Page 1

BIHOTZ BATEZ ELKARTURIK KANTA JAUNARI KANTA DEZAGUN AINGERUEKIN AINTZA ZERUAN, AINTZA ZERUAN UN MANDAMIENTO NUEVO JUNTOS COMO HERMANOS SINISTEN DUT, JAUNA, SINISTEN DUT JAUNA DUT ARTZAI JESUS MAITEA ZEN AZKEN AFARIAN MIENTRAS RECORRES LA VIDA UN MANDAMIENTO NUEVO CERCA DE TI, SEÑOR, QUIERO MORAR KANTA JAUNARI LUR GUZTIA SANTU, SANTU, SANTUA GURE AITA VAMOS CANTANDO AL SEÑOR TÚ HAS VENIDO A LA ORILLA BIRJIÑA MAITE GAUEKO IZAR HAUR EDER BATEN BILA NOCHE DE DIOS JESUS MAITEA ZEN AZKEN AFARIAN PIZTU DA KRISTO JAUNA DUT ARTZAIN GORA TA GORA ZEIN GOZO TA EDER DEN AINTZA, AINTZA, ALLELUIA IGANDETAN ELIZAN TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR COMO BROTES DE OLIVO JAUNA, GURE JAINKOA NO PODEMOS CAMINAR ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES ATOZTE KRISTAUAK CRISTO TE NECESITA POR SIEMPRE YO CANTARÉ


BIHOTZ BATEZ ELKARTURIK

AINTZA ZERUAN, AINTZA ZERUAN

Bihotz batez elkarturik Zugana gatoz, Jauna Zugana gatoz, Jauna

AINTZA ZERUAN, AINTZA ZERUAN, AINTZA ZERUAN JAUNARI ETA PAKEA ETA PAKEA LURREAN GIZONARI ETA PAKEA ETA PAKEA LURREAN GIZONARI

EMAIGUZU ZURE ARGI GRAZI TA MAITASUNA ENTZUN, ARREN, JAUNA. Aldarean aurkitzen da kristau alaitasuna kristau alaitasuna

Haurtxo txikia, jaio berria negarrez estalpetxoan ama gaixoak, aldamenetik galdez maite: zer diozu? AINTZA ZERUAN…

EMAIGUZU ZURE ARGI… UN MANDAMIENTO NUEVO KANTA JAUNARI KANTA JAUNARI LUR GUZTIA EGIN ALAITSU HAREN NAHIA. Zoazte pozik Harengana alai ta pozik Hari kanta. Aintza Aitari, Semeari ta Espiritu Santuari. KANTA JAUNARI…

KANTA DEZAGUN AINGERUEKIN Kanta dezagun aingeruekin zeruko kanta ederrena. Santua, Santu, Santua zera Jaungoiko gure Jaun onena. Zeru ta lurrak goresten dute Goresten zure ahalmena. Hosanna zuri zeru goietan, hosanna ta gorespena. Bedeinkatua orain ta beti zuregana datorrena.

UN MANDAMIENTO NUEVO NOS DIO EL SEÑOR: QUE NOS AMÁRAMOS TODOS COMO ÉL NOS AMÓ (BIS) Acercaos hermanos todos, Que es Dios mimo quien invita. Dios perdona nuestras culpas Y a su mesa nos convida. La señal de los cristianos Es amarse como hermanos. JUNTOS COMO HERMANOS Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar, por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos… Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor.


SINISTEN DUT, JAUNA, SINISTEN DUT

MIENTRAS RECORRES LA VIDA

Sinisten dut, Jauna, sinisten dut. Bihotz barrenean gorderik zaitut; Nahigabean ere hauxe esango dizut: Sinisten dut, Jauna, sinisten dut.

Mientras recorres la vida Tú nunca sólo estás, Contigo por el camino Santa María va.

Itxaro dut, Jauna, itxaro dut. Zugan uste dunik uzten ez duzu. Poz ta atsekabean dei egingo dizut: Itxaro dut, Jauna, itxaro dut.

VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR SANTA MARIA, VEN (bis)

Maite zaitut, Jauna, maite zaitut. Naizen oso-osoan Zuri damaizut. Zurekin zerura bizitzera nahi dut: Maite zaitut, Jauna, maite zaitut. JAUNA DUT ARTZAI JAUNA DUT ARTZAI EZ NAIZ EZEREN BEHARREAN LARRE GURITAN HARK NAU ETZAN Jauna dut artzai, ez naiz ezeren beharrean larre guritan, Hark nau etzan

Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo lucha por la verdad. VEN CON NOSOTROS…

UN MANDAMIENTO NUEVO Un mandamiento nuevo nos dio el Señor: que nos amáramos todos como Él nos amó (bis)

JAUNA DUT ARTZAI…

Dios perdona nuestras culpas y a su mesa nos convida. Un mandamiento nuevo…

Zoriona ta maitetasuna, ditut lagun nere bizian, gau ta egun

Donde hay caridad y amor Cristo está y está su Iglesia.

JAUNA DUT ARTZAI…

Un mandamiento nuevo…

JESUS MAITEA ZEN AZKEN AFARIAN

La señal de los cristianos es amarse como hermanos

Jesus maitea zen Azken Afarian Bera eman nahirik ardo ta ogian; Guretzat zelarik hiltzeko aurrean Maitasunak zeukan bihotza mendean GURTU ZAGUN BETI JESUS JAINKO JAUNA, SAKRAMENTU HONTAN GUREKIN DAGOENA Jane dan zazue guztiok hontatik, Zuekin bat nadin izan oraindanik. Egizue gero egin dedana Nik Nire gaurko hitzak gogoan izanik. GURTU ZAGUN BETI…

Un mandamiento nuevo…


CERCA DE TI, SEÑOR, QUIERO MORAR

VAMOS CANTANDO AL SEÑOR

Cerca de ti, Señor, quiero morar, tu grande y tierno amor quiero gozar; llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme Tu rostro ver en la aflicción.

VAMOS CANTANDO AL SEÑOR: EL ES NUESTRA ALEGRIA

Pasos inciertos doy, el sol se va Mas si contigo estoy no temo ya. Himnos de gratitud ferviente cantaré y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

KANTA JAUNARI LUR GUZTIA

La luz de un nuevo día venció a la oscuridad, que brille en nuestras almas la luz de tu verdad. VAMOS CANTANDO… Los cielos y la tierra aclaman al Señor; “Ha hecho maravillas, inmenso es su amor”. VAMOS CANTANDO…

Kanta Jaunari lur guztia; egin alaitsu Haren nahia TÚ HAS VENIDO A LA ORILLA SANTU, SANTU, SANTUA Santu, Santu, Santua, Diren guztien Jainko Jauna. Zeru-lurrak beterik dauzka Zure distirak. Hosanna zeru goienetan! Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena! Hosanna zeru goienetan

GURE AITA

Tú has venido a la orilla, No has buscado ni a sabios ni a ricos, Tan solo quieres que yo te siga. SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS, SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE, EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA, JUNTO A TI BUSCARÉ OTRO MAR. Tú sabes bien lo que tengo, En mi barca no hay oro ni espadas, Tan sólo redes y mi trabajo.

Gure Aita, zeruetan zerana: Santu izan bedi zure izena; etor bedi zure erreinua; egin bedi zure nahia, zeruan bezela lurrean ere.

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS…

Emaiguzu gaur egun hontako ogia; barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero; eta ez gu tentaldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik.

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS…

Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse amar que quiera seguir amando.

Tú pescador de otros lagos, Ansia eterna De hombres que esperan Amigo bueno que así me llamas. SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS…


BIRJIÑA MAITE Birjiña maite, lotan dago, zure seme laztana. Sehaskatxo bat ipiniozu gure bihotzen kuttunai. Ongi bai, ongi igaro ditzan gauak eta egunak. Poliki, poliki eragiozu egin dezan lo ona. Zeru goi-goitik gugana dator gure Jesus laztana. Lasterka, lasterka goazen, kristauok, gure Jaunarengana. Ongi bai, ongi…

GAUEKO IZAR Gaueko izar argitsuena piztutzeakin batera haurtxo eder bat etorri zaigu gaur arratsean etxera. Ordu ezkeroz etxeko denak poztu ta zoratzen gera haurra delako zerutik honuntz datorren Jainko berbera.

