Page 1

Onderwijs

met iPad School met de persoonlijke

VMBO

| H AV O | AT H E N E U M | G Y M N A S I U M dv.vechtdalcollege.nl


Onderwijs met iPad

Waarom onderwijs met iPad? De afgelopen jaren hebben we in pilots

Financiering en aanschaf

ontdekt dat het leren met behulp van een

We vragen voor de aanschaf van de iPad

iPad ons helpt om beter aan te sluiten bij

een bijdrage van ouders. Uitgangspunt

de individuele mogelijkheden en wensen

is dat school en ouders samen de kosten

Het Vechtdal College Dedemsvaart

van leerlingen. Het geeft meer ruimte voor

dragen (50/50). Via school krijgen ouders te

ontwikkelt talent door onderwijs te bieden

afwisseling, verrijking en creativiteit. Daarnaast

horen op welke manier de iPad aangeschaft

dat maximaal aansluit op de mogelijkheden

willen we de leerlingen voorbereiden op het

moet worden. Afhankelijk van ieders

en leerstijl van de leerling. Vanaf volgend

leren en werken in een maatschappij waar ICT

financiële situatie zijn er verschillende

schooljaar werken alle brugklasleerling

alom vertegenwoordigd is. Het leren werken

betalingsmogelijkheden.

met een iPad om dit doel mede mogelijk te

met een device is zo’n 21e eeuw vaardigheid.

maken. In deze flyer een korte toelichting op

Maar misschien nog wel het belangrijkste:

Meer informatie

deze keuze.

lesgeven met een iPad stimuleert actieve

Meer uitgebreide informatie over de

betrokkenheid van leerlingen, creatief denken

financiering van de iPad vindt in de folder

en nieuwsgierigheid.

‘schoolkosten’. Deze folder is op te vragen bij school en staat ook op onze website, onder

Naast een iPad worden er ook nog ‘’gewoon’’

het kopje ‘Naar het VC’, submenu ‘schoolgids’

boeken gebruikt. We willen het beste van beide

>‘financiën’.

werelden gebruiken.

Voor wie? Alle brugklasleerlingen van het schooljaar 2017-2018 gaan werken met een iPad. In de hogere leerjaren wordt al gewerkt met devices.

| | | |

| | | |


School met de persoonlijke

VMBO

| H AV O | AT H E N E U M | G Y M N A S I U M dv.vechtdalcollege.nl

Flyer over het onderwijs met iPad - Vechtdal College Dedemsvaart  

Beknopte informatie over het hoe en waarom van het onderwijs met iPads op het Vechtdal College Dedemsvaart.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you