Page 2

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫"ލޯނު ނުލިބު ީނ‬ ‫ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ދެ‬ ‫ފުށް ހުށަނާޅާތީ"‬

‫‪ 10‬ޖޫން ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫އިސްރަށްވެހިންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮ ގްރާމެއް ފަށަނީ‬

‫މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅި‬ ‫ލނު ނުލިބުނީ‪ ،‬ހުށަހެޅި‬ ‫ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ޯ‬ ‫ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ދެފުށް ހުށަހަޅާފައި ނެތުމުން ކަމަށް‬ ‫ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ‬ ‫ލނު އެހީ ހޯދުމަށް ‪ 993‬ދަރިވަރުން ހުށަހެޅި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ލނު ލިބުނީ އެންމެ ‪79‬‬ ‫އެކަމަކު އޭގެ ތެރެއިން ޯ‬ ‫ދަރިވަރަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ނުލިބި‬

‫އިސްރަށްވެހިންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި އެމްޖީއެސްއެފް އަދި އިސްރަށްވެހިންގެ‬

‫ކށް‪ ،‬މިނިސްޓްރީން ވަނީ‬ ‫ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައިވަނި ޮ‬

‫ޖަމިއްޔާއިން ގުޅިގެން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫ފމުތައް ބަލައިނުގަތް ސަބަބު އާއްމުކޮށްފަ‬ ‫ދަރިވަރުންގެ ޯ‬ ‫ގތުން ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ދެ ފުށް‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭގައިވާ ޮ‬

‫އިސްރަށްވެހިން ހަރަކާތްތެރިކުރަން ހާއްސަ‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފު ވިދާޅުވީ‬

‫ނުހިމަނައިގެން ‪ 271‬ދަރިވަރުންނަށް އެ ފުރުސަތު‬

‫ރގްރާމެއް‪ ،‬އިސްރަށްވެހިންގެ ޖަމިއްޔާ އާއި ޔޫތު‬ ‫ޕް ޮ‬

‫މިއީ އިސްރަށްވެހިންނާ އެކު ހިތްގައިމު މާހައުލެއްގައި‬

‫ގެއްލުނެވެ‪ .‬އެއީ އަލަށް ޑިގްރީއަށް ކިޔަވާ ‪183‬‬

‫މިނިސްޓްރީ އަދި ސްކައުންޓާއި ގާލްގައިޑުން ގުޅިގެން‬

‫ކށްލަން ފަށާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވަގުތު ހޭދަ ޮ‬

‫ދަރިވަރުންނާއި މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ‪ 88‬ދަރިވަރުންނެވެ‪.‬‬

‫ހިންގަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ކިޔަވަން‬ ‫ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނި ޮ‬ ‫ފުރުސަތު ހުޅުވާލި ގައުމުތައް ނޫން އެހެން ގައުމެއްގައި‬ ‫ކިޔަވަން ބޭނުން ވެގެން ހުށަހެޅި‪ 192 ،‬ދަރިވަރުން‬ ‫ޑިސްކޮލިފައި ވި އެވެ‪ .‬ސެޓްފިކެޓްތައް ހަމަނުވެގެން‬

‫ކށް މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އުމުރުން‬ ‫"ޖުމްލަ ޮ‬

‫މި ޕްރޮގްރާމްގައި ‪ 65‬އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ‬ ‫މީހަކަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިސްރަށްވެހިންގެ އަގު ވަޒަންކުރަން‬ ‫ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާތީ އުފާ ކުރައްވާ ކަމަށް‬

‫ރގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތް އޮންނާނީ‬ ‫މި ޕ ޮ‬

‫ދުވަސްވީ މީހުންނާ އެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލާ‪،‬‬

‫އިސްރަށްވެހިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ބަދުރުއް ނަސީރު‬

‫ހނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ވިލިމާލެ ސޯޝަލް‬ ‫އަންނަ ޮ‬

‫އެ މީހުންނަށް އުފާވެރި‪ ،‬ހިތްގައިމު މާހައުލެއްގައި‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ރޭޑިއޯ‬

