Page 19

‫ޚަބަރު‬

‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫‪26‬‬

‫"އަސްރު ދިޔައީ ގެއްލިގެން"‪:‬‬ ‫ހިތުގެ ހިމަނާރާ ކުޅެލި!‬

‫ސ‪ 9:‬އާ ގުޅޭ‬ ‫ބޑަށް ސިފަކުރެވެ އެވެ‪ .‬އިބްރާހިމް ނާސިރު‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ފޯނުކޯލެއް އަ އެވެ‪ .‬ތެދަށް ދެންނެވިކަމަށްޓަކައި ވަރަށް‬

‫ވެސް ޝާއިއުކުރި‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު އަތްޕުޅުން ލިޔެ‬

‫ހިތުގައި އޭރު އުފެދުނު ޝުއޫރުތަކެވެ‪ .‬އަހަރެމެން‬ ‫ދެ މީހުންގެ ދެ ހިތް ގުޅިފައިވީ މާނަ ހުރި އަސަރުގަދަ‬

‫ބޑުވަޒީރުކަމުގައި‪ ،‬މަރިޔަމް ސައީދު ވަރިކުރެއްވިއިރު‬ ‫ޮ‬

‫އުފާފުޅުކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ކަމަށް ބުނެ‬

‫ހައްދަވަން އުނދަގޫފުޅުވީމާ އެކަމާ ދުރުގައި ހުންނެވީ‪"،‬‬

‫ލަހުޖާއަކުންނެވެ‪ .‬އެ ހަނދާންތައް މިއާކޮށްލެވެނީ އެވެ‪.‬‬

‫ދެ ބޭފުޅުން ލިބިވަޑައިގެންފައިވެ އެވެ‪ .‬ނާސިރުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަޅެ ފަހެ‪ ،‬މިއީ ކިހިނަކުން ކުރެވޭ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟‪"،‬‬ ‫އިތުރު ބައިތުތަކަށް ބަލާއިރު މިއީ މިގޮތަށް‬ ‫ލިޔާ ފުރަތަމަ ސަފުހާ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ވެރިކަމަށް ފަހު‪ ،‬އެކަމަނާ އަށް ކުރިމަތިވެވަޑައިގަތީ‬

‫އޭގެ އަނެއް ދުވަހު އަތަށް ދިއްކޮށްލީ ރައީސް‬

‫ހިތްދަތި ދުވަސްތަކެކެވެ‪ .‬ދެ ދަރިކަލުން ވެސް މި‬

‫އތީ އެކަމަނާ ވެސް ހިމެނޭ‬ ‫އޮފީހުގެ ފޮތެކެވެ‪ .‬އޭގައި ޮ‬

‫ކޅު ދެރަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ބަލީގެ ސަބަބުން ހާލު ޮ‬

‫ދުނިޔެ ދޫކުރެއްވީ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް އިތުރު ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އެވަގުތުގައި‬ ‫ޮ‬

‫ޖޝަކަށް ބަދަލެއް އައި ކަމަށް‬ ‫އަދިވެސް އެކަމަނާގެ ޯ‬

‫ސަރުކާރުގެ އެހީފުޅެއް ބާއްވަވަން ފެނިވަޑައިނުގަންވާތީ‪،‬‬

‫ނުފެނެ އެވެ‪" .‬އަސްރުދިޔައީ ގެއްލިގެން" ޅެމުގައި‬

‫އެދުވަހުގެ ފަހުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް‬

‫ވާ ފަދައިން އެކަމަނާ އަދިވެސް އެ ހުންނެވީ‬

‫ނންނާނެ ވާހަކަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެހީފުޅެއް ޯ‬

‫ސާބިތުކަންމަތީގަ އެވެ‪ .‬ދިރިއުޅުން ގެއްލި‪ ،‬އަމިއްލަ‬

‫ލޯބިވެރިޔާ އަށް ހިތުގައި ދެވިފައިވާ މަތިވެރިކަން‬ ‫ގތުން އުޑުގެ ވިދުވަރުތަކާއި‬ ‫ސިފަކުރައްވާފައިވެ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ލަންކާއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރެއްވުން‬

