Migratory Birds #23

Page 1

#23

MIGRATORY BIRDS

The newspaper produced by and for refugee, migrant and Greek youth

Η εφημερίδα των έφηβων προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων

Νοέμβριος 2021

Δωρεάν με την «Εφημερίδα των Συντακτών»

Rights for all!

Δικαιώματα για όλ@! , α μεν γλικά του! ί ε κ ρν αγ Με ικά, αι ού λην ρσί κ k, λ ε ree si g σε ά, φα n ar ικ ts i bic, f β x α e t αρ th ara Wi lish, urdu & eng


‫‪ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ‬‬

‫‪Νοέμβριος 2021‬‬

‫‪2‬‬

‫»‪ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ‬‬ ‫‪ΟΜΆΔΑ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΊΑΣ:‬‬

‫‪Μαχντιά Χοσσαϊνί‬‬ ‫‪Μυρτώ Συμεωνίδου‬‬ ‫‪ΟΜΆΔΑ ΣΎΝΤΑΞΗΣ:‬‬

‫‪Ανουάρ Γκουμπάρι‬‬ ‫‪Μαλένα Κατσιάμπουλα‬‬ ‫‪Μάχμπουμπε Εμπραΐμι‬‬ ‫‪Μαχντί Τατζίκ‬‬ ‫‪Νεντά Γιακούμπι‬‬ ‫‪Ράντα Αλ Σάμι‬‬ ‫‪Σαφά Αλφαγκί‬‬ ‫‪Στεφάν Κιμπένι‬‬ ‫‪Χασάν Αλί‬‬ ‫‪ΒΟΗΘΌΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΎ:‬‬

‫‪Φιλίππα Δημητριάδη‬‬

‫‪Επισκεφθείτε το migratorybirds.gr και‬‬ ‫!‪διαβάστε τα άρθρα μας σε πέντε γλώσσες‬‬

‫ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ‬ ‫ﻭﻟﻳﺱ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﻓﻘﻁ‬ ‫ﺭﺑﻣﺎ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ،‬ﻳﻭﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﺑﻳﻥ ﻳﺩﻳﻙ ‪ ،‬ﻧﺣﺗﻔﻝ‬ ‫ﺑﺎﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ ‪ ،‬ﻟﻛﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﻔﺣﺎﺕ ﺳﺗﻘﺭﺃ ﻧﺻﻭﺻًﺎ‬ ‫ﻳﺣﺗﻔﻠﻭﺍ ﺑﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ‪.‬‬ ‫ﻟﻣﺎﺫﺍ ﻻ ﻧﻧﺳﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺗﺿﺎﻣﻧﻧﺎ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ‪ ،‬ﺣﺗﻰ‬ ‫ﻟﻭ ﻟﻡ ﻧﻛﻥ ﻧﻧﺗﻣﻲ ﺇﻟﻳﻬﻡ‪ :‬ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺑﺎﻟﻐﻭﻥ ‪ ،‬ﻭﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺛﻠﻳﻳﻥ ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻧﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺟﻣﻳﻊ! ﺣﺗﻰ ﻧﺭﺍﻫﻡ ﻣﻁﺑﻘﻳﻥ ﻋﻣﻠﻳًﺎ ﻭﻟﻳﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﺩﺍﺋﻣًﺎ ﺑﺑﻭﺻﻠﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ ‪ ،‬ﺳﻧﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻣﻥ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﻻﺗﻧﺎ ﻭﺑﺭﺍﻣﺟﻧﺎ ﺍﻹﺫﺍﻋﻳﺔ ﻭﺍﻹﺑﺩﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺋﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻧﻛﺭﺱ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﻣﻥ ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻁﻳﻭﺭ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﺓ ﻟﻠﺣﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺃﻻ ﻧﺗﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﻬﺎ‪ .‬ﻧﻛﺗﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻋﻥ ﺣﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺃﻫﻣﻳﺔ ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﻡ‪ .‬ﻧﺻﻑ ﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺻﺭﻳﻥ‬ ‫ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﺣﻭﺑﻳﻥ ﻣﻭﺍﺟﻬﺗﻬﺎ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺻﺑﺣﻭﻥ ﺑﺎﻟﻐﻳﻥ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﺩﻡ ﻛﺗﺎﺏ "ﻗﻠﻣﻲ ﻻ ﻳﻧﻛﺳﺭ ‪ -‬ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﻧﻛﺳﺭﻭﻥ ﻓﻳﻪ"‬ ‫‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺟﻝ ﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻭﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻼﺟﺋﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﻳﻧﻳﻝ ﻣﻊ‬ ‫ﻛﻠﻣﺎﺕ ﻟﺣﻧﻳﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺣﻘﻭﻗﻬﻡ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﺻﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﺳﺑﺏ‬ ‫ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ‪.‬‬ ‫ﻧﺫﻛﺭ ﺃﻧﻔﺳﻧﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﺣﻳﻭﺍﻧﺎﺕ ﺃﻳﺿًﺎ ﺣﻘﻭ ًﻗﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻭﻗﻑ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻣﻔﺭﻁ ﻭﻧﺣﻥ ﻧﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻧﺑﺎﺗﻳﻳﻥ‪ .‬ﺇﻧﻧﺎ ﻧﺷﻌﺭ ﺑﺎﻟﻘﻠﻕ‬ ‫ﺇﺯﺍء ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻻ ﻳﺯﺍﻟﻭﻥ ﻳﻔﺗﻘﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﻧﻅﻳﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﻧﺳﺎﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺳﺣﺭﻱ ﺁﺧﺭ ‪ ،‬ﻧﺗﺣﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﻻﻋﺏ ﻋﻥ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ‬ ‫ﻭﻧﺭﻗﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﺭﻭﻣﺑﺎ ﺍﻟﻛﻭﻧﻐﻭﻟﻳﺔ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻧﺗﻌﻠﻡ ﺗﺎﺭﻳﺧﻬﺎ‪ .‬ﺃﺧﻳﺭً ﺍ ‪،‬‬ ‫ﻧﺭﺳﻝ ﺭﺳﺎﺋﻝ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ‪ ،‬ﻟﻠﺗﺫﻛﻳﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ‪.‬‬

‫ﻗﻡ ﺑﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﻭﻗﻌﻧﺎ ‪migratorybirds.gr‬‬ ‫ﻭﻗﺭﺍءﺓ ﻣﻘﺎﻻﺗﻧﺎ ﺑﺧﻣﺱ ﻟﻐﺎﺕ !‬ ‫ﺧﺑﺎﺭ "ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻥ ﭘﺭﻧﺩﻭں" ﮐﺎ‬ ‫ﻣﻭﺟﻭﺩﻩ ﺍﻳڈﻳﺷﻥ ﻧﻳٹ ﻭﺭک ﻓﺎﺭ‬ ‫ﭼﻠڈﺭﻥ ﺭﺍﺋﮢﺱ ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ ﺗﻳﺎﺭ‬ ‫ﮐﻳﺎ ﮔﻳﺎ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻳﻭ‬ ‫ﺍﻳﻥ ﺍﻳﺳﭻ ﺳﯽ ﺁﺭ‪ ،‬ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں‬ ‫ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺭﻭﺯﺍ ﻟﮕﺫﻣﺑﺭگ ﺳﮢﻳﻔﮢﻧﮓ‬ ‫ﮐﮯ ﺩﻓﺗﺭ‪ ،‬ﺍﻭﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں ﻣﻭﺟﻭﺩ‬ ‫ﻧﻳﺩﺭﻟﻳﻧڈ ﮐﮯ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺧﺎﻧہ ﮐﯽ‬ ‫ﻁﺭﻑ ﺳﮯ ﮐﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ۔ ﺍﺧﺑﺎﺭ‬ ‫"ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻥ ﭘﺭﻧﺩے" ﮐﮯ ﻣﺿﺎﻣﻳﻥ‬ ‫ﻣﻳں ﺑﻳﺎﻥ ﮐﺭﺩﻩ ﺭﺍﺋﮯ ﺣﻭﺩ ﺍﻥ ﮐﮯ‬ ‫ﻣﺻﻧﻔﻳﻥ ﮐﯽ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺿﺭﻭﺭی‬ ‫ﻧﮩﻳں ﮨﮯ ﮐہ ﺍﺱ ﻣﻳں ﺍﻭﭘﺭ ﺩﺭﺝ‬ ‫ﮐﻳﮯ ﮔﺋﮯ ﺍﺩﺍﺭﻭں ﮐﯽ ﺷﻣﻭﻟﻳﺕ ﮨﻭ۔‬

‫ﻧﺳﺧﻪ ی ﮐﻧﻭﻧﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ی‬ ‫"ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ" ﺗﻭﺳﻁ ﺷﺑﮑﻪ ی‬ ‫ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻣﻧﺗﺷﺭ ﺷﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫ﮐﻣﻳﺳﺎﺭﻳﺎی‬ ‫ﺣﻣﺎﻳﺕ‬ ‫ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻝ ﻣﺗﺣﺩ‬ ‫)‪ ،(UNHCR‬ﺩﻓﺗﺭ ﺑﻧﻳﺎﺩ "ﺭﻭﺯﺍ‬ ‫ﻟﻭﮐﺯﺍﻣﺑﻭﺭگ" ‪ ،‬ﺩﻓﺗﺭ ﺩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺳﻔﺎﺭﺕ ﻫﻠﻧﺩ ﺩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﭘﺷﺗﺑﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﻳﺷﻭﺩ‪ .‬ﻧﻅﺭﺍﺕ ﻣﻁﺭﺡ ﺷﺩﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ »ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﺭ« ﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﻪ ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺍﺳﺕ ﻭ ﻟﺯﻭﻣﺎ ﻣﻧﻌﮑﺱ ﮐﻧﻧﺩە ی‬ ‫ﺩﻳﺩﮔﺎﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎی ﺫﮐﺭ ﺷﺩﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﻻ ﻧﻳﺳﺕ‪.‬‬

‫‪ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ‬‬ ‫‪ΚΑΙ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ‬‬ ‫‪ΚΕΙΜΈΝΩΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΆ‬‬

‫‪Καλλιόπη Καρούση,‬‬ ‫‪Αγγελική Δημούλια‬‬

‫‪ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΉ‬‬ ‫‪ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΚΕΙΜΈΝΩΝ‬‬ ‫‪ΑΠΌ ΦΑΡΣΊ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΆ‬‬ ‫‪ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΟ‬‬

‫‪Αρμάν Ντιναρβάντ‬‬

‫‪ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΉ‬‬ ‫‪ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΚΕΙΜΈΝΩΝ‬‬ ‫‪ΑΠΌ ΑΡΑΒΙΚΆ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΆ‬‬ ‫‪ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΟ‬‬

‫ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﻪ ی ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‬ ‫" ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ "‬

‫ﻫﻭﻳﺔ ﺻﺣﻳﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻁﻳﻭﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺓ‬

‫ﮔﺭﻭە ﺳﺭﺩﺑﻳﺭﺍﻥ‪:‬‬ ‫ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ‬ ‫ﻣﻳﺭﺗﻭ ﺳﻳﻣﺋﻭﻧﻳﺩﻭ‬

‫ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ‪:‬‬ ‫ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﻲ‬ ‫ﻣﻳﺭﺗﻭ ﺳﻳﻣﻳﻭﻧﻳﺩﻭ‬

‫ﮔﺭﻭﻩ ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﺎﻥ‪:‬‬ ‫ﺍﻧﻭﺭ ﻏﺑﺎﺭی‬ ‫ﻣﺣﺑﻭﺑﻪ ﺍﺑﺭﺍﻫﻳﻣﯽ‬ ‫ﻣﻬﺩی ﺗﺎﺟﻳﮏ‬ ‫ﻣﺎﻟﻧﺎ ﮐﺎﺗﺳﻳﺎﻣﺑﻭﻻ‬ ‫ﺍﺳﺗﻳﻔﺎﻥ ﮐﻳﻣﺑﻧﯽ‬ ‫ﻧﺩﺍ ﻳﻌﻘﻭﺑﯽ‬ ‫ﺭﻧﺩﻩ ﺍﻟﺷﻣﯽ‬ ‫ﺻﻔﺎ ﺍﻟﻔﺎﺟﯽ‬ ‫ﺣﺳﻥ ﻋﻠﯽ‬

‫ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ‪:‬‬ ‫ﺃﻧﻭﺭ ﻏﺑﺎﺭﻱ‬ ‫ﺣﺳﻥ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻣﺣﺑﻭﺑﺔ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻣﻲ‬ ‫ﻣﺎﻟﻳﻧﺎ ﻛﺎﺗﺳﻳﺎﻣﺑﻭﻻ‬ ‫ﻣﻬﺩﻱ ﺗﺎﺟﻳﻙ‬ ‫ﺳﺗﻳﻔﻥ ﻛﻳﻣﺑﻳﻧﻲ‬ ‫ﺻﻔﺎء‬ ‫ﻧﺩﺍ‬ ‫ﺭﻧﺩﻩ ﺍﻟﺷﻣﻲ‬

‫ﺩﺳﺗﻳﺎﺭﺍﻥ ﻫﻣﺎﻫﻧﮕﯽ‪:‬‬ ‫ﻓﻳﻠﻳﭘﺎ ﺩﻳﻣﻳﺗﺭﻳﺎﺩی‬

‫ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ‪:‬‬ ‫ﻓﻳﻠﻳﺑﺎ ﺩﻳﻣﻳﺗﺭﻳﺎﺩﻱ‬

‫ﺗﺭﺟﻣﻪ ﻭ ﻭﻳﺭﺍﻳﺵ ﻣﺗﻥ‬ ‫ﻫﺎ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ‬ ‫ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ‪:‬‬ ‫ﮐﺎﻟﻳﻭﭘﯽ ﮐﺎﺭﻭﻭﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﺁﮔﻠﻳﮑﯽ ﺩﻳﻣﻭﻟﻳﺎ‬

‫ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻻﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭ ﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ‬ ‫ﺍﻹﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻛﺎﻟﻳﻭﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺳﻲ ‪ ,‬ﺃﻧﺟﻠﻳﻛﻲ‬ ‫ﺩﻳﻣﻭﻟﻳﺎ‬

‫ﺗﺭﺟﻣﻪ ﻭ ﻭﻳﺭﺍﻳﺵ ﻧﻬﺎﻳﯽ‬ ‫ﻣﺗﻥ ﻫﺎ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ‪/‬ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﻭ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﮑﺱ‪:‬‬ ‫ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺩﻳﻧﺎﺭﻭﻧﺩ‬

‫ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻭ ﺗﺩﻗﻳﻕ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻧﺻﻭﺹ‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻳﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ\ﺍﻻﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﻌﻛﺱ‪:‬‬ ‫ﺃﺭﻣﺎﻥ ﺩﻳﻧﺎﺭﻓﺎﻧﺩ‬

‫ﺗﺭﺟﻣﻪ ﻭ ﻭﻳﺭﺍﻳﺵ ﻧﻬﺎﻳﯽ‬ ‫ﻣﺗﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺭﺑﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﺎﻟﻌﮑﺱ‪:‬‬ ‫ﺭﺍﻧﻳﺎ ﺍﻟﻧﺟﺎﺭ‬

‫‪Ράνια Ελνατζάρ‬‬

‫‪ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΉ‬‬ ‫‪ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΚΕΙΜΈΝΩΝ‬‬ ‫‪ΑΠΌ ΟΎΡΝΤΟΥ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΆ‬‬ ‫‪ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΟ‬‬

‫ﺗﺭﺟﻣﻪ ﻭ ﻭﻳﺭﺍﻳﺵ ﻧﻬﺎﻳﯽ‬ ‫ﻣﺗﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺭﺩﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﺎﻟﻌﮑﺱ‪:‬‬ ‫ﺳﻳﺩ ﺍﮐﻣﻝ ﺷﺎﻩ‬

‫‪Σαΐντ Ακμάλ Σα‬‬

‫‪ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΕΞΩΦΎΛΛΟΥ:‬‬

‫ﻁﺭﺡ ﺭﻭی ﺟﻠﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻧﻭﺭ ﻏﺑﺎﺭی‬

‫‪Ανουάρ Γκουμπάρι‬‬ ‫‪ΣΕΛΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:‬‬

‫ﺻﻔﺣﻪ ﺁﺭﺍﻳﯽ‪:‬‬ ‫ﻟﻭﻳﻳﺯﺍ ﮐﺎﺭﺍﻳﻭﺭﻏﻳﻭ‬

‫‪Λουίζα Καραγεωργίου‬‬

‫ﻟﻭﮔﻭ‪:‬‬ ‫ﻣﻳﮑﺎﻟﻳﺱ ﭘﺎﭘﺎﻧﺗﻭﻧﻭﭘﻭﻟﻭﺱ‬ ‫– ﺩﻳﻣﻳﺗﺭﻳﺱ ﻏﺎﺯﻳﺱ‬

‫‪ΛΟΓΌΤΥΠΟ:‬‬

‫‪Δημήτρης Γαζής‬‬ ‫‪Μιχάλης Παπαντωνόπουλος‬‬

‫ﺷﺑﮑﻪ ی ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ‪:‬‬ ‫ﺧﻳﺎﺑﺎﻥ ﺁﻟﮑﺎﻣﻧﻭﺱ ﭘﻼک‬ ‫‪۱۱‬ﺏ‬ ‫ﺗﻠﻔﻥ‪۲۱۰۸۸٤٦٥۹۰ :‬‬ ‫‪www.ddp.gr‬‬ ‫ﭘﺳﺕ ﺍﻟﮑﺗﺭﻭﻧﻳﮑﯽ‪:‬‬ ‫‪diktio@ddp.gr‬‬

‫‪ΔΊΚΤΥΟ‬‬ ‫‪ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ‬‬ ‫‪ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ‬‬

‫‪Αλκαμένους 11Β, Αθήνα‬‬ ‫‪Τηλ: 2108846590‬‬ ‫‪www.ddp.gr‬‬ ‫‪email: diktio@ddp.gr‬‬

‫ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﻌﻛﺱ ﻭﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ‬ ‫ﻟﻠﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﺭﺍﻧﻳﺎ ﺍﻟﻧﺟﺎﺭ‬ ‫ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻭﺭﺩﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﻌﻛﺱ ﻭﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ‬ ‫ﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻷﻭﺭﺩﻭ‪:‬‬ ‫ﺳﻌﻳﺩ ﺃﻛﻣﻝ ﺷﺎﺡ‬ ‫ﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﻼﻑ ‪:‬‬ ‫ﺃﻧﻭﺭ ﻏﺑﺎﺭﻱ‬ ‫ﺗﺻﻔﺢ‪:‬‬ ‫ﻟﻭﻳﺯﺍ ﻛﺎﺭﺍﻳﻭﺭﻏﻳﻭ‬ ‫ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺷﻌﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﺫﻳﻣﻳﺗﺭﻳﺱ ﻏﺎﺯﻳﺱ‬ ‫ﻣﻳﺧﺎﻟﻳﺱ ﺑﺎﺑﺎﻧﺩﻭﺑﻭﻟﻭﺱ‬ ‫ﺷﺑﻛﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ‬ ‫ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﻧﻭﺱ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﺑﻧﻰ ‪11‬‬ ‫ﻣﺣﻁﺔ ﻻﺭﻳﺳﺎ‬ ‫ﺗﻠﻳﻔﻭﻥ‪2108846590 :‬‬ ‫ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪www.ddp.gr‬‬ ‫ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ‪:‬‬ ‫‪diktio@ddp.gr‬‬

‫‪migratorybirds@ddp.gr‬‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﻣﻥ ﺟﺭﻳﺩﺓ "‬ ‫ﺍﻟﻁﻳﻭﺭ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﺓ " ﻣﻥ ﺇﻧﺗﺎﺝ‬ ‫ﺷﺑﻛﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻭ ﺑﺩﻋﻡ ﻣﻥ‬ ‫ﻣﻔﻭﺿﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﺷﺅﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ‪ ،‬ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺭﻭﺯﺍ‬ ‫ﻟﻭﻛﺳﻣﺑﻭﺭﻍ ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ‬ ‫ﺑﺎﻟﻳﻭﻧﺎﻥ‪ ،‬ﻭ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﻫﻭﻟﻧﺩﺍ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ‪ .‬ﺍﻵﺭﺍء ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ‬ ‫ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺻﺣﻳﻔﺔ "‬ ‫ﺍﻟﻁﻳﻭﺭ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﺓ " ﺗﻣﺛﻝ ﻭﺟﻬﺔ‬ ‫ﻧﻅﺭ ﻛﺎﺗﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﻌﺑﺭ‬ ‫ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺁﺭﺍء ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﺫﻛﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ‪.‬‬

‫‪The present edition of the‬‬ ‫”‪newspaper “Migratory Birds‬‬ ‫‪is produced by the Network for‬‬ ‫‪Children’s Rights and support‬‬‫‪ed by UNHCR, the Rosa Lux‬‬‫‪emburg Foundation – Office‬‬ ‫‪in Greece and the Embassy of‬‬ ‫‪the Netherlands in Greece.The‬‬ ‫‪opinions expressed in the arti‬‬‫‪cles of the newspaper “Migra‬‬‫‪tory Birds” are those of their‬‬ ‫‪authors and are not necessar‬‬‫‪ily those of the organisations‬‬ ‫‪mentioned above.‬‬

‫‪Η έκδοση του παρόντος φύλλου της εφημερίδας «Αποδη‬‬‫‪μητικά Πουλιά» δημιουργήθηκε από το Δίκτυο για τα Δικαι‬‬‫‪ώματα του Παιδιού με την υποστήριξη της Υπατης Αρμο‬‬‫‪στείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, του Ιδρύματος Ρόζα‬‬ ‫‪Λούξεμπουργκ - Παράρτημα Ελλάδας και της Πρεσβείας‬‬ ‫‪της Ολλανδίας στην Ελλάδα. Οι απόψεις που διατυπώνο‬‬‫‪νται στα άρθρα της εφημερίδας εκφράζουν τους συντάκτες‬‬ ‫‪αυτών και δεν αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκη την άποψη‬‬ ‫‪των παραπάνω οργανισμών.‬‬


ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

Νοέμβριος 2021

Μ

πορεί στις 20 Νοεμβρίου, ημέρα κυκλοφορίας του τεύχους που κρατάτε στα χέρια σας, να γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού, όμως σε αυτές τις σελίδες θα διαβάσετε κείμενα που γιορτάζουν τα δικαιώματα όλων. Γιατί δεν ξεχνάμε να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας και να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα όλων των ομάδων, ακόμα κι αν δεν ανήκουμε σε αυτές: των παιδιών, των ενηλίκων, της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, των ζώων, όλων! Μέχρι να δούμε να εφαρμόζονται στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια, πάντα με πυξίδα την ισότητα και τον σεβασμό, θα μιλάμε για τα δικαιώματα μέσα από τα άρθρα, τις ραδιοφωνικές εκπομπές και τις ει-

