Issuu on Google+

РАЙОН ДУНАВСКИ

АЛФАТАР

АЛФАТАР Община Алфатар е разположена в Североизточната част на България, в западната зона на Добруджанското плато. Част е от област Силистра. Общинският център отстои на 23 км. от Силистра, на 125 км. от Варна и на 40 км. от Кълъраш.

Културно-исторически туризъм Римска крепост в местността Караула до гр. Алфатар връща назад във времето към ІІІ – ІV в. Около нея тогава се развива огромна селищна структура – свидетелство за утвърждаването на важен център, южен фортпост на големия античен град Дуросторум. Раннобългарска крепост между гр. Алфатар и село Цар Асен (Х в.) е била един от значителните военно-административен, икономически и културно-религиозни центрове в земите между р. Дунав и Балкана, през ІХ - ХІ в. Крепостите и скалните манастири по бреговете на Канагьол са част от най-голямата колония скални манастири от епохата на Първото българско царство. Най-голямото струпване на монашески обители има в района на крепостта в местността „Килник” до село Цар Асен и в местността „Суха чешма” до Алфатар. Най-голямата и най-старателно изсечената църква, наречена „Гаргешката църква”, се намира на десния бряг на река Канагьол. На срещуположния бряг е разположена любопитна църква с изсечен гроб. По стените й са врязани десетки рисунки и знаци – графити с религиозно и битово съдържание – кръстове, църкви, светци, монаси, конници и пр. Християнски храм „Св. Троица” е строен през 1846 г. На западния вход на каменната църква е изграден малък навес – ложа, за съхранение на храмовата икона. Такива архитектурни добавки към фасадата не се срещат често в нашата църковна архитектура, което обуславя уникалността на обекта.

www.alfatar.org Община Алфатар Област Силистра Адрес: ул. ”Йордан Петров” 6 телефон: 086/811610; факс: 08511 / 21 28 Е-mail: obshtina_alfatar@abv.bg „Добруджанска къща” - Алфатар е построена през 1893 г. и е туристически обект от 1984 г. В къщата е устроена етнографска експозиция на традиционната уредба на добруджанско жилище в периода от края на ХІХ до средата на ХХ в. Къщата е център за демонстрация на автентичен добруджански фолклор и обичаи.

Държавна Дивечовъдна Станция „Каракуз” Ловната й площ е 19 388 ха и обхваща нискохълмиста равнина с лек северен наклон. Най-значимите представители на ловната фауна са: благороден елен, сърна, дива свиня, заек, чакал, лисица, дива котка, гъски, патици, фазани, гълъби и пъдпъдъци.

Тракийски скален култов център се намира между Алфатар и с. Стрелково. Високите скалисти брегове и каньони, осеяни с пещери и природни феномени, и до днес предизвикват силни усещания, на които са били подвластни местните трако-гети. Около VІІ – VІ в. пр. Хр. те слагат началото на голям скален култов център, който няма аналог в земите между р. Дунав и Балкана. Състои се от 5 светилища. Свързва се с култа към бога на трако-гетите Залмоксис. 331


alfatar