobil Star vinde 3000 mp, front 26 m, posib. parcelare, zona de vile. Preþ 100 euro/mp. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro. Imobil Star vinde 2 ha, front 80 m, zona Casarom, preþ 40 euro/mp, neg. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro Imobil Star vinde 675 mp, front de 14 m, aproape de Calea Turzii, utilitãþi în zonã, CF, Preþ 260 euro/mp. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro. Imobil Star vinde 1580 mp, apã, gaz, curent, canalizare în apropiere. Preþ 255000 euro. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro. Imobil Star vinde 1550 mp,fr. 18 m, CF, CU, D+P+2E, zona Romul Ladea, preþ 230 euro/mp. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro. Imobil Star vinde 4300 mp, teren plan, zonã de excepþie, la 10 min de Cluj, perfect ptr. construcþii case, cabane. Preþ 11 euro/mp. Tel/Fax: 593049,Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro. Imobil Star vinde 2000 mp, front 23 m, ideal pentru constr. Halã, acces tir, utilitãþi în faþa terenului. Preþ 130 euro/mp. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro. Imobil Star vinde teren, ideal ptr. construcþii în zonã de blocuri cu suprafaþã de 4300 mp, front de 20 m, utilitãþi la teren. Preþ 100 euro/mp. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro. Vînd teren pentru construcþie de hale, situat lîngã un parc industrial, supr. 5000-20000 mp, utilitãþi industriale, preþ 60 euro/mp, neg. Tel. 0723 521010 Imobil Star vinde teren in supr. de 3900 mp, pe varianta Apahida-Vîlcele, întãbulat, CF, ptr. spaþii comerciale, benzinãrii, hoteluri, moteluri. Preþ 18 euro/mp. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro Imobil Star vinde teren 740, front 16

m, utilitãþi, ideal construcþie casã. Preþ 560000 Euro. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro. Imobil Star vinde teren 1200 mp, A. Mureºanu, front de 20 m, CF, P+3, Preþ 460 euro/mp. Tel/Fax: 593049,Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro. Imobil Star vinde teren 1700 mp, front la stradã 80 m, P+2E+M, toate utilitãþile, CU, CF, la zi, preþ 250 euro/mp + TVA, IDEAL CONSTR. VILE. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro. Imobil Star vinde 600 mp, front la 2 strãzi, pt c-tie vila, preþ 450 euro/mp, neg. Tel/Fax: 593049, Tel: 0723 521010, terenuri@imobilstar.ro Crez Imob vinde pãdure de foioase în jud. Sãlaj, 172 ha, preþ 2000 euro/ha. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde terenuri agricole în jud. Satu Mare, Arad, suprafeþe mari compacte, preþ de la 3000 euro/ha. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde teren cu clãdire, 620 mp, zona centralã, 1300 euro/mp, neg. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde teren în Popeºti Vale, zonã deosebitã la liziera pãdurii, 5600 mp parcelabil, utilitãþi aproape, preþ 25 euro/mp. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde terenuri cu 25 euro/mp în zonele Sopor, Calea TurziiFãget, Feleac, Valea Chintãului. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde parcele de 600 mp, zona mag. Real, preþ 25 euro/mp. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Crez Imob vinde 325 mp teren cu casã demolabilã în zona semicentralã, locaþie idealã pentru sediu firmã, cabinete, policlinicã, locuinþe colective. Preþ 325000 euro. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035.

SPATII COMERCIALE Persoana fizica inchiriez imobil in centru, Cluj-Napoca. Urgent. Telefon: 0264595641; 0723480267 PF vînd spaþiu comercial, ap. cu 3 ºi 2 camere în Floreºti. Telefon: 0751 263964, 0264 459526

Crez Imob vinde spaþiu zonã centralã, construcþie nouã, 350 mp + 350 finisat, 2000 euro/mp sau se închiriazã la 14, respectiv 12 euro mp/lunã. Str. Horea, nr.78/18, Tel/fax: 0264 590337, Tel. 0264 433206, 0720 041471, 0726 121035. Imobil Star vinde spaþiu comercial, 225 mp, open space, vitrinã la stradã, ideal ptr. magazin, birouri, salã fitness. Preþ 300000 euro. Tel. 0723 521010, 593049 Vînd spaþiu comercial situat pe artera principalã supr. 144 mp, din care 100 mp birouri, 44 mp depozit, lift ptr. transp. marfã, preþ 250000. Tel. 0723 521010, 593049 Imobil Star vinde spaþiu pentru cabinet stomatologic, agenþii, restaurant, etc., cu suprafaþã de 130 mp, parter, la preþul de 160000 euro. Tel: 0744 784389, 593049 Imobil Star vinde business center ultracentral, construcþie nouã, ultramodernã, finalizare februarie 2009, 3 nivele a cîte 500 mp fiecare, preþ 2500 euro/mp. Tel. 593049, 0723 381655, spatiicomerciale@imobilstar. Imobil Star vinde imobil în zona ultracentralã, ideal pentru sediu bancã. Supr. 600 mp (P+E); teren: 1300 mp. Preþ 1.200.000 euro. Tel: 0744 784381 Atlantic vînd spaþiu comercial în construcþie nouã, str. Horea, 40, 60 ºi 65 mp plus terase de 30 mp la fiecare, superfinisat, finalizat cu CF. Preþ de la 75.000 euro, terasele gratis. Se accepta credit bancar. Telefon 595306, 0745 668906, 0720 600481.

DIVERSE Cumpãr pãr uman (codiþe) lungime 35 cm. Ofer 400 Ron/kg. Tel. 0264 580355; 0744 390118 Vînd schele ºi popi pentru construcþii. Preþ atractiv. Inf. la tel. 0747 734988. Vînd mobilã sufragerie LUXOR. Informaþii tel.: 0721 440578 Vînd maºina de spalat INDESIT. Tel.: 0721-440578 Colectionar cumpar argint pentru topit si otice tip de obiect vechi sau antic. Telefon:0264595641; 0723480267 Vand televizor Ariston in stare buna de functionare. Telefon:0264550405 Vînd cãþei rasa Rottweiler de 7 sãptãmîni, carnet de sãnãtate. Preþ: 500 RON. Telefon: 0724 355411 Cumpãr urgent fãrã intermediar garsonierã 30-35 mp. La preþ negociabil în euro. Tel. 0742 257242. Vînd cãþei rasa Rottweiler de 7 sãptãmîni, deparazitaþi, carte de sãnãtate,

codiþa tãiatã, mãnîncã tot, foarte frumoºi. Preþ: 500 RON. Telefon: 0724 355411, 0720 617560 Vînd frigider, aragaz, aspirator ºi altele. Telefon: 0752 231597 Vînd moarã cu valþuri 220 V cu 5 operaþiuni. Sfarmã , macinã porumb, grîu, toacã sfeclã, coceni, tulei, porumb, are polizor.Tel. 0746 248582 Vînd bicicletã de curse “Sputnic” ºi lambriuri din rãºinoase super uscate (170x80 cm). Telefon: 0364 404101 Vînd geam termopan nou cu o parte fixã de 1760x1520 mm. Telefon: 0755 364323 Vînd 20 de porci, teren 1500 mp, borcane de 750 ml pentru miere de albine. Telefon: 0264 435859 Efectuez masaj de relaxare la domiciliu pentru femei. Preþ 20 ron. Telefon: 0743 999891 Vînd 2 bidoane mari pentru varzã sau murãturi, la jumãtate faþã de preþul pieþei. Telefon: 0264 543581 Vînd 4 calorifere de oþel noi de:800*600mm 2 buc, 1200*600mm 1 buc, 1600*600mm 1 buc.Preþ negociabil. Telefon:0755 364323 Vînd Nokia N70 în stare perfectã de funcþionare. Preþ 175 euro, negociabil. Telefon: 0724 069960 Vand masina de spalat Indesit. Telefon:0742 662068 Vand imprimanta Epson in stare foarte buna. Telefon: 0764 473100 Vînd televizor KITT, defect, pentru piese. Preþ negociabil. Telefon: 0745 898363 Vînd mobilã masivã de sufragerie, lemn mahon, tip secession, vechime 100 de ani, compusã din: 2 bufete, masã, 6 scaune ºi lustrã, confecþionatã în Viena. Telefon: 0264 430510, dupã ora 14. Radio clubul din Cercul Militar Cluj primeºte cursanþi pentru: cameraman, fotograf, acustician-disc-jockey, protocol ºi organizare evenimente. Tel. 0264 590563 luni ºi joi orele 14-17 interior 467. Caut doamnã sau domniºoarã divorþatã fãrã locuinþã dispusã sã ajute o femeie în varsta. Cheltuieli separate. Mãrãºti. Tel. 0747 772318. Caut asociat cu spaþiu pentru un birou, activitate silenþioasã în Cluj. Tel. 0755 707380 sau e-mail stardan2003@yahoo.com

