Page 1

03/2010


Ačkoliv úvodníky nik do nečte, patří k dob rým mravům každéh nějaký mít. Náš Zine o časopisu je černou ovcí mezi tiskovinami a nejedn pisálkovi leží v žaludk omu u jako střepy z flašky Sailora u Marcela v kuc na zemi. Děláme si, hyni co chcem - dámy nám prominou, páni nás doporučovanou sazbu omluví - na serem. Světe div se, přes to všechno i my slovo úvodem. A je máme své to trochu vopruz psá t. Krapet jsme se kvů zhádali, pak si ho chv li úvodníku íli přehazovali, až ten hle padl ke mně na talíř. smradlavej horkej bra Jelikož nemáme žád mbor ný názory ani zážitk spisovatelé z jiných y jako moudří plátků, přejdu v těchto řádcích rovnou k při obsahu a poselství kaž blížení dého čísla. Nuže, mi lý čtenáři, věz, že na přijedou kontrovezní Mighty Ska-P a ještě kontro verznější Dr. Boston, násosky The Dreadn dále brutální oughts či feťácká ban da The obrázků se dozvíš, kam Spankers. Z všemožný ch je třeba jít, abys uko jil své (nejen) kultur a z Danových horoskop ní touhy, ů, co tě v březnu ček á a nemine. O tajem Hulidech, které nikdy ných nikdo neviděl, nám povypráví ještě tajem kterému čouhá „tráva nější Bóďa, “ z bot.  Čikovi roste kérka jako z vody a já končim. Kubaak voe!

bo | pce šéfredaktora: Sonny Jacco šéfredaktor: Marco Diesel zástu marcelmusil.com ~ www. ~ Musil l Marce ce: direk art Fido Aktajsa, Panzer, Kubaak Siňor, redakcióne: Marquet Štechová, Karl Hungus lení: oddě | tní inzer ová marqueting: Marquet Štech Hromek fotografie: Vojta Florian, Ing.

AŽ DOČTEŠ, PŘEDEJ DÁL. NEVYHAZUJ! A KDYŽ, PAK DO MODRÉHO KONTEJNERU. (Papír je dobře recyklovatelná surovina. Nepotřebný se dá opět zužitkovat.)


Marcel Musil Panzeří okénko... Inu, není nic snadnějšího! To se vezme pár lahví vína, pepřová Absolutka, Sailor Jerry a Red Bull, hlíva ústřičn á a je tu vokno jak kráva, že. A přátelé, řeknu vám, probouzet se s takovým kravským oknem je leckdy tuze svízelná věc. Ale předpokládám, že o tom zmíněné okénko být nemělo. Očekávalo se zde cosi duchaplného, ba i zábavného – nicméně kajícně přiznávám, že nic kloudného mě nenapadá. Však si sepište NĚCO veselého! To je věru nevděčný úkol. Abych neměl rambaj s na direkci, pohovořím tedy o své Mighty návštěvě. To je konečně rozumná úvaha. Chystajíce se k odjezdu zvedám náhlý telefon z Mighty : abych se prý pokusil dovézt pár lahví vzácného Champagne Moet Chando n Imperial Brut. A že si ho výhradně přejí Buzzcocks. Hmm, to je tedy working class jak sviň, pomyslím si, nicméně vzápětí již hbitě chvátám (jsa v prodlení) do gurmánského kšeftu, abych z něj po chvíli vystoupil obtěžkán elegantními lahvemi, ale také chudší o pár tisícovek. Čert aby ty Buzzcocks spral! Další pokyny se týkaly nákupu obludného množství gumový ch holínek s protiskluzovým provedením podrážky. I zachtělo se mi této jinak zcela nevzhledné obuvi v leopardím


provedení, pročež jsem se neprodleně jal po takto dekorovaných škorních pátrat. Ale běda, co ty nekřestanské sumy? Marnotratnost má také své hranice. Navíc je krize. Nicméně minikrufr minikůpra po chvíli začal praskat ve švech pod tíhou dekorativně zabalených a po čertech delikatesních nápojů, hulvátsky zaházených prachsprostě proletářskými gumáky. Bylo nabíledni, že s shoppingem je konec. Do klína se však ještě dvé lahvinek vína vešlo (pochopte, nakráčet v sobotu odpoledne na Mighty Sounds jistými kročejemi a prost alkoholového oparu by byla společenská sebevražda). Tábor je za rohem a tak již po chvilce hledíme na Mr. Tchichimana, kterak nepřítomně zírá do blba a současně řídí dopravu na takzvaném dirtu, neboli offroadové stezce, jenž k backstage krásně se vine. Zkušeným pohledem odhadl, že naše čtyřstopé vozítko není vybaveno ani vzduchovými či pružinovými podvozky, hydraulicky odpojitelnými stabilizátory, uzávěrkami diferenciálů natož pak terénními redukcemi. Ďábelsky si uchechtl a huhlaje cosi svému límci u košile (no dobře, byla to krátkovlnná vysílačka), majestátním gestem své předlouhé končetiny dal pokyn k jízdě. Veselé cinkání dvou prázdných lahvinek od vína na podlaze vozu napoví, proč jsem jistou stísněnost a obavy z překocení vozu s řidičem nesdílel. Po krátkém rolování v tekoucím terénu a krásném skluzu na parkplatz již nic nebránilo tomu, abych dohopsal k pověstné hájovně, z níž tentokráte nevyhlížely myslivecké kamizolky či lovecké čapky s motivy paroží, ba ani lesnické stejnokroje. Nene, kdepak, nyní z této nimrodské ubikace vykukují omoklé quiffy a nevídaně splihlé pompadoury. Světoznámého pořadatele Františka Švadlenu halí nepromokavá pláštěnka zvící velikosti cirkusového stanu a na obuvi mu lpí cca 50kg bahenní zeminy. Možná v neděli obuv zuje a jako pravý mistr Shaolinu bosky přeskáče desetimetrovými skoky Mighty Sounds křížem krážem. Ponechme však milého Františka jeho orientálnímu osudu a pojďme vstříc dalším Mighty zážitkům... Nevídaného množství lepkavé bahenní hmoty je vůkol tolik, že i Ludvík Jagellonský, zapadnuvší i s koněm osudně do dunajského bahna, by jistě uznale pokýval hlavou. Skutečně, bez gumových

f


protektorů se zde našinec neobejde! Je kuriosní, že přes naprostou nepřízeň počasí vládne vůkol vřelá atmosféra prosyc ená duchem sdíleného dobrodružství. V dobré náladě tedy kráčíme vstříc Mňouří FINAL dodávce, nyní pojízdnému baru, kde bývají lahve s whiske y zavěšeny proklatě nízko. Na kulturu je ještě času dost a pak, je třeba udržov at hladinku. Za jiných okolností krátká procházka z areálu k parkovišti se nyní mění v nevídanou pouť apokaliptyckou krajinou, v níž mizí místní Olšovská flóra pohřbena v nekonečném bahenním jezeře. Ti nejpřísnější jím kráčí bosky, zvesela povykujíce, a zabahněné končetiny jim pranic nevadí . Z pódia se však již hlásí Texaská Terri a o tom, že je to pravá bomba, svědčí i fakt, že je díky svým výletům do publika po chvíli zablácená jako dobytek. Ale program se již valí dále znamenitým tempem, Far from Finished, Deadline, jeden zkrátka neví, čemu věnovat pozorn ost dříve. Avšak díky pasívnímu příjmu omamného kouře z davu poutaj í mou pozornost čím dál tím více stánečky s pokrmy. A skutečně, po chvíli již dychtivě halekáme objednávky gulášků, klobásek a nejrůznějších pečení, završujíce tyto lukulské hody mocným návdavkem palačinek. Přítomností zmíněn ých látek se vybičované chuťové pohárky tetelí tou nebeskou manou, avšak dutina břišní se jaksi nemile vzdouvá. Závěr této kulinářské příhody jistě nepatří mezi vrcholy společenské etikety, ale nebudu ctěného čtenáře obtěžovat nechutnostmi. Zkrátka jsem potupně v diskrétním přítmí vrhnul , doufaje, že milosrdný déšť smyje škody takto napáchané na cizím majetk u. Před opuštěním areálu vyvstal ovšem další, dosud netušený problém. Jak se vyzout z gumové obuvi a nezasvinit si relativně čistý zevnějšek? Vše vyřešil tajemný myslivec, který mne zbavil holínkobahenní zátěže, zatímc o jsem se nejistě kymácel na prastaré lovecké sesličce. Avšak běda! Přišel jsem mezitím o nejlepší scénu večera: poté, co na pódiu přestali řádit SNFU, vyhléd l si Mňouřík jejich pěvce Chi Piga (to je ten, jak minule blbal celé Mighty s takovou maskou na obličeji) a v touze jej příhodně zvěčnit jal se na pódiu couvati směrem k odposlechům. Zcela zaujat hledáčkem objektivu netušil, že se račí chůzí blíží k okraji pódia a šup – parádním backflipovým faceplantem z tohoto majtího piedestalu přistál rovnou v blátě! Chach acha! Zato já, upravený a čisťounký jako ze škatulky s klidným vědomím záhy usedám do vozu... Abych se nedávno dozvěděl, že vnitřek zánovního vozidla, zejména polstrování, utrpěl nenahraditelné škody a dodne s je řádně zdirtywashován. Však aby ne, když jsem prý dvakrát padnul do největ ších sraček! Jenže kdo si to má všechno pamatovat? Jářku, o tom ale už Mighty je. Však se v létě opět uvidí!

