Migratory Birds #17

Page 1

#17

MIGRATORY BIRDS

The newspaper produced by and for refugee, migrant and Greek youth

Η εφημερίδα των έφηβων προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων

Μάρτιος 2020

Δωρεάν με την «Εφημερίδα των Συντακτών»

Not Not another another issue issue about about refugees refugees

gli sh

ρν τ

ι γλ γ α

αρ κά,

αβικά, φαρσί κα

ι ού

& urdu farsi ic, rab

Food , li

,a

! ου

h texts in greek, t i W en

e y lif cit

f , a e s r h u t i o a n, et r

ίµενα Με κε

σε ε λ λην ι κ ά,

Αυτό δεν είναι ακόμα ένα τεύχος για το προσφυγικό Φαγητό, λογοτεχνία, μόδα, ζωή στην πόλη


‫‪ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ‬‬

‫‪Μάρτιος 2020‬‬

‫‪Δεν είμαστε‬‬

‫‪2‬‬

‫»‪ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ‬‬ ‫‪ΟΜΆΔΑ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΊΑΣ‬‬

‫‪Μαχντιά Χοσσαϊνί‬‬ ‫‪Μυρτώ Συμεωνίδου‬‬ ‫‪ΟΜΆΔΑ ΣΎΝΤΑΞΗΣ‬‬

‫‪Αλί Μαζχέρ‬‬ ‫‪Ζάχρα Ομράνι‬‬ ‫‪Ιχτισάμ Χαν‬‬ ‫‪Κιμ‬‬ ‫‪Μαριάννα Σπηλιωτάκη‬‬ ‫‪Μαχντιά Χοσσαϊνί‬‬ ‫‪Μορτεζά Ραχιμί‬‬ ‫‪Νεντά Υ.‬‬ ‫‪ΒΟΗΘΌΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΎ‬‬

‫‪Φιλίππα Δημητριάδη‬‬

‫ﻧﺤﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﻻﺟﺌﻴﻦ‪ .‬ﻧﺤﻦ ﻣﺜﻠﻚ !‬

‫ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺎ – ﻭﻫﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ‬ ‫ﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ ﺷﺑﺎﺏ ﻭﻣﺭﺍﻫﻘﻳﻥ ﻣﻥ ﺟﻧﺳﻳﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ – ﻧﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺁﺧﺭ ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ ﺣﻭﻝ ﻗﺿﻳﺔ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ‪ /‬ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻧﻧﺎ ﺃﺣﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺣﻳﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻐﻳﺭ ﺇﻗﺎﻣﺗﻪ ﻣﻥ‬ ‫ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ ﺗﻬﻣﻧﺎ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻝ ﻣﺭﺓ ﻧﺳﻣﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻥ " ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ " ﻧﺷﻌﺭ ﺑﻘﻠﻕ ﻭﺗﻭﺗﺭ! ﻛﺄﻥ‬ ‫ﺗﺣﺭﻛﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺭﻳﻁﺔ ﻣﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺧﺭﻯ ﻳﻌﺗﺑﺭﻭﻧﻪ ﺷﻲء ﺳﻳﺊ ﻣﺛﻝ ﺍﺯﻣﻪ‪،‬‬ ‫ﻟﻣﺎﺫﺍ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﻭﻥ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻬﺗﻣﻭﻥ ﺑﻣﺳﺋﻠﺗﻧﺎ ﻳﺳﺄﻟﻭﻧﻧﺎ ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﻫﻭﻳﺗﻧﺎ‬ ‫ﻛﻼﺟﺋﻳﻥ؟ ﻛﻣﺎ ﻟﻭ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻳﺭﻳﺩﻭﻥ ﺗﺫﻛﻳﺭﻧﺎ ﻁﻭﺍﻝ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻻﺟﺋﻳﻥ!‬ ‫ﻧﻌﻡ‪ ،‬ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻣﻧﻧﺎ ﻻﺟﺋﻳﻥ‪ .‬ﻟﻛﻥ ﻫﺫﻩ ﻟﻳﺳﺕ ﻓﻘﻁ ﻫﻭﻳﺗﻧﺎ‬ ‫ﺍﻟﻭﺣﻳﺩﺓ‪ .‬ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻫﻭﻳﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺑﺧﻼﻑ ﻫﻭﻳﺗﻧﺎ ﻛﻼﺟﺋﻳﻥ ‪ .‬ﻻ ﺗﺳﺄﻟﻭﻥ ﻓﻘﻁ‬ ‫ﻋﻥ ﻗﺻﺔ ﻟﺟﺅﻧﺎ‪ .‬ﺍﺳﺎﻟﻭﻧﺎ ﻛﻳﻑ ﺗﻌﻳﺷﻭﻥ ﻫﻧﺎ؟ ﺑﺧﻼﻑ ﺃﻧﻧﺎ ﻻﺟﺋﻭﻥ ﻓﻧﺣﻥ‬ ‫ﺃﻳﺿﺎ ﻁﻠﺑﻪ‪ ،‬ﺗﻼﻣﻳﺫ‪ ،‬ﻣﻭﺳﻳﻘﻳﻳﻥ ﻣﻭﻫﻭﺑﻳﻥ‪ ،‬ﺭﺳﺎﻣﻳﻥ‪ ،‬ﻣﺻﻭﺭﻳﻥ‪ ،‬ﺷﻌﺭﺍء‪،‬‬ ‫ﻁﺑﺎﺧﻳﻥ ﺟﻳﺩﻳﻥ‪ ،‬ﺍﺻﺩﻗﺎء ﺟﺩﻳﺩﻳﻥ‪ ،‬ﻭﺃﺧﻭﻩ‪ .‬ﻧﺣﻥ ﻟﻳﺱ ﻓﻘﻁ ﻻﺟﺋﻳﻥ‪ .‬ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﻳﻥ ﺃﻳﺩﻳﻛﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ‪ .‬ﻭﺳﻭﻑ ﻧﺳﺗﻣﺭ ﻓﻲ ﺇﺻﺩﺍﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻧﻘﻧﻌﻛﻡ ﺑﺄﻧﻧﺎ ﺃﻛﺛﺭ ﻛﺛﻳﺭﺍ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻧﻛﻭﻥ ﻣﺟﺭﺩ ﻻﺟﺋﻳﻥ‪ .‬ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ‬ ‫ﺳﻧﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﻘﻧﻌﻛﻡ‪ ،‬ﻧﻛﺗﺏ ﻋﻥ ﺃﻓﻐﺎﻧﻳﺔ ﻣﻭﻫﺑﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻷﺯﻳﺎء‬ ‫ﺇﺳﻣﻬﺎ ﺻﻔﻳﻘﻪ ﻛﻳﺎﺱ‪ ،‬ﻋﻥ ﻛﺗﺎﺏ ﻳﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻼﻡ ‪ ،‬ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﺣﺗﺿﺎﻥ ﺍﻻﺧﺗﻼﻑ‪ ،‬ﻋﻥ ﻛﻳﻑ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﻏﺿﺑﻙ ﻭﻋﻥ ﺃﻫﻣﻳﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﺗﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺷﺟﺎﻋﺗﻙ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ‪ .‬ﻧﻘﻭﻡ ﺑﺎﺧﺗﻳﺎﺭ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻁﺎﻋﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﺛﻳﻧﺎ ﺃﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻡ ﺃﻁﻌﻣﺔ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﻧﻘﺗﺭﺡ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺯﻳﺎﺭﺗﻬﺎ ﻟﺗﺗﺫﻭﻗﻭﺍ‬ ‫ﺍﻁﻌﻣﺗﻧﺎ‪ .‬ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺯﻳﺎﺭﺓ " ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﺩﻳﻥ ﻟﺑﻳﻊ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ "‬ ‫ﻭﺗﻌﺭﻓﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺻﺎﺣﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻛﺭﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ‪ .‬ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﺑﺩﺃ‬ ‫ﺑﺗﻭﺟﻳﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﻳﻥ‪.‬‬ ‫ﻣﻼﺣﻅﺔ‪ :‬ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺗﻬﻣﻧﺎ‪ .‬ﻟﻛﻥ ﺗﻡ ﺗﺟﻬﻳﺯ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﻗﺑﻝ‬ ‫ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺻﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺟﺯﺭ ﺷﺭﻕ‬ ‫ﺍﻳﺟﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺕ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﺍﻟﻪ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭﻫﺩﻑ‬ ‫ﻻﻋﺗﺩﺍءﺍﺕ ﻋﻧﺻﺭﻳﺔ‪ .‬ﻭﻻﺗﺯﺍﻝ ﺟﺭﻳﺩﺗﻧﺎ ﺭﺩﺍ ﻋﻣﻠﻳﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻳﻭﻝ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻟﻸﺟﺎﻧﺏ‪.‬‬

‫ﺧﺑﺎﺭ "ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻥ ﭘﺭﻧﺩﻭں" ﮐﺎ‬ ‫ﻣﻭﺟﻭﺩﻩ ﺍﻳڈﻳﺷﻥ ﻧﻳٹ ﻭﺭک ﻓﺎﺭ‬ ‫ﭼﻠڈﺭﻥ ﺭﺍﺋﮢﺱ ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ ﺗﻳﺎﺭ‬ ‫ﮐﻳﺎ ﮔﻳﺎ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻳﻭ‬ ‫ﺍﻳﻥ ﺍﻳﺳﭻ ﺳﯽ ﺁﺭ‪ ،‬ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں‬ ‫ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺭﻭﺯﺍ ﻟﮕﺫﻣﺑﺭگ ﺳﮢﻳﻔﮢﻧﮓ‬ ‫ﮐﮯ ﺩﻓﺗﺭ‪ ،‬ﺍﻭﭘﻥ ﺳﻭﺳﺎﺋﮢﯽ‬ ‫ﻓﺎﻭﻧڈﻳﺷﻥ ﺍﻭﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں ﻣﻭﺟﻭﺩ‬ ‫ﻧﻳﺩﺭﻟﻳﻧڈ ﮐﮯ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺧﺎﻧہ ﮐﯽ‬ ‫ﻁﺭﻑ ﺳﮯ ﮐﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ۔ ﺍﺧﺑﺎﺭ‬ ‫"ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻥ ﭘﺭﻧﺩے" ﮐﮯ ﻣﺿﺎﻣﻳﻥ‬ ‫ﻣﻳں ﺑﻳﺎﻥ ﮐﺭﺩﻩ ﺭﺍﺋﮯ ﺣﻭﺩ ﺍﻥ ﮐﮯ‬ ‫ﻣﺻﻧﻔﻳﻥ ﮐﯽ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺿﺭﻭﺭی‬ ‫ﻧﮩﻳں ﮨﮯ ﮐہ ﺍﺱ ﻣﻳں ﺍﻭﭘﺭ ﻟﮑﻬﮯ‬ ‫ﮔﺋﮯﺍﺩﺍﺭے ﺷﺎﻣﻝ ﮨﻭں۔‬

‫ﻧﺳﺧﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ "ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﺭ" ﺗﻭﺳﻁ ﺷﺑﮑﻪ ﺣﻘﻭﻕ‬ ‫ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺗﻬﻳﻪ ﺷﺩﻩ ﻭ ﺗﻭﺳﻁ‬ ‫ﮐﻣﻳﺳﺎﺭﻳﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻝ ﻣﺗﺣﺩ )‪،(UNHCR‬‬ ‫ﺻﻧﺩﻭﻕ "ﺭﻭﺯﺍ ﻟﻭﮐﺯﺍﻣﺑﻭﺭگ"‬ ‫ﺩﺭ ﺩﻓﺗﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻭﺳﺳﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﺑﺎﺯ ﻭ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﻫﻠﻧﺩ ﺩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ‬ ‫ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ‪ .‬ﻧﻅﺭﺍﺕ ﻣﻁﺭﺡ‬ ‫ﺷﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‬ ‫»ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ« ﺍﺯ ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﺎﻥ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺕ ﻭﻟﺯﻭﻣﺎ ﻧﻅﺭﻳﺎﺕ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎی ﺫﮐﺭ ﺷﺩﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﻧﻳﺳﺗﻧﺩ‪.‬‬

‫‪ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ‬‬ ‫‪ΚΑΙ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΚΕΙΜΈΝΩΝ‬‬ ‫‪ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΆ‬‬

‫‪Καλλιόπη Καρούση‬‬

‫‪ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΉ‬‬ ‫‪ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΚΕΙΜΈΝΩΝ‬‬ ‫‪ΑΠΌ ΦΑΡΣΊ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΆ‬‬ ‫‪ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΟ‬‬

‫‪Metafrastiki‬‬

‫‪ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΉ‬‬ ‫‪ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΚΕΙΜΈΝΩΝ‬‬ ‫‪ΑΠΌ ΑΡΑΒΙΚΆ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΆ‬‬ ‫‪ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΟ‬‬

‫‪Χισάμ Ομάρ‬‬

‫‪ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΉ‬‬ ‫‪ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΚΕΙΜΈΝΩΝ‬‬ ‫‪ΑΠΌ ΟΎΡΝΤΟΥ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΆ‬‬ ‫‪ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΟ‬‬

‫‪Αλί Χαμζά Ναουάζ‬‬

‫‪ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ‬‬ ‫‪ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉΣ ΎΛΗΣ‬‬

‫‪Ελιάς Σαριφί‬‬ ‫‪Ιχτισάμ Χαν‬‬ ‫‪Μορτεζά Ραχιμί‬‬ ‫‪ΛΟΓΌΤΥΠΟ‬‬

‫‪Δημήτρης Γαζής‬‬ ‫‪Μιχάλης Παπαντωνόπουλος‬‬ ‫‪ΣΕΛΙΔΟΠΟΊΗΣΗ‬‬

‫‪Λουίζα Καραγεωργίου‬‬ ‫‪ΔΊΚΤΥΟ‬‬ ‫‪ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ‬‬ ‫‪ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ‬‬

‫‪Αλκαμένους 11Β, Αθήνα‬‬ ‫‪Τηλ 2108846590‬‬ ‫‪www.ddp.gr‬‬ ‫‪email diktio@ddp.gr‬‬

‫‪migratorybirds@ddp.gr‬‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﻣﻥ ﺟﺭﻳﺩﺓ " ﺍﻟﻁﻳﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﺓ " ﻣﻥ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺷﺑﻛﺔ ﺣﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻭ ﺑﺩﻋﻡ ﻣﻥ ﻣﻔﻭﺿﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ‬ ‫ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ‪ ،‬ﻣﺅﺳﺳﺔ‬ ‫ﺭﻭﺯﺍ ﻟﻭﻛﺳﻣﺑﻭﺭﻍ ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ‬ ‫ﺑﺎﻟﻳﻭﻧﺎﻥ‪ ،‬ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬ ‫ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺡ‪ .‬ﺍﻵﺭﺍء ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ‬ ‫ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺻﺣﻳﻔﺔ "‬ ‫ﺍﻟﻁﻳﻭﺭ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﺓ " ﺗﻣﺛﻝ ﻭﺟﻬﺔ‬ ‫ﻧﻅﺭ ﻛﺎﺗﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﻌﺑﺭ ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﻋﻥ ﺁﺭﺍء ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ‬ ‫ﺫﻛﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣﺕ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ‬ ‫ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ‪.‬‬

‫‪The present edition of the‬‬ ‫’‪newspaper ‘Migratory Birds‬‬ ‫‪is produced by the Network‬‬ ‫‪for Children’s Rights and sup‬‬‫‪ported by UNHCR, the Rosa‬‬ ‫‪Luxemburg Stiftung – Office‬‬ ‫‪in Greece and the Open So‬‬‫‪ciety Foundations. The opin‬‬‫‪ions expressed in the articles‬‬ ‫‪of the newspaper ‘Migratory‬‬ ‫‪Birds’ are those of their au‬‬‫‪thors and are not necessarily‬‬ ‫‪those of the organizations‬‬ ‫‪mentioned above.‬‬

‫‪Η έκδοση του παρόντος φύλλου της εφημερίδας «Απο‬‬‫‪δημητικά Πουλιά» δημιουργήθηκε από το Δίκτυο για τα‬‬ ‫‪Δικαιώματα του Παιδιού με την υποστήριξη της Ύπατης‬‬ ‫‪Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, του Ιδρύματος‬‬ ‫‪Ρόζα Λούξεμπουργκ - Παράρτημα Ελλάδας και του Open‬‬ ‫‪Society Foundations. Οι απόψεις που διατυπώνονται στα‬‬ ‫‪άρθρα της εφημερίδας εκφράζουν τους συντάκτες αυτών‬‬ ‫‪και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη την άποψη των πα‬‬‫‪ραπάνω οργανισμών.‬‬


‫‪3‬‬

‫‪ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ‬‬

‫‪Μάρτιος 2020‬‬

‫!‪μόνο πρόσφυγες. Είμαστε σαν εσένα‬‬ ‫‪από αυτό. Ξεκινάμε όμως με ένα γράμμα‬‬ ‫‪προς τους δημοσιογράφους.‬‬ ‫‪Υ.Γ. Η πρόσφατη επικαιρότητα γύρω‬‬ ‫‪από το προσφυγικό στην Ελλάδα μάς‬‬ ‫‪αφορά. Το περιεχόμενο αυτού του‬‬ ‫‪τεύχους ωστόσο, δημιουργήθηκε πριν‬‬ ‫‪από τα γεγονότα στα ελληνοτουρκικά‬‬ ‫‪σύνορα και τα νησιά του Ανατολικού‬‬ ‫‪Αιγαίου, που κατέστησαν τους πρόσφυ‬‬‫‪γες εργαλείο πολιτικών σκοπιμοτήτων‬‬ ‫‪και στόχο ρατσιστικών επιθέσεων. Η‬‬ ‫‪εφημερίδα μας παραμένει μια έμπρα‬‬‫‪κτη απάντηση σε αυτές τις ξενοφοβικές‬‬ ‫‪τάσεις.‬‬

‫‪θα συνεχίσουμε να την εκδίδουμε μέχρι‬‬ ‫‪να πείσουμε όλους ότι είμαστε πολλά‬‬ ‫‪περισσότερα από πρόσφυγες. Σε αυτό‬‬ ‫‪το τεύχος γράφουμε για μία ανερχόμε‬‬‫‪νη Αφγανή σχεδιάστρια μόδας, για την‬‬ ‫‪ανάγκη να αγκαλιάσουμε το διαφορετι‬‬‫‪κό, για ένα βιβλίο για την ειρήνη, για το‬‬ ‫‪πώς μπορείς να διαχειρίζεσαι το θυμό‬‬ ‫‪σου και για τη σημασία του να διατη‬‬‫‪ρείς το θάρρος σου. Επιλέγουμε και σας‬‬ ‫‪προτείνουμε πιάτα από τις χώρες μας σε‬‬ ‫‪εστιατόρια της Αθήνας. Επισκεπτόμα‬‬‫‪στε το «Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέ‬‬‫‪γων» και γνωρίζουμε τον άνθρωπο πίσω‬‬

‫‪We are not‬‬ ‫‪just refugees.‬‬ ‫!‪We are like you‬‬ ‫‪IN THE EDITORIAL MEETINGS of our‬‬ ‫‪team, that consists of teenagers and young adults‬‬ ‫‪of many nationalities, we discuss news stories that‬‬ ‫‪have to do with the refugee/migrant issue. Many of‬‬ ‫‪us have had to move to other countries, so news like‬‬ ‫‪these hold a lot of personal relevance.‬‬ ‫‪We have an emotional crisis every time we hear‬‬ ‫‪the phrase “refugee crisis”! Why must our movement‬‬ ‫‪on the map be associated with something bad, like a‬‬ ‫‪crisis? Why do journalists ask only about our refugee‬‬ ‫‪status? It’s as if they want to remind us all the time‬‬ ‫!‪that we are refugees‬‬ ‫‪Some of us might be refugees. However, there‬‬ ‫‪is more to our identity than being a refugee. Ask us‬‬ ‫‪about our lives here! As well as refugees, we are also‬‬ ‫‪students, pupils, talented musicians, painters, pho‬‬‫‪tographers, poets, good cooks, good friends, siblings.‬‬ ‫‪We are not just refugees. Our newspaper is the‬‬ ‫‪proof. And we will keep publishing it until we per‬‬‫‪suade all of you that we are way more than just‬‬ ‫‪refugees. In this issue we write about an upcoming‬‬ ‫‪Afghan fashion designer, a book about peace, the‬‬ ‫‪need to embrace otherness, ways to handle your‬‬ ‫‪anger and the importance of having courage. We‬‬ ‫‪select and suggest you dishes from our countries‬‬ ‫‪that you should try in restaurants in Athens. We visit‬‬ ‫”‪the “Secondhand Bookstore run by the Homeless‬‬ ‫‪and we meet the person behind it. But first, we start‬‬ ‫‪with a letter to journalists.‬‬ ‫‪P.S. We are deeply concerned by the latest devel‬‬‫‪opments involving refugees in Greece. However, we‬‬ ‫‪went to press before events at the Greek-Turkish‬‬ ‫‪border and the Northeastern Aegean islands turned‬‬ ‫‪refugees into pawns in a political game and made‬‬ ‫‪them victims of racist attacks. Our newspaper re‬‬‫‪mains a standard-bearer in the fight against these‬‬ ‫‪xenophobic tendencies.‬‬

‫‪όπως μια κρίση; Γιατί οι δημοσιογράφοι‬‬ ‫‪ρωτούν μόνο για την προσφυγική μας‬‬ ‫‪ιδιότητα; Σαν να θέλουν να μας θυμί‬‬‫!‪ζουν διαρκώς ότι είμαστε πρόσφυγες‬‬ ‫‪Μπορεί κάποιοι να είμαστε πρόσφυ‬‬‫‪γες. Όμως έχουμε και άλλες ταυτότη‬‬‫‪τες εκτός από αυτήν του πρόσφυγα.‬‬ ‫‪Ρωτήστε πώς ζούμε εδώ! Εκτός από‬‬ ‫‪πρόσφυγες είμαστε και φοιτητές, μα‬‬‫‪θητές, ταλαντούχοι μουσικοί, ζωγράφοι,‬‬ ‫‪φωτογράφοι, ποιητές, καλοί μάγειρες,‬‬ ‫‪καλοί φίλοι, αδέρφια.‬‬ ‫‪Δεν είμαστε μόνο πρόσφυγες. Η‬‬ ‫‪εφημερίδα μας είναι η απόδειξη. Και‬‬

‫ﮨﻡ ﺻﺭﻑ ﻣﮩﺎﺟﺭ ﮨﯽ ﻧﮩﻳں ﮨﻳں۔ ﮨﻡ‬ ‫ﺁپ ﺟﻳﺳﮯ ﮨﯽ ﮨﻳں!‬ ‫ﮨﻣﺎﺭی ﺍﻳڈﻳﮢﻭﺭﻳﻝ ﻣﻳﮢﻧﮕﺯ ﮐﯽ ﮢﻳﻡ ‪ -‬ﺍﻳﮏ ﺍﻳﺳﯽ ﮢﻳﻡ ﺟﻭ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﻭں ﺍﻭﺭ ﺑﮩﺕ‬ ‫ﺳﺎﺭی ﻗﻭﻣﻭں ﺳﮯ ﺗﻐﻠﻕ ﺭﮐﻬﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻭﺟﻭﺍﻥ ﭘﺭ ﻣﺷﺗﻣﻝ ﮨﮯ‪ -‬ﮨﻡ‬ ‫ﺍﭘﻧﯽ ﺍﻳڈﻳﮢﻭﺭﻳﻝ ﻣﻳﮢﻧﮕﺯ ﻣﻳں ﻣﮩﺎﺟﺭﻳﻥ‪ /‬ﺗﺎﺭﮐﻳﻥ ﻭﻁﻥ ﮐﮯ ﻣﺗﻌﻠﻕ ﺧﺑﺭﻭں‬ ‫ﭘﺭ ﺗﺑﺻﺭﻩ‪ /‬ﮔﻔﺗﮕﻭ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں ﺍﻭﺭ ﺗﺎﺭﮐﻳﻥ ﻭﻁﻥ‪ /‬ﻣﮩﺎﺟﺭ ﺍﻣﻭﺭ ﺳﮯ ﻣﺗﻌﻠﻕ‬ ‫ﻣﻭﺟﻭﺩﻩ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﺑﺎﺕ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﮨﻣﺎﺭی ﮢﻳﻡ ﮐﮯ ﺑﮩﺕ ﺳﮯ‬ ‫ﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﻭ ﺍﭘﻧﯽ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﮯ ﮐﺳﯽ ﻧہ ﮐﺳﯽ ﻣﻭﻗﻊ ﭘﺭ ﺩﻭﺳﺭے ﻣﻣﺎﻟﮏ‬ ‫ﻣﻧﺗﻘﻝ ﮨﻭﻧﺎ ﭘڑﺗﺎ ﮨﮯ‪ ،‬ﺗﻭ ﻟﮩﺫﺍ ﺍﺱ ﻁﺭﺡ ﮐﯽ ﺧﺑﺭﻳں ﮨﻡ ﭘﺭ ﺫﺍﺗﯽ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ‬ ‫ﺑﻬﯽ ﻣﺗﺎﺛﺭ ﮨﻭﺳﮑﺗﯽ ﮨﻳں۔‬ ‫ﺟﺏ ﺑﻬﯽ ﮨﻣﻳں "ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻧﻭں ﮐﮯ ﺑﺣﺭﺍﻥ" ﮐﺎ ﺟﻣﻠہ ﺳﻧﺗﮯ ﮐﻭ ﻣﻠﺗﺎ ﺗﻭ ﮨﻡ‬ ‫ﺍﻳﮏ ﺟﺫﺑﺎﺗﯽ ﺑﺣﺭﺍﻥ ﮐﺎ ﺷﮑﺎﺭ ﮨﻭ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻳں! ﮐﻳﻭں ﻧﻘﺷﮯ ﭘﺭ ﮨﻣﺎﺭی ﻧﻘﻝ‬ ‫ﻭ ﺣﺭﮐﺕ ﮐﻭ ﺍﻳﮏ ﺑﺣﺭﺍﻥ ﮐﯽ ﻁﺭﺡ‪ ،‬ﮐﺳﯽ ﺑﺭی ﭼﻳﺯ ﮐﯽ ﺣﻳﺛﻳﺕ ﺳﮯ‬ ‫ﭘﮩﭼﺎﻧﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ؟ ﮐﻳﻭں ﺻﺣﺎﻓﯽ ﮨﻣﺎﺭے ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻥ ﮨﻭﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں‬ ‫ﮨﯽ ﭘﻭﭼﻬﺗﮯ ﮨﻳں؟ ﺍﻳﺳﮯ ﮨﯽ ﺟﻳﺳﮯ ﻭﻩ ﮨﻣﻳں ﻳﮩﯽ ﻳﺎﺩ ﺩﻻﻧﺎ ﭼﺎﮨﺗﮯ ﮨﻳں ﮐہ‬ ‫ﮨﻡ ﻣﮩﺎﺟﺭ ﮨﻳں! ﮨﺎں‪ ،‬ﮨﻡ ﻣﻳں ﺳﮯ ﮐﭼﻬ ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻥ ﮨﻭ ﺑﻬﯽ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﻳں۔‬ ‫ﻟﻳﮑﻥ ﮨﻣﺎﺭی ﺷﻧﺎﺧﺕ ﺻﺭﻑ ﮨﯽ ﻧﮩﻳں ﮨﮯ۔ ﺍﺱ ﮐﮯ ﻋﻼﻭﻩ ﮨﻣﺎﺭی ﺍﻭﺭ‬ ‫ﺑﻬﯽ ﮐﺋﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻳں ﮨﻳں۔ ﮨﻣﺎﺭی ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻥ ﮨﻭﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے‬ ‫ﻣﻳں ﻣﺕ ﭘﻭﭼﻬﻳں۔ ﮨﻡ ﺳﮯ ﻳہ ﭘﻭﭼﻬﻳں ﮐہ ﮨﻡ ﻳﮩﺎں ﮐﺱ ﺣﺎﻟﺕ ﻣﻳں ﺭﮨﺗﮯ‬ ‫ﮨﻳں! ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻥ ﮐﮯ ﻋﻼﻭﻩ ﮨﻡ ﻁﻠﺏ ﻋﻠﻡ‪ ،‬ﺑﺎﺻﻼﺣﻳﺕ ﻣﻭﺳﻳﻘﺎﺭ‪ ،‬ﻣﺻﻭﺭ‪،‬‬ ‫ﻓﻭﮢﻭﮔﺭﺍﻓﺭ‪ ،‬ﺷﺎﻋﺭ‪ ،‬ﺍﭼﻬﮯ ﺑﺎﻭﺭﭼﯽ‪ ،‬ﺍﭼﻬﮯ ﺩﻭﺳﺕ ﺍﻭﺭ ﺍﭼﻬﮯ ﺑﮩﻥ ﺑﻬﺎﺋﯽ‬ ‫ﺑﻬﯽ ﮨﻳں۔ ﮨﻡ ﺻﺭﻑ ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻥ ﮨﯽ ﻧﮩﻳں ﮨﻳں۔ ﻳہ ﺍﺧﺑﺎﺭ‪ ،‬ﺟﻭ ﺍﺑﻬﯽ ﺁپ ﭘڑﻫ‬ ‫ﺭﮨﮯ ﮨﻳں‪ ،‬ﻳہ ﺍﺱ ﮐﺎ ﺛﺑﻭﺕ ﮨﮯ۔ ﺍﻭﺭ ﮨﻡ ﺍﺱ ﮐﻭ ﺗﺏ ﺗﮏ ﺷﺎﺋﻊ ﮐﺭﺗﮯ‬ ‫ﺭﮨﻳں ﮔﮯ ﺟﺏ ﺗﮏ ﮨﻡ ﺁپ ﺳﺏ ﮐﻭ ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﭘﺭ ﻗﺎﺋﻝ ﻧﮩﻳں ﮐﺭﺗﮯ ﮐہ ﮨﻡ ﮐہ‬ ‫ﮨﻡ ﻣﺣﺽ ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻥ ﺳﮯ ﮐﭼﻬ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﮨﻳں۔‬ ‫ﺍﺧﺑﺎﺭ ﮐﮯ ﺍﺱ ﺷﻣﺎﺭ)ﺍﺷﻭ( ﻣﻳں ﮨﻡ ﺁپ ﮐﻭ ﺁﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﻓﻳﺷﻥ‬ ‫ڈﻳﺯﺍﺋﻧﺭ‪ ،‬ﺷﻔﻳﻊ ﻗﻳﺱ‪ ،‬ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں‪ ،‬ﺍﻣﻥ ﮐﮯ ﻣﺗﻌﻠﻕ ﮐﺗﺎﺏ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے‬ ‫ﻣﻳں‪ ،‬ﮐﺳﯽ ﮐﻭ ﮔﻠﮯ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺿﺭﻭﺭﺕ‪ /‬ﺍﮨﻣﻳﺕ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں‪ ،‬ﺍﭘﻧﮯ‬ ‫ﺟﺫﺑﺎﺕ ﺳﮯ ﻧﻣﮢﻧﮯ ﮐﮯ ﻁﺭﻳﻘﻭں ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﺍﻭﺭ ﻣﺷﮑﻝ ﻭﻗﺕ ﮨﻣﺕ‬ ‫ﺭﮐﻬﻧﮯ ﮐﯽ ﺍﮨﻣﻳﺕ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﻟﮑﻬ ﮐﺭ ﺁپ ﮐﻭ ﻗﺎﺋﻝ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﯽ‬ ‫ﮐﻭﺷﺵ ﮐﺭ ﺭﮨﮯ ﮨﻳں۔ ﮨﻡ ﺍﻳﺗﻬﻧﺯ ﻣﻳں ﺍﻳﺳﮯ ﺭﻳﺳﮢﻭﺭﻧﮢﺱ ﮐﺎ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﺭﺗﮯ‬ ‫ﮨﻳں ﺟﻭ ﮨﻣﺎﺭے ﻣﻣﺎﻟﮏ ﮐﮯ ﮐﻬﺎﻧﻭں ﮐﯽ ﭘﻳﺷﮑﺵ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں ﺍﻭﺭ ﮨﻡ ﺁپ‬ ‫ﮐﻭ ﺗﺟﻭﻳﺯ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں ﮐہ ﺁپ ﮐﻭ ﻭﮨﺎں ﺟﺎ ﮐﺭ ﮐﻭﻧﺳﺎ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﭼﮑﻬﻧﺎ ﭼﺎﮨﺋﮯ۔‬ ‫ﮨﻡ "ﺑﮯ ﮔﻬﺭ ﻟﻭﮔﻭں ﮐﮯ ﺳﻳﮑﻧڈ ﮨﻳﻧڈ ﺑﮏ ﺍﺳﮢﻭﺭ" ﻣﻼﺣﻅہ ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﮐﺎ‬ ‫ﺗﺻﻭﺭ ﺗﺧﻠﻳﻕ ﮐﺭﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺷﺧﺹ ﺳﮯ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﻟﻳﮑﻥ‬ ‫ﺷﺭﻭﻋﺎﺕ‪ ،‬ﮨﻡ ﺻﺣﺎﻓﻳﻭں ﮐﻭ ﻟﮑﻬﮯ ﮔﺋﮯ ﺧﻁ ﺳﮯ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں۔‬ ‫ﭘﯽ۔ ﺍﻳﺱ۔ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻧﻭں ﮐﮯ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﮐﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺭﻳﻥ ﺧﺑﺭﻳں ﮨﻣﻳں‬ ‫ﺍﻓﺳﻭﺩﻩ ﮐﺭ ﺭﮨﯽ ﮨﻳں۔ ﺗﺎﮨﻡ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﮐﮯ ﺍﺱ ﻣﺳﺋﻠﮯ ﮐﮯ ﻣﻭﺍﺩ‪ ،‬ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺗﺭﮐﯽ‬ ‫ﮐﯽ ﺳﺭﺣﺩ ﺍﻭﺭ ﻣﺷﺭﻗﯽ ﺍﻳﺟﻳﺋﻥ ﮐﮯ ﺟﺯﻳﺭﻭں ﻣﻳں ﮨﻭﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﻭﺍﻗﻌﺎﺕ‬ ‫ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﺩﻳﺎ ﮔﻳﺎ ﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺟﺱ ﻧﮯ ﻣﮩﺎﺟﺭﻳﻥ ﮐﻭ ﺳﻳﺎﺳﺕ ﺍﻭﺭ ﻧﺳﻝ‬ ‫ﭘﺭﺳﺗﺎﻧہ ﺣﻣﻠﻭں ﮐﺎ ﻧﺷﺎﻧہ ﺑﻧﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺍﻳﮏ ﺁﻟہ ﮐﺎﺭ ﺑﻧﺎ ﺩﻳﺎ ﮨﮯ۔ ﮨﻣﺎﺭﺍ‬ ‫ﺍﺧﺑﺎﺭ ﺍﻳﺳﮯ ﻏَ ﻳﺭ ُﮔﺭﻳﺯ ﺭﺟﺣﺎﻧﺎﺕ ﮐﺎ ﺟﻭﺍﺏ ﮨﮯ۔‬