Pentru plata abonamentului veþi fi contactat de cãtre reprezentantul Foii transilvane în cel mai scurt timp.


14 ² sport

de Mihai Hossu

Sã-ºi bage fluieru-n fund! Nu cred cã Universitatea ar fi cîºtigat meciul cu FC Bihor, chiar dacã avea parte de un arbitraj corect. La ce antrenor are... Motiv pentru care, jaful brigãzii de arbitri este inutil ºi cu atît mai reprobabil. Nu am crezut pînã sîmbãtã cã poþi fura la fotbal cu atîta neruºinare. Mãcar unii, cu minimul de creier necesar sã treci strada în siguranþã, îºi ascund pãrtinirea în spatele unor decizii contestabile. Momente pe care le poþi interpreta într-un fel sau altul, în funcþie de interesul tãu de arbitru ºmecher. Ce au fãcut sîmbãtã oamenii cu fluier ºi fanioane se numeºte însã furt. M-am simþit ca în troleibuz, cînd îmi bagã unul mîna în buzunar, deºi ºtie cã mã uit la el. Ca sã nu generalizez în defavoarea altora, spun doar cã asemenea cazuri ar trebui pedepsite exemplar. Dacã nu cu închisoarea (deºi ar merita), mãcar cu excluderea pe viaþã. Altfel, zborul brichetelor devine explicabil ºi într-o mare mãsurã, încurajabil.

REMIZÃ. Universitatea a fãcut al treilea egal din tot atîtea meciuri cu un nou antrenor

Mihali, mister XXX Arbitrajul i-aa privat pe clujeni de o victorie meritatã dupã aspectul jocului

În faþa unei echipe clasatã mult mai sus decît valoarea ei realã, Universitatea s-a poticnit din nou. E drept, de aceastã datã a fost „ajutatã” ºi de un arbitraj enervant, greºelile brigãzii influenþînd ºi ele rezultatul final. Chiar ºi aºa, rezultatul de egalitate, 1-1, dintre Universitatea ºi FC Bihor este dezamãgitor pentru o echipã al cãrei obiectiv este promovarea, dar care nu se regãseºte de mult timp. Mihai Hossu / hossu@ftr.ro

Faþã de precedentele partide, Gicã Mihali a început cu Zeno Bundea la „închidere”, un post care i se potriveºte perfect ºi a rezolvat problema atacanþilor prin reprofilarea lui Budeanu pe post de vîrf. Pînã la un punct a fost perfect. Chiar dacã oaspeþii au deschis scorul în urma unei lovituri libere, Universitatea a fost mai mereu periculoasã ºi, pînã la pauzã, a reuºit egalarea prin Bãd, la capãtul unei faze inventate de Bundea. Schimbãrile l-au trãdat însã pe Mihali ºi dupã înlocuirea

FOTO LIVIU SCRIPCARU

POLOJENIE

LUNI, 10 NOIEMBRIE 2008 www.foaiatransilvana.ro

AVÎNT. Clujenii i-au reproºat arbitrului, cu pumnii, cã le-a anulat un gol ºi cã nu a prelungit destul meciul

lui Bundea meciul a mai oferit o singurã ocazie în dreptul clujenilor, care au însã dreptul sã invoce arbitrajul pãrtinitor.

