Page 18

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 10‬ޖޫން ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪24‬‬

‫ވިކްޓްރީ އަށް ފައިސާ ހަމަޖެހިއްޖެ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު އެއްބަސްވެފައިވަނީ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު މުސާރަ ނުދެވި ތަފާތު‬

‫‪ 50‬ޕަސެންޓް މުސާރަ ވަގުތުން ދިނުމަށް ފަހު ބާކީ‬

‫މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެ‪ ،‬ދެ މެޗަކަށް ވިކްޓަރީ‬

‫ބައި ޑޭޓެއް ޗެކަކުން ހަމަޖައްސާށެވެ‪.‬‬

‫ހާޒިރުނުވެދިޔައިރު‪ ،‬އެ ޓީމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރަން‬

‫ނާޝިދު ވިދާޅުވީ ފައިސާ މިހާރު ލިބިފައިވާ‬

‫ލނެއް ވެސް ދިނެވެ‪ .‬އެފްއޭއެމުން އޭރު‬ ‫އެފްއޭއެމުން ޯ‬

‫އތީ އިދާރީ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުން‬ ‫ކަމަށާއި ދެން ޮ‬

‫ބުނީ ވިކްޓަރީ އަކީ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން ދިން‬

‫ކަމަށާއި މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމޭނެ‬

‫ފައިސާ ބަރާބަރަށް ލިބުނު ކްލަބެއް ކަމަށާއި އެ ޓީމުން‬

‫އތް ކަމަށެވެ‪ .‬މިކަމުގައި ލަސްވީ‬ ‫ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ ޮ‬

‫އޮތީ އެ ބޭނުންކުރުމުގައި އިހުމާލުވެފައި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެފްއޭއެމުން ދޭން އެއްބަސްވި ފައިސާ ނުލިބުމާއި‬

‫ޑިސެމްބަރު މަހު ވިކްޓަރީއާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު ނާޝިދު‬

‫ޕޓްސް މިނިސްޓްރީން ދޭ ފައިސާ ޖަމާވުން‬ ‫ސް ޯ‬

‫އތީ ވިއްސަކަށް ކުޅުންތެރިންނަށް‬ ‫ވިދާޅުވީ "ކްލަބް ޮ‬

‫ލަސްވުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬މިނިސްޓްރީން‬

‫‪ 1.5‬މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި ކަމަށާއި އަމާޒަކީ‬

‫ދޭ އެހީ މިއަދު ނޫނީ މާދަމާ ޖަމަވާނެ ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬

‫ދަރަނިވެރިނުވެ ކްލަބް ހިންގުން" ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކންގްރެސްގައި ވަނީ ކްލަބްތަކަށް‬ ‫"އެފްއޭއެމުން ޮ‬ ‫ފައިސާ ދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައި‪ .‬އެ ފައިސާ ދޭން‬

‫ގތުން ކްލަބްގެ ހާލަތު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫ކޮށްފައިވާ ޮ‬

‫އަޅުގަނޑުމެން އެދުނިން‪ .‬އެ ފައިސާ މިވަގުތު‬

‫ގސްވެފައިކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ދެވެން ނެތަސް‪ ،‬ސިޓީއެއް ދޭން ވެސް އެދުނިން‪.‬‬

‫ޕޓްސް ކްލަބަށް‬ ‫މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ވިކްޓްރީ ސް ޯ‬

‫ކަންތައްތައް ފުރިހަމަނުވާނެ އެވެ‪ .‬ލައިސަންސް‬

‫ކުޅުނު ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަތައް‬

‫ހޯދުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ނިންމަން‬

‫ހަމަޖައްސަން ފައިސާ ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އިދާރީ‬

‫އެންމެ ފަހުން އެފްއޭއެމުން ދިން މުއްދަތު ހަމަވާނީ‬

‫ކަންކަން ނިންމައި މާދަމާގެ ނިޔަލަށް އެފްއޭއެމް އަށް‬

‫މާދަމާ އެވެ‪.‬‬

‫ހދުމަށް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް އެ‬ ‫ކްލަބް ލައިސަންސް ޯ‬ ‫ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެފްއޭއެމްގެ މި ފަހަރުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން‬

