МИГ даатгал ХХК - Байгууллагын танилцуулга

Page 1

ЧУХАЛ БҮХНЭЭ... www.mig.mn МИГ даатгал танилцуулга 2022 ЧУХАЛ БҮХНЭЭ...
МИГ ДААТГАЛ ДААТГАЛЫН САЛБАРЫН ТОВЧ ТОЙМ ● Даатгалын салбарын ДНБ-н 0.5%-г эзэлдэг ● Нийт 17 компани, 3500 гаруй ажилтан ● 1.2 сая даатгуулагчийн 145 их наяд төгрөгийн эрсдэлийг хамгаалдаг ● 355 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй, үүнээс 178 тэрбум нь нөөц сан ● 17 хэлбэрийн 55 бүтээгдэхүүнтэй ● Жилд дунджаар 242 тэрбум төгрөгийн хураамжийн орлого төвлөрүүлж үүнээс 90 орчим тэрбум төгрөг давхар даатгал руу гардаг. ● Жилд дунджаар 68 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөр иргэд болон байгууллагад нөхөн төлдөг. 114 113 143 177 197 202 243 37 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 34 45 58 65 60 69 МОНГОЛЫН ДААТГАЛЫН САЛБАР ДААТГАЛЫН КОМПАНИУД ЦЭВЭР ХУРААМЖИЙН ОРЛОГООР МИГ ДААТГАЛМАНДАЛ ДААТГАЛ БОДЬ ДААТГАЛ ПРАКТИКАЛ ДААТГАЛ МОНГОЛ ДААТГАЛ АРД ДААТГАЛ ХААН ДААТГАЛ НОМИН ДААТГАЛ ТЭНГЭР ДААТГАЛ БУСАД ДААТГАЛ 14% 13% 13% 10% 10% 9% 7% 6% 5% 13% ЦЭВЭР ХУРААМЖ ТЭР БУМ ТӨГРӨГ ХОХИРЛЫН ХАРЬЦАА ТЭР БУМ ТӨГРӨГ 243 ТЭРБУМ 21.037.9% 19.8 19.2 15.7 15.6 42.6% 56.2% 56.8% 62.9% Тэр бум төгрөгөөр 2020 он 2021 он
ЧУХАЛ БҮХНЭЭ... ДААТГАЛЫН САЛБАРЫН ТОЙМ 20.8% 17.4% 11.1% 11.6% 7.4% 0.5% Хөгжингүй орны санхүүгийн зах зээлийн 30-с дээш хувийг даатгалын салбар эзэлдэг нь тухайн орны санхүүгийн сахилга бат сайн байгааг илтгэдэг. Үүнтэй адилхан иргэн аж ахуйн нэгжүүд эрсдэлээ даатгалын компанид шилжүүлснээр санхүүгийн аливаа эрсдэлгүй тогтвортой хөгжих гол тулгуур нь болж өгдөг байна.

Бидний тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос батлагдсан 17 хэлбэрийн 50 гаруй даатгалын бүтээгдэхүүнээр дамжуулан 250,000 харилцагч болон топ 50 аж ахуйн нэгжид даатгалын мэргэжлийн цогц үйлчилгээг үзүүлж байна.

1997 онд үүсгэн байгуулагдсан, 100% дотоодын хөрөнгө оруулалтайгаар Улаанбаатар хот болон 21 аймаг, 330 суманд 180 ажилтан, 500 гаруй төлөөлөгчийн хамт үйл ажиллагаа явуулсаар 25 жилийн ойгоо угтаж байна.

Монголын даатгалын Групп нэрээр байгуулагдав

Улаанбаатар хотод анхны салбаруудаа нээв

МИГ даатгал ХХК болгон оюуны өмчийн газраар баталгаажуулав СЗХ-ны Шилдэг даатгалын компаниар шалгарав.

МИГ даатгал компани 5 жил дарааллан ТОД 5 даатгалын комданийн нэгээр шалгарав

Даатгалын цэвэр хураамжийн орлогоороо тэргүүлэв.

Улаанбаатар хот болон 21 аймаг, 330 суманд 180 гаруй төлөөлөгчийн газартай болов.

“ISO 9001: 2015” олон улсын чанар стандартыг нэвтрүүлэв.

Цахим шилжилт хийн, Иншуртек үйлчилгээг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэв.

ТОП-20 аж ахуйн нэгж бидэнд эрсдэлээ шилжүүллээ

Business process reengineering төсөл хэрэгжүүлж үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэв.

Анхны 10 тэрбум төгрөгийн дүрмийн сантай даатгалын компани болж тэллээ

Салбартаа хамгийн өндөр өсөлтийг буюу 20 хувийн өсөлтийг үзүүлж 2 дохь жилдээ цэвэр хураамжийн орлогоор тэргүүлсээр байна

МИГ ДААТГАЛ
1997 2005 2006 2011 2015 2017 2017 2017 2019 2020 2020 2021 2022
Түүхэн замнал
ЧУХАЛ БҮХНЭЭ... Санхүү, үйл ажиллагааны голлох үзүүлэлтүүд 2021 2020 2019 2018 2021 21.05 17.09 17.9 14 .5 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 2021 7.05 7.19 9.42 7.01 2020 2019 2018 10/9 2.5 250 620 Даатгуулагчийн сэтгэл ханамж Нөхөн төлбөр олгох дундаж хугацаа ӨДӨР МЯНГА Даатгуулагчийн тоо Салбар төлөөлөгчийн тоо Ашигт ажиллагаа Компаны бизнес үнэлгээ Нөөц сан Даатгасан хөрөнгийн үнэлгээ /их наяд төгрөгөөр/ 2.5 16.74 2.2 15.35 17.38 10.08 2.7 1.7

ажиллаж байна.

УЛС ДАЯАР ТАРХСАН ДЭД БҮТЭЦТЭЙ

Бид 21 аймаг 330 сумдад үйл ажиллагаагаа явуулахаас гадна хүссэн газраасаа даатгуулах боломжтой цахим даатгалын үйлчилгээг нэвтрүүлсэн.

НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР ТЭРГҮҮЛЭГЧ

МИГ даатгал компани нь нөхөн төлбөр олголтоороо салбартаа тэргүүлэгч компани юм. Мөн бид даатгуулагчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн цахимаар нөхөн төлбөрийн материалыг хүлээн авч шийдвэрлэж байна.

»

удирдлагын зөвлөх

Бидний давуу тал » Ууган арилжааны даатгалын компани » Зах зээлд тогтвортой өсөлттэй » Улс даяар тархсан дэд бүтэцтэй » Иргэдийн даатгалаар тэргүүлэгч » Нөхөн төлбөрийн үйлчилгээгээр тэргүүлэгч » Онлайн нөхөн төлбөр, Иншуртект үйлчилгээг нэвтрүүлэгч
Эрсдэлийн
үйлчилгээг нэвтрүүлэгч » Олон улсын тэргүүлэгч давхар даатгалын сүлжээтэй » ISO 9001:2015 хэрэгжүүлэгч » Нийгмийн хариуцлагыг эрхэмлэгч » Мэргэжлийн баг хамт олонтой Салбартаа тэргүүлэгч М ИГ даатгал УУГАН АРИЛЖААНЫ ДААТГАЛЫН КОМПАНИ МИГ даатгал компани нь 1997 онд үүсгэн байгуулагдсанаасаа хойш тасралтгүй үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн, зах зээлээ тэргүүлэн
ЧУХАЛ БҮХНЭЭ... Иргэдийн даатгал МИГ даатгал ХХК нь Монгол улсын 21 аймаг 330 сумдад байрлах салбар, төлөөлөгчийн газраараа дамжуулан 11 мянган байгууллага, 170 мянга гаруй иргэддээ хүрч үйлчилж байна. Бид дараах сувгуудаар дамжуулан иргэдэд даатгалын үйлчилгээг илүү хүртээмжтэйгээр хүргэн ажилладаг +5 БАНК +50 ББСБ +30 БРОКЕР MGIB LLC СҮРЭГ ХАРААЦАЙ ТАЙГЫН БУЛАГ ХХК

онцлогоос хамааран тухайн байгууллагад

санал болгон

БАЙГУУЛЛАГЫН ЕРӨНХИЙ

нь бусдын эд хөрөнгөд учирсан хохирлыг барагдуулахтай холбоотой санхүүгийн хүндрэлийг нөхөн

зорилготой

ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

Гэнэтийн санамсаргүй ослын улмаас даатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учирсан тохиолдолд гарах санхүүгийн хүндрэлийг нөхөн төлөх зорилготой даатгалын бүтээгдэхүүн юм.

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ Байгууллагын эзэмшилд байгаа бүх төрлийн тоног төхөөрөмжид гэнэтийн хохирол учирсан тохиолдолд сэргээн засварлах зардлыг нөхөн төлдөг даатгалын бүтээгдэхүүн юм.

өвчний оношийг эрт тодорхойлж, үнэ төлбөргүй эмчлүүлэх боломжийг "Түшиг" даатгалын бүтээгдэхүүн олгодог тул бусад бүтээгдэхүүнээс ялгарах ач холбогдолтой.

ДААТГАЛ

Байгууллагын эзэмшилд байгаа

Байгууллагын даатгал Бид Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж бүхий л компаниудад даатгалын үйлчилгээг хүргэхээр зорин ажиллаж байна. Бид тухайн байгууллагын үйл ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ ЭД ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ САНХҮҮГИЙН ДААТГАЛ ГЭНЭТИЙН ОСОЛ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ АГААРЫН ХӨЛГИЙН ДААТГАЛ БУСАД ДААТГАЛ АЧАА ТЭЭВРИЙН ДААТГАЛ ЭРҮҮЛ МЭНД Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдаж,
ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ Байгууллагын явуулж буй үйл ажиллагаа, биет зүйл, үйлчилгээний нөлөөгөөр гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгө, амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учруулсан тохиолдолд нөхөн төлдөг бүтээгдэхүүн юм. ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
төлөх
даатгалын бүтээгдэхүүн юм. ХӨРӨНГИЙН
бүх төрлийн хөрөнгөд гэнэтийн хохирол учирсан тохиолдолд сэргээн засварлах зардлыг нөхөн төлдөг даатгалын бүтээгдэхүүн юм. Байгууллагад зориулсан багц даатгал Даатгалын бусад төрлүүр Таны бизнесийн үйл ажиллагаанд учирч болох техник хэрэгсэл, хүний нөөц зэрэг бүхий л төрлийн гэнэтийн эрсдэлээс үүсэх санхүүгийн хүндрэлийг даван туулахад туслах багц даатгалын бүтээгдэхүүн юм. ажиллагааны
тохирох даатгалын цогц үйлчилгээг
ажилладаг.

Бид даатгалын тохиолдол болсон үед эрсдэлийг хуваалцахаас гадна тохиолдож болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан таамаглаж, бууруулах мэргэжлийн болон шинэлэг үйлчилгээг харилцагч, даатгуулагчиддаа хүргэн ажиллаж байна.

Даатгалын бүтээгдэхүүнийг харилцагч нартаа дэлгэрэнгүй тайлбарлахаас эхлэн даатгалын зүйлүүдтэй бүрэн танилцаж, эрсдэлийн хэмжээг тодорхойлон түүнд таарсан даатгалын бүтээгдэхүүнийг санал болгодог.

Бидний зүгээс харилцагч нартаа эрсдэлийн цогц үйлчилгээг санал болгодог бөгөөд үүнд:

ЧУХАЛ БҮХНЭЭ... Эрсдэлийн удирдлагын цогц үйлчилгээ
ГҮЙЦЭТГЭГЧ САНАЛ БОЛГОДОГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА Мэргэжлийн андеррайтер Эрсдэлийн үнэлгээ Цахилгааны инженер /Монгол улсын зөвлөх инженерийн баг/ Галын эрсдэлийн цогц сургалт Галын эрсдэлийн үнэлгээ, тайлан Галын эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж өгөх ХАБ-ын инженер Уул уурхай, барилга, агуулах болон бусад ажлын байрны аюулгүй байдлын үйл ажиллагаа болон орчин нөхцөлийг сайжруулах зөвлөмж өгөх Мэргэжлийн эмч Зөв хооллолт, эрүүл мэндийн сургалт, зөвлөмж Аутсорсингийн бүх төрлийн сургалтууд Бид харилцагч байгууллагууддаа даатгалын бус /менежментийн, багийн ажиллагаа, борлуулалтын гэх мэт/ сургалтуудыг мэргэжлийн сургалтын төвүүдтэй хамтран зохион байгуулж байна.

ОЛОН УЛСЫН ДАВХАР

Манай компанийн олон улсын давхар даатгалын зах зээл дэх түншлэгч байгууллагууд нь олон улсын зээлжих зэрэглэл тогтоогч байгууллагууд болох Standard &Poors болон Fitch Rating-н “BBB”, A.M.Best агентлагийн ”А+”, Moody’s корпорацийн ”BAA” үнэлгээтэй тэнцэхүйц болон түүнээс дээш үнэлгээ бүхий корпорациуд байдаг. Эдгээрээс дурдвал “HANNOVER RE” нь дэлхийн шилдэг давхар даатгагч нарын нэг бөгөөд жилийн хураамжийн орлого нь 16.4 тэрбум евро байдаг. Тус компани нь амьдралын болон

ердийн даатгалын бүх төрлөөр давхар даатгалын үйлчилгээ үзүүлдэг санхүүгийн хувьд хүчирхэг даатгагч гэдгийг Standard & Poor’s AA- ”Very Strong” and A.M. Best A ”Excellent” гэсэн үнэлгээнээс харж болно. МИГ Даатгал нь Ханновер Ре-тэй 5 сая ам.долларын хамгаалалт бүхий Трийти давхар даатгалын гэрээгээр өөрийн компанийн нөөцийг оновчтойгоор удирдан, давхар даатгалын хамгаалалттай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах зээлд нийлүүлэн ажиллаж байна.

МИГ ДААТГАЛ
ДААТГАЛ УЛС ОРОН ДАЯАРХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРХАЛТ

Бид нийгмийн хариуцлагын хүрээнд MIG Cares хөтөлбөрийг тогтмол хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд тус хөтөлбөр нь даатгуулагчдад учирсан эрсдэлийг

даван туулахад туслах санхүүгийн туслалцаа болон нийгэмд байгаа олон төрлийн эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн хөтөлбөр юм. Мөн бид хамтын ажиллагааны хүрээнд зам тээврийн ослоос сэргийлэх Цэгцлэгч төсөл болон Тээврийн цагдаагийн албатай хамтран Монгол улсад хамгийн их зам тээрийн осол учирдаг хар цэгүүдийг сонгон авч ирээдүйд учирч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг хийж байна. Цаашид үндэсний сагсан бөмбөгийн дээд лиг-ийн шинэ баг болох Завхан brothers багтай нийгмийн сайн сайхны төлөөх төсөлд хамтран ажиллаж залуу үедээ эрүүл мэнд, амьдралын зөв хэмнэлийг түгээхээр

ЧУХАЛ БҮХНЭЭ... Нийгмийн хариуцлага
төлөвлөн ажиллаж байна. 1. Улаан чулуутын хогийн цэг 2. Shambala 2056 3. Zavkhan brothers дээд лигийн баг 4. Ид шидийн орон /даатгалтай zone/ 5. "Цэгцлэгч" төсөл 6. Эрсдэлийн форум
МИГ ДААТГАЛ МИГ Даатгал: Чухал бүхнээ _______ Төв салбар: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж, Дугаар 39, G Center , 3 4 давхар Нөхөн төлбөр: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-хороо 13-р хороолол, Нарны зам 87, NSCB Building, 1 давхар Лавлах: Веб: Имэйл: +976 7575 6000 www.mig.mn info@mig.mn