Page 35

Rewers Jeśli film dostaje jeszcze przed pre-

w latach 50-tych, czarno-biały, stylizo-

głównymi bohatera-

mierą miliard nagród, to można się

wany (fantastyczne zdjęcia Koszałki)

mi, to wokół nich kręci

spodziewać, że będzie dobrze. I jest

na kino tego okresu. Jest tu jednocze-

się fabuła, to oni biorą sprawy

dobrze. Rewers jest wyśmienity. Ory-

śnie śmiesznie, strasznie i absurdalnie.

w swoje ręce w kulminacyjnej scenie.

ginalny, świetnie nakręcony, nieźle za-

Niesamowite. Jak na Polskę. Ale czy

Nie tym razem. Jak przystało na kraj

grany. Niegłupi, a jednocześnie bardzo

jest tu coś, czego by nie zrobili już kie-

kultu maryjnego, w Polsce to figura

rozrywkowy. Wow.

dyś bracia Coen? Inspiracje monochro-

matki wiąże się z największą siłą. Ale

Od momentu pokazu na festiwalu

matycznymi klasykami – jest. Fabuła

więcej nie zdradzam. Natomiast warto

w Gdyni filmem Borysa Lankosza pod-

wyjęta z powieści Chandlera – jest.

wrócić do Bronka, którego gra Marcin

niecają się po prostu wszyscy. Film do-

Zaskakujące poczucie humoru – jest.

Dorociński. Ta postać potrzebowała

stał tam każdą nagrodę, jaką się dało;

Nastrój pewnej moralnej klaustrofobii

klasowego aktora i go dostała. Kreacja

dwa miesiące temu Sobolewski napi-

– a jakże. Grubi faceci w koszulach –

Dorocińskiego zasługuje na swoje na-

sał, że narodziła się nowa szkoła pol-

ha! Tego scenarzysta Andrzej Bart nie

grody. W momencie, gdy niektórzy już

ska i w  ogóle polskie kino jest super.

użył. Ogółem jednak wniosek jest taki,

go skreślali ze swojej listy nadziei, on

Recenzje po premierze pełne zachwy-

że Bart nie zrobił niczego nadludzkie-

wraca w świetnym stylu. Jest świetny,

tów. I co ja mogę do tego dopisać?

go. Zrobił taki „Hollywood po polsku”

tak jak pozostali aktorzy. Janda, Po-

Wypadało by trochę nakłuć ten balon

– a o ilu polskich twórcach można tak

lony, Wrocławski, Woronowicz - każdy

hype’u. I owszem, można to zrobić. Nie

powiedzieć? Pasikowski, może Wajda?

wykorzystuje okazję, by się wykazać.

zrozumcie mnie źle – Rewers to wyjąt-

Ktoś jeszcze?

Rewers jest inteligentny, za-

kowy polski film, pozbawiony w zasa-

Mógłbym wypisywać długo przed-

bawny, zaskakujący, emocjonujący.

dzie słabych punktów, i każdy powinien

wojenne filmy, do których nawiązuje

Bardzo, naprawdę bardzo dobre kino

go zobaczyć. ALE... zawsze jest jakieś

Rewers, albo wymieniać podobieństwa

dla każdego, kto chce czegoś więcej.

„ale”. Jest kilka powodów, które po-

do Coenów, ale skupię się na tym, co

Nie wybitne. Ale trzymające się na

wodują, że nie nazwę Rewersu czymś

jest tu pewną nowinką. Bardzo podo-

poziomie, który „normalne” polskie

wybitnym. To tylko/aż najlepszy polski

ba mi się fakt uczynienia głównej bo-

filmy osiągają tylko momentami albo

film od kilku lat. Ja bym powiedział, że

haterki kobietą. Sabina (Agata Buzek)

w ogóle. Mam tylko nadzieję, że dla

od czasu Placu Zbawiciela. Czy to tak

jest postacią, którą od razu się lubi.

dobijającego do 60-tki pisarza An-

wielkie osiągnięcie?

Niebrzydka (jak się dobrze światło uło-

drzeja Barta Rewers nie będzie jedno-

W zachwytach nad Rewersem

ży), niegłupia (jak zagadasz o poezji),

razowym romansem z kinem i  facet

irytuje mnie przede wszystkim pewien

ale taka... stłamszona życiem. Pracuje

na dobre przerzuci się na zawód sce-

etnocentryzm, który pozwala kryty-

w wydawnictwie, szef traktuje ją jak

narzysty. O Lankoszu i  Koszałce już

kom traktować wyrażenia „świetny

dziecko. Mieszka z matką i babką, obie

nie wspominam. Ci kolesie na pewno

film” i „świetny polski film” na równi.

próbują ją wydać za mąż, gotowe przy-

w tej branży zostaną i  to m.in. dzięki

A przecież przeciętny widz ogląda kino

witać każdego chętnego najlepszym

nim mam nadzieję, że kiedyś, może

z całego świata i widzi, jak jest. Weźmy

ciastem i nalewką. I  wtedy pojawia

już niedługo... w III RP powstanie arcy-

choćby tę oryginalność i wyjątkowość.

się ON... Bronek. Elegancki płaszcz,

dzieło przez duże A.

Nie da się ukryć, że jak na polskie

nieodłączny papieros w ustach, silna

Paweł J. Mizgalewicz

kino jest to rewelacja. Film osadzony

pięść i osobowość. To zawsze ONI są

(więcej na filmowelowy.blox.pl)

35

Kontrast 6/2009  
Kontrast 6/2009  

Listopadowy numer "Kontrastu" - miesięcznika studentów UWr i nie tylko.

Advertisement