‫ތަރިތަކުގެ ވިދުންތައް ކަސިޔާރުވެ އެއިން ދައްކައިދޭ‬ ‫ރީތި ކުލަތައް‪ ،‬ދުނިޔެ މައްޗަށް ވުޖޫދުވީ ލޯބިވެރިޔާގެ‬ ‫ސޫރައާ އެކުގައި ކަމަށް ލިޔުއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ދިވެހި ޑައިޖެސްޓްސް އަށް އެކަމަނާ އަތުން‬ ‫ލިއުއްވައި ‪ 2013‬ވަނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ފޮނުއްވި‬

‫އަދި ދެ ރޫހު ގުޅި‪ ،‬އެންމެ ފަހުން ދެ ރޫހު‬

‫އޭރު މަރިޔަމް ސައީދަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަމުން‬ ‫އައީ‪ ،‬މާފަންނު މަދަރުސާ ކަމަށްވާ މަދަރަސުލް‬

‫އުމުރުފުޅުން މިހާރު ‪ 87‬އަހަރުވެ‪ ،‬މުސްކުޅި‬

‫ވަޒަނާ ދުރުގައި އެތައް އަހަރެއް ހޭދަކުރައްވަން‬ ‫ޖެހުނަސް ޝަކުވާއެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ސިޓީގައި އެ ވާހަކަތައް ބަޔާންކުރެއްވި އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ސަލާހިއްޔާގެ މުދައްރިސްގެ މުސާރައަކާއި‬

‫އެކުވި ކަމަށް ވެސް ޅެމުގައިވެ އެވެ‪ .‬އިންތިހާ‬

‫ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގެ ކުރީކޮޅު‪ ،‬ދޮށީ ދަރިފުޅު‬

‫ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު ކުރީއްސުރެ ދެއްވަމުން އައި‬

‫ހާދިސާއަކީ‪ ،‬ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ހަމްދަރުދީއަކަށް‪،‬‬

‫ލތްބެވެ‪ .‬އަދި އެ ލޯބި ގެއްލުމުގެ‬ ‫ދަރަޖައިގެ ޯ‬

‫އަލީ ނާސިރުގެ ކުންފުންޏަކާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައިވާ‬

‫ބޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ‬ ‫ފައިސާކޮޅެއްގެ އިތުރުން ޮ‬

‫އަޅުގަނޑު އެދޭ‪ ،‬ޝިކުވާއެއް ކަމަށް ނުބައްލަވާށެވެ!‬

‫ކށްފައިވަނީ‪ ،‬ރާޅުބިންދަމުންދާ‬ ‫ވޭނާއި އުދާސް ސިފަ ޮ‬

‫ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު މައްސަލަ‬

‫މުސާރަ އެވެ‪ .‬އެކަމަނާގެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ބައްޕަ އަށް‬

‫ނުވަތަ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅުތަކުން އަޅުގަނޑު އެދޭ‬

‫ކަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ކަމުގެ އިހުސާސުންނެވެ‪.‬‬

‫ކޓަށް ގެންދިޔަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ޖެހި އަލީ ނާސިރު ޯ‬

‫ހަޖޫޖަހައި‪ ،‬ކުރި މުޒާހިރާއަކަށް ވަޑައިނުގެންނެވުމުން އެ‬

‫އިންސާފެކޭ ވެސް ނުހިއްތަވާށެވެ‪ "،‬ޑައިޖެސްޓްސް އަށް‬

‫އެކަމަކު ވެސް އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނެތެވެ‪ .‬ލޯބީގެ‬

‫މައްސަލަގަނޑުގެ ތެރޭގައި އުޅެނިކޮށް‪ ،‬ހަގު ދަރިފުޅު‬

‫ކޅު ވެސް "ގެއްލުނީ" އެވެ‪ .‬އެކަނިވެރި މައެއް‬ ‫މުސާރަ ޮ‬

‫ފޮނުވި ސިޓީ ނިންމަވާލައްވަމުން މަރިޔަމް ސައީދު‬

‫ފހެވުނަސް‪ ،‬އަދި‬ ‫ތާރީހުން ލޯބިވެރިޔާގެ ނަން ޮ‬

‫މުހައްމަދު ނާސިރު އަވަހާރަވީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި‬

‫ބިކަވީ އެވެ‪.‬‬

‫ލިއުއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ފިސްވެ‪ ،‬ތޫފާނުގައި ޖެހި މަރުދޭން ޖެހިފައިވިޔަސް‪،‬‬

‫ގާނޫނީ ދާއިރާ އިން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރައްވަން‬

‫ކޅެއް ފަހުން ދަރިކަލުންނާ އެކު ސްރީ‬ ‫ދުވަސް ޮ‬

‫"އަޅުގަނޑަށް ދިމާވެފައިމިވާ އެއްވެސް މިކަހަލަ‬

‫ޅެމުގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން އަޒަލުގެ‬

‫ހަށިގަނޑުގައި ފުރާނަ ހުރިހާ ހިނދަކު އެ ލޯބި އޮޔާ‬

‫ހުންނަވަނިކޮށެވެ‪ .‬އުމުރުން ‪ 22‬އަހަރުގެ ދަރިފުޅުގެ‬

‫ލަންކާ އަށް ވަޑައިގަތެވެ‪ .‬ހައެއްކަ ދުވަހަށް ފަހު‬

‫ނިޔާ އަހަރެމެންނަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ދޫކޮށްނުލާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް ދެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ޖަނާޒާ އަށް‪ ،‬އޭނާގެ ބޭބެ އަލީ ނާސިރަށް‬

‫އެނބުރި ވަޑައިގެން ކުރިން ވެސް އުޅުއްވި ހ‪.‬‬

‫އުދުހިގަންނަން ދަންމާލި ފިޔަ‪ ،‬އުދުހިނުގަނެވުނަސް‬

‫ވަޑައެއްނުގެންނެވުނެވެ‪ .‬ގޭބަންދުގައި ހުންނެވުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބަންޑާރަވިލާގައި އުޅުއްވަން ފެއްޓެވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫މޯޅިކޮށްގެންނުވާނެ އެވެ‪ .‬އެފަދަ ނާކާމިޔާބީތަކުން ލިބޭ‬

‫އެތަނުން ނުކުންނަވަން ސަރުކާރުން އެންގީ އެވެ‪ .‬އެއާ‬

‫އިބްރަތާ އެކު‪ ،‬ފަހު ނޭވަޔާ ހަމަޔަށް ވެސް ހިތްވަރާ‬

‫ދިރިއުޅުމަކީ ދައްޗާއި އުނދަގުލުގައި‬

‫ދެން ދިމާވީ މާ ތަފާތު މައްސަލައެކެވެ‪ .‬އިބްރާހިމް‬

‫ވެސް ކުރިއަށް ދިއުން ކަމަށާއި ތަގުދީރުގައި‬ ‫ކށްފައިވާ ނިޔާ އެއްވެސް މީހަކަށް‬ ‫މިންވަރު ޮ‬

‫ބޅަދަނޑުގައި ސަރުކާރުން‬ ‫ނާސިރާ ދެކޮޅަށް ހެންވޭރު ޯ‬

‫އެކު އެނބުރި ލަންކާ އަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރެއްވި‬

‫އެކު ދިރިއުޅޭށެވެ‪ .‬އަމިއްލަ ހަޔާތާ ގުޅުން ހުރި ޅެމެއް‬

‫ބަދަލުނުކުރެވޭ ކަމަށް ޅެމުގައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި ކިތަންމެ‬

‫ކުރި މުޒާހަރާއަކަށް ދާން އެންގި އެންގުމެވެ‪.‬‬

‫ގޮތަށް އަދިވެސް އެ ހުންނެވީ އެ ގައުމުގަ އެވެ‪ .‬ފަހަކާ‬

‫ކަމަށް ވިޔަސް އެ ޅެމުން އެކަމަނާ އެހެން މީހުންނަށް‬

‫މާޔޫސްވިޔަސް‪ ،‬އެކަމުން ލިބުނު އިބްރަތާ އެކު‬

‫އެކަމަކު ދެ ކުދިންގެ ބައްޕައާ ދެކޮޅަށް ކުރާ‬

‫ޖެހެންދެން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މާލެ ވަޑައިގަންނަވަ‬

‫ދެއްވާފައި އެވަނީ އަގުހުރި ނަސޭހަތްތަކެކެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ފަހު ނޭވަޔާ ހަމަޔަށް ވެސް ސާބިތުކަމާ އެކު‬

‫އެފަދަ މުޒާހިރާއަކަށް ދެވެން ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފނުއްވި އެވެ‪ .‬އޭގެ އަނެއް ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުން‬ ‫ޮ‬

‫ކުރެއްވި‪ .‬ބައެއް ޅެންތައް ނޫސް މަޖައްލާތަކުގައި‬

‫މަރިޔަމް ސައީދު ރައީސް މައުމޫނަށް ސިޓީފުޅެއް‬

‫ހުންނަވާނެ ކަމަށް އޭގައި ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ޅެމުން މަރިޔަމް ސައީދުގެ ހަޔާތްޕުޅު‬

‫"ފަހަކާ ޖެހެންދެއް ވެސް ޅެންވެރިކަން ވެސް‬

‫ރާއްޖެއާ މެދު އިންޑިއާގެ ތަޖުރިބާކާރުން‬ ‫ތަފާތު ވިސްނުންތަކެއްގައި‬

‫ސ‪ 8:‬އާ ގުޅޭ‬

‫މިހާރުގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިންޑިއާ‬

‫މިނިވަން‪ ،‬މުސްތަގިއްލު ގައުމެއް ކަމަށް ވާއިރު‪،‬‬

‫ކޅު ފަރާތަށް ސަޕޯޓްކުރާ ކަމުގެ‬ ‫އިން ރާއްޖޭގެ އިދި ޮ‬

‫އެގޮތަށް ބިރު ދެއްކިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ‬

‫ތުހުމަތުގެ އިނގިލި އަންނަނީ ދިއްކުރަމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ޖާގަ ވެސް ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނަތީޖާ އަކީ ވަހީދުގެ ވެރިކަމުން ފެށިގެން‪ ،‬އިންޑިއާ‬

‫"އެއީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ބަހެއް ނޫން‪.‬‬

‫އާއި ރާއްޖެ އިން ކުރީގައި ގެންގުޅުނު ގާތްކަން‬

‫ގތަށް ޓީވީ ޗެނަލެއްގައި ފާޅުކަން ބޮޑު‬ ‫ނަމަވެސް އެ ޮ‬

‫ފަނޑުވަމުން ދިއުމެވެ‪.‬‬

‫ގޮތެއްގައި ބުނުމަކީ ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރުން ފަދަ‬

‫ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި‬ ‫ގތުގައި އިންޑިއާގެ‬ ‫ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ޮ‬

‫ކަމެއް‪ .‬މިކަންކަން މި ހިންގަނީ ވަކި ބަޔަކު ވަކި‬ ‫ބޑު އިދިކޮޅު‬ ‫ގޮތަށް ފީޑްކޮށްގެން‪ "،‬ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޮ‬

‫ބޑު އެއް މައްސަލައަކީ ވެސް އަވައްޓެރި‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ޕާޓީ އެމްޑީޕީ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވަމުން ނިހާން‬

‫ކށްދޭން ބުނާ ކަންކަން އެގޮތަށް ކޮށް‬ ‫ގައުމުތަކަށް ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނުދެވުމެވެ‪ .‬ހަމައެކަނި ވާހަކަ ދައްކަދައްކައި ތިބުމެވެ‪.‬‬ ‫ޒިންމާ ނުނެގުމެވެ‪.‬‬ ‫ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅުންގެ‬

‫ގތުގައި ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތަށް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ނުރައްކާވާ ކަހަލަ ވާހަކައެއް އިންޑިއާގެ އެނަލިސްޓަކު‬ ‫ކށް ދެއްކެވި މައްސަލަ‬ ‫ޓީވީ ޗެނަލެއްގައި އާންމު ޮ‬

‫މައިގަނޑު އެއް ވާހަކަ އަކީ ޗައިނާ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް‪،‬‬

‫ދިވެހި ސަރުކާރުން ބަލަން ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬ދިވެހި‬

‫ގތެއްގައި އަވައްޓެރި ގައުމުތަކަށް‬ ‫ދެމެހެއްޓެނިވި ޮ‬

‫ސަރުކާރުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ގުޅޭ‬

‫ގތްތަކެއް އިންޑިއާ އިން ހޯދަން‬ ‫ކަންކަން ކޮށްދެވޭނެ ޮ‬

‫ކޮމެޓީތަކުން ވެސް އެކަން ބަލަން ޖެހޭކަން ނިހާން‬

‫ޖެހޭ ކަމެވެ‪ .‬އަފްޣާނިސްތާނުގައި އިންޑިއާ އިން‬ ‫ކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ވެސް މި ސަރަހައްދަށް ކަމެއް‬

‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މިއީ ސަމާސާއަކަށް ބަޔަކު ދެއްކިޔަސް ރާއްޖޭގެ‬

‫ކޮށްދެވިފައި ނެތް ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވަ‬

‫ބޑު ގައުމަކުން‬ ‫ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ވާހަކައެއް‪ޮ .‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އައިސް ކުޑަ ގައުމަކަށް އަރައި ވެރިކަން ބަދަލުކުރާ‬ ‫ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް‪ .‬އެ‬