Δικαιώματα στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια καστικές δημιουργίες μας. Αφιερώνουμε, λοιπόν, το 23ο τεύχος των Αποδημητικών Πουλιών στα δικαιώματα, που ποτέ δεν πρέπει να σταματάμε να τα διεκδικούμε. Σε αυτό το τεύχος γράφουμε για τα δικαιώματα των παιδιών και τη σημασία της διαφύλαξής τους. Περιγράφουμε τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι όταν ενηλικιωθούν. Παρουσιάζουμε το βιβλίο «Η πένα μου δεν σπάει – Τα σύνορα είναι που

‫ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺭﻑ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﻣﻳں‬ ‫ ﻋﻣﻠﯽ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ‬،‫ﻧﮩﻳں‬ ‫ ﻧﻭﻣﺑﺭ ﮐﻭ ﺍﺱ ﺷﻣﺎﺭے ﮐﯽ ﺍﺷﺎﻋﺕ ﮐﮯ ﺩﻥ‬20 ‫ﮨﻭ ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ‬ ‫ ﮨﻡ ﺑﭼﻭں ﮐﮯ‬،‫ﺟﻭ ﺁپ ﻧﮯ ﺍﭘﻧﮯ ﮨﺎﺗﻬﻭں ﻣﻳں ﺗﻬﺎﻣﮯ ﮨﻭﺋﮯ ﮨﻳں‬ ‫ ﻟﻳﮑﻥ ﺍﻥ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﻣﻳں ﺁپ ﺳﺏ‬،‫ﺣﻘﻭﻕ ﮐﺎ ﻋﺎﻟﻣﯽ ﺩﻥ ﻣﻧﺎﺗﮯ ﮨﻳں‬ ‫ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﺎ ﺟﺷﻥ ﻣﻧﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﺗﺣﺭﻳﺭﻳں ﭘڑﻫﻳں ﮔﮯ۔‬ ‫ﮨﻡ ﺍﭘﻧﯽ ﻳﮑﺟﮩﺗﯽ ﻅﺎﮨﺭ ﮐﺭﻧﺎ ﺍﻭﺭ ﺗﻣﺎﻡ ﮔﺭﻭﮨﻭں ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﺎ ﺩﻓﺎﻉ‬ :‫ ﭼﺎﮨﮯ ﮨﻡ ﺍﻥ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻕ ﻧہ ﺭﮐﻬﺗﮯ ﮨﻭں‬،‫ﮐﺭﻧﺎ ﮐﻳﻭں ﻧﮩﻳں ﺑﻬﻭﻟﺗﮯ‬ ‫ ﻟﻭﺍﺗﮑﯽ ﮐﻣﻳﻭﻧﮢﯽ ﺗﻣﺎﻡ ﺟﺎﻧﻭﺭﻭں ﮐﯽ! ﺟﺏ ﺗﮏ ﮐہ‬،‫ ﺑﺎﻟﻎ‬،‫ﺑﭼﮯ‬ ‫ﮨﻡ ﺍﻧﮩﻳں ﺻﺭﻑ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﻣﻳں ﻧﮩﻳں ﺑﻠﮑہ ﻋﻣﻠﯽ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﻻﮔﻭ ﮨﻭﺗﮯ‬ ،‫ ﮨﻣﻳﺷہ ﺑﺭﺍﺑﺭی ﺍﻭﺭ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﮐﮯ ﮐﻣﭘﺎﺱ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ‬،‫ﺩﻳﮑﻬﺗﮯ ﮨﻳں‬ ‫ ﺭﻳڈﻳﻭ ﺷﻭﺯ ﺍﻭﺭ ﻓﻧﮑﺎﺭﺍﻧہ‬،‫ﮨﻡ ﺍﭘﻧﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﯽ ﺑﺎﺕ ﻣﺿﺎﻣﻳﻥ‬ ‫ﺗﺧﻠﻳﻘﺎﺕ ﮐﮯ ﺫﺭﻳﻌﮯ ﮐﺭﻳں ﮔﮯ۔‬ ‫ ﻭﺍں ﺷﻣﺎﺭﻩ ﺣﻘﻭﻕ‬23 ‫ﻟﮩﺫﺍ ﮨﻡ ﮨﺟﺭﺕ ﮐﺭﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﭘﺭﻧﺩﻭں ﮐﺎ‬ ‫ ﺝ ﻭﺍﻟﮯ ﺱ ﮐﺎ ﺩﻋﻭ ٰی ﮐﺭﻧﺎ ﮨﻣﻳں‬،‫ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﻭﻗﻑ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں‬ ‫ﮐﺑﻬﯽ ﻧﮩﻳں ﭼﻬﻭڑﻧﺎ ﭼﺎﮨﻳﮯ۔ ﺍﺱ ﺷﻣﺎﺭے ﻣﻳں ﮨﻡ ﺑﭼﻭں ﮐﮯ‬ ‫ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻭﺭ ﺍﻥ ﮐﮯ ﺗﺣﻔﻅ ﮐﯽ ﺍﮨﻣﻳﺕ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﻟﮑﻬﺗﮯ ﮨﻳں۔‬ ‫ﮨﻡ ﺍﺱ ﻣﻳں ﺑﻳﺎﻥ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں ﮐہ ﺗﻧﮩﺎ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﭼﻭں ﮐﻭ ﺑﺎﻟﻎ ﮨﻭﻧﮯ ﭘﺭ‬ ‫ﮐﻥ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻧﺎ ﮐﺭﻧﺎ ﭘڑﺗﺎ ﮨﮯ۔‬ ‫ ﺳﺭﺣﺩﻳں ﮨﻳں ﺟﻭ‬- ‫ﮨﻡ ﭘﻳﺵ ﮐﺭﺗﮯﮨﻳں ﮐﺗﺎﺏ"ﻣﻳﺭﺍ ﻗﻠﻡ ﻧﮩﻳں ﮢﻭﮢﺗﺎ‬ ‫ﮢﻭﮢﻳں ﮔﮯ" ﺟﻭﮐہ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻧﻭں ﮐﯽ ﺁﺑﺎﺩی ﮐﯽ ﻣﺷﮑﻼﺕ‬ ‫ ﺍﻭﺭ‬،‫ﮐﻭ ﺭﻳﮑﺎﺭڈ ﮐﻳﺎ ﮔﻳﺎﻫﮯ۔ ﺳﺭﻳﻠﯽ ﺩﻫﻧﻭں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﻭﻧﺎﺋﻝ‬ ‫ ﺟﺳﮯ ﻧﻳٹ ﻭﺭک ﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺏ‬،‫ﺑﭼﻭں ﮐﮯﺣﻘﻭﻕ‬ ‫ﺳﮯ ﺟﺎﺭی ﮐﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔‬ ‫ﮨﻡ ﺧﻭﺩ ﮐﻭ ﻳﺎﺩ ﺩﻻﺗﮯ ﮨﻳں ﮐہ ﺟﺎﻧﻭﺭﻭں ﮐﮯ ﺑﻬﯽ ﺣﻘﻭﻕ ﮨﻳں ﺍﻭﺭ‬ ‫ﺍﻧﺳﺎﻥ ﮐﻭ ﺍﻥ ﮐﺎ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺗﺣﺻﺎﻝ ﺑﻧﺩ ﮐﺭﻧﺎ ﭼﺎﮨﻳﮯ ﺍﻭﺭ ﮨﻡ ﺳﺑﺯی‬ ‫ﺧﻭﺭ ﺍﻭﺭ ﺳﺑﺯی ﺧﻭﺭ ﭘﺭ ﺑﺎﺕ ﮐﺭ ﺭﮨﮯ ﮨﻳں۔ ﮨﻡ ﺍﻓﺭﻳﻘﯽ ﺁﺑﺎﺩی‬ ‫ﮐﮯ ﺑڑے ﻓﻳﺻﺩ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﻓﮑﺭ ﻣﻧﺩ ﮨﻳں ﺟﻭ ﺍﺏ ﺑﻬﯽ ﺻﺎﻑ‬ ‫ﭘﺎﻧﯽ ﺗﮏ ﺭﺳﺎﺋﯽ ﺳﮯ ﻣﺣﺭﻭﻡ ﮨﮯ۔‬ ‫ ﺍﻳﮏ ﮔﻳﻣﺭ ﺳﮯ‬،‫ﮨﻡ ﺍﻳﮏ ﺍﻭﺭ ﺟﺎﺩﻭﺋﯽ ﺩﻧﻳﺎ ﮐﺎ ﺳﻔﺭ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں‬ ‫ﻭﻳڈﻳﻭ ﮔﻳﻣﺯ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﺑﺎﺕ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ،‫ﺳﻳﮑﻬﺗﮯ ﮨﻭﺋﮯ ﮐﺎﻧﮕﻭﻟﻳﺱ ﺭﻣﺑﺎ ﭘﺭ ﺭﻗﺹ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﺁﺧﺭ ﻣﻳں‬ ‫ ﺟﺱ‬،‫ﮨﻡ ﻳﻭﺭﭘﯽ ﭘﺎﺭﻟﻳﻣﻧٹ ﮐﻭ ﻣﺧﺗﺻﺭ ﮐﻬﻠﮯ ﺧﻁ ﺑﻬﻳﺟﺗﮯ ﮨﻳں‬ ‫ﻣﻳں ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻥ ﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﯽ ﻳﺎﺩ ﺩﮨﺎﻧﯽ ﺍﻭﺭ ﺩﻋﻭ ٰی ﮐﻳﺎ‬ ‫ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔‬

‫ ﮐﺎ ﻣﻼﺣﻅہ ﮐﺭﻳں ﺍﻭﺭ‬migratorybirds.gr !‫ﮨﻣﺎﺭے ﻣﺿﺎﻣﻳﻥ ﭘﺎﻧﭻ ﺯﺑﺎﻧﻭں ﻣﻳں ﭘڑﻫﻳں‬

3

θα σπάσουν», που καταγράφει τις δυσκολίες του προσφυγικού πληθυσμού στην Ελλάδα, και το βινύλιο με τους μελοποιημένους στίχους παιδιών για τα δικαιώματά τους, που θα κυκλοφορήσει από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Θυμίζουμε ότι και τα ζώα έχουν δικαιώματα και ότι ο άνθρωπος πρέπει να σταματήσει την υπερεκμετάλλευσή τους – και μιλάμε για τον βιγκανισμό και τη χορτοφαγία. Ανησυχούμε για το

‫ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺭ‬ ‫ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﺎﺭ‬،‫ﻋﻤﻞ‬ ‫ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﻮﺩک ﺭﺍ ﺑﺎ‬،‫ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ‬،‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ‬ ‫ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ‬.‫ ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ‬،‫ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩﺍی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎﺳﺖ‬ ‫ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻫﻤﻪ‬،‫ﺣﺎﻝ‬ .‫ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ‬ ‫ ﺣﺘﯽ‬،‫ﺩﻓﺎﻉ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﻢ‬ ‫ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬،‫ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ‬،‫ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ‬:‫ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ‬ !‫ ﻫﻤﻪ‬،‫ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ‬،(‫) ﻫﻢ ﺟﻨﺴﮕﺮﺍ ﻫﺎ ﻭ ﺩﮔﺮ ﺟﻨﺴﮕﺮﺍﻫﺎ‬+LGBTQ ‫ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ‬ ‫ ﺑﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮی ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬،‫ﻧﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﮐﻼﻡ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﯽ )ﺭﺍﺩﻳﻮ‬،‫ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﻻﺕ‬،‫ﺍﺻﻮﻝ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ‬ ‫ﺷﻮ( ﻭ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺤﺒﺖ‬ .‫ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﮐﺮﺩ‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ‬،‫ﺑﺸﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﯽ ﺩﻫﻴﻢ‬ ‫ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ‬.‫ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﻢ‬ ‫ ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﯽ‬.‫ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻴﻢ‬ ‫ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺧﺮﺩﺳﺎﻻﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ )ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ( ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﯽ‬ .‫ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ ﺍﻣﺎ ﻣﺮﺯﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ" ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﯽ‬،‫ﻣﺎ ﮐﺘﺎﺏ "ﻗﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﮑﻨﺪ‬ ‫ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻭﻳﻨﻴﻞ )ﮔﺮﺍﻣﺎﻓﻮﻧﯽ( ﻭﻳﮋﻩ ﺍی ﺭﺍ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺁﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﻧﻮﺷﺘﻪ‬ ‫ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ " ﺷﺒﮑﻪ‬،‫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ‬،‫ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬،‫ﺍﻧﺪ‬ .‫ﺑﺮﺍی ﺣﻘﻮﻕ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ " ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮﺍﺭی‬ ‫ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭﺻﺪ ﺯﻳﺎﺩی‬.‫ﻭ ﻭﮔﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ‬ .‫ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺗﻤﻴﺰ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎی ﺟﺎﺩﻭﻳﯽ ﺩﻳﮕﺮی ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻳﮏ ﮔﻴﻤﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﻭﻳﺪﻳﻮﻳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻭﻣﺒﺎی ﮐﻨﮕﻮﻳﯽ ﻣﯽ‬ ‫ ﺩﺭ‬.‫ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﺁﻥ ﻳﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ‬،‫ﺭﻗﺼﻴﻢ‬ ‫ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺸﺎﺩﻩ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ‬،‫ﻧﻬﺎﻳﺖ‬ .‫ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭی ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ‬

‫ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺕ ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺩ ﮐﺭﺩە ﻭ‬ ‫ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻧﺞ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺧﻭﺍﻧﻳﺩ‬ migratorybirds.gr

μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της Αφρικής που στερείται ακόμη και σήμερα την πρόσβαση σε καθαρό νερό. Ταξιδεύουμε σε έναν άλλο, μαγικό κόσμο, συζητώντας με έναν gamer για τα βιντεοπαιχνίδια και χορεύουμε στον ρυθμό της κονγκολέζικης ρούμπας, ενώ μαθαίνουμε την ιστορία της. Τέλος, στέλνουμε σύντομες ανοιχτές επιστολές προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θυμίζοντας και διεκδικώντας τα δικαιώματα των παιδιών προσφύγων.

Rights in practice, not just in words ON THIS DAY, the 20th of November, we celebrate the International Children’s Rights Day by publishing the issue you hold in your hands. However, in these pages you will read articles that celebrate the rights of all. Because we cannot forget to show our solidarity and defend the rights of all groups, even if we do not belong to them: children, adults, the LGBTQ+ community, animals, everyone! Until we see all rights applied in practice and not just in words, with equality and respect being the guide, we will talk about rights through our articles, radio shows and artistic creations. So we dedicate the 23rd issue of Migratory Birds to rights, which we must never stop fighting for. In this issue we write about the rights of children and the importance of their protection. We describe the difficulties that unaccompanied minors are called upon to face when they become adults. We present the book "My pen won’t break, but borders will", which records the difficulties of the refugee population in Greece, as well as the special vinyl featuring the lyrics of children who wrote about their rights, which will be released by the Network for Children’s Rights. We highlight that animals also have rights and that humans must stop their overexploitation, and we talk about veganism and vegetarianism. We are concerned about the large percentage of the African population that still lacks access to clean water. We travel to another, magical world talking to a gamer about video games and we dance to the Congolese rumba, while learning about its history. Finally, we send short open letters to the European Parliament, reminding and claiming the rights of refugee children.

Visit migratorybirds.gr and read our articles in five languages!


4

ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

‫ﻟﻣﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﺯﺍﻝ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻣﺣﺭﻭﻣﻳﻥ ﻣﻥ‬ ‫ﺣﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ؟‬ ‫ﺃﻧﻭﺭ ﻏﺑﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻘﺗﺭﻥ ﺑﺎﻟﺑﺭﺍءﺓ‬ ‫ ﺗﻡ ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ‬.‫ﻭﺍﻟﺣﺏ ﻭﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﺻﻔﺎء‬ ‫ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﻳﺎء‬.‫ﺑﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ‬ ‫ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺗﻧﻰ‬.‫ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻭﻛﻬﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻭﺣﻳﺎﺗﻬﻡ ﻛﻠﻬﺎ‬ ‫ ﻓﺳﻳﺻﺑﺣﻭﻥ ﻓﻲ‬، ‫ﺁﺑﺎﺅﻫﻡ ﺑﻬﻡ ﻭﻗﺩﻣﻭﺍ ﻟﻬﻡ ﺃﻓﺿﻝ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻭﺳﻌﻬﻡ‬ .‫ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺃﺷﺧﺎﺻًﺎ ﺃﻗﻭﻳﺎء ﻭﻣﺳﺗﻘﻠﻳﻥ‬ ‫ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ‬.‫ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺳﻼﻡ ﻓﺎﻟﻁﻔﻝ ﻻ ﻳﻌﺭﻑ ﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﻛﺭﺍﻫﻳﺔ‬ ‫ ﻭﻟﻛﻥ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ‬، ‫ ﻗﺩ ﻳﻧﺯﻋﺞ ﺍﻵﺑﺎء ﻣﻥ ﺳﻠﻭﻙ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ‬، ‫ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ‬ ‫ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻔﻬﻡ‬، ‫ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‬.‫ﺑﻘﻠﻳﻝ ﻗﺩ ﺗﺭﺍﻫﻡ ﻳﻌﺎﻧﻘﻭﻧﻬﻡ ﻭﻳﻠﻌﺑﻭﻥ ﻣﻌﻬﻡ‬ ‫ ﺳﻳﺗﻌﻠﻡ‬.‫ﺃﻥ ﺍﻵﺑﺎء ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺷﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ‬ ‫ ﻟﺫﻟﻙ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ‬، ‫ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺃﺷﻳﺎء ﻛﺛﻳﺭﺓ ﺃﺛﻧﺎء ﻧﺷﺄﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬ .‫ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺿﻣﺎﻥ ﺑﻳﺋﺔ ﺻﺣﻳﺔ ﻭﺁﻣﻧﺔ‬ :‫ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻳﻲ ﺃﻫﻣﻬﺎ‬ ‫ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ‬:‫ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻧﻑ‬ ‫ ﻓﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ‬، ‫ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻟﻠﻌﻧﻑ ﻭﻫﻭ ﻳﻛﺑﺭ‬.‫ﺳﻠﺑﻳﺔ‬ ‫ ﻣﺛﻝ ﺍﻻﻛﺗﺋﺎﺏ ﺃﻭ‬، ‫ﺃﻥ ﻳﻭﺍﺟﻪ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﺻﺣﻳﺔ ﺟﺳﺩﻳﺔ ﻭﻋﻘﻠﻳﺔ‬ ‫ ﻓﻲ‬.‫ﺍﻟﺳﻣﻧﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻛﺣﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺧﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﻳﺫﺍء ﺍﻟﻧﻔﺱ‬ .‫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻣﻬﻣﺔ ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ‬، ‫ﺭﺃﻳﻲ‬ ‫ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻣﻬﻡ ﺟ ًﺩﺍ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﻷﻧﻪ‬:‫ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﺍﻟﺭﺍﺣﺔ‬ ‫ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ‬.‫ﻳﺳﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﺻﺣﺗﻬﻡ ﺍﻟﺟﺳﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻳﺔ‬ ‫ ﻳﻛﺗﺳﺑﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬، ‫ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ‬ ‫ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ‬.‫ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺣﻝ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ‬ .‫ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻡ‬ ‫ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ‬:‫ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﻣﻧﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ‬ .‫ﻏﻳﺭ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻭﺽ ﻭﻫﻲ ﻣﺑﺩﺃ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ‬ ‫ﻳﻠﻌﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﺣﻠﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺩﻭﺭً ﺍ ﻣﻬﻣًﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ‬ .‫ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺃﺳﺎﺳﻲ‬.‫ﺍﻟﻌﻘﻠﻳﺔ‬ ‫ﺍﻵﺑﺎء ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﺩﺭﺳﺔ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻭﺿﻌﻬﻡ‬ ‫ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳُﻠﺯﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻵﺑﺎء ﺃﻳﺿًﺎ ﺑﺎﻟﺳﻣﺎﺡ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ‬.‫ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧﺩ ﺗﺧﺭﺟﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ‬، ‫ﺑﺈﻛﻣﺎﻝ ﺗﻌﻠﻳﻣﻬﻡ‬ ‫ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻭﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ‬.‫ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ‬ .‫ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻧﻳﺔ‬ ً ‫ﺗﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ‬ ‫ﺩﻭﻻ ﺗﺗﺳﺑﺏ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﺭﺏ ﻓﻲ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ‬ ‫ ﻳﻐﺎﺩﺭ‬.(‫ﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ )ﺳﻭﺭﻳﺎ ﻭﺃﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﻭﺩﻭﻝ ﺃﺧﺭﻯ‬ ً ‫ ﺇﻧﻬﻡ‬.‫ﺑﺣﺛﺎ ﻋﻥ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺃﻓﺿﻝ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﻼﺩﻫﻡ‬ ‫ ﻟﻛﻧﻬﻡ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻳﻭﺍﺟﻬﻭﻥ ﻣﺷﺎﻛﻝ‬، ‫ﻳﺭﻳﺩﻭﻥ ﺇﻛﻣﺎﻝ ﺗﻌﻠﻳﻣﻬﻡ‬ ‫ ﻻ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻋﻣﻬﻡ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ‬:‫ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻼﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬﺅﻻء ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ‬ ‫ ﻭﻫﺫﺍ ﻳﺟﺑﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺭﻙ‬.‫ﺃﻭ ﻻ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻛﺎﻓﻲ‬ .‫ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻋﻣﻝ ﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﻡ‬ ‫ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺃﻳﺿًﺎ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻳﺵ ﻣﻊ ﺃﺳﺭﻫﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺣﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ‬ ‫ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺃﺣﺩ‬.‫ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﺭﻡ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻘﺻﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﺣﻭﺑﻳﻥ ﺑﺫﻭﻳﻬﻡ‬ ‫ﻳﺩﻋﻣﻬﻡ ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻣﺳﺅﻭﻻً ﻋﻥ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻳﺟﻌﻠﻬﻡ ﺧﺎﺋﻔﻳﻥ‬ .‫ﻭﻗﻠﻘﻳﻥ‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻷﻣﺛﻠﺔ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺟﻳﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻣﺣﺭﻭﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻛﻭﻧﻭﺍ ﻣﻊ ﺃﺳﺭﻫﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻻ ﻳﺳﺗﻁﻳﻌﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻟﺩﻳﻬﻡ‬ ‫ ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ‬.‫ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺭﺓ‬ ‫ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ‬3 ‫ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻻﺋﺣﺔ ﺩﺑﻠﻥ‬ ‫ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺳﺭﻫﻡ‬.‫ﻳﺗﻡ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﻡ ﺷﻣﻝ ﺍﻷﺳﺭﺓ‬ :‫ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻫﻭ‬، ‫ﺭﺳﻣﻳًﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻫﺅﻻء ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺣﻣﺎﻳﺗﻬﻡ‬ ‫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ‬، ‫ﻟﻣﺎﺫﺍ ﺗﺭﻓﺽ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﻠﺟﻭء ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺻﺭﻳﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻳﺵ ﻣﻊ ﺃﺳﺭﻫﻡ؟‬ ...‫ﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺗﺳﺎءﻝ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻛﺗﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﺎﻝ‬

Γιατί τόσα παιδιά στερούνται ακόμα βασικά δικαιώματά τους; Του ΑΝΟΥΆΡ ΓΚΟΥΜΠΆΡΙ

Η

παιδική ηλικία είναι μια περίοδος στη ζωή του ανθρώπου που θα έπρεπε να συνδυάζεται με την αθωότητα, την αγάπη, την αλήθεια και την ηρεμία. Ολα αυτά βρίσκονται στα παιδιά από τη φύση τους. Τα παιδιά έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν πολλά πράγματα που επηρεάζουν τη μελλοντική τους συμπεριφορά και όλη τους τη ζωή. Αν οι γονείς τους τα φροντίζουν και τους προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν, στο μέλλον θα γίνουν δυνατοί και ανεξάρτητοι άνθρωποι. Η παιδική ηλικία είναι ειρήνη, καθώς το παιδί δεν γνωρίζει την έννοια του μίσους. Για παράδειγμα, οι γονείς μπορεί να εκνευριστούν με μια συμπεριφορά των

παιδιών τους, αλλά λίγο αργότερα μπορεί να τους δεις να τα αγκαλιάζουν και να παίζουν μαζί τους. Ετσι, θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι γονείς έχουν μιας μορφής δύναμη απέναντι στα παιδιά τους. Τα παιδιά θα μάθουν πολλά πράγματα μεγαλώνοντας στην κοινωνία, γι’ αυτό η οικογένεια πρέπει να διασφαλίζει ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον. Υπάρχουν πολλά δικαιώματα των παιδιών και κατά τη γνώμη μου τα πιο σημαντικά από αυτά είναι: Προστασία από τη βία: η βία είναι παγκόσμιο πρόβλημα που οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα. Οταν ένα παιδί βιώνει βία μεγαλώνοντας, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, όπως κατάθλιψη, παχυσαρκία, κατάχρηση αλκοόλ ή ναρκωτι-

Drawing by Anwar Ghoubari

κών ή να βλάψει τον εαυτό του. Κατά τη γνώμη μου, οι νόμοι είναι σημαντικοί και πρέπει να είναι αυστηροί για να προστατεύουν τα παιδιά. Το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο και στην ξεκούραση: το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά, γιατί τα βοηθά να βελτιώσουν τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Αλληλεπιδρώντας με άλλα παιδιά αποκτούν την ικανότητα να διαχειρίζονται νέες καταστάσεις και να λύνουν προβλήματα. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε διαφορετικές δραστηριότητες για να μπορέσουν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους. Πρόσβαση στην εκπαίδευση

Why are so many children still By ANWAR GHOUBARI

C

hildhood is a period in a person’s life that should be combined with innocence, love, truth, tranquility. All these things are to be found ‘naturally’ inside the child. Children have the ability to learn many things, which will affect their future behaviour and their whole life. If their parents take care of them and offer them the best they can, they will become strong and confident people in the future. Childhood is peace, because a child does not know the meaning of hate. For example, parents might get angry with something their children has done, but some moments later you can see them hugging and playing with them. One could say that parents are in a position of power when it comes to their children. Children will learn many things while growing up in society, so their family must provide a healthy

and safe environment. There are many children’s rights, and in my opinion the most important ones are: Protection from violence: Violence is a global problem that has negative results. If a child experiences violence while growing up, it could lead to physical and mental health problems, like depression, obesity, alcohol or drug abuse or self-harm. In my opinion, laws are important and must be strict in order to protect children. The right to rest and leisure: Playing is very important for children, because it helps them improve their physical and mental health. By interacting with other children, they gain the ability to deal with new situations and solve problems. Children should have access to many different activities, so that they can improve their skills. Access to education and prevetion of child labour: The importance of education is beyond debate and has become a principle in international


ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

και πρόληψη της παιδικής εργασίας: η σημασία της εκπαίδευσης είναι αδιαπραγμάτευτη και είναι βασική αρχή σε διεθνείς συμφωνίες. Η εκπαίδευση στα πρώτα της στάδια παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι απαραίτητο. Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το σχολείο των παιδιών τους ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση. Επίσης ο νόμος πρέπει να υποχρεώνει τους γονείς να αφήνουν τα παιδιά να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους, η οποία τελειώνει όταν εκείνα αποφοιτήσουν από το λύκειο. Ανάμεσα στα εμπόδια

που συναντούν τα παιδιά προσπαθώντας να κατοχυρώσουν το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση είναι παράγοντες οικονομικοί και ασφάλειας. Να θυμάστε ότι υπάρχουν χώρες όπου ο πόλεμος είναι η αιτία που σταματούν πολλές κοινωνικές παροχές (η Συρία, το Αφγανιστάν και άλλες χώρες). Πολλά παιδιά φεύγουν από τη χώρα τους αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Θέλουν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους, αλλά την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουν και επιπλέον προβλήματα: οι οργανώσεις που τα στηρίζουν δεν προσφέρουν πολλές ευκαιρίες εκπαίδευσης που να είναι κατάλληλες για τις ειδικές εκ-

παιδευτικές ανάγκες αυτών των παιδιών ή δεν παρέχουν ικανοποιητική οικονομική υποστήριξη. Το γεγονός αυτό τα αναγκάζει να αφήσουν ξανά το σχολείο και να αναζητήσουν εργασία ώστε να τα βγάλουν πέρα. Εχουν επιπλέον το δικαίωμα να ζουν μαζί με τις οικογένειές τους και αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα δικαιώματα που στερούνται οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Δεν υπάρχει κανείς να τους συμπαρασταθεί και να έχει την ευθύνη για τις ανάγκες τους και αυτό τους φοβίζει, τους αγχώνει και τους ανησυχεί. Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα παιδιών που στερούνται αυτό το δικαίωμα, να είναι με την οικογένειά τους, είναι τα παιδιά που δεν μπορούν να συναντήσουν τους γονείς τους σε γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες. Οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται με βάση τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Ενωσης και κάποιες φορές τα αιτήματα για οικογενειακή επανένωση απορρίπτονται. Αν τα μέλη της οικογένειάς τους επίσημα συναινούν να φροντίζουν και να προστατεύσουν αυτά τα παιδιά, η ερώτηση είναι: Γιατί η Υπηρεσία Ασύλου απορρίπτει κάποια αιτήματα ανηλίκων, παρ’ όλο που έχουν το δικαίωμα να ζουν με τις οικογένειές τους; Αυτό αναρωτιέμαι καθώς γράφω αυτό το άρθρο...

deprived of their basic rights? agreements. Education in early stages plays an important role in strengthening cognitive skills. The right of the child to education essential. Parents choose their children’s school according to their financial status. Also, the law should obligate parents to allow their children to complete their education, which ends when they graduate high school. Among the obstacles children face in their effort to implement their right to education, are of security and money. Keep in mind that there are countries where war is the reason for ceasing many public services (Syria, Afghanistan and other countries). A lot of children leave their country in search of a better future. They want to complete their education, but at the same time they face some additional problems: The organizations that help them, do not offer enough educational opportunities suited to their special educational needs, or do not offer sufficient financial support. This fact is frocing them to drop out of school again

and search for work in order to make ends meet. Children also have the right to live with their families and this is one of the most important rights unaccompanied minors are lacking. There is no one to stand by them and be responsible for their needs and this makes them afraid, stressed and worried. A vivid example of children deprived of this right to be with their family, is children who cannot meet their parents in neighbouring European countries. These procedures according to the Dublin III Regulation of the European Union and sometimes applications for family reunification are rejected. If their family members officially consent to take care and protect these children, the question is: Why does the Asylum Service reject some applications of minors, although they have the right to live with their families? This is the question that has been on my mind while writing this article...

5

‫ﭼﺭﺍ ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺍﺯ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻫﻧﻭﺯ ﺍﺯ‬ ‫ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻭﻟﻳﻪ ﺧﻭﺩ ﻣﺣﺭﻭﻡ ﻫﺳﺗﻧﺩ؟‬ ‫ﺍﻧﻭﺭ ﻏﺑﺎﺭی‬

،‫ ﻋﺷﻕ‬،‫ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻭﺩﮐﯽ ﺩﻭﺭﻩ ﺍی ﺍﺯ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺎ ﻣﻌﺻﻭﻣﻳﺕ‬ ‫ ﻫﻣﻪ ﺍﻳﻥ ﭼﻳﺯﻫﺎ ﺑﻪ ﻁﻭﺭ"ﻁﺑﻳﻌﯽ" ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ‬.‫ﺣﻘﻳﻘﺕ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺵ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺷﻭﺩ‬ ‫ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﻳﺎﺩﮔﻳﺭی ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺍﺯ ﭼﻳﺯﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺭ‬.‫ﮐﻭﺩک ﺍﺳﺕ‬ ‫ ﺍﮔﺭ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ‬.‫ﺭﻓﺗﺎﺭ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﻭ ﮐﻝ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻣﯽ ﮔﺫﺍﺭﺩ‬ ‫ ﺩﺭ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻓﺭﺍﺩی ﻗﻭی ﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ‬،‫ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻧﺩ‬ .‫ﺑﻪ ﻧﻔﺱ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﺷﺩ‬ ‫ ﺯﻳﺭﺍ ﮐﻭﺩک ﻣﻌﻧﺎی ﻧﻔﺭﺕ ﺭﺍ‬،‫ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺵ ﺍﺳﺕ‬،‫ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻭﺩﮐﯽ‬ ‫ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﺛﺎﻝ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﺯ ﺭﻓﺗﺎﺭ ﻓﺭﺯﻧﺩﺍﻥ ﺧﻭﺩ‬.‫ﻧﻣﯽ ﺩﺍﻧﺩ‬ ‫ ﺍﻣﺎ ﻟﺣﻅﺎﺗﯽ ﺑﻌﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺁﻏﻭﺵ ﮔﺭﻓﺗﻥ ﻭ‬،‫ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷﻭﻧﺩ‬ ‫ ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ﻣﺎ ﺩﺭک ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﻣﯽ‬.‫ﺑﺎﺯی ﮐﺭﺩﻥ ﺑﺎ ﻓﺭﺯﻧﺩﺍﻥ ﺑﺑﻳﻧﻳﺩ‬ ‫ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﺯﺭگ ﺷﺩﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬.‫ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﺭ ﻓﺭﺯﻧﺩﺍﻥ ﺧﻭﺩ ﻗﺩﺭﺕ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ‬ ‫ ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﻣﺣﻳﻁﯽ ﺳﺎﻟﻡ ﻭ‬،‫ﭼﻳﺯﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩی ﻳﺎﺩ ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﮔﺭﻓﺕ‬ .‫ﺍﻣﻥ ﺭﺍ ﻓﺭﺍﻫﻡ ﮐﻧﺩ‬ :‫ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﻣﺗﻌﺩﺩی ﺩﺍﺭﻧﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﻥ ﻣﻬﻣﺗﺭﻳﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻋﺑﺎﺭﺗﻧﺩ ﺍﺯ‬ ‫ ﺧﺷﻭﻧﺕ ﻳﮏ ﻣﺷﮑﻝ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﻧﺟﺭ ﺑﻪ‬:‫ﻣﺣﺎﻓﻅﺕ ﺩﺭ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﺧﺷﻭﻧﺕ‬ ‫ ﻫﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻭﺩک ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺷﺩ ﺧﻭﺩ ﺧﺷﻭﻧﺕ ﺭﺍ‬.‫ﻧﺗﺎﻳﺞ ﻣﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ‬ ‫ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺷﻭﺩ ﺑﺎ ﺑﺭﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺳﻼﻣﺕ‬،‫ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ‬ ‫ ﺳﻭء ﻣﺻﺭﻑ ﺍﻟﮑﻝ ﻳﺎ ﻣﻭﺍﺩ ﻣﺧﺩﺭ‬،‫ ﭼﺎﻗﯽ‬،‫ﺟﺳﻣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺍﻓﺳﺭﺩﮔﯽ‬ ‫ ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﻥ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻣﻬﻡ ﻫﺳﺗﻧﺩ‬.‫ﺩﺳﺕ ﻭ ﭘﻧﺟﻪ ﻧﺭﻡ ﮐﻧﺩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻭﺩ ﺁﺳﻳﺏ ﺑﺭﺳﺎﻧﺩ‬ .‫ﻭ ﺑﺭﺍی ﺣﻣﺎﻳﺕ ﺍﺯ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﺳﺧﺗﮕﻳﺭﺍﻧﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ‬ ،‫ ﺑﺎﺯی ﮐﺭﺩﻥ ﺑﺭﺍی ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﻬﻡ ﺍﺳﺕ‬:‫ﺣﻕ ﺍﺳﺗﺭﺍﺣﺕ ﻭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﺕ‬ .‫ﺯﻳﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺕ ﺟﺳﻣﯽ ﻭ ﺭﻭﺣﯽ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻬﺑﻭﺩ ﺑﺧﺷﻧﺩ‬ ‫ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﺩﻥ ﺑﺎ ﻣﻭﻗﻌﻳﺕ ﻫﺎی ﺟﺩﻳﺩ ﻭ‬،‫ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺩﻳﮕﺭ‬ ‫ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﻪ ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻫﺎی‬.‫ﺣﻝ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺕ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺩ‬ ‫ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺩﺳﺗﺭﺳﯽ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﺗﺎ ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻭ ﺑﻬﺑﻭﺩ‬ .‫ﺑﺧﺷﻧﺩ‬ ‫ ﺍﻫﻣﻳﺕ‬:‫ﺩﺳﺗﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺁﻣﻭﺯﺵ )ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ( ﻭ ﭘﻳﺷﮕﻳﺭی ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩﻥ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ‬ ‫ﺁﻣﻭﺯﺵ )ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ( ﻓﺭﺍﺗﺭ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺑﺣﺙ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺍﺻﻝ ﺩﺭ ﻣﻭﺍﻓﻘﺕ‬ ‫ ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﺩﺭ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻭﻟﻳﻪ ﻧﻘﺵ ﻣﻬﻣﯽ‬.‫ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ‬ .‫ ﺣﻕ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﮐﻭﺩک ﺿﺭﻭﺭی ﺍﺳﺕ‬.‫ﺩﺭ ﺗﻘﻭﻳﺕ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻓﺭﺯﻧﺩﺍﻥ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻭﺩ‬ ‫ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﺭﺍ ﻣﻭﻅﻑ ﮐﻧﺩ ﮐﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻧﺩ‬،‫ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ‬.‫ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﻧﻧﺩ‬ ‫ ﮐﻪ ﻣﻧﻅﻭﺭ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻠﯽ ﺍﺯ‬،‫ﻓﺭﺯﻧﺩﺍﻧﺷﺎﻥ ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺗﮑﻣﻳﻝ ﮐﻧﻧﺩ‬ ‫ ﺍﺯ ﺟﻣﻠﻪ ﻣﻭﺍﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺑﺭﺍی ﺍﺣﻘﺎﻕ ﺣﻕ‬.‫ﺩﺑﻳﺭﺳﺗﺎﻥ ﺍﺳﺕ‬ .‫ ﺩﻻﻳﻝ ﺍﻣﻧﻳﺗﯽ ﻭ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩی ﺍﺳﺕ‬،‫ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺧﻭﺩ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﻭﺑﺭﻭ ﻫﺳﺗﻧﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻳﺩ ﮐﻪ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎﻳﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﮐﻪ ﺟﻧﮓ ﺩﻟﻳﻝ ﺗﻭﻗﻑ‬ .(‫ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺭ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎ‬،‫ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺍﺯ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻋﻣﻭﻣﯽ ﺍﺳﺕ )ﺳﻭﺭﻳﻪ‬ ‫ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺍﺯ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺳﺗﺟﻭی ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺍی ﺑﻬﺗﺭ ﮐﺷﻭﺭ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺗﺭک ﻣﯽ‬ ‫ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻫﻣﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ‬،‫ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺗﮑﻣﻳﻝ ﮐﻧﻧﺩ‬.‫ﮐﻧﻧﺩ‬ ‫ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ‬:‫ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺩﻳﮕﺭی ﻧﻳﺯ ﺭﻭﺑﺭﻭ ﻫﺳﺗﻧﺩ‬ ‫ ﻓﺭﺻﺕ ﻫﺎی ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺭﺍی ﻧﻳﺎﺯﻫﺎی ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﻭﻳژﻩ ﺁﻧﻬﺎ‬،‫ﮐﻧﻧﺩ‬ ‫ ﺍﻳﻥ‬.‫ ﻳﺎ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻣﯽ ﺩﻫﻧﺩ‬،‫ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺑﺎﺷﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻣﯽ ﺩﻫﻧﺩ‬ ‫ﻭﺍﻗﻌﻳﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺭﺍ ﺗﺭک ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﺑﺭﺍی‬ .‫ﮔﺫﺭﺍﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﺑﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﺑﮕﺭﺩﻧﺩ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺣﻕ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺧﻭﺩ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﺍﻳﻥ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻣﺗﺭﻳﻥ‬ ‫ ﮐﺳﯽ‬.‫ﺣﻘﻭﻗﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺧﺭﺩﺳﺎﻻﻥ ﺑﺩﻭﻥ ﻫﻣﺭﺍﻩ )ﺑﯽ ﺳﺭﭘﺭﺳﺕ( ﻓﺎﻗﺩ ﺁﻥ ﻫﺳﺗﻧﺩ‬ ‫ﻧﻳﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺳﺗﺩ ﻭ ﭘﺎﺳﺧﮕﻭی ﻧﻳﺎﺯﻫﺎی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺩ ﻭ ﺍﻳﻥ ﺑﺎﻋﺙ‬ .‫ ﺍﺳﺗﺭﺱ ﻭ ﻧﮕﺭﺍﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ‬،‫ﺗﺭﺱ‬ ‫ﻧﻣﻭﻧﻪ ﺑﺎﺭﺯ ﮐﻭﺩﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺣﻕ ﺣﺿﻭﺭ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻣﺣﺭﻭﻡ ﺷﺩﻩ‬ ‫ ﮐﻭﺩﮐﺎﻧﯽ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎی ﻫﻣﺳﺎﻳﻪ‬،‫ﺍﻧﺩ‬ ‫ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ‬3 ‫ ﺍﻳﻥ ﺭﻭﻳﻪ ﻫﺎ ﺗﺣﺕ ﻣﻘﺭﺭﺍﺕ ﺩﻭﺑﻠﻳﻥ‬.‫ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﮐﻧﻧﺩ‬ .‫ﺍﺟﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﺑﺭﺍی ﺍﻟﺣﺎﻕ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ‬ ‫ﺍﮔﺭ ﺍﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺳﻣﺎ ً ﺑﻪ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﻭ ﻣﺣﺎﻓﻅﺕ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ‬ ‫ ﭼﺭﺍ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﻫﺎی ﺍﻓﺭﺍﺩ‬:‫ ﺳﺅﺍﻝ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ‬،‫ﺭﺿﺎﻳﺕ ﺩﺍﺭﻧﺩ‬ ‫ ﺍﮔﺭﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻕ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺧﻭﺩ ﺯﻧﺩﮔﯽ‬،‫ﺯﻳﺭ ﺳﻥ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ‬ ‫ﮐﻧﻧﺩ؟‬ ... ‫ﺍﻳﻥ ﺳﻭﺍﻝ ﻣﻥ ﺩﺭ ﻫﻧﮕﺎﻡ ﻧﻭﺷﺗﻥ ﺍﻳﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺳﺕ‬


6

ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

‫ﺁﻳﺎ ﺧﺭﺩﺳﺎﻻﻥ ﺑﺩﻭﻥ ﻫﻣﺭﺍﻩ‬ ‫ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺣﻣﺎﻳﺕ‬۱۸ ‫ﭘﺱ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﮐﺭﺩ؟‬ ‫ﻧﺩﺍ ﻳﻌﻘﻭﺑﯽ‬ ‫ ﻭ ﺁﻏﺎﺯ‬۲۰۱۹ ‫ﻁﯽ ﺳﺎﻝﻫﺎی ﮔﺫﺷﺗﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳژﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ‬ ‫ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺑﺎﻻﺗﺭﻳﻥ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺩﺭﺻﺩ ﻭﺭﻭﺩی ﺧﺭﺩﺳﺎﻻﻥ‬،۲۰۲۰ ‫ﺳﺎﻝ‬ ۵۰۰۰ ‫ﺑﺩﻭﻥ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﮐﺷﻭﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺍﻳﻥ ﺑﻪ ﺑﻳﺵ ﺍﺯ‬ ً ‫ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ‬.‫ﺧﺭﺩﺳﺎﻝ ﺑﺩﻭﻥ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺳﺎﮐﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮐﺷﻭﺭ ﺭﺳﻳﺩﻩ ﺍﺳﺕ‬ ‫ ﺍﻳﻥ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﮐﺎﻫﺵ ﻳﺎﻓﺗﻪ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺧﺭﺩﺳﺎﻻﻥ‬،‫ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺩ‬ ‫ﺑﺩﻭﻥ ﻫﻣﺭﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺭ ﺩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ‬ .‫ ﻧﻔﺭ ﺍﺳﺕ‬۲۰۰۰ ‫ﮐﻣﯽ ﺑﻳﺵ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺍﮐﺛﺭﻳﺕ ﺧﺭﺩﺳﺎﻻﻥ ﺑﺩﻭﻥ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ‬ ‫ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﺣﻘﻭﻗﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻭ‬،‫ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ‬ ،‫ ﺍﮔﺭﭼﻪ‬.‫ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻣﺩﺩﮐﺎﺭﺍﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻭ ﻣﺭﺑﻳﺎﻥ ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭﻧﺩ‬ ‫ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﮐﻣﺑﻭﺩ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺍﻭﻟﻳﻪ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺑﻬﺩﺍﺷﺗﯽ ﻳﺎ ﭘﻭﺷﺎک‬ ‫ ﺯﻳﺭﺍ‬،‫ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﮔﺭﻣﺎﻳﺷﯽ ﻭ ﺳﺭﻣﺎﻳﺷﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻣﺳﺗﺎﻥ ﻭﺳﺎﻳﻝ ﮔﺭﻣﺎﻳﺷﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻥ ﻭﺳﺎﻳﻝ ﺳﺭﻣﺎﻳﺷﯽ‬ .‫ﻧﺩﺍﺭﻧﺩ‬ ً ‫ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺯﻳﺭ ﺳﻥ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﺑﺩﻭﻥ ﻫﻣﺭﺍﻩ )ﭘﺩﺭ ﻳﺎ ﻣﺎﺩﺭ( ﻣﻌﻣﻭﻻ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺭﺣﻠﻪ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺑﺭﺍی ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ ﻭ ﺍﻟﺣﺎﻕ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ‬ ‫ ﺗﻧﻬﺎ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﯽ‬.‫ﺗﺭک ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺭ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎی ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﻫﺳﺗﻧﺩ‬ ‫ ﺣﺗﯽ ﺍﮔﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩی‬،‫ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻓﻘﻁ ﺻﺑﺭ ﮐﻧﻧﺩ‬ ‫ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻥ ﺧﺭﺩﺳﺎﻻﻥ ﺑﺩﻭﻥ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﮐﻪ ﻣﻧﺗﻅﺭ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﻳﺎ‬.‫ﻁﻭﻝ ﺑﮑﺷﺩ‬ .‫ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻭﻧﺩ‬۱۸ ‫ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﺩﺭ ﻁﻭﻝ ﺍﻳﻥ ﻓﺭﺁﻳﻧﺩ‬،‫ﺳﻔﺭ ﻫﺳﺗﻧﺩ‬ ‫ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺩﻥ ﺑﺭﺍی ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ ﻳﺎ ﭘﻧﺎﻫﺟﻭﻳﺎﻥ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﺩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ‬۱۸ ‫ ﺍﻳﻥ ﺍﻣﺭ ﺑﺎ ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺕ ﻫﺎی‬.‫ﻓﻘﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺳﺗﻘﻝ ﺷﺩﻥ ﻧﻳﺳﺕ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩی ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺩﻭﻥ ﺩﺍﻧﺳﺗﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺑﺩﻭﻥ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺑﺎ‬ ‫ ﺑﻪ ﻭﻳژﻩ ﺑﺭﺍی‬- ‫ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭼﺎﻟﺵ ﺑﺭﺍﻧﮕﻳﺯ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ‬،‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺣﻠﯽ‬ ‫ ﮐﻪ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺑﻪ‬،‫ﻳﮏ ﺧﺭﺩﺳﺎﻝ ﺑﺩﻭﻥ ﻫﻣﺭﺍﻩ‬ ‫ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ‬،‫ﻁﻭﺭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺭﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺗﻭﻗﻑ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ‬ ‫ ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺩ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﺩﺭ‬.‫ﺑﻭﺩ ﺗﺎ ﺭﻭی ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻭﺩ ﺑﺎﺷﻧﺩ‬ .‫ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﺑﺎﻝ ﺳﻘﻔﯽ ﺑﺎﻻی ﺳﺭ ﺧﻭﺩ ﻧﻳﺯ ﻫﺳﺗﻧﺩ‬ ‫ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ‬،‫ ﺍﻭﻝ‬:‫ﺩﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﺭﺍی ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ‬،‫ ﺑﺭﺍی ﺍﺳﮑﺎﻥ ﭘﻧﺎﻫﺟﻭﻳﺎﻥ ﻭ ﺩﻭﻡ‬ESTIA ‫ﺍﺳﺗﻳﺎ‬ ‫ ﺑﺭﺍی ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﺳﻣﻳﺕ ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﺷﺩﻩ‬HELIOS ‫ﻫﻠﻳﻭﺱ‬ ‫ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ‬.‫ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻠﻠﯽ )ﻗﺑﻭﻟﯽ( ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭ ﻫﺳﺗﻧﺩ‬ ‫ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺛﺑﺕ ﻧﺎﻡ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ‬۲-۱ ‫ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ً ﺑﻌﺩ ﺍﺯ‬HELIOS ‫ﮐﻣﮏ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻣﺳﮑﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﻣﺳﺗﻠﺯﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ ﺍﻳﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﯽ‬.‫ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺳﺕ‬ ‫ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﻭ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺣﺭﻓﻪ ﺍی ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ‬ .‫ﻣﺗﻭﺟﻪ ﺷﻭﻳﺩ ﺩﺭ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﭼﻪ ﮐﺎﺭی ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺑﺩﻫﻳﺩ‬ (‫ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺧﺭﺩﺳﺎﻝ )ﺯﻳﺭ ﺳﻥ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ( ﺑﺩﻭﻥ ﻫﻣﺭﺍﻫﯽ )ﭘﺩﺭ ﻳﺎ ﻣﺎﺩﺭ‬ ‫ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻗﺑﻳﻝ ﺭﺍ‬۱۸ ‫ﮐﻪ‬ ‫ ﺿﺭﻭﺭی ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺣﺩﺍﻗﻝ ﺑﺭﺍی ﭼﻧﺩ ﺳﺎﻝ‬.‫ﺑﻪ ﺗﻧﻬﺎﻳﯽ ﺣﻝ ﮐﻧﻧﺩ‬ ‫ ﺍﻳﻧﻁﻭﺭ‬.‫ﺍﺯ ﺣﻣﺎﻳﺕﻫﺎی ﺣﻘﻭﻗﯽ ﻭ ﺑﻬﺩﺍﺷﺗﯽ ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭ ﺷﻭﻧﺩ‬ ‫ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻭﻳﺩ ﻭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻭﻳﺩ ﻭ‬۱۸ ‫ﻧﻳﺳﺕ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ‬ ‫ ﺣﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻳﮏ‬.‫ﺩﻳﮕﺭ ﻧﻳﺎﺯی ﺑﻪ ﮐﻣﮏ ﻧﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻳﺩ‬ ‫ ﺗﻧﻬﺎ ﭼﻳﺯی ﮐﻪ‬.‫ﺑﺯﺭﮔﺳﺎﻝ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻧﻭﻉ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻧﻳﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﺩ‬ ‫ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻡ ﺑﮕﻭﻳﻡ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﭘﻳﭼﻳﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺑﻭﺩﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻳﮏ ﺟﻭﺍﻥ ﺑﺯﺭﮔﺳﺎﻝ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﺑﻪ ﺗﻧﻬﺎﻳﯽ ﺩﺭ‬ .‫ ﺣﺗﯽ ﭘﻳﭼﻳﺩﻩ ﺗﺭ ﺍﺳﺕ‬،‫ﮐﺷﻭﺭ ﺩﻳﮕﺭی ﺭﻭی ﭘﺎ ﺧﻭﺩ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﻧﺩ‬ ‫ ﺑﻳﺎﻳﻳﺩ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻳﻡ ﺑﺯﺭﮔﺳﺎﻟﯽ ﻋﺎﺩی ﺭﺍ ﺗﺟﺭﺑﻪ‬،‫ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ‬ !‫ﮐﻧﻧﺩ‬

Νοέμβριος 2021

Θα λαμβάνουν υποσ οι ασυνόδευτοι ανήλ Της ΝΕΝΤΆ ΓΙΑΚΟΎΜΠΙ

Τ

α τελευταία χρόνια, και συγκεκριμένα στο τέλος του 2019 και στις αρχές του 2020, στην Ελλάδα σημειώθηκε το υψηλότερο ποσοστό ροών ασυνόδευτων ανηλίκων, με αποτέλεσμα εκείνη την εποχή να ζουν στη χώρα περισσότεροι από 5.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι. Σχεδόν 2 χρόνια μετά, αυτός ο αριθμός έχει μειωθεί και αυτή τη στιγμή οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που ζουν στην Ελλάδα ανέρχονται σε λίγο περισσότερους από 2.000. Στην Ελλάδα η πλειονότητα των ασυνόδευτων ανηλίκων ζει σε ξενώνες. Εκεί λαμβάνουν νομική και ψυχολογική υποστήριξη, ενώ έχουν κοινωνικούς λειτουργούς και εκπαιδευτικούς. Παρ’ όλα αυτά, μερικές φορές υπάρχει έλλειψη σε βασικά αγαθά, όπως προϊόντα υγιεινής και ρουχισμός, αλλά υπάρχουν και θέματα θέρμανσης, καθώς δεν έχουν ζέστη τον χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι συνήθως βρίσκονται σε διαδικασία αναμονής για χορήγηση ασύλου και οικογενειακή επανένωση ή για να φύγουν για κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Η μόνη επιλογή που έχουν είναι απλώς να περιμένουν, ακόμα κι αν αυτό πάρει πολύ καιρό. Αλλά αυτοί οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, που περιμένουν να μεταφερθούν ή να ταξιδέψουν, μπορεί να κλείσουν τα 18 κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Το να κλείνει τα 18 ένας πρόσφυγας ή αιτών άσυλο εδώ στην Ελλάδα δεν σημαίνει απλά ότι γίνεται ανεPhoto by Anwar Ghoubari

By NEDA YAQOOBI

I

n the past few years, and especially from the end of 2019 to the beginning of 2020, Greece had the highest rate of inflows of unaccompanied minors ever, and this has resulted in more than 5000 of them living in the country. Almost two years later, this number has decreased and the number of unaccompanied minors currently living in Greece is just over 2000. The majority of unaccompanied minors in Greece live in shelters, where they have legal and psychological support and where there are social workers

Will unaccompanied receive support after and educators. However, there is sometimes a lack of basic necessities, such as hygiene products and clothing, as well as heating issues since they have no means to get warm in the winter and cool in the summer. Unaccompanied minors are usually in the process of waiting for asylum and family reunification or waiting to leave for another European country.

The only choice they have is to wait, however long that takes. But these unaccompanied minors waiting to be transferred or to travel, might turn 18 during the process. Turning 18 for refugees or asylum seekers here in Greece doesn’t just mean becoming independent. It comes with a lot of responsibilities, which, when you don’t know the lan-


ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

Νοέμβριος 2021

τήριξη ικοι μετά τα 18; ξάρτητος. Αυτό έρχεται με πολλές ευθύνες οι οποίες, αν δεν γνωρίζεις τη γλώσσα και χωρίς να είσαι καλά ενταγμένος στην τοπική κοινωνία, το κάνουν όλο πολύ δύσκολο – ειδικά για έναν ασυνόδευτο ανήλικο, για τον οποίο η νομική και ψυχολογική υποστήριξη θα σταματήσει απότομα, θα πρέπει να επιβιώσει μόνος του, να βρει δουλειά και τις περισσότερες φορές μια στέγη πάνω από το κεφάλι του. Υπάρχουν δύο βασικοί δρόμοι για κοινωνική ένταξη. Πρώτον, το πρόγραμμα ESTIA για τη στέγαση των αιτούντων άσυλο και, δεύτερον, το πρόγραμμα HELIOS για αναγνωρισμένους πρόσφυγες, οι οποίοι λαμβάνουν διεθνή προστασία. Το πρόγραμμα HELIOS προσφέρει επιδότηση ενοικίου περίπου μετά από 1-2 μήνες από την εγγραφή σου, η οποία προϋποθέτει να διαθέτεις συμβόλαιο που δείχνει ότι νοικιάζεις ένα διαμέρισμα. Αυτό το πρόγραμμα προσφέρει επίσης εκπαιδευτική υποστήριξη και εργασιακή συμβουλευτική, μέχρι να αποφασίσεις τι θα κάνεις. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που κλείνουν τα 18 θα πρέπει να διαχειριστούν πολλά θέματα σαν κι αυτά μόνοι τους. Είναι απαραίτητο, έστω για κάποια χρόνια, να λαμβάνουν υποστήριξη, κυρίως νομική και ιατροφαρμακευτική. Δεν είναι ότι τη μία μέρα γίνεσαι 18 και ξαφνικά είσαι ενήλικος και δεν χρειάζεσαι καμία βοήθεια. Ακόμα και ως ενήλικος θα χρειαζόσουν αυτού του είδους την υποστήριξη. Αυτό που λέω είναι ότι η ζωή είναι περίπλοκη και το να είσαι ένας νέος ενήλικος που προσπαθεί να ζήσει ανεξάρτητος σε μια άλλη χώρα είναι ακόμα πιο περίπλοκο. Γι’ αυτό, λοιπόν, ας τους βοηθήσουμε να βιώσουν μία φυσιολογική ενηλικίωση!

minors they turn 18? guage or are not well integrated into local society, makes it challenging. This is especially true for an unaccompanied minor, for whom legal and psychological support will stop suddenly, meaning they will have to survive on their own, find a job and in most cases a roof over their heads too. There are two basic ways to achieve social integration: First,

the programme ESTIA for the accommodation of asylum seekers, and second, the programme HELIOS for recognized refugees, who have been granted international protection. The HELIOS programme offers rental subsidy approximately 1-2 months after you have registered, but in order to register you must already possess a lease agreement. The programme also offers educa-

tional support and professional counselling, until you figure out what you are going to do. Unaccompanied minors who turn 18 will have to handle many issues like these on their own. It is essential that they continue to receive support, especially legal and health related, for a few more years. It isn’t as if you turn 18 and all of a sudden you don’t need help just because you have become an adult. Even adults need this kind of support. All I am saying is that life is complicated and being a young adult trying to live on their own in a foreign country is even more complicated. So let’s help them experience a normal adulthood!

7

‫ ﺳﺎﻝ ﮐﮯ ﺑﻌﺩ ﮐﮯ‬18 ‫ﮐﻳﺎ‬ ‫ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﭼﻭں ﮐﻭ ﻣﺩﺩ ﻣﻠﮯ‬ ‫ﮔﯽ؟‬ ‫ﻧﻳﺩﺍ ﻳﺎﮐﻭﺑﯽ‬ ‫ ﮐﮯ‬2019 ‫ ﺍﻭﺭ ﺧﺎﺹ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ‬،‫ﺣﺎﻟﻳہ ﺑﺭﺳﻭں ﻣﻳں‬ ‫ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں ﺗﻧﮩﺎ ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻭں‬،‫ ﮐﮯ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻳں‬2020 ‫ﺁﺧﺭ ﺍﻭﺭ‬ ‫ ﺟﺱ ﮐﺎ ﻧﺗﻳﺟہ‬،‫ﮐﮯ ﺑﮩﺎﺅ ﮐﯽ ﺷﺭﺡ ﺳﺏ ﺳﮯ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺗﻬﯽ‬ ‫ ﺳﮯ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﻏﻳﺭ‬5000 ‫ﻳہ ﮨﻭﺍ ﮐہ ﺍﺱ ﻭﻗﺕ ﻣﻠﮏ ﻣﻳں‬ ‫ ﺍﺱ ﺗﻌﺩﺍﺩ‬،‫ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺩ‬2 ً ‫ﺳﺎﺗﻬﯽ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺭﮨﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ‬ ‫ﻣﻳں ﮐﻣﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﮨﻭﺋﯽ ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﻭﻗﺕ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں ﺭﮨﻧﮯ‬ ‫ ﺳﮯ ﮐﭼﻬ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﮨﮯ۔‬2000 ‫ﻭﺍﻟﮯ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﭼﻭں ﮐﯽ ﺗﻌﺩﺍﺩ‬ ‫ﺗﻧﮩﺎ ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻭں ﮐﯽ ﺍﮐﺛﺭﻳﺕ ﺷﻳﻠﮢﺭ ﻫﺎﻭﺱ‬،‫ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں‬ ‫ﺟﻳﺳﮯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﭘﺭ ﮨﻭﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﻭﮨﺎں ﺍﻧﮩﻳں ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﺍﻭﺭ‬ ‫ ﺍﻭﺭﺍﻥ ﮐﮯ ﭘﺎﺱ ﺳﻣﺎﺟﯽ ﮐﺎﺭﮐﻥ ﺍﻭﺭ ﺍﺳﺎﺗﺫﻩ‬، ‫ﻧﻔﺳﻳﺎﺗﯽ ﻣﺩﺩ‬ ‫ ﺟﻳﺳﮯ ﺣﻔﻅﺎﻥ‬،‫ ﺑﻌﺽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﻧﻳﺎﺩی ﺳﺎﻣﺎﻥ‬،‫ﺑﻬﯽ ۔ ﺗﺎﮨﻡ‬ ‫ ﺍﻭﺭ ﺣﺭﺍﺭﺗﯽ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺑﻬﯽ‬،‫ﺻﺣﺕ ﺍﻭﺭ ﮐﭘڑﻭں ﮐﯽ ﮐﻣﯽ‬ ‫ ﺟﻳﺳﺎ ﮐہ ﻭﻩ ﻣﻭﺳﻡ ﺳﺭﻣﺎ ﻣﻳں ﮔﺭﻡ ﻧﮩﻳں ﮨﻭﺗﮯ‬،‫ﮨﻭﺗﮯﮨﻳں‬ ‫ﺍﻭﺭ ﻭﻳﺳﮯ ﮨﯽ ﻣﻭﺳﻡ ﮔﺭﻣﺎ ﻣﻳں ﺳﺭﺩ ۔‬ ‫ﺗﻧﻬﺎ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻋﻣﻭﻣﺎ ً ﺳﻳﺎﺳﯽ ﭘﻧﺎﻩ ﺍﻭﺭ ﺧﺎﻧﺩﺍﻥ ﮐﮯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﺍﺗﺣﺎﺩ ﮐﮯ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﻣﻳں ﻳﺎ ﮐﺳﯽ ﺩﻭﺳﺭے ﻳﻭﺭﭘﯽ ﻣﻣﺎﻟﮏ‬ ‫ﮐﻭ ﺭﻭﺍﻧﮕﯽ ۔ ﺍﻥ ﮐﮯ ﭘﺎﺱ ﺻﺭﻑ ﺍﻳﮏ ﮨﯽ ﺁﭘﺷﻥ ﮨﮯ ﮐہ‬ ‫ ﭼﺎﮨﮯ ﺍﺱ ﻣﻳں ﮐﺎﻓﯽ ﻭﻗﺕ‬،‫ﻭﻩ ﺻﺭﻑ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﮐﺭﻳں‬ ‫ ﺟﻭ ﻧﻘﻝ ﻭ ﺣﻣﻝ ﻳﺎ ﺳﻔﺭ ﮐﮯ‬،‫ﻟﮕﮯ۔ ﻟﻳﮑﻥ ﻳہ ﺗﻧﻬﺎ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ‬ ‫ ﺳﺎﻝ ﮐﮯ ﮨﻭ‬18 ‫ ﺍﺱ ﻋﻣﻝ ﮐﮯ ﺩﻭﺭﺍﻥ‬،‫ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﻣﻳں ﮨﻳں‬ ‫ﺳﮑﺗﮯ ﮨﻳں۔‬ ‫ﻳﮩﺎں ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻥ ﻳﺎ ﭘﻧﺎﻩ ﮐﮯ ﻣﺗﻼﺷﯽ ﮐﮯ ﻟﻳﮯ‬ ‫ ﺳﺎﻝ ﮐﺎ ﮨﻭﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻁﻠﺏ ﺻﺭﻑ ﺧﻭﺩ ﻣﺧﺗﺎﺭ ﮨﻭﻧﺎ ﻧﮩﻳں‬18 ‫ ﺍﮔﺭ‬،‫ﮨﮯ۔ ﻳہ ﺑﮩﺕ ﺳﯽ ﺫﻣہ ﺩﺍﺭﻳﻭں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺁﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻭ‬ ‫ﺁپ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﮩﻳں ﺟﺎﻧﺗﮯ ﺍﻭﺭ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻣﻳﻭﻧﮢﯽ ﻣﻳں ﺍﭼﻬﯽ‬ ‫ ﺍﺳﮯ ﺑﮩﺕ ﻣﺷﮑﻝ ﺑﻧﺎ‬،‫ﻁﺭﺡ ﺳﮯ ﺿﻡ ﮨﻭﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻐﻳﺭ‬ ،‫ ﺧﺎﺹ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﺍﻳﮏ ﺗﻧﮩﺎﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﮐﮯ ﻟﻳﮯ‬- ‫ﺩﻳﺗﮯ ﮨﻳں‬ ‫ﺟﺱ ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﺍﻭﺭ ﻧﻔﺳﻳﺎﺗﯽ ﻣﺩﺩ ﺍﭼﺎﻧﮏ ﺑﻧﺩ ﮨﻭ‬ ‫ ﻧﻭﮐﺭی‬،‫ ﺍﺳﮯ ﺯﻧﺩﻩ ﺭﮨﻧﺎ ﭘڑے ﮔﺎ۔ ﺍﮐﻳﻠﮯ‬،‫ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ‬ ‫ﺗﻼﺵ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﺍﻭﺭ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺗﺭ ﻭﻗﺕ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺳﺭ‬ ‫ﭘﺭ ﭼﻬﺕ۔‬ ‫ ﭘﻧﺎﻩ ﮐﮯ‬،‫ ﭘﮩﻼ‬:‫ﺳﻣﺎﺟﯽ ﺷﻣﻭﻟﻳﺕ ﮐﮯ ﺩﻭ ﺍﮨﻡ ﻁﺭﻳﻘﮯ ﮨﻳں‬ ‫ﻣﺗﻼﺷﻳﻭں ﮐﯽ ﺭﮨﺎﺋﺵ ﮐﮯ ﻟﻳﮯ )ﺍﺳﺗﻳﺎ( ﭘﺭﻭﮔﺭﺍﻡ ﺍﻭﺭ‬ ‫ (ﻫﻳﻠﻳﻭﺱ( ﭘﺭﻭﮔﺭﺍﻡ ﺑﻳﻥ ﺍﻻﻗﻭﺍﻣﯽ ﺗﺣﻔﻅ ﺣﺎﺻﻝ‬،‫ﺩﻭﺳﺭﺍ‬ (‫ﮐﺭﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺷﺩﻩ ﻣﮩﺎﺟﺭﻳﻥ ﮐﮯ ﻟﻳﮯ۔ )ﻫﻳﻠﻳﻭﺱ‬ ‫ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺩ‬2-1 ً ‫ﭘﺭﻭﮔﺭﺍﻡ ﺁپ ﮐﯽ ﺭﺟﺳﮢﺭﻳﺷﻥ ﮐﮯ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ‬ ‫ ﺟﺱ ﺳﮯ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﮨﻭﺗﺎ ﮨﮯ‬،‫ﺭﮨﺎﺋﺵ ﮐﯽ ﭘﻳﺷﮑﺵ ﮐﺭﺗﺎ ﮨﮯ‬ ‫ﮐہ ﺁپ ﮐﮯ ﭘﺎﺱ ﺍﻳﮏ ﻣﻌﺎﮨﺩﻩ ﮨﮯ ﺟﻭ ﻅﺎﮨﺭ ﮐﺭﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ‬ ‫ﺁپ ﺍﭘﺎﺭﮢﻣﻧٹ ﮐﺭﺍﺋﮯ ﭘﺭ ﻟﮯ ﺭﮨﮯ ﮨﻳں۔ ﻳہ ﭘﺭﻭﮔﺭﺍﻡ‬ ‫ﺗﺭﺑﻳﺗﯽ ﻣﻌﺎﻭﻧﺕ ﺍﻭﺭ ﻣﻼﺯﻣﺕ ﮐﯽ ﻣﺷﺎﻭﺭﺕ ﺑﻬﯽ ﭘﻳﺵ‬ ‫ ﺟﺏ ﺗﮏ ﮐہ ﺁپ ﻓﻳﺻﻠہ ﻧہ ﮐﺭﻳں ﮐہ ﮐﻳﺎ ﮐﺭﻧﺎ‬،‫ﮐﺭﺗﺎ ﮨﮯ‬ ‫ﮨﮯ۔‬ ‫ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻋﻣﺭ ﮐﮯ ﺗﻧﮩﺎ ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻭں ﮐﻭ ﺑﮩﺕ ﺳﮯ ﻣﺳﺎﺋﻝ‬18 ‫ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺳﺎﺗﻬ ﺧﻭﺩ ﺑﻬﯽ ﻧﻣﮢﻧﺎ ﭘڑے ﮔﺎ۔ ﻳہ ﺿﺭﻭﺭی‬ ‫ ﻣﺩﺩ ﺣﺎﺻﻝ‬،‫ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﮐﭼﻬ ﺳﺎﻟﻭں ﮐﮯ ﻟﻳﮯ‬،‫ﮨﮯ‬ ‫ ﺑﻧﻳﺎﺩی ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﺍﻭﺭ ﻁﺑﯽ۔ ﺍﻳﺳﺎ ﻧﮩﻳں ﮨﮯ‬،‫ﮐﺭﻧﺎ‬ ‫ ﺳﺎﻝ ﮐﮯ ﮨﻭ ﺟﺎﺋﻳں ﺍﻭﺭ ﺍﭼﺎﻧﮏ ﺁپ‬18 ‫ﮐہ ﺍﻳﮏ ﺩﻥ ﺁپ‬ ‫ﺑﺎﻟﻎ ﮨﻭ ﺟﺎﺋﻳں ﺍﻭﺭ ﺁپ ﮐﻭ ﮐﺳﯽ ﻣﺩﺩ ﮐﯽ ﺿﺭﻭﺭﺕ ﻧہ ﮨﻭ۔‬ ‫ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺍﻳﮏ ﺑﺎﻟﻎ ﮐﮯ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﺑﻬﯽ ﺍﻧﮩﻳں ﺍﺱ ﻗﺳﻡ‬ ‫ﮐﯽ ﻣﺩﺩ ﮐﯽ ﺿﺭﻭﺭﺕ ﮨﻭﮔﯽ۔ ﻣﻳں ﺟﻭ ﮐﮩہ ﺭﮨﺎ ﮨﻭں ﻭﻩ‬ ‫ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﭘﻳﭼﻳﺩﻩ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﻳﮏ ﻧﻭﺟﻭﺍﻥ ﺑﺎﻟﻎ ﮨﻭﻧﺎ‬ ‫ﮐﺳﯽ ﺩﻭﺳﺭے ﻣﻠﮏ ﻣﻳں ﺁﺯﺍﺩﺍﻧہ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﺭﮨﻧﮯ ﮐﯽ‬ ‫ﮐﻭﺷﺵ ﮐﺭﻧﺎ ﺍﻭﺭ ﺑﻬﯽ ﭘﻳﭼﻳﺩﻩ ﮨﮯ۔ ﺗﻭ ﺁﺋﻳﮯ ﻋﺎﻡ ﺑﺎﻟﻎ‬ !‫ﮨﻭﻧﮯ ﮐﺎ ﺗﺟﺭﺑہ ﮐﺭﻧﮯ ﻣﻳں ﺍﻥ ﮐﯽ ﻣﺩﺩ ﮐﺭﻳں‬


8

ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

Νοέμβριος 2021

ΑΝ ΣΑΣ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΉΣΟΥΜΕ

Τα δικαιώματά μας γίνονται τραγούδι!

Τ

ο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού διοργανώνει για πρώτη φορά μια διαφορετική εκστρατεία για την παραγωγή του βινυλίου «Αν σας τα τραγουδήσουμε | Τα δικαιώματά μας γίνονται τραγούδι»! Το πρωτότυπο αυτό βινύλιο είναι αποτέλεσμα μιας δημιουργικής συνάντησης παιδιών όλων των ηλικιών, καταξιωμένων καλλιτεχνών από την ελληνική μουσική σκηνή και εικαστικών. Αποτελεί πρωτοβουλία του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την ενεργή εμπλοκή των παιδιών στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Στο τέλος του 2020 παιδιά όλων των ηλικιών, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας και εθνοπολιτισμικής καταγωγής, κλήθηκαν να γράψουν στοίχους με έμπνευση από τα δικαιώματα του παιδιού, στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού στιχουργικής. Οι στίχοι που επιλέχθηκαν μελοποιήθηκαν από καλλιτέχνες –φίλους και συνοδοιπόρους του Δικτύου–, που αγκάλιασαν έμπρακτα την πρωτοβουλία αυτή και ανέλαβαν τη σύνθεση πρωτότυπης μουσικής. Εμπνευσμένοι από το πρωτότυπο υλικό, το όραμα και τις αξίες του Δικτύου, εικονογράφοι και εικαστικοί δημιούργησαν το εξώφυλλο του βινυλίου σε δέκα διαφορετικές εκδοχές. Η σύλληψη της ιδέας του προγράμματος ανήκει στον συγγραφέα Αντώνη Παπαθεοδούλου, φίλο του Δικτύου, ο οποίος προβληματισμένος σχετικά με το κατά πόσο εφαρμόζεται στην πράξη η Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Παιδιού αναρωτήθηκε: «Πώς θα μπορούσαν να γίνουν ευρέως γνωστά; Μήπως μέσα από ένα τραγούδι; Μήπως αν σας τα τραγουδήσουμε;». Το συλλεκτικό βινύλιο θα διατεθεί αποκλειστικά μέσω της εκστρατείας «Αν σας τα τραγουδήσουμε | Τα δικαιώματά μας γίνονται τραγούδι». Μετά τη λήξη της εκστρατείας θα διατίθεται από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Σημείο διάθεσης: Χέυδεν 12, πλατεία Βικτωρίας), ενώ μια ειδική έκδοση με το cd και βιβλίο με τους στίχους των τραγουδιών θα διατεθεί από τον εκδοτικό οίκο Μικρή Αρκτος σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία και σημεία πώλησης. Για να υποστηρίξετε την εκστρατεία της παραγωγής του βινυλίου, δείτε περισσότερα στο ddp.gr

Artwork by Chara Marandidou

Artwork by STMTS

IF WE SING THEM FOR YOU

Our rights become songs! NETWORK for Children’s Rights is organising a campaign with a difference, involving the production of a vinyl record with the title “If we sing them for you | Our rights become songs!”. This innovative vinyl is the outcome of a creative meeting between children of all ages, well-established Greek musicians, and artists. The Network for Children’s Rights undertook this initiative in order raise public awareness and involve children actively in the pursuit of their rights. At the end of 2020, children of all ages, regardless of schoolyear group or ethnocultural background, were invited to write poems inspired by children’s rights, as part of a songwriting competition. The chosen lyrics were put to music by artists – friends and supporters of the Network, who actively embraced the initiative and undertook to compose original music. Inspired by the innovative material, and by the vision and principles of the Network, illustrators and artists created an album cover for the vinyl in ten different versions. The idea for the project was conceived by children’s author Antonis Papathe-

Artwork by Alexis Kyritsopoulos

Artwork by Iris Samartzi

Artwork by Myrto Delivoria

odoulou, a friend of the Network, who was concerned that the Convention on the Rights of the Child was not actually being implemented in practice and asked himself, “How can we make them more widely known? Maybe through a song? What if we sing them for you?”. This collectible vinyl will initially be available only through the campaign “If we sing them for you | Our rights become songs”. When the campaign is over, it will become available at the Network for Children’s Rights (12 Heiden Street, Victoria Square), while a special edition, accompanied by a cd and a book containing the lyrics, will be made available through Mikri Arktos Publishing House at select bookshops and points of sale. If you would like to support the campaign for the production of the vinyl record, please visit ddp.gr for more information.


ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

Νοέμβριος 2021

9

Του ΣΤΕΦΆΝ ΚΙΜΠΈΝΙ

Η

κονγκολέζικη ρούμπα είναι ένα μουσικό είδος από τη Δημοκρατία του Κονγκό, την Ανγκόλα και την Κινσάσα, που προέρχεται από έναν χορό της κοιλιάς από την Κεντρική Αφρική, συγκεκριμένα από το Βασίλειο του Κονγκό. Με τη δουλεία και την απέλαση Αφρικανών στην Κούβα, η ρούμπα θα αναπτυχθεί και θα ανθήσει στο νησί, προτού επιστρέψει στην Αφρική. Η ρούμπα είναι ένα ανεβαστικό μουσικό είδος που παίζεται με σαξόφωνο, τρομπόνι, κιθάρα, πιάνο, βιολί, μπάσο, μαράκες, τύμπανο κόνγκα, μπόνγκο και ντραμς. Για να χορέψετε την κονγκολέζικη ρούμπα πρέπει να κινήσετε τους γοφούς σας στο πλάι και να κάνετε δυο γρήγορα βήματα στο πλάι κι ένα αργό βήμα μπροστά. Η ιστορία της κουβανο-κονγκολέζικης ρούμπας εξελίσσεται σε τρεις φάσεις: ■ Οι ρίζες της βρίσκονται στον χορό «Nkumba». Ηταν ένας χορός της κοιλιάς που χορευόταν στο Βασίλειο του Κονγκό. ■ Φτάνοντας στην Κούβα τον 15ο αιώνα, μέσω του δουλεμπορίου, η λέξη «Nkumba» επηρεάστηκε από την ισπανική γλώσσα και τελικά μετεξελίχθηκε σε «Ρούμπα». Από την εξέλιξή της στην Κούβα προέκυψαν τρεις τάσεις: η Columbia, η Guanguanco και η Yambu, οι οποίες από το 1932 κι έπειτα θα γνωρίσουν διεθνείς επιρροές (Ευρώπη - Αμερική). ■ Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το Κονγκό ανέπτυξε μια ζωντανή μουσική βιομηχανία, αποτέλεσμα της έλευσης του ηλεκτρισμού, που επέτρεψε στην τεχνολογία ηχογραφήσεων να φτάσει στην περιοχή, αλλά και μέσω της εισαγωγής δίσκων. Με αυτόν τον τρόπο η ρούμπα επέστρεψε στις ρίζες της και οι Κονγκολέζοι μουσικοί την οικειοποιBy STEPHANE KIMBENI CONGOLESE RUMBA is a musical genre from the Republic of Congo, Angola and Congo-Kinshasa, with roots from a navel dance from Central Africa, and in particular, from the Kingdom of Kongo. With slavery and the deportation of Africans in Cuba, the Rumba hatched and then flourished on the island, before returning to Africa. Rumba is an uplifting genre that is mainly played with the trumpet, saxophone, trombone, guitar, piano, violin, bass, maracas, congas, bongos and drums. To dance Congolese rumba, you

Bakolo Music International, the oldest traditional congolese rumba music group during a rehearsal In Kinshasa

Κονγκολέζικη ρούμπα: ένα σύμβολο ενότητας ήθηκαν ξανά, κάνοντάς την το επικρατέστερο μουσικό είδος της εποχής. Η κονγκολέζικη ρούμπα που επικράτησε μόνιμα ήταν κοντά στην τάση «Yambu». Κατά την εξέλιξή της, η κονγκολέζικη ρούμπα γνώρισε διάφορες παραλλαγές, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις σχολές: Αφρικανική τζαζ, ΟΚ τζαζ, Bantous και Zaïko. Η ιστορία της κουβανο-κονγκολέζικης ρούμπας μάς διδάσκει πολλά. Αλλά καθώς περνούσαν τα χρόνια, η ρούμπα δεν σταμάτησε να αναπτύσσει νέες παραλλαγές. Σήμε-

ρα μερικά από τα πιο δημοφιλή στιλ μουσικής στους νέους είναι το soukous και το ndombolo, χάρη στον πολύ σπασμωδικό ρυθμό τους, που συνδυάζει ήχους από σύγχρονα μουσικά όργανα που εισάγονται από τη Δύση. Η ιστορία της όμορφης χώρας μας είναι συνδεδεμένη με τη ρούμπα, γιατί ήταν στον ρυθμό της ρούμπας που τραγουδήσαμε για την ανεξαρτησία τη δεκαετία του 1960. Η ρούμπα είναι το σύμβολο της ενότητας της χώρας μας. Η ρούμπα είναι το Κονγκό!

Congolese rumba: A symbol of unity have to move your hips form side to side, do two quick side steps and a slow forward step. Here is the history of Cuban-Congolese Rumba in three phases: ■ Its roots are dated back to the "Nkumba" dance. It was a navel dance that was danced in the Kongo Kingdom. ■ After arriving in Cuba in the

15th century, through the slave trade channel, the word "Nkumba" was affected by the Spanish language and was called subsequently "Rumba". From its development in Cuba, three trends came up: Columbia, Guanguanco and Yambu, which attracted, from 1932, an international influence (America-Europe). ■ After World War II, Congo

developed a vibrant music industry, as a result of electricity, that enabled recording technology to reach the area, and imported records. That way, rumba returned to its roots and Congolese musicians appropriated it once more, making it the most prominent music genre of the time. Congolese rumba, close to the "Yambu" trend, has established itself permanently. Throughout its history, Congolese rumba has known several variants which fall under four major "schools": African Jazz, OK Jazz, Bantous and Zaïko. The story of the Cuban-Congolese rumba is an absolutely

edifying tale. But as the years passed, rumba hasn’t stopped developing new variations. Today some of the most popular music styles among the young people are soukous and ndombolo, thanks to their very jerky rhythm, that combines the sound of modern musical instruments imported from the West. The history of our beautiful country is linked with the rumba, because it was to the rhythm of rumba that we sang about independence in the 1960s. Rumba is the symbol of unity of our country. Rumba is Congo!


10

Νοέμβριος 2021

:‫ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ‬ ‫ﺍﻟﺳﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺁﺧﺭ‬ ‫ﺻﻔﺎء ﺍﻟﻔﻘﻳﻪ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺟﻲ‬

‫ ﻣﺛﻝ‬، ‫ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺑﺩﻳﻠﺔ‬، ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ‬ ‫ﻋﺎﻟﻡ ﺁﺧﺭ ﺗﺣﺑﻪ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻭﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﺳﻔﺭ‬ .‫ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻙ‬ ، ‫ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻷﻓﻛﺎﺭ ﺣﻭﻝ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺧﻳﺎﻟﻲ‬ ‫ ﺍﻟﺗﻘﻳﺕ ﺑﺎﻟﺳﻳﺩ ﻳﺎﻧﻳﺱ‬.‫ﻗﺭﺭﺕ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻷﻣﺭ ﻣﻊ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء‬ ‫ ﻻﻋﺏ‬، ‫ ﻭﻟﻛﻥ ﻗﺑﻝ ﻛﻝ ﺷﻲء‬، ‫ ﻧﺎﻗﺩ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ‬، ‫ﺇﻟﻳﻔﺛﺭﻳﻭ‬ .‫ﺃﻟﻌﺎﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻟﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻱ ﺳﻥ ﺑﺩﺃﺕ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ؟‬ ‫ ﺛﻡ ﻋﻠﻰ‬.‫ﺑﺩﺃﺕ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﻓﻲ ﺳﻥ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ‬ ‫ﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ ﻣﺣﻣﻭﻝ ﺟﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺟﺭﺑﺕ ﺑﻌﺽ ﺃﻟﻌﺎﺏ‬ ، ‫ ﺑﻌﺩ ﻣﺭﻭﺭ ﻋﺎﻡ‬.‫ ﺑﺎﻟﻁﺑﻊ‬ISDN ‫ ﻣﻊ ﺍﺗﺻﺎﻝ‬، ‫ﺍﻟﻣﺗﺻﻔﺢ‬ .‫ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻲ‬XBOX ‫ﺣﺻﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻝ ﻭﺣﺩﺓ ﺗﺣﻛﻡ‬ ‫ ﻫﻝ ﺗﻌﺗﻘﺩ ﺃﻥ‬.‫ﺃﺧﺑﺭﻧﺎ ﻋﻥ ﺗﺟﺭﺑﺗﻙ ﻓﻲ ﻟﻌﺏ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ‬ ‫ﻫﻧﺎﻙ ﺍﺧﺗﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ؟‬ ‫ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﻓﺭﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﻧﻭﻋﻬﺎ! ﻟﻛﻝ ﺷﺧﺹ ﺃﺳﻠﻭﺑﻪ ﺍﻟﺧﺎﺹ‬ .‫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻔﻳﻠﻡ‬.‫ﻭﻳﻣﺭﺭ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻙ ﺇﻟﻳﻙ‬ ‫ ﺑﻌﺩ ﻛﻝ‬.‫ ﻫﻧﺎﻙ "ﺻﻔﺎﺕ" ﻓﻲ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﺃﻳﺿًﺎ‬، ‫ﺑﺎﻟﻁﺑﻊ‬ ‫ ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ‬.‫ ﻧﺣﻥ ﻧﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻪ‬، ‫ﺷﻲء‬ ‫ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺭﻳﺩ‬، ‫ﺃﻧﻪ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺭﻏﺏ ﺍﻟﻣﺭء ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻭﻗﺕ ﻣﻣﺗﻊ‬ .‫ ﻣﺗﻌﻠﻣًﺎ ﺑﺷﺄﻥ ﺷﻲء ﻣﺎ‬/ ‫ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺳﺗﻣﺗﻌًﺎ‬ ‫ﻣﺎ ﻧﻭﻉ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌﺑﻬﺎ؟‬ ‫ ﻛﻧﺕ ﺃﺟﺭﺏ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ ﺗﻘﺭﻳﺑًﺎ ﻣﻧﺫ ﻋﺩﺓ‬، ‫ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ‬ ‫ ﻛﻝ ﻭﺍﺣﺩ ﻓﺭﻳﺩ ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﺭﺽ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ‬.‫ﺳﻧﻭﺍﺕ‬ .‫ ﺇﻧﻬﺎ ﺃﻳﺿًﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺯﺍﺝ‬.‫ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺗﻣﺎﻣًﺎ‬ ، ‫ﺳﺄﻓﺿﻝ ﻟﻌﺑﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺃﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﻳﻑ ﺃﻱ ﺗﻭﺗﺭ‬ ‫ﻭﺃﺧﺭﻯ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺃﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺭﺧﺎء ﻭﺑﺎﻟﻁﺑﻊ ﺃﺧﺭﻯ ﻋﻧﺩﻣﺎ‬ .‫ﺃﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻛﺷﺎﻑ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺟﺩﻩ ﻣﻣﺗ ًﻌﺎ ﻛﻼﻋﺏ؟‬ ‫ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ‬.‫ﻛﻝ ﻟﻌﺑﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺗﻠﻌﺑﻬﺎ ﻣﺛﻳﺭﺓ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎﻡ‬ ‫ ﻛﻝ ﻟﻌﺑﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ‬.‫ﺑﺷﺧﺻﻳﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺃﺷﻳﺎء ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻻﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ‬ ‫ﺗﻣﻸﻙ ﺃﻛﺛﺭ ﻭﺗﺅﻛﺩ ﻟﻙ ﺃﻥ ﻛﻝ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍﺳﺗﺛﻣﺭﺗﻬﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻛﺎﻧﺕ‬ ‫ ﻭﻟﻛﻥ‬، ‫ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻟﻳﺳﺕ ﻛﻝ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺟﻳﺩﺓ‬.‫ﺗﺳﺗﺣﻕ ﺍﻟﻌﻧﺎء‬ .‫ﻟﻳﺱ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﻪ ﻣﻥ ﻣﺗﻌﺔ ﻫﻭ ﺩﺍﺋﻣًﺎ ﻧﺎﺟﺢ‬ ‫ﻫﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻳﺩ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻫﻘﻳﻥ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺑﻭﺍ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﻭﺍﻉ‬ ‫ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ؟ ﻣﺎ ﺍﻟﻧﺻﻳﺣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻣﻬﺎ ﻟﻬﻡ؟‬ ‫ ﻓﻼ‬، ‫ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﻗﺿﺎء ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﻬﻡ ﻫﻧﺎﻙ‬.‫ﻫﺫﺍ ﻣﻧﺎﺳﺏ‬ ‫ ﻓﺈﻥ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﻫﻭ‬، ‫ ﺑﻌﺩ ﻛﻝ ﺷﻲء‬.‫ﺃﺟﺩ ﺃﻱ ﻣﺷﻛﻠﺔ‬ ‫ ﻛﻝ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ‬، ‫ ﺑﺎﻟﻁﺑﻊ‬.‫ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻗﺿﺎء ﻭﻗﺕ ﻣﻣﺗﻊ ﻭﺍﻻﺳﺗﻣﺗﺎﻉ‬ ‫ ﺍﻷﻣﺭ ﻣﺗﺭﻭﻙ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩ‬.‫ ﺍﻟﻬﻭﺍﻳﺎﺕ ﺗﺣﻣﻝ ﺧﻁﺭ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ‬/ ‫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻛﺱ‬.‫ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻪ‬، ‫ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺫﻟﻙ‬ ، ‫ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻣﻭﻫﺑﺔ ﻓﻲ ﻟﻌﺑﺔ ﻓﻳﺩﻳﻭ‬، ‫ﻣﻥ ﺫﻟﻙ‬ ‫ ﺗﻭﺳﻌﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺷﻛﻝ‬.‫ﻭﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺃﻥ ﻳﺩﺭﻙ ﺫﻟﻙ‬ ‫ ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻟﻁﺑﻊ‬، ‫ﻛﺑﻳﺭ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﺋﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ‬ ‫ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻳﻥ‬.‫ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ‬ ‫ ﻟﻛﻲ ﺃﻛﻭﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﺗﻘﺑﻼً ﻭﺃﻥ ﺃﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺃﻱ‬، ‫ﺑﺷﻛﻝ ﺃﺳﺎﺳﻲ‬ .‫ﻣﻬﻧﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﻡ‬ ‫ﻫﻝ ﺗﻌﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﻐﻳﺭ ﻭﺗﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﻧﺎﺱ؟‬ ‫ ﻣﺛﻝ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﻘﺻﻳﺭﺓ‬، ‫ ﺑﻳﻥ ﻋﻼﻣﺗﻲ ﺍﻗﺗﺑﺎﺱ‬، ‫ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ‬ ‫ ﻳﻣﻛﻥ ﻷﻱ ﺷﺧﺹ ﺃﻥ ﻳﺗﺄﺛﺭ ﺑﻣﺣﻔﺯ ﻓﻲ ﻟﻌﺑﺔ‬.‫ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ‬ ‫ ﻫﺫﺍ ﺑﺎﻟﻁﺑﻊ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻪ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ‬.‫ﻓﻳﺩﻳﻭ‬ ‫ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻧﺳﺗﻔﻳﺩ ﻣﻥ ﻛﻝ‬.‫ ﻛﻝ ﺷﻲء ﻫﻭ ﺍﻷﺯﻣﺔ‬.‫ﻭﺳﻠﺑﻳﺔ‬ ، ‫ ﻛﻝ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻳﻘﺗﻪ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ‬، ‫ﺣﺎﻓﺯ ﻳُﻣﻧﺢ ﻟﻧﺎ ﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‬ .‫ ﻷﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﺍﻕ ﻟﻡ ﻳﺟﻠﺏ ﺍﻟﺭﺑﻳﻊ ﺃﺑ ًﺩﺍ‬، ‫ﺑﺎﻟﻁﺑﻊ‬

ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΊΔΙΑ

Tαξιδεύοντας σε έναν άλλο κόσμο Της ΣΑΦΆ ΑΛΦΑΓΚΊ

Γ

ια μένα τα βιντεοπαιχνίδια είναι σαν μια εναλλακτική πραγματικότητα, σαν ένας άλλος κόσμος που σου αρέσει πιο πολύ από τον πραγματικό και όπου μπορείς να ταξιδέψεις και να φτιάξεις τους δικούς σου κανόνες. Με αυτές τις σκέψεις για τα βιντεοπαιχνίδια και τον φανταστικό αυτόν κόσμο, αποφάσισα να συζητήσω για το θέμα με έναν ειδικό. Συνάντησα τον κύριο Γιάννη Ελευθερίου, έναν κριτικό βιντεοπαιχνιδιών, αλλά πάνω απ’ όλα έναν gamer και να τι μου είπε. Από ποια ηλικία ξεκίνησες να παίζεις βιντεοπαιχνίδια; Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα βιντεοπαιχνίδια στην ηλικία των πέντε. Τότε, σε ένα νεοφερμένο laptop από την Αμερική, δοκίμασα κάποια browser games, με σύνδεση ISDN φυσικά. Εναν χρόνο αργότερα απέκτησα την πρώτη μου κονσόλα, το XBOX. Πες μας για την εμπειρία σου παίζοντας βιντεοπαιχνίδια. Πιστεύεις ότι υπάρχουν ποιοτικές διαφορές ανάμεσα στα παιχνίδια; Η εμπειρία είναι μοναδική! Το καθένα έχει το δικό του ύφος και σου περνάει τα δικά του στοιχεία. Ακριβώς σαν μια ταινία. Φυσικά και στα βιντεοπαιχνίδια υπάρχουν «ποιότητες». Εξάλλου μιλάμε για ένα είδος διασκέδασης. Και προφανώς, όταν κάποιος θέλει να διασκεδάσει, δεν επιθυμεί απαραίτητα και να ψυχαγωγηθεί, να μορφωθεί πάνω σε κάτι.

Τι είδους παιχνίδια παίζεις; Γενικά, εδώ και αρκετά χρόνια πειραματίζομαι με σχεδόν όλα τα είδη. Το καθένα είναι μοναδικό και μπορεί να αποδώσει το εκάστοτε σενάριο τελείως διαφορετικά. Επίσης, είναι και θέμα διάθεσης. Αλλο παιχνίδι θα προτιμήσω όταν θέλω να εκτονώσω την όποια υπερένταση, άλλο όταν θέλω να χαλαρώσω και, φυσικά, άλλο όταν θέλω να εξερευνήσω κάποια νέα τεχνολογία της βιομηχανίας.

Mr. Giannis Eleftheriou

Τι βρίσκεις ενδιαφέρον ως gamer; Κάθε νέο παιχνίδι που παίζεις έχει ενδιαφέρον. Μια νέα εμπειρία, με νέους χαρακτήρες και νέα πράγματα να ανακαλύψεις. Κάθε νέο παιχνίδι σε γεμίζει περισσότερο και σου επιβεβαιώνει πως κάθε δευτερόλεπτο που επένδυσες μαζί του άξιζε. Σίγουρα δεν είναι όλα τα παιχνίδια καλά, αλλά και κάθε τι διασκεδαστικό που κάνουμε δεν είναι πάντα επιτυχημένο.

ποιο παιδί να έχει ταλέντο πάνω σε ένα βιντεοπαιχνίδι και θα πρέπει ο γονέας να το αναγνωρίσει αυτό. Η βιομηχανία έχει επεκταθεί τόσο, ώστε να μπορεί να παρέχει εκατοντάδες θέσεις εργασίας, που φυσικά δεν είναι γνωστές στην Ελλάδα. Συμβουλή κυρίως στους γονείς έχω να δώσω, να είναι πιο δεκτικοί και να ψάχνουν για την όποια νέα ενασχόληση των παιδιών τους.

Είναι καλό για τα παιδιά και τους εφήβους να παίζουν κάθε είδους βιντεοπαιχνίδια; Τι συμβουλή θα τους έδινες; Αυτό είναι σχετικό. Αν εννοούμε να αφιερώνουν εκεί τον ελεύθερο χρόνο τους, δεν βρίσκω κάποιο πρόβλημα. Εξάλλου, είναι επιλογή του καθενός το πώς θα περάσει καλά και θα διασκεδάσει. Φυσικά όλες οι ενασχολήσεις, τα χόμπι εγκυμονούν τον κίνδυνο του εθισμού. Αυτό έγκειται στον εκάστοτε γονέα να το αντιληφθεί, να βάλει όρια και να το αντιμετωπίσει. Στον αντίποδα, όμως, μπορεί κά-

Πιστεύεις ότι τα βιντεοπαιχνίδια θα μπορούσαν να αλλάξουν και να βοηθήσουν τον κόσμο; Τα βιντεοπαιχνίδια είναι, εντός εισαγωγικών, σαν διαδραστικές ταινίες μικρού μήκους. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να επηρεαστεί από κάποιο ερέθισμα σε ένα βιντεοπαιχνίδι. Αυτό φυσικά μπορεί να έχει και θετικές και αρνητικές συνέπειες. Το παν είναι η κρίση. Κάθε ερέθισμα που μας δίνεται πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε, ώστε να βελτιώσουμε τον κόσμο, ο καθένας από τη θέση του φυσικά, γιατί ένας κούκος δεν έφερε ποτέ την άνοιξη.


ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

Νοέμβριος 2021

Τα δεινά του νερού στην υποσαχάρια Αφρική Του ΧΑΣΆΝ ΑΛΊ

Δ

εν νομίζω ότι κάποιος από εμάς σκέφτεται μια μέρα να σταματήσει να πίνει καθαρό νερό ή ότι αναρωτιέται πώς θα καταφέρει να πιει νερό αύριο. Αν όμως ζείτε στην υποσαχάρια Αφρική, θα πρέπει να το σκέφτεστε αυτό, διότι σύμφωνα με την Εκθεση του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ανάπτυξη των Υδάτων, η πλειονότητα του πληθυσμού της δεν έχει πρόσβαση σε καθαρό νερό, ενώ σε όλη την ήπειρο εκατομμύρια άνθρωποι διατρέχουν κινδύνους εξαιτίας της έλλειψης νερού. Και αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά προβλήματα. Φυσικά, στην περιοχή αυτή υπάρχει ακραία φτώχεια και υψηλό ποσοστό ανεργίας. Τώρα όμως θα μιλήσουμε μόνο για το νερό, αφού είναι κάτι που μπορεί κανείς να το βρει πανεύκολα, εκτός αν βρίσκεται στην υποσαχάρια Αφρική. Ας μιλήσουμε για τις πλούσιες χώρες. Κάθε χρόνο δαπανώνται δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή και την αγορά όπλων, αλλά και δισεκατομμύρια δολάρια για την έρευνα για πυρηνικά όπλα, στο όνομα της προστασίας των κρατών από τους αντιπάλους τους. Φανταστείτε, λοιπόν, ότι υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν εξαιτίας της αδυναμίας τους να αποκτήσουν το πιο απλό πράγμα,

By HASSAN ALI I DON’T THINK any of us can imagine not having clean drinking water one day or wonder how they will manage to secure some water tomorrow. But if you live in Sub – Saharan Africa, you must think about that, because according United Nations World Water Development Report, the majority of the population doesn’t have access to clean water, while in the whole continent hundreds of people are in danger due to the lack of clean drinking water. And this is only one of many problems. Of course, in this area, people suffer from extreme poverty and high unemployment rates. But now we will only talk about water, since

δηλαδή νερό, την ώρα που τόσο μεγάλα ποσά ξοδεύονται για όπλα, με τα οποία σκοτώνονται αθώοι άνθρωποι. Με μια αναζήτηση στο Διαδίκτυο δεν βρίσκεις πολλά για αυτό το θέμα. Ενώ, αν κάποιος διάσημος ή κάποιος δημοφιλής καλλιτέχνης αρρωστήσει, θα δούμε ότι οι πιο σημαντικές εφημερίδες του κόσμου γράφουν γι’ αυτό. Δεν ξέρω πώς έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο απανθρωπιάς και αναισθησίας προς τους άλλους. Οι χώρες της υποσαχάριας Αφρικής υπο-

φέρουν από πολλά προβλήματα, όπως πείνα, φτώχεια, ανεργία και, το κυριότερο, διαφθορά των κυβερνήσεων. Ας μην τους στερείται λοιπόν και το πιο απλό πράγμα, που είναι το νερό. Η πρόσβαση στο νερό και η υγιεινή είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ανθρώπινο δικαίωμα. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι αυτή η γη είναι πολύ όμορφη. Απλώς βοηθήστε ο ένας τον άλλον και συμπονέστε τους άλλους ανθρώπους! Ετσι η ζωή θα είναι πιο όμορφη. #Νερό_στην_Αφρικη!

The maladies of water in Sub-Saharan Africa it is something that everyone can find very easily, unless they are in Sub – Saharan Africa. Let’s talk about wealthy countries. Billions of dollars are being spent annually on manufacturing and purchasing of guns and research on nuclear weapons in the name of defence and protection of states against their enemies. So imagine that there are people dying from the inability to have the most simple thing, water. At the same time, enor-

mous amounts of money are being spent on guns that kill innocent people. If you search on the internet, you won’t find a lot about this issue, while if a famous person or a popular artist gets sick, the most important newspapers of the world are writing about it. I don’t know how we have reached this point of inhumanity and insensitivity towards others. The countries of Sub – Saharan Africa suffer from many

problems, like hunger, poverty, unemployment and most of all, government corruption. Let’s not allow them to be deprived of the most simple thing, water. Access to water and hygiene are internationally recognized human rights. We must always remember that this land is very beautiful. Just help each other and be compassionate to other people! By doing this life will be more beautiful. #Water_to_Africa!

11

‫ﻣﻌﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺎء ﻓﻲ‬ ‫ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء‬

‫ﺣﺳﻥ ﻋﻠﻲ‬

‫ﻻ ﺃﻅﻦ ﺃﻥ ﺍﺣﺪﻧﺎ ﻳﻔﻜﺮ ﺑﺄﻥ ﻳﻨﻘﻄﻊ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺎء ﺍﻟﺸﺮﺏ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻔﻜﺮ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ‬ .‫ﺷﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎء ﻏﺪﺍ‬ ‫ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻷﻧﻪ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻢ‬ ‫ ﻓﺈﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻻ‬، ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ‬ ، ‫ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ‬ .‫ﻣﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﺨﻄﺮ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬ ‫ﻭﻫﺬﻩ ﻓﻘﻂ ﺍﺣﺪﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻤﺪﻗﻊ ﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻻَﻥ ﺳﻨﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎء ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﻬﻞ ﺷﻲء ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻻ ﻓﻲ‬ .‫ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء‬ ‫ﺩﻋﻮﻧﺎ ﻧﺄﺗﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻗﻠﻴﻼ‬ ‫ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻳﺘﻢ ﺻﺮﻑ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻭﺷﺮﺍء‬ ‫ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭ ﺍﻳﻀﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻳﺘﻢ‬ ‫ﺻﺮﻑ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ )ﺑﺄﺳﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ‬ .(‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‬ ‫ﻓﺎ ﺗﺨﻴﻠﻮ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺷﺨﺎﺹ‬ ‫ﻳﻤﻮﺗﻮﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﺴﻂ ﺷﻲء ﻭﻫﻮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺻﺮﻑ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ‬ .‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻠﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎء‬ ‫ﺍﺫﺍ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻦ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﺫﺍ ﻣﺮﺽ ﺍﺣﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺳﻨﺮﻯ ﺑﺄﻥ‬ ‫ﺍﻫﻢ ﺻﺤﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ‬ .‫ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ‬ ‫ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻛﻴﻒ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻷﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻷﺧﺮﻳﻦ‬ ‫ﺩﻭﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء‬ ‫ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺠﻮﻉ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺃﻫﻤﺎ ﻓﺴﺎﺩ‬ ‫ ﻭ ﺍﻥ ﻻ ﻳﺤﺮﻣﻮﻥ ﻣﻦ‬.‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ‬ .‫ﺃﺑﺴﻂ ﺷﻲء ﺍﻳﻀﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺎء‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻫﻮ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ ﻳﺠﺐ‬.‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴًﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﻧﺘﺬﻛﺮ ﺩﺍﺋ ًﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺽ‬ .‫ﺟﻤﻠﻴﺔ ﺟ ًﺪﺍ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﺳﺎﻋﺪﻭ ﺑﻌﺾ ﻭﺍﺷﻌﺮﻭ‬ ‫ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬.‫ﺑﺎﻷﺧﺮﻳﻦ‬ ‫ﺟﻤﻴﻠﺔ‬ ‫ﺃﺳﻘﻮ_ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬#


12

ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

Νοέμβριος 2021

‫ﺍﻧﺳﺎﻧﻭں ﮐﯽ ﻁﺭﺡ‬ ‫ﺟﺎﻧﻭﺭﻭں ﮐﮯ ﺑﻬﯽ‬ ،‫ﺣﻘﻭﻕ ﮨﻳں‬ ‫ﻣﮩﺩی ﺗﺎﺟﮏ‬

‫ﮨﻣﺎﺭی ﺩﻧﻳﺎ ﺗﻳﺯی ﺳﮯ ﺗﺭﻗﯽ ﮐﺭ ﺭﮨﯽ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺳﺏ ﮐﭼﻬ ﺑﺩﻝ ﺭﮨﺎ‬ ‫ ﺭﻭﺑﻭﮢﮑﺱ ﺍﻭﺭ ﮢﻳﮑﻧﺎﻟﻭﺟﯽ ﺟﻳﺳﮯ‬،‫ﮨﮯ۔ ﺭﻳﺎﺿﯽ ﺍﻭﺭ ﻁﺑﻳﻌﻳﺎﺕ‬ ‫ﺷﻌﺑﻭں ﻣﻳں ﻧﻣﺎﻳﺎں ﺗﺭﻗﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ۔ ﮨﻡ ﻧﮯ ﺳﻣﺎﺟﯽ ﻋﻠﻭﻡ ﻣﻳں ﺧﻭﺍﺗﻳﻥ‬ ‫ ﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻭﺭ ﺳﻣﺎﺟﯽ ﺍﻧﺻﺎﻑ ﮐﮯ ﺣﻭﺍﻟﮯ‬،‫ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ‬ ‫ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﺑڑی ﭘﻳﺵ ﺭﻓﺕ ﮐﯽ ﮨﮯ۔ ﺍﮔﺭﭼہ ﮨﻡ ﺍﻥ ﻣﺿﺎﻣﻳﻥ ﻣﻳں‬ ‫ ﻟﻳﮑﻥ ﺑﻌﺽ ﺩﻳﮕﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻳں ﮨﻡ‬،‫ﺍﭼﻬﯽ ﺳﻁﺢ ﭘﺭ ﭘﮩﻧﭻ ﭼﮑﮯ ﮨﻳں‬ ‫ﺍﺏ ﺑﻬﯽ ﭘﻳﭼﻬﮯ ﮨﻳں ﻳﺎ ﺍﺱ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﺧﻭﻓﻧﺎک ﮨﻳں۔ ﺍﻥ ﻣﻳں ﺳﮯ‬ ‫ﺍﻳﮏ ﮐﺎ ﺗﻌﻠﻕ ﺟﺎﻧﻭﺭﻭں ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﺳﮯ ﮨﮯ۔‬ ‫ﺑﺩﻗﺳﻣﺗﯽ ﺳﮯ ﮨﻡ ﺟﺎﻧﻭﺭﻭں ﮐﯽ ﻣﺩﺩ ﮐﺭﻧﮯ ﻣﻳں ﺍﺗﻧﮯ ﺍﭼﻬﮯ ﻧﮩﻳں‬ ‫ﮨﻳں ﺍﻭﺭ ﮨﻣﺎﺭے ﭘﺎﺱ ﺍﻥ ﮐﻭ ﺑﭼﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﺑﮩﺕ ﺳﮯ ﺍﺻﻭﻝ ﻧﮩﻳں‬ ‫ ﮨﻣﻳں‬،‫ﮨﻳں۔ ﮨﻡ ﺳﺏ ﺍﭘﻧﮯ ﺩﻭﺳﺗﻭں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﮔﻬﻭﻣﻧﺎ ﭘﺳﻧﺩ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں‬ ‫ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺳﮯ ﻟﻁﻑ ﺍﻧﺩﻭﺯ ﮨﻭﻧﺎ ﭘﺳﻧﺩ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﮨﻡ‬،‫ ﮐﻬﺎﻧﺎ‬،‫ ﺑﻬﺎﮔﻧﺎ‬،‫ﮐﻬﻳﻠﻧﺎ‬ ‫ﺳﺏ ﺳﮑﻭﻥ ﺳﮯ ﺭﮨﻧﺎ ﭘﺳﻧﺩ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﺍﻭﺭ ﻳہ ﺳﺏ ﮨﻣﺎﺭے ﺣﻘﻭﻕ‬ ‫ﮨﻳں ﻟﻳﮑﻥ ﮨﻣﻳں ﻳہ ﺳﻭﭼﻧﺎ ﭼﺎﮨﻳﮯ ﮐہ ﺟﺎﻧﻭﺭﻭں ﮐﮯ ﺑﻬﯽ ﻭﮨﯽ ﺣﻘﻭﻕ‬ ‫ﮨﻳں ﺟﻭ ﮨﻡ ﭘﺭ ﮨﻳں۔ ﻭﻩ ﺍﺱ ﺳﻳﺎﺭے ﮐﺎ ﺣﺻہ ﮨﻳں ﺍﻭﺭ ﻳﮩﺎں ﺭﻩ‬ ‫ﺳﮑﺗﮯ ﮨﻳں۔‬ ‫ﺩﻧﻳﺎ ﺑﻬﺭ ﻣﻳں ﮨﺯﺍﺭﻭں ﭼڑﻳﺎ ﮔﻬﺭ ﮨﻳں۔ ﺍﻥ ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﮩﺕ ﺳﮯ‬ ‫ ﺧﻭﻓﻧﺎک ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻳں ﺭﮐﻬﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﺍﻥ‬،‫ﺟﺎﻧﻭﺭﻭں ﮐﻭ ﭘﻧﺟﺭﻭں ﻣﻳں‬ ‫ﮐﮯ ﭘﺎﺱ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻏﺫﺍ ﻧﮩﻳں ﮨﮯ ﺟﺱ ﮐﯽ ﻭﺟہ ﺳﮯ ﺑﮩﺕ ﺳﮯ ﺟﺎﻧﻭﺭ‬ ‫ﺑﻬﻭک ﮐﺎ ﺷﮑﺎﺭ ﮨﻳں۔ ﺭﻭﺯﺍﻧہ ﺳﻳﻧﮑڑﻭں ﺯﺍﺋﺭﻳﻥ ﺍﻥ ﻣﻌﺻﻭﻡ‬ ‫ﺟﺎﻧﻭﺭﻭں ﮐﻭ ﺩﻳﮑﻬﻧﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﺍﻥ ﻣﻳں ﺳﮯ ﮐﭼﻬ ﺍﻧﮩﻳں ﻧﺎﺭﺍﺽ‬ ‫ﮐﺭ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﻳں ﺍﻭﺭ ﮐﭼﻬ ﺍﻥ ﮐﺎ ﻣﺫﺍﻕ ﺍڑﺍ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﺍﻥ ﻏﺭﻳﺏ‬ ‫ﺟﺎﻧﻭﺭﻭں ﮐﻭ ﺍﻥ ﺟﮕﮩﻭں ﭘﺭ ﺑﮩﺕ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺗﻧﺎﺅ ﺑﺭﺩﺍﺷﺕ ﮐﺭﻧﺎ ﭘڑﺗﺎ ﮨﮯ‬ ‫ﺍﻭﺭ ﺍﻥ ﻣﻳں ﺳﮯ ﺑﮩﺕ ﺳﮯ ﮐﭼﻬ ﻋﺭﺻﮯ ﺑﻌﺩ ﺑﻳﻣﺎﺭ ﮨﻭ ﮐﺭ ﺟﺎﻥ ﮐﯽ‬ ‫ﺑﺎﺯی ﮨﺎﺭ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻳں۔‬ ‫ ﮐﺎﺳﻣﻳﮢﮑﺱ ﺍﻭﺭ ﮔﺭﻭﻣﻧﮓ ﺍﻧڈﺳﮢﺭی ﺟﺎﻧﻭﺭﻭں ﮐﮯ‬،‫ﺍﺱ ﮐﮯ ﻋﻼﻭﻩ‬ ،‫ﻟﻳﮯ ﻣﮩﻠﮏ ﺗﺭﻳﻥ ﺻﻧﻌﺗﻭں ﻣﻳں ﺳﮯ ﺍﻳﮏ ﮨﮯ۔ ﺍﺱ ﺻﻧﻌﺕ ﻣﻳں‬ ‫ﻣﻳﻧﻭﻓﻳﮑﭼﺭﺭﺯ ﺟﺎﻧﻭﺭﻭں ﭘﺭ ﺍﭘﻧﯽ ﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں۔‬ ‫ﻳہ ﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ ﮐﻳﻣﻳﮑﻠﺯ ﺳﮯ ﺑﻧﯽ ﮨﻳں ﺍﻭﺭ ﺍﻥ ﻣﻳں ﺳﮯ ﺑﮩﺕ ﺳﮯ‬ ‫ﺯﮨﺭﻳﻠﮯ ﮨﻳں۔ ﺍﺱ ﻁﺭﺡ ﻳہ ﻣﺎﺩے ﺟﺎﻧﻭﺭﻭں ﮐﻭ ﻣﺗﺎﺛﺭ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں‬ ‫ﺍﻭﺭ ﺑﮩﺕ ﺳﮯ ﻣﺿﺭ ﺍﺛﺭﺍﺕ ﺳﮯ ﻣﺭ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻳں‬ ‫ ﺍﻥ‬،‫ ﺟﻳﺳﮯ ﮨﺎﺗﻬﯽ ﺍﻭﺭ ﻟﻭﻣڑی‬،‫ ﺑﮩﺕ ﺳﮯ ﺟﺎﻧﻭﺭ‬،‫ﺍﺱ ﮐﮯ ﻋﻼﻭﻩ‬ ‫ ﺩﺍﻧﺗﻭں ﺍﻭﺭ ﺳﻳﻧﮕﻭں ﮐﯽ ﻭﺟہ ﺳﮯ ﻣﺎﺭے ﺟﺎﺗﮯ‬،‫ ﮨڈﻳﻭں‬،‫ﮐﯽ ﮐﻬﺎﻝ‬ ‫ﮨﻳں۔ ﮐﭼﻬ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﻳں ﻭﻩ ﻟﻭﻣڑﻳﻭں ﺍﻭﺭ ﻣﮕﺭﻣﭼﻬﻭں ﮐﻭ ﭘﺎﻟﺗﮯ ﮨﻳں‬ ‫ﺍﻭﺭ ﺍﻥ ﺟﺎﻧﻭﺭﻭں ﮐﻭ ﭘﺎﻟﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﻭﻩ ﺍﻧﮩﻳں ﺍﺗﻧﺎ ﻏﺫﺍﺋﻳﺕ ﺑﺧﺵ ﺑﻧﺎﺗﮯ‬ ‫ﮨﻳں ﮐہ ﻭﻩ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﮐﻬﺎﻝ ﺍﻭﺭ ﺟﻠﺩ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﺭﺳﮑﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﻣﺛﺎﻝ ﮐﮯ ﻁﻭﺭ‬ ‫ﭘﺭ ﻓﻥ ﻟﻳﻧڈ ﻣﻳں ﻳﻭﺭپ ﻣﻳں ﻟﻭﻣڑی ﮐﯽ ﮐﻬﺎﻝ ﮐﯽ ﺳﺏ ﺳﮯ ﺯﻳﺎﺩﻩ‬ ‫ ﺳﮯ‬800 ‫ ﻣﻠﻳﻥ ﻟﻭﻣڑﻳﻭں ﮐﻭ‬2.5 ،‫ﭘﻳﺩﺍﻭﺍﺭ ﮨﻭﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﮨﺭ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻩ ﻓﺭ ﻓﺎﺭﻣﻭں ﭘﺭ ﭘﺎﻻ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﭘﻬﺭ ﻋﺎﻟﻣﯽ ﮐﻬﺎﻝ ﮐﯽ ﺗﺟﺎﺭﺕ‬ ‫ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﻣﺎﺭ ﺩﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻟﮩﺫﺍ ﺍﮔﻠﯽ ﺑﺎﺭ ﺟﺏ ﺁپ ﭼﻣڑے ﮐﺎ ﺑﻳﮓ‬ ‫ﻳﺎ ﭘﻬﺭ ﮐﻭٹ ﺧﺭﻳﺩﻧﺎ ﭼﺎﮨﻳں ﮔﮯ ﺗﻭ ﺁپ ﮐﻭ ﻟﮕﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻭﺋﯽ ﺟﺎﻧﻭﺭ‬ ‫ﺍﺱ ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﻣﺭ ﺭﮨﺎ ﮨﮯ۔‬ ‫ﻳہ ﺻﺭﻑ ﮐﭼﻬ ﭼﻳﺯﻳں ﮨﻳں ﺟﻭ ﮨﻡ ﺟﺎﻧﻭﺭﻭں ﻣﻳں ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﺗﺎﮨﻡ‬ ‫ﺍﺏ ﺑﻬﯽ ﮐﭼﻬ ﻟﻭگ ﺍﻳﺳﮯ ﮨﻳں ﺟﻭ ﺟﺎﻧﻭﺭﻭں ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭ ﺗﺳﻠﻳﻡ‬ ‫ ﺫﺭﺍ ﺍﭘﻧﮯ ﺁپ ﮐﻭ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﭘﺭ‬،‫ﻧﮩﻳں ﮐﺭﺗﮯ۔ ﺍﻭﺭ ﻣﻳں ﮐﮩﻭں ﮔﺎ‬ ‫ﺗﺻﻭﺭ ﮐﺭﻳں۔ ﻣﺟﻬﮯ ﻳﻘﻳﻥ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻭﺋﯽ ﺑﻬﯽ ﺍﺱ ﻣﻳں ﺷﺎﻣﻝ ﻧﮩﻳں‬ ‫ﮨﻭﻧﺎ ﭼﺎﮨﮯ ﮔﺎ۔ ﮨﻡ ﺯﻣﻳﻥ ﭘﺭ ﺳﺏ ﺳﮯ ﺫﮨﻳﻥ ﭘﺭﺟﺎﺗﯽ ﮨﻳں ﺍﻭﺭ ﮨﻡ‬ ‫ﺩﻭﺳﺭی ﻧﺳﻠﻭں ﮐﮯ ﺫﻣہ ﺩﺍﺭ ﮨﻳں۔ ﮨﻣﻳں ﺟﺎﻧﻭﺭﻭں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﻣﮩﺭﺑﺎﻥ‬ ‫ﺍﻭﺭ ﻣﮩﺭﺑﺎﻥ ﮨﻭﻧﮯ ﮐﯽ ﺿﺭﻭﺭﺕ ﮨﮯ۔ ﺍﻥ ﮐﺎ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﮐﺭﻳں ﺍﻭﺭ ﻳﺎﺩ‬ ‫ﺭﮐﻬﻳں ﮐہ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﻬﯽ ﺍﺗﻧﯽ ﮨﯽ ﻗﻳﻣﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﺗﻧﯽ ﮨﻣﺎﺭی۔‬ ‫ ﺍﭘﻧﮯ ﺧﺎﻧﺩﺍﻥ ﺍﻭﺭ ﺍﭘﻧﮯ ﺟﺎﻧﻭﺭﻭں ﮐﮯ ﻟﻳﮯ‬،‫ ﮨﻡ ﺍﭘﻧﮯ‬،‫ﺍﺱ ﻁﺭﺡ‬ ‫ﺍﻳﮏ ﺧﻭﺑﺻﻭﺭﺕ ﺩﻧﻳﺎ ﺑﻧﺎ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﻳں۔‬

Like humans, animals have rights too! By MAHDI TADJIK

O

ur world is developing rapidly and everything is changing. We have made significant progress in scientific fields such as mathematics and physics, robotics and technology. We have also made big progress in the humanities, such as women's rights, children's rights and social justice. Although we have reached a good level in these areas, we are still behind or even awful in some cases. One of these areas is that of animal rights. Unfortunately, we are not so good at supporting animals and we also don't have enough rules to save them. We all like hanging out with our friends, we like playing, we like running, eating, enjoying life and we all like living peacefully. And these are our rights, but we must consider that animals have the same rights as we do. They are part of this planet and they can live here. Around the world, there are thousands of zoos. The owners of these places keep a lot of animals inside cages in terrible conditions. They do not have proper and enough food, so many of the animals suffer from hunger. Every day hundreds of visitors come to see these innocent animals. Some of them might harass them and some make fun of them. These

poor animals have to endure a lot of stress in these places and most them become sick and lose their life after some time. In addition, the sanitary ware industry is one of the deadliest for animals. In this industry, factories test their products on animals. These products are made of chemicals and most of them are toxic. So many animals are affected by these chemicals and die because of the side-effects. Furthermore, many animals, such as elephants and foxes, are killed for their furs, bones, tusks and horns. In some countries they breed foxes and crocodiles and feed them a lot. They overfeed them in order to have more fur and skin. Finland, for example, is the largest producer of fox fur in Europe. Annually, 2.5 million foxes

are raised in about 800 fur farms and then killed for the global fur trade. So next time you want to buy a leather bag or a fur jacket, you can consider that an animal dies for it. These are just a few of the things we do to animals. And despite these, there are still some people who do not approve of animal rights. And I would say just imagine yourself instead of them. I am sure no one wants to be in their position. We are the smartest species on Earth, so we have responsibility to protect other species. We have to be more kind and better to the animals. We should respect them and remember that their lives are as valuable as ours. This way, we can create a beautiful world for us, our families and animals.


ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

Νοέμβριος 2021

Πώς το να μην τρώμε κρέας είναι δίκαιο για τα ζώα Της ΜΑΧΜΠΟΎΜΠΕ ΕΜΠΡΑΧΊΜΙ

13

‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮﺭﺩﻥ‬ ‫ ﺑﺮﺍی ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ‬،‫ﮔﻮﺷﺖ‬ ‫ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﯽ‬

Π

αλιότερα δεν ήξερα τι σημαίνει να είναι κάποιος χορτοφάγος ή βίγκαν (αυστηρά χορτοφάγος). Νόμιζα ότι έχει να κάνει με την υγεία. Αλλά είναι πολύ περισσότερα από αυτό! Είναι μια πρακτική που πηγαίνει πέρα από το τι τρως. Εχει να κάνει με τα ζώα, με το ότι τρέφεσαι με πλάσματα που έχουν υποστεί πολλά. Αλλά έχει επίσης να κάνει και με όλα τα προϊόντα, όπως τα είδη ρουχισμού που επιλέγεις να χρησιμοποιείς στην καθημερινή σου ζωή. Και πάλι, σκεφτόμουν ότι και τα λαχανικά έχουν ζωή, οπότε γιατί να τα καταναλώνω και αυτά; Αλλά η διαφορά είναι ότι τα ζώα έχουν νοημοσύνη και υποφέρουν – τα λαχανικά όχι. Δεν είναι δίκαιο να τα τρώμε απλά και μόνο επειδή είμαστε άνθρωποι και έχουμε τη δύναμη να αποφασίσουμε κάτι τέτοιο. Ισως στο παρελθόν ως είδος επιβιώσαμε τρώγοντας ζώα. Αλλά αυτό ήταν πάρα πολλά χρόνια πριν. Στις μέρες μας δεν έχουμε πραγματικά ανάγκη να το κάνουμε αυτό. Ενας χορτοφάγος, λοιπόν, είναι κάποιος που δεν τρώει κρέας (κόκκινο κρέας, πουλερικά, θαλασσινά και το κρέας από οποιοδήποτε ζώο). Ενας βίγκαν είναι κάποιος που δεν τρώει κρέας, αλλά και κανένα άλλο ζωικό προϊόν, όπως γάλα, αβγά, μέλι ή οτιδήποτε παράγεται από ζώα. Υπάρχει

Drawing by Mahbube Ebrahimi

μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους χορτοφάγους και τους βίγκαν. Αλλά και οι δυο είναι υγιεινές πρακτικές. Και μπορεί να ρωτήσετε, τι θα πρέπει να τρώμε, αν δεν καταναλώνουμε προϊόντα όπως γάλα ή μέλι; Υπάρχουν άλλα προϊόντα παρόμοια με το μέλι ή το γάλα, που παράγονται από λαχανικά. Αν λοιπόν σας αρέσουν τα ζώα

How stopping eating meat is fair to animals By MAHBUBE EBRAHIMI

A

και θεωρείτε ότι δεν θα έπρεπε να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης και να σκοτώνονται, ίσως μπορείτε να σκεφτείτε το να γίνετε χορτοφάγοι ή βίγκαν, και να σταματήσετε να αγοράζετε κρέας. Φυσικά θα πρέπει πρώτα να ψάξετε περισσότερα για αυτό! Εύχομαι μια μέρα όλα τα ζώα να είναι ασφαλή!

t first, I did not know what it means to be a vegetarian or vegan. I thought it had to do with our health. But it is more than that! It is a practice that goes beyond what we eat, rather it has to do with animals and eating creatures that have suffered a lot. But it also has to do with any other products, such as clothing, that we choose to use in your everyday life. Still, I was thinking that vegetables have life too, so why should we consume them? But the difference is that animals have a brain and they

‫ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﮔﻴﺎﻩ ﺧﻮﺍﺭ ﻳﺎ ﻭﮔﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﭼﻪ‬ ‫ ﺍﻣﺎ‬.‫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ‬.‫ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ‬ ‫ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻳﻢ‬،‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ! ﺍﻳﻦ ﻋﺎﺩﺗﯽ‬ ‫ ﺑﺎ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩی ﮐﻪ‬،‫ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﺳﺖ‬.‫ﺍﺳﺖ‬ ‫ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬.‫ﺭﻧﺞ ﺯﻳﺎﺩی ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻟﺒﺎﺱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻧﻴﺰ‬ .‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‬ ‫ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ﻫﻢ ﺣﻴﺎﺕ‬،‫ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ‬ ‫ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻢ؟ ﺍﻣﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻳﻦ‬،‫ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ‬- ‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﻐﺰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ‬ ‫ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ‬،‫ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ‬.‫ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ‬.‫ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ‬ ‫ ﻭﻟﯽ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺍی‬.‫ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﻳﻢ‬ ‫ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻭﺍﻗﻌﺎ ً ﻧﻴﺎﺯی ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭی ﺍﺯ‬.‫ﺧﻴﻠﯽ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺑﻮﺩ‬ .‫ﺁﻥ ﺭﻭﻳﻪ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ‬ ‫ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ‬Vegetarian- ‫ﭘﺲ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮﺍﺭ‬ ‫ ﻏﺬﺍﻫﺎی ﺩﺭﻳﺎﻳﯽ ﻭ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﻴﭻ‬،‫ ﻣﺮﻍ‬،‫)ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ‬ ‫ ﻭﮔﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ‬- Vegan .‫ﺣﻴﻮﺍﻧﯽ( ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﺩ‬ ‫ ﺗﺨﻢ‬،‫ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺣﻴﻮﺍﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮ‬ ‫ ﻋﺴﻞ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺗﻬﻴﻪ‬،‫ﻣﺮﻍ‬ ‫ ﺑﻴﻦ ﻭﮔﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻥ‬.‫ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﺩ‬،‫ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‬ ‫ ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﺩﻭی ﺍﻳﻦ ﺭژﻳﻢ ﻫﺎ ﺷﻴﻮﻩ‬.‫ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺯﻳﺎﺩی ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‬ .‫ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﺍﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮ ﻳﺎ ﻋﺴﻞ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑ ﻧﮑﻨﻴﻢ ﭼﻪ ﺑﺨﻮﺭﻳﻢ؟ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﻳﮕﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﺴﻞ‬ .‫ﻳﺎ ﺷﻴﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ ﺍﮔﺮ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ‬،‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ‬ ‫ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮﺍﺭ‬،‫ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﮐﺸﺘﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ‬ .‫ﺷﺪﻥ ﻳﺎ ﻭﮔﺎﻥ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﺪ‬ !‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻴﺪ‬ !‫ﺁﺭﺯﻭ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﺭﻭﺯی ﻫﻤﻪ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬

suffer - vegetables don’t. It is not fair to eat them, just because we are humans and have the power to make such decisions. Maybe in the past as a species we survived by eating animals. But this was many years ago. Nowadays we do not really need to follow that practice. So, a vegetarian is someone who does not eat meat (red meat, poultry, seafood and the flesh of any animal). A vegan is someone who does not eat meat, as well as any animal products, such as milk, eggs, honey or any other product that comes from animals. There is a big difference be-

tween being vegan and vegetarian. But both are healthy practices. And you might ask, what should we eat, if we do not consume products like milk or honey? There are other products similar to honey or milk that are produced with vegetables. So, if you like animals and you think they should not be exploited and killed, maybe you could think of becoming a vegetarian or vegan, and stop buying meat. Of course, you should research more about it first! I wish all animals will be safe one day!


14

ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

Νοέμβριος 2021

«Η πένα μου δεν σπάει, τα σύνορα είναι που θα σπάσουν» Ενα βιβλίο-γέφυρα με τους ανθρώπους της Μόριας :‫ ﺍﻣﺎ ﻣﺮﺯﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ‬،‫ﻗﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﮑﻨﺪ‬ ‫ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻮﺭﻳﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ‬

Της ΜΑΛΈΝΑΣ ΚΑΤΣΙΆΜΠΟΥΛΑ

«Η

ξερα ότι το να χρησιμοποιήσω λέξεις για να περιγράψω την πραγματικότητα ήταν ο μόνος δρόμος μου για την αλλαγή», γράφει η Παρβάνα Αμίρι στο βιβλίο της «Η πένα μου δεν σπάει, τα σύνορα είναι που θα σπάσουν», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ακυβέρνητες Πολιτείες. Ενα βιβλίο καθρέφτης των μαρτυριών προσφύγων από το καμπ της Μόριας. Η Παρβάνα, πρόσφυγας από το Αφγανιστάν, μέσω του βιβλίου γίνεται ο σύνδεσμός μας με τους χιλιάδες ανθρώπους της Μόριας. Αλλάζει ταυτότητες και προωθεί τις διαφορετικές ιστορίες προσφύγων με στόχο να καταγγείλει τις ακατάλληλες συνθήκες των καμπ, την ανισότητα και τον πόνο των ανθρώπων που, ενώ νιώθουν τον χρόνο να έχει σταματήσει, βρίσκουν δύναμη να ελπίζουν και αγωνίζονται καθημερινά για την αλλαγή. Μαρτυρίες ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών, φύλων και εθνοτήτων ενώνουν τη φωνή τους γύρω από τους ίδιους προβληματισμούς: Πόσο καιρό θα είμαι στη Μόρια; Πώς θα επιβιώσω; Ποιον μπορώ να εμπιστευτώ; Ανάμεσά τους και παιδιά, ασυνόδευτα ή μη, ψάχνουν καταφύγιο. Οχι μόνο για την κάλυψη των βασικών αναγκών της σίτισης, του ύπνου, της υγείας, αλλά ένα καταφύγιο για τη ζωή, ένα μέρος να διοχετεύσουν την παιδική ενέργειά τους, να αναπτυχθούν και να εκφραστούν. Ασυνόδευτοι ανήλικοι, μακριά από τις οικογένειές τους υποφέρουν από μοναξιά, έλλειψη φροντίδας και καθοδήγησης, χάνονται στις σκέψεις και συνήθως καταλήγουν σε εθισμούς, σε βίαιες συμπεριφορές και στην αυτοκαταστροφή ως διέξοδο από τον φόβο, την απελπισία, την ανασφάλεια και τη μονοτονία. «Θα μπορούσαμε να βρούμε τη δύναμη να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Αντί γι’ αυτό, δεν ξέρουμε καν πώς να μην αυτοκαταστραφούμε», είναι μερικά από τα λογία του Γιασέρ. Στις επόμενες σελίδες, μητέρες ανήμπορες παλεύουν για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών τους. Στις 20 Νοεμβρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Την ίδια στιγμή αμέτρητα παιδιά σε καμπ, όπως εκείνο της Μόριας, στερούνται την εκπαίδευση, το παιχνίδι, την επαρκή σίτιση, την ιατρική φροντίδα, τη μέριμνα της οικογένειας, γίνονται θύματα κακοποίησης και η παιδική τους ταυτότητα απειλείται ή έχει ήδη εξαφανιστεί. Η

‫ﻣﺎﻟﻨﺎ ﮐﺎﺗﺴﻴﺎﻣﺒﻮﻻ‬

Photo by Malena Katsiamboula

Παρβάνα Αμίρι γίνεται η φωνή της Μόριας και, ενώ σε κάθε ιστορία ο πρωταγωνιστής αλλάζει, ο σκοπός της να καταγγείλει την ανισότητα, την έλλειψη ασφάλειας και τους θεσμούς της Ευρώπης μένει ο ίδιος. Η συγγραφέας, εξιστορώντας και περιγράφοντας τις δυσβάστακτες συνθήκες επιβίωσης στο καμπ, φανερώνει τη δυσαρέσκεια και την απώλεια εμπιστοσύνης όλων αυτών των ανθρώπων για την Ευρώπη, «την ήπειρο των ιδεών του Διαφωτισμού και της αλληλεγγύης», η οποία έχει πάρει τη μορφή μιας Ευρώπης-φρούριο, που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των προσφύγων, να υποστηρίξει τις αξίες και τα δικαιώματα, που γεννήθηκαν σε αυτήν. «Δεν θα φωνάζατε στον κόσμο την απόλυτη δυσπιστία σας;» «Η πένα μου δεν θα σπάσει, μέχρι να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία της ανισότητας και των διακρίσεων ανάμεσα στο ανθρώπινο είδος. Τα λόγια μου θα σπάνε πάντα τα σύνορα που χτίσατε», είναι τα λόγια της Παρβάνα που γεμάτη θάρρος μπαίνει στη θέση του άλλου και καλεί κι εμάς να κάνουμε το ίδιο. Μέσω των αφηγήσεών της καλούμαστε να αντιληφθούμε την πραγματικότητα, να μην την εγκρίνουμε παθητικά και να ταυτιστούμε με κάθε πρόσφυγα. Η Παρβάνα μάς καλεί να νιώσουμε ότι το μόνο που μας διαφοροποιεί από τους πρόσφυγες είναι μια διαφορετική μοίρα, να συνειδητοποιήσουμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και να αναγνωρίσουμε την ανάγκη για αλλαγή.

‫ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﺭ‬،‫ﺑﻌﺪی ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻼﺵ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ‬ .‫ﻧﻴﺎﺯﻫﺎی ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ‬۲۰ ‫ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻴﺸﻤﺎﺭی ﺍﺯ‬،‫ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ‬.‫ﺍﺳﺖ‬ ‫ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﻤﭗ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺭﻳﺎ ﺍﺯ‬ ،‫ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﺎﻓﯽ‬،‫ ﺑﺎﺯی‬،‫ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ‬ ‫ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ‬،‫ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ‬ ‫ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﺍﺭ ﻭ ﺍﺫﻳﺖ ﻗﺮﺍﺭ‬،‫ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻫﻮﻳﺖ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻪ‬ ‫ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﻣﻴﺮی ﺻﺪﺍی ﻣﻮﺭﻳﺎ ﻣﯽ‬.‫ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ‬ ‫ ﻫﺪﻑ ﺍﻭ ﺍﺯ ﻣﺤﮑﻮﻡ‬،‫ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ،‫ ﻧﺎﺍﻣﻨﯽ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﺍﺭﻭﭘﺎ‬،‫ﮐﺮﺩﻥ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮی‬ .‫ﻳﮑﺴﺎﻥ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ،‫ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ‬ ‫ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﻤﻪ‬ ‫ »ﻗﺎﺭﻩ‬،‫ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ‬ ‫ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎی ﺭﻭﺷﻨﮕﺮی ﻭ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ« ﮐﻪ‬ ،‫ﺑﻪ ﺷﮑﻞ » ﻗﻠﻌﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ« ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎی‬.‫ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎ‬ .‫ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﮐﻨﺪ‬ ‫"ﺁﻳﺎ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭی ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎ‬ "‫ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻧﻤﻴﺰﻧﯽ؟‬ ‫"ﻗﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮی ﻭ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺮﺯﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ‬.‫ﺩﻫﻴﻢ‬ ‫" ﺍﻳﻦ‬.‫ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ‬ ‫ﺳﺨﻨﺎﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻪ‬ ‫ ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﻤﻴﻦ‬.‫ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ‬ ‫ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎی‬.‫ﮐﺎﺭ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺍﻭ ﻣﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺭک‬ ‫ ﻭ‬.‫ ﻧﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﻨﻴﻢ‬،‫ﮐﻨﻴﻢ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﺍی ﻫﻤﺬﺍﺕ ﭘﻨﺪﺍﺭی‬ .‫ﮐﻨﻴﻢ‬ ‫ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﻴﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﺪﺍ‬ ‫ ﺑﻪ‬،‫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ‬،‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺧﻄﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﯽ‬ .‫ﺑﺒﺮﻳﻢ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﺍ ﺩﺭک ﮐﻨﻴﻢ‬

‫ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﻣﻴﺮی ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ ﺍﻣﺎ ﻣﺮﺯﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ‬،‫»ﻗﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﮑﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ« ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ ﻣﯽ‬،‫"ﺁﮐﻴﻮﺭﻧﻴﺘﺲ ﭘﻮﻟﻴﺘﻴﺲ" ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ‬ ‫ »ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ‬:‫ﻧﻮﻳﺴﺪ‬ ‫ﺑﺮﺍی ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ ﺍﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺁﻳﻨﻪ ﺍی ﺍﺯ‬.«.‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺷﻬﺎﺩﺕ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﯽ‬ ‫ ﻳﮏ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﺍﺯ‬،‫ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ‬.‫ﻣﻮﺭﻳﺎ ﺍﺳﺖ‬ ‫ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ‬،‫ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻮﺭﻳﺎ‬ ‫ ﺍﻭ ﻫﻮﻳﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬.‫ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﮑﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ ﺗﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬،‫ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻴﮑﻨﺪ‬ ‫ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮی ﻭ ﺩﺭﺩ‬،‫ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩﻫﺎ‬ ‫ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ‬ ‫ ﺍﻣﺎ ﻗﺪﺭﺕ‬،‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ‬ .‫ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮐﻨﺪ‬،‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ ﻣﻠﻴﺖ ﻫﺎ‬، ‫ ﺟﻨﺴﻴﺖ‬،‫ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺳﻨﻴﻦ‬ ‫ﻭ ﻗﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺣﻮﻝ‬ ‫ ﺗﺎ ﮐﯽ ﺩﺭ‬:‫ﻫﻤﻴﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻣﻮﺭﻳﺎ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﻢ؟ ﺑﻪ‬ ،‫ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﻢ؟ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ )ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ( ﻳﺎ‬،‫ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ‬ .‫ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬،‫ﺩﻳﮕﺮ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ‬ ،‫ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎی ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ‬ ‫ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ‬،‫ ﺳﻼﻣﺘﯽ‬،‫ﺧﻮﺍﺏ‬ ‫ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍی ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻧﺮژی‬،‫ﺑﺮﺍی ﺯﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ‬،‫ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺧﻮﺩ‬ .‫ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ ﺩﻭﺭ‬،(‫ﺧﺮﺩﺳﺎﻻﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ)ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ‬ ‫ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ‬،‫ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ‬،‫ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ‬ ‫ ﺩﺭ ﺍﻓﮑﺎﺭ‬،‫ﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﻏﺮﻕ ﻭ ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ‬ ‫ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻭ ﺧﻮﺩ‬،‫ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ‬ ‫ﺗﺨﺮﻳﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍی ﻓﺮﺍﺭ ﻭ‬ ‫ ﻧﺎﺍﻣﻨﯽ ﻭ‬،‫ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪی‬،‫ﺭﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ‬ ‫ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ‬.‫ﻳﮑﻨﻮﺍﺧﺘﯽ ﺭﻭی ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ‬ ‫ »ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ‬:‫ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻳﺎﺳﺮ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ‬ ‫ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ‬ ‫ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﻴﻢ‬،‫ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺁﻥ‬.‫ﮐﻨﻴﻢ‬ ‫ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ‬.«‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻧﮑﻨﻴﻢ‬


ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

Νοέμβριος 2021

15

‫ﻭﻗﺕ ﺁﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ‬ !‫ﺻﺩﺍی ﻣﺎ ﺷﻧﻳﺩﻩ ﺷﻭﺩ‬

It’s time for our voices to be heard!