‫ސެންޓަރުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ރގްރާމުގެ މަގްސަދަކީ‪"،‬‬ ‫ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަން‪ ،‬މި ޕް ޮ‬

‫ޕްރެޒެންޓަރު ވަނީ މިނިސްޓްރީގެ އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު‬

‫އިސްރަށްވެހިންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހިންގާ މި‬

‫ލނުގެ ފުރުސަތު ގެއްލުނު އިރު‪،‬‬ ‫‪ 183‬ކުދިންނަށް ޯ‬

‫ޕްރޮގްރާމުގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމެންޓް‬ ‫ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޮ‬

‫އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިސްރަށްވެހިންނަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް‬

‫ކސްތައް‪ ،‬ބޭރުން ކިޔަވަން‬ ‫ރާއްޖޭގައި ކިޔަވާ ޯ‬

‫ޔ ސިއްހަތެއް ދަމަހައްޓަން ކުރަން‬ ‫ތެރޭގައި ދުޅަހެ ޮ‬

‫ކޮންސަލްޓަންޓް ފާތިމަތު ޝެހިޒިނީ ވިދާޅުވީ މި‬

‫‪ 2017‬އިން ފެށިގެން އިސްރަށްވެހިންގެ ޖަމިއްޔާ އާއި‬

‫ބޭނުންވެގެން ހުށަހެޅި ‪ 106‬ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ދުލެއް‬

‫ގތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި‬ ‫ޖެހޭ ކަންތަކާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ރގްރާމުގައި ބައިވެރިވާނެ ދުވަސްވީ މީހުން‬ ‫ޕް ޮ‬

‫އެމްޖީއެސްއެފުން އަންނަނީ ހިންގަމުންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ނުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫އންނާނެ އެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން‬ ‫އިޖްތިމާއީ ކުޅިވަރުތައް ޮ‬

‫ހޯދައިދިނުމަށާއި އެ މީހުން ވިލިމާލެއަށް ގެންދަން މާލޭ‬

‫މި ހަރަކާތްތައް ދެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޔޫތު‬

‫އީދު ހަދިޔާ ބަދަލުކުރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ލޕްމެންޓް ކޮމިޓީން‬ ‫ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވުމަންސް ޑިވެ ޮ‬

‫މިނިސްޓްރީގެ ވެސް އެއްބާރުލުމާ އެކީ އެވެ‪.‬‬

‫ލނަށް ހުށަހެޅި ދަރިވަރުން ޑިސްކޮލިފައިވި އިތުރު‬ ‫ޯ‬ ‫ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އެޕްލިކޭޝަންތައް ހަމަނުވުމާއި‬

‫ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬

‫ބޑަށް އެހީ ވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫އެކްރެޑިޓް ނުކުރާ ސެޓްފިކެޓްތައް ހިމެނުން ފަދަ‬ ‫ކަންކަން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަނުން މިހެން ބުނި ނަމަވެސް‬ ‫ބައެއް ދަރިވަރުން މި ސަބަބުތަކެއް ގަބޫލެއް ނުކުރެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކިޔެވި ކޯހުން އެއް ވަނަ‬ ‫ހދައިގެން މާސްޓާސްއަށް ކިޔެވުމަށް ލޯނަށް އެދި‬ ‫ޯ‬ ‫ގތުގައި އޭނާއަށް ލޯނު‬ ‫ހުށަހެޅި ދަރިވަރަކު ބުނި ޮ‬

‫ރައީސް‪ ،‬ނަމަލްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި‬

‫ނުލިބުނީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ދެ ފުށް ނުހިމަނާތީ ކަމަށް‬ ‫ބުނި ނަމަވެސް އެއީ ދޮގެކެވެ‪.‬‬ ‫"އެކަހަލަ ކަމެއް ހިނގާފާނެތީ އަޅުގަނޑު‬ ‫ކށް‪ ،‬އެތަން ވީޑިއޯ‬ ‫ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ދެ ފުށް އެޓޭޗް ޮ‬ ‫ވެސް ކުރިން‪ .‬އެ ޝަކުވާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން‬ ‫އެތަނުން ޖަވާބެއް ނުލިބޭ‪ "،‬އެ ދަރިވަރު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކހުން ލިބުނު މަތީ ފާހާއެކު‬ ‫އޭނާ ބުނީ ކިޔެވި ޯ‬ ‫ލޯނު ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައި ޔުނިވަސިޓީން ޖާގަ‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ލޯނު‬ ‫ހޯދައި ހަރަދުތަކެއް ޮ‬ ‫ނުލިބޭކަން އެންގީ އަންނަ މަހު އެކެއްގައި ކިޔެވުން‬ ‫އއްވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ފަށަން ޮ‬ ‫ހދޭނެ އެންމެ މަތީ ފާސް ހޯދިން‪.‬‬ ‫"ޑިގްރީއިން ޯ‬ ‫ލނެއް ނުލިބުން‪ "،‬ވަރަށް‬ ‫އެކަމަކު އެ ވަރުން ވެސް ޯ‬ ‫މާޔޫސްވެ ހުރެ އެ ދަރިވަރު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ލނު ނުލިބުނު ސަބަބާ‬ ‫ގިނަ ކުދިންތަކަކަށް ޯ‬ ‫ގތުން ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ‪.‬‬ ‫ގުޅޭ ޮ‬ ‫އިބްރާހިމް ހަސަން ކުރެއްވި ހަމައެކަނި ޓްވީޓްގައި‬ ‫ލނު ނުލިބުނީ އުސޫލާ ހިލާފަށް ލޯނަށް‬ ‫ވިދާޅުވީ ޯ‬ ‫ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެވެ‪ .‬އެއާއެކު ގިނަ ބައެއްގެ‬ ‫ޝަކުވާއަކަށް ވީ އުސޫލާ ހިލާފުވި ނަމަވެސް ފޯމުތައް‬

‫ރައީސް މިއަދު ނަމާލް އާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ ‪--‬ފޮޓޯ‪/‬ރައީސް އޮފީސް‬

‫ބަލައިގަތުމެވެ‪.‬‬ ‫ބައެއް ދަރިވަރުން ދެކޭ ގޮތުގައި ފޯމުގައި‬ ‫މައްސަލައެއް އުޅޭ ނަމަ އެކަން ދަރިވަރުންނަށް‬ ‫އންނަން ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬ބާތިލްކުރަން‬ ‫އެނގޭނެ ގޮތެއް ޮ‬ ‫ޖެހޭނީ އެކަންކަން ފުރިހަމަނުކުރުމުން ކަމަށް ވެސް އެ‬ ‫ލނަށް އެދި ހުށަހަޅަން‬ ‫މީހުން ދެކެ އެވެ‪ .‬މިފަހަރު ޯ‬ ‫އންލައިން ޕޯޓަލްއަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޖެހުނީ ޮ‬ ‫މިކަމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވަނީ މިނިސްޓަރާ‬ ‫ކށް‪ ،‬މި ޝަކުވާތައް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބައްދަލު ޮ‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫ފަހު‪ ،‬ނަމާލް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ‪ ،‬ރާއްޖެ‬ ‫އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު އޮތީ ދެ ގައުމުގެ‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ‬ ‫ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ނަމާލް ރާޖަޕަކްސާއާ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު‬ ‫ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އފީހުގައި ރައީސާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް‬ ‫ރައީސް ޮ‬

‫ދެންނެވީ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފެވެ‪.‬‬ ‫ނަމާލް ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫އތް ގުޅުމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޮ‬

‫ސޯލިހު މަގާމު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި‬

‫ގުޅުން ކުރިމަގުގައި ވެސް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް އޭނާ‬

‫ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅު ޕާޓީގެ މަޖިލިސް‬ ‫ސްރީ ލަންކާގެ އިދި ޮ‬ ‫މެމްބަރު‪ ،‬ނަމާލް މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުމުން‬ ‫ޕޓުން އޭނާ އަށް މަރުހަބާ‬ ‫ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާ ޯ‬

Profile for Mihaaru

10 JUNE 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

10 JUNE 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru