Issuu on Google+

РАЙОН РИЛО-ПИРИНСКИ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Растителният и животинският свят се отличават с богатство и разнообразие. Освен богатият горски фонд, внимание заслужава средоточието на локални/местни и балкански ендемични растителни видове (пирински чай, бяла и черна мура и др.), лечебни растения (над 80 вида), гъби и горски плодове. От едрия дивеч най-разпространени са дивата свиня, благородният елен и сърната. От хищниците най-често срещани са вълкът, чакалът и лисицата, а броят на мечките е силно намалял. глухар Дивата коза обитава високоwww.gotsedelchev.bg планинските части на района и заедно с кафявата мечка се Община Гоце Делчев намира под закрила на закона. Област Благоевград Зайците и катериците са повсеАдрес: ул. “Царица Йоанна” 2 местно разпространени в гортелефон: 0751/60071; факс: 0751/60066 ския пояс. От пернатия дивеч Е-mail: oba@gocenet.net се срещат планински кеклик, яребица, гривек, див гълъб, Община Гоце Делчев се намира в Югозападна Бъл- глухар и др. гария, обхваща живописната Гоцеделчевска котловина на Екотуризъм река Места и части от Южен Пирин и Западните Родопи. В рамките на община Гоце Делчев попадат най-югоизточните части на Народен парк «Пирин», който е най-голеТериторията на общината се отличава с интересни и мият на територията на България и е включен в Списъка на разнообразни ландшафтни форми, сред които проломът Световното природно наследство на ЮНЕСКО. Момина клисура, скалните феномени Купена, Пиростията и др. Климатът е основно преходно-средиземноморски. Със специфични условия се отличава местността Попови ливади в Пирин, обявена за климатичен курорт с местно значение. Региона на Гоце Делчев е богат на води, като основната водна артерия е р. Места и нейните притоци. Привлекателни са високопланинските езера (Брезнишки, Корнишки), както и множеството изкуствени водоеми и минерални извори.

Природни забележителности

РАЙОН РИЛО-ПИРИНСКИ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ В площта от 1823,4 ха се включват 3-те циркуса Каменишки, Брезнишки и Корнишки като продължава на юг до местността Тодорова поляна. Основни изходни пунктове за туристически преходи в парка са гр.Гоце Делчев (през местността Попови ливади), с.Брезница и с.Корница. пирински чай

Туристически маршрути На територията на общината има разработени туристически маршрути в Пирин и Родопите. Маркировката по туристическите маршрути е в добро състояние.

Туристически маршрути в Пирин/Славянка:

Г. Делчев - с. Добротино - Попови ливади Г. Делчев - с. Делчево - Попови ливади Г. Делчев - по Драгостинския път - Попови ливади Г. Делчев - с. Средна - Попови ливади Г. Делчев - с. Парил – с. Голешово – с. Петрово – Попови ливади – Г. Делчев Г. Делчев – с. Парил – Славянка

Туристически маршрути в “Попови ливади“

Природен резерват Ореляк заема 850 ха в източната част на Среден Пирин. Природният резерват с национално значение е обявен, за да съхрани елитна букова гора, известна с името Черната гора, на възраст над 150 г. и прочутия пирински чай. В западната част на около 1700 м височина се срещат малки участъци с бяла мура. Брезнишкият водопад е разположен на река Туфча в Северен Пирин. Водопадът с височина 11 м. е обявен за природна забележителност с национално значение. На 200 м нагоре срещу течението на реката има още един водопад, висок 8 м. Други защитени обекти на територията на общината са редица вековни дървета – чинари, черна топола и ядливи кестени.

Спортен туризъм В района на община Гоце Делчев има условия за практикуването на различни нетрадиционни спортове. Подходящи за делта и парапланеризъм са местността Попови ливади, връх Ореляк и връх Свещник в землището на село Делчево. В местността Попови ливади се провеждат зелени училища. В нея се практикува планинско и радио ориентиране, планинско колоездене и скално катерене. Река Места е любим обект за рафтинг.

Велопътека “Гълъбова поляна”(2,5 км) хижа„Попови ливади” - Горски пункт – Крива река – Гълъбова поляна – хижа „Попови ливади” Велопътека Лагера: (4км) Хижа „Попови ливади” - Горски пункт – Стария хотел Ученически лагер - Влашката черква - Горски пункт - хижа „Попови ливади” Велопътека “Млаки” и Пешеходен маршрут №1 (14 км) хижа „Попови ливади”- Горски пункт – м.”Дългия чучур” – м.”Млаки” – м.”Тешовски пункт” – Тупавишка река – хижа „Попови ливади” Пешеходен маршрут №2 (7 км) Горски пункт – м.”Дългия чучур” – м. „Изеялови блата” Горски пункт Пешеходен маршрут №3 (10 км) Горски пункт – м. „Дългия чучур” – м.”Мурата” – м.”Сухото езеро” – вр.Свещник (1975м)– Крива река – Горски пункт Пешеходен маршрут №4 (8 км) Хижа„Попови ливади” – м.”Добро поле” – вр.Ореляк (2099 м) – хижа ”Попови ливади”

Туристически маршрути в с. Делчево

с. Делчево - м. Дудуле - м. Ливадите – м. Момина кула (Кулата) - с. Делчево с. Делчево - Сирнишка скала – м. Даскаловия бук – с. Делчево с. Делчево - м. Хрида – м. Даскаловия бук – м. Катър мандра - Хвалеви ливади - м. Чадърлък - м. Друма - м. Комарица - м. Ливадите - с. Делчево с. Делчево - курортна м. Попови ливади - вр. Ореляк

Туристически маршрути в Родопите:

местност Попови ливади 226

гр. Г. Делчев – с. Скребатно – с. Осиково – с. Рибново – с. Господинци – гр. Г. Делчев гр. Г. Делчев – с. Долен – връх Свети Илия – с. Ковачевица – гр. Г. Делчев гр.Г. Делчев - с. Сатовча - ГС “Вищерица” – с. Сърница – язовир Доспат - гр.Г. Делчев гр.Г. Делчев - с. Ковачевица - Мишеви поляни - Каалийски скали – гр.Г. Делчев 227


РАЙОН РИЛО-ПИРИНСКИ Археологически паметници

Фестивали и чествания

Късноантична и средновековна крепост Момина кула e разположена между гр. Гоце Делчев и с. Делчево. Обявена е за паметник на културата с местно значение. Крепостта е с неправилна форма и заема над 10 дка площ, като крепостната стена е запазена най-добре в южния сектор и достига 6 м височина. Съхранени са останки от 2 кули.

Сред най-интересните традиционни празници в общината са Трифон Зарезан и Еньовден в село Делчево и кукерските игри в село Мусомище. Събор, посветен на Илинденско-преображенското въстание се провежда в местността Попови ливади.

крепост Момина кула

Късноантична и средновековна крепост Судин град е открита в землището на село Мусомища. Запазена е крепостна стена с височина 1 м на разстояние 40 м. Могат да се видят още руини от кула, римски галерии, фрагменти от антична и средновековна керамика. Тракийско светилище е открито край село Господинци.

Религиозен туризъм В района на Гоце Делчев има 27 църкви, от които 23 са са архитектурно-художествени паметници, 3 манастира, от които 2 са архитектурно-художествени паметници и множество параклиси, предимно с местно значение. Църквата “Св. Архангел Михаил” в град Гоце Делчев е най-старата запазена в района. Изградена е през 1811 г., а по-късно е преустроена. Обявена е за паметник на културата с местно значение. Църквата е трикорабна псевдобазилика с купол, в която впечатляват 109 икони с висока художествена стойност от ХVІІ в., както и стенописите, оригинално резбованите стари царски двери, богато украсеният с резба архиерейски трон и апликираният дървен таван. Църквата “Успение Богородично” в град Гоце Делчев е строена през 1838 г. Тя е трикорабна псевдобазилика с изявена апсида и открита галерия. Основната забележителност е църковният иконостас, като част от иконите са дело на известния представител на Банската иконописна школа Димитър Молеров – Молера. Съхраняват се и много ценни подвижни икони от Възраждането. Църквата “Св. Николай Чудотворец” в село Мусомища е голяма каменна трикорабна псевдобазилика;, в която могат да се видят 92 икони от ХІХ и ХХ в., богато резбован иконостас, дървени апликирани тавани. Църквата “Успение Богородично” в село Делчево е част от възрожденския архитектурен ансамбъл, паметник 228

на културата с местно значение. Трикорабната каменна псевдобазилика с галерия и купол е строена през 1838 г. Обявена е за паметник на културата с местно значение заради рисувания си дървен иконостас със 66 икони от ХІХ в. и старите царски двери от края на ХVІ – началото на ХVІІ в. Църквата “Св.Св. Кирил и Методий и Св. Пророк Илия” е катедрална църква, в която се съдържат 75 икони от ХVІІІ и ХІХ в., дело на Банската иконописна школа.

Църква “Св.Св. Кирил и Методий и Св. Пророк Илия”


goce-delchev