Page 8

‫ހަބަރު‬

‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫‪9‬‬

‫"އަސްރު ދިޔައީ ގެއްލިގެން"‪:‬‬ ‫ހިތުގެ ހިމަ ާނރާ ކުޅެލި!‬ ‫ބައްލަވައި މުތާލިއާ ކުރެއްވި ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޅެންފޮތުގެ އިސްބަހުގައި އައްބާސް ލިޔުއްވާފައިވާ‬ ‫ގޮތުގައި މަރިޔަމް ސައީދުގެ މަދަރުސީ ދައުރުގައި‬

‫މަރިޔަމް ސައީދު ޅެން ހެއްދެވުމުގައި‬

‫ފުރަތަމަ އިމްތިހާނަކީ މުދައްރިސް ދެއްވި މައުޟޫއަކަށް‬

‫އޭނާގެ ބައްޕަގެ ގޮތް ގެންގުޅުއްވާ‬

‫ޅެމެއް ހެއްދެވުމެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޅެން ހެއްދެވުނީ މުޅިން‬ ‫އެހެން މައުޟޫއަކަށް ކަމަށްވެ އެވެ‪ .‬ކުލާހުގެ ހުރިހާ‬

‫ކަމަކަށް ވެސް ނުފެނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކުދިން ވެސް އެކަމާ ހީނހެދި ކަމަށްވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ދޮންބޭބެ އިބްރާހިމް ޝިހާބުގެ ގޮތާ‬

‫މުހައްމަދު އަމީން އެ ޅެން ބައްލަވާލައްވާފައި ވިދާޅުވީ‬ ‫މަރިޔަމް ސައީދަށް ޅެން ހެއްދެވޭނެކަން މިހާރު‬

‫ތަބާވެވަޑައިގަންނަވާތީއެއް ވެސް ނުފެނެ‬

‫ގައިމުވެއްޖެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬ދޮންދައްތަ ފާތިމަތު ސައީދުގެ‬

‫ދށުގައި ގަލަމާއި ގަނޑެއް ހިއްޕަވައިގެން‪،‬‬ ‫ފާނޫޒު ޮ‬ ‫ކަމާކަން ފަށައި ޅެން ހައްދަވަން އިންނެވުމުގެ‬

‫އުސްލޫބު ބޭނުންކުރައްވާފައެއް ވެސް‬

‫ބަދަލުގައި މަރިޔަމް ސައީދަކީ ހިޔާލަށް އަންނަ‬

‫ނެތެވެ‪ .‬ބޮޑަށް ގެންއުޅުއްވާފައި ހުރީ‬

‫ޝުއޫރުތައް ފަސޭހަކަމާ އެކު ޅެން ބަހަށް‬

‫އަމިއްލަފުޅު ގޮތެކެވެ‪.‬‬

‫ބަދަލުކުރެއްވި ޝާއިރާއެކެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަނާ "އަސްރުދިޔައީ ގެއްލިގެން" މި ޅެން‬ ‫ހެއްދެވުމަށް ފަހު ބޭބޭފުޅު ޝިހާބަށް ދެއްކެވުމުން‬ ‫ވިދާޅުވި ކަމަށް ވަނީ "މުހައްމަދު އަމީން ވިދާޅުވިހެން‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬

‫މިހާރު ޅެން ހައްދަވަން ތިޔަ އެނގިވަޑައިގަތީ"‬

‫މަރިޔަމް ސައީދު (ވ) އިބްރާހިމް ނާސިރު އަދި ދަރިކަލުން އަލީ ނާސިރުއާ އެކު‪-- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ދިވެހި ޑައިޖެސްޓް‬

‫ލތްބެއްގެ ވާހަކަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެއީ އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ ޯ‬

‫އެނގިފައެއް ނެތެވެ‪ .‬ފަހަރުގައި އެ ޅެމުން ކުރެއްވި‬

‫އެ ލޯބި ގެއްލުމުން ލިބުނު މާޔޫސްކަމެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ބޑުވީ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ނަސޭހަތްޕުޅުގައި‬ ‫އަސަރު ޮ‬

‫ގންޖަހައި‪ ،‬ދުނިޔެ މަތިން‬ ‫ވެސް ތަގުދީރުގެ ނިޔާއަށް ޮ‬

‫މަރިޔަމް ސައީދު ނުހިއްޕަވައި ކުރިއަށް ވަޑައިގަތީ އެވެ‪.‬‬

‫ފޫހިނުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެވެ‪ .‬އެއީ މަރު ދުވަހާ‬

‫ގތުން ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ‬ ‫"ނަތީޖާއެއްގެ ޮ‬

‫ހަމަޔަށް ވެސް ނުގުޑާނެ ފަދަ އަޒުމެއްގެ ވެސް‬

‫ތެރެއަށް މިފަދަ އަގުހުރި ޅެންތައް އިތުރުވީ އެވެ‪ .‬ނޫން‬

‫ވާހަކަތަކެވެ‪.‬‬

‫ނަމަ މި ފައިދާއެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުލިބުނީހެވެ‪"،‬‬

‫މިއީ މުހައްމަދު އަމީނުގެ ޅެންވެރިކަމުގެ ބަގީޗާގައި‬

‫އައްބާސް ލިޔުއްވާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ފޮޅުނު މަލެއް ކަމަށްވާ މ‪ .‬ބަގީޗާގޭ މަރިޔަމް‬

‫"މަރިޔަމް ސައީދު ޅެން ހެއްދެވުމުގައި‬

‫ސައީދުގެ ޅެންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް‬

‫ގތް ގެންގުޅުއްވާ ކަމަކަށް ވެސް‬ ‫އޭނާގެ ބައްޕަގެ ޮ‬

‫އަސަރުކުރުވި ޅެމެވެ‪ .‬އެކަމަނާ ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ‬

‫ދންބޭބެ އިބްރާހިމް ޝިހާބުގެ‬ ‫ނުފެނެ އެވެ‪ .‬އަދި ޮ‬

‫ގުލްޝަނަށް ދޫކުރެއްވި އެތަކެއް ޅެންތަކެއްގެ ވަސް‬

‫ގތާ ތަބާވެވަޑައިގަންނަވާތީއެއް ވެސް ނުފެނެ‬ ‫ޮ‬

‫މީރުކަން އޭގެ ތާޒާކަންމަތީ ދެމި އެބަ ހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫ދންދައްތަ ފާތިމަތު ސައީދުގެ އުސްލޫބު‬ ‫އެވެ‪ޮ .‬‬

‫އެކަމަކު ވެސް "އަސްރުދިޔައީ ގެއްލިގެން" މި ޅެން‬

‫ބޭނުންކުރައްވާފައެއް ވެސް ނެތެވެ‪ .‬ބޮޑަށް‬

‫ގތަކުން ހާއްސަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެތައް ޮ‬

‫ގެންއުޅުއްވާފައި ހުރީ އަމިއްލަފުޅު ގޮތެކެވެ‪".‬‬

‫ހޅުދޫ އަބްދުﷲ ހަސަންގެ އަޑުން ރެކޯޑްކޮށް‬ ‫ޮ‬

‫"އަސްރުދިޔައީ ގެއްލިގެން" މި ޅެމުގެ ޖާދުލަކީ‬

‫އެ ޅެން‪ ،‬ލަވައެއްގެ ސިފައިގައި ދިވެހިންނާ‬

‫އެއީ ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ‪ .‬އެ ޅެމުގެ އެތައް‬

‫ބައްދަލުކުރީ‪ ،‬އެހުންތެރިންގެ ހިތުގެ އެންމެ ހިމަނާރާ‬

‫ޝަރަހަތަކެއް އެކި ބޭފުޅުން ވަނީ ހައްދަވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ކުޅެލަމުންނެވެ‪ .‬އެ ލަވައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ‬