r


N


Jan Lankaš (Lang), skaterock.cz

Film Longplay, to je zpověď deseti předních českých grafiků na téma minulost, přítomnost a budoucnost obalů hudebních nosičů. Téma je velmi zajímavé; a kdy se vám poštěstí pokecat s více jak desítkou grafiků na téma všeho, co se týká výroby grafiky hudebních nosičů? Vlastně jedinými grafiky, které jsem znal více, když jsem vyrazil na premiéru filmu, byl Panzer a pak Vladimir 518. Toho jistě netřeba představovat všem vyznavačům plandavých kalhot. Má na kontě grafiku k CD PSH Rap’n’Roll a Repertoár nebo ke svému sólovému Gorila vs. Architekt. Dále pak Aleš Najbrt – jméno notně profláklé na české umělecké scéně. Role Ludvy v Kouři, grafika pro časopis Reflex či pro Karlovarský filmový festival nebo třeba design snowboardů LTB a další počiny dělají z Aleše Najbrta možná nejznámější tvář filmu Longplay. S ostatními jmény jsem měl tu čest až ve filmu samotném. Muzika. Celý film se kolem ní točí a zároveň jej hudba i provází. Na svědomí ji má DJ Rido a je to to první, co musím ocenit. Je prostě dobrá, sedí mi k vizuálu filmu Longplay a vhodně dokument provází. Ovšem rozhovory tvoří drtivou většinu stopáže filmu a jako první přichází na řadu zpověď všech aktérů na téma výdělek. Všichni se shodnou, že na grafice obalů hudebních nosičů se vydělat nedá, krom jediného, Panzera. Ten říká, že se tím vydělat dá. Tento obraz jste si mohli udělat z traileru k filmu a je dobré vědět, že trailer se odehraje v prvních dvou minutách filmu. Přeci jen kolem peněz se vše točí a jsou vždy až na prvním místě. Tak proč to nezdůraznit? Na startu se také začneme vnitřně seznamovat se všemi aktéry filmu a jsou natáčeni v jejich důvěrném prostředí. Nebo spíš přesně tak mi to k nim sedí. Joska Skalník, Karel Haloun a Michal Cihlář mi přijdou jako doslovní umělci, tím pádem zákonitě musí být natáčeni v ateliéru. Podobně jako Robert V. Novák. Aleš Najbrt, šéf Najbrt studia, je natáčen v pozici bosse v kanclu. Vladimir 518 před počítačem, neb to je pro něj hlavní pracovní veličina, a Panzer na zahrádce u piva.


V prvních minutách mi právě Panzer přišel jako někdo, kdo mi do této společnosti jakoby nesedí. První výše psaná jména byla lahoda poslouchat, to je prostě stará škola a za každým slovem jsem cítil léta zkušeností. Takový Vladimir 518 si dělá grafiku na svou muziku a tím pádem má jednodušší postoj a pohled na věc. Svou grafiku bere postupem času jako možnost propojení hudby, vizuálu alba a vizuálu scény, na které se odehrávají živé koncerty. Logické propojení, a kdyby se měl věnovat jen hudbě, tak vývoj a propojení těchto tří veličin by ho stály nemalé prostředky. A jsem zpět u Panzera a za zhruba polovinou filmu. Stále trvá nadšení z poslechu vyprávění legend nejen o přechodu z vinylů na CD a zároveň si začínám uvědomovat, proč mi tam ten Panzer tak nějak nezapadá. Postupem času jsem zjistil, že právě s jeho názory se naprosto ztotožňuji a proto ten rozpor na začátku. Panzer je mladší generace a kromě uměleckého pohledu vnáší do celého projektu i pohled obchodní, tedy praktický. Pokládá si otázky typu: „Když mám zadání, rovnou přemýšlím, jak bude stejné logo vypadat na tričku, na šátku, nebo na plátně za kapelou. Aby nebylo malý na placce atd.“ Jaký rozdíl proti názoru legend a na konci filmu si přitakávám nejvíc s Panzerem. Leckdy se taky pobavíte nad vtipnými komentáři nejen Aleše Najbrta, zřejmě největšího baviče celého projektu. Například: „To byl rok 90 nebo 91 a přišli za mnou, abych dělal obal alba skupiny Lucie. Řekl jsem si, že nebudu dělat obal skupině s takhle idiotským názvem.“ Přes humor a spoustu zajímavých informací se dostanete až k závěru filmu, kdy si možná uděláte podobný názorový rozbor jako já. Můžete se dozvědět spoustu informací o práci lidí, které znáte jen při listování ve vašich iTunes. A právě věci jako internet nebo iTunes dávají šanci grafice i do budoucna. Nemyslím, že by tištěná verze obalu definitivně zanikla, ale kvalitní grafický obal, propojený s vizuálem na internetu, tedy propojení více médií najednou, budou časem standardem nejen pro prodej či stahování hudby, ale pro cokoliv. Lidé jako Cihlář či Haloun budou jistě i nadále tvořit cenná díla, ale lidé jako Vladimir 518 či Panzer chápou grafiku hudebních nosičů v širších souvislostech. Vážím si umění všech účastníků projektu Longplay a zároveň musím po shlédnutí vyzdvihnout i rozdílnost mezi jejich názory. Časy se mění, žijeme rychleji a být dobrý jen v jedné věci už kolikrát nestačí. Film Longplay je mimo jiné k vidění 1. 3. v Praze v Městské knihovně v rámci Projekcí a dialogů FAMU, 16. 3. v Malostrské besedě (Trick bar) a 23. 3. v Unijazzu. Kdo má zájem a možnost film promítnout před publikem, ať napíše na dr.biokiss@seznam.cz


09. 05. 2010 Futurum Music Bar, Praha

www.aggroreggae.com www.myspace.com/theaggrolites


text: Kubaak


Tralalá! Nabízíme veleluxusní příležitost dostat se k lístkům na Mighty Sounds i k dalším cenám - a to zcela zadarmiko! Rozjíždí se nám tu pěkně mocná soutěž, ve které budeme losovat jak diví a obdarovávat příznivce Mighty Sounds. Princip je tuze jednoduchý: stačí se zapsat do mailing listu na stránkách www.mightysounds.cz!

[Z adres v mailing listu se posléze bude každý měsíc losovat pět výherců.] LONGPLAY je dokumentární film o autorech obalů hudebních nosičů. Najbrt, Haloun, Skalník, Vladimir 518, Cihlář, Novák, Kubík, Bourek, Ježek, Musil, Kubík Siňorů... Co budou dělat, až fyzická média zmizí? A zmizí? Námět a scénář: Petr Koza, Vladimír Škultéty, režie: Vladimír Škultéty, vytvořeno: 2007/2009. Stylový osvěžova č vzduchu Repulse do vašich vytuněný ch kadilaků, který ponejvíce pách ne peklem. Uchová vejte z dosahu zvěře. Vyvarujte se ko ntaktu s kůží. Uchováve jte (radši) mimo do sah dětí.