JAUNGOIKOAREN HERRI MAITE JERUSALEM ESAN ZAIGUZU LASTER JESUS NON JAIO DEN. Izar bat agertu da dizdiraz zeruan keinuka ari zaigu Gabon gauerdian JAUNGOIKOAREN HERRI…

NOCHE DE DIOS Noche de Dios, noche de paz, Claro sol brilla ya Y los ángeles cantando están: ¡Gloria a Dios, gloria al Rey eternal! Duerme el Niño Jesús, duerme el Niño Jesús. Noche de paz, noche de Dios, al portal va el pastor, y entre pajas encuentra al Señor. Es el Verbo que carne tomó. Duerme el Niño Jesús, duerme el Niño Jesús. JESUS MAITEA ZEN AZKEN AFARIAN

Alai ta pozik kanta deezagun haurtxo honen etorrera, gure iluna alaitutzeko jaio den argi ederra.

Jesus maitea zen Azken Afarian Bera eman nahirik ardo ta ogian, guretzat zelarik aurrean, maitasunak zeukan bihotza mendean.

Gaurtik aurrera atzerri hontan zorionekoak gera, haurra delako zerutik honuntz datorren Jainko berbera.

Gurtu zagun beti Jesus Jainko Jauna, Sakramentu hontan gurekin dagona.

HAUR EDER BATEN BILA Haur eder baten bila gabiltza zoratzen ta izarrak esan digu galdetzeko hemen.

Apostoluei niñez esan die: “Ni gaur saldua naiz, bihar hilko naute. Aitarenganako denbora zait bete; hona orain zenbat zaituztedan maite”.


PIZTU DA KRISTO

Gora ta gora…

Piztu da Kristo: Alleluia! Gu baitan dago: Alleluia!

Bere errukia gizaldietan gainez dago beldur dioten denentzako. Bere besoaz harrigarriak egin ditu; bihotz harroak barreiatu.

Jainkoak bait du gaur Kristo piztu: Alleluia! Bere indarraz piztuko gaitu: Aleluia! Alleluia! Piztu da Kristo: Alleluia!... Gure gorputza baitu egoitza, alleluia! Orain berekin gaitu bat egin. Alleluia, alleluia! Piztu da Kristo: Alleluia!... Gorputza dugu Kristoren zait, alleluia! Erosi gaitu zinez garestu: Alleluia, alleluia!

JAUNA DUT ARTZAIN Jauna dut Artzain: ez naiz ezeren beharrean: hau zoria! Zer gainetara narabilan! Hau bizia! Ur bazterreko egonlekura banarama, ta hor bizkortzen dit anima. Ilunpetan ta bidegaldutik joanik ere nik ez beldurrik, hor baitzaude. Zure begia, zure makila hor diraino, badut nik bake, badut gozo. Zerorrek jartzen didazu niri mahai ugari, etsai guztien harrigarri. GORA TA GORA Gora ta gora daukat bihotza, nik kantari, gora ta gora Jaun onari. Pozaren pozez, gainezka daukat, nik gogoa; Salbatzaile dut, Jaungoikoa. Gora ta gora… Mirabe honen ezereza du Hark ikusi; ta munduak ni haundietsi. Haundiak egin dizkit guztia dezakenak, Santu du Harek bere izena

Gora ta gora… Ahaltsu direnak beren aulkitik bota ditu apalak, berriz, goraltxatu. Aintza Aitari, gizon egin den Semeari, ta Espiritu Santuari. Gora ta gora… (gose direnak ondasunetan ditu ase, aseak, berriz, utzi gose).