REGULAMENT PROMOÞIE FOAIA TRANSILVANà „CΪTIGà TIMP!” Perioada campaniei: 15 septembrie - 15 decembrie 2008 1. Date generale Organizatorul campaniei promoþionale „Cîºtigã timp” este SC Q Media SRL. Pentru aducerea la cunoºtinta publicului, Regulamentul Oficial este întocmit ºi este disponibil, în mod gratuit, oricãrei persoane interesate cu drept de participare prin accesarea website www.ftr.ro, precum ºi în formatul tipãrit la sediul Organizatorului, pe întreaga perioadã de desfãºurare a acesteia. Campania promoþionalã se va organiza în Cluj Napoca prin intermediul cotidianului Foaia transilvanã ºi se desfãºoarã în perioada 15 septembrie – 15 decembrie 2008. În cadrul campaniei se vor acorda premii constînd în 60 ceasuri marca Q&Q, 30 abonamente gratuite valabile o lunã. 2. Condiþii de participare La aceastã promoþie pot participa toti cititorii cotidianului Foaia Transilvanã care dau anunþuri de micã publicitate (anunþurile vor apãrea în trei zile consecutive). Participanþii trebuie sã aibã domiciliul în judeþul Cluj. Nu pot participa la promoþie angajaþii Foaia Transilvanã, agenþiile de publicitate sau tipografiile. 3. Acces Toti participanþii care doresc sã se înscrie la promoþie trebuie doar sã completeze ºi sã trimitã un anunþ de mica publicitate pentru Foaia Transilvanã. Taloanele de promoþie se gãsesc în pagina de mica publicitate a cotidianului Foaia Transilvanã. Fiecare talon trimis în perioada 15 septembrie – 15 decembrie 2008 constituie o participare pentru tragerea la sorþi sãptãmînalã ºi cea lunarã. Dupa completare, taloanele se introduc în orice cutie Foaia Transilvanã. Mai multe taloane trimise mai multe ºanse de câºtig. 4. Tragerile la sorþi Câºtigãtorii vor fi aleºi în mod aleatoriu, prin tragere la sorþi, dintre toþi participanþii eligibili la promoþie. Vor exista: extrageri sãptãmînale (5 cîºtigãtori pe sãptãmînã a ceasurilor Q&Q); extrageri lunare (10 cîºtigãtori pe luna a abonamentelor la Foaia Transilvanã valabile o lunã.) Toate taloanele depuse în cursul unei sãptãmîni vor participa la extragerea din fiecare zi de vineri pentru cîºtigarea ceasurilor Q&Q. Toate taloanele depuse în cursul unei luni, inclusiv cîºtigãtorii de la extragerile pentru cîºtigarea ceasurilor Q&Q vor participa la extragerea de la sfîrºitul lunii în curs pentru cîºtigarea celor 10 abonamente

Tragerea la sorþi va fi organizatã de cãtre Foaia Transilvanã. Câºtigãtorii de la extragerea vor fi anunþaþi în fiecare zi de luni în Foaia transilvanã ºi pe siteul www.ftr.ro Orice corespondenþã cu organizatorii care nu are legãturã strictã cu promoþia nu va fi luatã în considerare. Înscrierile care nu corespund acestor reguli ºi condiþii vor fi descalificate.

Show cu fluier ºi sirene „U” a marcat în prima reprizã de încã douã ori, golurile fiind anulate însã pe motiv de ofsaid. Cel puþin la ultima reuºitã, cap Budeanu dupã o loviturã liberã executatã de Þene, decizia tuºie-

7. Taxe Organizatorii vor suporta integral impozitul pe venit aferent premiului câºtigat, datorat de cãtre persoanele fizice câºtigãtoare. 8. Reguli generale Prin participarea la promoþie, participanþii sînt de acord sã respecte regulile ºi alte condiþii stabilite de regulamentul oficial al promoþiei. În cazul în care Organizatorul constatã cã un cîºtigãtor nu a îndeplinit ºi/sau nu a respectat condiþiile stipulate de regulamentul oficial al promoþiei, îºi rezervã dreptul de a suspenda oricînd drepturile ºi beneficiile ce revin câºtigãtorului, fãrã alte despãgubiri sau plãþi. Câºtigãtorilor le poate fi solicitatã participarea la acþiuni publicitare ce însoþesc sau rezultã în urma acestui concurs promoþional, fãrã alte obligaþii sau plãþi. Tragerea la sorþi este în conformitate cu legile ºi reglementãrile din România. Regulamentul oficial de desfãºurare a concursului promoþional este disponibil în mod gratuit oricãrui solicitant. Foaia Transilvanã Cluj Napoca, str. Salcâmului nr. 30 Telefon: 0264 428 077

minute de prelungire, cronometrate însã din minutul 42, astfel încît partida a fost prelungitã efectiv cu 60 de secunde! Nervii clujenilor au cedat la final, brigada de arbitri fiind salvatã doar de intervenþia forþelor de ordine!

