Page 13

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫ސީރިޔާގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ފަނުފުލުން‬

‫‪18‬‬

‫އިނގިރޭ ި‬ ‫ސ‬ ‫ސިފައިން ވަނީ‬ ‫ޖެނީވާ މުއާހަދާއާ‬ ‫ޚިލާފުވެފަ‬ ‫އިރާގުގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސައިން‬ ‫ވެރިކަމުން ދުރު ކުރުމަށް އެމެރިކާ އާއި ވިލާތުގެ‬ ‫ގައުމުތައް ގުޅިގެން ކުރި ހަނގުރާމައިގައި އިރާގު‬ ‫ހިފުމަށް ފަހު‪ ،‬އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސިފައިން ވަނީ‬ ‫ކޅަށް ވަރަށް އަނިޔާވެރި‬ ‫އިރާގުގެ އާންމުންނާ ދެ ޮ‬ ‫ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައި ކަމަށް‬ ‫ކޓުން ކަނޑައަޅައިފި‬ ‫އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ހައި ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުގެ ހުކުމުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫ހައި ޯ‬ ‫އިނގިރޭސި ސިފައިން އިރާގުގެ އާންމުންގެ‬ ‫ބައެއް މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު އެ މީހުން‬ ‫ބިޑިއަޅުވައި ކަނު ބަނދެ ބަންޑުން ބެއިތިއްބުމަށް‬ ‫ފަހު އެމީހުންގެ ބުރަކަށި މަތީ ހިނގާ ހަދާފައިވެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި އިނގިރޭސި ސިފައިންގެ އަތްދަށުވާ‬

‫ސީ ރި ޔާ ގެ އި ދި ކޮ ޅު ހަނ ގު ރާ މަ ެވ ރި ން ގެ ދެ މީ ހަ ކު ހަ ލަ ބް ގަ އި‪ -- .‬ރޮ އި ޓާ ސް‬ ‫އަ ހް މަ ދު އަ ބް ދުﷲ ސަ އީ ދު‬

‫މަޝްވަރާތަކެވެ‪ .‬އދ‪ .‬ގެ އިސްނެގުމަށް ކުރިއަށް‬ ‫ގެންދާ މި މަޝްވަރާތަކުގައި އިސްވެ އުޅުއްވަނީ އދ‪،‬ގެ‬ ‫ސުލްހައިގެ މަންދޫބު ސްޓެފަން ޑި މިސްޓޫރާ އެވެ‪.‬‬ ‫ޑި މިސްޓޫރާ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ސުލްހައިގެ‬

‫ސީރިޔާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ އަށް ސުލްހަވެރި‬

‫އިރާގުގެ އާންމުންނާ މެދު މުއާމަލާތު ކޮށްފައިވަނީ‬ ‫ކުރާނީ އީޖާބީ ގޮތެއްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޚާރިޖީ ވުޒާރާ އިން ބުނި ގޮތުގައި ސުލްހައިގެ‬ ‫ވާހަކަތަކުގެ މަންދޫބެއްގެ ދޮތުގައި ހުންނަވައިގެން ޑި‬ ‫މިސްޓޫރާ ވާހަކަ ދައްކަވަން ވާނީ ވަކި ފަރާތަކަށް‬

‫ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން‪ ،‬ސީރިޔާގެ އިދިކޮޅު‬

‫އިތުރު ވާހަކަތަކެއް ވީހާ އަވަހަށް ފެށުމަށް އަންނަނީ‬

‫ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރާ ދެމެދު ޖެނީވާގައި އެންމެ‬

‫މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އަދި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި‬

‫ފަހުން ފެށި ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ވެސް ދެ ފަރާތުގެ‬

‫ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ނާކާމިޔާބު ވުމަކީ ރަނުގެ‬

‫އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެކުގައި ސުލްހައިގެ އިތުރު‬

‫ދެބަސްވުންތަކުގެ ތެރެއަށް ފަނުފުލުން ހިނދިއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ފުރުސަތެއް ގެއްލުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫މަޝްވަރާތަކެއްގައި ދެން ބައިވެރިވާނީ‪ ،‬އިދިކޮޅު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފަރާތްތަކުން އެންމެ ފަހުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި‬

‫މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދު‬ ‫ދެކެވުނު ވާހަކަތައް ނާކާމިޔާބުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން‬

‫ސީރިޔާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއާ ހަވާލާދީ ސީރިޔާގެ‬

‫ބުރަވުމެއް ނެތި އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސީރިޔާ ސަރުކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި‬

‫އާންމު ކުރި ބަޔާނުގައިވާ ވާހަކަތައް އަނބުރާ‬

‫ކުރިމަތިކުރާ ޝަރުތުތަކާ ހެދި ކަމަށް ސީރިޔާ‬

‫ރަސްމީ ނޫސް އޭޖެންސީ ސަނާ އިން ބުނި‬

‫ގެންދިއުމުންނެވެ‪ .‬އެ ބަޔާނުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން‬

‫ސަރުކާރުގެ ވަފްދުން ބުނެ އެވެ‪ .‬އަނެއްކޮޅުން‬

‫ގޮތުގައި ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ނާކާމިޔާބުވީ ސީރިޔާ‬

‫ބުނެފައިވަނީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓައި ސުލްހަ‬

‫އެމެރިކާ އިން އަނެއްކާ ވެސް ސީރިޔާ ސަރުކާރަށް‬

‫ސަރުކާރުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޑި މިސްޓޫރާ ދައްކަވާ‬

‫ގާއިމުކުރެވޭނީ ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު‬

‫ގޮވާލާފައިވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެކު ސުލްހައިގެ‬

‫ވާހަކަތަކަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރެގެން ދައްކަވާ‬

‫މަގާމުން ވަކިވެވަޑައިގަތުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަތަކެކެވެ‪ .‬ދޚިލީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓުމަށްޓަކައި‬

‫ސީރިޔާގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގެ ނުވަ ވަނަ‬

‫ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެންމެ ފަހުން މި‬

‫އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާ‬

‫ބުރުގެ މަޝްވަރާތައް އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި‬

‫ވާހަތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޭއްވީ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގެ އަށް ވަނަ ބުރުގެ‬

‫އެކު ސީރިޔާ ސަރުކާރުން އަބަދު ވެސް މުއާމަލާތު‬

‫ބޭއްވުމަށް ޑި މިސްޓޫރާ ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތެއްގައި ކަމަށް ވެސް އެ ކޯޓުގެ‬ ‫ވަރަށް ވަހުޝީ ޮ‬ ‫ހުކުމްގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުން މި މައްސަލަ ބެލީ‪،‬‬ ‫އިނގިރޭސި ހައި ޯ‬ ‫ކށް ލާއިންސާނީ ގޮތަކަށް‬ ‫ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރު ޮ‬ ‫މުއާމަލާތު ކުރި ކަމަށް ބުނެ އިރާގުގެ އާންމުންގެ‬ ‫ހަތަރު މީހަކު އިނގިރޭސި ސިފައިންގެ ދެ މީހަކާ‬ ‫ކޅަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ދެ ޮ‬ ‫ގތުގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ‬ ‫ހުކުމްގައި ބުނެފައިވާ ޮ‬ ‫ކށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާތައް‬ ‫ސިފައިން ހައްޔަރު ޮ‬ ‫ދިން ކަމަށް ބުނާ އިރާގުގެ ހަތަރު މީހުންނަކީ‪،‬‬ ‫އިރާގުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަށް އެއްވެސް‬ ‫ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތި ކުރުވި ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި‬ ‫އަދި އެއީ ޓެރަރިސްޓުން ނޫން ކަމަށް ވެސް އެ‬ ‫ހުކުމްގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުގެ ހުކުމުގައި އިނގިރޭސި ދިފާއީ‬ ‫ހައި ޯ‬ ‫ވުޒާރާ ވެސް ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެއީ އިރާގު ހިފުމަށް ފަހު‪ ،‬އިރާގުގެ އާންމުން‬ ‫ކށްފައިވާތީ އެވެ‪ .‬އެއީ އިނގިރޭސި ވިލާތް‬ ‫ހައްޔަރު ޮ‬ ‫ބައިވެރިވެފައިވާ ޖެނީވާ މުއާހަދާ އާއި އިންސާނީ‬

‫ގުދުސްގެ ހިމާޔަތުގައި މިސްރު ްނ‬ ‫ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅަނީ‬ ‫ގުދުސަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް އެމެރިކާ‬ ‫އަމިއްލަ އަށް ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުމަކީ ގުދުސްގެ‬

‫ހުށަހަޅާ ގަރާރެއް‪ ،‬ދާއިމީ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން‬ ‫އެއްވެސް މެމްބަރަކު ވީޓޯ ނުކޮށްފި ނަމަ‪ ،‬ނުވަ ވޯޓުން‬

‫ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ޓްރަމްޕުގެ އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން‪ ،‬ދުނިޔޭގެ އެކި‬

‫ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ‬

‫ފާސްވާނެ އެވެ‪ .‬ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ދާއިމީ‬

‫ކޅުތަކުގައި ދަނީ އެމެރިކާ އާއި އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ކަނޑައެޅުމެއް ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ގަރާރެއް‪ ،‬މިސްރުން‬

‫މެމްބަރުންނަކީ‪ ،‬އެމެރިކާ‪ ،‬ރަޝިޔާ‪ ،‬އިނގިރޭސި ވިލާތް‪،‬‬

‫މުޒާހަރާތައް ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އަދި އެ ދުވަހުން ފެށިގެން‬

‫އދ‪.‬ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ‬

‫ޗައިނާ‪ ،‬ފަރަންސޭސި ވިލާތް އެވެ‪.‬‬

‫ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި ދަނީ އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް‬

‫ގތުގައި ސަލާމަތީ‬ ‫މިސްރުގެ ޑިޕޮލޮމޭޓުން ބުނާ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫މި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ގުދުސްއާ ބެހޭ‬

‫މަޖިލީހުގައި އެއްވެސް ގައުމަކުން ވީޓޯ ކޮށްގެން މި‬

‫މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެމެރިކާގެ އެ ނިންމުމަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން‬

‫ގޮތުން އެމެރިކާ އިން ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުން ބާތިލު‬

‫ގަރާރު ފެއިލްވެއްޖެ ނަމަ‪ ،‬އދ‪.‬ގެ އާންމު މަޖިލީހަށް‬

‫އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ތުރުކީ‬

‫ކުރަންޖެހެ އެވެ‪ .‬މިސްރުން މިހާރު ވަނީ މި ގަރާރުގެ‬

‫މި ގަރާރު ހުށަހަޅާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ވިލާތުގައި ބާއްވައި‪ ،‬އިރުމަތީ ގުދުސަކީ ފަލަސްތީނުގެ‬

‫ދެލިކޮޕީ‪ ،‬ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ‪ 15‬މެމްބަރުންނަށް‬ ‫ފނުވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޮ‬ ‫މިސްރުން ހުށަހަޅާ މި ގަރާރާ މެދު ބަހުސްކޮށް‬

‫ގުދުސަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް އިޒްރޭލުން‬

‫މިނިވަން ދައުލަތުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި‬

‫ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް އެމެރިކާ އިން ރަސްމީކޮށް‬

‫އެ ކަން ގަބޫލު ކުރުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައަށް‬

‫އިއުތިރާވެ‪ ،‬އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ‬

‫ވަނީ ގޮވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން އޮންނާނީ މާދަމާ ބާއްވާ ސަލާމަތީ‬

‫ގުދުސަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަން‪ ،‬އެމެރިކާގެ ރައީސް‬

‫މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ‪ .‬ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް‬

‫ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު އިއުލާން ކުރެއްވީ މި މަހުގެ ‪6‬‬

‫ހައްގުތަކާ ބެހޭ ޗާޓަރާ ވެސް ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް‬ ‫އެ ހުކުމްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިނގިރޭސި ސިފައިން އިރާގުގައި ލާއިންސާނީ‬ ‫ޖަރީމާތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި‬ ‫ކޓުން މި ނިންމީ‪ ،‬އިނގިރޭސި ސިފައިން‬ ‫ހައި ޯ‬ ‫ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތަކެއް ހިންގުމުގައި‬ ‫ގަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުނެ‪،‬‬ ‫ކޓުން ހުކުމް ކުރިތާ ‪10‬‬ ‫ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ޯ‬ ‫ދުވަސް ފަހުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޖެނީވާ މުއާހަދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތުގައި ވެސް އިންސާނީ އަސާސީ‬ ‫ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރަންޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ބަލި މީހުންނާއި ހަނގުރާމައިގައި އަނިޔާ ލިބޭ‬ ‫މީހުންނަށާއި ހަނގުރާމައިގެ އަސީރުންނަށް ފަރުވާ‬ ‫ކޮށްދޭންޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި ހަނގުރާމަ ހިނގާ‬ ‫ސަރަހައްދުގަ އާއި ހިފާފައިވާ ބިމެއްގައި ނަމަ‬ ‫އެ ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް ހިމާޔަތާއި‬ ‫ރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ހައި ކޯޓުގެ މި ހުކުމާ‬ ‫ގުޅިގެން‪ ،‬އެ ދައުވާ ކުރި އިރާގުގެ ހަތަރު‬ ‫މީހުންނަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ‪ 113،200‬ޑޮލަރު‬ ‫ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

17 december 2017 issuu  
17 december 2017 issuu  

Mihaaru, the newspaper of Maldives