Page 12

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫ނަހުލާގެ ފިލްމެއް އަނެއްކާވެސް އައްޒަ އަށް‬ ‫އޭނާ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް‬

‫ކުރާނަން‪ .‬އަދި ނަހުލާ އަހަންނަށް ކުރާ އިތުބާރަށާއި‬

‫ގެނެސް ދޭނެ ކަމަށް ނަހުލާ ވަނީ ބުނެ އެވެ‪ .‬އަދި އެ‬

‫ދޭ ފުރުސަތަކުގެ ބޭނުން އޭގެ އެންމެ މަތީ ލެވެލްގައި‬

‫ފިލްމު އަންނަ އަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުން ހިފަން މަސައްކަތް ކުރާނަން‪ 4426 "،‬ގެ‬

‫ނަމަވެސް އައްޒައަށް ފުރުސަތު ދިނީ އެ ފިލްމުން‬

‫ކުރިން ނަހުލާގެ ޑްރާމާތަކެއް ވެސް ކުޅުނު ބަތަލާ‬

‫ކަމެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ކުރިން ވެސް އެއްވެސް‬ ‫އައްޒަ ބުނާ ޮ‬ ‫އިޝާރާތެއް ނުލިބި ނަހުލާ ވަނީ ފޭސްބުކުން އޭނާއަށް‬

‫ބޑަށް އުންމީދު ކުރި‬ ‫ބަތަލާގެ މަގާމަށް ވަރަށް ޮ‬

‫ސަޕްރައިޒް ދީފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެއްވެސް ފިލްމެއްގެ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ކުރިން‪ ،‬ފިލްމަކުން ފުރުސަތު‬ ‫ބޑަށް އުފާ ވެއްޖެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ‬ ‫ދިނުމުން ވަރަށް ޮ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކށް މި ދަނޑިވަޅުގައި ނަހޫގެ އޮފާއެއް‬ ‫"ހާއްސަ ޮ‬

‫އައްޒަ‪ :‬ނަހުލާގެ އިތުރު ފިލްމެއްގެ ލީޑް ރޯލް ވަނީ އައްޒަ އަށް ހުށަހަޅާފައި‪.‬‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ވޑްގެ އެންމެ މޮޅު‬ ‫އައްޒަ ބުނީ މި ފަހަރު އެ ޯ‬

‫އަނެއްކާވެސް ލިބުނީ‪ .‬ވަރަށް ސަޕްރައިޒިން‪ .‬އަނެއްކާ‬ ‫ބޑަށް އެކްޒައިޓްވެފައި މިހުރީ‪ "،‬އައްޒަ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އެހާ ޮ‬

‫ބޑަށް ޔަގީންކޮށްގެން ހުރީ ނޮމިނޭޓް‬ ‫"ވަރަށް ޮ‬ ‫ވާނެ ކަމަށް‪ .‬އެކަމަކު ދެން ނުވީމަ އަސްލު ވަރަށް‬ ‫ލތްބާއި ލިބުނު ހިތްވަރުގެ‬ ‫ދެރަވި‪ .‬އެކަމަކު ފޭނުންގެ ޯ‬ ‫ކށް މާޔޫސް ވާނެ‬ ‫ބަސްތަކުން މާ ބޮޑަށް އެކަމާ ފިކުރު ޮ‬ ‫ފުރުސަތެއް ނުލިބުނު‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ލބިވާ ބައިވަރު ފޭނުން މިހާރު އެބަ‬ ‫"އައްޒަ ދެކެ ޯ‬

‫ފިލްމީ ދާއިރާގެ މިހާރުގެ އެންމެ އުންމީދީ އަދި‬

‫ތިބި‪ .‬އަދި މި އިންޑަސްޓްރީ ތެރޭގައި ވެސް އެބަ‬

‫ޕޯސްޓް ކުރި ސްޓޭޓަސްއެއްގައި ބުނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ‬

‫ބޑު ބަތަލާއިންގެ ތެރޭހައި ހިމެނޭ‬ ‫އެންމެ ޑިމާންޑު ޮ‬

‫ވޑަކާ ހަމަ އެއްފަދަ ކަމެއް‪".‬‬ ‫ތިބި‪ .‬އެހެންވީމަ އެ ޯ‬

‫ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓުން‬

‫އައްޒަ‪ ،‬ފޭސްބުކްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިހާ‬

‫ދެން ހަދާ ފިލްމުގެ ލީޑް ބަތަލާގެ ރޯލް އައްޒަ އަށް‬

‫ހިސާބަށް އާދެވުނީ ނަހުލާގެ ވަރަށް ބޮޑު ހިއްސާއަކާ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު "‪ "4426‬އަކީ ފީޗާ ފިލްމެއްގެ‬

‫ނަހުލާ އާއި އަހުމަދު ޝިނާން ޑައިރެކްޓްކޮށް‬

‫އެކުގަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ނަހުލާގެ ތިން ވަނަ ފިލްމަކުން‬

‫ރލް އައްޒަ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ލީޑް ޯ‬

‫ފުރުސަތެއް ލިބުމަނީ އޭނާގެ ހުނަރާ ދޭތެރޭ ނަހުލާ‬

‫ރލްތަކެއް ކުޅުނު ހަތަރު ފިލްމެއް މި‬ ‫އައްޒަ މުހިއްމު ޯ‬

‫މޅު ބަތަލާ އަށް ނޮމިނޭޓް‬ ‫މަރިޔަމް އައްޒަ‪ ،‬އެންމެ ޮ‬

‫ބސް" އަށް ފަހު އައްޒަ ކުޅޭ ނަހުލާގެ ތިން ވަނަ‬ ‫" ޮ‬

‫ޝައްކު ނުކުރާ ކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރާ‬

‫އަހަރު ރިލީޒްވި އެވެ‪.‬‬

‫ނުވުމުން އުދާސްގަނޑުގެ ތެރޭގައި ނަހުލާގެ އާ ފިލްމެއް‬

‫ފިލްމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ފިލްމާ ބެހޭ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް‬

‫ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މި މަހު ބާއްވާ އަށް ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު‬ ‫އެވޯޑްސްގައި ފާތުމަތު ނަހުލާގެ "‪ "4426‬އިން ބަތަލާ‬

‫އަނެއްކާވެސް އައްޒަ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ނަހުލާގެ ފޭސްބުކްގައި އައްޒައާ ބެހޭ ގޮތުން‬

‫ހުށަހަޅާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންވެ މި ފިލްމު ވެގެން ދާނީ "‪ "4426‬އާއި‬

‫"އަސްލު ‪ 4426‬އިން ލިބުނު ފުރުސަތާ އެކު މި‬

‫ނަހުލާ ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދާދި ފަހުން ދިން އިންޓަވިއުއްގައި ‪ 2019‬ގައި‬

‫ލތްބަކީ" އާއި "ނޯޓީ ‪ "40‬ގެ‬ ‫އެއީ "މީ ޯ‬ ‫އިތުރުން "ހައްދު" އާއި "ބޮސް" އެވެ‪.‬‬

‫ހިސާބަށް މި އާދެވުނީ‪ .‬އެކަން އަބަދުވެސް ހަނދާން‬

‫ޅިޔަނު އަޔޫޝް ޝަރުމާގެ ފިލްމު‬ ‫ސަލްމާން އިއުލާންކޮށްފި‬

‫ސަލްމާނާއި އޭނާގެ ޅިޔަނު އަޔޫޝް ޝަރުމާ‬ ‫ފާ ތު މަ ތު އަ ނީ ސާ‬

‫ތައާރަފްކޮށްދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫"ނިއުޓަން" ނޮމިނޭޓްނުވެ އިންޑިޔާގެ‬ ‫އޮސްކާ އުންމީދު ފެނަށް‬

