Issuu on Google+

РАЙОН СТАРА ПЛАНИНА

ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Културно-познавателен туризъм Лопушанският манастир отстои на километър от село Георги Дамяново. Обявен е за паметник на културата с национално значение. Изграждането на големия храм „Св. Йоан Кръстител” е започнало на 21 април 1859 г. с голямо

270

РАЙОН СТАРА ПЛАНИНА Селски туризъм

Къща музей „Георги Дамянов” се намира в центъра на село Георги Дамяново. Експозицията в трите стаи и избата разкрива различни етапи от живота на революционера. Мемориален комплекс над село Гаврил Геново увековечава паметта на жертвите за свобода и демокрация в България от Чипровското въстание през 1688 г. до наши дни. В комплекса се намира и гостилницата Балова шума.

Село Меляне се намира в планински карстов район с изобилие от пещери. През него преминава и река Огоста. Разположено в подножието на върховете Ком и Миджур, мястото е неописуема смесица от природна красота и чист въздух, поради което е подходящо за отдих на болни от астма.

Екотуризъм

Риболовен туризъм

Микроязовир „Черновия” се намира на 250 м. от село Гаврил Геново и предлага отлични условия за риболов. На 1 км. се сливат двете реки – ЧиМестността „Копрен”, край село Копиловци, може провска и Дългиделска, вливат се в Огоста и след 12 км. образуват втория по големина язовир в България – „Огоста” – изключително удобен за уиндсърф, риболов и плаж.

Местността „Ускето” е разположена в землището на село Дълги Дел. Обявена е за резерват е през април 1949 г., с цел съхраняването на естествената смърчова гора. Тъй като обхваща само 1,9 ха, през 1993 г. е прекатегоризирана на защитена местност.

www.georgidamyanovo.com Община Георги Дамяново Област Монтана Адрес: ул. “Единадесета” 2 телефон: 09551/220; факс: 09551/340 Е-mail: gd3470@mail.bg Община Георги Дамяново се намира в Северозападна България и е част от област Монтана. Простира се от връх Копрен в Западна Стара планина до Широка планина (Предбалкана) на север, заграждащи плодородната долина на р.Огоста. Общинският център – село Георги Дамяново отстои на 20 км. от Монтана и на 136 км. от София. Лесно достъпните планински територии в региона са предпоставка за развитието на ловен и екотуризъм. В рамките на общината има много природни богатства: вековни букови гори, чисти и буйни реки, потоци и чист въздух. В дебрите на планината, по маршрутите на изградените екопътеки могат да се видят живописните водопади: Ланжин скок, Дуршин скок, Водни скок и др.

ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

тържество. От външната му страна, както и на входната порта са изобразени хора, фантастични животни и други фигури. Той е умалено копие на храма в Рилския манастир. В него са вложени и характерни за този край архитектурни елементи – островърх завършек на петте кубета, голям триъгълен фронтон на западната фасада, профилиращ корниз и др. Село Копиловци датира от 900 – 400 г.пр.Хр. Тук са намерени находки на халщатска керамика, които потвърждават, че този край е бил населен още през периода на ранната желязна епоха. Не са малко и следите от древната тракийска култура. В местността Алдинци в землището на селото има останки от тракийска могила. Открит е храм-светилище с оброчни плочи от тракийско време. Мнозина учени са склонни да приемат повечето от някогашните крепости и селища по тези места като дело на римляните. Такава римска крепост се издигала на 4 – 5 км. югозападно от селото, познато днес на местните жители под името Градишки камък. Останки от крепостни укрепления – зидове и др., личат по височината Алдинци, в землището на Копиловци. В района на селото са намерени римски фибули, римски монети – медни и сребърни. Чешмата в центъра на селото, градена от римляните през І – ІІ в. е известна сред населението като Латинската чешма.

да се опознае от любителите на екотуризма по разработената Копренска екопътека. Намира се в Западна стара планина, под връх Копрен. Маршрутът обхваща долините на три реки и ридовете помежду им, в район с н.в. от 950 до 1350 м. Състои се от няколко етапа с обща дължина ок. 20 км. По екопътеката могат да се видят вековни букови гори, водопади водни каскади, причудливи скали, поляни, осеяни със здравец, боровинки и горски ягоди. Еколозите са я нарекли “Приказка за копренската гора”. Това не е случайно, защото районът е признат за един от най-екологично чистите в страната. Пътеката започва от хижа “Копрен”.

Фолклор, празници, обичаи

Читалищата в селата Копиловци, Говежда, Дълги Дел и Георги Дамяново провеждат активна културна дейност като с певчески и театрални състави пресъздават характерните за този край фолклорни празници и обичаи. 271


georgi_damyanovo