UNIVERSITATEA CLUJ – FC BIHOR 1-1 Stadion: Ion Moina, Spectatori 1500 Marcatori: Bãd (min.24) / Muscã (min.12)

5. Condiþii de validare Pentru ca un participant sã poatã primi premiul trebuie sã îndeplineascã simultan urmãtoarele condiþii: Trebuie sã îndeplineascã condiþiile de participare Cuponul sã fie integral completat 6. Premii Se vor acorda 5 premii sãptãmînal constînd într-un ceas de mînã marca Q&Q ºi 30 premii lunar constînd în abonamente la cotidianul Foaia Transilvanã valabile o lunã. Organizatorii îºi rezervã dreptul sã înlocuiascã premiile oferite cu alte premii cu valoare similarã. O persoanã poate câºtiga mai multe premii în cadrul promoþiei. Premiul revine persoanei care figureazã pe cuponul câºtigãtor ºi vor fi livrate în maxim o sãptãmînã de la cîºtigarea lui.

rului nu are nici o acoperire. Mai mult, pe parcursul pãrþii secunde, oaspeþii au tras de timp la modul scîrbos, douã pseudo-accidentãri oprind meciul mai bine de zece minute, timp în care pe teren au intrat salvãrile! Cu toate acestea, s-au arãtat numai patru

Þene

(83 Feneºan (76) Borza

Suller Budeanu Cordoº

Merlier

Bundea

(65) Dolha

Bãd Szilagyi

Ionescu

Buº

Unguruºan 99 % transpiraþie

Meseriaºu’

A fost acolo

Caz de targã

Cîºtigãtorii celor cinci ceasuri Q-Q din sãptãmîna 3 - 7 noiembrie Cojocaru Doina Jucan Dan Florin Marc Emina Moise Ion Florea Ion


sport ² 15

LUNI, 10 NOIEMBRIE 2008 www.foaiatransilvana.ro

NOCTURNI. Neobiºnuiþi sã joace decît la ore de Champions League, ceferiºtii scot doar un egal sub Tîmpa

Campionii barelor

Victorie mare, la limitã „U” Transilvania a mai învins o echipã de top

CFR Cluj a terminat la egalitate, scor 1-1, meciul cu echipa antrenatã de Rãzvan Lucescu ºi începe cu stîngul seria partidelor cu adversarii mai accesibili din campionat. FC Braºov înregistreazã astfel al ºaptelea egal consecutiv în Liga I, trimiþînd CFR-ul aproape de zona de mijloc a clasamentului. Nicu Ciorbã / ciorba@ftr.ro

Parcã mai mult cu gîndul la confruntãrile din grupele Ligii Campionilor, ceferiºtii au început puþin timoraþi meciul de sub Tîmpa. Forþat de accidentãrile din lot, dar ºi de oboseala acumulatã în ultima lunã, Maurizio Trombetta i-a folosit pe Ciprian Deac, Emmanuel Kone ºi Cristian Panin încã din primul minut. Însã cei care au jucat mai bine au fost braºovenii, Buga ratînd în douã

rînduri (min. 3 ºi min. 6) deschiderea scorului. Peste aproximativ un sfert de orã a venit ºi primul gol al partidei, înscris de Hadnagy (min.20), dupã o bîlbîialã a apãrãtorilor clujeni. În minutul 40 însã, Sebastian Dubarbier a obþinut un fault în preajma careului braºovean, iar lovitura liberã executatã de Deac l-a gãsit pefect pe Dani, care a înscris cu capul, la fel ca în meciul retur cu Bordeaux. Braºovenii au început ºi a

doua parte mai bine, Buga (min. 48), Zaharia (min.60) ºi Ilyeº (min.69) ratînd ocaziile care le puteau aduce trei puncte. Oboseala a început sã-ºi punã însã amprenta pe gazde, acestea retrãgîndu-se în apãrare în ultimul sfert de orã al partidei, ocazie pentru ceferiºti de a încerca sã înscrie golul victoriei. Foarfeca lui Yssouf Kone (min.79), la care s-au mai adãugat ºi cele douã bare ale ivorianului (min. 81 ºi 83) l-au scos din sãrite pe Trombetta, care îºi vedea elevii cum atacã în valuri, însã fãrã vreun rezultat, meciul terminîndu-se la egalitate, scor 1-1. CFR se întoarce de la Braºov doar cu un punct.

FC BRAºOV – CFR CLUJ 1-1

(64) Peralta Deac Pereira (80) Oberman

Stãncioiu

Cadu

E.Kone

Tricã

Y.Kone

Dani

Dubarbier

Panin 99 % transpiraþie

Meseriaºu’

(46) Culio

A fost acolo

Caz de targã

Handbalistele îºi revin

Bãtaie la zero la rugby

„U” Jolidon a cîºtigat meciul de campionat cu HCM Roman, scor 32-24. Partida disputatã ieri în Sala Sporturilor „Horia Demian” ºi contînd pentru etapa a ºaptea a campionatului naþional, a fost una plinã de momente tensionate. La pauzã, scorul a fost 1414, însã elevele lui Gheorghe Covaciu au reuºit sã se impunã în partea a doua, cîºtigînd la o

Rugbiºtii de la Universitatea Cluj au cîºtigat sîmbãtã, pe teren propriu, cu scorul de 38-0, partida din cadrul etapei a V-a a campionatului naþional de rugby, în compania echipei CSM Bucovina Suceava. Pentru Universitatea Cluj au marcat Dorin Manole (3 eseuri), Romulus Boar (1 eseu), Bogdan Ionescu (1 eseu), Andrei Gorcioaia (1 eseu). Dorin Manole a reusit patru transformãri, scorul fiind 12-0 la pauzã . (N.C.)

PUBLICITATE

Handbaliºtii de la „U” Transilvania au învins ªtiinþa Bacãu, ocupanta locului II în Liga Naþionalã, cu scorul de 34-33, dupã un meci pe parcursul cãruia ambele echipe au fost pe rînd la cîrma jocului. Potrivit site-ului echipei clujene, utransilvania.ro, scorul a fost extrem de strîns pe PUBLICITATE

Stadion: „Tineretului”, Braºov Spectatori: 9.000 Marcatori: Hadnagy (min.20) / Dani (min.40) Cartonaºe galbene: Buga, Constantin / Deac, Pereira, Mureºan, Tricã

Mureºan

FOTO: LIVIU SCRIPCARU

Tactica de odihnire a titularilor nu i-aa fost de folos lui Trombetta

diferenþã de opt goluri. Potrivit site-ului echipei, ujolidon.ro, cea mai bunã marcatoare din tabãra clujeanã, Roxana Joldeº, s-a declarat foarte încîntatã de evoluþia echipei. „Ne-am luptat, ne-am dorit foarte mult victoria, avînd în vedere cã ne-am cam dezamãgit fanii în ultima perioadã. Sperãm sã continuãm tot aºa!”, a spus Joldeº. (N.C.)

toatã durata partidei. În ultimele minute, scorul era egal, 3333, cel care a reuºit sã aducã victoria echipei clujene în ultimele secunde ale partidei fiind Radu Lazãr. Marcatorii pentru echipa antrenatã de Liviu Jurcã au fost Ciornohuz (7), Ani-Senocico (5), Hagiu, Lazãr ºi Marian (cîte 4),

ªtef ºi Milosevic (cîte 3), Duricin (2), Marta ºi Petraru (cîte 1). În urma acestei victorii, „U” Transilvania a urcat pe locul 7 în clasamentul Ligii Naþionale, cu 9 puncte ºi urmeazã sã întîlneascã în cadrul etapei a X-a pe Energia Lignitul Pandurii Tîrgu-Jiu, în deplasare. (N.C.)