‫ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މީހުންގެ ވިސްނުން‬

‫މަންޒަރު ބަލަން ދުނިޔެ ވެސް ނޯންނާނެ‪ "،‬ނިހާން‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖެ އިން ޗައިނާއާ އެކު ގާއިމްކުރި މިނިވަން‬

‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް‬

‫ގތުން "ރަޖްޔާ ސަބާ"‬ ‫ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ގތުގައި އެއީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ‬ ‫ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ޮ‬

‫ޓީވީގެ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ‬

‫ރަސްމީ ބަހެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެއީ "ހަމައެކަނި ޕެނަލް‬

‫ބޑުވާ އެއް ކަމަކީ މައްސަލަ‬ ‫ފަޅިން އެންމެ ކަން ޮ‬

‫ޑިސްކަޝަން" އެކެވެ‪ .‬އެކި ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ‬

‫ހައްލުކުރަން އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ބޭނުންކުރުމުގެ‬

‫ގޮތެވެ‪.‬‬

‫ހިޔާލު ދިނުމެވެ‪ .‬އެފަދަ ޚިޔާލެއް އާންމުކޮށް‬

‫ނަމަވެސް ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ޗައިނާގެ‬

‫ފާޅުކުރުމަކީ ސީރިއަސް އަދި ބަލަން ޖެހޭ ކަމެއްގެ‬

‫ބޑުވެ އިންޑިއާގެ‬ ‫ނުފޫޒު ގަދަވާތީ‪ ،‬އެކަމާ ކަން ޮ‬

‫ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ދެކެ‬

‫އެނަލިސްޓުން ވާހަކަ ދައްކާ ހިސާބަށް ދިއުމަކީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ‪ .‬ސީރިއަސް ވާން‬ ‫ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ‪ ،‬ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ‬

‫ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ‬

‫ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫"އޭގެ އަސަރު ރާއްޖެ އަށް ކުރާނެ‪ .‬އިންޑިއާ‬

‫ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޔާމީން މި މަހުގެ ކުރީ ޮކޅު ޗައިނާ އަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި‪ ،‬ދެ‬ ‫ސއިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު‪ ،‬އެ ގައުމުގެ ރައީސް‬ ‫ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ޮ‬ ‫ޝީ ޖިންޕިންއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬ ‫ކަނޑުގައި ރާއްޖެ އިން ގެންގުޅެން ޖެހޭނީ‬

‫ބޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަ‬ ‫ޗެނަލްތަކުގައި އެހާ ފާޅުކަން ޮ‬

‫އަވައްޓެރިންނަށް އިހުތިރާމް ކުރާ ސިޔާސަތެއް‪.‬‬

‫ދައްކާ ހިސާބަށް ދިޔައިމާ އޭގެ މާނައަކީ އިންޑިއާގެ‬

‫އެމީހުން ރުޅި އަރުވައިގެން ނުވާނެ‪ "،‬ސިފައިންގޭގަ‬

‫ބޑުވުންތައް ދަނީއޭ‪ .‬މި‬ ‫ސަރުކާރާ ހަމައަށް ކަން ޮ‬

‫އާއި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން‬

‫ބޑު ގައުމުގެ ސަލާމަތަށް‬ ‫ސަރަހައްދުގައި އޮތް އެންމެ ޮ‬

‫ޕލިސް ކޮމިޝަނަރު‬ ‫މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކުރީގެ ޮ‬

‫ނުރައްކާވާ ހިސާބަށް ދާއިރު އެ ގައުމު ވެސް އެކަން‬

‫ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރމައިޒެއް ނުކުރާނެ‪ .‬މީގައި މުހިންމީ ވާހަކަ‬ ‫ކޮމްޕް ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ދިވެހިން ވެސް ތަރައްގީ ބޭނުން‬ ‫ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ‬ ‫ސަރަހައްދަށް ނުރައްކާ ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން އިންޑިއާގެ ޓީވީ‬ ‫"މި ކަންކަމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ދައްކައިގެން‪ ،‬އަވައްޓެރިން ރުޅިނާރުވައި މައްސަލަ‬ ‫ހައްލުކުރުން‪ "،‬ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

17 december 2017 issuu  

Mihaaru, the newspaper of Maldives

17 december 2017 issuu  

Mihaaru, the newspaper of Maldives