‫ވިކްޓްރީގެ ޗެއާމަން ޑރ‪ .‬އިބްރާހިމް ނާޝިދު‬ ‫(ނާޝް) ވިދާޅުވީ ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު ކުޅުނު ޖަޕާން‬ ‫ނ އަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ‬ ‫މިޑްފީލްޑަރު ޝިމޯ ޯ‬

‫ލީގުގައި ވާދަކުރެވޭނީ އޭއެފްސީ ކްލަބް ލައިސަންސް‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށާއި މިދިޔަ ސީޒަނުގެ މުސާރަ‬ ‫ހަލާސް ޮ‬

‫ލިބޭ ޓީމުތަކަށެވެ‪ .‬ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިންގެ‬

‫ނުލިބިގެން އެފްއޭއެމް އަށް ސިޓީ ލާފައިވާ ‪10‬‬

‫މުސާރަ ހަމަނުޖެއްސޭނަމަ ކްލަބް ލައިސަންސްގެ‬

‫ކުޅުންތެރިންނާ އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާ‬

‫ކުރިން ވިކްޓަރީ ހިންގި ފަރާތްތަކުން ކަންތައް‬

‫މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔަކު ނެތި ގިނަ ޒުވާން‬

‫ގތެއް ވިޔަސް ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ލިބޭ‬ ‫ކޮންމެ ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިންތަކަކާ އެކު ވިކްޓަރީން މި ސީޒަނަށް‬

‫ޔަގީންކަމަކަށް ވާނެތާ އެފްއޭއެމްގެ ލިޔުމެއް އޮވެއްޖެ‬

‫ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ކޯޗު‬

‫ނަމަ‪ .‬އެކަމަކު އެކަން ހަމަނުޖެހި ދިޔައީ‪ "،‬ނާޝިދު‬

‫މުހައްމަދު އާދަމްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން‬

‫ވިކްޓްރީގެ ވާދަވެރި ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަންނަ‬ ‫ސީޒަނުގައި ނުފެންނާނެކަން މިހާރު ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ‬

‫ޖަވާޒް ވިދާޅުވީ ކްލަބްތަކުން ލައިސަންސް ހޯދުމަށް‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ޓީމަށް ފުރުސަތު ގެއްލުނީ ކުޅުންތެރިންނަށް‬

‫ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ‪ 90‬ޕަސެންޓް ކަންކަން‬

‫މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލައިގައި އެފްއޭއެމްގެ އެގްޒެކެޓިވް‬

‫ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ދެން ހުރީ މާލީ ބައެއް‬

‫ކޮމިޓީން ދިން ސަސްޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން‬

‫ކަންކަމާއި މެޑިކަލް ކަންކަމެވެ‪ .‬މާދަމާގެ ނިޔަލަށް‬

‫ކޮންގްރެސް އިން ނިންމާފައިވާތީވެ އެވެ‪ .‬އެ ފައިސާތައް‬

‫އެކަންކަން ފުރިހަމަނުކުރާ ކްލަބްތަކަށް ބުރާސްފަތި‬

‫ދައްކައި މި ސީޒަނުގައި ވާދަކުރެވޭތޯ ކްލަބުން‬

‫ދުވަހު ފަށާ މި ސީޒަނުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި‬

‫މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް ކާމިޔާބެއް ނުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޖަވާ ވިދާޅުވި‬

‫އެހެންވެ މި އަހަރު މަސައްކަތްކުރާނީ އެ ފައިސާ‬

‫އެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ ލައިސަންސް ނެތި ކުޅުމުގެ ހުއްދަ‬

‫ދެއްކުމަށް ފަހު އަންނަ އަހަރަށް ޓީމެއް ނެރެން ކަމަށް‬

‫އޭއެފްސީން ނުދިނުމެވެ‪.‬‬

‫ނިއު އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތޮއް ޑޫ ބްރައިޓް ޗެލެންޖް ކަޕުގެ ތަށި ޔަންގް ސްޓާ އަށް‬ ‫ތއްޑޫ ބްރައިޓް ކްލަބުން ކުޑައީދުގައި ބާއްވާ‬ ‫އއ‪ޮ .‬‬