L

ittle Amal, the 3,5 meter puppet doll, is a 9-year-old refugee from Syria that we met through THE WALK project, decided to collect letters of other children describing what change they would like to see in the world for refugee children. Amal delivers thousands of letters to the European Parliament and inside her bag there is also our group letter. We hope that all children’s voices will be finally heard! I AM A SURVIVOR of the war of Afghanistan. As I am writing this, my family is fighting for their lives in Afghanistan. I had asked many people (politicians) for help, sent a letter to the European Parliament, but never had a response. As decision makers you hear our voice but not listen to our words, you look but not see and most of the time give your words, but nothing can be done by those dead words, unless you take action. So I hope this time I will be heard. I hope you help me rescue my family. Sincerely, Neda SOME PEOPLE were surprised by the size of Amal the doll, but she is so big, as the hope she conveys. Amal gives hope to unaccompanied children who are trying to build their future in comfort away from their country, family and loved ones, in foreign countries with different customs, traditions and languages, where everything is new. Children like Amal are symbols of strength and patience, symbols of steadfastness towards the problems and dangers they have to face in such young ages, although they are physically and psychologically tired. All I wish for these little heroes is to be safe in the hands of caring people, who will take care of them with warmth and tenderness and respect their rights with-

out question! I hope my message will travel all over the world! ♥ Randa CHILDREN all over the world should receive the same treatment, regardless of the country they come from and the reason they left it. We must stop discrimination and spread love among all people even if they are from different countries. We should provide them with protection, care and all the support and services children need in order to succeed in life. ♥♥ Anwar I KNOW what a refugee child feels because I am living with them. A child is a child even if they are refugees or not, regardless of their departure from their home and their country and the fact that they didn’t experience childhood in the place where they were born. I was hoping to change people first, because their mentality and thinking are what pushed children to be victims. A child is like a painting asking you for the necessary colors, pencils and brushes to draw and live a complete life. A child means an innocent soul. A pure and clean heart. Childhood... a story of a dream, a poem of hope. Reality has no truth in it, if a child doesn’t live in safety. Safa IF I COULD CHANGE something in this world for refugee children, I would allow them to stay in Europe and would not send them back to their countries. They have been through many difficulties like long wars and disasters and now, they are here to create their future and start a new life. Εveryone deserves a chance to live in peace. Mahdi

‫ ﺳﺎﻟﻪ ﺍی ﺍﺯ ﺳﻭﺭﻳﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ‬۹ ‫ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﻩ‬،‫ ﻣﺗﺭی‬۳٫۵ ‫ ﻋﺭﻭﺳﮏ ﺁﺩﻡ‬،‫ﺍﻣﺎﻝ ﮐﻭﭼﻭﻟﻭ‬ ‫ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﮔﺭﻓﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ‬،‫( ﺑﺎ ﺍﻭ ﺁﺷﻧﺎ ﺷﺩﻳﻡ‬THE WALK) ‫ﭘﺭﻭژﻩ ﺭﺍﻫﭘﻳﻣﺎﻳﯽ‬ ‫ﺩﻳﮕﺭ ﺭﺍ ﺟﻣﻊ ﺁﻭﺭی ﮐﻧﺩ ﮐﻪ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺗﻐﻳﻳﺭی ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺕ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫ ﺍﻣﺎﻝ ﻫﺯﺍﺭﺍﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﻟﻣﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﻭ‬.‫ﺑﺭﺍی ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﻩ ﺑﺑﻳﻧﻧﺩ‬ ‫ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭﻳﻡ ﺑﺎﻻﺧﺭﻩ ﺻﺩﺍی ﻫﻣﻪ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ‬.‫ﺩﺭ ﮐﻳﻑ ﺍﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﺭﻭﻫﯽ ﻣﺎ ﻧﻳﺯ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ‬ !‫ﺷﻧﻳﺩﻩ ﺷﻭﺩ‬ ،‫ ﻭﻗﺗﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻭﺷﺗﻥ ﺍﻳﻥ ﻣﺗﻥ ﻫﺳﺗﻡ‬.‫ﻣﻥ ﻳﮏ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺩﻩ ﺍﺯ ﺟﻧﮓ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﻫﺳﺗﻡ‬ (‫ ﻣﻥ ﺍﺯ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩی )ﺳﻳﺎﺳﺗﻣﺩﺍﺭﺍﻥ‬.‫ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺑﺭﺍی ﺟﺎﻥ ﺧﻭﺩ ﻣﯽ ﺟﻧﮕﻧﺩ‬ ‫ ﺍﻣﺎ ﻫﺭﮔﺯ ﭘﺎﺳﺧﯽ‬،‫ ﻧﺎﻣﻪ ﺍی ﺑﻪ ﭘﺎﺭﻟﻣﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻓﺭﺳﺗﺎﺩﻡ‬،‫ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﮐﻣﮏ ﮐﺭﺩﻩ ﺑﻭﺩﻡ‬ ‫ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﮔﻳﺭﻧﺩﻩ ﺻﺩﺍی ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻧﻭﻳﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ‬.‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻧﮑﺭﺩﻡ‬ ‫ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ ﺍﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺑﻳﻧﻳﺩ ﻭ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺣﺭﻑ ﻫﺎی‬،‫ﺣﺭﻑ ﻫﺎی ﻣﺎ ﮔﻭﺵ ﻧﻣﯽ ﺩﻫﻳﺩ‬ ‫ ﻣﮕﺭ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺍﻗﺩﺍﻣﯽ‬،‫ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺁﻥ ﮐﻠﻣﺎﺕ ﺑﯽ ﺭﻭﺡ ﮐﺎﺭی ﻧﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﮐﺭﺩ‬،‫ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﻳﺩ‬ .‫ﻋﻣﻠﯽ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﻳﺩ‬ ‫ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﻣﻥ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻳﺩ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﻡ‬.‫ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭﻡ ﺍﻳﻥ ﺑﺎﺭ ﺻﺩﺍﻳﻡ ﺷﻧﻳﺩﻩ ﺷﻭﺩ‬ .‫ﺭﺍ ﻧﺟﺎﺕ ﺩﻫﻡ‬ ،‫ﺑﺎ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ‬ ‫ﻧﺩﺍ‬ ‫ ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﺍی ﺍﻣﻳﺩی‬،‫ﺑﺭﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺍﺯ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﻋﺭﻭﺳﮏ ﺍﻣﺎﻝ ﺷﮕﻔﺕ ﺯﺩﻩ ﺷﺩﻧﺩ‬ ‫ ﺍﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺑﺩﻭﻥ ﻫﻣﺭﺍﻫﯽ )ﭘﺩﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ( ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ‬.‫ ﺑﺯﺭگ ﺍﺳﺕ‬،‫ﮐﻪ ﻣﻳﺩﻫﺩ‬ ‫ ﺩﺭ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎی ﺧﺎﺭﺟﯽ‬،‫ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻭ ﻋﺯﻳﺯﺍﻥ ﺧﻭﺩ‬،‫ﮐﻧﻧﺩ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﮐﺷﻭﺭ‬ ‫ ﺑﺳﺎﺯﻧﺩ‬،‫ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﻣﻪ ﭼﻳﺯ ﺟﺩﻳﺩ ﺍﺳﺕ‬،‫ ﺳﻧﺕ ﻫﺎ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ‬،‫ﺑﺎ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻭﻡ‬ .‫ ﺍﻣﻳﺩ ﻣﻳﺩﻫﺩ‬، ‫ ﻧﻣﺎﺩی ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﺑﺭﺍﺑﺭ‬،‫ﮐﻭﺩﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺍﻣﺎﻝ ﻧﻣﺎﺩی ﺍﺯ ﻗﺩﺭﺕ ﻭ ﺑﺭﺩﺑﺎﺭی ﻫﺳﺗﻧﺩ‬ ‫ ﻫﺭﭼﻧﺩ ﺍﺯ ﻧﻅﺭ‬،‫ﻣﺷﮑﻼﺕ ﻭ ﺧﻁﺭﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺳﻧﻳﻥ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﻭﺑﺭﻭ ﺷﻭﻧﺩ‬ .‫ﺟﺳﻣﯽ ﻭ ﺭﻭﺣﯽ ﺧﺳﺗﻪ ﻫﺳﺗﻧﺩ‬ ‫ﺗﻧﻬﺎ ﺁﺭﺯﻭی ﻣﻥ ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻥ ﻗﻬﺭﻣﺎﻧﺎﻥ ﮐﻭﭼﮏ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺗﺎﻥ ﻣﺭﺩﻣﯽ ﺩﻟﺳﻭﺯ‬ ‫ﺑﺎﺷﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺭﻣﯽ ﻭ ﻟﻁﺎﻓﺕ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﺑﺩﻭﻥ ﻫﻳﭻ ﮔﻭﻧﻪ ﺳﺋﻭﺍﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻭﻕ‬ ❤ !‫ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺑﮕﺫﺍﺭﻧﺩ! ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭﻡ ﭘﻳﺎﻡ ﻣﻥ ﺑﻪ ﺳﺭﺍﺳﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﻔﺭ ﮐﻧﺩ‬ ‫ﺭﺩﺍ‬ ‫ﺑﺎ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺭﺗﺎﺳﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺍﺯ ﭼﻪ ﮐﺷﻭﺭی ﻣﯽ ﺁﻳﻧﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻟﻳﻝ ﺗﺭک ﺁﻥ‬ ‫ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﺍﺯ ﺗﺑﻌﻳﺽ‬.‫ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﻳﮑﺳﺎﻥ ﻭ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﺭﻓﺗﺎﺭ ﺷﻭﺩ‬،‫ﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﺟﺎ ﭼﻳﺳﺕ‬ ‫ﺩﺳﺕ ﺑﺭﺩﺍﺭﻳﻡ ﻭ ﻣﺣﺑﺕ ﻭ ﻋﺷﻕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻳﻥ ﻫﻣﻪ ﻣﺭﺩﻡ ﺣﺗﯽ ﺍﮔﺭ ﺍﺯ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ‬ ‫ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﻭ ﺗﻣﺎﻡ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺩﻣﺎﺗﯽ‬،‫ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺭﺍی ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﺣﺎﻓﻅﺕ‬.‫ﺑﺎﺷﻧﺩ ﮔﺳﺗﺭﺵ ﺩﻫﻳﻡ‬ ❤❤ .‫ ﻓﺭﺍﻫﻡ ﮐﻧﻳﻡ‬،‫ﺭﺍ ﮐﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺑﺭﺍی ﻣﻭﻓﻘﻳﺕ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻧﻳﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺩ‬ ‫ﺍﻧﻭﺭ‬ .‫ﻣﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻡ ﮐﻪ ﻳﮏ ﮐﻭﺩک ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﻩ ﭼﻪ ﺍﺣﺳﺎﺳﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺯﻳﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻡ‬ ‫ ﺻﺭﻑ ﻧﻅﺭ ﺍﺯ ﻧﻭﻉ ﺧﺭﻭﺝ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ‬،‫ﮐﻭﺩک ﺍﺳﺕ ﭼﻪ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﻩ ﺑﺎﺷﺩ ﻳﺎ ﻧﺑﺎﺷﺩ‬، ‫ﮐﻭﺩک‬ ‫ ﺗﺟﺭﺑﻪ‬،‫ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻭﺩﮐﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺗﻭﻟﺩ ﺷﺩﻩ ﺍﻧﺩ‬، ‫ﺗﺭک ﮐﺷﻭﺭ ﺧﻭﺩ‬ .‫ﻧﮑﺭﺩﻩ ﺍﻧﺩ‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭ ﺑﻭﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﺑﺗﺩﺍ ﻣﺭﺩﻡ ﺭﺍ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺩﻫﻡ ﺯﻳﺭﺍ ﻁﺭﺯ ﺗﻔﮑﺭ ﻭ ﺫﻫﻧﻳﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺙ ﺍﻳﻥ‬ ‫ ﮐﻭﺩک ﻣﺎﻧﻧﺩ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻣﺎ ﺭﻧﮓ‬.‫ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻗﺭﺑﺎﻧﯽ ﺩﺍﺳﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﻧﺩ‬ .‫ ﻣﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻗﻠﻡ ﻣﻭﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﮐﺷﻳﺩﻥ ﻭ ﺩﺍﺷﺗﻥ ﻳﮏ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﺎﻣﻝ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﺩ‬،‫ﻫﺎ‬ .‫ ﻗﻠﺑﯽ ﺳﻔﻳﺩ ﻭ ﭘﺎک‬.‫ﮐﻭﺩک ﻳﻌﻧﯽ ﺭﻭﺡ ﺑﯽ ﮔﻧﺎﻩ‬ ‫ ﺍﮔﺭ ﮐﻭﺩﮐﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻧﻳﺕ ﺯﻧﺩﮔﯽ‬.‫ ﺩﺍﺳﺗﺎﻥ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﻭ ﺷﻌﺭی ﺍﺯ ﺍﻣﻳﺩ ﺍﺳﺕ‬...‫ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻭﺩﮐﯽ‬ .‫ ﻭﺍﻗﻌﻳﺕ ﻫﻳﭻ ﺣﻘﻳﻘﺗﯽ ﺩﺭ ﺧﻭﺩ ﻧﺩﺍﺭﺩ‬،‫ﻧﮑﻧﺩ‬ ‫ﺻﻔﺎ‬ ‫ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ‬،‫ﺍﮔﺭ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ ﭼﻳﺯی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﻧﻳﺎ ﺑﺭﺍی ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﻩ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺩﻫﻡ‬ ‫ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺧﺗﯽﻫﺎی‬.‫ﻣﯽﺩﺍﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻣﺎﻧﻧﺩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎﻳﺷﺎﻥ ﺑﺭﻧﻣﯽ ﮔﺭﺩﺍﻧﺩﻡ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩی ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺟﻧﮓﻫﺎ ﻭ ﺑﻼﻳﺎی ﻁﻭﻻﻧﯽ ﺭﺍ ﭘﺷﺕ ﺳﺭ ﮔﺫﺍﺷﺗﻪﺍﻧﺩ ﻭ ﺍﮐﻧﻭﻥ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﺗﺎ‬ ‫ ﻫﻣﻪ ﺳﺯﺍﻭﺍﺭ ﻓﺭﺻﺗﯽ ﺑﺭﺍی ﺯﻧﺩﮔﯽ‬.‫ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﺳﺎﺯﻧﺩ ﻭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺟﺩﻳﺩی ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻧﻧﺩ‬ .‫ﺩﺭ ﺻﻠﺢ ﻫﺳﺗﻧﺩ‬ ‫ﻣﻬﺩی‬


16

ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

Καιρός να ακουστούν οι φωνές μας!

Η

μικρή Αμάλ, η 3,5 μέτρων κούκλα-μαριονέτα, η 9χρονη προσφύγισσα από τη Συρία που γνωρίσαμε από το project THE WALK, αποφάσισε να συγκεντρώσει γράμματα άλλων παιδιών που περιγράφουν τι θα ήθελαν να αλλάξει στον κόσμο για τα παιδιά πρόσφυγες. Η Αμάλ παραδίδει χιλιάδες γράμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέσα στον σάκο της βρίσκεται και η δική μας ομαδική επιστολή. Ελπίζουμε επιτέλους να ακουστούν οι φωνές όλων των παιδιών! ΕΠΈΖΗΣΑ από τον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Την ώρα που γράφω αυτό το γράμμα η οικογένειά μου παλεύει για τη ζωή της στο Αφγανιστάν. Είχα ζητήσει βοήθεια από πολλούς ανθρώπους (πολιτικούς), είχα στείλει επιστολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν έλαβα ποτέ απάντηση. Ως υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, ακούτε τη φωνή μας, αλλά δεν ακούτε τα λόγια μας· κοιτάτε, αλλά δεν βλέπετε· και τις περισσότερες φορές δίνετε τον λόγο σας, αλλά τίποτα δεν μπορεί να γίνει με αυτά τα άψυχα λόγια, εκτός και αν αναλάβετε δράση. Ελπίζω, λοιπόν, αυτή τη φορά να ακουστώ. Ελπίζω να με βοηθήσετε να σώσω την οικογένειά μου. Με εκτίμηση, Nεντά ΚΆΠΟΙΟΙ εξεπλάγησαν από το μέγεθος της μικρής Αμάλ, αλλά είναι τόσο μεγάλη όσο και η ελπίδα που μεταφέρει. Η Amal δίνει ελπίδα στα ασυνόδευτα παιδιά που προσπαθούν να χτίσουν το μέλλον τους χωρίς δυσκολίες, μακριά από τη χώρα, την οικογένεια και τους αγαπημένους τους, σε ξένες χώρες με διαφορετικά ήθη, έθιμα και γλώσσες, όπου όλα είναι καινούργια. Παιδιά όπως η Αμάλ είναι σύμβολα δύναμης και υπομονής, σύμβολα σταθερότητας απέναντι στα προβλήματα και τους κινδύνους που έχουν να αντιμετωπίσουν σε τόσο μικρές ηλικίες, παρ’ όλο που είναι κουρασμένα σωματικά και ψυχολογικά. Το μόνο που εύχομαι σε αυτούς τους μικρούς ήρωες είναι να είναι ασφαλείς στα χέρια στοργικών ανθρώπων, που θα τους φροντίζουν με ζεστασιά και τρυφερότητα και θα σέβονται τα δικαιώματά τους χωρίς να τα αμφισβητούν! Ελπίζω το μήνυμά μου να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο! ♥ Ράντα

Like us on Facebook! @migratorybirds.newspaper

Νοέμβριος 2021

Amal in Brussels with the letters to the European Parliament

ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να λαμβάνουν την ίδια μεταχείριση, ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους και τον λόγο που την εγκατέλειψαν. Πρέπει να σταματήσουμε τις διακρίσεις και να μεταδώσουμε την αγάπη σε όλους τους ανθρώπους, ακόμα κι αν είναι από διαφορετικές χώρες. Πρέπει να τους παρέχουμε προστασία, φροντίδα και όλη την υποστήριξη και τις υπηρεσίες που χρειάζονται τα παιδιά για να πετύχουν στη ζωή. ♥♥ Ανουάρ ΞΈΡΩ ΤΙ ΝΙΏΘΕΙ ένα παιδί πρόσφυγας γιατί ζω μαζί τους. Ενα παιδί είναι παιδί, ακόμα κι αν είναι πρόσφυγας ή όχι, ανεξάρτητα από το ότι έφυγαν από το σπίτι τους και τη χώρα τους και που δεν βίωσαν την παιδικότητα στο μέρος που γεννήθηκαν. Ελπιζα ότι πρώτα θα άλλαζαν οι ενήλικοι, γιατί η νοοτροπία και ο τρόπος σκέψης τους ήταν αυτά που ώθησαν τα παιδιά να γίνουν θύματα. Ενα παιδί είναι σαν μια ζωγραφιά που σου ζητάει τα απαραίτητα χρώματα, μολύβια και πινέλα για να σχεδιάσει και να ζήσει μια ολοκληρωμένη ζωή. Παιδί σημαίνει αθώα ψυχή. Μια λευκή και καθαρή καρδιά. Παιδική ηλικία... μια ιστορία ενός ονείρου, ένα ποίημα ελπίδας. Η πραγματικότητα δεν έχει μέσα της καμία αλήθεια, αν ένα παιδί δεν ζει με ασφάλεια. Σαφά ΑΝ ΜΠΟΡΟΎΣΑ να αλλάξω κάτι σε αυτόν τον κόσμο για τα παιδιά πρόσφυγες, θα τους επέτρεπα να παραμείνουν στην Ευρώπη και δεν θα τα έστελνα πίσω στις χώρες τους. Εχουν περάσει πολλές δυσκολίες, όπως μακροχρόνιους πολέμους και καταστροφές, και τώρα είναι εδώ για να φτιάξουν το μέλλον τους και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Ολοι αξίζουν μια ευκαιρία να ζήσουν ειρηνικά. Μαχντί

Follow us on Instagram! @migratorybirdsgr

Follow us on Twitter! @migratory_birds

Εάν χρησιμοποιείτε την εφημερίδα μας στην εκπαιδευτική σας διαδικασία ή σε οποιαδήποτε άλλη δράση, παρακαλούμε ενημερώστε μας με ένα mail στο

If you use our newspaper for educational purposes or as part of any other activity, kindly let us know by emailing us at

migratorybirds@ddp.gr

migratorybirds@ddp.gr


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.