‫ގތުގައި އެއީ ގެއްލިގެން ދިޔަ‬ ‫ގިނަ ބަޔަކު އިއްތިފާގުވާ ޮ‬

‫ރގްރާމްތަކުގައި އަށްޑިހައިގެ‬ ‫އަޑުގެ ރިކުއެސްޓް ޕް ޮ‬

‫ލތްބެއްގެ ވާހަކަތަކެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫އަހަރުތަކުގައި ގިނަ ބައެއްގެ އެއް ވަނަ ހޮވުމެވެ‪.‬‬

‫ޅެން ފައްޓަވާފައިވަނީ ސިކުނޑީގައި‬

‫ދެ ވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް‬ ‫އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ކުރީގެ އަނބިކަނބަލުން‪ ،‬މިހާރު‬

‫އެކަމަނާ ވަރިކުރެއްވުމުން ހެއްދެވި ޅެމެއް ކަމަށް‬ ‫ވާހަކަދެކެވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެކަމަށް އެކަމަނާ‬ ‫އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‬ ‫އެއީ ކަށަވަރު ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫"އެއީ ތިއްތައިތަގެ ޕާސަނަލް ޅެމެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫އންނަނީ‪ .‬ވިދާޅެއްނުވޭ އިތުރަކަށް އެއީ ކޮން ކަމަކާ‬ ‫ޮ‬ ‫ގުޅުން ހުރި ޅެމެއް ކަމެއް‪ "،‬މަރިޔަމް ސައީދަށް‬ ‫ބޮޑުދައިތަ ވިދާޅުވާ މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަދުނާން‬ ‫"މިހާރު"އަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެއީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޅެމެއް‪".‬‬ ‫އެ ޅެން ފާހަގަކުރެވެނީ ހަމައެކަނި އަސަރުން‬ ‫ގތުގައެއް ނޫނެވެ‪ .‬ޅެންވެރިކަމުގެ‬ ‫ފުރިގެންވާ ޅެމެއްގެ ޮ‬

‫ތަސްވީރުކުރަމުން އައި އުފާވެރި ޒަމާން ގެއްލިގެން‬

‫މަރިޔަމް ސައީދު‪-- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ދިވެހި ޑައިޖެސްޓްސް‬

‫އުމުރުފުޅުން ‪ 87‬އަހަރުގެ މަރިޔަމް ސައީދުގެ މި‬ ‫ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ‪ .‬އެއީ ނާސިރު‪،‬‬

‫ހިސާބަށް ޅެންހެއްދެވުން ދެން ހުއްޓާލައްވާށެވެ‪".‬‬ ‫ކން ސަބަބަކާ ހުރެ ކަމެއް‬ ‫އެހެން ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫އެ ލޯތްބާ މެދު އުފެދިފައިވާ މަތިވެރި ޝުއޫރުތަކެވެ‪.‬‬

‫ޅެމަކީ އެކަމަނާގެ ހަޔާތާ ގުޅުން ހުރި ޅެމެއް ކަމެއް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ނަސޭހަތެއްގެ ގޮތުން ވިދާޅުވީ "ތިޔަ‬

‫ހިނގައްޖެ ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަނާގެ ބަގީޗާގައި‬ ‫ފޅުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު‬ ‫ނުހަނު ރީތި މަލެއް ޮ‬