ZEIN GOZO TA EDER DEN Zein gozo ta eder den Anaiok elkartu Eta denok batera Jainkoa goratu. Gora bihotzak eta guztiok egin kantu, Jainkoak bere eskuz salbatuko gaita. Zein gozo ta eder den…

AINTZA, AINTZA, ALLELUIA Aintza, aintza, alleluia Aintza, aintza, alleluia Aintza, aintza, alleluia Zuri eskerrak jauna. Gloria, gloria, alleluia Gloria, gloria, alleluia Gloria, gloria, alleluia En nombre del Señor


IGANDETAN ELIZAN

JAUNA, GURE JAINKOA

Igandetan elizan, Zein pozik gabiltzan! Eliza da eliza, Jaunaren egoitza, Eliza da eliza, herriko bihotza. Igandetan elizan, Zein pozik gabiltzan!

Jauna, gure Jainkoa, bedeinkatua Zu. Zeru-lurren egie, bedeinkatua Zu. Guztien salbatzaile, bedeinkatua Zu. Gure jabe zara ta, bedeinkatua Zu. Gure jabe zara ta bedeinkatua Zu.

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR, DE TODO CORAZON Te damos gracias Señor, de todo corazón A tu nombre daremos gracias, por tu amor y tu lealtad; te llamé y me escuchaste, aumentaste el valor en mi alma. Te damos gracias…

COMO BROTES DE OLIVO Como brotes de olivo en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de la iglesia Él que teme al Señor, será feliz, Feliz el que sigue su ruta. Como brotes de olivo en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de la iglesia Del trabajo de tus manos comerás ¡a ti, la alegría, el gozo! Como brotes de olivo en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de la iglesia

Jesus, Jainko semea, bedeinkatua Zu. Guregatik hil zara, bedeinkatua Zu. Aitak piztu zaituta, bedeinkatua Zu. Gure artean zaude, bedeinkatua Zu. Gure artean zaude, bedeinkatua Zu. Espiritu Santua, bedeinkatua Zu. Bizian bizigarri, bedeinkatua Zu. Poz emaile bikaina, bedeinkatua Zu. Malkoetan pozgarri, bedeinkatua Zu. Malkoetan pozgarri, bedeinkatua Zu. NO PODEMOS CAMINAR No podemos caminar con hambre bajo el sol. Dános siempre el mismo pan: Tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar... Señor, yo tengo sed de Ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar...


ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR

ATOZTE KRISTAUAK

Anunciaremos tu reino, Señor Tu reino, Señor, tu reino

Atozte, kristaua, bihotzak pozturik, atozte guztiok Belenera: jaio dan gure Jesus ikustera.

Reino de paz y justicia, reino de vida y verdad. Tu reino, Señor, tu reino. Anunciaremos... Reino de amor y de gracia, reino que habita en nosotros. Tu reino, Señor, tu reino.

Jauna gurtu dezagun, Jauna gurtu dezagun, Jauna gurtu dezagun auzpezturik. Ardiak utzita datoz artzai onak, zerutik deituak estalpera. Goazen gu ere berekin batera.

Anunciaremos...

Jauna gurtu dezagun, Jauna gurtu dezagun, Jauna gurtu dezagun auzpezturik.

VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES

CRISTO TE NECESITA

Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor.

Cristo te necesita para amra, para amar Cristo te necesita para amar.

El mundo muere en frío, el alma perdió el calor, los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz; al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas Tú. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor.

No te importe las razas ni el color de la piel ama a todos como hermanos y haz el bien. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. No te importe las razas ni el color de la piel ama a todos como hermanos y haz el bien. Al amigo de siempre, dale amor, dale amor, y al que no te saluda, dale amor No te importe las razas ni el color de la piel ama a todos como hermanos y haz el bien.


POR SIEMPRE YO CANTARÉ Por siempre yo cantaré tu nombre, Señor. Fuente de paz y alegría, tu nombre, Señor. Fuerza escondida en la lucha. Por siempre yo cantaré tu nombre, Señor. Vida, Verdad y Camino, Tu nombre, Señor. Gloria que anhela mi alma, Por siempre yo cantaré tu nombre, Señor.

Canciones de Misa. Meza abestiak  

Canciones de Misa. Meza abestiak

Canciones de Misa. Meza abestiak  

Canciones de Misa. Meza abestiak

Advertisement