Lupeny na Mighty Sounds 2010! Festival, který je tomuto Freezinu otcem i matkou a který může být bůhvíčím také vám. Nejen ska a punkový masakr proběhne po tři červencové dny, 16. - 18. 7. 2010 Jedinečná šance jak se do víru dění vrhnout zcela zdarma a uspořený grejcar prohýřit v horkých (teda jestli nebude chcát) letních Mighty nocích . Hell yeah!


Módním znalcům dobře známý svršek určený dívkám a dámám s tolik oblíbeným logem na prsou. Zkrátka styl zvaný Mighty!

Darebný námořník “Sailor Jerry” Collins měl již jako jinoch v úmyslu obeplout svět. K jeho dobrodružné povaze patří tetování a zájem o orientální umění stejně neodmyslitelně jako dřevěná haksna a hák na paži ke kapitánu Hookovi. Svoji vodní pouť zapíchl v Honolulu, kde rozjel svůj první salón a nakopnul tetovací kariéru, diky které se stal totálně kultovní postavou světové tattoo scény. K námořníkovi patří flaška rumu a k Sailor Jerrymu náleží tento znamenitý karibský nápoj v hula girls stylově vyvedené lahvi. „Johohó, ať teče rum!”

ný digipack Pikantně vyvede X-core. rty pa vé metalcoro l scéně Na české meta ené album! vysoce hodnoc


Freddy Madball

Catholic Guilt Black N Blue Productions, 2009 myspace.com/freddymadball Freddy Cricien je jméno, které zná každý fanoušek newyorské HC scény. Frontman kapely Madball, která už od konce 80. let udávala směr NYHC, natočil své první sólové album. Úderný hardcore ale vyměnil za neméně úderný hip hop. Tentokrát se Freddy spojil s DJem a producentem Stressem a dali dohromady celkem 13 tracků. Některé z nich můžou evokovat jakousi Freddyho zpověď. Rapuje o životě na ulici, problémech se zákonem, o hledání sebe sama nebo pochybuje o náboženství (proto také název alba Catholic Guilt). Tohle téma řeší i ve skladbě Dark Of The Night, ve které účinkuje i Vinnie Paz z Jedi Mind Tricks a ta také patří k nejpovedenějším z alba. I přesto je deska docela různorodá. Své kubánskokolumbijské kořeny Freddy nezapře ve španělsky zpívané Y Que a neopomene vzdát ani hold hudbě, která ho ovlivnila (London Calling feat. Rancid). Honzeen 8/10

Alborosie

Escape From Babylon Greensleeves / VP, 2009 myspace.com/alborosie Na Jamajce to chodí asi takhle: dáte dohromady top singly, které jste za poslední dobu nahráli, pošlete to do Ameriky, Japonska a Evropy a říkáte tomu album. Tak to Alborosie udělal u svého prvního „alba“ a neměl důvod být nespokojený. Jenže u druhé placky nastoupil na „klasickou“ cestu a nahrál album, jak jsme zvyklí. Výsledek je, že v rukou máme věc plnou klišé, okopírovaných postupů naprosto bez výrazných hitovek jakými byly „Kingston Town“ nebo „Herbalist“. Pro reggae sběratele a fanoušky pak nezbývá než toto album vložit do poličky „Zklamání“ a nechat prach padat a padat. Ale tohle lesním lidem nevadí, protože to je přesně to „regéčko“, po kterém se pachtí. A nakonec si můžeme být jisti, že tento Sicilan mluvící jamajským přízvukem o sobě ještě bude několik let dávat vědět. Je totiž pod křídly gigantu VP Records a ten svou novou atrakci využije do posledního zbytku. Rejnok 6/10


Open Season

Get Ready Leech Records, 2009 myspace.com/openseasonch Minulá deska Open Season zaujala tím, že přestože měla totální retro sound, objevovaly se na ní striktně akustické písně stejně jako moderní dancehall. Open Season jsou krom dobrých muzikantů i zruční hudební inženýři, což jim dovoluje experimentovat. Na aktuální desce se kapela vrací ke kořenům ska a to právě jak hudebně, tak i co se zvuku týče. Podtitul pure vintage scorchers je tak zcela namístě. Při poslechu Get Ready byste snad ani neřekli, že se jedná o tu samou kapelu, která na pódiu sborově křepčí v přiteplených oblečcích. Přesto je snaha o vintage sound trochu okatá, zvlášť v porovnání třeba s The Pietasters, kterým na jejich poslední desce All Day šlo nejspíš o to samé. Get Ready je prostě jen dalším důkazem síly, kterou jamajská hudba má. Proč by jinak parta mladých lidí z Bernu věnovala tolik úsilí a času tomu, aby jejich hudba zněla, jako by vznikla před padesáti lety? aktajsa 7/10

Firebug

Outra Coisa 2009, Radiola Records www.myspace.com/firebugbrazil Firebug jsou takovým přízrakem světové reggae a ska scény. Pocházejí z mexického São Paula, ale latino nebo výtrysky španělského temperamentu á la Panteon Rococo byste u nich hledali těžko. Firebug jsou jemným světlem potemnělých ulic São Paula, v nichž se nemohou cítit bezpečně ani místní. A jejich nová deska je překvapením už jen proto, že se kapela před pár lety rozpadla. Nečekaně tak přicházejí s další dávkou zasněného reggae a ska s (pro ně typickým) zvukem plným ozvěn a jemných tónů. O tom, že jsou na desce hosté z kapel jako The Skatalites a The Slackers, se ani nemá cenu zmiňovat. Tahle scéna je totiž sakra malá. I když tahle deska na deset z deseti nedosahuje, Firebug by zasloužili plný počet bodů už jen za to, jak k hudbě přistupují. S každým tónem totiž nakládají, jako by to mohl být jejich poslední, a až s touhle kapelou člověku dochází, jak může být vlastně hudba vzácná. Tedy alespoň ta, kterou hrají Firebug. aktajsa 8/10


sobota19. června 2010 letiště Mimoň BIG FOUR

1ST TIME LIVE!

+ SPECIAL GUEST Ronnie James Dio

Tony Iommi

Geezer Butler

Vinny Appice

a mnoho dalších

saturn „night” stage: PENDULUM DJ SET ADAM FREELAND JOHN B a další

cz.sonispherefestival.net

PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN! stání: 1.690 Kč , stání u pódia: 2.390 Kč

Předprodej v sítích TICKETPRO a TIPSPORT OUTLET, online na www.musicticket.cz a www.ticket-pro.cz nebo na tel. +420 234 704 234


* Growshop a Headshop pod jednou střechou * Nejširší sortiment v Plzni na 150 m2 plochy * Vstup, nakládka a parkování v uzavřeném dvoře v centru Plzně C

Stěhujeme se! M

Y

CM

podrobné info na www.greenhome.czMY

Od 1. března 2010 na nové adrese:

Kolárova 22, Plzeň

CY

CMY

K

Plaza řicátn

Kollárova

Sady

pětat

Kotkova

va yslo m e Př CAN

íků

Shell

Husova Tylova

á

Škoda

Solní

P

Nám. Repu


Pražská

ubliky


Zadok & Brunát Pokud si myslíš, že tanečníci jsou na pódiu jenom do počtu, jsi na omylu. The Upsessions jsou vysněnou kapelou Giela, který sice občas zahraje na trombón nebo perkuse, většinu času ale hecuje publikum. Právě s ním jsme si povídali hudbě, která dostane do kolen toho největšího tvrďáka stejně jako tvoji holku. O reggae v podání The Upsessions. Vaše aktuální deska Beat You Reggae textově i hudebně vychází z jamajské hudby z přelomu 60. a 70. let. Co považujete za váš vlastní přínos? The Upsessions nikdy nechtěli do scény něco přinášet. Naším hlavním cílem vždycky bylo dělat dobrou hudbu a dostat se tak zadarmo na ty nejlepší mejdany. Ale kdybych měl přece jenom něco zmínit, bude to asi fakt, že hrajeme vlastí songy. Ostatní kapely, tedy alespoň v Holandsku, vždycky hrají hodně cover verzí známých klasik. Ve světě ale samozřejmě existuje hodně kapel, které hrají stejnou hudbu jako my a taky si píšou svůj vlastní materiál, například K-Mob, Heatmakers nebo Sootherbullet. Za pět nebo deset let už třeba bude možné říct, co The Upsessions pro tuhle scénu a hudbu udělali, ale teď je dost těžký na tuhle otázku odpovědět. Jak je na tom holandská ska a reggae scéna? Můžeš doporučit nějaké kapely? V Holandsku sice tahle scéna existuje, je ale dost malá a většina kapel hraje

The Upsessions vystoupí vystoupí 3. dubna 2010 v pražském Cross Clubu


rychlý two tone a ska-punk. Od začátku jsme tak byli populárnější v zahraničí než doma. Je tu pár dobrých kapel hrající tradiční ska a reggae jako Rude Rich and the Highnotes, The Regulators nebo Karmakonga. Najde se i dobrý soul a funk od kapel jako The Lefties, Soul Collection, The Soulsnatchers a Juicebox. Taky mám rád Trenchcoat nebo New Cool Collective. Druhou desku máte venku už nějaký ten měsíc a setkala se velkým úspěchem. Co plánujete dál? Od nahrávání Beat You Reggae do kapely přišlo pár nových lidí, takže chceme s novým line-upem natočit něco nového. Taky doufáme, že se dostaneme na nějaké větší ska a reggae festivaly v Evropě. Naším velkým snem je odjet japonské turné, ale to je prozatím jen v našich hlavách. Sestava, se kterou jste nahrávali Beat You Reggae, se od té původní podstatně liší. Proč ty personální změny? Kluci už prostě neměli na kapelu tolik času. Někdo začal podnikat, někdo se vrátil na vysokou a někdo se začal víc věnovat rodině. Pořád jsme s nimi ale v kontaktu a čas od času v kapele za někoho zaskočí. Na začátku jste měli striktní skinhead image, dnes se fotíte v teplákovkách. Co ta změna? Ta skinheadská image nikdy nebyla nějak striktní, byla to spíš taková legrace. Chtěli jsme udělat pár promo fotek tak, aby z nich lidi hned poznali, co hrajeme. Proto máme pár fotek, na kterých jsme všichni oblečení jako skinheads. A dává to i smysl, protože na naše koncerty chodí hodně skinheads. Asi nejdůležitější ale je, že klasický skinhead look má prostě styl a vypadá to dobře. Po pár letech jsme ale chtěli něco jiného. Něco, co se bude líbit i lidem mimo skinheadskou scénu, a na co si lidé vzpomenou. Prostě něco co nás odliší od ostatních kapel. A tak jsme vybrali ty nejhnusnější teplákovky, jaký jsme našli, a oblíkli se do toho. Je docela sranda v tom chodit na pódiu a sledovat, jak na to publikum reaguje. Co dovedlo partu kluků z Holandska k tomu, aby si založili reggae kapelu? Většina z nás už předtím ska a reggae hrála, jména těch projektů ale mimo Holandsko nikomu nic neřeknou. Takže jsme všichni tuhle hudbu už znali a líbila se nám. Pro mě pak byla zlomová show Hepcat, které jsem viděl tuším v roce 1998. Od té doby jsem chtěl hrát původní reggae a ska, ale nemohl jsem najít ty správné muzikanty. To se změnilo kolem roku 2005 s The Upsessions.

Cool and deadly, rough and badly, this bands gonna rock up you madly!

f


Čím tě ta hudba dostala? Když jsem byl malý, táta měl doma starý magnetofonový pásky s Toots & The Maytals, často je pouštěl a mě to hrozně bavilo. Postupem času jsem na tuhle hudbu ale úplně zapomněl. Pak jsem jednou v rádiu slyšel Time Bomb od Rancid a najednou mi to došlo. Bylo to hrozně cool, strašně se mi to líbilo a ten pocit z dětství byl najednou zpět. Od tý doby jsem se začal o tu hudbu víc zajímat a poznávat všechny ty skvělý věci kolem reggae a ska. Jak vzpomínáte na Mighty Sounds 2008, kde jste hráli? Mighty Sounds pro nás byla skvělá zkušenost! Nikdy předtím jsme nebyli na festivalu, kde by kapely hrály jenom punk rock, ska, reggae a rockabilly. To je prostě samá dobrá hudba několik dnů v kuse! Taky tam byla úžasná a uvolněná atmosféra, lidi se bavili, žádný napětí. Pamatuju si, že jsem ležel v trávě, svítilo slunce a já se díval na nějakou izraelskou reggae kapelu. Najednou jsem si uvědomil, že mám fakt štěstí, že můžu být součástí festivalu jako je Mighty Sounds. Doufám, že si tam zase jednou zahrajeme! Jak je sakra možné, že jste ještě nehráli v Praze? Nevím, asi se nám nikdy nikdo neozval. Nebo možná i jo, ale nemohli jsme přijet. Pro nás je těžký plánovat koncerty tak daleko od domova. Nemůžeme se prostě zvednout a vyjet si z Amsterodamu na otočku do Prahy. Vyplatí se nám dělat jenom delší šňůry. Ale od doby, co nám Grover Records pomáhá s plánováním koncertů, je to mnohem jednodušší. Co posloucháte při turné na zdánlivě nekonečných cestách v dodávce? Na začátku tour každý přinese nějaký cédéčka a vznikne mix různých žánrů. Většinou je to něco jako tohle: cokoliv od The Hippy Boys a ranných The Upsetters, funk à la The Meters, jakékoliv kompilace northern soulu a cokoliv jako boogaloo, dub, surf, hip hop, rockabilly, Oi!, nebo jazz. A vždycky s sebou máme alespoň jeden nebo dva trojan boxy. Nedávno jste založili label Funky Shark Records, kde na vinylu vyšel singl vašeho alter ega The Fascinators. Plánujete vydávat i jiné kapely? Label jsme založili, protože jsme chtěli vydávat sedmipalce, které se budou perfektně hodit na jakoukoliv párty, na které bychom se chtěli ocitnout. Ty skladby jsme nahráli jen pro radost a tohle je cesta, jak je můžeme vydat. Taky je to dobrý způsob, jak vydat některé skladby od The Upsessions, které se nedostaly na album. Je to label čistě pro naši radost, takže nemáme v plánu vydávat jiné kapely. Přestože jste celkem mladá kapela, v Evropě patříte ke špičce žánru. Jaké jsou vaše cíle, co vás žene dopředu? Jak už jsem řekl, naším cílem je dělat hudbu pro radost a hrát na mejdanech, které se nám líbí. Hlavně chceme hrát, nahrávat a vydávat hudbu, která se nám líbí. Dostat se na nějakou špičku žánru rozhodně není náš cíl, ale díky za kompliment.

r


Yes! Ska-P jedou na Mighty! Přemek Černík Ska-P, Ska-P, Ska-P! Ohraná to písnička a zbožné přání fanoušků objevující se na našem guestbooku častěji než fotky Slávka Boury již od samotných počátků Mighty Sounds. Nápad zabookovat Backyard Babies na všechny tři dny, aby každý večer přehráli dvě ze svých dokonalých desek, se u části kolegů neshledal s pochopením, zvláště proto, že by se neshledal s pochopením asi tak u 97% našich věrných návštěvníků, tak jsme si řekli, proč jednou neudělat nějakou kapelu hlavně pro fanoušky a vyslyšet jejich touhy? Co třeba Ska-P? Ne, že by to v České republice Ska-P posledních pár let zanedbávali, ale přeci jen při vzpomínkách na tisíce lidí skákajících od první do poslední řady skoro běhá mráz po zádech a koneckonců to celé má i praktické hledisko – pokud by se přeci jen v areálu udělalo nějaké to bahno, při vystoupení Ska-P by jej radostná kopyta během pár písní změnila v betonově tvrdou substanci. Ne, že bychom o Ska-P nikdy dříve neuvažovali. Prostě se to jen nikdy nepovedlo a nyní konečně můžeme zaplesat, protože ať se to někomu líbí nebo ne, SkaP jsou fenoménem, co dokáže s davem kouzla jako žádná jiná kapela, a já osobně se nemůžu dočkat, až tohle inferno propukne na Mighty Sounds.

que corr


Krom toho Ska-P jsou prima lidi, obyčejný lidi s neobyčejnými schopnostmi a proto prostě na Mighty Sounds patří a hotovo. Jaká jiná kapela nezřídka vystupující před 50 tisícovými davy propaří tři dny v Crossu a bez jakýchkoli manýrů se do zavíračky ochotně a absolutně uvolněně baví s fanoušky? Pokud má někdo pocit, že Ska-P jsou primadony, tak je úplně vedle. Zažil jsem kapely na Sedmičce, na které přišlo 50 lidí a kterým, co se nároků na servis a arogance týče, nesahají tito španělští chasníci ani po kotníky. Je mi jasné, že zatímco hromady lidí budou z této zprávy již teď skákat blahem, najdou se tací, kteří budou hlásat, že Ska-P Mighty Sounds akorát pokazí, protože jsou moc velcí, protože to má rád každý, protože to natáhne spoustu lidí, kteří by normálně nejeli, protože jsou politicky vyhranění. Já osobně bych jim možná dřív dal za pravdu, ale pouze dokud jsme neorganizovali jejich koncert v Praze a nepoznal jsem kapelu osobně. Ska-P a Mighty Sounds je zkrátka podobné spojení jako Tommy Lee a Pamela Anderson – bouřlivá, špinavá láska a divoké orgie, které si může užít i veřejnost…Akorát pak bude třeba hodně dlouho odpočívat. Pokud má někdo problémy s politikou, tak věřte, že nějaké to levičáctví patří k jihoamerickým a jihoevropským kapelám jako bradavice a řidítka k Lemmymu. Oni to mají vlastně kluci docela srovnaný. V každém případě, pokud jste nebyli na koncertě Pantery, tak již asi větší mazec nikdy nezažijete.

ra la voz!


text: Kubaak

v Táboře! Kelti z Kanady vyzvou husityDropkic k Murphys, Další parta ze soudku řízného celtick-punku à la , Flogging Molly či Real McKenzies odkojená irským pivem a whiskey ého kanadsk z ughts Dubliners, Pouges a Motörhead. The Dreadno m Vencouveru nedávno předvedli nadupaná vystoupení v pražské Crossu a budějovickém Velbloudu. O tom, že se narodila nová hvězda, se budete moci přesvědčit v létě na Mighty. Zatím alespoň několik dotazů směrek k frontmanovi Nicolasu Smythovi. Jaké bylo vaše evropské tour? Byli jste tady poprvé? Bylo to naše druhé evropské tour a pokaždé to byl úlet. Hlavní rozdíl oproti tomu prvnímu byl ten, že už jsme nemuseli spát v dodávce. Taky jsme se naučili několik důležitých věcí, kterých jsme se již vyvarovali: nikdy nepij levnou polskou vodku, nikdy neříkej německým pohraničníkům, aby se uklidnili a nikdy nejezdi do Francie. Za žádnou cenu! Už jsme chytřejší. Už víme, jak se vypořádat s tímhle šíleným kontinentem. Co si myslíte o Češích? Měli by se trochu vyklidnit. Byli jsme fyzicky inzultováni, když jsme řekli, že Dominik Hašek měl sex s ovcí před každým zápasem. A taky moc chlastáte. Jak se vám hrálo v Crossu? Byl to rozhodně nejhustší bar, kterej jsem kdy viděl. Minulý léto jsme se šli projít po centru Prahy, který bylo plný drzejch Američanů a dalšího turistickýho odpadu. Byli jsme z toho zklamaný a jsme fakt rádi, že jsme teď objevili mnohem zajímavější části Prahy. Jaké to bylo v Českých Budějovicích? Nabourali jsme tam nějaký auto, ale stihli jsme odjet. Takže ok. Jaké je tvoje nejoblíbenější pití? Jahodový Daiquiri, Cosmopolitan a bylinkový čaje.


AnetA Vojta by

[make up&hair lulu] florian.com fashion: hazzard.cz


AnetA


Basta Fidel pokřtí album Fu

Lucerna Music Bar, čtvrtek 18. března, [+ Discoballs (new!), Larika a hosté]

Kapela Basta Fidel oslavila na podzim už pět let existence od svého znovuzaložení. Poté, co natočila album Plezír v roce 2006, jezdila poctivě po republice i mimo ni a střádala materiál na novou desku. Konečně se tedy podařilo a neuvěřitelnou energií nabitá ska-popovo-šansonová formace pokřtí 18. března v Lucerna Music Baru nové album, nazvané Fu. Kabaretně dekadentní pojetí všeho chaosu a šílenství světa, kterému napomůže celá řada hostů a hudebních i nehudebních překvapení, se odehraje na pódiu. Ve zhmotnělé podobě bude také k zakoupení za speciální cenu jako čerstvě stvořené CD. Vstupenky na největší březnový mejdan lze pořídit v předprodeji za 120Kč a na místě za 140Kč. Veškeré informace jsou k nalezení na www.bastafidel.cz nebo na bandzone.cz/bastafidel.


SKA-P

MAD SIN The BUSTERS

IRIE RÉVOLTÉS IRIÉ REVOLTES SKARFACE KRUCIPÜSK BORN TO LOSE POLEMIC STO ZVÍŘAT PIPES & PINTS BANANE METALIK FAST FOOD ORCHESTRA The PRAGUE CONSPIRACY DREADNOUGHTS

Online objednávka přes www.mightysounds.cz pouze od dvou a více vstupenek. Cena je VČETNĚ DOBÍRKY (pouze v ČR). BŘEZEN - DUBEN KVĚTEN - ČERVEN ČERVENEC do 15.7. NA MÍSTĚ: 3 DNY SOBOTA + NEDĚLE

690Kč 750Kč 820Kč

POUZE NEDĚLE

bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno


text: Fido

Téměř dva roky už tahle divoká smečka s lehce sadomasochistickými sklony brázdí vody českých luhů a hájů. Osmičlenná parta v čele s charismatickou Terezou se rozhodla, že svými pádly stojaté vody trochu rozvíří. Jejich hudba je energickou fůzí ska a popu a nedávno pokřtili svůj debutový singl v klubu Cross. O tom, co dalšího chystají, prozradí hladovým čtenářům Tomas „Noinha” Knotek.


Začneme pěkně od podlahy, co vy, sex , drugs and rock ‘n’ roll? The Spankers jsou vlastně směs lidí, kteří buď nějakou dobu působili, nebo působí na české ska scéně v různých kapelách, a lidí, kteří kapelu založili a jsou v ní od začátku. Dá se říci, že máme poměrně velký záběr ve znalosti sex and drugs, ve kterém si od sebe stále doplňujeme rozmanité zkušenosti. Máme velké ambice, proto musíme využívat těchto stimulantů mysli, abychom jich dosáhli. Myslím, že rock and roll znamená žít ze dne na den, žít naplno a užívat si života. Nepřemejšlet dopředu a být spontánní. Když se koukneme na zakladatele rock and rollu, tak nebýt jejich peněz, kterými udržují své zdraví, tak je pravděpodobně už pár let nevidíme. Takže rock and roll už v základu odporuje správnému a přiměřenému užívání těchto stimulantů a naopak vybízí k jejich nestřídmému užívání. Všichni v kapele mají také velké zkušenosti s tím, co to je žít rock and roll. Správně jsi nás zařadil do postupky - my, sex, drugs, rock and roll. Nedávno jste pokřtili debutový singl s názvem Right In The Morning, řekl bys nám něco o něm? Kde jste točili a jak to probíhalo? Je to druhá nahrávka The Spankers. První bylo demo, které se točilo před rokem a to dopadlo dost mizerně. Proto, aby se neopakovala historie, jsme před tím hodně makali a zvolili fakt výborný studio v Jinočanech, které patří Davidu Kollerovi a zvučí tam dvorní zvukař Kollerbandu. Posouzení, jak to dopadlo, je na každém z Vás. Nahráli jsme tři skladby, který jsou dost rozdílný: „Right in the morning“ - reggae, „Fucking with my mind“ - pop, ska, hiphop a „Free life“ - disco, ska. Na našem bandzone profilu je ještě bonus track „S Tebou“, na kterém si můžete zkusit představit, jak asi natáčení probíhalo. Je výplodem pauzy po dvanácti hodinách natáčení, a to zvukaře a našeho klávesáka Adoshe. Bylo to opravdu skvělých pár dní, užili jsme si to! Váš singl je předzvěstí nové desky. Kdy by měla spatřit světlo světa a kam všude se chystáte ji jet propagovat? Byli jsme nedávno v rádiu u DJ Kayi dělat rozhovor a on nás poučil, že když jsou na nosiči nahrané tři věci, tak se to nazývá EP. Takže hlavní záměr našeho EPčka byl, abychom měli něco, čím se můžeme prezento-


vat. Snažíme se dělat, co se dá, ale všechno chce svůj čas a peníze. Sehnali jsme sponzory, kteří nás různě podporují. Někteří pro nás dělají reklamu, někteří nám pomáhají dělat soutěže pro lidi na našem facebooku. Někteří nám poskytujou služby a my jim na oplátku děláme reklamu na webu a koncertech. Zatím jde vydělávání peněz dost pomalu a natočení kvalitní desky nestojí málo, takže proto taky zatím jen EP.  Ještě před deskou se na začátku června chystáme vyrazit na menší tour po Slovinsku a východní Evropě. A pokud to vyjde finančně, tour po západní Evropě v dubnu. Nicméně plány natočit desku máme na konec tohoto roku. Listopad, prosinec maximálně, protože chceme, a už teď na tom pracujeme, letět v únoru příštího roku na tour do Brazílie už s hotovou deskou! Co se ti vybaví když se řekne Mighty sounds? Never ending Rock and roll !!!

r


čtvrtek 18. březen 2010 rock café 20:00 – 22:00

www.krucipusk.cz

Unplugged!

www.rockcafe.cz

POZOR, OMEZENÝ POČET VSTUPENEK! Předprodej v Rock Café za 150Kč {úterý 16:00 – 19:00, čtvrtek 15:00 – 18:00}


co? vajco.

interiĂŠrovĂŠ dekorace www.vajco.cz


www.repulsewear.eu


02. 03. 2010 České Budějovice - Velbloud 03. 03. 2010 Brno - Yacht klub  06. 03. 2010 Praha - 007 Strahov +Thalidomide (comeback show of punk rock heroes!) +The Hysterics (punk´n´roll Teplice)  07. 03. 2010 Bratislava - Obluda klub


photo by Huggi - fotoreporty.rhizopus.net


get tattooed!

Čiko nám kvete jako růže a zraje jako víno. Jeho rozsáhlá kérka bude skutečně znamenitým unikátem. Vlevo můžete nahlédnout pod pokličku mistra Petera Bobka, kterak si dílo připravil. Nahoře pak sledujte, jak zručný tateur za Čikova statečného skučení vpravuje našemu švarnému junákovi barvu pod pokožku rychlostí 3000 vpichů za minutku. Ano, jste právě svědky jedinečné proměny zdánlivě slušného chlapce v chodící (a bubnující) umělecké dílo, to vše pod rukama nadaných jedinců ze salónu Tribo.


HuLiDi k vám promlouvají, slyšte!

HuLiDi - komponované večery hudby, literatury a divadla - se konají každé poslední úterý v měsíci v klubu Cross (Praha-Holešovice, crossclub.cz). Jak už napovídá název akce, v průběhu večera se vždy vystřídají autoři básní, povídek nebo zkrátka textů, které sami čtou; divadelní soubory ať už amatérské, nebo poloprofesionální, buďto (většinou) s vlastními hrami, či s kusem cizím, leč zpravidla notně adaptovaným; vrchol večera pak patří živému koncertu. Jeho výběr se snažíme žánrově sladit s náplní literární a divadelní části i s DJs, kteří ovládají závěr večera až do hloubi noci. Večírek za všechny prachy - vstup vždy zdarma!

f

text: Boldrik


V úterý 30. března 2010 vypuknou HuLiDi od 21 hod. večer už po třiačtyřicáté. Celý večer se ponese na vlnách punku v jeho různých podobách - autorky a autor, kteří budou číst, i divadlo Nahoď pracují s jeho naštvaností i anarchickým smyslem pro humor a absurdno. Západočeská kapela Budulínek kombinuje tuhle nesmrtelnou (neni mrtvej!) muziku s dalšími hudebními vlivy, ale duše je to, co se počítá. A producent Mikkim, jinak též člen skapunkové party Jet 8, se s tím už vůbec nemaže. Cyklus HuLiDi pořádá o.s. Yettey ve spolupráci s klubem Cross, Mighty Sounds a Hl. městem Praha. http://yettey.cz/page.php?al=hulidi_43

V literární části večera uvedeme dvě prozaičky - Alžbětu Bublanovou a Veroniku Brožkovou, obě absolventky Literární akademie - a básníka Dominika Herzána, jehož autorské čtení bude mít veskrze pankové kvality. A když pank, tak po hlavě. I povídky z per obou mladých spisovatelek se vyznačují sociálně kritickými rovinami, servírovanými na podnose exaltované introspekce.

Divadlo Nahoď, které v listopadu dostávalo klub do kolen s králem Ubu (Ubu paroháčem), nekompromisně věrným Jarryho originálu, tentokrát představí svoji vlastní inscenaci, nazvanou Galgenhumor; a Galge jest - pro neněmcouzštináře - šibenice. Pro němcouzštináře vlastně taky. A i pro hrdinu hry Petra, jenž se bude zamýšlet nad možností sebevraždy. A věřte mi, to je velká prdel. Víc info: www.divadlonahod.cz Koncertní třešní na mnohavrstevnatém dortíku bude bude bude Budulínek, veselá „tram’n’busová“ skupina z dnes již zaniklé vesnice Borek u Rokycan. Při jejím vystoupení si přijdou na své vyznavači zvuku přebuzených kytar, hřmotných dechů, uhrančivých bubnů, snivých kláves a syrového neškoleného hlasu. Potěchou pro oko jsou pak ladné pohyby urostlého tanečníka, které dotvářejí koncert ve strhující celek. Víc info: budulinek.erc.cz

ma, čerstvého šťastného otce Po dlouhé době je nám ctí opět uvést Mikki átek, jejichž kmotry byli dvojč nového CD Crossroads a na to i vinylových uhrančivá smršť smixlá bude act live Jeho zone. Dread členové slovutných o, breakbeat potkává techn D’n’b, ? vlajce ze žánrů, které má Mikkim na své po víc než 3 letech (ačkoli vrací se í HuLiD půdu Na punk. a dub e, ska, regga Fredo ;-) je s námi skoro pokaždé, když teda nezvučí Víc info: www.mikkim.net

r


KLUB 007 STRAHOV Koleje ČVUT, Blok 7, Chaloupeckého 7, Praha 6 | www.klub007strahov.cz

po 01. 03. Indie Rock THE CINEMATICS (sco), RARA AVIS (cz/sk) út 02. 03. Hard Core / Metal SHAI HULUD (usa), TO KILL (it), ENDWELL (usa) st 03. 03. Ska / Punk / Reggae FAST FOOD ORCHESTRA (cz) + MC/Dj Dr Kary čt 04. 03. Electro / Post Punk FUCKING WEREWOLF ASSO (swe) pá 05. 03. Alternative Country / Punk SIN ROPAS (usa), BULBUL (at) so 06. 03. Punk´n´Roll / HC BORN TO LOSE (usa), THALIDOMIDE (cz), HYSTERICS (cz) + Djs čt 11. 03. Soutěž kapel EMERGENZA MUSIC FESTIVAL pá 12. 03. Soutěž kapel EMERGENZA MUSIC FESTIVAL so 13. 03. Soutěž kapel EMERGENZA MUSIC FESTIVAL ne 14. 03. PostPunk / Experiment STINKING LIZAVETA (usa), SABOT (cz), TARENTATEC (de) po 15. 03. Alternative Folk / Ambient WIVE (usa), BOMBEE + (de) út 16. 03. HC Noise / Dark Emo REVOK (fr), ELEKTROČAS (cz), DĚTI DĚŠTĚ (cz) st 17. 03. Rock / Pop / Art INNER TALKS (cz), MAKE NO SENSE (cz) pá 19. 03. Metal / Trash / Goth PRELUDIUM (cz), ARISE OF INFINITY (cz), GLOCK 22 (cz) po 22. 03. Electro / Downtempo TALBOT (est), RIVER FOR SALE (cz) st 24. 03. Post Punk / Experimental AUXES (usa), ARAN EPOCHAL (cz) čt 25. 03. Hard Core / Psychedelic SLUT (cz) natáčení live DVD pá 26. 03. NuMetal / Punk / R´n´R ORIGINAL RECEPTURA (cz), G.R.F. (cz), BEERINSIDE (cz) so 27. 03. Trashcore / Alternative BALAMUTA (cz), INDOCUMENTADO (cz), HACKDOWN (cz) po 29. 03. Indie / Lo-fi Pop MOUNT EERIE (usa), NO KIDS (usa)

Velbloud Club & Café U Tří lvů 4, Č. Budějovice | www.velbloud.info

po 01. 03. Temple Hudební klání – KOOL AID vs. MONROE út 02. 03. BORN TO LOSE (USA) – Street/Pub/Punkrock st 03. 03. BLACKOUT – Drum’n’Bass night by DJs Hanzall & Chito čt 04. 03. ISIC studentský čtvrtky pá 05. 03. LOVE GANGSTERS – Křest CD! BROS’N’BEASTS so 06. 03. TICHO DE PRE CUPÉ BAND, ENTER po 08. 03. Temple Hudební klání – IMPERIAL FRUIT vs. BACK IN SALE út 09. 03. NOCHE LATINO / LATIN NIGHT party st 10. 03. INTESSAR – Orientální tanečnice a bubeníci čt 11. 03. ISIC studentský čtvrtky pá 12. 03. UŽ JSME DOMA so 13. 03. eSlovaco 30. B-day: RETROPROTEST, P.B.J.P., RADIOLOKÁTOR po 15. 03. Temple hudební klání DEPAKINE CHRONO vs. PODZEMNÍCI + special guest HEARTBREAK STEREO (Finsko)


út 16. 03. FREAK SHOTS PARTY st 17. 03. PINKOUT – Gay&Lesbian and friends night čt 18. 03. ISIC studentský čtvrtky – HOLLOW ORIGIN + host pá 19. 03. Hukot uvádí: Z DAVU, MARNÁ SNAHA – Alternative/Rock/Punk so 20. 03. United Páčky B-Day – SVZ und další po 22. 03. Temple Hudební klání – FÁDŽITULIKISTULÁN vs. 12°BAGPIPERS út 23. 03. FreakShotsParty NAAB Special: TALBOT (EST), 5 SECONDS TO LEAVE st 24. 03. PSYRITUAL – Psytrance night by Kamasutra DJs čt 25. 03. dvojkoncert: VEES (dříve VVV) + special guest: SUNFLOWER CARAVAN release party pá 26. 03. dvojkoncert: VEES (dříve VVV) + special guest: SUNFLOWER CARAVAN celebration party So 27. 03. BARFLIES night po 29. 03. Temple Hudební klání – 2. kolo startuje! út 30. 03. REGGAE NIGHT by JAQUIN STEP + Pub Animals DJs st 31. 03. NAAB uvádí: MUTINY ON THE BOUNTY (LUX), SYNERGY

CROSS CLUB Plynární 1096 / 23, Praha 7 | www.crossclub.cz

po 01. 03. LOS TEKKENOS Neurosys a hosté út 02. 03. NE RASISMU kapely Green Smatroll, AfaRastafa a JoeD, OR, Koza na útesu, DJs Nnrockstarz, Wild-I, Ugo, Blofeld & Neighbour st 03. 03. MAELSTROM FUNDRAISER DJs Slater, MiM, Kerray, Plech, Jarin, FM, Darjeel Deko: Kashmir, Subversion, Acidqa, VJs: MIMO-TV, Perplex, Kashmir, Subversion, Hellenka BIOKAF film Čas čt 04. 03. MAD GUITARS Unifiction, Kofe - in a hosté S EXPEDICÍ DO KAVÁRNY cestovatelská beseda pá 05. 03. JUNGLIST CALL Krak in Dub live (FR), mAd4ce, Telka, Abassta, Mc Mad Reefah, Neuroalex, Dr. Kary, Spoq, Saki (live), Nattynational Rockers feat. Dr. Kary so 06. 03. DOBREJK VEČER Elite Force (UK), Los Dodos feat. MC Adrenalin, Kaplick&Saku, Voita, Electrom, Babe LN, Imotep, 3k_sha ne 07. 03. CROSS N ART cestovatelská beseda - Alefova cesta kolem světa WORLD MUSIC CHILLOUT Afronomad Soundsystem po 08. 03. LOS TEKKENOS Prosex sound a hosté út 09. 03. END OF THE WEAK mezinárodní soutěž MCs st 10. 03. BENEFICE FOKUS PRAHA Fidibus, The Slots a hosté VOLNÝ PRŮBĚH STAGE Stanzim, Touchwood, Ahonz, Nitrous, Rade BIOKAF film Na velikosti záleží čt 11. 03. REGGAENERACE pá 12. 03. PIRATES PORT K’eygen Kaotic, Kaplan, Suburbass, Lucarne ELECTRO STAGE Duch, Dr Karaci, Kidreverse so 13. 03. JEDEN SVĚT V CROSSU ZAHÁJENÍ Babe LN, Anus, Rich, Wash!, Appu, TMS, Masak, El Da Bor JEDEN SVĚT KAVÁRNA filmy Vysněný odpad, Bombajska spojka


ne 14. 03. CROSS N ART Trabantem Hedvábnou Stezkou JEDEN SVĚT V CROSSU filmy Nevítaní, Ukradené životy ROCK N ROLLSE ROYCE The Beatdown (CAN), Afronomad Soundsystem po 15. 03. LOS TEKKENOS Epsylon Otoktone tour - Jahgood, Soxy, Ost, Kookie, Drone, Micronic, Jaranofool, Mejra NSK, NP25 JEDEN SVĚT V CROSSU filmy Anna, Seven Years on the Frontline, Země bez lidí út 16. 03. CULTURE MOVE JEDEN SVĚT Pohřební Kapela, Gadjo.cz and Jam Soundsystem JEDEN SVĚT V CROSSU Mizející ryby, Tibet zpívá st 17. 03. OTTO VON SHRACH Shitmat, Otto von Shirach, Deus ex machina, Gumaguar DEAKTIVACE Nika 77, Stanzim JEDEN SVĚT V CROSSU filmy Irán - nevyslyšené hlasy, Automat čt 18. 03. VĚTRNÉ KYTAROVKY VS. DUB L Ru, Dreadrot, Dub LFO (IZR), Yukimura pá 19. 03. DRUMSTATION Allied (UK), Beast 67 a hosté so 20. 03. VERY FOREIGN AFFAIRS Peverelist (UK), Priapus, ESP, ANS a hosté PSYTRANCE CHILLOUT Casper, Aiko, Circuit Jerk, Scream, Ondrej Psyla, Djane Lolla ne 21. 03. CROSS N ART – GHETTOLLEGE Afrikanistika WORLD MUSIC CHILLOUT Afronomad Soundsystem po 22. 03. LOS TEKKENOS Hlavolamrecords liveset party, Electroshock sound system út 23. 03. DEEPSTEP Dhirty, Babylon Rocker, Medis, MC Dawe, Azurit, er_X, Beduan, Gataro st 24. 03. ELECTROPUMP Keygen a hosté BIOKAF film Katka čt 25. 03. VEGGIE Lopsided, Jan Burian, Hissing Fauna, Fidibus, Peeni Walli & Mr Cocoman, Medis, Orea, Bica, Pomaha pá 26. 03. 10 LET BASS BEAST CREW Rich & Basstien & MC Jaacob, Shin, Mad4ce, Technical, Appu, Mary J, Crabby, Pixie, Wash!, MC Nu.C, Anus Medis, Rolnik, Flautystar, Hoover, MDFK, Tik, Aztek, QBE... so 27. 03. UNITED FORCES OF DUB LABEL LAUNCH PARTY Vibronics (UK), Echo Ranks (UK), Madu Mesanger (UK), United Froces of Dub, Syncro, Gno Mau ne 28. 03. CROSS N ART filmy - Noonart Prodoction WORLD MUSIC CHILLOUT Afronomad Soundsystem po 29. 03. LOS TEKKENOS – PRAGUE NIGHTMARE Kompakter a hosté út 30. 03. HULIDI hudba, divadlo, literatura st 31. 03. DOBREJK DEN Saku a host BIOKAF Studentské projekce FAMU