‫ބލީވުޑް ނުކުތް‬ ‫ސަލްމާންގެ އެހީތެރިކަމުގައި ޮ‬ ‫އސްކާއަށް ފޮރިން ލޭންގްއޭޖް‬ ‫މިފަހަރުގެ ޮ‬

‫ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި މިހާރުގެ ވަރަށް މަޝްހޫރު‬

‫އސްކާއަށް ފޮނުވީ‬ ‫އިންޑިޔާއިން މިދިޔަ އަހަރު ޮ‬

‫ޑައިރެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީ ހިމެނެ‬

‫ބައިން އިންޑިޔާ އިން ހުށަހެޅި އަމިތު މަސުރްކާރްގެ‬

‫ކޓް" އެވެ‪ .‬އެ ފިލްމަށް‬ ‫މަރާޓީ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ " ޯ‬

‫ބލީވުޑަށް ތައާރަފްވާ ފިލްމު އިއުލާން‬ ‫އަޔޫޝް ޝަރުމާ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ބާންސާލީގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ ސަލްމާނާއި‬

‫ނމިނޭޓް ނުވުމުން މާޔޫސްކަން އުފެދިއްޖެ‬ ‫"ނިއުޓަން" ޮ‬

‫ބޑު ނާކާމިޔާބެކެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ކުރިމަތިވީ ޮ‬

‫ކޮށްފި އެވެ‪ .‬މި ފިލްމު އިއުލާންކުރީ ސަލްމާން ކުރި‬

‫ރލު ކުޅުނު "ޚާމޯޝީ" އެވެ‪.‬‬ ‫މަނީޝާ ކޮއިރާލާ ލީޑް ޯ‬

‫އސްކާއަށް ވާދަކުރެވޭ ވަރުގެ‬ ‫އެވެ‪" .‬ނިއުޓަން" އަކީ ޮ‬

‫ކ އަރްޕިތާ ޚާންގެ ފިރިމިހާ‬ ‫ސަލްމާން ޚާންގެ ކޮއް ޮ‬

‫ޓުވީޓެއްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސަލްމާން ޚާންގެ އެސްކޭ ފިލްމްސް އިން‬ ‫ރޑިއުސްކުރާ އަދި އަބީރާޖް މީނާވާލާ ޑައިރެކްޓްކުރާ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ސާޖިދު‪-‬ވާޖިދު‬

‫ފިލްމެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫އ ދައްކާފައިވަނީ‪ ،‬ބައެއް‬ ‫އެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ރާ ޯ‬

‫އާއި ހިމޭޝް ރޭޝަމްޔާ އަކީ ވެސް ސަލްމާން ތައާރަފް‬ ‫ކށްދިން ބައެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ފމަންސެކެވެ‪.‬‬ ‫މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި‪ ،‬އެވޯޑު ހައްގު ޕާ ޯ‬

‫ފޮރިން ލޭންގްއޭޖް ފިލްމްސް ކެޓަގަރީން އޮސްކާއަށް‬ ‫ނޮމިނޭޓްވި ނުވަ ފިލްމު މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ‬ ‫ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވޑުގައި އިންޑިޔާއިން ކޮންމެ އަހަރަކު‬ ‫އޮސްކާގެ އެ ޯ‬

‫ނމިނޭޓް ވާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު‬ ‫އެހެންވެ ފިލްމު ޮ‬

‫ވެސް ފިލްމުތައް ބައިވެރި ކުރެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެންމެ‬

‫ކެޓުރީނާ ކައިފް‪ ،‬ޒަރީން ޚާން‪ ،‬ޑެއިޒީ ޝާހް‪ ،‬އަރްޖުން‬

‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬އެންމެ ކުޑަވެގެން އެންމެ‬ ‫ތިބީ އުންމީދު ޮ‬

‫ނމިނޭޓް ވެފައިވަނީ މަދު‬ ‫މޅު ފަސް ފިލްމުގެ ތެރޭގައި ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަކުރާނެ‬

‫ކަޕޫރު‪ ،‬އަތިޔާ ޝެޓީ އަދި ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ އަށް‬

‫މޮޅު ފަސް ފިލްމުގެ ތެރޭގައި މި ފިލްމު ހިމެނޭނެކަމަށް‬

‫ޓޕް ފަހެއްގައި މިހާތަނަށް ހިމެނުނީ‬ ‫ފަހަރަކު އެވެ‪ޮ .‬‬

‫ކަމަށް ސަލްމާން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކށްދިނީ ވެސް ސަލްމާނެވެ‪.‬‬ ‫ފުރުސަތު ތަނަވަސް ޮ‬

‫ގަބޫލުކުރެވުނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ފައިނަލް ނުވަ ފިލްމުގެ‬

‫ބމްބޭ" އަދި އާމިރު ޚާންގެ‬ ‫"މަދާ އިންޑިޔާ"‪" ،‬ސަލާމް ޮ‬

‫އސްކާ ރޭހުން ވަނީ ބޭރުވެފަ‬ ‫ތެރޭގައި ވެސް ނުހިމެނި ޮ‬

‫"ލަގާން" އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މީގެ އެއްވެސް ފިލްމަކަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވޑެއް ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޯ‬

‫ފިލްމަށް ކިޔަނީ "ލަވްރަޓްރީ" އެވެ‪.‬‬ ‫ފިލްމުގެ ބަތަލާ އާއި އިތުރު ތަރިން އަދި ފިލްމާ‬

‫ލޯބީގެ ވާހަކައަކަށް ތައްޔާރުކުރާ މި ފިލްމުގެ‬ ‫ޝޫޓިން ފަށަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސަލްމާނަކީ އަލަށް ފިލްމީ މައިދާނަށް‬

‫ސނާކްޝީ ސިންހާ‪،‬‬ ‫ޮ‬ ‫ފިލްމީ ތަރިންގެ ތެރެއިން‬

‫ސަލްމާންގެ ޅިޔަނު އަޔޫޝް އަކީ ވަރަށް‬ ‫ކުރިއްސުރެ ފިލްމު ކުޅުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން‬ ‫ކށްފައިވާ ޒުވާނެކެވެ‪ .‬ފިލްމު ކުޅެން ފަށަން‬ ‫ފާޅު ޮ‬

‫މކްރަސީ ކަމަށްވާ‬ ‫މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑި ޮ‬

‫"ނިއުޓަން" އަކީ ‪ 2001‬ގައި ނުކުތް އީރާން‬

‫ގތުން އެކްޓިން ދަސްކޮށް ހަށިގަނޑު‬ ‫ތައްޔާރުވުމުގެ ޮ‬

‫އިންޑިޔާގެ އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅޭ އަނދިރި ފަރާތް‬

‫އެކްޓަރެކެވެ‪ .‬ވަރަށް ގިނަ ޑައިރެކްޓަރުންނާއި މިއުޒިކް‬

‫ރީއްޗަށް ބައްޓަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަޔޫޝް‬

‫ކމެޑީއެކެވެ‪ .‬ނިއުޓަން ނުވަތަ‬ ‫ދައްކައިދޭ ސޯޝަލް ޮ‬

‫ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް "ނިއުޓަން" އުފެއްދި‬

‫ޑައިރެކްޓަރުންނަށް އަދި ލަވަކިޔުންތެރިންނާއި އެކްޓަރުން‬

‫ކުރަމުން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ނޫޓަން ކުމާރު އަކީ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތަކުގައި އުޅޭ‬

‫ދގުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފަރާތުން އެ ވާހަކަތައް ވަނީ ޮ‬

‫ނުކުންނަ މީހުންނަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދޭ‬

‫ވެސް ސަލްމާން ވަނީ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީއަށް‬

‫އފިސަރެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކޕީއެއް ކަމަށް ބައެއް‬ ‫ފިލްމު "ސީކްރެޓް ބެލޮޓް"ގެ ޮ‬

17 december 2017 issuu  
17 december 2017 issuu  

Mihaaru, the newspaper of Maldives