Page 43

Łazienkowskiej, w rewanżowym me-

w tym okresie otrzymał też podobno

historii swojego klubu: Boro, w finale

czu eliminacji LM w sierpniu 2002.

propozycję ponownego zatrudnienia

Pucharu Ligi pokonało Bolton 2:1.

Później było już niestety tylko gorzej.

w Hiszpanii, ale wolał ofertę z  Pre-

Dla klubu z Riverside oznaczało to

Po pierwsze, podobnie jak w Lazio,

mier League (do Boro trafił na zasa-

też debiut w Pucharze UEFA. Mendie-

również na Camp Nou zmienił się

dzie rocznego wypożyczenie z opcją

ta (który latem zmienił wypożycze-

szkoleniowiec. Za słabe wyniki, z po-

pierwokupu).

nie na transfer permanentny) mógł

sadą pożegnał się Van Gaal, a jego

Decyzja Gaizki dziwiła wielu.

następca, Radomir Antic, miał nieco

Nawet podczas pierwszego oficjalne-

inną wizję zespołu. Nieprzyjemne

go czatu z fanami Boro we wrześniu

Niestety, sezon 2004/2005,

deja vu?

2003, jeden z sympatyków klubu

kiedy McClaren i jego piłkarze mieli

Mendieta zaliczył w tamtym se-

z Riverside pytał go: „Boro to niezbyt

zbierać owoce pracy z lat poprzed-

zonie w sumie 33 występy (o 13 wię-

znany klub i nie gra w Europejskich

nich, okazał się pechowym, ze wzglę-

cej niż w Lazio), strzelając przy tym

Pucharach, co skłoniło cię do takiej

du na szczególnie dużą ilość kontuzji.

4 bramki. W Barcelonie nie zdecydo-

decyzji?”. Hiszpański pomocnik wy-

Wśród nich najpoważniejszej doznał

wano się jednak na stałe zatrudnie-

jaśniał: „Przyszedłem tu po długich

Mendieta, który z powodu urazu ko-

nie piłkarza, co oznaczało dla niego

rozmowach z trenerem i zawodnika-

lana stracił prawie cały sezon. Reha-

powrót do włoskiej stolicy...

mi Boro, którzy zachęcali mnie do

bilitacja trwała 6 miesięcy. Niektórzy

Szansą na odrodzenie wydawa-

przeprowadzki i bardzo ciepło mówili

obawiali się, że do piłki już nie wróci,

ła się deklaracja człowieka, który

o klubie. A w pucharach zagramy za

pomocnik zapewniał jednak w maju

prowadził go w najlepszych latach

rok, taką mam nadzieję...”.

2005 r. kibiców Boro: „Jedyne o czym

w Valencii: Hectora Raula Cupera,

znów wrócić na europejskie salony... Tym razem tylnimi drzwiami.

W Middlesbrough swój trze-

w tym czasie myślałem, to powrót

Inte-

ci sezon zaczynał Steve McClaren,

do Middlesbrough i gra w podstawo-

ru, który zapewniał w mediach, że

który zapowiadał, że ten rok będzie

wym składzie. Koniec kariery? Mam

chciałby ściągnąć Zabalę (drugie

rewolucyjny. W pierwszej jedenastce

jeszcze trzy lata w kontakcie, które

nazwisko rodowe Gaizki) na San

grali tam wówczas już: na skrzydle

chcę tutaj wypełnić”.

Siro. Do transferu jednak nie doszło.

Boudewijn Zenden, w środku – mie-

Gdy w październiku 2005 r.

Mendieta wybrał inny klub, a Cuper

rzący 165 cm – magik Juninho Pau-

„Mendi” wrócił wreszcie do pierwsze-

został zwolniony z Interu po sześciu

lista, w ataku bramkostrzelny Mas-

go składu, pokazał, czym jest głód

meczach sezonu 2003/2004. Czyż-

simo Maccarone, a w środku obrony

gry i radość z przezwyciężenia kontu-

by pomocnik wreszcie oszukał zły

pewny Gareth Southgate. Mendieta

zji. Udowodnił też, że może wrócić do

los?

miał pomóc klubowi wejść na nowy,

światowej elity. W pierwszych pięciu

jeszcze wyższy poziom.

spotkaniach czterokrotnie zostawał

ówczesnego

szkoleniowca

Riverside revolution Zamiast klubu z Mediolanu, Mendieta

wybrał

Middlesbrough

Sukcesy /łamane przez/ kontuzje

wybrany go graczem meczu, a Boro z  nim w  składzie rozbiło m.in. Manchester United 4:1 (Mendieta zaliczył

FC. Porzucił kolorowe życie we wło-

Inauguracyjny sezon wyszedł

skiej stolicy na rzecz mniejszego,

mu świetnie. Rozegrał 38 spotkań,

W końcówce listopada, jego

przemysłowego miasta na północ-

strzelił trzy bramki i pomógł zdo-

świetną passę na miesiąc przerwała

nym-wschodzie Anglii. Co ciekawe,

być pierwsze trofeum w 128-letniej

kontuzja łydki, ale po powrocie na

43

dwie bramki i asystę).

Kontrast 6/2009  

Listopadowy numer "Kontrastu" - miesięcznika studentów UWr i nie tylko.

Kontrast 6/2009  

Listopadowy numer "Kontrastu" - miesięcznika studentów UWr i nie tylko.

Advertisement