Divadlo pod lampou

(hudební klub) předprodej vstupenek: Music Records (Dominikánská ul.), rezervace vstupenek: www.podlampou.cz

st 03. 03. reggae ŠVIHADLO čt 04. 03. MÚZA 2009 - 5. postupové kolo:

LIMITY, KATANA, BLACK VELVET SUICIDE, EMPATY, DANGER EDGE, LIBERATE


pá 05. 03. death/metalcore cz OCTAGONE,

VICTIMS KISSING THE GRAVESTONE, THE BLACKSTONE CHRONICLES so 06. 03. alternativa NEBYLO NÁS PĚT, LIPLESS LINCOLN AND THE SINNERS út 09. 03. FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA st 10. 03. Dub - drum´n´bass - rock Isr DUB L.F.O. čt 11. 03. MÚZA 2009 - 6. postupové kolo: THE MEGAN SHORE, KILL THE PAIN, MARA JADE, AT 8 ON THE PINGPONG TABLE, BEHIND THE BARRICADE pá 12. 03. punk’n’roll SKUPINA ŠTĚSTÍ, ANYWAY so 13. 03. hc/punk NAŠROT, CANAIMA, MAGNETICKÁ PÁSKA st 17. 03. punk/ska VOLANT, V3SKA, SILÁŽ čt 18. 03. MÚZA 2009 - 7. postupové kolo: BLACK ROSES, ANEURYSM, PLEWEL, DÁTURA, NOISY WHORES pá 19. 03. punk’n’country RASTABILLY´S KANG, ADOLPHO, BAJADÉRA JOY so 20. 03. punk/ska LOOK-OUT, RETRO, UNDERFLOOR po 22. 03. traveling SEA OF DREAMS út 23. 03. travelling HUMI OUTDOOR EXPEDICE GASHERBRUM st 24. 03. indie SUNFLOWER CARAVAN, VVV čt 25. 03. MÚZA 2009 - 8. postupové kolo: HAND GRENADE, SPATH, PILLOW FIGHT, ELEMENTARY, MINUTE OF FAME, IN PROGRESS pá 26. 03. alternativ/electro/punk THE NEOROMANTIX, NO GOOD OK so 27. 03. black metal SORATH, THE WITCH + host. ne 28. 03. grind FUCK THE FACTS (CAN), BED SORES, IMPERIAL FOETICIDE, DIPHTERIA út 30. 03. ska/latino STOY KE TRINO (ESP) st 31. 03. punk/rock ZNC

HPK PRODUCTION ne 14. 03. ska/dirty reggae The Beatdown (CAN) + Afronomad Soundsystem, Cross, Praha so 03. 04. ska/dirty reggae The Upsessions (NL) + support Cross, Praha ne 09. 05. dirty reggae The Aggrolites (Los Angeles) + support, Futurum Music Bar, Praha

ROCK N ROLL 7th SINNERS hotel Park, Prachatice

so 24. 04. punk rock WAYWARD CAINES (DE/CZ/USA), celtic punk rock PIPES AND PINTS (CZ/USA), punk rock The OWNROADIES (CZ), vulgarbilly SHITS FROM HELL (CZ), rockabilly The MORDORS GANG (CZ), special guest: BUDĚJCKÝ KŘUPANI


VODNÁŘ (21. 1. – 20. 2.) Do vody raději nelezte, neboť už byste nemuseli vylézt. Čeká vás příjemné zjištění, že grog vám chutná. Ačkoli je léto ještě daleko, minimálně přemýšlení o něm vám udělá dobře. Zkuste začít třeba úvahou, na jaké asi letos pojedete festivaly? RYBY (21. 2. – 20. 3.) Pozor, sezóna rybolovu je v plném proudu, tak si dávejte pozor, abyste se náhodou neocitli na (ve) špatné pánvi. Což mi připomíná, že vaše partnerské vztahy zažijí ochlazení a

vzápětí prudké ohřátí. U některých méně šťastných jedinců tomu může být naopak. Ale tenhle horoskop za to nemůže. BERAN (21. 3. – 20. 4.) Noste čepici. Vyplácí se to nejen, kdybyste běželi hlavou proti zdi. Chtěl jsem říci, že hezké čepice mají v Mightyshopu.cz, ale nemají je tam. Zato tam mají ponožky na ta vaše kopyta. Nepoodléhejte v březnu bludům, že se vás snaží někdo ošálit skrytou reklamou. Dozajista to nebude pravda. BÝK (21. 4. – 21. 5.)

Je březen, zůstaňte klidní. Není třeba se bejčit, vzpouzet, rozčilovat, ba naopak. Březen je pro vás měsícem radosti. Ony totiž ty lístky v budoucnu levnější nebudou. A to pak teprve bude důvod zatnout všechny zuby... BLÍŽENCI (22. 5. – 21. 6.) S vaším vrozeným náběhem ke schizofrenii se to nijak výrazně nezlepší, nicméně ani nezhorší. Chceteli dosáhnout lepší vnitřní vyrovnanosti a spokojenosti, hleďte na světlé okamžiky v budoucnosti. Abyste dosáhli alespoň ch-


vilkové jistoty štěstí, navštivte předprodej. RAK (22. 6. – 22. 7.) Tento měsíc pro vás bude šťastný, obzvlášť co se týče vaší oblíbené pouliční hry – couvání bez zrcátka. Máme pro vás námět na takovou malou osobní soutěž. Zkuste nacouvat do nějaké maličké prodejny vstupenek a zády k prodavači zakoupit vstupenku na váš oblíbený festival. Budou-li to Mighty Sounds, vyhráváte od nás tři dny a tři noci hudby nonstop, plus tento freezin zdarma. Všechno je solidní! LEV (23. 7. – 22. 8.) Vzhledem k tomu, že v Číně začíná rok Tygra, budete se možná cítit tak trochu na druhé ko le j i . Te dy p o k ud náhodou nejste kombinací těchto šelem. To potom pofrčíte hodně rychle! Zkuste na chvilku přibrzdit v Táboře takhle kolem července, kdy už budete mít pravděpodobně jazyk na vestě.

PANNA (23. 8. – 22. 9.) I nadále zůstanete pannou. Ať uděláte, co uděláte, svého věnce se nezbavíte. A proč taky. Jedinou dírkou do vašeho panenství může být nesprávné plánování prázdninových radovánek. Zdá se vám to možná předčasné, ale dávejte si pozor nejen, s kým skoulíte sněhuláky, ale i za kým polezete v létě do stanu. VÁHY (23. 9. – 23. 10.) Co asi říci váhám, než že měsíc březen je časem, kdy se přehnané váhání neuznává a je jen k neprospěchu věci. Kdo chvíli váhal, už váhá opodál, jak se říká, nebo spíše říkalo. A tak neváhejte a hurá pro lístky! Kam? No kam asi... tohle je reklama a ne nějaký horoskop! ŠTÍR (24. 10. – 22. 11.) Štíři, je čas vylézt zpod kamene a jít agresivně za svým cílem. Nebude to cesta jednoduchá ani

krátká, ale vy to jistě zvládnete. Luna je vám nakloněna. Hned do začátku vám napoví, že cílem je letiště, neboť je vám souzeno letět duchovně k nebesům. Jaké? Na to už musíte přijít sami. STŘELEC (23. 11. – 21. 12.) Už jste unaveni všedností, překonáváním překážek, napětím, hrozbou neúspěchu i divnými pohledy okolí. Uvolněte se, oddechněte si a jděte si koupit něco, co vás potěší. Třeba rakvičku. Nebo snad věneček? A co takhle takový potištěný papírek, co má děsnou kulturně sociálně oddechovou hodnotu? KOZOROH (22. 12. – 20. 1.) Nebuďte tvrdohlaví a podlehněte svodům vlastních tužeb a těch několika málo slabých míst, která ukrýváte. Podlehněte své vášni pro hudbu, nechte na chvíli práci prací a přijeďte si oddechnout.

Dan Řehák


Mighty Freezine 03/2010  
Mighty Freezine 03/2010  

Mighty Freezine #4, březen 2010