‫ހަމައިން ބަލާއިރު ވެސް އެއީ ވަރަށް ތަފާތު މޮޅު‬

‫އަށް ދިވެހި އަދަބަށް އެއްވެސް ރޮނގަކުން ވަދެވިފައިވާ‬

‫ހޫނު ޚަރީފު މޫސުމުގެ ގަދަ ވަޔާ އެކު‪ ،‬އެ މަލުގެ‬

‫ޅެމެކެވެ‪.‬‬

‫ނަމަ އެކަމުގެ ފަހަތުގައި ހުންނެވީ އަމީން ކަމަށާއި‬

‫ފިޔަތައް ވިއްސިވިހާލިވެގެން ދިޔައީ އެވެ‪ .‬މި ކެހިވެރި‬

‫އޭގެ ފަހަތުގައި ދެން ހުންނެވީ ބައްޕާފުޅު އައްޝައިހް‬

‫މޫސުމުގައި ގަސްގަހާގެހިން ފަތްތައް ފައިބައި‪ ،‬އެ‬

‫މަރުކަޒުން ޝާއިއުކުރި އެކަމަނާގެ ޅެން ފޮތުގެ‬

‫ހުސައިން ސަލާހުއްދީން ކަމަށެވެ‪ .‬އާއިލާގައި‬

‫ފަތްތައް ވަޔާ އެކު އުދުހިގެން ދާ ފަދައިންނެވެ‪.‬‬

‫އިސްބަހުގައި އެ މަރުކަޒުގެ އޭރުގެ ރައީސް އައްބާސް‬

‫ދެން ތިއްބެވީ ވެސް އަދީބުންނާއި ޅެންވެރިންނެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި "އަސްރުދިޔައީ‬ ‫އިބްރާހިމް ލިޔުއްވާފައިވާ ޮ‬

‫ބޭބޭފުޅުންނަކީ އިބްރާހިމް ޝިހާބާއި އަދުނާން‬

‫ރޭގަނޑެއްގެ ކަނު އަނދިރިކަން ދުނިގެ މައްޗަށް‬

‫ގެއްލިގެން" އެއީ މަރިޔަމް ސައީދުގެ ޅެންތަކުގެ‬

‫ހުސައިނެވެ‪ .‬ދައްތާފުޅު ފާތިމަތު ސައީދަކީ އެކަމަނާގެ‬

‫ކށް‪" ،‬އޭނަޔާ" އަދި "އަހުރެނާ" ހޭދަކުރި‬ ‫ވެރިވެފައިވަނި ޮ‬

‫ކށްލެވޭ އެއް ޅެމެވެ‪.‬‬ ‫ތެރެއިން އެންމެ ހާއްސަކޮށް ފާހަގަ ޮ‬

‫ފިރިކަލުން‪ ،‬އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަމީން އުފެއްދެވި‬

‫ކޅެއްގެ ވާހަކަ އެވެ‪ .‬އެ ހަނދާންތައް‬ ‫ލޯބީގެ ހިނދު ޮ‬

‫ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ބަގީޗާގެ ނަރުގިސްމަލެވެ‪.‬‬

‫ހިތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ކަމެވެ‪.‬‬

‫ދިވެހި ބަހާއި ތާރީހަށް ހިދުމަތްކުރާ ގައުމީ‬

‫"މިހެން ދަންނަވާލާއިރަށް ވެސް އޭގެ މިއުޒިކް‬ ‫ހިތުގައި ކުޅެލެވޭ ކަހަލަ އެވެ‪ "،‬އައްބާސް ލިޔުއްވާފައިވެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫މަރިޔަމް ސައީދުގެ ޅެންވެރިކަމުގެ މުދައްރިސަކީ‬ ‫އަމީން ދީދީ އެވެ‪ .‬އެކަމަނާ ލިޔުއްވާފައި ވަނީ އެކަމަނާ‬

‫ޅެންވެރިކަމުގައި މަރިޔަމް ސައީދު ކުރިއަށް‬

‫ދެ ވަނަ ބައިތުގައި ސިފަކުރައްވާފައިވަނީ‬

‫"އެ ދުވަސް ފާއިތުވެގެން ހިނގައްޖެ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ބޑަށް ހިތްވަރު ހޯއްދެވީ‪،‬‬ ‫ދިއުމަށް އެންމެ ޮ‬

‫ޒަމާން ނިމިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‪ ،‬އޭރުގެ‬

‫ޅެންވެރިކަމުގެ ބަގީޗާގެ ޑޭޒީމާ‪ ،‬އައިމިނަތު ފާއިޒާގެ‬

‫ކށްލެވެނީ އެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬އަހަންނާއި‬ ‫ޝުއޫރުތައް މި ފާޅު ޮ‬

‫ކިބައިންނެވެ‪ .‬ފާއިޒާގެ ޅެންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫އޭނަޔާ ދެ މީހުންގެ ހިތުގައި އޭރު‬

‫‪26‬‬

17 december 2017 issuu  
17 december 2017 issuu  

Mihaaru, the newspaper of Maldives