‫‪Σ‬‬

‫‪τις συναντήσεις της συντα‬‬‫‪κτικής μας ομάδας, που απο‬‬‫‪τελείται από έφηβους και‬‬ ‫‪νέους πολλών εθνικοτήτων,‬‬ ‫‪σχολιάζουμε συχνά την επι‬‬‫‪καιρότητα γύρω από το προσφυγικό/‬‬ ‫‪μεταναστευτικό ζήτημα. Πολλοί από‬‬ ‫‪εμάς άλλωστε, χρειάστηκε κάποια στιγ‬‬‫‪μή να αλλάξουμε χώρα και οι ειδήσεις‬‬ ‫‪αυτές μάς αφορούν και προσωπικά.‬‬ ‫‪Παθαίνουμε όμως κρίση κάθε φορά‬‬ ‫!”‪που ακούμε για “προσφυγική κρίση‬‬ ‫‪Γιατί η μετακίνησή μας πάνω στο χάρ‬‬‫‪τη πρέπει να ταυτίζεται με κάτι κακό,‬‬

‫ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ‬ ‫ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ‪ ،‬ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ!‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻣﺎ ‪ -‬ﮐﻪ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻠﻴﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺖ ‪ -‬ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ‪ ،‬ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺮک ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺯﻳﺎﺩی ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ "ﺑﺤﺮﺍﻥ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ" ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻳﻢ ﻣﺎ ﺧﻮﺩ ﺩﭼﺎﺭ‬ ‫ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ! ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺭﻭی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﭼﻴﺰ‬ ‫ﺑﺪی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ؟ ﭼﺮﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ‬ ‫ﻣﺎ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﮔﻮﻳﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ً ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭی ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ!‬ ‫ﺑﻠﻪ ‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ .‬ﻭﻟﯽ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻫﻮﻳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﻫﻮﻳﺘﻬﺎی‬ ‫ﺩﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺳﺆﺍﻝ ﻧﮑﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭﺍﻳﻨﺠﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ! ﺑﻪ ﻏﻴﺮﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ ،‬ﻣﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ‪ ،‬ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ‪ ،‬ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ‪ ،‬ﻧﻘﺎﺵ‪ ،‬ﻋﮑﺎﺱ‪ ،‬ﺷﺎﻋﺮ‪ ،‬ﺁﺷﭙﺰ ﺧﻮﺏ ‪ ،‬ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻳﺪ ‪،‬ﺧﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻭ ﻣﺎ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﻨﻴﻢ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﮏ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻌﯽ‬ ‫ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻔﻴﻘﻪ ﻗﻴﺎﺱ ﻳﮏ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻁﺮﺍﺡ ﻣﺪ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺻﻠﺢ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻳﮏ ﭼﻴﺰ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﮐﻨﺎﺭ‬ ‫ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺎ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﮑﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺗﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻏﺬﺍﻫﺎﻳﯽ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽ ﺩﻫﻴﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﭼﻪ ﻏﺬﺍﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮﻭﺷﯽ‬ ‫ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺩﺳﺖ ﺩﻭﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ‬ ‫‪،‬ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﺪﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪،‬ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺍی ﺑﺮﺍی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺖ ‪ :‬ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﻣﺎ‬ ‫ﺭﺍ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﺤﺘﻮﺍی ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪،‬ﻗﺒﻞ ﺍﺯ‬ ‫ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﻣﺮﺯ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﻭ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﻭ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﺍژﻩ ﺷﺮﻗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ‪،‬ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭی ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﻫﺪﻑ‬ ‫ﺣﻤﻼﺕ ﻧﮋﺍﺩ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ‪ .‬ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ‬ ‫‪،‬ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺮﺍﻳﺸﺎﺕ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻫﺮﺍﺳﯽ ﺍﺳﺖ ‪.‬‬


4

ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

Της ΜΑΧΝΤΙΆ ΧΟΣΣΑΪΝΊ

Χ

αίρετε! Είμαι ένα από τα θέματα για τα οποία έχετε γράψει χιλιάδες άρθρα μέσα στην τελευταία πενταετία. Μετά τους πολιτικούς, έχετε παίξει και εσείς σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Με αναγνωρίσατε; Να σας θυμίσω τον σημαντικό ρόλο που έχετε παίξει στη ζωή μου από το 2015 και μετά. Θυμάστε τη φωτογραφία του άψυχου παιδιού στην παραλία; Μια δυνατή φωτογραφία, έπειτα από τη δημοσίευση της οποίας ο κόσμος συνειδητοποίησε πόσο σημαντικό είναι να είναι ανοιχτά τα σύνορα. Πιστεύετε στη δύναμη της πένας σας; Πιστεύετε στη δύναμη της φωτογραφίας που είναι αποθηκευμένη στην κάρτα μνήμης σας; Ναι, είμαι αυτή για την οποία γράφετε τόσες ειδήσεις. Παρατηρώ την επίδρασή τους στην καθημερινή μου ζωή. Θέλετε να μάθετε πώς επηρεάζουν αυτές οι ειδήσεις τη ζωή μου; Για παράδειγμα, εσείς μιλάτε για «πλημμύρα μεταναστών» και για «προσφυγική κρίση». Οταν αυτές οι φράσεις είναι στα άρθρα σας, δεν ξέρετε τι μου προκαλείτε. Ο κόσμος μισεί την πλημμύρα, γιατί ξέρει ότι είναι καταστροφή. Ο

Ανοιχτή επιστολή προς τους κόσμος φοβάται την κρίση και νιώθει ανασφάλεια. Να ξέρετε ότι, είτε το θέλετε είτε όχι (αυτό εσείς το ξέρετε καλύτερα), με τη δημοσίευση των άρθρων σας ο κόσμος αρχίζει να φοβάται εμάς τους πρόσφυγες ή να μας μισεί, όπως μισεί την πλημμύρα και την κρίση. Και ακόμα μία ερώτηση: Γιατί πολλοί δημοσιογράφοι παρουσιάζετε τους πρόσφυγες σαν καταπιεσμένα, ταλαιπωρημένα και αβοήθητα άτομα; Ως ένα βαθμό αυτή η περιγραφή είναι αποδεκτή. Αλλά όχι και να τη βλέπουμε καθημερινά! Είναι κάποια επίκληση στο συναίσθημα; Αν είναι γι' αυτό, τότε ως πρόσφυγας σας λέω ότι δεν χρειαζόμαστε οίκτο, αλλά κατανόηση. Ο κόσμος έχει ανάγκη να μάθει την αλήθεια. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που είδα μπροστά στα μάτια μου: Μια γυναίκα με μαντίλα καθόταν στη γωνία του camp και είχε αγκαλιάσει τα γόνατά της. Ενας φωτορεπόρτερ θεώρησε ότι αυτή η εικόνα εξηγούσε πολύ καλά την κατάσταση των προσφύγων. Είδε από την οπτική του γωνία ότι η γυναίκα είχε σκύψει στα γόνατά της και

By MAHDIA HOSSAINI

H

Μάρτιος 2020

ello! I am one of the victims about whom you have written thousands of articles in the last five years. Apart from politicians, you too have played an important role in my life. Have you realised who I am? Let me remind you of the significant part you have played in my life since 2015. Do you remember the photograph of the dead child on the beach? A powerful image, and after its publication people realised how important it was to have open borders. Do you believe in the power of the pen? Do you believe in the power of the photograph stored in your memory card? Yes, I am the one about whom you write so many news stories. I observe their effect on my daily life. Would you like to know what this effect is? For example, you write about “a flood of migrants” and “the refugee crisis”.

έκλαιγε - μια εικόνα που θα επηρέαζε κάθε θεατή. Εγώ πήγα πιο κοντά και είδα μιαν άλλη εικόνα. Είδα το χαμογελαστό πρόσωπο της γυναίκας. Πράγματι, είχε σκύψει στην οθόνη του κινητού της για να φιλήσει το πρόσωπο του παιδιού της και να του δώσει τα καλά νέα ότι την επόμενη εβδομάδα θα ήταν πάλι μαζί. Σκέφτηκα «μακάρι να τραβούσε και μια φωτογραφία από μπροστά!». Η πρώτη εικόνα δεν είχε κανένα μήνυμα, παρά μόνο την κούραση και την εξάντληση. Ομως η δεύτερη εικόνα είχε ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Ελάτε πιο κοντά και θα δείτε καλύτερα την πραγματικότητα! Αν ο φωτογράφος ερχόταν λίγο πιο κοντά, θα μπορούσε να καταγράψει τα χαρούμενα μάτια της και το φιλί που έστελνε η μητέρα στο παιδί, στην οθόνη του κινητού. Ο κόσμος μάς γνωρίζει μέσα από τον φακό της φωτογραφικής σας μηχανής και μέσα από κάθε λέξη των άρθρων σας. Δεν θα ήθελα άλλοι δημοσιογράφοι να έχουν την κατάληξη του Κέβιν Κάρτερ, του φωτογράφου που έβγαλε τη γνωστή φωτογραφία με το παιδί και τον γύπα.

Οι σημερινές κοινωνίες, όχι μόνο η κοινωνία των προσφύγων, αλλά όλων των ανθρώπων, έχουν ανάγκη από ελπίδα. Αυτές οι ειδήσεις, ανάμεσα στις άλλες, τις άσχημες, μπορούν στις μέρες μας να κρατήσουν αναμμένη τη φλόγα της ελπίδας Εκείνος επηρεάστηκε τόσο από τον σχολιασμό που έγινε για τη φωτογραφία, που υπέφερε από κατάθλιψη και αυτοκτόνησε. Αν όμως είχε πλησιάσει περισσότερο, όχι μόνο θα είχε σώσει το

παιδί, αλλά θα είχε σωθεί και ο ίδιος. Ελάτε πιο κοντά και μη φοβάστε! Σε εσάς απευθύνομαι, που κάνετε τόσο δρόμο ώς τη Μόρια για να δείξετε την κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί, για να δεί-

An open letter to Journalists When these phrases appear in your articles, do you know what they mean for me? People hate floods because they consider them to be catastrophic. People hate crises because they feel unsafe. You need to be aware that whether you like it or not (and only you know if you do), the publication of such articles makes people start to fear us, refugees, or even to hate us, the way they hate floods and crises. And one more question: Why do so many of you journalists portray refugees as oppressed, long-suffering and helpless individuals? It’s an acceptable description up to a point, but we don’t want to read it every day. Are you appealing to people’s emotions? If that’s the case, then as a refugee let me tell you that we don’t need pity, we need understanding. People need to learn the truth. Let me give you an example that I

saw with my own eyes. A woman wearing a headscarf was sitting in one corner of the camp, hugging her knees. A photojournalist decided that the scene illustrated the refugee situation extremely well. As far as he could see, the woman was bent over her knees and was crying – something that would move any viewer. I went closer and saw something quite different. I saw the woman’s smiling face. She had indeed bent over, but onto the screen of her mobile phone in order to kiss the face of her child and to pass on the good news that they would be reunited the following week. “I wish he had taken another photograph from the front!” I thought to myself. The first scene had no other message than tiredness and exhaustion, whereas the message of the second scene would have been one of huge optimism.

Come closer and it will be easier to see the truth! If the photographer had gone just a little closer he could have recorded the joy in her eyes and the kiss sent by a mother to her child on the screen of a phone. The world knows about us only through the lens of your cameras and the words in your articles. I wouldn’t want other journalists to end up like Kevin Carter, the photographer who took the famous photo of the child and the vulture. He was so affected by the comments made about that photograph, that he became depressed and committed suicide. However, if he had got closer, he would have not only saved the child, but also himself. Come closer and don’t be afraid. I’m talking to those of you who travel all the way to Moria camp in order to show how critical the situation has become, and to describe the mounds of rubbish, the so-called


‫‪5‬‬

‫‪ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ‬‬

‫ﻧﺎﻣﻪ ﺍی ﺑﻪ ﻳﮏ ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭ‬ ‫ﺍی ﺑﻪ ﻳﮏ ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭ‬ ‫ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ‬

‫ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭی ﺑﺎﻻﺧﺭﻩ ﻫﻔﺗﻪ ﺑﻌﺩ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﺩ ‪.‬ﺑﺎ‬ ‫ﺧﻭﺩﻡ ﮔﻔﺗﻡ ﮐﺎﺵ ﻋﮑﺳﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺑﺭﻭ ﻫﻡ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﺩ ‪.‬ﺍﻭﻟﻳﻥ ﻋﮑﺱ ﭘﻳﺎﻣﯽ ﺟﺯ ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﺩﮔﯽ‬ ‫ﻧﺩﺍﺷﺕ ﻭ ﻋﮑﺱ ﺩﻭﻡ ﭘﻳﺎﻣﯽ ﺳﺭﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻣﻳﺩ ﺩﺍﺷﺕ‬

‫‪δημοσιογράφους‬‬ ‫‪πη; Ρωτήσατε για το ζευγάρι που μετά‬‬ ‫‪από 17 χρόνια βίωσε πώς είναι να εί‬‬‫‪σαι γονιός; Φέρατε καλά νέα στον κό‬‬‫‪σμο που ζει στη Μόρια; Τους δείξατε‬‬ ‫‪τη φωτογραφία της οικογένειας που‬‬ ‫‪τον προηγούμενο μήνα γλίτωσε από‬‬ ‫‪τη Μόρια και πήγε στην Αθήνα; Τους‬‬ ‫‪είπατε ότι αυτή η κόλαση κάποτε τε‬‬‫‪λειώνει; Τους είπατε ότι ξέρετε πολύ‬‬ ‫‪κόσμο που σε αυτή την κόλαση παρέ‬‬‫‪μεινε δυνατός και αισιόδοξος ή μόνο‬‬ ‫‪τους υπενθυμίζατε ότι εδώ είναι κό‬‬‫‪λαση; Δεν χρειάζεται να τους το υπεν‬‬‫‪θυμίζετε. Χρειάζεται να θυμούνται ότι‬‬ ‫‪αυτή η κατάσταση δεν διαρκεί για πά‬‬‫‪ντα. Πάντα γράφατε για τις φασιστικές‬‬ ‫‪επιθέσεις. Αλλά γιατί δεν είπατε για‬‬ ‫‪τον άνθρωπο που όταν γνώρισε έναν‬‬ ‫‪πρόσφυγα και άκουσε τις ιστορίες του,‬‬ ‫‪αποφάσισε να απομακρυνθεί από τις‬‬ ‫;‪φασιστικές ομάδες‬‬ ‫‪Σας παρακαλώ να δημοσιεύετε αυ‬‬‫‪τές τις ειδήσεις, ακόμα κι αν είναι μία‬‬ ‫‪πρόταση, ακόμα κι αν είναι λίγες. Μη‬‬ ‫‪φοβάστε ότι αυτές οι ειδήσεις δεν θα‬‬ ‫‪διαδοθούν. Οι σημερινές κοινωνίες,‬‬ ‫‪όχι μόνο η κοινωνία των προσφύγων,‬‬ ‫‪αλλά όλων των ανθρώπων, έχουν‬‬ ‫‪ανάγκη από ελπίδα. Αυτές οι ειδήσεις,‬‬ ‫‪ανάμεσα στις άλλες, τις άσχημες, μπο‬‬‫‪ρούν στις μέρες μας να κρατήσουν‬‬ ‫‪αναμμένη τη φλόγα της ελπίδας.‬‬ ‫‪Με εκτίμηση‬‬

‫‪end to this hell? Did you tell them‬‬ ‫‪that you know a lot of people who‬‬ ‫‪remained strong and optimistic‬‬ ‫‪inside this hell, or did you simply‬‬ ‫‪remind them that it is a hell? You‬‬ ‫‪don’t need to remind them. What‬‬ ‫‪they need to remember is that this‬‬ ‫‪situation won’t last forever. You‬‬ ‫‪are always writing about attacks‬‬ ‫‪from fascists. But why didn’t you‬‬ ‫‪also tell the story of the man who‬‬ ‫‪left a fascist group when he got‬‬ ‫‪to know a refugee and heard his‬‬ ‫?‪story‬‬ ‫‪I implore you to publish this‬‬ ‫‪kind of news, even if it does not‬‬ ‫‪happen very often, even if you just‬‬ ‫‪write one sentence. Don’t worry‬‬ ‫‪that this news won’t spread. So‬‬‫‪ciety today needs hope, and I‬‬ ‫‪mean all human society, not just‬‬ ‫‪refugees. Telling these stories‬‬ ‫‪amongst so much other unpleas‬‬‫‪ant news is what keeps the flame‬‬ ‫‪of hope alive today.‬‬ ‫‪Yours sincerely‬‬

‫‪PHOTO BY ELIAS SHARIFI‬‬

‫ﺑﺎ ﺳﻼﻡ‬ ‫ﻣﻥ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﻫﺯﺍﺭﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍی ﻫﺳﺗﻡ‬ ‫ﮐﻪ ﺩﺭ ﻁﯽ ﺍﻳﻥ ‪ ۵‬ﺳﺎﻝ ﻧﻭﺷﺗﻪ ﺍﻳﺩ ﻭ ﺷﻣﺎ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ‬ ‫ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻫﺳﺗﻳﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺳﻳﺎﺳﺗﻣﺩﺍﺭﺍﻥ ﻣﻬﻣﺗﺭﻳﻥ‬ ‫ﻧﻘﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﻥ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻳﮑﻧﻳﺩ ‪.‬ﺷﻧﺎﺧﺗﻳﺩ ﻣﺭﺍ؟!‬ ‫ﻧﻘﺵ ﻣﻬﻣﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ ۲۰۱۵‬ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻣﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭی ﻣﻳﮑﻧﻡ ‪،‬ﻋﮑﺱ ﺑﯽ ﺟﺎﻥ ﮐﻭﺩک ﮐﺭﺩ‬ ‫ﺑﺭ ﻟﺏ ﺩﺭﻳﺎ ! ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭﺩﻳﺩ؟ﻋﮑﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﺩﻧﻳﺎ ﻣﺭﺯﻫﺎی ﺑﺎﺯ ﺭﺍ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﮐﺭﺩ ‪.‬ﺑﻪ ﻗﺩﺭﺕ ﻗﻠﻡ‬ ‫ﺧﻭﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻳﺩ ؟ ﺑﻪ ﻗﺩﺭﺕ ﺗﺻﻭﻳﺭی ﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻓﻅﻪ ﺩﻭﺭﺑﻳﻧﺗﺎﻥ ﺛﺑﺕ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻳﺩ ؟‬ ‫ﺁﺭی ﻣﻥ ﻫﻣﺎﻧﯽ ﻫﺳﺗﻡ ﮐﻪ ﮐﻠﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻣﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺷﻣﺎ‬ ‫ﺿﺑﻁ ﻭ ﻧﺷﺭ ﻣﻳﮑﻧﻳﺩ ﻣﻥ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ‬ ‫ﺭﻭﺯﻣﺭﻩ ﺍﻡ ﻣﯽ ﺑﻳﻧﻡ‪.‬ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﺑﺩﺍﻧﻳﺩ ﭼﮕﻭﻧﻪ‬ ‫ﺍﺧﺑﺎﺭ ﺷﻣﺎ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﺭﺍ ﺗﺣﺕ ﺗﺎﺛﻳﺭ ﻣﯽ ﮔﺫﺍﺭﺩ؟ ﺑﻪ‬ ‫ﻁﻭﺭ ﻣﺛﺎﻝ‪،‬ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﺧﺑﺎﺭﺗﺎﻥ ﺑﻳﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ ﺳﻳﻝ‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻭ ﺑﺣﺭﺍﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ‪.‬ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺍﻳﻥ‬ ‫ﮐﻠﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺗﻳﺗﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻳﺗﺎﻥ ﻣﻳﮑﻧﻳﺩ ﻧﻣﯽ ﺩﺍﻧﻳﺩ ﮐﻪ‬ ‫ﭼﻪ ﺑﺭ ﺳﺭ ﻣﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻳﺩ ‪.‬ﻣﺭﺩﻡ ﺍﺯ ﺳﻳﻝ ﻣﺗﻧﻔﺭﻧﺩ‬ ‫‪،‬ﺯﻳﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺭﺍﺑﻳﻬﺎی ﺑﻌﺩ ﺁﻥ ﺁﮔﺎﻩ ﻫﺳﺗﻧﺩ ‪.‬ﻣﺭﺩﻡ ﺍﺯ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﮔﺭﻓﺗﻥ ﺩﺭ ﺑﺣﺭﺍﻥ ﻭﺣﺷﺕ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﻭ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻧﺎ‬ ‫ﺍﻣﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ‪،‬ﭘﺱ ﺍﻳﻥ ﺭﺍ ﺑﺩﺍﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺧﻭﺍﺳﺗﻪ‬ ‫ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻭﺍﺳﺗﻪ)ﺍﻳﻥ ﺭﺍ ﺷﻣﺎ ﺑﻬﺗﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻳﺩ( ﺑﺭﺍی‬ ‫ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﻥ ﺩﻳﺩﻩ ﺷﻭﺩ‪،‬ﺑﺎﻋﺙ ﻣﯽ ﺷﻭﻳﺩ ﻣﺭﺩﻡ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺑﺗﺭﺳﻧﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺗﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﺗﻧﻔﺭ‬ ‫ﺷﻭﻧﺩ ‪.‬ﻣﺛﻝ ﺗﻧﻔﺭ ﻣﺭﺩﻡ ﺍﺯ ﺳﻳﻝ ﻭ ﺍﺯ ﻗﺭﺍﺭ ﮔﺭﻓﺗﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺣﺭﺍﻥ ‪.‬ﻳﮏ ﺳﻭﺍﻝ‪،‬ﭼﺭﺍ ﺍﮐﺛﺭ ﺷﻣﺎ ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﺍﺻﺭﺍﺭ ﺩﺍﺭﻳﺩ ﭼﻬﺭﻩ ﺍی ﻣﻅﻠﻭﻡ ﻭ ﮔﺭﻓﺗﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﺩﺭﻣﺎﻧﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﻫﻳﺩ ؟ ﺗﺎ ﺣﺩی ﺍﻳﻥ‬ ‫ﺗﺻﻭﻳﺭ ﻗﺎﺑﻝ ﻗﺑﻭﻝ ﺍﺳﺕ ﻧﻪ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﻫﺭ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺷﺎﻫﺩ ﺍﻳﻥ ﺗﺻﺎﻭﻳﺭ ﺑﺎﺷﻳﻡ ‪.‬ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻥ ﺭﻭﺷﯽ ﺑﺭﺍی‬ ‫ﺑﺭﺍﻧﮕﻳﺧﺗﻥ ﺍﺣﺳﺎﺳﺎﺕ ﻣﺭﺩﻡ ﺍﺳﺕ؟ ﺍﮔﺭ ﺑﻧﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ‬ ‫ﺩﻟﻳﻝ ﺑﺎﺷﺩ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻳﮏ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﻣﯽ ﮔﻭﻳﻡ ﮐﻪ ﻣﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻟﺳﻭﺯی ﻧﻪ ‪،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺩﺭک ﻭ ﻓﻬﻣﻳﺩﻥ ﻧﻳﺎﺯ‬ ‫ﺩﺍﺭﻳﻡ ‪.‬‬ ‫ﻣﺭﺩﻡ ﻧﻳﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﻳﺕ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺩﺍﻧﻧﺩ‪ .‬ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ‬ ‫ﺭﺍ ﻣﺛﺎﻝ ﻣﻳﺯﻧﻡ ﮐﻪ ﺧﻭﺩ ﺷﺎﻫﺩ ﺁﻥ ﺑﻭﺩﻡ ‪.‬ﺯﻧﯽ ﺩﺭ‬ ‫ﮔﻭﺷﻪ ﺍی ﺍﺯ ﮐﻣپ ﺣﺟﺎﺑﯽ ﺑﺭ ﺳﺭ ﺩﺍﺷﺕ ﻭ‬ ‫ﺯﺍﻧﻭﻫﺎﻳﺵ ﺭﺍ ﺑﻐﻝ ﮐﺭﺩﻩ ﺑﻭﺩ ‪،‬ﻋﮑﺎﺱ ﺧﺑﺭی ﮔﻔﺕ‬ ‫ﺍﻳﻥ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺩﻫﻧﺩﻩ ﺑﺭﺍی ﺷﺭﺍﻳﻁ‬ ‫ﻳﮏ ﺯﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺑﺎﺷﺩ ‪.‬ﺯﻥ ﺍﺯ ﺯﺍﻭﻳﻪ ی ﺩﻳﺩ ﻋﮑﺎﺱ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺗﯽ ﺧﻡ ﺷﺩﻩ ﺭﻭی ﺯﺍﻧﻭﻫﺎﻳﺵ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﮔﻭﻳﯽ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺭﻳﻪ ﺍﺳﺕ ‪،‬ﻋﮑﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﺭ ﺑﻳﻧﻧﺩﻩ ﺍی ﺭﺍ‬ ‫ﻣﺗﺎﺛﺭ ﻣﯽ ﮐﺭﺩ ‪.‬ﮐﻣﯽ ﻧﺯﺩﻳﮏ ﺗﺭ ﺭﻓﺗﻡ ‪،‬ﺻﺣﻧﻪ ی‬ ‫ﺩﻳﮕﺭی ﺩﻳﺩﻡ ‪،‬ﭼﻬﺭﻩ ی ﺧﻧﺩﺍﻥ ﺯﻥ ﺭﺍ ! ﺁﺭی ‪،‬ﺍﻭ‬ ‫ﺑﺭ ﺻﻔﺣﻪ ﮔﻭﺷﯽ ﺧﻭﺩ ﺧﻡ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ ﺗﺎ ﺻﻭﺭﺕ‬ ‫ﻓﺭﺯﻧﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﺑﻭﺳﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻳﻥ ﻣژﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺩﻫﺩ ﮐﻪ‬

‫ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭی ﺑﺎﻻﺧﺭﻩ ﻫﻔﺗﻪ ﺑﻌﺩ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﺩ ‪.‬ﺑﺎ‬ ‫ﺧﻭﺩﻡ ﮔﻔﺗﻡ ﮐﺎﺵ ﻋﮑﺳﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺑﺭﻭ ﻫﻡ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﺩ ‪.‬ﺍﻭﻟﻳﻥ ﻋﮑﺱ ﭘﻳﺎﻣﯽ ﺟﺯ ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﺩﮔﯽ‬ ‫ﻧﺩﺍﺷﺕ ﻭ ﻋﮑﺱ ﺩﻭﻡ ﭘﻳﺎﻣﯽ ﺳﺭﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻣﻳﺩ ﺩﺍﺷﺕ‬ ‫‪ .‬ﻫﻣﻳﻥ ﺣﺎﻻ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ ﻭ ﮐﻣﯽ ﻧﺯﺩﻳﮑﺗﺭ ﺑﻳﺎﻳﻳﺩ‬ ‫ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻳﺗﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻬﺗﺭ ﺑﺑﻳﻧﻳﺩ ‪.‬ﺍﮔﺭ ﺁﻥ ﻋﮑﺎﺱ ﻓﻘﻁ ﭼﻧﺩ‬ ‫ﻗﺩﻣﯽ ﻧﺯﺩﻳﮑﺗﺭ ﻣﯽ ﺁﻣﺩ ﺩﻭ ﭼﺷﻡ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﺻﻭﻳﺭ‬ ‫ﺑﻭﺳﻪ ی ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺭ ﮔﻭﻧﻪ ی ﻓﺭﺯﻧﺩ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﺻﻔﺣﻪ‬ ‫ﻣﻭﺑﺎﻳﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺻﻭﻳﺭ ﻣﯽ ﮐﺷﻳﺩ‪ .‬ﻓﻘﻁ ﻟﺣﻅﻪ ﺍی‬ ‫ﺗﺻﻭﺭ ﮐﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﻣﺭﺩﻡ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﭼﻪ ﺩﻭﺭﺑﻳﻥ ﺷﻣﺎ‬ ‫ﻭ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻠﻣﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﻧﺩ ‪ .‬ﺍﻳﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﻭﻳﻡ ﭼﻭﻥ ﻧﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻡ‬ ‫ﻋﮑﺎﺳﺎﻥ ﺧﺑﺭی ﺑﻳﺷﺗﺭی ﺑﻪ ﺳﺭﮔﺫﺷﺕ ﮐﻭﻳﻥ‬ ‫ﮐﺎﺭﺗﺭ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﻭﻧﺩ ‪،‬ﻋﮑﺎﺱ ﻋﮑﺱ ﻣﻌﺭﻭﻑ ﮐﻭﺩک‬ ‫ﻭ ﻻﺷﺧﻭﺭ ! ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺣﺕ ﺗﺎﺛﻳﺭ ﺑﺎﺯﺗﺎﺑﻬﺎی‬ ‫ﻣﺗﻌﺩﺩی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻋﮑﺱ ﺷﺩ‪ ،‬ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻓﺳﺭﺩﮔﯽ ﺷﺩ‬ ‫ﻭ ﺧﻭﺩﮐﺷﯽ ﮐﺭﺩ ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺭ ﻓﻘﻁ ﭼﻧﺩ ﻗﺩﻣﯽ‬ ‫ﻧﺯﺩﻳﮑﺗﺭ ﻣﯽ ﺭﻓﺕ ‪،‬ﺍﻭ ﻧﻪ ﺗﻧﻬﺎ ﮐﻭﺩک ﺭﺍ ﻧﺟﺎﺕ‬ ‫ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻭﺩ ﻧﻳﺯ ﻧﺟﺎﺕ ﻳﺎﻓﺗﻪ ﺑﻭﺩ ‪.‬ﮐﻣﯽ‬ ‫ﻧﺯﺩﻳﮑﺗﺭ ﺑﻳﺎﻳﻳﺩ ﻭ ﻧﺗﺭﺳﻳﺩ ‪ .‬ﺭﻭی ﺳﺧﻧﻡ ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺳﺕ‬ ‫ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍی ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﻳﻣﺎﻳﻳﺩ ﺗﺎ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻭﺭﻳﺎ‬ ‫ﺑﺭﺳﺎﻧﻳﺩ ‪،‬ﺑﺭﺍی ﻧﺷﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﻭﺧﻳﻡ ‪،‬ﺑﺭﺍی‬ ‫ﻧﺷﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺍﻧﺑﺎﺷﺗﻪ ﺷﺩﻩ ‪،‬ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺻﻭﻳﺭ‬ ‫ﮐﺷﻳﺩﻥ ﺳﺭﻭﻳﺳﻬﺎی ﺑﻪ ﺍﺻﻁﻼﺡ ﺑﻬﺩﺍﺷﺗﯽ ﻳﺎ‬ ‫ﮐﻭﺩﮐﺎﻧﯽ ﺑﺩﻭﻥ ﻟﺑﺎﺱ ﻭ ﺯﻧﯽ ﮔﺭﻳﺎﻥ !‬ ‫ﺁﻳﺎ ﺑﺩﻧﺑﺎﻝ ﻋﺷﻘﯽ ﻧﻭﭘﺎ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﻳﺎ ﮔﺷﺗﻳﺩ ؟‬ ‫ﭘﺭﺱ ﻭ ﺟﻭ ﮐﺭﺩﻳﺩ ﺑﺭﺍی ﭘﻳﺩﺍ ﮐﺭﺩﻥ ﺯﻭﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺩ‬ ‫ﺍﺯ ‪ ۱۷‬ﺳﺎﻝ ‪،‬ﺑﺭﺍی ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺑﺎﺭ ﻁﻌﻡ ﭘﺩﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ‬ ‫ﺷﺩﻥ ﺭﺍ ﭼﺷﻳﺩﻧﺩ ؟ﺁﻳﺎ ﺑﺭﺍی ﻣﺭﺩﻡ ﻣﻭﺭﻳﺎ ﺣﺎﻣﻝ‬ ‫ﺧﺑﺭﻫﺎی ﺧﻭﺏ ﺑﻭﺩﻩ ﺍﻳﺩ ؟ ﺁﻳﺎ ﺗﺻﻭﻳﺭی ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ‬ ‫ﺍی ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﻳﺵ ﺍﺯﻣﻭﺭﻳﺎ ﻧﺟﺎﺕ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﺭﺩﻧﺩ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﺗﻥ ﺁﻣﺩﻧﺩ ‪،‬ﺑﺭﺩﻳﺩ ؟ ﺑﺭﺍﻳﺷﺎﻥ ﻧﮕﻔﺗﻳﺩ ﺑﺎﻻﺧﺭﻩ ﺍﻳﻥ‬ ‫ﺟﻬﻧﻡ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ ‪.‬ﻧﮕﻔﺗﻳﺩ ﮐﻪ ﻣﺭﺩﻡ ﺯﻳﺎﺩی ﺭﺍ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﻳﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻣﻳﻥ ﺟﻬﻧﻡ ﻗﻭی ﻭ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭ ﻣﺎﻧﺩﻧﺩ‬ ‫‪.‬ﻳﺎ ﻧﻪ ‪،‬ﻓﻘﻁ ﻣﺩﺍﻡ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭی ﮐﺭﺩﻳﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻧﺟﺎ‬ ‫ﺟﻬﻧﻡ ﺍﺳﺕ ! ﻫﺭ ﭼﻧﺩ ﻧﻳﺎﺯی ﺑﻪ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭی ﻧﺑﻭﺩ‪،‬ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻧﻳﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﺑﺩﺍﻧﻧﺩ ﻫﻳﭻ ﭼﻳﺯ ﺛﺎﺑﺗﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﻧﻳﺎ‬ ‫ﻭﺟﻭﺩ ﻧﺩﺍﺭﺩ ! ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﺯ ﺣﻣﻼﺕ ﻓﺎﺷﻳﺳﺗﯽ ﮔﻔﺗﻪ ﺍﻳﺩ‬ ‫‪،‬ﺍﻣﺎ ﭼﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﺭﺩی ﻧﮕﻔﺗﻳﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺁﺷﻧﺎ ﺷﺩﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﻳﮏ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﻭ ﺷﻧﻳﺩﻥ ﺩﺍﺳﺗﺎﻧﺵ ‪،‬ﺗﺻﻣﻳﻡ ﮔﺭﻓﺕ ﺍﺯ‬ ‫ﮔﺭﻭﻫﻬﺎی ﻓﺎﺷﻳﺳﺗﯽ ﺟﺩﺍ ﺷﻭﺩ ؟‬ ‫ﺧﻭﺍﻫﺵ ﻣﯽ ﮐﻧﻡ ﺍﻳﻥ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﻧﺗﺷﺭ ﮐﻧﻳﺩ ﺣﺗﯽ‬ ‫ﺩﺭ ﻏﺎﻟﺏ ﻳﮏ ﺟﻣﻠﻪ ‪،‬ﺣﺗﯽ ﺍﮔﺭ ﻧﺳﺑﺕ ﺁﻥ ﻳﮏ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺯﺍﺭ ﺑﺎﺷﺩ ‪.‬ﻧﺗﺭﺳﻳﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﺍﻭﺝ‬ ‫ﻧﮕﻳﺭﺩ ‪.‬ﺑﺩﺍﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﺟﻭﺍﻣﻊ ﺍﻣﺭﻭﺯی ‪،‬ﻧﻪ ﺗﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻧﺳﺎﻧﻬﺎ ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻣﻳﺩ ﺩﺍﺭﻧﺩ‬ ‫‪،‬ﺍﻳﻥ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﻧﺎﮔﻭﺍﺭ ﻭ ﻭﺣﺷﺗﻧﺎک ﺍﻳﻥ‬ ‫ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺷﻌﻠﻪ ﺍﻣﻳﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ‬

‫‪Μάρτιος 2020‬‬

‫‪ξετε τα συσσωρευμένα σκουπίδια ή να‬‬ ‫‪φωτογραφίσετε τις επονομαζόμενες‬‬ ‫‪υγειονομικές υπηρεσίες ή τα παιδιά‬‬ ‫‪που δεν έχουν ρούχα και τη γυναίκα‬‬ ‫‪που κλαίει.‬‬ ‫‪Αναζητήσατε στη Μόρια την αγά-‬‬

‫''‪''Starving child and vulture‬‬ ‫‪by Kevin Carter‬‬

‫‪hygiene services, the children who‬‬ ‫‪have no clothes or the woman who‬‬ ‫‪is crying.‬‬ ‫?‪Did you look for love in Moria‬‬ ‫‪Did you ask the couple that 17‬‬ ‫‪years on, has learnt what it is like‬‬ ‫‪to be a parent? Did you bring good‬‬ ‫‪news to Moria’s inhabitants? Did‬‬ ‫‪you show them the photograph‬‬ ‫‪of the family that left Moria one‬‬ ‫?‪month ago and went to Athens‬‬ ‫‪Did you tell them that there is an‬‬


ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

‫ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ‬ ‫ﻗﺩ ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ‬ ‫ﻻﺣﺗﺿﺎﻥ ﺍﻻﺧﺗﻼﻑ‬

‫ﺑﻘﻠﻡ ﻣﺎﺭﻳﺎﻧﺎ ﺳﺑﻳﻠﻳﻭﺗﺎﻛﻲ‬

" ‫ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺷﺎﻫﺩﺕ ﺍﻟﻣﺳﺭﺣﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ‬ ‫ﺃﺳﺗﻳﻘﻅ ﻳﺎ ﻓﺎﺳﻳﻠﻲ " ﻭﻫﻲ ﻣﻠﻬﻣﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻳﻠﻡ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻲ‬ ‫ ﺍﻟﺷﻲء ﺍﻟﺫﻱ ﺷﺩ ﺍﻧﺗﺑﺎﻫﻲ‬،‫ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﻣﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺎﻭﻟﻭﺍ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺭﺽ‬ .‫ﺗﻭﺻﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻳﻧﺎ‬ ‫ ﻛﻝ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻘﺭﻳﺑﻳﻥ ﻣﻥ‬،‫ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺭﺣﻳﺔ‬ ‫ ﻭﻫﻭ ﺑﻁﻝ‬،‫ﻓﺎﺳﻳﻠﻲ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺟﺎﺏ ﺗﺎﻡ ﺑﻪ‬ ‫ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ‬،‫ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻳﻌﺗﺑﺭﻭﻧﻪ ﺭﺟﻝ ﺫﻭ ﺃﻫﻣﻳﺔ‬،‫ﺍﻟﻘﺻﺔ‬ ‫ﻧﻔﺳﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺑﻬﻡ ﻣﻌﺎﺭﺽ‬ ‫ ﻟﻛﻥ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻛﺳﺏ ﺯﻭﺝ‬.‫ﻟﻬﻡ ﺑﺳﺑﺏ ﺁﺭﺍﺋﻬﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ‬ ‫ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻥ‬۱۸۰ ‫ﺃﺧﺗﻪ ﺍﻟﻳﺎﻧﺻﻳﺏ ﻛﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﺣﻭﻟﺕ‬ ‫ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻵﺭﺍء ﻭﺍﻻﻋﺗﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺇﻻ‬ ‫ﻓﺎﺳﻳﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺗﻘﺩﺍﺗﻪ ﻭﺁﺭﺍﺋﻪ ﻭﺃﺻﺑﺢ ﻫﻭ‬ ‫ ﻧﺭﻯ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ‬.‫ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﻋﻠﻳﻪ‬ ‫ ﻭﻳﺑﻘﻰ‬،‫ﺍﻟﻘﺻﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻐﻳﺽ ﻭﻣﻧﺎﻓﻕ ﻭﻣﺎﺩﻱ‬ ‫ﻓﺎﺳﻳﻠﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻌﺎﻗﻝ ﺍﻟﺭﺻﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﺑﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺑﺎﺩﺋﻪ ﻷﻧﻪ ﺃﻅﻬﺭ ﻋﺩﻡ ﻗﺑﻭﻟﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﻔﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ‬ ‫ ﺃﺻﺑﺢ‬.‫ﺃﺻﺎﺑﺕ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﻭﺃﺻﺩﻗﺎﺋﻪ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﻣﺂﻝ‬ ‫ﺑﺳﺑﺏ ﺍﺧﺗﻼﻓﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ‬ ‫ﺑﺎﻹﺻﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻪ ﻏﺭﻳﺏ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﻘﻲ ﻭﻳﻧﺗﻬﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻟﺣﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﻳﺻﺑﺢ ﻣﺣﺟﻭﺯﺍ ﻓﻲ ﻣﺻﺣﺔ ﻟﻸﻣﺭﺍﺽ‬ .‫ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ‬ ،‫ﺣﻳﺙ ﻛﻧﺕ ﺃﻓﻛﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﻌﻣﻳﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣﻝ‬ ‫ﺍﻟﺷﻲء ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻔﺕ ﺍﻧﺗﺑﺎﻫﻲ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻟﻔﺕ ﺍﻧﺗﺑﺎﻫﻲ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺻﻔﻪ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺭﺣﻲ ﻳﻧﻁﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﻳﺎء‬ ‫ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬،‫ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻣﺭ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ‬ ‫ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺍﻟﻣﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺑﺗﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﻛﻝ ﺷﻲء‬.‫ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ‬ ‫ ﺩﺍﺋﻣﺎ‬. " ‫ﻧﺷﻌﺭ ﺃﻧﻪ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺃﻭ " ﻏﻳﺭ ﻁﺑﻳﻌﻲ‬ ‫ﻧﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ " ﺍﻟﻐﻳﺭ‬ ‫ ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﻘﺭﺭ‬.‫ﻣﻌﺗﺎﺩﺓ " ﻭﻧﺣﻛﻡ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻬﺎ‬ ‫ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﻧﺟﺩ ﺃﺷﻳﺎء‬،‫ﺗﻘﺑﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ ﻧﻔﺳﻬﺎ‬ ‫ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻛﻲ ﻧﻁﺭﺩ ﻫﺅﻻء ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ‬ .‫ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬ ‫ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﺗﺣﺩﺙ ﻣﻧﺫ‬،‫ﻫﺫﻩ ﻟﻳﺳﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ‬ ‫ ﻭﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ‬.‫ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ‬ ، ‫ﻧﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﺻﻐﻳﺭﺓ ﺃﻡ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻟﻣﺣﺎﺭﺑﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﻲء‬ ‫ ﺑﻌﺩ ﺗﻔﻛﻳﺭ‬.‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻻ ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﺗﺗﻼﺷﻰ ﺃﺑﺩﺍ‬ :‫ﻋﻣﻳﻕ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺷﻲء ﺃﻭﺩ ﺍﻥ ﺍﻋﺭﺽ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ‬ ‫ﻫﻝ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺧﺗﻔﻲ؟ ﻭﻟﻭ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ‬ ‫ ﻣﺎﺫﺍ ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻧﻔﻌﻝ ﻧﺣﻥ ﺍﻟﺷﺎﺏ ﻟﻧﻛﻭﻥ ﻗﺩﻭﺓ‬،‫ﻧﻌﻡ‬ ‫ﻟﻠﺗﺣﻔﻳﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺭﻛﺔ ؟‬ ‫ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﺟﻳﻠﻧﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﺗﺣﻘﻳﻕ‬ ‫ﺧﻁﻭﺍﺕ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺗﺿﺎﻥ ﺍﻻﺧﺗﻼﻑ‬ ‫ﺑﻛﻝ ﺃﺷﻛﺎﻟﻪ ﻟﻛﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻻﺯﺍﻝ ﺃﻣﺎﻣﻧﺎ‬ ‫ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺣﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﻳﺟﺏ‬.‫ﻁﺭﻳﻕ ﻁﻭﻳﻝ‬ ‫ﺃﻥ ﻧﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻧﺎ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺷﻬﻭﺭﺓ ﻟﻠﺩﺏ‬ ‫ﻏﻭﻳﻧﻲ " ﺍﻷﺷﻳﺎء ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻧﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻫﻲ ﻧﻔﺱ‬ ! " ‫ﺍﻷﺷﻳﺎء ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻧﻲ ﺃﻧﺎ ﻧﻔﺳﻲ‬

Μάρτιος 2020

Της ΜΑΡΙΆΝΝΑΣ ΣΠΗΛΙΩΤΆΚΗ

Π

αρακολουθώντας την επιτυχημένη παράσταση «Ξύπνα Βασίλη», που είναι εμπνευσμένη από την ομότιτλη ελληνική ταινία, με απασχόλησε ιδιαίτερα το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει. Στην αρχή του έργου, ο κύριος χαρακτήρας, ο Βασίλης, είναι αντικείμενο θαυμασμού από όλους στο περιβάλλον του. Οι περισσότεροι τον θεωρούν πολύ σημαντικό άνθρωπο, σε σχέση εκείνους που κρίνονται από την κοινωνία για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Οταν όμως ο κουνιάδος του Βασίλη κερδίζει το λαχείο, όλη η οικογένεια κάνει στροφή 180 μοιρών και ο Βασίλης, ο οποίος παραμένει ο εαυτός του, είναι τελικά αυτός που κρίνεται. Μέσα σε ένα περιβάλλον αποκρουστικό, υποκριτικό και υλιστικό, ο Βασίλης είναι ο μόνος λογικός και νηφάλιος, καθώς δεν φαίνεται να αποδέχεται τη μετάλλαξη που επέφερε στους συγγενείς και τους φίλους του το χρήμα. Είναι εκείνος που, εξαιτίας της διαφορετικότητάς του, γίνεται τώρα δακτυλοδεικτούμενος ως παράξενος και παράλογος και εν τέλει καταλήγει έγκλειστος σε ψυχιατρική κλινική.

Ηρθε η ώρα να αγκαλιάσουμε το διαφορετικό Καθώς σκεφτόμουν το βαθύτερο νόημα του έργου, αυτό που τράβηξε την προσοχή μου ήταν ότι η κατάσταση που περιγράφεται σ' αυτό εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς της καθημερινότητάς μας στη σύγχρονη κοινωνία. Εχουμε την τάση να απομακρυνόμαστε από οτιδήποτε νιώθουμε ως διαφορετικό ή «μη φυσιολογικό». Συνεχώς προσπαθούμε να βρούμε τα ιδιαίτερα, «μη τυπικά» χαρακτηριστικά των ανθρώπων και τους κρίνουμε με βάση αυτά.

Και όταν αποφασίζουμε να αποδεχτούμε αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά, πάντα βρίσκουμε κάτι άλλο για να τους περιθωριοποιήσουμε. Δεν πρόκειται για κάποιο νέο φαινόμενο, συμβαίνει από την αρχή της ανθρωπότητας. Οσο μικρές ή μεγάλες είναι οι προσπάθειες να το καταπολεμήσουμε, αυτό φαίνεται να μη σταματά ποτέ. Αυτή η σκέψη με οδηγεί στα ερωτήματα: Μπορεί αυτή η επικριτική στάση να εξαλειφθεί; Και αν ναι, τι μπορούμε να κάνουμε

εμείς οι νέοι για να γίνουμε οι καταλύτες αυτής της μάχης; Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η γενιά μας έχει κάνει τεράστια βήματα, αγκαλιάζοντας τη διαφορετικότητα σε κάθε της μορφή. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μπροστά μας. Στο κάτω κάτω πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας τη διάσημη φράση του Γουίνι το Αρκουδάκι: «Τα πράγματα που με κάνουν διαφορετικό είναι εκείνα που με κάνουν αυτό που είμαι»!

It’s Time to Embrace Otherness By MARIANNA SPILIOTAKI AS I SAT THROUGH the successful play “Wake up Vasili”, which is inspired by the Greek film of the same title, I was particularly interested in the message that it was trying to convey. At the start of the play, the protagonist, Vasili, is admired by everyone around him. Most people think he is very worthy when compared to others judged by society for their political views. But when Vasili’s brother-in-law wins the lottery, the whole family does a 180o turn and Vasili, who remains true to himself, is the one who ends up being judged. Vasili is the only logical and clear-headed person in a repulsive, hypocritical and materialistic environment,

as he appears to disapprove of the change that money has brought about in his friends and family. As a result of being different, he is the one everyone points to as being peculiar and illogical, and he ends up being committed to a psychiatric clinic. Thinking of the deeper meaning of the play, I was drawn to the fact that the situation it describes is evident in many daily aspects of contemporary society. We tend to distance ourselves from something we feel is different or “unnatural”. We are continually trying to find the idiosyncratic, “atypical” characteristics of a person and we then proceed to use these to form our judgement. And if we decide to accept those particular characteristics, we always end up find-

ing some other reason to marginalise someone. This is nothing new, it has been going on since the beginning of mankind. However, much or little we do to try to overcome this, the phenomenon doesn’t seem to go away. This thought leads to the following questions: Is it possible to put an end to this judgemental approach? And if so, then what can we young people do to initiate the battle? The truth is that in the last few years our generation has made huge progress, embracing otherness in its every form. However, the road ahead is still long. Ultimately, we should always have the famous quote of Winnie-the-Pooh in our minds: “The things that make me different are the things that make me!”

PHOTO BY MICHALIS KARATZIS

6


ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

Μάρτιος 2020

7

Shafi’s Dream

A discussion with Shafigheh Qias PHOTOS BY ANGELIKI STAMATAKI

By MORTAZA RAHIMI

H Σάφι με τα μοντέλα της / Shafi with her models

Το όνειρο της Σάφι

Mια συζήτηση με τη Σαφίκα Κιας Του ΜΟΡΤΕΖΆ ΡΑΧΙΜΊ

αναφερόταν σε εκείνες τις απίστευτες ενδυμασίες με όλα αυτά τα χρώματα. Ετσι, θέλησα να δημιουργήσω κάτι που να θεωρείται ανατολική και δυτική μόδα ταυτόχρονα. Ηθελα να είναι μια πρόκληση γι' αυτές τις απόψεις.

Η

μόδα πάντα καθορίζεται από τους σχεδιαστές ρούχων, παπουτσιών και αξεσουάρ. Η Σαφίκα Κιας είναι μία Αφγανή ανερχόμενη σχεδιάστρια μόδας με το δικό της ντελικάτο, αφγανικό στιλ. Υποστηρίζοντας την παράδοση του αφγανικού λαού, την τεράστια δημιουργικότητα, τη χειρωνακτική εργασία όπως και τις ιδέες του, η πρώτη της συλλογή έχει στόχο να αποτρέψει την εξαφάνιση της ανατολικής και δυτικής παράδοσης στην κλωστοϋφαντουργία. Ωστόσο, μερικά από αυτά τα όμορφα ενδύματα μπορεί να χρειαστούν μήνες για να δημιουργηθούν, σε αντίθεση με τους γρήγορους ρυθμούς του σημερινού κόσμου της μόδας. Για να μπορέσει να δουλέψει και να εξελίξει το δικό της fashion brand, αποφάσισε να οργανώσει τη δική της επίδειξη μόδας, με μία σειρά που κατασκευάστηκε με υψηλής ποιότητας υλικά. Η Σαφίκα Κιας αντλεί την έμπνευσή της από παραδοσιακά ενδύματα, που με τη σειρά τους έχουν αναφορές στα αφγανικά πολύχρωμα μοτίβα. Ακολουθώντας το συγκεκριμένο ύφος ραψίματος, τα σχέδια της Σάφι έχουν ένα ξεχωριστό γεωμετρικό στιλ. Η πρώτη της συλλογή, που ονομάζεται «Flame» (Φλόγα), παρουσιάστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στον χώρο της οργάνωσης

Action for Women στην Αθήνα. Εκεί συναντήσαμε τη σχεδιάστρια, που μπήκε πρόσφατα στη βιομηχανία της μόδας με πάθος για ανατρεπτικά σχέδια, για να μας πει περισσότερα για τη δουλειά της. Σάφι, τι ήταν εκείνο που κίνησε το ενδιαφέρον σου για τη μόδα; Λατρεύω τη δύναμη που έχουν τα ρούχα και τη δυνατότητα που σου δίνουν να μεταμορφώνεσαι! Ξεκίνησα να ράβω από πολύ μικρή ηλικία και το κάνω εδώ και πολύ καιρό. Τι ήταν αυτό όμως που σε έκανε να κυνηγήσεις μια καριέρα στη μόδα; Η μητέρα μου ήταν μοδίστρα. Αποφάσισα να ακολουθήσω τα βήματά της και ξεκίνησα να εξασκούμαι όταν ήμουν 12 χρόνων. Παρατηρούσα τις απίστευτες φορεσιές που φορούσαν οι γηγενείς στο Αφγανιστάν, το Τατζικιστάν και το Ιράν και είχα μαγευτεί από το πόσο καλοντυμένοι ήταν. Οταν όμως άκουγα συζητήσεις για τη μόδα στη χώρα μου, κανείς δεν

Είσαι αυτοδίδακτη ή σπούδασες σχέδιο μόδας; Ξεκίνησα φτιάχνοντας σχέδια ρούχων. Αρχισα να φτιάχνω ρούχα για την αδερφή μου για να εξασκηθώ στο ράψιμο. Σύντομα συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να δημιουργώ πρωτότυπα ρούχα και αποφάσισα να σπουδάσω σχέδιο μόδας. Πράγματι, σπούδασα όταν ήμουν στο Ιράν. Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που πήρες από την πρώτη σου επίδειξη μόδας; Εμαθα ένα πράγμα, ότι όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν προέρχεσαι, δεν έχει σημασία. Μπορείς να γίνεις ό,τι θέλεις. Είναι στο χέρι σου να το καταφέρεις! Τι συμβουλή θα έδινες στους νέους ανθρώπους ή σε όσους πιστεύουν πως τίποτα δεν είναι δυνατόν; Το μόνο που ζητώ από τους νέους ανθρώπους είναι να εμπιστεύονται τον εαυτό τους, να μην απογοητεύονται. Αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες στη ζωή μου κι εγώ. Δεν υπάρχει καμία γνωστή σχεδιάστρια μόδας από το Αφγανιστάν και ήθελα να γίνω η πρώτη. Αφού μπορώ εγώ να το κάνω, τότε μπορούν όλοι!

FASHION IS ALWAYS defined by the designers of clothing, footwear and accessories. Shafigheh Qias is an upcoming Afghan fashion designer with her own delicate Afghan style. By supporting Afghan people’s tradition, immense creativity, handwork as well as their ideas, her first fashion line seeks to prevent not only Eastern but Western textile traditions dying out. However, some of these beautiful garments can take months to complete and this goes against today’s fast-paced fashion world. To be able to work and grow her own fashion brand, she decided to put on her own fashion show. This line is manufactured using high-quality materials. Shafigheh Qias draws inspiration from traditional eastern and western garments, inspired by Afghan colourful patterns. Following this DNA of tailoring, Shafigheh Qais's designs have a distinct geometric style. Her first collection called “Flame” was presented last December at the “Action for Women” organisation, in Athens. This is where we met the designer that recently entered the fashion industry, with a passion for radical design, to tell us more about her work. Shafi, what sparked your interest in fashion? I love the power of clothing and the transformative quality of dressing up! I started making clothes from a very young age and I have been doing this for a very long time. What made you take fashion more seriously and make a career out of it? My mother was a dressmaker. I decided to follow her footsteps and started trying to make clothes when I was 12 years old. I also noticed the incredible clothing that the indigenous people of Afghanistan, Tajikistan and Iran wore and was

in awe of how amazingly well dressed they were, but when I listened to people talking about fashion from my country, they weren’t aware of these amazing colors and garments. So I had the idea to try and create something I thought could be classed as eastern and western fashion. I wanted to challenge these views. Are you self taught or did you study fashion design? I began by sketching and creating patterns, but then I started making clothes for my sister because I was practicing dressmaking. I soon realised that my clothes were quite original and I decided to study fashion, and so I did, back in Iran where I studied basic Fashion Design. What is the biggest lesson that you have learned from your first fashion show? I have learnt one thing, whoever you are, from wherever you come from, it doesn't matter. You can be whatever you want to be. It's up to you to achieve it! What advice would you give to young people or those who think nothing is possible? The only thing I want from young people is to trust themselves, never be disappointed in themselves. I have faced a lot of difficulties in my life too. There is no famous female Afghan designer and I want to be the first. If I can do it, you all can, too.


8

ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

Μάρτιος 2020

Τ

ο φαγητό είναι οι αναμνήσεις μας. Πόσες φορές η γεύση μας έχει ταξιδέψει σε μια στιγμή στο παρελθόν; Στο αχνιστό πιάτο που μας έβαζε η μαμά μας στο τραπέζι μετά το σχολείο. Σε ένα όμορφο μέρος που έχουμε επισκεφθεί. Το φαγητό είναι συναίσθημα. Αναζητήσαμε το παραδοσιακό φαγητό των χωρών μας στην Αθήνα. Αφγανική, ιρανική, πακιστανική και τουρκική κουζίνα. Το βρήκαμε, το γευτήκαμε, πλημμυρίσαμε συναισθήματα και σας προτείνουμε να το δοκιμάσετε κι εσείς.

Tasting our local food in Athens FOOD IS MEMORY. How many times has a particular flavour taken us back to a specific moment in the past? To the plate of hot food that mother placed on the table at the end of the school day. To a beautiful place we have visited. Food is emotion. We seek out traditional dishes from our homelands in Athens, from Afghanistan, Iran, Pakistan and Turkey. We find them, we taste them, we are overcome with emotion and we suggest you try them too.

‫ﺗﺳﺕ ﻏﺫﺍﻫﺎی‬ ‫ﻣﺣﻠﯽ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﺗﻥ‬ ‫ﻟﺣﻅﻪ ﺍی ﺍﺯ‬، ‫ ﭼﻧﺩ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﺳﺕ ﮐﺭﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ‬. ‫ﻏﺫﺍﻫﺎ ﺧﺎﻁﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﻫﺳﺗﻧﺩ‬ ‫ﮔﺫﺷﺗﻪ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻳﺩ؟ ﺍﺯ ﻏﺫﺍﻫﺎی ﻟﺫﻳﺫی ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺭﺍﻳﻣﺎﻥ‬ ‫ ﺍﺯ ﻳﮏ‬. ‫ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺭﻣﯽ ﮔﺷﺗﻳﻡ‬، ‫ﺳﺭﻭ ﻣﯽ ﮐﺭﺩ‬ ‫ﻣﺎ ﻏﺫﺍﻫﺎی ﻣﺣﻠﯽ‬. ‫ ﻏﺫﺍ ﻫﻳﺟﺎﻥ ﺍﺳﺕ‬.‫ﻣﮑﺎﻥ ﺯﻳﺑﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﻔﺭ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻳﻡ‬ ‫ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ‬، ‫ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻳﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺁﺗﻥ ﺟﺳﺗﺟﻭ ﮐﺭﺩﻳﻡ ﺁﺷﭘﺯﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺍﻓﻐﺎﻥ‬ ‫ﻣﺎ ﻏﺭﻕ ﺩﺭ‬، ‫ﺗﺳﺕ ﮐﺭﺩﻳﻡ‬، ‫ ﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﺭﺩﻳﻡ‬.‫ﺗﺭﮐﯽ ﻭ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ‬ ‫ﺧﺎﻁﺭﺍﺗﻣﺎﻥ ﺷﺩﻳﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﻣﯽﮐﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺧﻭﺩﺗﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻣﺗﺣﺎﻥ‬ . ‫ﮐﻧﻳﺩ‬

‫ﺍﻳﺗﻬﻧﺯ ﻣﻳں ﮨﻣﺎﺭﺍ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺫﺍﺋﻘہ‬ ‫ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮨﻣﺎﺭی ﻳﺎﺩﻳں ﮨﻳں۔ ﮐﺗﻧﯽ ﺑﺎﺭ ﮨﻣﻳں ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺫﺍﺋﻘہ ﻧﮯ ﻣﺎﺿﯽ ﮐﮯ‬ ‫ ﺟﻭ ﺍﺳﮑﻭﻝ ﺳﮯ ﮔﻬﺭ‬،‫ﻟﻣﺣﺎﺕ ﮐﯽ ﻳﺎﺩ ﺩﻻﺋﯽ ﮨﮯ؟ ﺍﺱ ﻣﺯﻳﺩﺍﺭ ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﯽ‬ ‫ﺁﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺩ ﮨﻣﺎﺭی ﻣﺎں ﮨﻣﻳں ﭘﻳﺵ ﮐﺭﺗﯽ۔ ﺍﺱ ﺧﻭﺑﺻﻭﺭﺕ ﺟﮕہ ﮐﯽ‬ ‫ﺟﮩﺎں ﮨﻡ ﻧﮯ ﺳﻔﺭ ﮐﻳﺎ ﮨﻭ۔ ﮐﻬﺎﻧﻭں ﮐﺎ ﺗﻌﻠﻕ ﺟﺯﺑﺎﺕ ﺳﮯ ﮨﻭﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮨﻡ ﻧﮯ‬ ،‫ ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ‬،‫ﺍﭘﻧﮯ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻬﺎﻧﻭں ﮐﻭ ﺍﻳﺗﻬﻧﺯ ﮐﯽ ﮔﻠﻳﻭں ﻣﻳں ﺗﻼﺵ ﮐﻳﺎ۔ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ‬ ‫ ﺍﺩﮨﺭ ﺟﺎ‬،‫ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﺍﻭﺭ ﺗﺭﮐﺵ ﮐﻬﺎﻧﻭں ﮐﻭ۔ ﮨﻡ ﻧﮯ ﺍﻥ ﺟﮕﮩﻭں ﮐﻭ ڈﻫﻭﻧڈﺍ‬ ‫ ﺍﺣﺳﺎﺳﺎﺕ ﺳﮯ ﺩﻭﭼﺎﺭ ﮨﻭﺋﮯ ﺍﻭﺭ ﺁپ ﮐﻭ ﺑﻬﯽ ﺍﺩﮨﺭ‬،‫ﮐﺭ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮐﻬﺎﻳﺎ‬ ‫ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺗﺟﻭﻳﺯ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں۔‬

PHOTOS BY IHTISHAM KHAN

Δοκιμάζοντας το φαγητό της χώρας μας στην Αθήνα Κοτόπουλο Μπιριάνι στο «Pak Tikka» Του ΙΧΤΙΣΆΜ ΚΑΝ ΕΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΠΡΏΤΑ πράγματα που μου έρχονται στο μυαλό όταν μιλάμε για κουλτούρες, είναι το φαγητό. Μια Ελληνίδα φίλη μου κι εγώ πήγαμε στο «Pak Tikka», ένα πακιστανικό εστιατόριο που λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια στο κέντρο της Αθήνας, για να δοκιμάσουμε ένα νόστιμο πιάτο και να το συγκρίνουμε με αυτό του Πακιστάν. Ο Νασίμ Νάσαρ, που μας σέρβιρε το κοτόπουλο μπιριάνι, ήταν πολύ ήρεμος και ευγενικός. Η φίλη μου κι εγώ το δοκιμάσαμε και το λατρέψαμε! Παρ’ όλο που δεν ήμασταν στο Πακιστάν, η γεύση ήταν υπέροχη, όπως ακριβώς περιμέναμε. Στη φίλη μου άρεσε πολύ το μπιριάνι! Ομως άρχισε να βήχει, καθώς δεν είναι συνηθισμένη στα καυτερά φαγητά. Το εστιατόριο ήταν πολύ όμορφα διακοσμημένο με εικόνες από την κουλτούρα της Νότιας Ασίας, όπως είναι οι μεγάλες τοιχογραφίες έξω από το μαγαζί, που μου θύμισαν την πατρίδα μου, το Πακιστάν. Διαβάζοντας αυτό το κείμενο πιθανότατα θα θελήσετε να δοκιμάσετε κι εσείς αυτό το υπέροχο φαγητό, και ίσως όχι μόνο το μπιριάνι αλλά και κάθε πακιστανικό-ινδικό πιάτο! Info: Pak Tikka, Σαπφούς 5, Αθήνα. Τηλ: 694 683 0667. Fb: @Pak Tikka

Chicken Biryani at Pak Tikka

‫ﭘﺎک ﺗﮑہ ﻣﻴﮟ‬ ‫ﻣﺮﻍ ﺑﺮﻳﺎﻧﯽ۔‬ ‫ﺍﺣﺘﺸﺎﻡ ﺧﺎﻥ ﮐﯽ ﻁﺮﻑ ﺳﮯ۔‬

‫ ﮨﻤﺎﺭے ﺫﮨﻦ ﻣﻴﮟ ﺁﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﭘﮩﻠﯽ‬،‫ﺟﺐ ﮨﻢ ﺛﻘﺎﻓﺖ ﮐﯽ ﺑﺎﺕ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ‬ ‫ ﺍﺱ ﻟﻴﮯ ﻣﻴﮟ ﺍﻭﺭ ﻣﻴﺮی ﺍﻳﮏ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ‬،‫ﭼﻴﺰﻭں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺍﻳﮏ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮨﮯ۔ ﻟﮩﺬﺍ‬ ‫ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺰﻳﺪﺍﺭ ﮐﻬﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﺫﺍﺋﻘہ ﻟﻴﻨﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﮐﺎ ﻣﻮﺍﺯﻧہ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﮯ‬ ‫ ﺍﻳﮏ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺭﻳﺴﮣﻮﺭﻧﭧ ﺟﻮ‬،‫ﮐﻬﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﭘﺎک ﺗﮑہ ﮔﺌﮯ‬ ‫ ﺳﺎﻝ ﺳﮯ ﺍﻳﺘﻬﻨﺰ ﺷﮩﺮ ﻣﻴﮟ ﻭﺍﻗﻊ ﮨﮯ۔‬10 ‫ﭘﭽﻬﻠﮯ‬ ‫ ﺟﻮﮐہ‬،‫ﻧﺴﻴﻢ ﻧﺼﺮ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﻴﮟ ﻣﺮﻍ ﺑﺮﻳﺎﻧﯽ ﺍﻭﺭ ﺳﻼﺩ ﮐﯽ ﭘﻴﺸﮑﺶ ﮐﯽ‬ ‫ﺍﻳﮏ ﻧﮩﺎﻳﺖ ﮨﯽ ﻧﺮﻡ ﻣﺰﺍﺝ ﺍﻭﺭ ﻧﻴﮏ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﮐﮯ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﻬﮯ۔ ﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ‬ ،‫ﺍﻭﺭ ﻣﻴﺮی ﺩﻭﺳﺖ ﻧﮯ ﺑﺮﻳﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﺫﺍﺋﻘہ ﭼﮑﻬﺎ ﺗﻮ ﮨﻤﻴﮟ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﮩﺖ ﭘﺴﻨﺪ ﺁﺉ‬ ‫ﺍﮔﺮﭼہ ﻭﻩ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺗﻬﯽ ﻟﻴﮑﻦ ﺍﺱ ﺑﺮﻳﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﺫﺍﺋﻘہ ﺣﻴﺮﺕ ﺍﻧﮕﻴﺰ‬ ‫ ﺑﻠﮑﻞ ﮨﻤﺎﺭی ﺗﻮﻗﻊ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ۔ ﻣﻴﺮی ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﮯ ﺑﺮﻳﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﺑﮩﺖ‬،‫ﺗﻬﺎ‬ ‫ ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﺍﺳﮯ ﻣﺴﺎﻟہ ﺩﺍﺭ‬،‫ﭘﺴﻨﺪ ﮐﻴﺎ۔ ﮔﻮ ﮐﻪ ﺍﺱ ﻧﮯ ﮐﻬﺎﻧﺴﻨﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻳﺎ‬ ‫ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﻋﺎﺩﺕ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ! ﺍﺱ ﺟﮕہ ﮐﻮ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺍﻳﺸﻴﺎء ﮐﯽ ﺛﻘﺎﻓﺘﯽ ﻣﻨﻈﺮ‬ ‫ﮐﺸﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﺣﻴﺮﺕ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺍﻭﺭ ﺧﻮﺑﺼﻮﺭﺕ ﻁﺮﻳﻘﮯ ﺳﮯ ﺳﺠﺎﻳﺎ‬ ‫ ﺟﻮ‬،‫ ﺟﻴﺴﺎﮐہ ﺑﺎﮨﺮ ﮐﯽ ﺩﻳﻮﺍﺭﻭں ﭘﺮ ﺑﻨﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺑﮍی ﺑﮍی ﺗﺼﺎﻭﻳﺮﻳﮟ‬،‫ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ‬ ‫ﻣﺠﻬﮯ ﺍﭘﻨﮯ ﻣﻠﮏ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻳﺎﺩ ﺩﻻﺗﯽ ﮨﻴﮟ۔‬ ‫ ﺁپ ﻣﺰﻳﺪﺍﺭ ﮐﻬﺎﻧﮯ ﺳﮯ‬،‫ﻣﻤﮑﻨہ ﻁﻮﺭ ﭘﺮ ﺍﺱ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﮐﻮ ﭘﮍﻫﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ‬ ‫ ﻧہ ﺻﺮﻑ‬،‫ﻟﻄﻒ ﺍﻧﺪﻭﺯ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺍﺱ ﺟﮕہ ﮐﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﮔﮯ‬ ‫ ﺑﻠﮑہ ﮨﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﻭﺭ ﮨﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻬﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﻟﻄﻒ ﺍﻧﺪﻭﺯ ﮨﻮﻧﮯ‬،‫ﺑﺮﻳﺎﻧﯽ‬ !‫ﮐﮯ ﻟﻴﮯ‬ ‫ ﺍﻳﺘﻬﻨﺰ۔‬،‫ ﺳﻴﭙﻔﻮﺱ ﺳﮣﺮﻳﭧ‬5 ،‫ ﭘﺎک ﺗﮑہ‬:‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ Fb: @Pak Tikka

By IHTISHAM KHAN WHEN WE TALK about culture, one of the first things that comes to mind is food. So, a Greek friend of mine and I went to Pak Tikka, a Pakistani restaurant in downtown Athens that has been running for the past ten years, to taste a delicious dish and compare it to how it is made in Pakistan. Nasim Nassar who served us the chicken biryani and salad, was a very gentle and kind person. My friend and I tasted the dish and we really loved it, and although we were not in Pakistan, the taste was amazing, as we expected. My Greek friend liked the biryani a lot. However she started coughing, because she is not used to spicy food! The place was amazing and beautifully decorated with imagery of Southern Asian culture, like the big murals on the walls outside, which reminded me of my country, Pakistan. After reading this you will no doubt want to visit the place to taste the delicious food, not only the biryani, but every Pakistani-Indian dish! Info: Pak Tikka, 5 Sapfous Str., Athens. Tel: 694 683 0667. Fb: @Pak Tikka

‫ﻣﺭﻍ ﺑﻳﺭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﭘﺎک ﺗﻳﮑﺎ‬

‫ﺍﺣﺗﺷﺎﻡ ﺧﺎﻥ‬

‫ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﻣﻭﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺑﻪ‬، ‫ﻭﻗﺗﯽ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﻓﺭﻫﻧﮓ ﻫﺎ ﺻﺣﺑﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ‬ ‫ ﺑﻪ ﻫﻣﻳﻥ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻥ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺩﻭﺳﺕ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﺍﻡ ﺑﻪ‬.‫ﺫﻫﻧﻡ ﺧﻁﻭﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﻏﺫﺍ ﺍﺳﺕ‬ ‫ ﺳﺎﻝ ﭘﻳﺵ ﺩﺭﻣﺭﮐﺯ ﺷﻬﺭ ﺁﺗﻥ‬۰۱ ‫ ﻳﮏ ﺭﺳﺗﻭﺭﺍﻥ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﻪ‬،‫ﭘﺎک ﺗﻳﮑﺎ‬ ‫ ﺗﺎ ﻳﮏ ﻏﺫﺍی ﺧﻭﺷﻣﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﺧﻭﺭﻳﻡ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻥ‬.‫ﺍﻓﺗﺗﺎﺡ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ ﺭﻓﺗﻳﻡ‬ .‫ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ﮐﻧﻳﻡ‬ ‫ ﻣﺭﺩی ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ‬،‫ﻧﺳﻳﻡ ﻧﺎﺻﺭ ﮐﻪ ﺑﺭﺍی ﻣﺎ ﻣﺭﻍ ﺑﻳﺭﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺳﺭﻭ ﻣﯽ ﮐﺭﺩ‬ ‫ ﻣﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﻭﺭﺩﻳﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻳﻠﯽ ﺧﻭﺷﻣﺎﻥ ﺁﻣﺩ! ﺍﮔﺭﭼﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ‬.‫ﻣﻭﺩﺑﯽ ﺑﻭﺩ‬ .‫ ﻁﻌﻡ ﺁﻥ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﻭﺩ‬، ‫ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻥ ﻧﺑﻭﺩﻳﻡ ﻭﻟﯽ ﻫﻣﺎﻧﻁﻭﺭ ﮐﻪ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ‬ ‫ﺩﻭﺳﺕ ﻣﻥ ﻋﺎﺷﻕ ﺑﻳﺭﺍﻧﯽ ﺑﻭﺩ! ﻭﻟﯽ ﺍﻭ ﺷﺭﻭﻉ ﮐﺭﺩ ﺑﻪ ﺳﺭﻓﻪ ﮐﺭﺩﻥ ﺯﻳﺭﺍ ﺍﻭ‬ .‫ﺑﻪ ﻏﺫﺍﻫﺎی ﺗﻧﺩ ﻋﺎﺩﺕ ﻧﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺭﺳﺗﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺻﺎﻭﻳﺭی ﮐﻪ ﺍﺯ ﻓﺭﻫﻧﮓ ﺁﺳﻳﺎی ﺟﻧﻭﺑﯽ ﺗﺯﺋﻳﻥ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ ﺧﻳﻠﯽ‬ ‫ ﺑﺭﺍی ﻣﺛﺎﻝ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﺩﻳﻭﺍﺭی ﺑﺯﺭگ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭی‬، ‫ﺯﻳﺑﺎی ﺟﻠﻭﻩ ﻣﯽ ﮐﺭﺩ‬ ‫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻥ‬،‫ﺩﻳﻭﺍﺭﻫﺎی ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯﺭﺳﺗﻭﺭﺍﻥ ﮐﺷﻳﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﻣﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﮐﺷﻭﺭﻡ‬ ‫ ﺷﺎﻳﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺧﻭﺍﻧﺩﻥ ﺍﻳﻥ ﻣﺗﻥ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﺍﻳﻥ ﻏﺫﺍی ﺧﻭﺷﻣﺯﻩ‬.‫ﻣﯽ ﺍﻧﺩﺍﺧﺗﻧﺩ‬ !‫ﻫﻧﺩی ﺭﺍ‬-‫ ﻧﻪ ﺗﻧﻬﺎ ﺑﻳﺭﺍﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺭﻏﺫﺍی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ‬،‫ﺭﺍ ﺍﻣﺗﺣﺎﻥ ﮐﻧﻳﺩ‬ ‫ ﺁﺗﻥ‬،۵ ‫ ﺳﺎﭘﻔﻭ‬،‫ ﭘﺎک ﺗﻳﮑﺎ‬:‫ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ‬ Fb: @Pak Tikka


ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

9

Μαντού στη «Folia»

PHOTO BY ALI MAZHER

Mantu at Folia By ALI MAZHER “FOLIA” IS AN AFGHAN restaurant in Exarchia, Athens. It opened its doors for the first time five years ago. Its owner, Reza Golami, came to Greece 14 years ago. He had never worked in the food industry before “Folia”, but he has tried many jobs - for example he had worked as an interpreter, while studying Computer Science here, in Greece. However he always felt he wanted to do something on his own, to be independent. “I am quite social as a person, so I wanted to interact with other people. I like this a lot”, says Reza. The dishes people like the most in “Folia” are mantu, kabuli, ashak and of course the falafel. We tasted mantu with a twist. The original recipe contains ground beef, but in “Folia” they cook it with chicken, so that the taste will be more pleasant for people that are not familiar with Afghan cuisine. The mantu was really good, spicy and I really enjoyed the fact that it was made with chicken, I even found it better than the original dish! It was presented in a very nice way on the plate and it was really colourful. “Folia”, according to Reza, isn’t a restaurant just for his fellow countrymen, but for everyone. 99% of his customers are Greeks or tourists. “So, I consider “Folia” to be a place where people can share cultures”, he adds. As for why he chose that specific neighbourhood to open “Folia”, Reza says he likes it because it is a colourful neighbourhood. Actually this was the first time I visited Exarchia myself, because of “Folia”, and I agreed with him! Info: Folia, 9-11 Andrea Metaxa Str., Exarchia, Athens. Tel: 2103803840 Fb: @foliamikri

H «FOLIA» είναι ένα αφγανικό εστιατόριο στα Εξάρχεια που άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του πριν από πέντε χρόνια. Ο ιδιοκτήτης του, Ρεζά Γκολάμι, ζει στην Ελλάδα εδώ και 14 χρόνια. Πριν από τη «Folia» δεν είχε δουλέψει ποτέ στον χώρο της εστίασης. Είχε κάνει όμως πολλές δουλειές στην Ελλάδα – για παράδειγμα, δούλευε ως μεταφραστής ενώ σπούδαζε Πληροφορική. Παρ’ όλα αυτά πάντα ένιωθε ότι θέλει να κάνει κάτι δικό του, να γίνει ανεξάρτητος. «Είμαι ιδιαίτερα κοινωνικός και ήθελα να επικοινωνώ με τον κόσμο. Μου αρέσει πολύ αυτή η δουλειά», εξηγεί ο Ρεζά. Τα πιάτα που προτιμά ο περισσότερος κόσμος στη «Folia» είναι το μαντού, το καμπούλι, το άσακ και φυσικά το φαλάφελ. Δοκιμάσαμε το

μαντού, με μία παραλλαγή. Η αυθεντική συνταγή περιέχει μοσχαρίσιο κιμά, αλλά στη «Folia» το μαγειρεύουν με κοτόπουλο, ώστε η γεύση να είναι πιο φιλική σε εκείνους που δεν είναι εξοικειωμένοι με την αφγανική κουζίνα. Ηταν πραγματικά καλό, καυτερό και απόλαυσα το γεγονός ότι ήταν φτιαγμένο με κοτόπουλο. Το βρήκα καλύτερο και από το αυθεντικό! Ηταν όμορφα σερβιρισμένο και πολύχρωμο. Η «Folia», σύμφωνα με τον Ρεζά, δεν είναι εστιατόριο που απευθύνεται μόνο στους συμπατριώτες του, αλλά σε όλους. Το 99% των πελατών του είναι Ελληνες και τουρίστες. «Θεωρώ τη “Folia” ένα μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να μοιραστούν τον πολιτισμό τους», προσθέτει. Τώρα γιατί επέλεξε τη συγκεκρι-

PHOTO BY ALI MAZHER

Του ΑΛΊ ΜΑΖΧΈΡ

μένη γειτονιά για να ανοίξει τη «Folia»; Ο Ρεζά λέει πως του αρέσει επειδή είναι μια πολύχρωμη και ελεύθερη περιοχή. Πράγματι, ήταν η πρώτη φορά που επισκέφτηκα τα Εξάρχεια, με αφορμή τη «Folia», και συμφωνώ μαζί του! Info: Folia, Ανδρέα Μεταξά 9-11, Εξάρχεια, Αθήνα. Τηλ: 210-3803840 Fb: @foliamikri

‫ﻣﻨﺘﻮ ﺩﺭ ﻓﻮﻟﻴﺎ‬

‫ﻓﻭﻟﻳﺎ ﻣﻳں ﻣﻧﮢﻭ‬

‫ﻓﻮﻟﻴﺎ" ﻳﮏ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ‬ ۴۱ ‫ ﺭﺿﺎ ﻏﻼﻣﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺁﻥ‬.‫ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺪ‬۵ ‫ﺍﮐﺴﺎﺭﺣﻴﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ‬ ‫ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻓﻮﻟﻴﺎ ﺍﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﯽ‬.‫ﺑﻪ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺁﻣﺪ‬ ‫ ﺍﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬.‫ﮐﺎﺭ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻭﻟﯽ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ‬ ‫ ﺍﻭ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ‬.‫ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻧﻴﺰ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ‬ ‫ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ‬.‫ﺩﺭ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﮐﺮﺩﻩ‬ ‫ ﺭﺿﺎ ﻣﯽ‬.‫ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﺎﺭی ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻳﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ‬ .‫ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺧﻴﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ‬.‫ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ‬ ‫ ﺁﺷﮏ ﻭ‬،‫ ﮐﺎﺑﻠﯽ‬،‫ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ "ﻓﻮﻟﻴﺎ" ﻣﻨﺘﻮ‬ ‫ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻳﻦ‬.‫ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻮ ﺭﺍ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﺮﺩﻳﻢ‬.‫ﻓﻼﻓﻞ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮﺭﺍک ﺣﺎﻭی ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮﺥ ﮐﺮﺩﻩ ﮔﺎﻭ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ"ﻓﻮﻟﻴﺎ" ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ‬ ‫ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﺮﻍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺭﺍک‬ .‫ﻫﺎی ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺰﻩ ﺑﻪ ﻁﻌﻤﺸﺎﻥ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺗﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ‬ ‫ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﻍ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻟﺬﺕ‬.‫ﻣﻨﺘﻮ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺗﻨﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‫ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺍک ﺍﺻﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻴﻠﯽ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ‬.‫ﺑﺮﺩﻡ‬ .‫ﺩﺭ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﺳﺮﻭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺭﺿﺎ "ﻓﻮﻟﻴﺎ" ﻳﮏ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻮﻁﻨﺎﻧﺶ‬ ‫ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﻭ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﻭ‬۹۹ .‫ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﺍﺳﺖ‬ ‫ ﺍﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﮐﻪ "ﻓﻮﻟﻴﺎ" ﻳﮏ‬.‫ﮔﺮﺩﺷﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍک‬ .‫ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ‬ "‫ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﭼﺮﺍ ﻭی ﺍﻳﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺧﺎﺹ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﮔﺸﺎﻳﺶ "ﻓﻮﻟﻴﺎ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺭﺿﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ‬، ‫ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ‬.‫ﻭﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍی ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ "ﻓﻮﻟﻴﺎ" ﺍﺯ ﺍﮐﺴﺮﺣﻴﺎ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺍﻭ ﻣﻮﺍﻓﻖ‬ .‫ﻫﺴﺘﻢ‬ ‫ ﺁﺗﻦ‬،‫ ﺍﮐﺴﺎﺭﺣﻴﺎ‬۹-۴۴ ‫ ﺁﻧﺪﺭﻩ ﺁ ﻣﺘﺎﮐﺴﺎ‬،‫ ﻓﻮﻟﻴﺎ‬:‫ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ‬

‫ ﺟﻭﮐہ ﺍﻳﺗﻬﻧﺯ ﮐﮯ ﻋﻼﻗﮯ ﺍﮔﺯﺍﺭﺧﻳہ‬،‫ﻓﻭﻟﻳﺎ" ﺍﻳﮏ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺭﻳﺳﮢﻭﺭﻧٹ‬ ‫ﻣﻳں ﻭﺍﻗﻊ ﮨﮯ۔ ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎﺭ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺩﺭﻭﺯے ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎﻝ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﻬﻠﮯ ﺗﻬﮯ۔‬ ‫ ﺳﺎﻝ ﭘﮩﻠﮯ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺁﻳﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﺍﻧﮩﻭں‬14 ‫ ﺭﺿﺎ ﮔﻭﻻﻣﯽ‬،‫ﺍﺱ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ‬ ‫ﻧﮯ "ﻓﻭﻟﻳﺎ" ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺑﻬﯽ ﺑﻬﯽ ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﻌﺑﮯ ﻣﻳں ﮐﺎﻡ ﻧﮩﻳں ﮐﻳﺎ‬ ‫ ﻟﻳﮑﻥ ﻧﮩﻭں ﻧﮯ ﺑﮩﺕ ﺳﯽ ﺟﮕﮩﻭں ﭘﺭ ﻣﻼﺯﻣﺗﻳں ﮐﯽ ﮨﻳں۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ‬،‫ﺗﻬﺎ‬ ‫ﮐہ ﺍﻧﮩﻭں ﻧﮯ ﺗﺭﺟﻣﺎﻥ ﮐﯽ ﺣﻳﺛﻳﺕ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﮐﺎﻡ ﮐﻳﺎ ﺍﻭﺭ ﻳﮩﺎں ﻳﻭﻧﺎﻥ‬ ‫ ﮐﻣﭘﻳﻭﮢﺭ ﺳﺎﺋﻧﺱ ﻣﻳں ﺍﭘﻧﯽ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺑﻬﯽ ﻣﮑﻣﻝ ﮐﯽ۔ ﭘﻬﺭ ﺑﻬﯽ ﺍﺳﮯ‬،‫ﻣﻳں‬ ‫ ﮐﭼﻬ ﺍﭘﻧﺎ۔‬،‫ﮨﻣﻳﺷہ ﺍﻳﺳﺎ ﮨﯽ ﻟﮕﺗﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺍﺳﮯ ﺧﻭﺩ ﮐﭼﻬ ﮐﺭﻧﺎ ﭼﺎﮨﺋﮯ‬ ‫"ﻣﻳں ﺷﺧﺻﻳﺕ ﮐﮯ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﺍﻳﮏ ﺳﻣﺎﺟﯽ ﺍﻧﺳﺎﻥ‬:‫ﺭﺿﺎ ﮐﮩﺗﮯ ﮨﻳں‬ ‫ ﺟﻭ ﻣﺟﻬﮯ ﺑﮩﺕ‬،‫ ﻟﮩﺫﺍ ﻣﻳں ﻟﻭﮔﻭں ﺳﮯ ﺑﺎﺕ ﭼﻳﺕ ﮐﺭﻧﺎ ﭼﺎﮨﺗﺎ ﺗﻬﺎ‬،‫ﮨﻭں‬ ‫ﭘﺳﻧﺩ ﺑﻬﯽ ﮨﮯ"۔‬ ‫ﻟﻭﮔﻭں ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺏ ﺳﮯ ﺳﺏ ﺳﮯ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﭘﺳﻧﺩ ﮐﻳﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﮐﻬﺎﻧﻭں‬ ‫ ﺍﺷﮏ ﺍﻭﺭ ﻳﻘﻳﻧﺎ ﻓﺎﻟﻔﻳﻝ ﺷﺎﻣﻝ ﮨﻳں۔ ﮨﻡ ﻧﮯ ﻣﻧﮢﻭ ﮐﮯ‬،‫ ﮐﺎﺑﻠﯽ‬،‫ﻣﻳں ﻣﻧﮢﻭ‬ ‫ﺳﺎﺗﻬ ﮢﻭﻳﺳٹ ﮐﻭ ﭼﮑﻬﺎ۔ ﺍﺻﻝ ﻧﺳﺧﮯ ﻣﻳں ﮔﺭﺍﺅﻧڈ ﮔﺎﺋﮯ ﮐﺎ ﮔﻭﺷﺕ ﮨﻭﺗﺎ‬ ‫ ﺗﺎﮐہ‬،‫ ﻟﻳﮑﻥ "ﻓﻭﻟﻳﺎ" ﻣﻳں ﻭﻩ ﻣﺭﻏﯽ ﮐﮯ ﮔﻭﺷﺕ ﺳﮯ ﺑﻧﺎﺗﮯ ﮨﻳں‬،‫ﮨﮯ‬ ‫ﺍﺱ ﮐﺎ ﺫﺍﺋﻘہ ﺍﻥ ﻟﻭﮔﻭں ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﺩﻭﺳﺗﺎﻧہ ﮨﻭ ﺳﮑﮯ ﺟﻭ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﮐﻬﺎﻧﻭں‬ ‫ ﻣﺳﺎﻟہ ﺩﺍﺭ ﺗﻬﺎ ﺍﻭﺭ‬،‫ﺳﮯ ﻭﺍﻗﻑ ﻧﮩﻳں ﮨﻳں۔ ﻣﻧﮢﻭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﮩﺕ ﻣﺯے ﺩﺍﺭ‬ ‫ﻣﻳں ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﺳﮯ ﻣﺯﻳﺩ ﻟﻁﻑ ﺍﻧﺩﻭﺯ ﮨﻭﺍ ﮐہ ﺍﺳﮯ ﭼﮑﻥ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺗﻳﺎﺭ‬ ‫ ﻣﻳں ﻧﮯ ﺍﺳﮯ ﺍﺻﻝ ڈﺵ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﺑﮩﺗﺭ‬،‫ ﺑﻠﮑہ ﺫﺍﺋﻘﮯ ﻣﻳں‬،‫ﮐﻳﺎ ﮔﻳﺎ ﺗﻬﺎ‬ ‫ﭘﺎﻳﺎ! ﺍﺳﮯ ﭘﻠﻳٹ ﻣﻳں ﺑﮩﺕ ﺭﻧﮕﻳﻥ ﺍﻭﺭ ﻋﻣﺩﻩ ﺍﻧﺩﺍﺯ ﻣﻳں ﭘﻳﺵ ﮐﻳﺎ ﮔﻳﺎ۔‬ ‫ "ﻓﻭﻟﻳﺎ" ﮐﻭﺋﯽ ﺍﻳﺳﺎ ﺭﻳﺳﮢﻭﺭﻧٹ ﻧﮩﻳں ﮨﮯ ﺟﻭ ﺻﺭﻑ‬،‫ﺭﺿﺎ ﮐﮯ ﻣﻁﺎﺑﻕ‬ ‫ ﺑﻠﮑہ ﺳﺏ ﮐﺎ ﮐﺭﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺍﺱ‬،‫ﺍﭘﻧﮯ ﮨﻡ ﻭﻁﻧﻭں ﮐﺎ ﮨﯽ ﺧﻁﺎﺏ ﮐﺭﺗﺎ ﮨﮯ‬ ،‫ "ﻟﮩﺫﺍ‬،‫ ﺻﺎﺭﻓﻳﻥ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﺍﻭﺭ ﺳﻳﺎﺡ ﮨﻳں۔ ﺍﻧﮩﻭں ﻧﮯ ﻣﺯﻳﺩ ﮐﮩﺎ‬٪99 ‫ﮐﮯ‬ ‫ﻣﻳں" ﻓﻭﻟﻳﺎ "ﮐﻭ ﺍﻳﮏ ﺍﻳﺳﯽ ﺟﮕہ ﺳﻣﺟﻬﺗﺎ ﮨﻭں ﺟﮩﺎں ﻟﻭگ ﺍﭘﻧﯽ ﺛﻘﺎﻓﺗﻳں‬ "‫ﺑﺎﻧٹ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﻳں۔‬ ‫ﺟﻳﺳﺎﮐہ ﺍﻧﮩﻭں ﻧﮯ "ﻓﻭﻟﻳﺎ" ﮐﻭ ﺍﺳﯽ ﻣﺧﺻﻭﺹ ﺟﮕہ ﻣﻳں ﮨﯽ ﮐﻬﻭﻟﻧﮯ‬ ‫ ﺭﺿﺎ ﮐﺎ ﮐﮩﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻭﻩ ﺍﺱ ﺟﮕہ ﮐﻭ ﭘﺳﻧﺩ ﮐﺭﺗﮯ‬،‫ﮐﺎ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﻳﻭں ﮐﻳﺎ‬ ‫ﮨﻳں ﮐﻳﻭﻧﮑہ ﻭﻩ ﺍﻳﮏ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻭﺭ ﺭﻧﮕﻳﻥ ﻋﻼﻗہ ﮨﮯ۔ ﺩﺭﺍﺻﻝ ﻣﻳں ﺑﻬﯽ‬ ‫ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎﺭ ﺍﺱ ﻋﻼﻗﮯ ﻣﻳں ﮔﻳﺎ ﺗﻬﺎ "ﻓﻭﻟﻳﺎ" ﮐﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﺍﻭﺭ‬ ‫ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﭘﺭ ﻣﻳں ﺍﻥ ﺳﮯ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﮐﺭﺗﺎ ﮨﻭں۔‬ ‫ ﺍﻳﺗﻬﻧﺯ۔‬،‫ ﺍﻳﮕﺳﺯﺍﺭﺧﻳﺎ‬،11-9 ‫ ﺍﻳﻧڈﺭﻳﺎ ﻣﻳﺗﮑﺳﻳﺎ‬،‫ ﻓﻭﻟﻳﺎ‬:‫ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ‬ Fb: @foliamikri

‫ﻋﻠﯽ ﻣﻅﻬﺭ‬

Fb: @foliamikri

‫ﻋﻠﯽ ﻣﻅﮩﺭ ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ‬


10

ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

‫ﮐﺑﺎﺏ ﺑﻳﺗﯽ ﺩﺭ ﺁﺳﻳﺎی ﺻﻐﻳﺭ‬

‫ﻏﺫﺍﻫﺎی ﺗﺭﮐﯽ ﺑﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﻏﺫﺍﻫﺎی ﻓﺭﺍﻧﺳﻭی ﻭ ﭼﻳﻧﯽ ﺟﺯء ﺳﻪ ﻏﺫﺍﻫﺎی ﺑﺭﺗﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ‬ ‫ ﻧﻭﻉ ﮐﺑﺎﺏ ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺍﺩﻭﻳﻪ ﺟﺎﺕ ﻭ‬۰۴ ‫ ﻏﺫﺍﻫﺎی ﺗﺭﮐﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﺑﻳﺵ ﺍﺯ‬.‫ﺣﺳﺎﺏ ﻣﯽ ﺁﻳﻧﺩ‬ ‫ ﻣﻥ ﻣﺩﺗﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﺭﮐﻳﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺭﺩﻡ ﻭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﻳﺯﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ‬.‫ﻁﻌﻡ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻫﺳﺗﻧﺩ‬ ‫ ﺍﮐﻧﻭﻥ ﮐﻪ ﻣﻥ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺷﻬﺭ ﺑﺯﺭگ ﺍﺭﻭﭘﺎ‬، ‫ ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ‬.‫ ﻏﺫﺍﻫﺎی ﺁﻥ ﺑﻭﺩ‬، ‫ﻣﻥ ﺩﻭﺳﺕ ﺩﺍﺷﺗﻡ‬ ، ‫ ﺧﻭﺷﺑﺧﺗﺎﻧﻪ ﻣﻥ‬.‫ ﺳﻌﯽ ﮐﺭﺩﻡ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺭﺳﺗﻭﺭﺍﻥ ﻣﺣﻠﯽ ﺗﺭﮐﯽ ﺭﺍ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﻧﻡ‬، ‫ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻡ‬ ‫"ﺁﺳﻳﺎی ﺻﻐﻳﺭ" ﻳﮏ ﺍﻟﻣﺎﺱ ﭘﻧﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﻳﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﻳﺩﺍﻥ ﺁﻣﺭﻳﮑﺎ ﺭﺍ ﮐﺷﻑ ﮐﺭﺩﻡ! ﺁﻧﻘﺩﺭ‬ ‫ﻣﺷﻬﻭﺭ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﻓﺭﺍﺩی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﺳﺎﻟﻭﻧﻳﮑﯽ ﺑﺭﺍی ﮔﺭﺩﺵ ﻣﯽ ﺁﻳﻧﺩ ﺑﺎ ﺧﻭﺩ ﻭﻗﺕ ﺑﺭﮔﺷﺕ‬ ‫ ﺑﺎﻗﻠﻭﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺗﯽ ﺑﻪ ﺁﻣﺭﻳﮑﺎ ﻫﻡ ﺳﻔﺭ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ! ﻣﻥ ﻧﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻡ‬.‫ﻏﺫﺍ ﺑﻪ ﺷﻬﺭﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺭﻧﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺑﻳﺎﻭﺭﻡ ﺁﺧﺭﻳﻥ ﺑﺎﺭی ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺭﻭﻳﺱ ﺭﺳﺗﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﮐﺭﺩﻡ ﺗﺎ ﺗﺑﺭﻳﮏ ﻣﻥ‬ ‫ ﮐﻪ‬، ‫ ﺣﻭﺍ‬،‫ ﺍﻣﺎ ﺍﮐﻧﻭﻥ ﺧﻭﺷﺣﺎﻝ ﻫﺳﺗﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺏ ﺭﺳﺗﻭﺭﺍﻥ‬،‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺭﺁﺷﭘﺯ ﺑﺭﺳﺎﻧﺩ‬ .‫ ﺩﺭ ﭘﺷﺕ ﻳﮏ ﻣﻳﺯ ﺑﻧﺷﻳﻧﻡ‬،‫ﺳﺭﺁﺷﭘﺯ ﻧﻳﺯ ﻫﺳﺕ‬ ‫ ﺍﻳﻥ ﻏﺫﺍ ﺍﺯ ﮔﻭﺷﺕ ﭼﺭﺥ‬.‫ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺙ ﻣﻳﺷﻭﺩ ﺗﺎ ﺩﻫﻧﺕ ﺁﺏ ﺑﻳﻔﺗﺩ‬،‫ﻣﻥ ﮐﺑﺎﺏ ﺑﻳﺗﯽ ﺭﺍ ﺧﻭﺭﺩﻡ‬ ‫ ﻣﺎﺳﺕ ﻭ ﺷﺵ ﺳﺱ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺩﺭ ﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺭﺵ‬، ‫ ﻭﺑﺎ ﺳﺱ ﮔﻭﺟﻪ ﻓﺭﻧﮕﯽ‬،‫ﮐﺭﺩﻩ ﮐﺑﺎﺑﯽ ﺍﺳﺕ‬ "‫ "ﺁﺳﻳﺎی ﺻﻐﻳﺭ‬.‫ ﻣﻥ ﺍﻳﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺱ ﮐﻳﺳﻳﺭ ﻫﻡ ﺍﻣﺗﺣﺎﻥ ﮐﺭﺩﻡ‬.‫ﺧﻭﺭﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺳﺭﻭ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ‬ ‫ ﻧﺗﻭﺍﻧﺳﺕ‬، ‫ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺗﯽ ﺑﻪ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺁﻣﺩ‬.‫ ﺍﻭ ﻓﺎﺭﻍ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﭘﺯﺷﮑﯽ ﺑﻭﺩ‬.‫ﺍﻳﺩﻩ ﭘﺩﺭ ﺣﻭﺍ ﺑﻭﺩ‬ ‫ ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺷﺩ ﺩﺭ ﺭﺳﺗﻭﺭﺍﻥ ﻫﺎ ﮐﺎﺭ ﮐﻧﺩ ﻭ ﺩﺭ‬.‫ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ ﭘﺯﺷﮏ ﻣﺷﻐﻭﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺷﻭﺩ‬ ‫ ﺁﺳﻳﺎی ﺻﻐﻳﺭ ﻳﮏ ﺗﺟﺎﺭﺕ‬.‫ﻧﻬﺎﻳﺕ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﮔﺭﻓﺕ ﮐﻪ ﺭﺳﺗﻭﺭﺍﻥ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺗﺗﺎﺡ ﮐﻧﺩ‬ ‫ ﺩﺭ ﻣﻳﺩﺍﻥ ﺁﻣﺭﻳﻛﺎ‬۰۴۴۴ ‫ ﺣﻭﺍ ﮔﻔﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‬.‫ ﺳﺎﻝ ﭘﻳﺵ ﺗﺎﺳﻳﺱ ﺷﺩ‬۰۴ ‫ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﮔﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ‬ .‫ ﻣﺎ ﺭﺳﺗﻭﺭﺍﻥ ﺩﻳﮕﺭی ﺩﺭ ﭘﺎﻧﮕﺭﺍﺗﯽ ﺍﻓﺗﺗﺎﺡ ﻛﺭﺩﻳﻡ‬، ‫ﺷﺭﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩ ﻭ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﭘﻳﺵ‬ ‫ ﺳﺧﻧﺎﻥ ﺣﻭﺍ‬،‫ﻭﻗﺗﯽ ﭘﺭﺳﻳﺩﻡ ﮐﻪ ﭼﺭﺍ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﻡ ﺭﺳﺗﻭﺭﺍﻥ ﺭﺍ "ﺁﺳﻳﺎی ﺻﻐﻳﺭ" ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﺭﺩﻧﺩ‬ ‫ ﺍﺯﻫﺭ ﻛﺟﺎ‬،‫ ﭘﺩﺭﺵ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺳﻣﺑﻝ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﺭﺩ‬.‫ﺑﺎﻋﺙ ﺷﺩ ﮐﻪ ﻟﺑﺧﻧﺩ ﺑﺯﻧﻡ‬ ‫ ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ﻫﺭ ﮐﺱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﺳﺗﻭﺭﺍﻧﺵ ﻣﯽ‬.‫ﻛﻪ ﺁﻣﺩﻩ ﺍﻧﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺭ ﻛﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﺑﺭﻭﻧﺩ‬ ‫ ﻭ ﺩﻗﻳﻕ ﺍ ﻣﻥ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺑﺎﺭی ﮐﻪ‬،‫ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪ‬،‫ "ﺁﺳﻳﺎی ﺻﻐﻳﺭ" ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﭘﻳﺩﺍ ﻣﯽ ﮐﺭﺩ‬،‫ﺁﻣﺩ‬ ‫ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺭﺍ ﺷﻭﮐﻪ ﮐﺭﺩﻧﺩ! ﺑﻪ ﺯﻭﺩی ﺑﻪ ﺁﺳﻳﺎی ﺻﻐﻳﺭ‬.‫ﺑﻪ ﺁﻧﺟﺎ ﺭﻓﺗﻡ ﻫﻣﻳﻥ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺗﻡ‬ "Aç daha fazlası ‫ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺭﮐﯽ ﻳﻌﻧﯽ "ﻳﮏ ﺫﺭﻩ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺑﺎﺯ ﮐﻥ‬.‫ﺑﺭﻣﯽ ﮔﺭﺩﻡ‬ için" ‫ ﺁﺗﻥ‬،‫ ﻣﻳﺩﺍﻥ ﺁﻣﺭﻳﮑﺎ‬،‫ ﺛﻳﺭﺍ ﻭ ﻣﻭﺳﺧﻭﻧﻳﺳﯽ‬،‫ ﺁﺳﻳﺎی ﺻﻐﻳﺭ‬:‫ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ‬

Fb: @asiakebap

‫ﻣﺎﺋﻧﺭ ﺍﻳﺷﻳﺎء ﻣﻳں ﺑﻳﺗﯽ ﮐﺑﺎﺏ۔‬

ٰ ‫ﻣﺭﺗﺿﯽ ﺭﺣﻳﻣﯽ ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ۔‬

3 ‫ﻓﺭﺍﻧﺳﻳﺳﯽ ﺍﻭﺭ ﭼﺎﺋﻧﻳﺯ ﮐﻬﺎﻧﻭں ﺳﺎﺗﻬ ﺳﺎﺗﻬ ﺗﺭﮐﯽ ﮐﮯ ﮐﻬﺎﻧﻭں ﮐﺎ ﺷﻣﺎﺭ ﺑﻬﯽ ﺩﻧﻳﺎ ﮐﮯ‬ ،‫ ﺳﮯ ﺯﺍﺋﺩ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻗﺳﻡ ﮐﮯ ﮐﺑﺎﺏ‬40 ‫ﺑﮩﺗﺭﻳﻥ ﮐﻬﺎﻧﻭں ﻣﻳں ﻫﻭﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﭼﮑﻬﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻳﮯ‬ ‫ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﺻﺎﻟﺣﮯ ﺍﻭﺭ ﺫﺍﺋﻘﻭں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﮨﻳں۔ ﻣﻳں ﺍﻳﮏ ﻁﻭﻳﻝ ﻋﺭﺻہ ﺗﺭﮐﯽ ﻣﻳں‬ ‫ ﺟﻳﺳﺎﮐہ ﮐہ‬،‫ﺭﻩ ﭼﮑﺎ ﮨﻭں ﺍﻭﺭ ﻣﻳں ﻧﮯ ﻭﮨﺎں ﮐﮯ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻬﺎﻧﻭں ﮐﻭ ﺑﮩﺕ ﭘﺳﻧﺩ ﮐﻳﺎ۔ ﻟﮩﺫﺍ‬ ‫ ﺗﻭ ﻣﻳں ﻧﮯ ﻳﮩﺎں ﻣﻘﺎﻣﯽ‬،‫ﺍﺏ ﻣﻳں ﺍﻳﮏ ﻳﻭﺭﭘﯽ ﻣﻠﮏ ﮐﮯ ﺍﻳﮏ ﺑڑے ﺷﮩﺭ ﻣﻳں ﻣﺟﻭﺩ ﮨﻭں‬ ‫ﺗﺭﮐﺵ ﮐﻬﺎﻧﻭں ﮐﮯ ﺑﮩﺗﺭﻳﻥ ﺭﻳﺳﮢﻭﺭﻧٹ ﮐﻭ ڈﻫﻭﻧڈﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻭﺷﺵ ﮐﯽ۔ ﺧﻭﺵ ﻗﺳﻣﺗﯽ ﺳﮯ‬ ‫ﻣﻳں ﻧﮯ "ﻣﺎﺋﻧﺭ ﺍﻳﺷﻳﺎء" ﺭﻳﺳﮢﻭﺭﺍﻧٹ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮐﺭﻟﻳﺎ۔ ﻳہ ﺍﺗﻧﺎ ﻣﺷﮩﻭﺭ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻭ ﻟﻭگ‬ ‫ﺗﻳﺳﺎﻟﻭﻧﻳﮑﻬﯽ ﺳﮯ ﺁﺩﮨﺭ ﺁﺗﮯ ﮨﻳں ﺍﻭﺭ ﻭﻩ ﻳﮩﺎں ﮐﻬﺎﻧﺎ ﺍﭘﻧﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺿﺭﻭﺭ ﻟﮯ ﮐﺭ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻳں۔‬ ،‫ﺍﻥ ﺭﻳﺳﮢﻭﺭﻧٹ ﮐﺎ ﺑﮑﻼﻭﺍ ﺗﻭ ﺍﻣﺭﻳﮑﺎ ﺗﮏ ﮐﺎ ﺳﻔﺭ ﮐﺭ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ! ﻣﺟﻬﮯ ﻳﺎﺩ ﻧﮩﻳں ﮨﮯ ﮐہ‬ ‫ﻣﻳں ﻧﮯ ﺁﺧﺭی ﺑﺎﺭ ﮐﺏ ﻭﻳﮢﺭ ﮐﻭ ﺑﺎﻭﺭﭼﯽ ﮐﯽ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﻭﻻ! ﺧﻭﺵ ﻗﺳﻣﺗﯽ ﮐﮯ‬ ‫ ﺟﻭ‬،‫ ﺍﻳﻭﺍ‬،‫ﺳﺎﺗﻬ ﻣﻳں ﻧﮯ ﺍﭘﻧﮯ ﺁپ ﮐﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﻣﻭﻟﯽ ﭘﻭﺯﻳﺷﻥ ﻣﻳں ﺍﺱ ﺟﮕہ ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ‬ ‫ ﺍﻥ ﮐﻭ ﺍﭘﻧﮯ ﭘﺎﺱ ﻭﺍﻟﮯ ﮢﻳﺑﻝ ﭘﺭ ﺑﻳﮢﻬﮯ ﮨﻭﺋﮯ ﭘﺎﻳﺎ۔ ﻣﻳں ﻧﮯ ﻣﺎﺋﻧﺭ‬،‫ﺍﻳﮏ ﺑﺎﻭﺭﭼﯽ ﺑﻬﯽ ﮨﻳں‬ ‫ﺍﻳﺷﻳﺎء ﮐﮯ ﺳﺏ ﺳﮯ ﻣﺷﮩﻭﺭ ﺍﻭﺭ ﻣﻧہ ﭘﺎﻧﯽ ﻻ ﺩﻳﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﭼﻳﺯ "ﺑﻳﺗﯽ ﮐﺑﺎﺏ" ﮐﺎ ﺫﺍﺋﻘہ‬ ‫ ﮢﻣﺎﮢﺭ ﮐﯽ ﭼﮢﻧﯽ ﺍﻭﺭ‬،‫ ﺟﺱ ﮐﻭ ﻻﻭﺵ ﻣﻳں ﻟﭘﻳٹ ﮐﺭ‬،‫ﭼﮑﻬﺎ۔ ﻳہ ﺳﻳﺦ ﭘﺭ ﭘﮑﺎ ﮨﻭﺍ ﮔﻭﺷﺕ ﮨﮯ‬ ‫ﺩﮨﯽ ﺍﻭﺭ ﭼﻬ ﺩﻳﮕﺭ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻗﺳﺎﻡ ﮐﯽ ﭼﮢﻧﻳﻭں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺗﻠﮯ ﮨﻭﺋﮯ ﭘﺗﻭں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﭘﻳﺵ‬ ‫ﮐﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﻳں ﺍﻥ ﮐﮯ ﺧﺻﻭﺻﯽ ﮐﺳﻳﺭ ﺳﻼﺩ ﮐﮯ ﺫﺍﺋﻘہ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﺩﻭ ﭼﺎﺭ ﮨﻭﺍ۔ ﻣﺎﺋﻧﺭ‬ ،‫ﺍﻳﺷﻳﺎء ﮐﺎ ﺧﻳﺎﻝ ﺍﻳﻭﺍ ﮐﮯ ﻭﺍﻟﺩ ﮐﺎ ﺗﻬﺎ۔ ﺍﺱ ﮐﮯ ﻭﺍﻟﺩ ﻧﮯ ﻣﻳڈﻳﺳﻥ ﮐﯽ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺣﺎﺻﻝ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ‬ ‫ ﺗﻭ ﺍﺱ ﻟﻳﮯ ﺍﺳﮯ‬،‫ﻟﻳﮑﻥ ﺟﺏ ﻭﻩ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺁﻳﺎ ﺗﻭ ﻭﻩ ﺍﭘﻧﮯ ﭘﻳﺷﮯ ﭘﺭ ﻋﻣﻝ ﻧہ ﮐﺭﺳﮑﺎ‬ ‫ﺭﻳﺳﮢﻭﺭﻧٹ ﻣﻳں ﻣﻼﺯﻣﺕ ﮐﺭﻧﺎ ﭘڑی ﺍﻭﺭ ﭘﻬﺭ ﺁﺧﺭ ﮐﺎﺭ ﺍﺱ ﻧﮯ ﺍﭘﻧﺎ ﺭﻳﺳﮢﻭﺭﻧٹ ﮐﻬﻭﻟﻧﮯ‬ ‫ ﺳﺎﻟﻭں ﺳﮯ ﺧﺎﻧﺩﺍﻧﯽ ﮐﺎﺭﻭﺑﺎﺭ ﮨﮯ۔ ﺍﻳﻭﺍ ﮐﺎ ﮐﮩﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ‬20 ‫ﮐﺎ ﻓﻳﺻﻠہ ﮐﻳﺎ۔ ﻣﺎﺋﻧﺭ ﺍﻳﺷﻳﺎء‬ ‫ ﻣﻳں ﺍﻣﺭﻳﮑﻳﺱ ﺍﺳﮑﻭﺍﺋﺭ ﭘﺭ ﺍﭘﻧﮯ ﺭﻳﺳﮢﻭﺭﻧٹ ﮐﮯ ﺩﺭﻭﺍﺯے ﮐﻬﻭﻟﮯ ﺍﻭﺭ‬2000 ‫ﺍﺱ ﻧﮯ‬ ‫ﺗﻳﻥ ﺳﺎﻝ ﻗﺑﻝ ﺍﻧﮩﻭں ﻧﮯ ﭘﮕﺭﺍﺗﯽ ﻣﻳں ﺍﻳﮏ ﺍﻭﺭ ﺑﺭﻧﭻ ﮐﮯ ﺩﺭﻭﺍﺯے ﮐﻬﻭﻟﮯ ﮨﻳں۔ ﺟﺏ‬ ‫ ﺗﻭ ﺍﻳﻭﺍ ﮐﮯ ﺍﻟﻔﺎﻅ‬،‫ﻣﻳں ﻧﮯ ﭘﻭﭼﻬﺎ ﮐہ ﺍﺱ ﺭﻳﺳﮢﻭﺭﻧٹ ﮐﺎ ﻧﺎﻡ "ﻣﺎﺋﻧﺭ ﺍﻳﺷﻳﺎء" ﮐﻳﻭں ﮨﮯ‬ ‫ﻧﮯ ﻣﻳﺭے ﭼﮩﺭے ﭘﺭ ﻣﺳﮑﺭﺍﮨٹ ﻻ ﺩی۔ ﺍﺱ ﻭﺍﻟﺩ ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﻳہ ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻧﻭں ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺕ‬ ‫ ﺍﻥ ﮐﮯ ﮐﮩﯽ ﺳﮯ ﺁﻧﮯ ﺳﮯ ﺍﻭﺭ ﮐﮩﻳں ﺑﻬﯽ ﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﮐﻭﺋﯽ ﻓﺭﻕ ﻧﮩﻳں‬،‫ﮐﮯ ﻁﻭﺭ ﮨﮯ‬ "‫ﭘڑﺗﺎ۔ ﻟﮩﺫﺍ ﺟﻭ ﺑﻬﯽ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺭﻳﺳﮢﻭﺭﻧٹ ﻣﻳں ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻭ ﻭﻩ ﺍﺳﮯ ﺍﭘﻧﮯ "ﻣﺎﺋﻧﺭ ﺍﻳﺷﻳﺎ‬ ‫ ﻣﻳں ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ﺍﻳﺳﺎ ﮨﯽ ﻣﺣﺳﻭﺱ ﮐﻳﺎ ﺗﻬﺎ‬،‫ ﺑﻠﮑﻝ ﮔﻬﺭ ﮐﯽ ﻁﺭﺡ‬،‫ﺟﻳﺳﺎ ﮨﯽ ﻣﺣﺳﻭﺱ ﮨﻭﮔﺎ‬ ‫ﺟﺏ ﻣﻳں ﻭﮨﺎں ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎﺭ ﮔﻳﺎ ﺗﻬﺎ۔ ﺍﻧﮩﻭں ﻧﮯ ﻣﻳﺭی ﺭﻭﺡ ﮐﻭ ﺟﻬﻭﻧﮑﺎ ﺩﻳﺎ۔ ﻣﻳں ﺟﻠﺩ ﮨﯽ‬ ‫" ﺟﺱ ﮐﺎ ﺗﺭﮐﺵ ﻣﻳں‬Aç daha fazlası için" ‫"ﻣﺎﺋﻧﺭ ﺍﻳﺷﻳﺎء" ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺎﺅں ﮔﺎ۔‬ !‫ﻣﻁﻠﺏ "ﺯﻳﺎﺩﻩ ﮐﺎ ﺑﻬﻭﮐﺎ" ﮨﮯ‬ ‫ ﺍﻣﺭﻳﮑﻳﺱ‬،‫ ﺗﻬﺭﺍﺱ ﺍﻭﺭ ﻣﻭﺷﻭﻧﻳﺳﻳﻭﻥ‬،2108644698 ،‫ ﻣﺎﺋﻧﺭ ﺍﻳﺷﻳﺎء‬:‫ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ‬ ‫ ﺍﻳﺗﻬﻧﺯ۔‬،‫ﺍﺳﮑﻭﺍﺋﺭ‬ Fb: @asiakebap

PHOTO BY MORTAZA RAHIMI

‫ﺍﺯ ﻣﺭﺗﺿﯽ ﺭﺣﻳﻣﯽ‬

Μπεϊντί κεμπάπ στη «Μικρά Ασία» Του ΜΟΡΤΆΖΑ ΡΑΧΊΜΙ H ΤΟΥΡΚΙΚΉ ΚΟΥΖΊΝΑ θεωρείται ανάμεσα στις τρεις καλύτερες του κόσμου, μαζί με τη γαλλική και την κινεζική. Διαθέτει περισσότερα από 40 είδη κεμπάπ, καθώς και πολλά μπαχαρικά και γεύσεις. Εζησα για καιρό στην Τουρκία και ένα από τα πράγματα που αγάπησα εκεί ήταν η τοπική κουζίνα. Ετσι, τώρα που ζω σε μια ευρωπαϊκή μεγαλούπολη προσπάθησα να βρω το καλύτερο τουρκικό εστιατόριο εδώ. Ευτυχώς για μένα, ανακάλυψα τη «Μικρά Ασία», ένα κρυμμένο διαμάντι στους δρόμους της πλατείας Αμερικής! Είναι τόσο διάσημο που έρχονται άνθρωποι ακόμη κι από τη Θεσσαλονίκη για να πάρουν μαζί τους φαγητό. Ο μπακλαβάς του έχει ταξιδέψει μέχρι και στις ΗΠΑ! Δεν μπορώ να θυμηθώ την τελευταία φορά που ζήτησα από τον σερβιτόρο να μεταφέρει τα συγχαρητήριά μου στον σεφ, μα τώρα είχα τη χαρά να καθίσω μαζί με την ιδιοκτήτρια του καταστήματος, την Εύα, που είναι και η σεφ. Δοκίμασα το μπεϊντί κεμπάπ, που σε κάνει να σου τρέχουν τα σάλια! Είναι κιμάς που έχει ψηθεί σε σούβλα, σερβιρισμένος σε πίτα και γαρνιρισμένος με σάλτσα ντομάτας, για-

ούρτι και ακόμη έξι διαφορετικές σάλτσες. Δοκίμασα επίσης και σαλάτα κισίρ. H «Μικρά Ασία» ήταν μια ιδέα του πατέρα της Εύας. Είχε σπουδάσει Ιατρική, αλλά όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν μπορούσε να εξασκήσει το επάγγελμά του κι έτσι χρειάστηκε να δουλέψει σε εστιατόρια. Εν τέλει αποφάσισε να ανοίξει το δικό του. «Η “Μικρά Ασία” είναι οικογενειακή επιχείρηση με 20 χρόνια ζωής. Ανοιξε τις πόρτες της το 2000 στην πλατεία Αμερικής και πριν από τρία χρόνια ανοίξαμε ακόμα ένα κατάστημα στο Παγκράτι», λέει η Εύα. Οταν ρώτησα γιατί επέλεξαν να ονομάσουν το εστιατόριο «Μικρά Ασία», τα λόγια της Εύας με έκαναν να χαμογελάσω. Ο πατέρας της θεώρησε ότι το όνομα αυτό θα συμβόλιζε τους πρόσφυγες από όπου κι αν έρχονται ή όπου κι αν πηγαίνουν. Ετσι, ο καθένας που θα ερχόταν στο εστιατόριο θα έβρισκε τη δική του «Μικρά Ασία», σαν ένα σπίτι, και έτσι ακριβώς αισθάνθηκα κι εγώ την πρώτη φορά που πήγα εκεί. Με έχουν συγκλονίσει! Θα επιστρέψω στη «Μικρά Ασία» σύντομα. «Aç daha fazlası için», που στα τουρκικά σημαίνει: «Πεινασμένος για λίγο ακόμα»! Info: Μικρά Ασία, Θήρας και Μοσχονησίων, πλατεία Αμερικής, Αθήνα. Τηλ.: 210-8644698. Fb: @asiakebap

Beyti Kebab at Mikra Asia By MURTAZA RAHIMI TURKISH CUISINE has been rated as one of the three greatest cuisines in the world, together with French and Chinese. There are more than 40 different kinds of kebab to sample as well as many spices and flavours. I lived in Turkey for a long time and I really loved local cuisine. So, as soon as I found myself in a big city in a European country, I tried to find the best local Turkish restaurant. Luckily I discovered Mikra Asia, a hidden gem in the streets just off Amerikis Square. It is so famous that people come all the way from Thessaloniki to eat there and take food away with them. Their baklava has traveled to the United States! I can't remember the last time I asked a waiter to give my compliments to the chef! I was delighted to find myself in the extraordinary position of having the owner of the place, Eva, who is also the chef, sitting next to me at the table. I tried Mikra Asia's most iconic and mouth watering Beyti kebab. It's ground meat grilled on a skewer, served wrapped in lavash and topped with tomato sauce

and yogurt and six other different kinds of sauces, accompanied by grilled pita. I also tried their special kisir salad. Mikra Asia was Eva’s father’s idea. He had studied Medicine, but when he came to Greece he couldn’t practice his profession, so he had to work in restaurants and finally decided to open his own. “Mikra Asia has been a family business for over 20 years now. It opened its doors in 2000 close to Amerikis Square and three years ago we opened another branch in Pagrati”, says Eva. When I asked why the name “Mikra Asia” (meaning Asia Minor), Eva’s words made me smile. Her father thought the name would make a good symbol for refugees, no matter where they came from or where they were going to. So anyone coming to his restaurant would find their own Asia Minor, like a home, and that's what I felt when I first visited Mikra Asia. They left an amazing impression on me! I will be returning to “Mikra Asia” soon. “Aç daha fazlası için” which in Turkish means, “hungry for more”! Info: Mikra Asia, Thiras & Moshonision, Amerikis Square, Athens. Tel: 210 8644698. Fb: @asiakebap


11

PHOTOS BY MORTAZA RAHIMI

ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

Κεμπάπ κουμπιντέ στο «Pars» Της ΜΑΧΝΤΙΆ ΧΟΣΣΑΪΝΊ ΑΓΑΠΗΤΟΊ ΦΊΛΟΙ στην Αθήνα, Εχετε σκεφτεί ποτέ να ταξιδέψετε στο Ιράν; Σας αρέσει η ιρανική μουσική; Γνωρίζετε κάτι για τις ιρανικές πόλεις; Ή μήπως το θεωρείτε ακριβό ταξίδι και δεν σκεφτήκατε ποτέ να το οργανώσετε; Σας προτείνουμε έναν ευκολότερο και φτηνότερο τρόπο. Μπορείτε να πάτε στο εστιατόριο «Pars» (Pars είναι η παλιά ονομασία του Ιράν), που μοιάζει σαν μικρογραφία του Ιράν! Η ζεστή και χαλαρή ατμόσφαιρα, η απίστευτη μυρωδιά τού σαφράν, οι ιρανικές χειροτεχνίες στον τοίχο και το ευγενικό προσωπικό είναι τα πρώτα πράγματα που

‫ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ‬

θα παρατηρήσετε εκεί. Αυτό το εστιατόριο μεταφέρει την ιρανική κουλτούρα στους Ελληνες και αυτός είναι ένας από τους κυριότερους λόγους για να το επισκεφτεί κανείς. Δοκιμάσαμε ένα διάσημο ιρανικό πιάτο, το κεμπάμπ κουμπιντέ, μαζί με σαλάτα σιράζι, μαστ κιάρ, ζεϊτούν παρβαντέ και ντόογκ, ένα ποτό που σερβίρεται πάντα με το κεμπάπ. Το κεμπάπ κουμπιντέ φτιάχνεται με αρνί. Ηταν τόσο νόστιμο και ζουμερό, ακριβώς όπως και στο Ιράν. Ολοι εσείς, φίλοι μου, που έχετε επισκεφτεί το Ιράν ή έχετε ζήσει εκεί, αν σας έχει λείψει η μυρωδιά του φαγητού της μαμάς ή της γιαγιάς σας, δεν πρέπει να χάσετε το «Pars».

‫ﮐﺑﺎﺏ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﺱ‬

‫ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ ﻋﺯﻳﺯ ﺩﺭ ﺁﺗﻥ‬ ‫ﺁﻳﺎ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺍﻳﺩ ؟ ﺁﻳﺎ ﻋﺎﺷﻕ ﻣﻭﺳﻳﻘﯽ ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ ﻫﺳﺗﻳﺩ؟‬ ‫ﺳﻔﺭ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻳﺩ ؟ ﻭ ﺷﺎﻳﺩ ﻫﻡ ﺑﺩﻟﻳﻝ ﻫﺯﻳﻧﻪ‬...‫ﺑﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﺷﻳﺭﺍﺯ ﻭ ﺗﻬﺭﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﺩﺍﻡ ﺍﻳﻥ ﺳﻔﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻌﻭﻳﻕ ﺍﻧﺩﺍﺧﺗﻪ ﺍﻳﺩ! ﻣﺎ ﺭﺍﻩ ﺁﺳﺎﻧﺗﺭ ﻭ‬،‫ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﻔﺭ‬ ‫ﮐﻡ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺗﺭی ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﻣﯽ ﺩﻫﻳﻡ ! ﺭﺳﺗﻭﺭﺍﻥ ﭘﺎﺭﺱ)ﻧﺎﻡ ﻗﺩﻳﻡ‬ .‫ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺳﻔﺭی ﺑﻪ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﮐﻭﭼﮑﺗﺭ ﺍﺳﺕ‬، (‫ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺍﻣﺭﻭﺯی‬ ‫ ﺩﻳﺩﻥ‬،‫ ﺑﻭی ﻣﻁﺑﻭﻉ ﺯﻋﻔﺭﺍﻥ ﻭ ﻏﺫﺍی ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ‬،‫ﻓﺿﺎﻳﯽ ﮔﺭﻡ ﻭ ﺩﻟﻧﺷﻳﻥ‬ ‫ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﺧﻭﺵ ﺑﺭﺧﻭﺭﺩ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﻣﺷﺎﻫﺩﺍﺕ ﺷﻣﺎ ﺍﺯ‬، ‫ﺻﻧﺎﻳﻊ ﺩﺳﺗﯽ ﺍﻳﺭﺍﻥ‬ ‫ﺭﺳﺗﻭﺭﺍﻥ ﭘﺎﺭﺱ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺑﻭﺩ ! ﻫﺩﻑ ﺍﺯ ﺑﻧﺎی ﺍﻳﻥ ﺭﺳﺗﻭﺭﺍﻥ ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﻳﮑﯽ ﺍﺯ‬، ‫ﻏﺫﺍی ﻣﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﺱ‬. ‫ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﻓﺭﻫﻧﮓ ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺭﺩﻡ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺍﺳﺕ‬ ‫ ﮐﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺳﺎﻻﺩ ﺷﻳﺭﺍﺯی‬،‫ﮐﺑﺎﺏ ﮐﻭﺑﻳﺩﻩ‬. ‫ﻣﻌﺭﻭﻓﺗﺭﻳﻥ ﻏﺫﺍﻫﺎی ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ ﺑﻭﺩ‬ ‫ﮐﺑﺎﺏ ﮐﻭﺑﻳﺩﻩ ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ ﭘﺧﺗﻪ‬.‫ﺯﻳﺗﻭﻥ ﭘﺭﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﻭﻍ ﺳﺭﻭ ﺷﺩ‬،‫ﻣﺎﺳﺕ ﻭ ﺧﻳﺎﺭ‬، ‫ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ ﺑﺎ ﮔﻭﺷﺕ ﺑﺭﻩ )ﺣﻼﻝ( ﮐﻪ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺁﺑﺩﺍﺭ ﻭ ﻟﺫﻳﺫ ﺑﻭﺩ ﻭ ﺩﻗﻳﻘﺎ ﻫﻣﺎﻥ‬ ‫ ﺗﻣﺎﻡ ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺑﻼ ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ‬. ‫ﮐﺑﺎﺑﯽ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺳﺭﻭ ﻣﯽ ﺷﺩ‬ ‫ﻏﺫﺍی ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺑﺯﺭﮔﺗﺎﻥ‬، ‫ﺍﮔﺭ ﺩﻟﺗﻧﮓ ﺑﻭی ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻥ‬، ‫ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻧﺩ‬ ‫ﺭﻧﮓ‬، ‫ﺑﺭﻧﺞ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺯﻋﻔﺭﺍﻥ‬. ‫ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﭘﺎﺭﺱ ﺭﺍ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ‬، ‫ﻫﺳﺗﻳﺩ‬ ‫ﺯﻳﺗﻭﻥ ﭘﺭﻭﺭﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ‬. ‫ﻁﻼﻳﯽ ﺯﻋﻔﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﻫﻣﭼﻭﻥ ﻁﻼ ﻣﯽ ﺩﺭﺧﺷﻳﺩ‬ ‫ﻣﺎﺳﺕ ﻭ ﺧﻳﺎﺭ‬. ‫ﺭﺏ ﺍﻧﺎﺭ ﻭ ﮔﺭﺩﻭ ﺧﺭﺩ ﺷﺩﻩ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ‬، ‫ﺯﻳﺗﻭﻥ‬ ‫ﺗﺭﮐﻳﺑﯽ ﻣﺛﻝ ﺟﺎﺟﻳﮑﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺩﻭﻥ ﺳﻳﺭ ﺍﻟﺑﺗﻪ !ﺳﺎﻻﺩ ﺷﻳﺭﺍﺯی ﮐﻪ ﺍﺯ ﮔﻭﺟﻪ‬ ‫ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺁﺏ ﻟﻳﻣﻭ ﻭ ﻧﻌﻧﺎی ﺧﺷﮏ ﺷﺩﻩ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﺷﺩﻩ‬، ‫ﭘﻳﺎﺯ ﺧﺭﺩ ﺷﺩﻩ‬، ‫ﺧﻳﺎﺭ‬، ‫ﺩﻭﻍ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ‬، ‫ ﻧﻭﺷﻳﺩﻧﯽ ﺳﻧﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﻫﻣﻳﺷﮕﯽ ﮐﺑﺎﺏ ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ ﺍﺳﺕ‬. ‫ﺍﺳﺕ‬ ‫ﺩﺭ ﺁﺧﺭ ﻣﺎ ﺑﺳﺗﻧﯽ ﺯﻋﻔﺭﺍﻧﯽ )ﺳﻧﺗﯽ ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ ( ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺩﺳﺭ ﺍﻣﺗﺣﺎﻥ‬. ‫ﮐﺭﺩﻳﻡ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻏﺭﺍﻕ ﻧﻳﺳﺕ ﺍﮔﺭ ﺑﮕﻭﻳﻡ ﺑﺳﺗﻧﯽ ﺯﻋﻔﺭﺍﻧﯽ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺑﺭﺍی‬ ‫ ﺣﺎﻻ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﻔﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻫﺳﺗﻳﺩ ؟ ﭼﻣﺩﺍﻧﻬﺎ ﺭﺍ‬.‫ﻣﻥ ﺑﻭی ﺑﻬﺷﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ‬ ‫ﻧﺑﻧﺩﻳﺩ !ﻧﻳﺎﺯی ﺑﻪ ﭼﻣﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺳﻔﺭ ﻧﻳﺳﺕ ﺯﻳﺭﺍ ﭘﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺧﻳﺎﺑﺎﻥ‬ .‫ﺧﺎﻻﻧﺩﺭی ﺩﺭ ﺁﺗﻥ ﺍﺳﺕ‬،۱۵‫ﭘﺎﻟﻳﻳﻭﻟﻭﮔﻭ‬ persianrestaurant.gr

Το ρύζι με σαφράν, που έλαμπε σαν χρυσάφι, το ζεϊτούν παρβαντέ φτιαγμένο με ελιές, πάστα ροδιού και καρύδια, το μαστ κιάρ, που είναι σαν τζατζίκι χωρίς σκόρδο, και η σαλάτα σιράζι από ψιλοκομμένες ντομάτες, αγγούρι και κρεμμύδι με ντρέσινγκ λεμονιού και μέντας! Ηταν όλα υπέροχα! Στο τέλος δοκιμάσαμε παραδοσιακό παγωτό σαφράν. Χωρίς υπερβολή, μύριζε παραδεισένια! Τώρα είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε στο Ιράν; Μη φτιάξετε βαλίτσες, δεν θα τις χρειαστείτε, γιατί το «Pars» βρίσκεται στο Χαλάνδρι. Info: Εστιατόριο Pars, Παλαιολόγου 15, Χαλάνδρι. Τηλ: 210-6817277 Website: persianrestaurant.gr

‫ﻣﮩﺩﻳہ ﺣﺳﻳﻧﯽ ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ۔‬

‫ﭘﺎﺭﺱ ﻣﻳں ﮐﺑﺎﺏ۔‬

،‫ﺍﻳﺗﻬﻧﺯ ﮐﮯ ﻋﺯﻳﺯ ﺩﻭﺳﺗﻭ‬ ‫ﮐﺑﻬﯽ ﺁپ ﻧﮯ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﮐﺎ ﺳﻔﺭ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﺳﻭﭼﺎ ﮨﮯ؟ ﮐﻳﺎ ﺁپ ﮐﻭ ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ‬ ‫ﻣﻭﺳﻳﻘﯽ ﭘﺳﻧﺩ ﮨﮯ؟ ﮐﻳﺎ ﺁپ ﮐﻭ ﺍﻳﺭﻥ ﮐﮯ ﺷﮩﺭﻭں ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﮐﭼﻬ ﻣﻌﻠﻭﻡ ﮨﮯ؟ ﻳﺎ‬ ‫ ﺍﺱ ﻟﻳﮯ ﺁپ ﻧﮯ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻣﻧﺻﻭﺑہ ﺑﻧﺩی‬،‫ﭘﻬﺭ ﺁپ ﮐﻭ ﻳہ ﺍﻳﮏ ﻣﮩﻧﮕﺎ ﺳﻔﺭ ﻟﮕﺗﺎ ﮨﮯ‬ ‫ﮐﺭﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﺳﻭﭼﺎ ﮨﯽ ﻧﮩﻳں۔ ﺗﻭ ﮨﻡ ﺁپ ﮐﻭ ﺍﻳﮏ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﻭﺭ ﺳﺳﺗﺎ ﻁﺭﻳﻘہ‬ ‫ﺑﺗﺎﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﺁپ "ﭘﺎﺭﺱ" ﺭﻳﺳﮢﻭﺭﻧٹ ﻣﻳں ﺟﺎ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﻳں )ﭘﺎﺭﺱ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﮐﺎ ﭘﺭﺍﻧﺎ ﻧﺎﻡ‬ ‫ ﻭﮨﺎں ﺟﺎ ﮐﺭ ﭼﻬﻭﮢﮯ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﮐﯽ ﻁﺭﺡ ﻣﺣﺳﻭﺱ ﮨﻭﺗﺎ ﮨﮯ۔‬،(‫ﺗﻬﺎ‬ ‫ ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ ﺩﺳﺗﮑﺎﺭی ﮐﯽ‬،‫ ﺯﻋﻔﺭﺍﻥ ﮐﯽ ﺣﻳﺭﺕ ﺍﻧﮕﻳﺯ ﺣﻭﺷﺑﻭ‬،‫ﮔﺭﻡ ﺍﻭﺭ ﭘُﺭﺳﮑﻭﻥ ﻣﺎﺣﻭﻝ‬ ‫ﻧﻣﺎﺋﺵ ﺍﻭﺭ ﺍﭼﻬﮯ ﺑﺭﺗﺎﺅ ﻭﺍﻻ ﻋﻣﻠہ ﺳﺏ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺁپ ﮐﯽ ﻧﻅﺭ ﮨﻭﮔﺎ۔ ﻳہ ﺭﻳﺳﮢﻭﺭﻧٹ‬ ‫ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ ﺛﻘﺎﻓﺕ ﮐﻭ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﻟﻭﮔﻭں ﺗﮏ ﭘﮩﻧﭼﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﻳﮩﯽ ﺍﻳﮏ ﺑﻧﻳﺎﺩی ﻭﺟہ ﮨﮯ ﺍﺱ‬ ‫ ﺯﻳﺗﻭﻥ ﭘﺭﻭﺭﺩﻫ‬،‫ ﻣﺳﺕ ﺧﻳﺭ‬،‫ﺭﻳﺳﮢﻭﺭﻧٹ ﮐﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﯽ۔ ﮨﻡ ﻧﮯ ﺷﻳﺭﺍﺯی ﺳﻼﺩ‬ ‫ ﮐﺎ ﺫﺍﺋﻘہ ﭼﮑﻬﻧﮯ ﮐﺎ‬،‫ ﮐﺑﺎﺏ ﮐﻭﺑﻬﻳﺩ‬،‫ﺍﻭﺭ ڈﻭﻍ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺍﻳﮏ ﻣﺷﮩﻭﺭ ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ ڈﺵ‬ ‫ ﺟﺱ ﮐﻭ ﮨﻣﻳﺷہ ﺍﻳﮏ ڈﺭﻧﮏ)ﻣﺷﺭﻭﺏ( ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﭘﻳﺵ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔‬،‫ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﻳﺎ‬ ‫ﮐﺑﺎﺏ ﮐﻭﺑﻬﻳﺩ ﮐﻭ ﺑﮑﺭے ﮐﮯ ﺣﻼﻝ ﮔﻭﺷٹ ﺳﮯ ﺑﻧﺎﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻳہ ﺑﮩﺕ ﮨﯽ ﻟﺫﻳﺫ ﺍﻭﺭ‬ ‫ ﺑﺎﻟﮑﻝ ﺍﺳﯽ ﻁﺭﺡ ﺟﻳﺳﮯ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻣﻳں ﭘﻳﺵ ﮐﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ! ﺁپ ﺳﺏ ﻣﻳﺭے‬،‫ﺭﺳﻳﻼ ﺗﻬﺎ‬ ‫ ﺍﮔﺭ ﺁپ ﺍﭘﻧﯽ‬،‫ ﻳﺎ ﺟﻭ ﻭﮨﺎں ﺭﮨﺗﮯ ﺗﻬﮯ‬،‫ﺩﻭﺳﺕ ﺟﻭ ﭘﮩﻠﮯ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻣﻳں ﺭﻩ ﭼﮑﮯ ﮨﻳں‬ ‫ ﺁپ ﮐﻭ‬،‫ﻣﺎں ﻳﺎ ﺩﺍﺩی ﮐﮯ ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺧﻭﺷﺑﻭ ﮐﯽ ﮐﻣﯽ ﻣﺣﺳﻭﺱ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں ﺗﻭ‬ ‫ ﺟﻭ ﮐہ ﺳﻭﻧﮯ ﮐﯽ ﻁﺭﺡ‬،‫"ﭘﺎﺭﺱ" ﻣﺣﺭﻭﻡ ﻧﮩﻳں ﮨﻭﻧﺎ ﭼﺎﮨﺋﮯ۔ ﭼﺎﻭﻝ ﺍﻭﺭ ﺯﻋﻔﺭﺍﻥ‬ ‫ ﺍﻧﺎﺭ ﮐﯽ ﭼﮢﻧﯽ ﺍﻭﺭ‬،‫ ﺫﻳﺗﻭﻥ ﺳﮯ ﺗﻳﺎﺭ ﮐﺭﺩﻩ ﺯﻳﺗﻭﻥ ﭘﺎﺭﻭﺭﺩﻫ‬،‫ﭼﻣﮏ ﺭﮨﮯ ﺗﻬﮯ‬ ‫ ﮐﮢﮯ ﮨﻭﺋﮯ‬،‫ ﺟﻭ ﮐہ ﻟﮩﺳﻥ ﮐﮯ ﺑﻐﻳﺭ ﮢﺯﻳﮑﯽ ﮐﯽ ﻁﺭﺡ ﮨﮯ‬،‫ ﻣﺎﺳٹ ﮐﻳﺭ‬،‫ﺍﺧﺭﻭٹ‬ ‫ ﺟﺱ ﮐﻭ ﻟﻳﻣﻭں ﮐﮯ ﺭﺱ ﺍﻭﺭ‬،‫ ﮐﻬﻳﺭے ﺍﻭﺭ ﭘﻳﺎﺯ ﺳﮯ ﺑﻧﺎ ﮨﻭﺍ ﺷﻳﺭﺍﺯی ﺳﻼﺩ‬،‫ﮢﻣﺎﮢﺭﻭں‬ ‫ ﻳہ ﺳﺏ ﭼﻳﺯﻳں ﺣﻳﺭﺕ ﺍﻧﮕﻳﺯ ﺗﻬﻳں۔ ﺁﺧﺭ ﻣﻳں ﮨﻡ ﻧﮯ‬،‫ﺧﺷﮏ ﭘﻭﺩﻳﻧہ ﺳﮯ ﺳﺟﺎﻳﺎ ﮨﻭﺍ‬ ‫ﺭﻭﺍﻳﺗﯽ ﺯﻋﻔﺭﺍﻥ ﮐﯽ ﺁﺋﺱ ﮐﺭﻳﻡ ﮐﻬﺎﺋﯽ۔ ﻣﻳں ﻣﺑﺎﻟﻐہ ﺁﻣﻳﺯ ﻧﮩﻳں ﮨﻭﺗﯽ ﺟﺏ ﻣﻳں ﻳہ ﮐﮩﺗﯽ‬ ‫ﮨﻭں ﮐہ ﺍﻥ ﺳﺏ ﮐﯽ ﺧﻭﺷﺑﻭ ﺟﻧﺕ ﮐﯽ ﺧﻭﺷﺑﻭ ﮐﯽ ﻁﺭﺡ ﮨﮯ۔ ﮐﻳﺎ ﺁپ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﮐﺎ ﺳﻔﺭ‬ ‫ ﺁپ ﮐﻭ‬،‫ﮐﺭﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺗﻳﺎﺭ ﮨﻳں؟ ﮐﻭﺋﯽ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻟﮯ ﮐﺭ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺿﺭﻭﺭﺕ ﻧﮩﻳں‬ ‫ ﮐﻳﻭں ﮐہ "ﭘﺎﺭﺱ" ﺧﻠﻧﺩﺭی ﻣﻳں ﺑﻧﺎ ﮨﻭﺍ ﮨﮯ۔‬،‫ﺍﺱ ﮐﯽ ﺿﺭﻭﺭﺕ ﻧﮩﻳں ﭘڑے ﮔﯽ‬ persianrestaurant.gr

Kebab at Pars By MAHDIA HOSSAINI

DEAR FRIENDS in Athens, Have you ever thought of traveling to Iran? Do you like Iranian music? Do you know anything about Iranian cities? Or maybe you consider this to be an expensive trip, so you never thought of planning it? We can suggest an easier and cheaper option. You can go to “Pars” restaurant (Pars was the old name of Iran), which feels like a miniature Iran. The warm and cozy atmosphere, the amazing smell of saffron, Iranian craftwork on display and polite staff will be the first things you notice there. This restaurant demonstrates Iranian culture to Greek people and this is one of the main reasons for visiting it. We chose to taste a famous Iranian dish, Kebab koobideh, along with shirazi salad, mast khiar, zeytoon parvardeh and doogh, a drink always served with kebab. Kebab koobideh is made with halal lamb. It was so delicious and juicy, just like in Iran! All you friends of mine, who have been to Iran or who used to live there and have missed the smell of your mother’s or grandmother’s food, you should not miss “Pars! Rice with saffron, was shiny like gold, zeytoon parvardeh made with olives, pomegranate paste and walnuts, mast khiar, that is like tzatziki without garlic and salad shirazi made with chopped tomatoes, cucumber and onion and dressed with lemon juice and dry mint, were all amazing. In the end we tried traditional saffron ice cream. I'm not exaggerating when I say, it smells like heaven! Now, are you ready to travel to Iran? Don’t take any luggage, you don’t need it, because “Pars” is in Chalandri. Info: Pars Restaurant, 15 Palaiologou Str, Chalandri. Tel: 210 6817277. Website: persianrestaurant.gr


12

ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

Μάρτιος 2020

‫ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻙ ﺍﻟﺷﺟﺎﻋﺔ‬

‫ ﻛﻳﻡ‬: ‫ﺑﻘﻠﻡ‬

Η σημασία να έχεις θάρρος Της ΚΙΜ

Τ

ο θάρρος μπορεί να οριστεί ως «δύναμη απέναντι στον πόνο και στα προβλήματα». Το θάρρος είναι και η ικανότητα να δρας με βάση τις πεποιθήσεις σου, παρά τον κίνδυνο της αποδοκιμασίας. Μας βοηθά, πραγματικά, να δράσουμε απέναντι σε ό,τι μας απειλεί ή σε όποιον μας φέρεται άσχημα. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλους εκεί έξω, που έχουν αντιμετωπίσει ή αντιμετωπίζουν τώρα δυσκολίες ή φοβούνται και δεν ξέρουν πώς να στηριχτούν στον εαυτό τους. Για να τα καταφέρεις, πρέπει να μπορείς να πιστεύεις στον εαυτό σου και να είσαι σταθερός χαρακτήρας. Υπάρχουν διαφορετικά είδη θάρρους: το σωματικό και το ψυχικό. Το σωματικό θάρρος είναι η γενναιότητα απέναντι στον σωματικό πόνο, στις δυσκολίες,

στον θάνατο ή στην απειλή του θανάτου. Από την άλλη, το ψυχικό θάρρος είναι η ικανότητα να φέρεσαι σωστά όταν αντιμετωπίζεις μια αντιπαράθεση, όταν ντρέπεσαι κτλ. Ως Αφρικανή, έχω πραγματικά αντιμετωπίσει τον ρατσισμό στο σχολείο, λόγω του χρώματος του δέρματός μου. Σε κάποιες περιπτώσεις με αποκαλούν «μαύρη», αλλά υπερασπίζομαι τον εαυτό μου και ενημερώνω τους γονείς μου. Εκείνοι μου λένε: «Μη στεναχωριέσαι γι’ αυτούς, εστίασε στα μαθήματά σου!». Ολοι χρειάζεται να έχουν θάρρος για να αντιμετωπίσουν ό,τι προκύψει στη ζωή τους, να είναι καλοί ακροατές, αλλά και ανοιχτόμυαλοι. Κάποιες φορές πρέπει να είμαστε δυνατοί και να παίρνουμε ρίσκο, για να βγούμε στο προσκήνιο και να βελτιώσουμε το μέλλον μας. Μην τα παρατάς! Ποτέ μην τα παρατάς!

The Importance of Courage By KIM

C

ourage can simply be defined as “having strength in the face of pain and grief”. Courage is also the ability to act on one’s beliefs, despite danger of disapproval. Courage really helps us, individuals, to act against those who threaten us or who treat us badly. This message is for all those out there who have faced or are facing difficulties, who are afraid or don’t know how

to stand up for themselves. In order to stand up for yourself, you have to be able to believe in yourself and be stable. There are different types of courage, namely: physical courage and moral courage. Physical courage is bravery in the face of physical pain, hardship, death or the threat of death. Moral courage is the ability to act rightly in the face of opposition in a public space, shame, etc. As an African girl, I have

faced racism because of my skin color in school. I am sometimes called “black girl”, but I defend myself and I tell my parents. They say: “Don’t worry about them, just focus on your studies!”. Everyone needs to have courage to face whatever happens to their life, to be a good listener and also have an open mind. Sometimes, we have to be brave and take some risks in life, to get out there, to improve our prospects. Don’t give up, never give up!

‫ﻳﻣﻛﻥ ﺑﺑﺳﺎﻁﺔ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ " ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻝ ﺍﻷﻭﺟﺎﻉ ﻭ‬ ‫ ﺍﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻫﻰ ﺃﻳﺿﺄ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺻﺭﻑ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺗﻘﺩﺍﺗﻙ‬."‫ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ‬ ‫ ﺍﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﺗﺳﺎﻋﺩﻧﺎ ﺣﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ‬.‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺧﻁﺭ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺍﻻﺳﺗﻧﻛﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺻﻣﻭﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻝ ﺷﻲء ﻳﻬﺩﺩﻧﺎ ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋﺩﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ‬ .‫ﺃﻱ ﺷﺧﺹ ﻳﻌﺎﻣﻠﻧﺎ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺳﻳﺋﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻭﺟﻬﻪ ﻟﻛﻝ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻣ ّﺭﻭﺍ ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻣﺭﻭﻥ ﺍﻵﻥ‬ ‫ﺑﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺷﻌﺭﻭﻥ ﺑﺎﻟﺧﻭﻑ ﻭﻻ ﻳﻌﺭﻓﻭﻥ ﻛﻳﻑ ﻳﻌﺗﻣﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ ﻟﻛﻲ ﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻳﺟﺏ ﺃﻭﻻ ﺃﻥ ﺗﺛﻕ ﺑﻧﻔﺳﻙ ﻭﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺛﺎﺑﺕ‬.‫ﺃﻧﻔﺳﻬﻡ‬ .‫ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ‬ .‫ ﺍﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﺍﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ‬: ‫ﺗﻭﺟﺩ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺷﺟﺎﻋﺔ‬ ‫ ﻋﻠﻰ‬،‫ﺍﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﺍﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻝ ﺍﻵﻻﻡ ﺍﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻳﺔ‬ ‫ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ‬.‫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻬﺩﻳﺩ ﺑﺎﻟﻣﻭﺕ‬،‫ﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺻﺭﻑ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﺷﻲء ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﺑﺎﻟﺧﺟﻝ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻣﺷﺎﻋﺭ ﺃﺧﺭﻯ‬ . ‫ﻧﻭﺍﺟﻬﺎ‬ ‫ﺃﻧﺎ ﻛﺷﺎﺑﺔ ﻣﻥ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﺟﻬﺕ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ ﻟﻛﻧﻲ‬، " ‫ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻳﻧﺎﺩﻭﻧﻲ " ﺑﺎﻟﺳﻭﺩﺍء‬.‫ﺑﺳﺑﺏ ﻟﻭﻥ ﺟﻠﺩﻱ‬ ‫ﻛﻧﺕ ﺃﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻧﻔﺳﻲ ﻭﻛﻧﺕ ﺃﺑﻠﻎ ﻭﺍﻟﺩﻱ ﻭﻭﺍﻟﺩﺗﻲ ﺑﺫﻟﻙ ﻭﻛﺎﻧﻭﺍ ﺩﺍﺋﻣﺎ‬ ‫ﻳﻘﻭﻟﻭﻥ ﻟﻲ " ﻻ ﺗﺣﺯﻧﻲ ﻭﻻ ﺗﻬﺗﻣﻲ ﺑﻬﺅﻻء ﻭﺭﻛﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺗﻙ " ﻛﻝ‬ ‫ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻟﻛﻲ ﻳﺳﺗﻁﻳﻌﻭﺍ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﻛﻝ ﻣﺎ ﺳﻭﻑ‬ ‫ ﻛﺫﻟﻙ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻧﻭﺍ ﻣﺳﺗﻣﻌﻳﻥ ﺟﻳﺩﻳﻥ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻳﻛﻭﻥ‬،‫ﻳﺣﺩﺙ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬﻡ‬ ‫ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻧﻛﻭﻥ ﺃﻗﻭﻳﺎء ﻭﺃﻥ ﻧﺗﺣﻣﻝ‬.‫ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻝ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻟﻛﻲ ﻧﺧﺭﺝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺣﺭﺟﺔ ﺃﻟﺗﻲ ﻧﻣﺭ ﺑﻬﺎ ﻭﻧﻘﻭﻡ ﺑﺗﺣﺳﻳﻥ‬ .‫ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻧﺎ‬ . ‫ ﻻ ﺗﺳﺗﺳﻠﻡ‬،‫ﻻ ﺗﺳﺗﺳﻠﻡ ﺃﺑﺩﺍ‬

‫ﺑﮩﺎﺩﺭی ﮐﯽ ﺍﮨﻣﻳﺕ۔‬ ‫ﮐﻳﻡ ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ۔‬ ‫ﺑﮩﺎﺩﺭی ﮐﯽ ﺗﻌﺭﻳﻑ "ﺩﺭﺩ ﺍﻭﺭ ﻏﻡ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺕ ﻣﻳں ﮨﻣﺕ ﺭﮐﻬﻧﮯ" ﺳﮯ‬ ‫ ﮐﺳﯽ ﮐﮯ‬،‫ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﻧﺎﻣﻧﻅﻭﺭی ﮐﮯ ﺧﻁﺭﻩ ﮐﮯ ﺑﺎﻭﺟﻭﺩ‬ ‫ﺍﻋﺗﻘﺎﺩﺍﺕ ﭘﺭ ﺭﺩ ﻋﻣﻝ ﻅﺎﮨﺭ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﻳﺕ ﮐﻭ ﺑﻬﯽ ﺑﮩﺎﺩﺭی‬ ‫ ﮨﻣﺎﺭی ﺍﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺍﻭﺭ ﻟﻭﮔﻭں ﮐﮯ ﺧﻼﻑ‬،‫ ﻭﺍﻗﻌﯽ‬،‫ﮐﮩﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﺑﮩﺎﺩﺭی‬ ‫ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﺭﻧﮯ ﻣﻳں ﻣﺩﺩ ﮐﺭﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﻭ ﮨﻣﺎﺭے ﺳﺎﺗﻬ ﺑﺭﺍ ﺳﻠﻭک‬ ‫ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻭں ﻳﺎ ﺟﻥ ﺳﮯ ﮨﻣﻳں ﺧﻁﺭﻩ ﮨﻭ۔‬ ‫ﻳہ ﭘﻳﻐﺎﻡ ﺍﻥ ﺳﺏ ﮐﻭ ﭘﮩﻧﭼﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﺟﻧﮩﻳں ﺍﻥ ﻣﺷﮑﻝ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻧﺎ ﮐﺭﻧﺎ‬ ‫ﭘڑﺍ ﻳﺎ ﺟﻭ ﺍﻥ ﻣﺷﮑﻝ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻧﺎ ﮐﺭﺭﮨﮯ ﮨﻳں ﻳﺎ ﺟﻭ ڈﺭﺗﮯ ﮨﻳں ﻳﺎ‬ ‫ﺟﻥ ﮐﻭ ﭘﺗﺎ ﻧﮩﻳں ﮐہ ﺍﻥ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻧﮯ ﮐﻳﺳﮯ ﮐﻬڑے ﮨﻭﻧﺎ ﮨﮯ۔‬ ‫ﺍﻳﺳﺎ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﺁپ ﮐﻭ ﺧﻭﺩ ﭘﺭ ﻳﻘﻳﻥ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻝ ﺍﻭﺭ‬ ‫ﻣﺳﺗﺣﮑﻡ ﮨﻭﻧﺎ ﭘڑے ﮔﺎ۔‬ ‫ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﮩﺎﺩﺭی ﺍﻭﺭ ﺍﺧﻼﻗﯽ‬:‫ ﻳﻌﻧﯽ‬،‫ﺑﮩﺎﺩﺭی ﮐﯽ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻗﺳﺎﻡ ﮨﻳں‬ ‫ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ‬،‫ ﻣﺷﻘﺕ‬،‫ﺑﮩﺎﺩﺭی۔ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﮩﺎﺩﺭی ﻣﻳں ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺗﮑﻠﻳﻑ‬ ‫ﺳﺎﺗﻬ ﻣﻭﺕ ﻳﺎ ﻣﻭﺕ ﮐﮯ ﺧﻁﺭﻩ ﮐﮯ ﺑﺎﻭﺟﻭﺩ ﺟﺭﺕ ﺳﮯ ﺍﺱ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻧﺎ‬ ‫ﮐﺭﻧﺎ ﺑﻬﯽ ﺷﺎﻣﻝ ﮨﻭﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﺏ ﮐہ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺑﮩﺎﺩﺭی ﺟﻭ ﮐہ ﻋﻭﺍﻣﯽ‬ ‫ﺟﮕﮩﻭں ﭘﺭ ﺑﮯﺷﺭﻣﯽ ﮐﮯ ﺧﻼﻑ ﺻﺣﻳﺢ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﯽ‬ ‫ﺻﻼﺣﻳﺕ ﮨﮯ۔‬ ‫ ﻣﺟﻬﮯ ﺍﺳﮑﻭﻝ ﻣﻳں ﺍﭘﻧﯽ‬،‫ﺍﻳﮏ ﺍﻓﺭﻳﻘﯽ ﻟڑﮐﯽ ﮨﻭﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﻳﺛﻳﺕ ﺳﮯ‬ ‫ﺟﻠﺩ ﮐﯽ ﺭﻧﮕﺕ ﮐﯽ ﻭﺟہ ﺳﮯ ﺑﮩﺕ ﺭﺳﻳﺯﻡ )ﻧﺳﻝ ﭘﺭﺳﺗﯽ( ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻧﺎ‬ ،‫ﮐﺭﻧﺎ ﭘڑﺍ ﮨﮯ۔ ﮐﺑﻬﯽ ﮐﻬﺑﯽ ﺗﻭ ﻭﻩ ﻣﺟﻬﮯ "ﮐﺎﻟﯽ ﻟڑﮐﯽ" ﺑﻼﺗﮯ ﮨﻳں‬ ‫ﻟﻳﮑﻥ ﻣﻳں ﺍﭘﻧﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻭﺋﮯ ﺍﭘﻧﮯ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﮐﻭ ﺑﺗﺎﺗﯽ ﮨﻭں۔ ﻣﻳﺭے‬ ‫ ﺁپ ﺻﺭﻑ ﺍﭘﻧﯽ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﭘﺭ‬،‫ "ﺍﻥ ﮐﯽ ﭘﺭﻭﺍﻩ ﻧہ ﮐﺭﻭ‬:‫ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﮐﮩﺗﮯ ﮨﻳں ﮐہ‬ "!‫ﺗﻭﺟہ ﺩﻭ‬ ،‫ﮨﻡ ﺳﺏ ﮐﯽ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﻳں ﺟﻭ ﮐﭼﻬ ﺑﻬﯽ ﮨﻭﺗﺎ ﮨﮯ ﺍﺱ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻧﺎ ﮐﺭﻧﮯ‬ ‫ﺍﻳﮏ ﺍﭼﻬﺎ ﺳﻧﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺑﻧﻧﮯ ﺍﻭﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﺧﻳﺎﻻﺕ ﺭﮐﻬﻧﮯ ﮐﯽ ﮨﻣﺕ‬ ‫ ﮨﻣﻳں ﺑﮩﺎﺩﺭ ﺑﻧﻧﺎ ﭘڑﺗﺎ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ‬،‫ﮐﺭﻧﺎ ﺿﺭﻭﺭی ﮨﮯ۔ ﮐﺑﻬﯽ ﮐﺑﻬﯽ‬ ‫ ﺍﭘﻧﺎ‬،‫ ﺑﺎﮨﺭ ﻧﮑﻠﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ‬،‫ﻣﻳں ﮐﭼﻬ ﺧﻁﺭﺍﺕ ﮐﻭ ﻣﻭﻝ ﻟﻳﻧﺎ ﭘڑﺗﺎ ﮨﮯ‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺑﮩﺗﺭ ﺑﻧﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻳﮯ۔‬ !‫ ﮐﺑﻬﯽ ﺑﻬﯽ ﮨﻣﺕ ﻧﮩﻳں ﮨﺎﺭﻧﺎ‬،‫ﮨﻣﺕ ﻧﮩﻳں ﮨﺎﺭﻧﺎ‬


‫‪13‬‬

‫‪ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ‬‬

‫‪Μάρτιος 2020‬‬

‫ﻫﻝ ﺗﺷﻌﺭ ﺑﺎﻟﻐﺿﺏ؟‬ ‫!‬ ‫ﻓﻳﻪ؟‬ ‫ﻫﻝ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ‬

‫ﻟﻳﺱ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺎ ﻫﻭ ﺟﻳﺩ ﺃﻭ ﺳﻳﺊ ﺧﻳﺭ ﺃﻭ ﺷﺭ ﻓﻲ ﺣﺩ ﺫﺍﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻧﺣﻥ ﻧﻌﻁﻲ ﻟﻛﻝ ﺷﻲء ﻣﻌﻧﻰ‪.‬‬ ‫ﺑﻘﻠﻡ‪ :‬ﻧﺎﺩﻳﺔ ﻍ‬

‫ﻛﻣﺎ ﺣﺩﺩﺕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻟﻛﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺍﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﺭﺛﺔ ‪ ،‬ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ‬ ‫ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺇﻳﺟﺎﺑﻲ ﻭ ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻳﻧﺎ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﻳﻌﺗﺑﺭ‬ ‫ﻟﻣﺷﺎﻋﺭﻧﺎ‬ ‫ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﺑﺎﻟﻐﺿﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﻋﺭ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺷﻳﻭﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻐﺿﺏ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺻﺑﺢ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﻔﻘﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻠﻳﻪ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻁﺑﻳﺏ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ ﺧﺭﻳﺳﺗﻭ‬ ‫ﻓﻭﺳﻳﺎﻧﻲ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺃﻭﺿﺢ ﻟﻲ‪ ،‬ﻛﻝ ﺇﻧﺳﺎﻥ ﻳﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺿﺏ‬ ‫ﺑﻁﺭﻕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻟﻛﻝ ﺷﺧﺹ ﻣﻧﻧﺎ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬ ‫ﻟﻠﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻠﻳﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻧﻭﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻭ " ﺍﻟﻐﺿﺏ ﺍﻟﺳﻠﻭﻛﻲ " ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﻐﺿﺏ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻧﻪ ﺟﺳﺩﻳﺎ ﻣﺛﻝ ﺃﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻣﻬﺎﺟﻣﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻋﺗﺩﺍء ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺹ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻛﺳﺭ ﺃﻭ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺭﻣﻲ‬ ‫ﺍﻷﺷﻳﺎء‪ .‬ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺄﺧﻳﺭ ﻗﻳﺎﻣﻙ ﺑﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺃﻭ ﺇﻧﻙ ﺗﺑﺗﻌﺩ ﺑﻘﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺑﺏ ﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺿﺏ‪ ،‬ﻭﻛﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺣﻭﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺛﻝ ﺃﻥ ﻧﻌﻳﺩ ﺗﻛﺭﺍﺭ ﻛﻠﻣﺔ "‬ ‫ﺇﻫﺩﺍء " ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻬﺩﺃ ﻣﺷﺎﻋﺭﻧﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻳﺎ ﻳﻭﺟﺩ " ﺍﻟﻐﺿﺏ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ " ﻫﺫﺍ ﻳﺣﺩﺙ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﺷﻌﺭ‬ ‫ﺃﻧﻧﺎ ﻧﻣﺭ ﺑﻣﻭﻗﻑ ﻻ ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻳﻪ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﻳﺣﺩﺙ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﺣﻣﻝ ﻧﻔﺳﻧﺎ ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺎﺕ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺣﺩﺙ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻗﻌﺔ‪ .‬ﺃﻓﺿﻝ ﺣﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻧﺧﺑﺭ ﺃﺳﺭﺗﻧﺎ ﻭﺍﺻﺩﻗﺎﺋﻧﺎ ﻭﺯﻣﻼﺋﻧﺎ ﺍﻧﻧﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ‪.‬‬ ‫ﺃﻳﺿﺎ " ﺍﻟﻐﺿﺏ ﺍﻟﺳﻠﺑﻲ " ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻌﺑﺭ ﻓﻳﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﺑﺩﺍ ﻋﻥ ﻏﺿﺑﻪ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻛﻭﻧﻭﺍ‬ ‫ﺍﻟﺳﺑﺏ ﻓﻳﻪ‪ .‬ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺿﺏ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺗﻁﻌﺕ‬ ‫ﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣﺻﺩﺭﻩ ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻳﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺃﻧﻙ ﺗﺳﺎﻣﺢ‬ ‫ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﺍﻟﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺛﻪ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺗﺳﺎﻣﺢ‬ ‫ﻧﻔﺳﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻣﺕ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫ﺁﺧﺭ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻐﺿﺏ ﻫﻭ " ﺍﻟﻐﺿﺏ ﺍﻟﺳﻠﺑﻲ – ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻧﻲ "‬ ‫ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﻌﺭ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺿﺏ ﻳﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ‬ ‫ﻋﻧﻪ ﺑﻁﺭﻳﻕ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ‪ .‬ﺃﻓﺿﻝ ﺷﻲء ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺿﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻣﺭ ﺑﻪ ﻭﺃﻥ ﺗﻔﻛﺭ ﺟﻳﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﺗﻲ‬ ‫ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻙ‪ ،‬ﻛﺫﻟﻙ ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﺗﻌﻁﻲ ﻧﻔﺳﻙ‬ ‫ﺑﻌﺿﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻬﺩﺃ ﻭﺑﻌﺩﻫﺎ ﺗﻌﻭﺩ ﻟﺗﻔﻛﺭ ﻓﻲ ﺣﻝ‬ ‫ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻭﺟﺩ ﺃﻳﺿﺎ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﺳﺎﻋﺩﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺿﺏ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻧﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﻧﺗﺎﺑﻧﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﺑﺎﻟﻐﺿﺏ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ‬ ‫ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺃﻧﻔﺳﻧﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻐﺿﺏ ﻭﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻧﻘﻭﻡ‬ ‫ﺑﻔﻌﻝ ﺃﺷﻳﺎء ﻗﺩ ﻧﻧﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻬﺎ‪ .‬ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻣﻌﺗﺎﺩﺓ ﻫﻲ‪ :‬ﺍﻹﺣﺳﺎﺱ ﺑﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺑﻭﺿﻭﺡ‪،‬‬ ‫ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺿﻐﻁ‪ ،‬ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻻﺭﺗﻌﺎﺵ‪ ،‬ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﺱ‪ ،‬ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﻓﻲ ﺃﺷﻳﺎء ﺳﻳﺋﺔ ﻣﺛﻝ ﺃﻥ‬ ‫ﻛﻝ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺣﻭﻟﻲ ﻫﻡ ﺿﺩﻱ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻔﺎء ﺍﻟﻐﺿﺏ ﺑﺩﺍﺧﻠﻬﻡ‬ ‫ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺻﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﺧﺹ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺃﻧﻬﻡ ﻳﻣﺭﻭﻥ ﺑﻣﺭﺣﻠﺔ‬ ‫ﻏﺿﺏ‪ .‬ﻛﻸ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻧﺳﺎء ﻳﺳﺗﻁﻳﻌﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﺑﻁﺭﻕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺭﺳﺎﻟﺗﻲ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ﻫﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺟﺏ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﺎﻟﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺳﻧﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻭﻗﻑ ﺗﻭﺗﺭ ﺃﻭ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﻧﻣﺭ ﺑﻬﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺳﺑﺑﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺙ ﺍﻟﻐﺿﺏ ﻭﻧﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻧﻧﺎ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ‬ ‫ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻧﻣﺭ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ ﻭﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﻓﻳﻪ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺃﻭ ﻧﺷﻌﺭ‬ ‫ﺑﺎﻟﺣﺯﻥ‪ .‬ﺩﻋﻭﻧﺎ ﻧﺗﻘﺑﻝ ﻣﺷﺎﻋﺭﻧﺎ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ‪ ،‬ﻟﻛﻥ ﻻ ﻧﺩﻉ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻣﺷﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﺗﻘﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻟﻧﺎ‪.‬‬

‫?‪Feeling angry‬‬ ‫!‪You can handle it‬‬ ‫‪way. The best you can do in this sit‬‬‫‪uation is to be mindful and think‬‬ ‫‪about the consequences, you can‬‬ ‫‪also take your time for a while until‬‬ ‫‪you calm down, then come back to‬‬ ‫‪solve the problem.‬‬ ‫‪Another strategy that helps con‬‬‫‪trol our anger is to recognize its‬‬ ‫‪signs, so that we can stop ourselves‬‬ ‫‪doing something we regret. Some‬‬ ‫‪common signs are: not thinking‬‬ ‫‪clearly, high blood pressure, trem‬‬‫‪bling, feeling hot, headaches and‬‬ ‫‪having negative thoughts, such as‬‬ ‫‪thinking everyone is being unkind.‬‬ ‫‪Some people are very good at in‬‬‫‪ternalizing their anger and it’s diffi‬‬‫‪cult to know if they are angry. Fur‬‬‫‪thermore, men and women might‬‬ ‫‪express this emotion differently.‬‬ ‫‪My message to everyone is that‬‬ ‫‪we should not punish ourselves. A‬‬ ‫‪stressful or difficult situation is that‬‬ ‫‪provoked our anger and we end up‬‬ ‫‪overthinking or feeling unhappy.‬‬ ‫‪Let’s accept the emotion, but not let‬‬ ‫!‪it guide our actions‬‬

‫‪situation is beyond our control. This‬‬ ‫‪happens when we take on too much‬‬ ‫‪responsibility or unexpected events‬‬ ‫‪happen. The best solution is to let‬‬ ‫‪family, friends and colleagues know‬‬ ‫‪that you need support.‬‬ ‫‪“Passive Anger” on the other‬‬ ‫‪hand is when a person doesn’t ex‬‬‫‪press his/her anger to the one that‬‬ ‫‪provoked it. If you are able to find‬‬ ‫‪the cause of this type of anger, you‬‬ ‫‪will probably be able to resolve it,‬‬ ‫‪by forgiving others and yourself for‬‬ ‫‪past mistakes.‬‬ ‫‪The last one is “Passive - Aggres‬‬‫‪sive Anger”. The person who feels‬‬ ‫‪this tries to show it in an indirect‬‬

‫‪Nothing is good or bad on‬‬ ‫‪its own. Ιt is we that give‬‬ ‫‪meaning to it‬‬

‫‪By NEDA Y.‬‬

‫‪J‬‬

‫‪ust as fire has shaped hu‬‬‫‪man destiny, but can also‬‬ ‫‪be destructive, our feelings‬‬ ‫‪can have both a positive and‬‬ ‫‪negative effect on us, anger‬‬ ‫‪being the most common one.‬‬ ‫‪Anger becomes a problem only‬‬ ‫‪when it gets out of control, according‬‬ ‫‪to psychologist Christos Fousianis,‬‬ ‫‪MSc. As he explained to me, each‬‬ ‫‪person expresses different types of‬‬ ‫‪anger and each one of us adopts dif‬‬‫‪ferent strategies to deal with it.‬‬ ‫‪The first type is “Behavioral An‬‬‫‪ger”. This type is expressed physical‬‬‫‪ly, for example attacking someone,‬‬ ‫‪or breaking / throwing things. The‬‬ ‫‪strategy to manage this involves‬‬ ‫‪delaying or distancing yourself‬‬ ‫‪from the situation if possible, or us‬‬‫‪ing self-talk techniques by saying‬‬ ‫‪things like “take it easy” until you‬‬ ‫‪calm down.‬‬ ‫‪Then we have “Overwhelming‬‬ ‫‪Anger”. It occurs when we feel that a‬‬


14

ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

Μάρτιος 2020

‫ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺑﻳﻊ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺍﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﺷﺭﺩﻳﻥ ﺑﻼ‬ ‫ﻣﺄﻭﻯ‬ ‫ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﻟﻳﻭﻧﻳﺩﺍﺱ ﻛﻭﺭﺳﻭﻣﻳﺱ ﻫﻭ ﺻﺎﺣﺏ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﺩﻳﻥ ﻟﺑﻳﻊ‬ ‫ ﺷﻬﺭ ﻫﻭ ﺍﻵﺧﺭ‬۱۸ ‫ ﻛﺎﻥ ﻟﻣﺩﻩ‬،‫ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺛﻳﻧﺎ‬ ‫ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺳﻣﺎء ﺳﻘﻔﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ‬،‫ﺑﺩﻭﻥ ﺑﻳﺕ ﻣﺷﺭﺩ‬ ‫ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻷﻱ‬.‫ﺷﺧﺻﺎﻥ ﻭﺃﺻﺑﺢ ﺻﺩﻳﻕ ﻟﻬﻡ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻫﻣﺎ ﺃﻳﺿﺎ ﻣﺷﺭﺩﺍﻥ‬ ‫ﻣﻧﻬﻡ ﻋﻣﻝ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻗﺭﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻣﻭﺍ ﺑﻌﻣﻠﻭﺍ ﺷﻲء ﻳﺳﺗﻁﻳﻌﻭﺍ ﻣﻥ‬ ‫ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻧﻘﻭﺩ ﻟﻛﻲ ﻳﺷﺗﺭﻭﺍ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ‬ ‫ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﺑﺩﺃﻭﺍ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﺩﻳﻕ ﺍﻟﻘﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎء ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺗﺩﻭﻳﺭ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺑﺎﻟﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻭﺍﺭﻉ ﻭﻳﻘﻭﻣﻭﻥ‬ ‫ ﻛﺎﻧﻭﺍ‬.‫ﺑﺟﻣﻊ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺃﻟﺗﻲ ﻳﺗﺧﻠﺹ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ‬ ‫ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺟﺩﻭﺍ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺑﺑﻳﻌﻬﺎ ﺑﻧﻘﻭﺩ‬ ‫ ﺑﻌﺩ ﻓﺗﺭﺓ‬. ‫ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻟﻣﻛﺎﺗﺏ ﺑﻳﻊ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻣﻭﻧﺎﺳﺗﺭﺍﻛﻲ‬ .‫ﻗﺭﺭﻭﺍ ﺍﻧﺷﺄ ﻣﻛﺗﺑﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻡ ﻟﺑﻳﻊ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﻟﻳﻭﻧﻳﺩﺍﺱ ﺑﺩﺃ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻣﺻﺩﺭ ﻟﻠﺭﺑﺢ ﻟﻛﻲ‬ ‫ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﺄﺟﺭ ﺑﻳﺕ ﻭﺃﻥ ﻳﺷﺗﺭﻱ ﻁﻌﺎﻣﻪ ﺍﻟﻳﻭﻣﻲ ﻭﺣﻳﺙ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ‬ ‫ ﻋﻧﺩﻣﺎ‬.‫ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﻛﺎﻥ ﻳﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺟﻣﻊ ﺍﻟﻛﺗﺏ‬ " ‫ﻗﺎﻣﻭﺍ ﺑﺎﻓﺗﺗﺎﺡ ﻣﻛﺗﺑﺗﻬﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻳﻊ " ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ‬ ‫ ﻫﺫﺍ‬،‫ﺑﺩﺃﻭﺍ ﺑﻧﺷﺭ ﻓﻛﺭﺗﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺣﺩﺙ ﻟﻔﺕ ﺍﻧﺗﺑﺎﻩ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻧﺗﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﺩ‬ ‫ﻭﺑﻌﺽ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﺗﺑﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﻥ ﻣﺷﺭﻭﻋﻬﻡ‬ ‫ ﻭﺷﺟﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﻲء ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺃﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ‬،‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺑﺑﻳﻊ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ ﻭ ﺑﺩﺃﻭﺍ ﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺑﺈﻋﻁﺎﺋﻬﻡ ﻣﺟﺎﻧﺎ ﻛﺗﺑﻬﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ‬ ‫ ﺑﻌﺩ ﻓﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﺗﻡ ﻣﻧﺣﻬﻡ‬.‫ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﻭ ﺃﺷﻳﺎء ﺃﺧﺭﻯ‬ ‫ ﺻﺎﺣﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻋﻠﻡ‬.‫ﻣﺳﺎﺣﻪ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﺷﺎﺭﻉ ﺑﻳﺭﻳﻭﺱ‬ ‫ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﻛﺭﺓ " ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺑﻳﻊ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ " ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ‬ ‫ ﺍﻵﻥ ﻭﺟﺩﻭﺍ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ‬.‫ﻳﺳﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬﻡ‬ .‫ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺷﺎﺭﻉ ﺳﻭﺗﺳﻭ ﻭﻗﺭﻳﺑﺎ ﺳﻭﻑ ﻳﻧﺗﻘﻠﻭﻥ ﻓﻳﻪ‬ ‫ﻓﻲ " ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﺩﻳﻥ ﻟﺑﻳﻊ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ " ﻛﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻭﻥ‬ ‫ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺑﻳﻊ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ‬.‫ﺑﻬﺎ ﺃﺷﺧﺎﺹ ﺑﻼ ﻣﺄﻭﻯ‬ ‫ﺑﻌﺿﺎ ﻣﻧﻬﻡ ﻭﺟﺩﻭﺍ ﻋﻣﻝ ﺛﺎﺑﺕ ﺟﺩﻳﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺑﻔﺿﻝ ﺯﺑﺎﺋﻥ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻋﻧﺩ ﺣﺿﻭﺭﻫﻡ ﻟﻠﻣﻛﺗﺑﺔ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻳﺗﻌﺭﻓﻭﻥ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﻭﻳﺄﺧﺫﻭﻫﻡ‬ ‫ ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﻟﻳﻭﻧﻳﺩﺍﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻳﺳﺎﻋﺩ‬.‫ﻟﻳﻌﻣﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﺷﻐﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻫﺅﻻء ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺇﻋﻁﺎﺋﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻣﻠﻭﺍ ﻣﻌﻪ‬ .‫ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺑﻣﺭﺗﺏ ﺻﻐﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺟﺩﻭﺍ ﻋﻣﻼ ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻟﻬﻡ‬ ‫ ﻭﻻ ﺃﻱ ﺷﺧﺹ ﻣﻥ ﻋﺎﺋﻠﺔ‬،‫ ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻡ ﺗﺳﺎﻋﺩﻩ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ‬، ‫ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ‬ ‫ﻗﺎﻡ ﺑﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻪ ﻭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺑﺟﺎﻧﺑﻪ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻣﺱ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺩﻋﻡ‬ ‫ ﻛﻝ ﺷﻲء ﻋﻣﻠﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻲ‬،‫ ﺍﻧﻔﺻﻠﺕ ﻋﻥ ﺯﻭﺟﺗﻲ‬.‫" ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻱ ﺃﺳﺭﺓ‬ ‫ﺑﻌﺩﻫﺎ ﻗﻣﺕ ﺑﻌﻣﻠﻪ ﺑﻣﻔﺭﺩﻱ ﻟﻡ ﻳﺳﺎﻋﺩﻧﻲ ﺃﺣﺩ " ﻳﻘﻭﻝ ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ‬ ‫ﻟﻳﻭﻧﻳﺩﺍﺱ ﺇﺫﺍ ﺻﺎﺭ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺷﻲء ﻭﻗﺭﺭ ﺃﻥ ﻳﻧﺳﺣﺏ ﻭﻳﺗﻭﻗﻑ ﻋﻥ‬ .‫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺳﻭﻑ ﻳﻣﺭ ﻓﻲ ﺃﻳﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻣﻌﻪ‬، ‫ﺍﻟﻌﻣﻝ‬ ‫ ﻛﺗﺎﺏ ﻭﺍﻟﻳﻭﻡ ﻟﺩﻳﻬﺎ‬۲۰۰۰‫ﺑﺩﺃﺕ " ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ " ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺏ‬ ،‫ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﻛﺗﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ‬.‫ ﻛﺗﺎﺑﺎ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ‬۲۰۰۰۰ ‫ ﻳﻘﻭﻣﻭﺍ ﺑﺟﻣﻊ‬.‫ ﻭﺑﻌﺽ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻳﻁﺎﻟﻳﺔ‬،‫ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ‬،‫ﺍﻻﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ‬ ‫ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻟﻠﻣﻛﺗﺑﺔ‬.‫ ﻳﻭﺭﻭ‬۲ ‫ﺃﻱ ﻛﺗﺎﺏ ﻭﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺑﺑﻳﻌﻪ ﺑﺳﻌﺭ‬ ‫ ﻭﻛﺫﻟﻙ‬، ‫ﻫﺩﻓﻬﻡ ﺃﻳﺿﺎ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻣﻝ ﻟﻠﻣﺷﺭﺩﻳﻥ ﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻛﺗﺏ‬ ‫ﺳﻭﻑ ﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺟﺑﺔ ﻏﺩﺍ ﻟﻠﻣﺷﺭﺩﻳﻥ ﻣﺭﺗﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ‬ .‫ﺑﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﻁﻌﻡ ﻣﺟﺎﻭﺭ ﻟﻠﻣﻛﺗﺑﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻌﺭﻓﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﻟﻳﻭﻧﻳﺩﺍﺱ ﺑﺩﻯ ﻟﻲ ﺃﻧﻪ ﺷﺧﺹ‬ ‫ﺻﺎﺭﻡ ﻟﻛﻥ ﺑﻌﺩﻣﺎ ﺗﻛﻠﻣﺕ ﻣﻌﻪ ﺃﺩﺭﻛﺕ ﺃﻧﻪ ﺷﺧﺹ ﺻﺭﻳﺢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‬ ‫ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻌﻣﻠﻪ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﺷﺭﺩﻳﻥ ﻋﺎﻣﻪ‬ ‫ ﺍﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻓﻛﺎﺭ‬.‫ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻟﻸﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻣﻌﻪ‬ ‫ﻫﻲ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻳﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﻟﻳﻭﻧﻳﺩﺍﺱ ﻭﻟﻛﻥ ﻛﻠﻧﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻬﺗﻡ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﻣﺛﻝ ﻣﺳﺋﻠﺔ‬ .‫ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﺷﺭﺩﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﻳﺷﻭﻥ ﺑﻼ ﻣﺄﻭﻯ‬

PHOTOS BY IHTISHAM KHAN

‫ ﺍﺣﺗﺷﺎﻡ ﺧﺎﻥ‬: ‫ﺑﻘﻠﻡ‬

Το μεγαλύτερο παλαιοβιβλιοπωλείο της Αθήνας δημιουργήθηκε από μια παρέα αστέγων Του ΙΧΤΙΣΆΜ ΧΑΝ

Ο

κύριος Λεωνίδας Κουρσούμης, ο ιδιοκτήτης του Παλαιοβιβλιοπωλείου των Αστέγων στην Αθήνα, υπήρξε άστεγος 18 μήνες, έχοντας για στέγη τον ουρανό. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έγινε φίλος με δυο ανθρώπους που ήταν επίσης άστεγοι. Δεν είχαν δουλειά και έτσι αποφάσισαν να κάνουν κάτι για να βγάλουν τα προς το ζην. Αρχισαν να ψάχνουν στους κάδους ανακύκλωσης ή απλά στον δρόμο για πεταμένα, μεταχειρισμένα βιβλία και να τα πουλούν για λίγα χρήματα σε παλαιοβιβλιοπωλεία στο Μοναστηράκι. Αργότερα, αποφάσισαν να δημιουργήσουν το δικό τους παλαιοβιβλιοπωλείο. Αρχικά ο κύριος Λεωνίδας αναζητούσε απλώς μια πηγή εισοδήματος για να μπορέσει να νοικιάσει ένα σπίτι και να έχει φαγητό. Καθώς όμως στο παρελθόν είχε εργαστεί στον χώρο του βιβλίου, του ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο να συλλέγει βιβλία. Οταν αυτός και οι φίλοι του άνοιξαν το δικό τους παλαιοβιβλιοπωλείο, άρχισαν να γράφουν γι’ αυτό στα social media. Αυτό προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, με αποτέλεσμα κάποιες εφημερίδες και sites να γράψουν άρθρα για το εγχείρημά τους. Το γεγονός αυτό ενθάρρυνε τον κόσμο που μάθαινε για το Παλαιοβιβλιοπωλείο να τους δωρίζει βιβλία, ρούχα και άλλα αντικείμενα. Αργότερα, τους παραχωρήθηκε ένας

μεγάλος χώρος στην οδό Πειραιώς. Ο ιδιοκτήτης του χώρου έμαθε για το Παλαιοβιβλιοπωλείο και θέλησε να τους βοηθήσει σε αυτήν τη νέα αρχή. Τώρα, έχουν βρει έναν ακόμη πιο λειτουργικό χώρο στην οδό Σούτσου και σύντομα θα μετακομίσουν εκεί. Στο Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων εργάζονται άστεγοι. Μέσω του Παλαιοβιβλιοπωλείου κάποιοι από αυτούς βρήκαν νέα, μόνιμη εργασία, χάρη σε πελάτες που τους γνώρισαν και τους πρόσφεραν δουλειά. Ο κύριος Λεωνίδας βοηθά πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έχουν ένα μικρό εισόδημα και ίσως να βρουν μόνιμη δουλειά. Οσο για τον ίδιο, δεν είχε ποτέ βοήθεια, ούτε από το κράτος ούτε από την οικογένειά του όταν είχε ανάγκη. «Είχα οικογένεια. Πήρα διαζύγιο. Ο,τι έκανα, το έκανα μόνος μου. Κανείς δεν με στήριξε. Λυπάμαι αν αυτό ακούγεται εγωιστικό, αλλά πραγματικά τα κατάφερα μόνος μου», μας εξηγεί. Αν του συμβεί κάτι ή αποφασίσει να αποσυρθεί, η επιχείρηση

θα περάσει στους υπαλλήλους του. Το Παλαιοβιβλιοπωλείο ξεκίνησε με 2.000 τίτλους και τώρα έχει κοντά στους 20.000. Διαθέτει βιβλία σε ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και λίγα στα ιταλικά. Συλλέγουν κάθε βιβλίο που βρίσκουν και το πουλούν στην τιμή των 2 ευρώ. Στη νέα τους διεύθυνση σκοπεύουν να διοργανώνουν εργαστήρια, με άστεγους, για συντήρηση βιβλίων καθώς επίσης και να προσφέρουν μεσημεριανό γεύμα σε άστεγους δυο φορές την εβδομάδα, σε συνεργασία με ένα γειτονικό μαγειρείο. Στην αρχή, ο κύριος Λεωνίδας μού φάνηκε κάπως αυστηρός, αλλά όταν μίλησα μαζί του συνειδητοποίησα πως είναι ιδιαίτερα ειλικρινής και τίμιος σε όσα κάνει για τους άστεγους γενικά, αλλά και για τους υπαλλήλους του. Πιστεύω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι κάτι παραπάνω από θετικές, καθώς όχι μόνο ο κύριος Λεωνίδας, αλλά όλοι σε αυτόν τον κόσμο θα έπρεπε να νοιάζονται για τέτοια θέματα, όπως είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν στέγη.


ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

Μάρτιος 2020

15

‫ﺑﮯ ﮔﻬﺭ ﻟﻭﮔﻭں ﮐﺎ ﺳﻳﮑﻧڈ‬ ‫ﮨﻳﻧڈ ﺑﮏ ﺍﺳﮢﻭﺭ۔‬ ‫ﺍﺣﺗﺷﺎﻡ ﺧﺎﻥ ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ۔‬

The biggest secondhand bookshop in Athens was started by a group of homeless people Βy IHTISHAM KHAN

M

r. L eonid as K ou r s ou m i s , the owner of t he Secondhand Bookshop Run by Homeless People in Athens, had been homeless for 18 months, living out in the open sky. During this time, he met two other homeless people and they became friends. They were unemployed, so they decided to do something to make a living. They started searching in recycling bins or even on pavements for discarded books and sold them at very low prices to secondhand bookstores in the Monastiraki area. Then, they decided to make their own secondhand book store. Initially, Mr. Leonidas was just looking to have an income so that he could rent a house and buy food. However, as he had been involved in the book business in the past, it was also a pleasure for him to collect books. He and his two friends started posting about their project on social media and that is how they caught the attention of the media, so some newspapers and websites carried articles about it. That encouraged the

public to come and donate books, clothes and other stuff. Later they were given a huge space on Pireos Str. Its owner learned about the project and wanted to help them set it up. Now they have found an even better space on Soutsou Str, where they will move to soon. The Secondhand Bookstore only employs homeless people. Through this process some of them have found new jobs, which were offered to them by visitors to the bookstore. Mr. Leonidas really helps these people, by giving them the opportunity to have a small income and maybe find a permanent job. As for Mr. Leonidas himself, the state didn’t help him at all and

The Secondhand Bookstore only employs homeless people. Through this process some of them have found new jobs, which were offered to them by visitors to the bookstore

no one from his family showed up when he was in need. “I had a family. I got divorced. Whatever I did, I did it on my own, no one supported me. I am sorry if this sounds selfish, but I really made it on my own”, Mr Leonidas says. If anything happens to him or he retires, he will pass on the business to his employees. To begin with they had 2.000 books and now they have around 20.000. They have books in Greek, English, German, French and a few in Italian. They keep every book they find. Each book costs 2 euros. In their new place they are planning to host book conservation workshops for homeless people. Also, they are planning to offer free lunch for homeless people twice a week, with the help of the taverna next door. At first I found Mr. Leonidas somewhat intimidating, but when I listened to him, I realised he is very sincere and honest about what he does for homeless people in general and especially for his employees. I think such initiatives are more than positive, because, not only Mr Leonidas, but everyone in the world should care about issues such as homelessness.

‫ ﺍﻳﺗﻬﻧﺯ ﻣﻳں ﺑﮯ ﮔﻬﺭ ﻟﻭﮔﻭں ﮐﯽ‬،‫ﻣﺳﮢﺭ ﻟﻳﻭﻧﻳﺩﺱ ﮐﻭﺭﻭﺳﻭﻣﺱ‬ ‫ ﻣﺎﻩ ﺳﮯ ﺑﮯ‬18 ‫ﺍﺳﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺷﺩﻩ ﮐﺗﺎﺑﻭں ﮐﯽ ﺩﮐﺎﻥ ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﺟﻭ‬ ‫ﮔﻬﺭ ﮨﻭ ﮐﺭ ﮐﻬﻠﮯ ﺁﺳﻣﺎﻥ ﺗﻠﮯ ﺭﻩ ﺭﮨﮯ۔ ﺍﺱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻥ ﮐﯽ ﻣﻼﻗﺎﺕ‬ ‫ﺍﻭﺭ ﺩﻭﺳﺗﯽ ﺩﻭ ﺍﻭﺭ ﺑﮯ ﮔﻬﺭ ﻟﻭﮔﻭں ﺳﮯ ﮨﻭﺋﯽ۔ ﺟﻳﺳﺎ ﮐہ ﻭﻩ ﺑﮯ‬ ‫ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﻬﯽ ﺗﻬﮯ ﺗﻭ ﻟﮩﺫﺍ ﺍﻧﮩﻭں ﻧﮯ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮔﺯﺍﺭﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ‬ ‫ﮐﭼﻬ ﺗﻼﺵ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﺎ ﻓﻳﺻﻠہ ﮐﻳﺎ۔ ﺍﻧﮩﻭں ﻧﮯ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺷﺩﻩ ﮐﺗﺎﺑﻭں‬ ‫ﮐﻭ ﺭی ﺳﺎﺋﻳﮑﻠﻧﮓ ڈﺑﻭں ﻣﻳں ﻳﺎ ﻣﺣﺽ ﺳڑک ﺳﮯ ﺗﻼﺵ ﮐﺭﮐﮯ‬ ‫ﺍﻭﺭ ﺍﻧﮩﻳں ﻣﻭﻧﺳﺗﺭﺍﮐﯽ ﻣﻳں ﺳﻳﮑﻧڈ ﮨﻳﻧڈ ﺑﮏ ﺍﺳﮢﻭﺭﺯ ﭘﺭ ﮐﻡ ﺳﮯ ﮐﻡ‬ ‫ ﺍﻧﮩﻭں ﻧﮯ ﺍﭘﻧﺎ‬،‫ﻗﻳﻣﺕ ﭘﺭ ﻓﺭﻭﺧﺕ ﮐﺭﻧﺎ ﺷﺭﻭﻉ ﮐﺭﺩﻳﺎ۔ ﺍﺱ ﺳﮯ ﭘﻬﺭ‬ ‫ﺳﻳﮑﻧڈ ﮨﻳﻧڈ ﺑﮏ ﺍﺳﮢﻭﺭ ﺑﻧﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﻓﻳﺻﻠہ ﮐﻳﺎ۔‬ ‫ ﻣﺳﮢﺭ ﻟﻳﻭﻧﻳﺩﺍﺱ ﺻﺭﻑ ﺍﻳﮏ ﺁﻣﺩﻧﯽ ﮐﮯ ﺧﻭﺍﮨﺎں‬،‫ﺍﺑﺗﺩﺍﺋﯽ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ‬ ‫ﺗﻬﮯ ﺟﺱ ﺳﮯ ﻭﻩ ﮐﺭﺍﻳہ ﭘﺭ ﺍﻳﮏ ﻣﮑﺎﻥ ﻟﻳں ﺳﮑﻳں ﺍﻭﺭ ﺍﭘﻧﺎ ﮐﻬﺎﻧﮯ‬ ‫ ﺟﻳﺳﺎ ﮐہ ﻭﻩ ﻣﺎﺿﯽ ﻣﻳں ﺑﻬﯽ ﮐﺗﺎﺑﯽ‬،‫ﮐﺎ ﺧﺭچ ﭘﻭﺭﺍ ﮐﺭ ﺳﮑﻳں۔ ﺗﺎﮨﻡ‬ ‫ ﺍﺱ ﻟﺋﮯ ﺍﻥ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮐﺗﺎﺑﻳں ﺟﻣﻊ ﮐﺭﻧﺎ‬،‫ﮐﺎﺭﻭﺑﺎﺭ ﻣﻳں ﺷﺎﻣﻝ ﺭﮨﮯ‬ ‫ﺑﻬﯽ ﺍﻳﮏ ﺧﻭﺷﯽ ﮐﯽ ﺑﺎﺕ ﺗﻬﯽ۔ ﭘﻬﺭ ﺍﻧﮩﻭں ﻧﮯ ﺍﭘﻧﮯ ﺍﺱ‬ ‫ﭘﺭﻭﺟﻳﮑٹ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﺳﻭﺷﻝ ﻣﻳڈﻳﺎ ﭘﺭ ﭘﻭﺳٹ ﮐﺭﻧﺎ ﺷﺭﻭﻉ ﮐﻳﺎ‬ ‫ ﺑﻠﮑہ ﮐﭼﻬ‬،‫ﺍﻭﺭ ﺍﺳﯽ ﻁﺭﺡ ﺍﻧﮩﻳں ﻣﻳڈﻳﺎ ﮐﯽ ﺗﻭﺟہ ﺣﺎﺻﻝ ﮨﻭﺋﯽ‬ ‫ﺍﺧﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻭﺭ ﻭﻳﺏ ﺳﺎﺋﮢﻭں ﻧﮯ ﺍﻥ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﻣﺿﺎﻣﻳﻥ ﮐﯽ‬ ‫ ﮐﭘڑے ﺍﻭﺭ ﺩﻭﺳﺭی‬،‫ﻣﻳﺯﺑﺎﻧﯽ ﮐﯽ۔ ﺍﺱ ﺳﮯ ﻟﻭﮔﻭں ﮐﻭ ﮐﺗﺎﺑﻳں‬ ‫ﭼﻳﺯﻳں ﻋﻁﻳہ ﮐﺭﻧﮯ ﻣﻳں ﻣﺩﺩ ﻣﻠﯽ۔ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﮩﻳں ﭘﻳﺭﻳﻭﺱ‬ ‫ﺍﺳﮢﺭﻳٹ ﻣﻳں ﺍﻳﮏ ﺑﮩﺕ ﺑڑی ﺟﮕہ ﻓﺭﺍﮨﻡ ﮐﯽ ﮔﺋﯽ۔ ﺟﺏ ﺍﺱ ﺟﮕہ‬ ‫ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻭ ﺍﻥ ﮐﮯ ﭘﺭﻭﺟﻳﮑٹ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﻣﻌﻠﻭﻡ ﮨﻭﺍ ﺗﻭ ﻭﻩ‬ ‫ﺍﻧﮑﮯ ﻧﺋﮯ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺍﻥ ﮐﯽ ﻣﺩﺩ ﮐﺭﻧﺎ ﭼﺎﮨﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﺍﺏ ﺗﻭ‬ ‫ﺍﻧﮩﻳں "ﺳﻭﺅﺗﺳﻭ ﺍﺳﮢﺭﻳٹ" ﻣﻳں ﺍﻳﮏ ﺍﻭﺭ ﺑﻬﯽ ﺑﮩﺗﺭ ﺟﮕہ ﻣﻝ ﮔﺋﯽ‬ ‫ ﺟﮩﺎں ﻭﻩ ﺟﻠﺩ ﮨﯽ ﻣﻧﺗﻘﻝ ﮨﻭ ﺟﺎﺋﻳں ﮔﮯ۔‬،‫ﮨﮯ‬ ‫ﺍﺱ ﺳﻳﮑﻧڈ ﮨﻳﻧڈ ﺑﮏ ﺍﺳﮢﻭﺭ ﻣﻳں ﺻﺭﻑ ﺑﮯ ﮔﻬﺭ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﮨﯽ ﻣﻼﺯﻣﺕ‬ ‫ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﺍﺱ ﻁﺭﻳﻘﮯ ﺳﮯ ﺍﻥ ﻣﻳں ﺳﮯ ﮐﭼﻬ ﻟﻭﮔﻭں ﮐﻭ ﻧﺋﯽ‬ ‫ ﺟﻭﮐہ ﺍﻧﮩﻳں ﺩﮐﺎﻥ ﻣﻳں ﺁﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺯﺍﺋﺭﻳﻥ‬،‫ﻣﻼﺯﻣﺕ ﺑﻬﯽ ﻣﻝ ﮔﺋﯽ‬ ‫ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ ﭘﻳﺵ ﮔﯽ ﺗﻬﻳں۔ ﻣﺳﮢﺭ ﻟﻳﻭﻧﻳﺩﺍﺱ ﻟﻭﮔﻭں ﮐﻭ ﺍﻳﮏ‬ ‫ﭼﻬﻭﮢﯽ ﺳﯽ ﺁﻣﺩﻧﯽ ﮐﺎ ﻣﻭﻗﻊ ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺩ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻣﻼﺯﻣﺕ ﻓﺭﺍﮨﻡ ﮨﻭﻧﮯ ﮐﺎ‬ ‫ﻣﻭﻗﻊ ﺩے ﮐﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻟﻭﮔﻭں ﮐﯽ ﻣﺩﺩ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں۔‬ ‫ ﺭﻳﺎﺳﺕ ﻳﺎ‬،‫ﺟﮩﺎں ﺗﮏ ﺧﻭﺩ ﻣﺳﮢﺭ ﻟﻳﻭﻧﻳﺩﺱ ﮐﯽ ﺑﺎﺕ ﮨﮯ ﺗﻭ‬ ‫ﺣﮑﻭﻣﺕ ﻧﮯ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺑﺎﻟﮑﻝ ﻣﺩﺩ ﻧﮩﻳں ﮐﯽ ﺍﻭﺭ ﺿﺭﻭﺭﺕ ﮐﮯ ﻭﻗﺕ‬ ‫ﻣﺳﮢﺭ ﻟﻳﻭﻧﻳﺩﺱ ﮐﮯ ﺧﺎﻧﺩﺍﻥ ﻣﻳں ﺳﮯ ﮐﻭﺋﯽ ﺑﻬﯽ ﺍﻥ ﮐﯽ ﻣﺩﺩ ﮐﮯ‬ ‫ﻟﻳﮯ ﻅﺎﮨﺭ ﻧہ ﮨﻭﺍ۔ “ﻣﻳﺭﺍ ﺍﻳﮏ ﺧﺎﻧﺩﺍﻥ ﺗﻬﺎ۔ ﻣﻳﺭی ﻁﻼﻕ ﮨﻭﮔﺋﯽ۔ ﻣﻳں‬ ‫ ﺍﺱ ﻣﻳں ﮐﺳﯽ ﻧﮯ ﺑﻬﯽ‬،‫ ﺍﭘﻧﮯ ﺳﺭ ﭘﮯ ﺑﻧﺎﻳﺎ‬،‫ﻧﮯ ﺟﻭ ﮐﭼﻬ ﺑﻬﯽ ﺑﻧﻳﺎ‬ ‫ﻣﻳﺭﺍ ﺳﺎﺗﻬ ﻧﮩﻳں ﺩﻳﺎ۔ ﻣﺳﮢﺭ ﻟﻳﻭﻧﻳڈﺍﺱ ﮐﺎ ﮐﮩﻧﺎ ﮨﮯ ﻣﻳﻥ ﻣﻌﺫﺭﺕ ﭼﺎﮨﺗﺎ‬ ‫ ﻟﻳﮑﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻣﻳں ﻧﮯ ﻳہ ﺳﺏ‬،‫ﮨﻭں ﮐہ ﺍﮔﺭ ﻳہ ﺧﻭﺩ ﻏﺭﺽ ﻟﮕﮯ ﺗﻭ‬ ‫ﮐﻭﭼﻬ ﺧﻭﺩ ﮨﯽ ﺑﻧﺎﻳﺎ ﮨﮯ۔ ﺍﻧﮩﻭں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﺍﮔﺭ ﺍﻧﮩﻳں ﮐﭼﻬ ﮨﻭ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ‬ ‫ ﻭﻩ ﺍﺱ ﮐﺎﺭﻭﺑﺎﺭ ﮐﻭ ﺍﭘﻧﮯ ﻣﻼﺯﻣﻳﻥ‬،‫ﻳﺎ ﻭﻩ ﺭﻳﮢﺎﺋﺭ ﮨﻭﺟﺎﺗﮯ ﮨﮯ ﺗﻭ‬ ‫ﮐﮯ ﺣﻭﺍﻟﮯ ﮐﺭ ﺩﻳں ﮔﮯ۔‬ ‫ ﮐﺗﺎﺑﻳں ﺗﻬﻳں ﺍﻭﺭ ﺍﺏ ﺍﻥ ﮐﮯ‬2.000 ‫ﺷﺭﻭﻉ ﻣﻳں ﺍﻥ ﮐﮯ ﭘﺎﺱ‬ ،‫ ﮐﮯ ﻗﺭﻳﺏ ﮐﺗﺎﺑﻳں ﮨﻳں۔ ﺍﻥ ﮐﮯ ﭘﺎﺱ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ‬20.000 ‫ﭘﺎﺱ‬ ‫ ﻓﺭﺍﻧﺳﻳﺳﯽ ﺍﻭﺭ ﮐﻭﭼﻬ ﺍﮢﺎﻟﻭی ﮐﯽ ﮐﺗﺎﺑﻳں ﺑﻬﯽ‬،‫ ﺟﺭﻣﻥ‬،‫ﺍﻧﮕﺭﻳﺯی‬ 2 ‫ﮨﻳں۔ ﻭﻩ ﮨﺭ ﻗﺳﻡ ﮐﯽ ﮐﺗﺎﺑﻳں ﺟﻣﻊ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﮨﺭ ﮐﺗﺎﺏ ﮐﯽ ﻗﻳﻣﺕ‬ ‫ﻳﻭﺭﻭ ﮨﮯ۔‬ ‫ﺍﭘﻧﯽ ﻧﺋﯽ ﺟﮕہ ﭘﺭ ﻭﻩ ﺑﮯ ﮔﻬﺭ ﻟﻭﮔﻭں ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮐﺗﺎﺑﻭں ﮐﯽ ﺩﻳﮑﻪ‬ ‫ﺑﻬﺎﻝ ﮐﯽ ﻭﺭﮐﺷﺎپ)ﮐﺎﺭی( ﮐﯽ ﻣﻳﺯﺑﺎﻧﯽ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﺳﻭچ‬ ‫ﺭﮨﮯ ﮨﻳں۔ ﺍﺱ ﮐﮯ ﻋﻼﻭﻩ ﻭﻩ ﺍﺳﮢﻭﺭ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﻗﺎﺋﻡ ﺷﺩﻩ ﮨﻭﮢﻝ ﮐﯽ‬ ‫ﻣﺩﺩ ﺳﮯ ﮨﻔﺗہ ﻣﻳں ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺑﮯ ﮔﻬﺭ ﻟﻭﮔﻭں ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﻣﻔﺕ ﺩﻭﭘﮩﺭ‬ ‫ﮐﮯ ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﭘﻳﺵ ﮐﺵ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﺑﻬﯽ ﺳﻭچ ﺭﮨﮯ ﮨﻳں۔‬ ‫ ﻟﻳﮑﻥ ﺟﺏ ﻣﻳں ﻧﮯ ﺍﻥ‬،‫ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻭ ﻣﻳں ﻣﺳﮢﺭ ﻟﻳﻭﻧﻳﺩﺱ ڈﺭ ﮔﻳﺎ ﺗﻬﺎ‬ ‫ ﺑﻠﮑہ‬،‫ﮐﯽ ﺑﺎﺕ ﺳﻧﯽ ﺗﻭ ﻣﺟﻬﮯ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﮨﻭﺍ ﮐہ ﻭﻩ ﺑﮯ ﮔﻬﺭ ﺍﻓﺭﺍﺩ‬ ‫ﺍﭘﻧﮯ ﻣﻼﺯﻣﻳﻥ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺳﺏ ﮐﭼﻬ ﺧﻠﻭﺹ ﺍﻭﺭ ﺍﻳﻣﺎﻧﺩﺍﺭی ﮐﺭﺗﮯ‬ ‫ﮨﻳں۔ ﻣﻳﺭے ﺧﻳﺎﻝ ﺳﮯ ﺍﺱ ﻁﺭﺡ ﮐﮯ ﺍﻗﺩﺍﻣﺎﺕ ﺍﻳﮏ ﻣﺛﺑﺕ ﭼﻳﺯ‬ ‫ ﺑﻠﮑہ ﺍﺱ‬،‫ ﺻﺭﻑ ﻣﺳﮢﺭ ﻟﻳﻭﻧﻳﺩﺍﺱ ﮨﯽ ﻧﮩﻳں‬،‫ ﻟﻳﮑﻥ‬،‫ﺳﮯ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﮨﻳں‬ ‫ﺩﻧﻳﺎ ﻣﻳں ﮨﻡ ﺳﺏ ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﺍﻥ ﭼﻳﺯﻭں ﮐﯽ ﭘﺭﻭﺍﻩ ﮐﺭﻧﺎ ﺿﺭﻭﺭی‬ ‫ ﺟﻳﺳﮯ ﮐہ ﺑﮯ ﮔﻬﺭ ﮨﻭﻧﮯ ﮐﯽ۔‬،‫ﮨﮯ‬


16

ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

Μάρτιος 2020

‫ﺑﺧﺎﻁﺭ ﺻﻠﺢ‬

Isolation

‫ﺯﻫﺭﺍ ﻋﻣﺭﺍﻧﯽ‬

(A deep message) by IHTISHAM KHAN Isolation, a secret and a silence A secret of those people who don't talk Meaning dead people Isolation, a passion and a strength A passion to ask, blessed by God Meaning pray

PHOTO BY ZAHRA OMRANI

‫ﺍﺳﻡ ﮐﺗﺎﺏ _ ﮐﻭﺩک ﺳﺭﺑﺎﺯ ﻭ ﺩﺭﻳﺎ‬ ‫ﺍﺳﻡ ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﻩ_ﺭﻭﺭﻓﻭﻝ ﻭﻳﻠﻳﺭ‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻳﻥ ﮐﺗﺎﺏ ﺭﻭ ﺧﻭﺍﻧﺩﻡ ﻭ ﺑﺭﺍی‬ ‫ﻣﻥ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺟﺎﻟﺏ ﺑﻭﺩ ﻭ ﺧﻭﺍﺳﺗﻡ ﮐﻪ‬ ‫ﺍﻳﻥ ﮐﺗﺎﺏ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻫﻡ ﻣﻌﺭﻓﯽ‬ ‫ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻳﻥ ﮐﻪ ﻣﻥ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻡ‬. ‫ﮐﻧﻡ‬ ‫ﺍﻳﻥ ﮐﺗﺎﺏ ﺭﻭ ﻣﻌﺭﻓﯽ ﮐﻧﻡ ﺍﻳﻥ ﺑﻭﺩ‬ ‫ﮐﻪ ﻓﮑﺭ ﮐﺭﺩﻡ ﻫﻣﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻧﮓ‬ ‫ﺍﺷﻧﺎﻳﯽ ﺩﺍﺭﻳﻡ ﻭ ﺧﻳﻠﯽ ﺧﻭﺏ ﺍﻳﻥ‬ . ‫ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭک ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ‬ ‫ﺩﺍﺳﺗﺎﻥ ﻓﺭﺍﻧﺳﻪ ﺩﺭ‬، ‫ﺍﻳﻥ ﮐﺗﺎﺏ‬ ‫ﺟﻧﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺍﺭﺗﺵ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﻧﺎﺯی ﺩﺭ ﻣﯽ‬ ‫ﺩﺭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻫﮑﺩﻩ ﻫﺎی‬. ‫ﺁﻳﺩ‬ ‫ﻓﺭﺍﻧﺳﻪ ﭘﺳﺭﮐﯽ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻣﭼﻭﻥ ﻣﺭﺩﻡ ﺩﻳﮕﺭ ﺑﻪ ﻋﻠﺕ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺳﺕ ﺭﻓﺗﻥ ﺁﺯﺍﺩی ﺩﻟﮕﻳﺭ ﻭ ﺍﻓﺳﺭﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻓﮑﺭ ﻣﯽ ﺍﻓﺗﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ‬، ‫ﺟﻣﻊ ﮐﺭﺩﻥ ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﺵ‬ ‫ﺷﺎﻧﻪ ﻳﮑﺩﻳﮕﺭ ﺑﺭ ﻋﻠﻳﻪ ﺳﺭﺑﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ ﻋﺷﻕ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﻳﻬﻥ‬.‫ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﺟﻧﮕﻧﺩ‬ ‫ﺻﻠﺢ ﻭ ﺁﺯﺍﺩی ﺑﺎﻋﺙ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﮐﻪ‬ ‫ ﺑﺭﺍﺩﺭ ﻭ‬،‫ﺑﻪ ﻳﺎﺭی ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﺵ‬ ‫ﺧﻭﺍﻫﺭی ﺷﺟﺎﻉ ﺩﺭ ﻣﺎﺟﺭﺍﻳﯽ‬ .‫ﺑﺯﺭگ ﻭ ﺧﻁﺭ ﻧﺎک ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻭﻧﺩ‬ ‫ﭘﺱ ﺍﺯ ﺟﻧﮓ ﺍﮔﺭﭼﻪ ﻣﺭﺩﻡ ﭘﻳﺭﻭﺯ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ ﺍﻣﺎ ﭘﺳﺭک ﮐﻪ ﺍﮐﻧﻭﻥ‬ ‫ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﯽ ﺭﺷﺩ ﻳﺎﻓﺗﻪ ﺍﺳﺕ ﺧﻭﺏ‬ ‫ﻣﻳﺩﺍﻧﺩ ﮐﻪ ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ی ﺑﺯﺭﮔﺗﺭی ﺩﺭ‬ ( ‫)ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﺑﺭﺍی ﺻﻠﺢ‬. ‫ﭘﻳﺵ ﺍﺳﺕ‬ ‫ﺩﺭ ﻁﻭﻝ ﻣﺎﺟﺭﺍﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﮔﻳﺭی‬ ‫ﭘﺳﺭک ﺑﺎ‬، ‫ﻫﺎﻳﯽ ﺍﻳﻥ ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ‬ ‫ﺳﺭﺑﺎﺯی ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻭﺩ ﭼﻧﺩﻳﻥ‬ ‫ﻓﺭﺯﻧﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺧﺎﻟﻑ ﺟﻧﮓ ﺍﺳﺕ‬ ‫ﺍﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﻭ ﺭﺍﺑﻁﻪ ﻋﺎﻁﻔﯽ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ ﻋﻣﻳﻘﯽ ﺑﻳﻥ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺑﻪ ﻭﺟﻭﺩ‬ ‫ ﺭﺍﺑﻁﻪ ﺍی ﮐﻪ ﻣﻬﺭﺑﺎﻧﯽ ﻭ‬. ‫ﻣﯽ ﺍﻳﺩ‬ ‫ﻟﻁﻑ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﺛﺭ ﺑﺧﺷﻳﺩﻩ‬ ‫ ﻗﺳﻣﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮐﺗﺎﺏ‬.‫ﺍﺳﺕ‬ ‫ﺧﻳﻠﯽ ﺩﻭﺳﺕ ﺩﺍﺷﺗﻡ ﻣﮑﺎﻟﻣﻪ ﺑﻳﻥ‬ ‫ﺳﺭﺑﺎﺯ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﻭ) ﭘﯽ ﺍﻳﺭ( ﺷﺧﺻﻳﺕ‬ ‫ﺍﺻﻠﯽ ﮐﺗﺎﺏ ﺑﻭﺩ ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺍﺳﻡ‬ ‫ﮐﺗﺎﺏ ﻫﻡ ﺍﺯ ﻫﻣﺎﻥ ﻗﺳﻣﺕ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ‬ .‫ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ‬ ‫ﺁﻧﭼﻪ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻥ ﮐﺗﺎﺏ ﺧﻳﻠﯽ‬ ‫ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺭﺍی‬،‫ﻣﻬﻡ ﺍﺳﺕ‬ ‫ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺳﻧﻳﻥ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺗﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻅﺭ ﻣﻥ ﺟﺫﺍﺑﻳﺕ ﺑﻳﺷﺗﺭی ﺭﺍ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ‬.‫ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﺩ‬ ‫ﻧﻅﺭﻡ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﮐﺗﺎﺏ ﺭﺍ‬ ‫ ﺑﻬﺗﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﮔﻔﺗﻪ‬،‫ﺧﻭﺍﻧﺩﻩ ﺍﻧﺩ‬ .‫ﻫﺎی ﻣﺭﺍ ﺩﺭک ﮐﻧﻧﺩ‬ ‫ ﺍﻧﺳﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺧﻭﺍﻧﺩﻥ‬، ‫ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻥ‬ ‫ﻳﮏ ﺩﻧﻳﺎ ﻭ ﻳﮏ ﺯﻧﺩﮔﯽ‬، ‫ﮐﺗﺎﺏ ﻫﺎ‬ ‫ﺩﻳﮕﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻭﺩﺷﺎﻥ ﺩﺭﻳﻎ ﻣﯽﮐﻧﻧﺩ‬ . ‫ ﺑﻳﺎﻳﻳﺩ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﻧﻳﺩ‬.

Isolation, a love and a kindness A love, to ask for God’s pure love Meaning affection

Για την ειρήνη Της ΖΆΧΡΑ ΟΜΡΑΝΊ

Δ

ιάβασα το βιβλίο «Το παιδί, ο στρατιώτης και η θάλασσα» του Georges Fonvilliers και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Ο λόγος που θα ήθελα να σας το παρουσιάσω είναι επειδή σκέφτηκα ότι όλοι έχουμε γνωρίσει τον πόλεμο και τον καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Αφορά την ιστορία της Γαλλίας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία καταλαμβάνεται από τον ναζιστικό γερμανικό στρατό. Σε ένα χωριό της Γαλλίας ζει ένα αγοράκι δώδεκα ετών, ο Πιερ, που, όπως όλος ο κόσμος, είναι στενοχωρημένο από την απώλεια της ελευθερίας του. Θέλει να συγκεντρώσει τους φίλους του και μαζί με άλλους αγωνιστές να πολεμήσουν τους Γερμανούς στρατιώτες. Η αγάπη του για την πατρίδα, την ειρήνη και την ελευθερία είναι η αιτία που τον κάνει να εμπλακεί σε αυτήν τη μεγάλη και επικίνδυνη περιπέτεια, με τη βοήθεια των φίλων, του αδελφού και της γενναίας αδελφής του. Αν και ο κόσμος κερδίζει τον πόλεμο, το αγοράκι, που είναι πλέον έφηβος, ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχει ακόμα ένας μεγαλύτερος αγώνας για την ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της περιπέτειας και των συγκρούσεων, το αγοράκι γνωρίζει έναν Γερμανό στρατιώτη που διαφωνεί με τον πόλεμο και έχει πολλά παιδιά. Μια συναισθηματική και ανθρώπινη σχέση δημιουργείται ανάμεσά τους. Μια σχέση που χαρίζει ιδιαίτερη καλοσύνη σε αυτό το έργο. Το σημείο που μου άρεσε περισσότερο στο βιβλίο είναι ο διάλογος μεταξύ του Γερμανού στρατιώτη και του πρωταγωνιστή. Από εκεί έχει επιλεχθεί και ο τίτλος του. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βιβλίο για εφήβους και για μικρότερες ηλικίες. Γι’ αυτό και κατά τη γνώμη μου έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι όσοι το διαβάσουν θα καταλάβουν τα λόγια μου. Οσοι δεν διαβάζουν βιβλία, χάνουν χρόνο και ζωή. Ας ζήσουμε καλύτερα! Εάν χρησιμοποιείτε την εφημερίδα μας στην εκπαιδευτική σας διαδικασία ή σε οποιαδήποτε άλλη δράση, παρακαλούμε ενημερώστε μας με ένα mail στο migratorybirds@ddp.gr

If you use our newspaper for educational purposes or as part of any other activity, kindly let us know by emailing us at migratorybirds@ddp.gr

Isolation, a fragrance and a smell A fragrance from a flower which attracts everything towards it Meaning desire Isolation, a pain and a tear A pain of memories of relatives, a tear which takes the colour of blood Meaning separation Isolation, a happiness and a smile A happiness of remembering the times and smiling Meaning parents, siblings and friends Isolation, a chapter of your life and a lesson A chapter of your life to regret your mistakes and apologize for them Meaning defeating our ego Isolation, a separation and a unity A separation from past and unity with present Meaning time Isolation, life and difficulties A life full of difficulties, but finding ways to solve them Meaning hope Isolation, me and you Khan, who is sitting in the dark to write you (a poem) Meaning love of isolation.

Like us on Facebook! @migratorybirds.newspaper Follow us on Instagram! @migratorybirdsgr