16 ² ultima foaie

LUNI, 10 NOIEMBRIE 2008 www.foaiatransilvana.ro

BLUES MAN. Pentru a doua oarã la Cluj, Sugar Blue este printre puþinii care apreciazã istoria localã mai mult decît fetele locului

„Du-te la bibliotecã, prostule!”

Artistul îºi aminteºte de timpul în care mama sa îl trimitea sã studieze, speriatã ca viitorul muzician sã nu ajungã pe stradã

Îi place în România, pentru cã este o þarã încãrcatã de istorie. Îi plac oamenii de aici ºi felul în care aceºtia reacþioneazã la muzica sa. Spune cã ar vrea sã revinã mai des, dar nu numai pentru concerte, ci ºi pentru a admira locurile istorice, recunoscînd cã ar putea sã priveascã zile întregi faimoasele castele. Fiind un american de culoare, este bucuros peste poate cã Obama este noul sãu preºedinte. Fiind din Harlem, New York, evident cã iubeºte baschetul ºi pe Globetrotteri. Muzicuþa, o continuare a corpului sãu, îi dã dreptul sã cãlãtoreascã, sã cunoascã istorii ºi oameni. Sugar Blue face acest instrument celebru, mulþumindu-i pentru cã l-a scãpat de închisoare, unde ar fi ajuns imediat dupã ce ar fi traficat droguri.

Urmãtoarea piesã, „Miss You”, am cîntat-o prima oarã împreunã cu o micã trupã rock and roll din Anglia, pe nume The Rolling Stones» Sugar Blue,

în timpul concertului

Crezi cã eu aº putea cînta muzicã popularã româneascã? Nu la fel de bine, dar i-aº putea impregna stilul meu ºi nu aº copia unu la unu. Totuºi, sînt albi care simþeau blues-ul, printre care Paul Butterfield, un artist desãvîrºit.

Emil Moldovan / moldovan@ftr.ro Liviu Scripcaru / scripcaru@ftr.ro

Fiecare loc în care cînt îmi oferã cîte un sentiment diferit. Sentimentul pe care l-am avut aici m-a fãcut sã mã întorc. Acesta vine de la oameni, fãrã de care nici un loc, oricît de frumos ar fi, n-ar putea exista. Ai veni aici în vizitã, chiar ºi fãrã sã susþii un concert?

Nu prea aº ºti ce altceva sã fac atunci. Mi-ar plãcea sã vizitez România, pentru cã e o þarã uimitoare, încãrcatã de istorie. Dar îmi vine greu sã cãlãtoresc fãrã formaþia ºi instrumentele mele.

FOTO: LIVIU SCRIPCARU

De ce a doua oarã la Cluj?

GLOBETROTTER. Concertul de la Diesel a fost al doilea pentru Sugar Blue la Cluj ºi face parte din turneul sãu Rockin’ the Balkans

CHUCK, REGELE ROCK’N ROLL Aflat pentru a doua oarã în capitala Transilvaniei, Sugar Blue a susþinut un concert la Diesel Club. Plin de bunã dispoziþie, el a antrenat încontinuu publicul, care a savurat fiecare moment. El a pus la dispoziþia spectatorilor ºi ultimul sãu album, Code Blue, ºi a dat o mulþime de autografe. Artistul a de-

clarat cã, pentru el, Chuck Berry este regele rock’n roll-ului, indiferent de ce spune oricine. „Dacã nu ar fi existat el, Mick Jagger ar fi fost un simplu contabil, iar Elvis un cîntãreþ de country, care este o muzicã ok, dar nu este rock’n roll”, a glumit cel care îºi spune, pe bunã dreptate, blues-man.

Ce ai fi fãcut dacã nu descopereai muzica, muzicuþa?

Aº fi ajuns în puºcãrie. Dar am crescut ascultîndu-i pe Duke Ellington, Charlie Parker sau Billy Holiday, care m-au fãcut sã înþeleg ce înseamnã muzica. Cînd am auzit de blues, am fugit la mama sã o întreb de unde pot sã aflu mai multe. Mi-a spus: „Du-te la bibliotecã, prostule!” Am ascul-

PUBLICITATE

tat-o ºi am studiat. Cred cã tinerii de azi nu trec destul pe la bibliotecã.

dorit asta, aº fi vîndut droguri. ªi atunci aº fi ajuns cu siguranþã în puºcãrie.

Te-a îmbogãþit muzicuþa?

S-a schimbat blues-ul din copilãria ta ºi pînã acum?

stilul meu. Vreau sã fiu un inovator, nu un imitator. Willie Dixon era un astfel de artist. De la el au furat piese cei de la Led Zeppelin, au plagiat. ªi nu i-au dat credit pînã nu i-a dat în judecatã.

Eu cred cã orice nu se schimbã moare. Încerc sã impun fiecãrei piese care a mai fost cîntatã

Crezi cã un alb nu poate cînta blues la fel de bine?

Am destul cît sã trãiesc, sã cãlãtoresc ºi sã-mi ofer tot de ce am nevoie. Dar nu sînt bogat, ºi nici nu vreau sã fiu. Dacã mi-aº fi

Pe tricoul tãu apare Obama, ce spui de alegeri?

Mã simt foarte fericit. Sînt sigur cã se vor întîmpla multe de acum, printre care dispariþia împãrþirii rasiale. Pentru a schimba ceva cu adevãrat, trebuie mai întîi sã încerci sã o faci. Þara trebuie pusã „la loc” ºi Obama va putea face asta. ªi alegerea lui va avea influenþã asupra lumii, pentru cã el pledeazã pentru un lucru foarte simplu: vorbeºte cu oamenii, nu-i împuºca. Nu poþi comunica cu arma aþintitã spre interlocutor. Ce nu þi-a plãcut la vechea administraþie?

Nimic, Bush a ºtiut numai sã distrugã. De la el a pornit ºi criza financiarã mondialã, nu din America. Un om care nu ºtie istorie repetã aceleaºi greºeli pe care le-au fãcut cei dinaintea lui. Eu am studiat istorie ºi de aceea, cînd vin în Europa, privesc ºi în alt mod þãrile, ºtiind prin ce au trecut.

ªTIRI Zilele Biz, „startul marilor afaceri” Cel mai important eveniment business to business din România, „Zilele Biz”, va avea loc la Cluj în perioada 12-13 noiembrie. Evenimentul va acoperi domenii importante ale economiei româneºti, de le „antreprenoriat ºi oportunitãþi de investiþii în regiune” pînã la „strategii pentru afaceri de succes”. În cea de-a doua zi, Paul Garrison, profesor de marketing ºi decan al Central European University Business School, va susþine o sesiune specialã pe tema „Marketing Exponenþial. Cum susþii creºterea într-un mediu în continuã schimbare”. „Invitat special la ZileleBiz Cluj, Paul Garrison va vorbi despre o viziune a sa revoluþionarã în marketing, testatã în timp, ºi cu rezultate dovedite în procentele de profit obþinute”, anunþã organizatorii evenimentului.

Concert simfonic la Casa de Culturã a Studenþilor Casa de Culturã a Studenþilor din Cluj, gãzduieºte în data de 14 noiembrie, ora 19.00 un concert simfonic, „Ciclul prima ºi a doua ºcoalã vienezã”. Concertul îl va avea ca dirijor pe Noam Zur din Israel ºi ca solist pe Viniciu Moroianu. Programul va prezenta piese din din compoziþiile marilor artiºti precum, Webern - Passacaglia op. 1, Mozart Concertul pentru pian si orchestra nr. 24 in do minor, K. V. 491, Beethoven - Simfonia a III-a in Mi bemol major, op. 55, Eroica. (R.T)

Geo da Silva îºi lanseazã noul album în clubul After Eight

Geo da Silva, DJ-ul rezident din discoteca Ring din Costineºti, va vizita Clujul în 14 noiembrie, unde va susþine un concert live în clubul After Eight. Acesta va aduce cu el piesa care a fãcut vîlvã vara aceasta printre „discotecari”, „I’ll do you like a truck” care se prezintã a fi punctul culminant al serii. DJ-ul soseºte în Cluj de la Hunedoara unde va fi invitat la balul bobocilor ºi dupã oprirea în Cluj, cãlãtoreºte mai departe spre Muntenegru, Arad, Sibiu. Acesta strãbate toate oraºele mari pentru a-ºi lansa noul album. (R.T)

Foaia Transilvana  

Daily newspaper from Cluj Napoca

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you