‫މޅު ޑިފެންޑަރުގެ މަގާމް ހޯދީ ޔަންގް‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ލަޔަންސްގެ މޫސާ ސާއިން ހަނީފެވެ‪.‬‬

‫މިހާރު މުބާރާތެއް ނުބާއްވަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ބްރައިޓް‬

‫ބޅަ މުބާރާތް ބްރައިޓް ޗެލެންޖް ކަޕުގެ‬ ‫ޒަމާންވީ ފުޓް ޯ‬

‫މޅު ފޯވާޑުގެ މަގާމް‬ ‫ސްޓާގެ އައިހަމް އެވެ‪ .‬އެންމެ ޮ‬

‫މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި މި‬

‫ތަށި ޔަންގް ސްޓާ އިން ދިފާއުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ޔަންގް ސްޓާ އަށް ކުޅުނު ކްލަބް އީގަލްސްގެ ފޯވާޑް‬

‫މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ‪45،000‬ރ‪ .‬އަދި‬

‫ހަމައެކަނި މުބާރާތެވެ‪ .‬މި ދެ ޓީމަކީ ރާއްޖޭގެ‬

‫އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗު އެ ޓީމު‬

‫ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ) ހޯދިއިރު އެންމެ‬

‫ރަނަރަޕް ޓީމަށް ‪15،000‬ރ‪ .‬ވަނީ ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެއް ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެ ވާދަވެރި ދެ‬

‫ކާމިޔާބުކުރީ އެފްސީ ލެޖެންޑާ ވާދަކޮށް ‪ 0-5‬އިންނެވެ‪.‬‬

‫ހދީ ލެޖެންޑުގެ އަހުމަދު‬ ‫މޅު މިޑްފީލްޑަރުގެ މަގާމް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫މި މެޗުގައި ޔަންގް ސްޓާގެ އަހުމަދު އައިހަމް ދެ‬

‫ގލްކީޕަރަކީ ލެޖެންޑުގެ‬ ‫ތަސްމީނެވެ‪ .‬އެއް ވަނަ ޯ‬

‫ބާއްވަމުން އައި މުބާރާތަކީ އެ ރަށުން ނަން މަޝްހޫރު‬

‫ކށް ފައިނަލް ބުރަށް ވެސް ހޮވިފައިވެ‬ ‫ވަކިން ވާދަ ޮ‬

‫ލަނޑު ޖެހި އެވެ‪ .‬އަނެއް ތިން ލަނޑު ޖެހީ މުހައްމަދު‬

‫ޒައިދާން އަހުމަދެވެ‪ .‬އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި‬

‫އތް މުބާރާތްތަކެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅުންތެރިން އުފެދުމުގައި ހިއްސާ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ބްރައިޓުން ނުކުތް އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް‬

‫އިރުޝާދު‪ ،‬ހަސަން މުއާން އަދި މުހައްމަދު އަންޝާދެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުންތެރިޔަކީ ޔައި މެކްސް އެފްސީގެ އިބްރާހިމް‬

‫ތއްޑޫ މުހައްމަދު ނިޒާމާއި މުޚުތާރު ނަސީރު (ޓޫކިލޯ)‬ ‫ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިޔަކީ ވެލެންސިއާ އަށް ކުރިން ކުޅުނު‬

‫އުޝާމަތެވެ‪ .‬އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ކްލަބް‬

‫ސސަން ކްލަބުން‬ ‫ޯ‬ ‫ފަދަ ކުޅުންތެރިން ނިސްބަތްވާ‬

‫ބޑު ތޮއްޑޫ) އެވެ‪.‬‬ ‫އިބްރާހިމް ރަޝީދު ( ޮ‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމާއި‬ ‫މުބާރާތުގެ އެންމެ ޮ‬

‫ސސަން ކްލަބުން‬ ‫ޯ‬ ‫މި މުބާރާތާއި ތޮއްޑޫ‬

‫ޗެލެންޖް ކަޕަކީ އެ ރަށުގައި ބާއްވާ މަތީ ފެންވަރުގެ‬

‫ޒން މުބާރާތްތަކުގައި‬ ‫ކްލަބެވެ‪ .‬އެގޮތުން ދެ ކްލަބް ޯ‬

Profile for Mihaaru

10 JUNE 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

10 JUNE 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru