Page 1

Fur · Glyngøre · Skive · Spøttrup

Krabbesho lm Alle

VisitSkive Skive Havn

ej v ns

Havn

v ej

jordvej

Å

Havnen

Oplevelser for alle sanser

Danmarks længste træbro DK · GB · D

www.visitskive.dk


Resen Strand

Træningspavillon

Solsikkevej

Belli svej

Petu niav ej

Begonie vej Resen Hallen

ve j

Skivehus Hallen

bakken Rosen

ar ke n tp Fr ug

26

Druevej

Hybenvej

j

rve Kirsebæ

eB æk Vin d

Dølb yve j

Nøddevej

!2

Artwork by Local Artists........................... 8

Kunstwerke von lokalen Künstlern .......... 8

Historien lever........................................ 10

Living History ......................................... 10

Die Geschichte lebt................................ 10

Museum Salling ..................................... 14

Museum Salling ..................................... 14

Dølbyvej ..................................... 14 Museum Salling

Åbne herregårde ................................... 23

Open Manors ........................................ 23

Offene Herrensitze................................. 23

Lystfiskeri ............................................... 26

Angling ................................................. 26

Angeln .................................................. 26

Limfjorden Rundt................................... 30

The Limfjord Race .................................. 30

Die Limfjordsregatta .............................. 30

Cykelferie .............................................. 32

Bicycle Holidays ..................................... 32

Radurlaub .............................................. 32

Vandreferie & geocaching ..................... 34

Hiking & Geocaching............................. 34

Wandern & Geocaching ....................... 34

Badestrande .......................................... 36

Beaches ................................................. 36

Badestrände .......................................... 36

e H Salling Sport .......................................... 38 til ti

Salling Sport .......................................... 38

Salling Sport .......................................... 38

Shopping ............................................... 40

Shopping ............................................... 40

Shopping ............................................... 40

Bo godt ................................................. 46

Quality Accommodation ........................ 46

Gut wohnen .......................................... 46

Thise Mejeri ........................................... 54

Thise Dairy ............................................. 54 vej lby

Spis godt ............................................... 56

Quality Food ......................................... 56

Værd at vide .......................................... 60

Worth Knowing..................................... 60

Wissenswertes ....................................... 60

Turistinformation ................................... 62

Tourist Offices........................................ 62

Touristinformationen ............................. 62

Kort / Index............................................ 64

Maps / Index.......................................... 64

Karten / Index ....................................... 64

ne ria Ma

VINDE

iev ej

Margretevej

ave j

Yrs

rete vej

Thise Molkerei ....................................... 54 Gut essen .............................................. 56

4

Ma rg

j

Sofi

eve j

evej

ine ve

Hele n

Ann ette vej

Katr

Em il

harl ott vej e-

3

Do vej rthea -

2

Me ttev ej

j ve

Große Erlebnisse ..................................... 6

Lokal kunst på Skiveegnen ...................... 8

Golfbane

Die Natur der Skive Gegend .................... 4

Great Experiences .................................... 6

S

1

j

B

Petr ave

Scenery of the Skive Region..................... 4

Store oplevelser i 2010 ............................ 6

m

A

ve j

rd

Olg a

C

Ci

uleva

le

e ejs

Furvej

RESEN

Gigtplejehjemmet

Resen Skole

tro n

Produktionshøjskolen Marienlyst

en

o rre B

Nø Naturen på Skiveegnen............................ 4

j ve de Vin

C

ha v

Welcome to the Skive Region · Willkommen in der Skive-Gegend

arken Frugtp

2

M

Velkommen til Skiveegnen

Ørslev Kloster

u Bo

Brombærvej Fr ug t

Furvej

Marienlyst

Hancock Bryggerierne

Erantisvej tvej

rre Nø

se itro Kl vej

Furvej

enlys Mari

Skivehus Skole

Valm ueve j

Resen Kirke

Anemonevej

Strand

ej

Nell ikev ej Kirk e ve j

ns V

551

sesro Mo vej

Krokusvej

Humlevej

Lau rse

Marienlyst

Jen s

D

oseStokr vej

Liljevej

Kærmind evej

Petu n

iavej

ej ulav Prim

av ej

Skive Windsurfing Klub

Kirkevej

Terose vej

No rm

E

Skive Fjord Camping

ej Violv

Lavendelvej

Marienlyst Strand

SKIVE FJORD

F

Violvej


Udgiver/Published by/Herausgeber: Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Layout & Grafisk produktion/ Layout & Graphical production/ Layout & Graphische Herstellung: Fredskilde & Sørensen reklame Tryk/Print/Druck: Colorprint Fotos: Michael Andersen/Niels Kjeldsen/ Jimmy Lind/Gert Laursen/Thomas Køser Oplag/Copies printed/Auflage: 45.000

3


Glyngøre

Smuk, enestående, vild, uberørt… Det er blot nogle af ordene, der bruges, når naturen på Skiveegnen skal beskrives. Men hvis beskrivelsen skulle være helt dækkende, ville det kræve endnu flere ord. Vi er omgivet af Limfjorden, og omkring fjorden er landskabet blidt med bløde bakker, små vige og bugter. På Limfjordsøen Fur er øens helt specielle geologi meget tydelig med de stejle molerskrænter. På fastlandet indbyder de store hedestrækninger til fred og uforstyrrethed, og flere steder er de tidligere inddæmmede områder igen udlagt til naturområder med genskabte søer, der giver enestående betingelser for fugle- og dyrelivet. På Skiveegnen passer vi godt på naturen – og vi deler den gerne med andre.

Fur

Beautiful, unique, wild, untouched….. These are just a few of the words used to describe the scenery of the Skive region, however, an apt description would require many more words. We are surrounded by the Limfjord, and at the fjord the landscape is gentle with soft hills, small coves and bays. On the Limfjord island Fur with its steep moler slopes the very unique geology is quite prominent. On the mainland the large stretches of moorland offer peace and quiet, and several former reclaimed areas have been laid out as natural areas with recreated lakes offering ideal conditions for bird and wildlife. In the Skive region we take good care of nature – and we do not mind sharing it.

4


Naturen på Skiveegnen Scenery of the Skive Region · Natur der Skive-Gegend Schön, einzigartig, wild, unberührt…. Das sind nur einige der Wörter, die zur Beschreibung der Natur von Skive und Umgebung genutzt werden. Eine komplette Beschreibung würde aber noch mehr Wörter erfordern. Wir sind vom Limfjord umgeben, und um den Fjord ist die Landschaft mild mit sanften Hügeln und kleinen Buchten. Die Limfjordsinsel Fur ist von der speziellen Geologie mit steilen Molerhängen geprägt. Auf dem Festland laden die großen Heidelandschaften zu Ruhe und Ungestörtheit ein, und viele früher eingedämmte Gebiete mit wiederhergestellten Seen sind wieder als Naturgebiete ernannt, und bieten jetzt einzigartige Bedingungen für das Vogel- und Tierleben. In der SkiveGegend schützen wir die Natur, und wir teilen sie gern mit anderen.

Lundø

5


Store oplevelser Skive Festival

Great Experiences · Große Erlebnisse Deltag i konkurrencen på www.visitskive.dk og vind billetter til: Skive Festival 2-5. juni - Åbne Herregårde & Historiske Bygninger 13. juni - Bispens Marked på Spøttrup Borg 26-31. juli Participate in the competition on www.visitskive.dk and win tickets for: Skive Festival, June 2-5 – Open Manor Houses & Historic Buildings, June 13 – Bishop’s Market at Spøttrup Castle, July 26-31. Nehmen Sie am Wettbewerb teil. Auf www.visitskive.dk gibt es Eintrittkarten zu gewinnen für: Skive Festival 2-5. Juni – Offene Herrensitze & Historische Gebäude 13. Juni – Bischofsmarkt in Spøttrup Burg 26-31. Juli.

Torvemarked Skive

6


Events 2010 20.02 Ishugning på Glyngøre havn Ice Sculpturing at Glyngøre harbour Eisbildhauen am Glyngøre Hafen www.kassehus.dk

26.-31.07 Bispens Marked på Spøttrup Borg Market Days at Spøttrup Castle Markttage in Spøttrup Burg www.spottrupborg.dk

29.04 & 29.10 Open by Night, Skive www.skivecity.dk

30.-31.07 Sundsøre Musikfestival www.sundsoere-fest.dk

29.05 Muslingedag på Fur Mussel Day on the Island of Fur Muscheltag auf der Insel Fur www.fursund.dk

01.08 Jenlefest 100 års jubilæum Jenle festival 100-year anniversary Jenle-Fest 100 Jahre Jubiläum www.jenle.dk

02.-05.06 Skive Festival www.skivefestival.dk

08.-09.08 Historisk Marked på Spøttrup Borg Historic Market at Spøttrup Castle Historischer Markt in Spøttrup Burg www.spottrupborg.dk

12.06, 03.07, 07.08, 04.09 & 02.10 Torvemarked, Skive Market Days, Skive Markttage, Skive www.skivecity.dk 12.-13.06 Europæisk Vauxhall-Bedford Træf European Vauxhall-Bedford Show Europäische Vauxhall-Bedford Treffen www.vauxhall-bedford.dk 13.06 Åbne Herregårde & Historiske Bygninger, Open Manors & Historic Buildings Day, Tag der offenen Herrenhäuser & historischen Gebäude www.visitskive.dk

Foto: Allan Baden / koncertfoto.dk

19.06 Sildefestival i Glyngøre Herring festival at Glyngøre Heringfestival in Glyngøre www.kassehus.dk

11.09 Lundø Motor Show (Vintage Cars) www.bilklassiker.dk 13.-18.09 Limfjorden Rundt Limfjord-Regatta www.limfjordenrundt.dk 18.-19.09 Skiveløbet Foot and Bicycle Race, Skive Lauf und Radrennen, Skive www.skivelobet.dk 16.10 Æblets Dag ved Spøttrup Borg Apple Day at Spøttrup Castle Tag des Apfels an Spøttrup Burg www.spottrupborg.dk

Astrup Hovedgård

10.07 Fur Rundt March Walk around the Island of Fur Rundwanderung auf der Insel Fur www.fursund.dk 24.07.– 01.08 KFUM-spejdernes landslejr 2010 KFUM Scout Camp 2010 KFUM Pfadfindertreffen 2010 www.spejdernet.dk/see2010

Foto: Allan Baden / koncertfoto.dk

Limfjorden Rundt

7


På Skiveegnens museer er kunsten rigt repræsenteret ved skiftende udstillinger. Dertil kommer lokale gallerier og kunsthåndværkere, som byder på mange kunstoplevelser. Kunsten er også flyttet udendørs i form af de mange skulpturer og kunstværker, som er opstillet på steder, hvor mennesker færdes – ja, selv i alle Skives rundkørsler, hvor Skives 11 Stjerner byder velkommen til byen. Lokale kunstnere har stået for den nye byudsmykning, som består af 57 vidt forskellige skulpturer. Skulpturerne er beskrevet i en folder, der kan fås på Turistbureauet eller udskrives fra www.skivebyudsmykning.dk. Succesen med at opstille skulpturer er videreført med Sallingpigerne, som nu tager imod gæster, turister og sejlere i Skive, Glyngøre, Sundsøre, Gyldendal, Jebjerg, Virksund, ved Lyby Strand og på Fur. Sallingpigen er en legemsstor bronzeskulptur, som er udført af kunstneren Erik Dahl Nygaard. Få inspiration til en rundtur i Sallingpigens fodspor på www.visitskive.dk

Puffer - Skive by

Sallingpigen

At the museums of the Skive region art is richly represented in successive exhibitions, and the local galleries also offer many art experiences. In addition, you find outdoor works of art all over the region in the form of sculptures in places where people meet – even in the roundabouts where the 11 Stars of Skive welcome visitors to the town. The latest initiative is the 57 sculptures placed in the centre of Skive: modern runic stones, curious monkeys, beautiful trees with luminous glass leaves, funny poufs in many colours and patterns, and a fish with scales made from old spoons are just some of the sculptures created by local artists with local sponsors. Find more information on www.visitskive.dk

Fisken - Skive by

8


Lokal kunst på Skiveegnen Artwork by Local Artists · Kunstwerke von lokalen Künstlern

Skive Kunstmuseum

Die Museen der Skive-Gegend veranstalten wechselnde Kunstausstellungen, und auch die lokalen Galerien und Kunsthandwerker bieten viele Kunsterlebnisse. Die Kunst finden Sie auch im Freien in Form der vielen Skulpturen und Kunstwerke, die an Stellen aufgestellt sind, wo sich Menschen treffen – selbst in den Kreisverkehren von Skive, wo Skives 11 Sterne, die Skulpturen, die seit 2006 die Kreisverkehre in Skive schmücken, Besucher willkommen heißen. 2008 wurden acht neue lebensgroße Bronzeskulpturen – die Salling Mädchen - (benannt nach unserem Landesteil) in Skive, Glyngøre, Sundsøre, Gyldendal, Jebjerg, Virksund, am Lyby Strand und auf der Insel Fur aufgestellt, wo sie jetzt Besucher, Touristen und Segler begrüßen. Die neueste Initiative ist die Ausschmückung der Innenstadt von Skive. 57 verschiedene Kunstwerke: z.B. moderne Runensteine, neugierige Affen, schöne Bäume mit leuchtenden Glasblättern, gemütliche Puffe in verschiedenen Farben und Mustern und ein Fisch mit Schuppen aus alten Löffeln. Die Skulpturen sind von lokalen Künstlern mit Unterstützung lokaler Sponsoren geschaffen worden. Skive Kunstmuseum

Weitere Informationen finden Sie auf www.visitskive.dk

Puffer - Skive by

9


Historien lever Living History · Die Geschichte lebt Hele sæsonen igennem byder Spøttrup Borg på mange forskellige arrangementer med middelalderen som det gennemgående tema, når de frivillige aktører gør Borgen levende. Se mere om de enkelte arrangementer på www.spottrupborg.dk. På Staarup Hovedgaard, som er Skiveegnens eneste privatejede herregård, der er åben for publikum, bliver historien også levende, når der ved rundvisningerne gennem de meget smukt møblerede stuer og sale fortælles om stedets spændende historie igennem mere end 650 år. Læs mere på www.staaruphovedgaard.dk. En rundvisning i mindestuerne på Jenle giver et interessant og levende indblik i, hvordan Jeppe Aakjær levede og arbejdede. Jenle danner også ramme om mange kulturelle arrangementer – se kalenderen for 2010 på www.jenle.dk. Limfjordsfortællinger Limfjordslandet er Danmarks største skatkammer af gode og levende fortællinger. Hver uge er der et fast program med forskellige arrangementer, hvor dygtige fortællere giver dig et enestående indblik i Limfjordslandets natur, historie og kultur. I 2010 sker det i ugerne 27-33 (sommerferien) og 42 (efterårsferien). På Skiveegnen kan følgende fortællesteder besøges: Staarup Hovedgaard, Ørslevkloster, Jenle, Fur Museum, Træmuseet i Oddense, Skive Rådhus og Thise Mejeri. For at deltage i Limfjordsfortællingerne, skal du blot møde op på det anførte sted på det anførte tidspunkt og køb en billet hos fortælleren. Se steder og tidspunkter på www.visitlimfjorden.com eller få en brochure på Turistbureauet.

10

Staarup Hovedgaard


Bustrup Hovedgaard

Fur Museum

During the 2010 season Spøttrup Castle offers many different activities with the Middle Ages as the common theme when voluntary actors make history come alive at the castle. Read more about the activities on www.spottrupborg.dk. At the manor Staarup Hovedgaard, which is the only privately owned manor house in the Skive region that is open to the public, history also comes alive during the guided tours through the beautifully furnished rooms. The guide tells the exciting history of the manor which dates back more than 650 years. You find more information on www.staaruphovedgaard.dk. A guided tour at Jenle gives an interesting and vivid insight into the life of the Danish poet, Jeppe Aakjær. Jenle also offers many cultural arrangements throughout the year. Limfjord Tales The Limfjord Land is Denmark’s greatest treasure of good and exciting tales. Every week, there is a fixed schedule of different tales, where skilled storytellers will give you a unique insight into the nature, history and culture of the Limfjord Land. If you would like to know more about the scenery, history, and culture of the Limfjord you can participate in some of the many Limfjord Tales, which take place in the weeks 27 to 33 and week 42 of 2010. Spøttrup Borg

In the Skive region you can hear tales in the following places: Staarup Hovedgaard (manor), Ørslev Kloster (convent), Jenle (poet’s home), Fur Museum, Træmuseet (woodworking museum), Town Hall of Skive, and Thise Mejeri (organic dairy). To participate in a Limfjord Tale all you have to do is to show up at the scheduled time and buy a ticket from the storyteller. See times and places on www.visitlimfjorden.com or get a brochure at one of the local tourist offices.

Die ganze Saison hindurch bietet Spøttrup Burg viele verschiedene Veranstaltungen mit dem Mittelalter als ein gemeinsames Thema, wenn die freiwilligen Akteure die Geschichte lebendig machen. Auf www.spottrupborg.dk erhalten Sie weitere Informationen über die Veranstaltungen. Im Staarup Hovedgaard, das einzige Herrenhaus in der Skive Gegend, das für Besucher offen ist, wird die Geschichte beim geführten Rundgang in den schön möblierten Sälen lebendig. Dem Besucher wird über die spannende Vergangenheit des mehr als 650 Jahre alten Herrenhauses informiert. Siehe auch www.staaruphovedgaard.dk. Durch einen geführten Rundgang in Jenle gewinnt der Besucher einen interessanten Einblick in das Leben des dänischen Dichters Jeppe Aakjær.

11


1

DybDalsvej, Daugbjerg ·DK 8800 viborg

Tlf. +45 97 54 83 33 · www.daugbjerg-kalkgruber.dk ÅbNiNgsTiDer / opeNiNg Hours / ÖFFNuNgszeiTeN 2010 28/3-31/5: 11-16 1/6-30/6: 10-16 1/7-15/8: 10-18 16/8-31/10: 11-16 Hunde velkomne / Dogs allowed / Hunde willkommen

● Nordens ældste kalkmine ● Ca. 1 km oplyste minegange – ned til 60 mtr. under jorden ● Danmarks største overvintringssted for flagermus ● ostelager ● Hver dag skattejagt for børn ● Hyggelig café med salg af spændende specialiteter ● scandinavia’s oldest limestone mine ● approx. 1 km of illuminated galleries – down to 60 m underground ● Denmark’s largest wintering site for bats ● Cheese storage ● Treasure hunt for children every day ● Cosy café selling delicious specialties ● Die älteste Kalkmine skandinaviens ● Dänemarks grösstes Winterquartier für Fledermäuse ● ungf. 1 km erleuchtete stollen – bis zu 60 m unter der erde ● Käselager ● jeden Tag schatzsuche für Kinder ● gemütliches Café und verkauf

von köstlichen spezialitäten

På rejse i tid, gas og energi Gasmuseet viser gassens historie fra 1853 og frem til nutiden. Særudstillingen “Da farmor var ung” er et tilbageblik på perioden 1950-1980. BrintUNIVERSET: Gasmuseets bud på fremtidssamfundet.

2

Travel in Time, Gas and Energy The history of gas from 1853 to today - “The good old days”: Everyday objects from three decades” - The HydrogenUNIVERSE: Scenarios for a future society. Eine Reise durch Gas, Zeit und Energie Die Geschichte des Gases von 1853 bis heute - “Zu Grossmutters Jugendzeit”: Rückblick auf die 1950ziger bis 1980ziger Jahre - Das WasserstoffUNIVERSUM : die Zukunftgesellschaft.

Gasværksvej 2 | 9500 Hobro | Tlf. 9851 2144 | www.gasmuseet.dk

3

4

Åbent/Open/Offen 2010: 13.2-21.2 & 28.3-31.10 - alle dage/daily/täglich 10.00-17.00 Grupper har adgang året rundt mod forudbestilling. Voksne/Adults/Erwachsene 70,- kr. - Børn/Children/Kinder 20,- kr. Hunde i snor velkomne - Hunde an der Leine willkommen Mønsted Kalkgruber . Kalkværksvej 8, 7850 Stoholm . Tel.: +45 8664 6011 www.monsted-kalkgruber.dk

12

Hvolris Jernalderlandsby Herredsvejen 135 . Vester Bjerregrav DK-9632 Møldrup . Tel +45 87 87 32 45 hvolris@viborg.dk www.jernalderlandsby.dk

Hvolris er udflugtsmålet, hvor du sagtens kan få en hel dag til at gå. Bring madkurven med, tag det roligt og drag tilbage i tiden. Oplev det 18 ha. store naturområde ved Skals Ådal, med unikke arkæologiske udgravninger, får og geder, høns og vildsvin. Besøg den befolkede jernalderlandsby, hvor familier og håndværkere gerne beretter og inddrager dig i arbejdet. Eller prøv de gamle lege og andre aktiviteter. Åbent: 5.6.-20.6. og 14.8.-12.9.: weekends kl. 11-17. 26.6.-8.8.: Hver dag kl. 11-17 Befolket i landsbyen kl. 12-16. Rundvisning kl. 13.30 Priser: Voksne 50 kr., børn 25 kr. Grupperabat v/over 12 pers. kr. 40/20 pr. pers.


5

Oplev 650 års historie og se samtidig Jyllands største

salgsudstilling af gode antikviteter, klassisk indbo og kunst.

Besøg historiske Staarup Hovedgaard og gå rundt i de smukke sale og stuer, der er møbleret som dengang. I hovedgårdens porthuslænge er der i tusindvis af gode antikviteter fra møbler og kunst til småting og gaveideer. Også klassiske kinesiske antikviteter. Velkommen, det bli’r en go’dag.

Visit 650 years of history, a Manor House with unique interiors, plus Jutland’s largest antique shops in the Gate House. Welcome.

Erleben Sie 650 Jahre Geschichte in einem Herrenhaus mit einzigartigem Mobiliar und einer der größten Antiquitätenhandlungen Jütlands. Willkommen!

Åbent / Open / Offen - 02/01-19/12 lør-, søn- og helligdage 11.00-17.00 sat-, sun- and holidays 11.00-17.00 Sa-, So-, und Feiertage 11.00-17.00 eller efter aftale, or by appointment, oder nach absprache

STAARUP HOVEDGAARD Stårupgårdvej 10 . Stårup . DK-7840 Højslev . Tel +45 97 53 73 73 post@staaruphovedgaard.dk . www.staaruphovedgaard.dk

Lis Messmann, værtinde og antikvitetsekspert

13


6

7

8

Oplev historien om vulkaner, fossiler og Limfjordsøen på Fur Museum. Mange sommeraktiviteter; se dem på nettet: www.furmuseum.dk

Egnsmuseum med færge- og jernbaneudstillinger samt særudstillinger med kunst og kultur.

Arkiverne besidder den væsentligste samling af kilder til Skiveegnens historier i de sidste to hundrede år.

Regionales Museum mit Fähre- und Eisenbahn-Ausstellungen sowie Sonder-Ausstellungen mit Kunst und Kultur.

Die Archive sind im Besitz der wesentlichen Sammlung von Quellen der Skive-Gegend Geschichte während der letzten Zweihundert Jahre.

Åbent/Offen Tirsdag, torsdag og fredag: 12.0016.00, onsdag: 14.00-18.00, søndag efter aftale.

Fur Lokalhistoriske Arkiv, Nederby 28, 7884 Fur.

Dienstag, Donnerstag und Freitag: 12.00-16.00 Uhr, Mittwoch: 14.0018.00 Uhr, Sonntag nach Verabredung

Skive Byhistorisk Arkiv, Asylgade 5, 1., 7800 Skive.

Erleben Sie die Geschichte von Vulkanen, Fossilien und der Limfjord-Insel im Fur Museum. Viele Sommer-Aktivitäten; sehen Sie: www.furmuseum.dk Åbent Udstilling/Offen Ausstellung 01.04 - 19.06: 12.00-16.00 20.06 - 31.08: 10.00-17.00 01.09 - 31.10: 12.00-16.00 01.11 - 31.03: Kontor åben/udstilling åben efter aftale Büro offen/Ausstellung offen nach Verabredung Entré: Voksne/Erwachsene: kr. 50,Børn/Kinder (0-17): Gratis/Kostenlos Nederby 28, 7884 Fur, +45 97593411 www.furmuseum.dk

Entré: Voksne/Erwachsene: kr. 25,Børn/Kinder (0-17): Gratis/Kostenlos Museumstorvet 7, Glyngøre, 7870 Roslev, +45 97731067 www.museumsallingsund.dk

NATUR, KUNST OG KULTUR

Fossiler, der er 55 millioner år gamle. Udstillinger om Limfjordsøen Fur, færge-, fiskeriog jernbaneudstillinger. Danmarks bedst bevarede middelalderborg med levendegørelse og marked. Ravperler, matroskraver, Daugbjergmand og køkkenmøddinger – spor og historier om Skiveegnens oldtid, om livet i Skive og byens udvikling til en moderne by. Kunst og virkelighed: realisme og ekspressive landskaber fra 1800-tallet til i dag. En million fotos, flere hundrede timers film, kort, komplet samling af aviser og ugeaviser fra 1858 til i dag. Det kan alt sammen opleves på en af Museum Sallings museumsenheder. Museum Salling er et statsanerkendt museum som arbejder med natur-, kultur- og kunsthistorie. Vores mange afdelinger er spredt ud over Salling. Læs mere om alle udstillinger og aktiviteter på www.museumsalling.dk

14

Sallingsund Lokalhistoriske Arkiv, Durupvej 9a, Glyngøre, 7870 Roslev.

Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv, Ålbækvej 18, Lihme, 7860 Spøttrup. Sundsøre Lokalhistoriske Arkiv, Sølvvej 38, Thorum, 7870 Roslev. Åbent/Offen, se/sehen Sie: www.museumsalling.dk


9

10

11

Bispens Marked

26.-31. ju

Vestjyllands li st middelalder ørste marked

Gå på opdagelse på Skive Museum og find spor og historier om Skiveegnens oldtid, om livet i Skive og byens udvikling til en moderne by. Entdecken Sie Skive Museum und finden Sie Spure und Geschichte der Altertümlichkeit der Skive-Gegend, des Lebens Skives und der Entwicklung der Stadt in einer modernen Stadt. Åbent/Offen Tirsdag - Søndag/Dienstag - Sonntag: 12.00-16.00 Entré: Variabel Havnevej 14, 7800 Skive, +45 99156910 www.skivemuseum.dk

Sommerudstillingen 2010 viser udvalgte værker fra Skive Kunstmuseums samling. Ny realisme, ekspressive landskabsskildringer, dansk modernisme og samtidskunst. Die Sommerausstellung 2010 zeigt ausgewählte Werke aus der eigenen Sammlung des Kunstmuseums. Neuer Realismus, expressive Landschaftschilderungen, dänischer Modernismus und Gegenwartskunst. Åben/Offen: Tirsdag - Søndag/Dienstag-Sonntag 12.00-16.00. Entre / Eintritt: Variabel Havnevej 14, 7800 Skive +45 99156917 info@skivekunstmuseum.dk www.skivekunstmuseum.dk

Besøg Danmarks bedst bevarede middelalderborg. Hele sommeren et væld af aktiviteter for hele familien; levendegørelse, markeder, borgbiograf, traktørsted. Besuchen Sie die am besten erhaltene Mittelalterburg Dänemarks. Den ganzen Sommer hindurch gibt es jede Menge Aktivitäten für die ganze Familie: belebtes Mittelalter, Märkte, Burgkino und Café. Åbent/Offen Påske/Ostern: 27. mar-7. april: 11.00-17.00 April: Tirsdag, onsdag og helligdage: 11.00-17.00. Dienstag, Mittwoch und Feiertagen: 11.00-17.00 Uhr. Maj-juni: Dagligt 10.00-17.00/Täglich 10.00-17.00 Juli: Dagligt 10.00-18.00/Täglich 10.00-18.00 Uhr. Aug-Sep: Dagligt 10.00-17.00/Täglich 10.00-17.00 Okt: Dagligt 10.00-16.00/Täglich 10.00-16.00 Entré: Voksne/Erwachsene: kr. 50,Børn/Kinder (0-17): Gratis/Kostenlos Borgen 6A, 7860 Spøttrup, +45 97561606 www.spottrupborg.dk

NATUR, KUNST UND KULTUR

55 Millionen Jahre alte Fossilien. Ausstellungen über die Limfjordinsel Fur, Fähre-, Fischerei- und Eisenbahn-Ausstellungen. Dänemarks am besten bewahrte Mittelalterburg mit belebten Führungen und Märkten. Bernsteinperlen, Matrosenkragen, der Daugbjergmann und Muschelhaufen – Spuren und Geschichten über die Vorzeit in Skive und Umgebung, das Leben in Skive und die Entwicklung zur modernen Stadt. Eine Million Fotos, mehrere hundert Stunden Film, Karten, eine komplette Sammlung von Zeitungen und Wochenzeitungen von 1858 bis heute. Kunst und Wirklichkeit: Realismus und expressive Landschaften. Klassischer Modernismus und Gegenwartskunst. Schöne, farbenprächtige und augenöffnende Schilderungen des Menschenlebens, wie wir es aus unserem Alltag kennen – und von der Welt der Träume. Das alles gibt es in den Museen in Skive und Umgebung zu erleben.

Havnevej 14, DK-7800 Skive Tlf. 99 15 68 70 www.museumsalling.dk info@museumsalling.dk

15


v 6 1038

12

Dalsgaard Antik

Åbningstider/Opening Hours/Öffnungszeiten:

Dalsgaard er en gammel gård smukt beliggende nær Skive Fjord. Stuehuset og avlsbygningerne er fyldt op med et kæmpeudvalg i møbler, porcelæn (BG + KGL m.v.), gamle glas, bøger, malerier og brugskunst. I alt areal på 2000 m².

Ons, Wed, Mi Tor, fre, lør og søn Thu, Fri, Sat and Sun Do, Fr, Sa und So

13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00

eller efter aftale, or by appointment, oder nach absprache

På 1. sal i laden er der indrettet en dejlig café med fjordudsigt, hvor man kan købe kaffe, hjemmebagt brød, en øl og en let frokost. Middagsretter serveres også på bestilling for selskaber og busser. Forhandler af Georg Jensen Damask, Skive og Holstebro. 2000 sqm of furniture, paintings, books, china, glassware etc. Café with a view of the fjord. Trader of Georg Jensen Damask, Skive and Holstebro. Insgesamt 2000 qm mit Antiquitäten – große Auswahl an Möbeln, Porzellan, Gläsern u.a.m. Café im 1. Stock mit Fjordblick. Händler von Georg Jensen Damast, Skive und Holstebro.

Fri entré / free admission / Eintritt frei Store jule- og påskeudstillinger Large Christmas and Easter exhibitions Große Weihnachts- und Osterausstellungen

Dalsgaard Antik

Stårupvej 29, Dommerby Dalsgaard Antik DK-7840 Højslev Tel +45 97 53 63 96

Stårupvej 29, Dommerby Mob +45 29 91 31 53 DK-7840 Højslev info@dalsgaardantik.dk Tel www.dalsgaardantik.dk +45 97 53 63 96 info@dalsgaardantik.dk www.dalsgaardantik.dk

13

Spændende glaskunst i Skive på “Resenlund” glaSpuSteRiet

Resenlund . Strandvejen 9 . Skive tlf. 9751 1629 - www.glaspusteriethelledie.dk Åbningstider: tirsdag - fredag kl. 10.00 - 17.00 lørdag kl. 12.00 - 16.00

14

På museet findes maskiner og værktøj, der er benyttet i træindustrien gennem de seneste 150 år. Arbejdende museum, som udstiller dansk Se bl.a. en ”slyngdrejebænk” og en ”kopibænk”, maskiner og værktøjer, haremne. været hvor fremstillede der kan laves 4 eksemplarer af etder givet benyttet i træindustrien de seneste 150 år. Museet har også en stor ogi spændende samling En såkaldt ”slyngdrejebænk” er måske den eneste af træskulpturer fra de mange symposier, der er tilbageværende i Danmark. Museet har også afholdt på museet siden 1999. mange træskulpturer fra Træsymposier der er afholdt på museet siden 1999.

Working museum showing woodworking machines usedWorking during the past 150 yearswoodworking and many wood museum showing machisculptures. nes used during the past 150 years.

15

www.lundhede.com Danmarks største internetbutik -indenfor planter og haveartikler

En charmerende kombination af udflugtshave og havecenter idyllisk beliggende ved Feldborg skovene. Åbningstider 2010: 15/3 - 13/6: Alle ugens dage kl. 9.00 - 17.00 14/6 - 1/11 : Alle ugens dage undtagen lør. kl. 9.00 - 17.00 Hunde ingen adgang

Arbeitendes Museum HolzbearbeitungsArbeitendes Museum mitmit Holzbearbeitungsmamaschinen den letzten 150 Jahren. schinen aus denaus letzten 150 Jahren und vielen Holzskulpturen.

Træmuseet Træmuseet

Lundhede -den alternative planteskole & udflugtshave Gindeskovvej 22 Feldborg, 7540 Haderup Telf. 9745 4321

Åben: Juli, tir. og tors. 10.00-16.00 og efter aftale Open: July, Tue and Thu 10 am to 4 pm Åben:Offen: Juli: tirsdag & torsdag 10–16 og efter aftale. Juli, Di und Do 10-16 Uhr

Strøget 16A, Oddense Open: July, Tue & Thu 10 am to 4 pm. Strøget 16A, Oddense DK-7860DK-7860 SpøttrupSpøttrup Offen: Juli, Di & Do 10–16DKK Uhr.20,Entré/Entrance/Eintritt: Tel +45 Tel 97 +45 58 10 +45 57 91 9749 58 .10 49 97 . +45 97 42 57 91 42 Entré / Entrance / Eintritt: DKK 30,www.traemuseet.dk www.traemuseet.dk Café med hjemmegjorte frokostretter og gode 16 kager til kaffen. Hjemmebagt langtidshævet brød, marmelader, eddiker m.m. kan købes hos os. I butikken med nye og gamle ting er stilen en blanding af svensk landstil og fransk vintage, kom og gør et godt fund til hus og have.

ÅBEN/OPEN/OFFEN: Café med hjemmegjorte frokostretterganze og gode Hele året/All year round/Das Jahr: kager til kaffen. Hjemmebagt langtidshævet brød, Søn/Sun/Son 10-17 marmelader, eddiker m.m. kan købes hos os.I buTors/Thu/Don 13-17 tikken med nye og gamle ting er stilen en blanding Januar/January/ lukket/closed/geschlossen af svensk landstil og fransk vintage, kom og gør et Udvidede godt fund tilåbningstider hus og have.i skoleferier og op til jul/ during school holidays and before Christmas/ In our cafe we serve homemade lunch dishes and In Schulferien vorhomemade Weihnachten: our cafe weund serve lunch dishes and delicious cakes. Homemade bread, jams, vinegars delicious Sommer/Summer/Sommer(Jun-Jul-Aug): cakes. Homemade bread, jams, vinegars etc. The shop with new and old things is a mix of etc.Søn/Sun/Son 10-17 The shop with new and old things is a mix of Swedish country style and French vintage. Make a Swedish Man-tirs/Mon-Tues/Mon-Di country style and French vintage. Make a good bargain for house and garden. Ons-lør/Wed-Sat/Mit-Sam 12-17 good bargain for house and garden. Uge 7+42 / week 7+42 /Woche 7+42: Café mit hausgemachten Lunchgerichten und10-17 leckCafé mit hausgemachten Lunchgerichten und Søn/Sun/Son eren Kuchen. Verkauf von hausgebackenem Brot, leckeren Kuchen. Verkauf von hausgebackenem Man-lør/Mon-Sat/Mon-Sam 12-17 Marmeladen, u.v.m. In unserem(Nov-Dec)/ Geschäft Brot, Marmeladen, Essigen u.v.m. In unserem JulesæsonEssigen (nov/dec)/Christmas Savillas einer Mischung(Nov-Dez): von schwedischem Landstil Geschäft mit einer Mischung von schwedischem mitWeihnachten Drivvejen 16,französischer Lundø . DK-7840 und französischer Vintage finden Sie Neues und Landstil und VintageHøjslev finden Sie Lør/Sat/Sam 13-17 Tel +45und 9753 6860 . mobil +45Sie2076 1038 Neues Gebrauchtes. Suchen was für Haus Gebrauchtes. Søn/Sun/SonSuchen Sie was für Haus und Garten, 10-17 savilla@savillas.dk werden Sie bei uns fündig. und Garten, werden Sie bei uns fündig. Tor/Thu/Don 13-17 www.savillas.dk

16

ÅBEN/OPEN/OFFEN: Hele året/All year round/Das ganze Jahr: Søn/Sun/Son ............................................ 10-17 Tors/Thu/Don ............................................ 13-17 Sommer/Summer/Sommer(Jun-Jul-Aug): Søn/Sun/Son ............................................ 10-17 Man-tirs/Mon-Tues/Mon-Di -Ons-lør/Wed-Sat/Mit-Sam ......................... 12-17


17

Et af Danmarks mest berømte kunstnerhjem ligger 12 km nord for Skive på østsiden af Salling. I 1907 flyttede Nanna og Jeppe Aakjær ind på det meget smukt beliggende kunstnerhjem Jenle. Jeppe er bl.a. forfatter til den berømte digtsamling ”Rugens Sange”, digtet ”Jens Vejmand” og romanerne ”Vredens Børn” og ”Jens Langkniv”. Nanna, der var uddannet snedker og billedskærer, begyndte et produktivt kunstnerisk liv, der ses overalt på Jenle. Igennem sit betydelige forfatterskab blev Jeppe Aakjær en meget berømt forfatter, som også kunne samle tusinder til Jenlefesterne, der begyndte i 1910 og dermed kan fejre 100 års jubilæum i år. Tidens forfattere og folkesangere inspireres fortsat af forfatterskabet og optræder gerne på Jenle. Kunstnerhjemmet Jenle er stedet, hvor du gennem levende guidet rundvisning og udstillinger

samt videoer kan få en uforglemmelig oplevelse om de kundskaber og fællesskaber, der fortsat er vigtige, for at Danmarks velfærd fortsat kan udvikles. Jenle, which is situated 12 km north of Skive, was the home of the famous Danish poet Jeppe Aakjær (1866-1930). A visit to the Jenle museum will give you a fantastic insight into the time that lay the groundwork for the Danish welfare society. Jeppe Aakjær (1866-1930), einer der berühmtesten Dichter Dänemarks, lebte auf Jenle, der 12 km nördlich von Skive gelegen ist. Ein Besuch in den Gedächtnisräumen von Jenle gibt einen einmaligen Einblick in die Zeit, in der der Keim zum dänischen Wohlfahrtsstaat gelegt wurde.

17


Enggårdens smukke beliggenhed med udsigt over vidtstrakte enge gør et besøg til noget særligt.

18

19

Vi udlejer skønne værelser og forhandler: · Strikkegarn i kidmohair, silke og hør · Unikke strikkemodeller og modeller i hørtekstil · Specielle sko og smykker. Nyd kaffen i vores lille café. Åbningstider: Onsfre: 12-18 samt første weekend i hver måned.

Fur Brewery and Restaurant. Our beer is brewed using the special Fur water and no additives. Open daily during the holiday season.

We sell: Kidmohair, silk and flax yarns. Unique knitwear and linen clothes. Special shoes and jewelry. Open: Wed to Fri: 12-6 pm and the 1st weekend of the month.

Enggårdens Mohair Bed & Breakfast Spøttrup Mark 6 . DK-7860 Spøttrup Tel +45 97 56 18 06 . Mob. +45 40 46 01 49 email@enggaarden.dk . www.enggaarden.dk

20

Fur Bryghus og Restaurant Bryghuset er indrettet i en træbygning fra 1926. Øllet brygges med det helt specielle Fur vand og uden tilsætningsstoffer. Restauranten har åben dagligt i og omkring ferier og helligdage samt for grupper (20-75 pers.) efter aftale.

Verkauf von: Kidmohair-, Seiden- und Flachsgarnen. Strickwaren und Kleidung aus Leinen. Spezialschuhen und Schmuck. Offen: Mi-Fr: 12-18 und das erste Wochenende des Monats.

Fur Bryghus ApS

Naturlig luksus til jordnære priser! • Hereford kød • Merino lam • Pølser og røgvarer • Mohair garn, Merino garn • Unik strik og væv • Designtøj • Smykker, glas og keramik

21

Fur Brauhaus und das Restaurant Bryghuset. Das Bier wird mit dem ganz besonderen Fur-Wasser und ohne Zusätze gebraut. Offen täglich in der Feriensaison.

Knudevej 3 . DK-7884 Fur Tel +45 97 59 30 60 Fax +45 97 59 30 48 www.furbryghus.dk

F U R PANTONE 296

Natural luxury at down-to-earth prices! Hereford meats, Merino lamb, sausages, yarns, unique knitwear/woven fabrics etc. Natürlicher Luxus zu realistischen Preisen! Hereford, Merinolamm, Räucherwaren, Garne, einzigartige Strick- und Webwaren u.v.m.

FurØ Gaardbutik Klode Nørre Madsbadvej 38 . DK-7884 Fur Tel +45 97 59 30 40 klode@privat.dk www.FurHereford.dk

Åbningstider/Opening hours/Öffnungszeiten: 01.11 - 31.5 tir-fre-lør/Tue-Fri-Sat/Di-Fr-S. 12-17 1.6 - 31.10 tir-søn/Tue-Sun/Di-So 12-17 Skoleferier og helligdage/School and bank holidays/ Schulferien und Feiertage: alle dage/daily/täglich12-17

22

23

24

Midtjyllands store sports- og legeplads 25.000 qm für Sport und Spiel

25.000 m2 sports- og legeplads samt stor fredelig landbohave. Al slags boldspil, pétanque, legeredskaber, hoppepude, labyrinth, trambolin, kæmpe sandkasse labyrinth, spil m.m. Eventyrsti, og udsigtshøj. – Tag madkurven med – benyt grillen – og spis ude eller inde. 1. maj - 1. oktober: onsdag til søndag kl. 10.00-18.00 2-12 år: kr. 35,-, 13 år og op: kr. 55,Grupper efter aftale.

Søndergaards Have

Blomster - liv og leg

18

Luksus til hverdag Kunsthåndværk, brugskunst, havetilbehør, kaffe, te, delikatesser og gaveartikler i høj kvalitet. Butik Remme - en hyggelig gårdbutik med gårdhave, hvor der i sommerhalvåret er servering i ’Den hemmelige Cafe’. Åbningstider: Når flaget er ude og efter aftale dog altid: fredag 14-18 og lørdag & søndag 10-18. Desuden 14-18 på alle helligdage og skolefridage. December alle hverdage 14-18. Det er også hos Butik Remme, du finder Hjarbæk B&B. www.hjarbaek.com.

Butik Remme Prangervej 5, Skræ, 8620 Kjellerup 86 88 07 80 / 29 26 00 57 www.sondergaardshave.dk

Hjarbækvej 8/Søndersiden Hjarbæk, 8831 Løgstrup Tel. (+45)86 60 31 41/ 40 27 31 41 mail@butik-remme.dk . www.butik-remme.dk


25

Buffet og Bowling

Alle dage Spis alt det du kan af vores lækre buffet bestående af: Suppe, kolde og varme retter, masser af garniture, saucer, ”Småt & Godt”, brød, smør og stor indbydende salatbar. Buffet & Bowling Täglich Essen Sie so viel Sie wollen von unserem leckeren Buffet mit Suppe, kalten und warmen Gerichten, viel Garnitur, Brot, Butter und einer großen köstlichen Salatbar.

Vi kan friste med... Bowling er et spil for hele familien, og hos Bowl'n'Fun i Skive har vi 14 baner med fuldautomatiske børnebander på.

Har familien lyst til andre former for underholdning, kan vi også byde på 2 squashbaner, pool, airhockey samt et hyggeligt legeområde for børnene.

Online booking på www.bowlnfun.dk

Bowling ist ein Spiel für die ganze Familie und bei Bowl'n'Fun in Skive finden Sie 14 Bahnen mit vollautomatischen Banden für die Kinder. Haben Sie Lust auf andere Freizeitvergnügen, bieten wir außerdem 2 Squash-Courts, Billard, Airhockey und eine gemütliche Spielecke für die Jüngsten. Turistbrochure 2009 26 x 136 mm - cmyk 195 Januar 2009 BESØG GLÆD BØRNENE..! BESUCHEN SIE DIE TIERE Deadline for DYRENE mat. torsdag–18.12.2008 Jyllands Park Zoo – Danmarks største Park Zoo, som ligger ved bo@f-s.dk.dk Haunstrup 10 km vest for Herning ad A15 blev oprettet i 1969 på et MANGE husmandssted for at give specielt børn mulighed for at komme i kontakt

NYE

Sdr. Boulevard 13 · Skive · Tlf. 97 51 12 12

www.bowlnfun.dk

– EINE FREUDE FÜR DIE KINDER..!

med dyrene, lege med dyrebørnene og at måtte fodre disse. Over 700 dyr og fugle fra alverdens lande. Legegårde med dyrebørn.

ANLÆG

SHOW! Hver dag kl. 11.30 og kl. 15.30 – dog ikke fredage, hvor vandet i bassinet skiftes – fodrer vi de legesyge og veloplagte søløver, som til gengæld underholder gæsterne. Lille tivoli med karruseller, minibiler, boder m.m., og et lille tog, der befordrer gæsterne rundt i haven. Både på Zoo-havet, ponyridning m.m. Legepladser med Danmarks største hoppepude på 689m². Hygge og atmosfære for de ca. 250.000 glade gæster, der årligt besøger haven. Meget handicapvenlig.

DANMARK S

STØRST HOPPEPU

E

DE

Jyllands Park Zoo – Dänemarks größter Park Zoo – bei Haunstrup 10 km westlich von Herning an der A15 wurde 1969 gegründet. Besonders Kindern wollten wir die Gelegenheit geben, Kontakt mit den Tieren zu bekommen, mit den Tierkindern zu spielen und sie zu füttern. Mehr als 700 Tiere und Vögel aus aller Welt. Spielhöfe mit Tierkindern. SHOW! Täglich um 11.30 und 15.30 – außer freitags, wenn das Wasser ausgewechselt wird – füttern wir die verspielten und gut aufgelegten Seelöwen, die zur Belohnung die Besucher unterhalten. Kleines Tivoli mit Karusellen, Miniautos, Buden u.a.m. Ein kleiner Zug fährt im Park herum. Boote auf dem Zoo-Meer. Ponyreiten u.a.m. Spielplätze mit dem größten Hüpfkissen (689m²) Dänemarks. Gemütliche Atmosphäre. Behindertengerecht.

INFORMATION Åbningstider/Entré Öffnungszeiten/Eintritt 28.03-02.07 kl. 10-17 03.07-08.08 kl. 10-18 09.08-22.08 kl. 10-17 23.08-12.09 kl. 10-16

Voksne Erwachsene kr. 120 kr. 120 kr. 120 kr. 120

Børn 2-11 Kinder 2-11 Jahre kr. 85 kr. 85 kr. 85 kr. 85

DEN

LIGE HYGGE ZOO

BØRNENES PARADIS – KINDERPARADIES – CHILDREN’S PARADISE Haunstrup v/Herning - Haunstrupvej 13 DK-6920 Videbæk - Tel +45 97 16 61 20 Årets nyheder se: www.jyllandsparkzoo.dk

19


27

20


28

SKIVE TRAV er Skives største sportsanlĂŚg! HELE FAMILIEN KAN FĂ… EN UFORGLEMMELIG OPLEVELSE SAMMEN MED DE MANGE DEJLIGE HESTE. BĂ˜RNENE KAN HYGGE SIG PĂ… BANENS LEGEPLADSER OG I DET HYGGELIGE LEGERUM.

LĂ˜BSDAGE 2009: 2010: løbSdage

Jan.: 5., 19. Feb.: 2., 16. Mar.: 2., 16., Jan: 18. Feb: 1., 15. Mar: 1., 15., 29. 30. Apr.: 13., 26.(søn.) Maj: 2.(lør.),11., 25. Apr: 12. Maj: 2.(sø), 10., 24. Jun: 7., 21. Juni: 8., 22. Juli: 6., 20. Aug.: 1.(lør.), 17., 31. Jul: 5.,14., 19.28. Aug: 2.,12., 16. 26. Sep: 4. (lø), 13., 27. Sep.: Okt.: Nov.: 8.(søn.), 23. Dec.: 7.,Dec: 21. 6., 20. Okt: 11., 25. Nov: 8., 22.

NSTER: VIND STORE GEVIR T ETIL AV SKIVOP &

SPORT, SPIL G. INIO DSKPKÆ1N,5DM

Søndag den 26. april: Musketer-dagen med start kl. 13.00. Søndag den (13. 2. maj: Musketerdag med startstartes kl. 13.00. 2. püskedag april) og lørdag den 2. maj kl. 13.00. Lørdag den den 1. 4. august september: Hestenes med startstartes kl. 12.00. Lørdag og søndag denDag 8. november kl. 13.00. Alle andre dage startes kl. 18.00. Alle andre dage startes kl. 18.00. HUSK: MWBU %FUFSUJMMBEUTF rv, LV NFECSJOHFNBE VEFJ nZEF som man kan r opstil EFUGSJ. Banen ha PSEF MFUC�OLFPHC

Skive Trav har:

• totalisator • restaurant • cafeterier • legepladser • legerum • dygtige spilleguider • info-bod • handicapelevator • handicaptoiletter

SPORT, SPIL & SPŠ/%*/(tXXXTLJWFUSBWEL Skive Trav ¡ Flyvej 2 ¡ 7800 Skive ¡ Tel. +45 97 52 08 99 ¡ skive@trav.dk ¡ www.skive-trav.dk 29

HjarbÌk Fjord Golf Center, er smukt beliggende i DVD, trüdløst internet, bad/toilet, køkkenalrum m/ naturskønne omgivelser i Lynderup v/HjarbÌk Fjord køkkenfaciliteter. Restaurant med fantastisk udsigt ca. 30 km. øst for Skive. over HjarbÌk Fjord. Uanset om du spiller golf eller ej, er du altid vel25 lejligheder, 2-4-6 pers, samt mødefaciliteter til kommen. Kontakt os for uforbindende tilbud. 18 pers. Lejlighederne er incl.:TV m/parabol og 27 skønne huller venter!! HjarbÌk Fjord Golf Center is situated in beautiful surroundings at HjarbÌk Fjord approx. 30 km east of Skive. 25 holiday flats, 2, 4 or 6 person flats with: TV with satellite and DVD, wireless internet, bath/toilet, kitchen/dining room. Restaurant with a magnificent view of the fjord. 27 golf holes are waiting for you!! Non-golf players are welcome, too.

HjarbĂŚk Fjord Golf Center liegt in der schĂśnen Natur in Lynderup am HjarbĂŚk Fjord ca. 30 km Ăśstlich von Skive. 25 Ferienwohnungen fĂźr 2, 4 oder 6 Personen mit: TV mit Satellit und DVD, drahtloses Internet, Dusche/WC, KĂźche/Esszimmer. Restaurant mit fantastischem Blick auf HjarbĂŚk Fjord. 27 schĂśne GolflĂścher warten auf Sie!! Nicht-Golfspieler sind auch willkommen.

Proark Golf HjarbÌk Fjord Stavildvej 2, Lynderup ¡ 8832 Skals tlf: 8669 6288 ¡ pghf@proarkgolf.dk www.proarkgolf.dk

30

Legeland Viborg Gyldenrisvej 9 . DK-8800 Viborg Tel +45 86 61 53 04 info@legelandviborg.dk www.legelandviborg.dk Åben /Open/GeÜffnet: Åben hele üret – se hjemmesiden Open all year Das ganze Jahr geÜffnet

[DK] Velkommen til Jyllands sjoveste legeland! Kom og prøv de mange aktiviteter, her er underholdning for hele familien: klatrevĂŚg, oppustelig fodboldbane, kĂŚmpe sandkasseborg, kuglerum og meget mere. CafĂŠ og hyggehjørne for de voksne. Mad og drikkevarer mĂĽ medbringes. [GB] Welcome to Jutland’s most fun-packed playland! Come and try the many activities, where there is entertainment for the whole family, including climbing walls, inflatable football field, giant sandcastle, bouncy ball room and much more. You are allowed to bring food and drink. [D] Wilkommen in JĂźtlands lustigster Spieloase! Probieren Sie die vielen Aktivitäten, hier gibt es Unterhaltung fĂźr die Ganze Familie: Kletterwand, aufblasbares FuĂ&#x;ballfeld, riesige Sandkastenburg, Ballraum und vieles mehr. Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist erlaubt.

www.legelandviborg.dk

21


frilandsmuseum * freilichtmuseum * Open air museum

31

Historien er din...

Vi gør den levende

Åbningstider * Öffnungszeit * Opening time 1/5-25/6: 10.00 - 17.00 26/6-15/8: 10.00 - 18.00 26/6-15/8: Levendegørelse * Belebung * Vivid history: 12.00 - 16.00 16/8-30/9: 10.00 - 17.00

www.hjerlhede.dk

Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup v. Holstebro - Tlf: 9744 8060 GPS: B: 56.290425

L: 520445

32

Kongenshus Mindepark

Oplev et af landets største sammenhængende hedearealer, ca 1.200 ha og det spændende Naturcenter. Heden har et helt særligt plante- og dyreliv. Den store lynghede naturplejes med over 1.000 græssende får. Forfriskninger, bøger og informationer købes i kiosken, som ligger ved nedgangen til

Mindedalen med 300 mindesten med navne på hedens opdyrkere. Kiosken er åben fra 1. maj til 15. september. Her er borde, bænke og shelters samt toiletter. Yderligere information: www.kongenshus.dk

Kongenshus Mindepark Vestre Skivevej 142, Daugbjerg . 8800 Viborg . tlf. +45 86 66 13 78 www.kongenshus.dk

Kongenshus Mindepark

Danmarks længste træbro - Skive Havn

22


Resenlund

Åbne herregårde & historiske bygninger 13. juni 2010 Resenlund · Spøttrup Borgmuseum · Staarup Hovedgaard · Hesthave Bustrup Hovedgaard · Hostrup Hovedgaard · Dølbygaard · Herregården Hessel · Eskjær Gods

Bustrup Hovedgaard

Herregården Hessel

Åbne herregårde og historiske bygninger Søndag den 13. juni 2010 er det muligt at få en rundvisning på nogle af Skiveegnens herregårde & historiske bygninger, hvor der ellers ikke er offentlig adgang. Se tidspunkter på www.visitskive.dk eller ring på +45 97 52 32 66.

Staarup Hovedgaard

Open Manor Houses & Historical Buildings Sunday the 13th June 2010 some of the manor houses & historical buildings in the Skive region open their doors to the public. Find more information on www.visitskive.dk or call +45 97 52 32 66.

Hesthave

Offene Herrensitze & historische Gebäude Sonntag den 13. Juni 2010 können Sie an einem geführten Rundgang in einigen der Herrensitze und historischen Gebäude in der Skive Gegend teilnehmen, die normalerweise nicht für die Öffentlichkeit geöffnet sind. Siehe www.visitskive.dk oder +45 97 52 32 66 anrufen.

23


Fotos: Thomas Køser, Finn Dissing

33

Gør som 16.000 andre, der vil have masser af oplevelser: Besøg Skive i uge 30, når byen er vært for KFUM-spejdernes korpslejr, SEE 20:10. Skive vil emme af liv - og der vil være ekstra events både på lejren og i byen. Join 16,000 others for lots of events: Come to Skive in week 30 when we host the KFUM scout camp SEE 20:10. Skive will be buzzing with activity and there will be lots of exciting events in the camp as well as in the town. Möchten Sie auch wie 16.000 Andere viel erleben? Dann besuchen Sie Skive zwischen dem 24. Juli und 1. August 2010, wenn wir Gastgeberstadt für den KFUM-Pfadfinderlager SEE 20:10 sind. Skive wird vor Leben sprühen und viele Veranstaltungen im Lager und in der Stadt bieten.

24


34

Skive Anlæg

25


Lystfiskeri Angling · Angeln

For nogle drejer fiskeri sig om et par timers afslapning med en fiskestang i hånden, for andre er det en seriøs sport, hvor den rigtige flue udvælges med stor omhu. Fiskevandene på Skiveegnen giver rig mulighed for at dyrke begge former for fiskeri, og hvis der ikke er held med fiskeriet i hverken Limfjorden eller Karup Å, er der næsten garanti for fangst hos områdets mange Put & Take-søer. Også børnene kan nyde fiskeriets glæder og fange krabber fra de lavvandede strande. På Turistbureauet i Skive udsteder vi fisketegn og fiskekort til Karup Å. Her sælges også ”Fiskeri i Limfjorden” (kr. 48,-), som indeholder en masse værdifuld information om fangstmuligheder og regler.

26


For some angling means relaxation with a fishing rod for a couple of hours. For others it is a serious sport where the correct fly is chosen with great care. The fishing waters of the Skive region offer ample opportunity to enjoy both forms of angling, and if you have no luck on the Limfjord or the river a visit to one of the many Put & Takes will almost guarantee you a catch. The children may also enjoy the pleasures of angling, and it is great fun to catch crabs from the shallow beaches. At the tourist office in Skive we issue fishing licences and fishing permits for the river.

Für einige geht Angeln darum, ein paar Stunden mit einer Angelrute zu relaxen. Für andere ist Angeln ein seriöser Sport, wo die richtige Fliege mit großer Sorgfalt ausgewählt wird. Die Fischgewässer der Skive-Gegend bieten reiche Möglichkeit, beide Formen von Angeln zu genießen, und wenn Sie kein Glück mit dem Angeln im Limfjord oder Fluss haben, garantieren Ihnen die vielen Put & Takes mit fast 100-prozentiger Sicherheit einen ausgezeichneten Fang. Für die Kinder macht es viel Spaß, Krabben von den flachen Stränden fangen. Im Touristbüro in Skive können Sie Angelschein und Angelkarte für Karup Fluss kaufen. Hier finden Sie auch das Heft ”Angeln im Limfjord” (DKK 48,-), das Ihnen viele wertvolle Informationen über Fangmöglichkeiten und Angelregeln geben.

27


35

Fårbæk Put & Take er placeret i et naturskønt område. Her er tænkt på hele familien med såvel en sø på 1 tdl, en børnesø samt tilsvarende faciliteter. Åben: 5-23

10,000 sqm fishing pond in former gravel pit. Fishing jetty, service house with cleaning room, disabled toilet and slot machines. River and rainbow trouts are added daily.

Put & Take in naturschöner Lage. Großer See von 0,25 ha sowie Kindersee – passende Einrichtungen. Offen: 5-23 Uhr.

10.000 m² großer See in früherer Kiesgrube mit Angelbrücke, Servicehaus mit Fischreinigungsraum. Behindertengerecht. Bach- und Regenbogenforellen werden täglich ausgesetzt.

v/Andy Andersen Fårbækvej 20 DK-7540 Haderup Tel +45 97 45 61 67 . +45 97 45 62 62

HP’s fiskesø

Åben/Open/Offen 01/03-30/11 06.00-22.00

38

Åbent 6-22 hele året. Priser: 3 timer DKK 80,-. 6 timer DKK 130,-. Fisk udsættes hver dag. Børnerabat. Fiskestænger udlånes. I butikken sælges fiskegrej, opskrifter, garn, trøjer og vævede ting.

Andrupvej 12C . Oddense DK-7860 Spøttrup mobil +45 21 76 66 10 www.hpfiskeso.dk . hpv@post.tele.dk

3 dejlige søer, alle børnevenlige. Daglig udsætning af regnbueørreder. Stor grejbutik, toilet, renseplads, lade m/borde, grill, udlejning af campingvogn samt kanoudlejning på Trævel å. Døgnåben for fiskeri. Three lovely child friendly ponds. Rainbow trouts are added daily. Large tackle shop, toilet, cleaning place, barn with tables, grill, rental of caravans and canoes for sailing on the river Trævel Å. Fishing 24 hours a day.

Salling Put & Take Lægårdvej 6 . Håsum . DK-7860 Spøttrup Tel +45 97 56 61 59 . mob +45 27 64 61 61 fisk-krebs@dlgpost.dk www.fisk-krebs.dk

Harmonisk 10.000 m² stor sø i reetableret grusgrav. Handicapvenligt med fiskebro, servicehus med renserum, handicaptoilet og automater. Der udsættes dagligt bæk- og regnbueørred. Medlem af Danske Ørredsøer.

Put & Take in a beautiful nature area with both adult’s and children’s lakes as well as adequate facilities. Open: 5 am-11 pm.

Fårbæk Put & Take

37

36

Drei schöne kinderfreundliche Anglerseen. Regenbogenforellen werden täglich ausgesetzt. Großes Zubehörgeschäft, Toilette, Reinigungsplatz, Scheune mit Tischen, Grill, Vermietung von Campingwagen und Kanus für Fahrten auf dem Fluß Trævel Å. Angeln rund um die Uhr.

Open all year 6 am to 10 pm. Prices: 3 hrs DKK 80.-. 6 hrs. DKK 130.-. Fish added daily. Children’s discount. Lending of fishing rods. In the shop we sell fishing tackle, patterns, yarns, sweaters, and woven things.

Vile Put & Take og Butik Vilevej 7, Glyngøre DK-7870 Roslev Tel +45 97 73 20 36

Ganzjährig 6-22 Uhr geöffnet. 3 Std DKK 80,-. 6 Std DKK 130,Fische werden täglich ausgesetzt. Kinderrabatt. Angelrutenverleih. Laden mit Fischgeräten, Strickmustern, Garnen, Pullovern und Webwaren.

Golfbanen i Harrevig

28


Ann til Turistblad 95,5 x 66 mm.qxd

18/11/2009

08:41

TURISTKØRSEL i HELE EUROPA

39

Side 1

40

GRUPPEREJSER STUDIEREJSER SKOLEKØRSEL LIFTBUSKØRSEL Nye turistbusser til 16 - 52 personer med ekstra comfort. Annes Rejser er garant for

SPARBANK ADELGADE 8 7800 SKIVE T 9616 1410 F 9616 1415 WWW.SPARBANK.DK

SIKKERHED, LUKSUS OG COMFORT

Annes Rejser

TLF. 72 40 16 30 41

Roslev Turist www.annesrejser.dk Tæt på Søndercentret, lige overfor turistbureauet. 8 vaskemaskiner, 5 tørretumblere, 2 centrifuger, 1 rulle. 7 kg tøj pr. vask DKK 22,- excl. sæbe. NYHED 2 vaskemaskiner til 10 kg tøj DKK 35,Åbningstider: Alle dage 7.00-20.00

42

Launderette just opposite the tourist office. 8 washing machines, 2 spin driers, 1 mangle. 7 kg per load. DKK 22.- per load excl. soap. NOVELTY 2 washing machines with 10 kg load, DKK 35.Opening hours: daily 7 am to 8.00 pm

Østerbros Møntvask Østerbro 8 DK-7800 Skive Tel +45 97 52 60 60 Mob +45 30 32 59 25

Nahe Søndercentret, 8 Waschm., 5 Tumbler, 2 Zentrifugen, 1 Rolle, 7 kg DKK 22,excl. Seife. NEUHEIT Zwei 10 kg Waschmaschinen für DKK 35,-. Öffnungszeiten: Täglich 7.00-20.00 Uhr.

Lars Bonde Maskiner v/Lars Bonde Bilstrupvej 4B . DK-7800 Skive Tel +45 97 52 62 20 www.larsbonde.dk

Skiveegnens største skov- og havebutik

43

Salling Bank, Frederiksgade 6, 7800 Skive, Tlf. 97 52 33 66, www.sallingbank.dk

44

Q8 Service Åbningstid/Opening hours/Öffnungszeiten: Hverdage/Weekdays/Werktage 5.45-24. Lør/Sat/Sa 7-01 Søn/Sun/So 7-24

45

Europcar Biludlejning/Car rental/Autovermietung Reservation: Hverdage/Weekdays/Werktage 5.45-17 Tel +45 97 52 23 67

Vi kører med: • Skoler • Foreninger • Firmaer • Private • Pakkerejser – i såvel indland som udland. HUSK!!! Vi er din trafikale sikkerhed for rigtig ud- og hjemkørsel. 20 til 50 personers bus med aircondition. Busser til alle formål. We drive for schools, clubs, companies etc. – home and abroad. Air conditioned buses with 20 to 50 seats.

alle dage/daily/täglich 7-22 Tel +45 89 33 11 11

Q8 Service

De Blaa Busser

Sønder Boulevard 4A DK-7800 Skive Tel +45 97 52 23 67

A/S Jens Jensen & Sønner Bilstrupvej 19 . DK-7800 Skive Tel +45 97 52 02 45 . Fax +45 97 52 95 50 info@deblaabusser.dk . www.deblaabusser.dk

Wir fahren für: Schulen, Vereine, Firmen u.s.w. – im In- und Ausland. Busse mit 20-50 Plätzen und Klimaanlage.

29


Limfjorden Rundt er igennem mere end 20 år vokset til Nordens største stævne for gamle brugsfartøjer eller kopier deraf. Sejladsen Limfjorden Rundt 2010 løber af stablen den 13. september. Der startes i Løgstør, og herfra går turen til Thisted. Fra Thisted sejles vest om Mors til Struer. Torsdag den 16. er der afgang herfra til Nykøbing Mors, og den efterfølgende dag sejles videre til Fur. Turens sidste etape går fra Fur lørdag den 18. september til mål og præmieoverrækkelse i Skive. Kom og se de smukke gamle træskibe i havnene og langs med fjorden eller deltag selv i kapsejladsen. Læs mere på www.limfjordenrundt.dk

During more than 20 years the Limfjord Race has developed into the largest race for old commercial vessels or copies hereof in Scandinavia. The race 2010 is launched on the 13th September in Løgstør. From here the vessels sail to Thisted and the next day they continue to the west of the island of Mors to call at Struer. On Thursday the 16th September the vessels set sail for Nykøbing Mors and the following day for the island of Fur. On the last day of the race the vessels go from Fur to Skive where the winners will receive their prizes. The beautiful old vessels create a fantastic atmosphere on the fjord and in the harbours where you can admire them at close range.

30


Limfjorden Rundt The Limfjord Race · Die Limfjordsregatta

13.-18. september 2010

In mehr als 20 Jahren hat sich die Limfjordsregatta auf die größte Regatta des Nordens für alte Gebrauchsfahrzeuge entwickelt. 2010 läuft die Regatta am 13. September vom Stapel. Gestartet wird in Løgstør, und von hier aus geht es nach Thisted. Mittwoch den 15. fahren die Schiffe westlich um die Insel Mors nach Struer, und am nächsten Tag geht es dann weiter nach Nykøbing Mors. Von Nykøbing aus geht es weiter nach der Insel Fur, und am 18. September erfolgt dann die letzte Etappe nach Skive, wo die Sieger ihre Preise erhalten. Die schönen alten Schiffe sorgen für Stimmung auf dem Fjord und in den Häfen, wo Sie sie aus nächster Nähe bewundern können.

31


Masser af frisk luft og tid til at nyde landskabets former og farver - det er cykelferie, og det er for alle aldre. Vi har sammensat 6 forskellige cykelferiepakker, hvor ruterne er lagt ad små veje med begrænset trafik. På lange strækninger følges nedlagte jernbaner, hvor der kun færdes andre cyklister og gående, så selv mindre børn trygt kan være med på egen cykel. På kortet vises et eksempel på en af vore færdigpakkede ture, Det blå Limfjordsland 1, hvor der overnattes fire forskellige steder undervejs. Pris fra kr. 1.877,00. Gæster, der gerne vil sammensætte deres egen cykelferie, kan overnatte samme sted i Skive hver nat og vælge mellem fem forskellige dagsruter. Se beskrivelse af alle ruter og priser på www.visitskive.dk.

Lots of fresh air and time to enjoy the shapes and colours of the landscape – that is cycling holidays and it is for all ages. We offer six different cycling tour packages with daily laps of varying lengths and routes on small roads with little traffic. On long stretches you cycle on former railroad tracks where you only meet other cyclists or walkers, and it is safe to let even small children ride their own bikes. The map below shows one of our tour packages, the Blue Limfjord Country 1, with overnight stays in four different places. Prices from DKK 1,877.00. With our star routes Skive you stay at the same hotel every night. You may choose among five different routes starting and ending in Skive. See details and prices on www.visitskive.dk. Lundø

Fur

Skive

Eksempel på cykelrute: Det Blå Limfjordsland 1 (160 km)

32


Cykelferie Bicycle Holidays · Radurlaub

Viel frische Luft und Zeit dafür, die Formen und Farben der Landschaft zu genießen – das ist Radurlaub für jedes Alter. Wir bieten sechs verschiedene Pauschalpakete mit Tagesetappen von verschiedener Länge, und die Routen folgen kleinen Strassen mit wenig Verkehr. Lange Strecken verlaufen auf früheren Eisenbahnstrecken, wo Sie nur anderen Radfahrern oder Wanderern begegnen. Hier fahren selbst kleine Kinder sicher ihre eigenen Räder. Die Karte zeigt eines unserer Pauschalpakete, Das blaue Limfjordland 1, mit vier Übernachtungen. Preisbeispiel DKK 1.877,00. Gäste, die gern ihren eigenen Radurlaub zusammensetzen möchten, können unsere Sternroute Skive wählen, wo Sie jede Nacht im selben Hotel verbringen. Sie können unter fünf verschiedenen Tagesrouten wählen, die alle starten und enden in Skive. Siehe Beschreibung der Routen und Preise auf www.visitskive.dk.

33


Vandreture & geocaching Hiking & Geocaching · Wandern & Geocaching Fordelt over hele Skiveegnen findes der en mængde afmærkede vandreruter af varierende længde, og de er naturligvis lagt i de mest naturskønne områder, så alle naturelskere i fred og ro kan nyde både plante- og dyreliv og det smukke landskab. Vore foldere med cykel- eller vandrekort fås på Turistbureauet eller kan rekvireres på www.visitskive.dk. Skattejagt med GPS - Geocaching - er en sport for hele familien. Ved hjælp af en GPSmodtager kan man finde ”skatte” over hele verden. Alene på Skiveegnen er der gemt mere end 100 skatte - eller ”cacher” som de også kaldes. På www.geocaching.dk kan du se, hvordan du kommer i gang. På Turistbureauet i Skive og Turistinformationen på Fur kan GPSer lånes mod et depositum på kr. 300,-.

34


The Skive region also offers a lot of walking routes of different lengths. The routes are placed in the most beautiful areas so that nature lovers may enjoy the flora and fauna in the beautiful landscape. Our leaflets about cycling and walking routes are available at the tourist office or can be ordered on www.visitskive.dk. Geocaching is a high-tech treasure hunting game played throughout the world by adventure seekers equipped with GPS devices. The basic idea is to locate hidden containers, called geocaches, outdoors and then share your experiences online. Geocaching is enjoyed by people from all age groups, with a strong sense of community and support for the environment. In the Skive region there are more than 100 geocaches. Choose a geocache from www.geocaching.com and enter the coordinates into your GPS device. At the tourist office you can borrow a GPS device against a deposit of DKK 300.00.

Skive und Umgebung bieten auch viele Wanderrouten verschiedener Längen. Die Routen führen durch naturschöne Gegenden, sodass alle Naturliebhaber Pflanzen- und Tierleben sowie die schöne Landschaft genießen können. Die Prospekte über Rad- und Wanderrouten erhalten Sie entweder im Touristbüro oder auf www.visitskive.dk. Ausgestattet mit einem GPS und den Koordinaten eines Schatzes aus dem Internet kann man die Schätze (sogenannte Caches) finden, die jemand anderes versteckt hat. Die Geocaching ist eine beliebte Freizeitbeschäftigung für immer mehr Familien. Auf www.geocaching.de finden Sie Anleitungen, wie Sie ins Geocaching einsteigen können. In der Skive-Gegend gibt es mehr als 100 Caches. GPS-Geräte können Sie in den Tourist Informationen in Skive oder auf der Insel Fur leihen (DKK 300,- Kaution) .

Fur

Skive

Eksempler på caches / Some of the caches in the Skive region / Einige der Caches in Skive und Umgebung

35


Badestrande Ålbæk Strand

Beaches • Badestrände For mange familier skal en rigtig sommerferie tilbringes ved vandet med masser af frisk luft og dejlige badestrande. Skiveegnens næsten 200 km lange kystlinje giver masser af plads til alle - både dem, der søger ensomheden og dem, der gerne vil opholde sig på en strand sammen med mange andre. Fælles for strandene er, at de er meget børnevenlige, da vandet langs fjorden er roligt og ret lavvandet. En stor del af strandene er forsynet med badebroer, og som det fremgår af kortet findes der også handicapvenlige strande, hvor kørestolsbrugere kan køre helt ned til stranden. Ifølge Det europæiske Miljøagentur har Danmark noget af det bedste badevand i Europa, og badestrandene på Skiveegnen er ingen undtagelse. Tre af strandene – og tre havne – har fået tildelt Blå Flag. Læs mere på www.visitskive.dk.

Stranden i Skive

36


The beaches of our 200 km long coast line have calm and shallow water which is safe for children. Many of the beaches have jetties, and as appears from the map below, there are disabledfriendly beaches where metal gratings enable wheelchair users to go down to the beach. According to the European Environment Agency you find some of Europe’s cleanest beaches in Denmark. In the Skive region the bathing water quality is checked through the season, and the Blue Flag has been awarded to three of the beaches. Find more information on www.visitskive.dk.

Fur

Glyngøre Havn Glyngøre Strand

Junget Strand

Sundsøre Strand

Harrevig

Spøttrup Strand Stranden i Skive

Vadum Strand Lyby Strand

Lundø Strand

Ålbæk Strand Virksund Gyldendal Strand Hostrup Strand

Skive Campingplads Skive Strand Skive

Handicapvenlig / Disabled-friendly / Behindertengerecht Badestrand / Beach / Badestrand

Blå flag / Blue Flag / Blaue Flagge

Die Strände unserer fast 200 km langen Küstenstrecke sind kinderfreundlich, da das Wasser im Fjord sehr ruhig und ziemlich flach ist. Viele der Strände haben Badestege, und wie es aus der Karte hervorgeht, gibt es außerdem behindertengerechte Strände, wo Fahrstühle bis zum Strand fahren können. Laut der Europäischen Umweltagentur gehören die dänischen Strände zu den feinsten in Europa. In der Skive-Gegend wird die Wasserqualität regelmäßig gemessen. Drei Strände – und drei Häfen – wurden 2009 die Blaue Flagge verliehen. Siehe www.visitskive.dk

Stranden i Skive

37


Salling Sport Sjov ferie med din teenager! Har du lyst til at holde aktiv ferie i Danmark? Så har vi et tilbud til familier med teenagere! Igen i år tilbyder vi masser af aktiviteter til lands og til vands - med eller uden instruktører. Lær at sejle i havkajak, kanokatamaran eller optimistjolle, eller få fart over feltet i windsurfing eller på BMX!Styrk din baghånd i tennis eller giv boksebolden nogle tærsk. Tag på fossiljagt på Fur eller prøv en af de mange andre aktiviteter. Kom og prøv dig selv og din familie af i Salling Sports aktiviteter, som er fordelt på tre perioder og i alt ti uger: Forår (uge 7, 8 og 13), sommer (uge 26-31) og efterår (uge 42). Se alle aktiviteterne på www.sallingsport.dk

38


Active Holidays for Families with Teenagers! The Skive region offers a new concept to families with teenagers. There are lots of activities you can take part in - on land and at sea with or without coach. Learn to sail a sea kayak, a canoe catamaran or an optimist dinghy. Learn windsurfing or BMX. Strengthen your backhand in tennis or give the punching ball a sound beating. These are just some of the activities you can choose among. Test yourself and your family in spring (week 7, 8 and 13), in summer (week 26 to 31) or in autumn (week 42). More information on www.visitskive.dk

Aktivurlaub für Teenager und ihre Familien. Skive und Umgebung bieten ein spannendes Aktiv-Programm für die ganze Familie. Viele Aktivitäten zu Land und zu Wasser mit oder ohne Trainer. Zu Land können Sie unter anderem Ihre Kräfte bei BMX, Tennis und Boxen sowie Fossiliensuche beanspruchen. Windsurfen und Jollensegeln werden im Bereich Wassersport angeboten, ergänzt durch Kajak und Katamaransegeln. BMX Zeitpunkt: Frühjahr (Woche 7, 8 und 13), Sommer (Woche 26-31) oder Herbst (Woche 42). Siehe auch www.visitskive.dk

39


Shopping I Skives bymidte findes det hyggelige net af gågader, hvor de mange butikker frister og byder på en alsidig shoppingoplevelse. Midtbyen er blevet totalt forvandlet i det seneste par år. Her mødes man af mange indtryk med overraskende granitbelægninger, rislende vand i gågaderne, smukke skulpturer og belysning i spændende designs samt tre nyrenoverede og hyggelige torve, hvor der i sommermånederne er masser af stemning med markedsdage, musik og udendørs servering. Skives forretninger står klar med vejledning og personlig betjening. Her findes både de landsdækkende kæder og spændende specialbutikker, der tilsammen giver et bredt og varieret udvalg. Tag et minde med hjem fra Skiveegnen i form af Sallingpigens Snaps, som kan købes på Turistbureauet. Se priser og mere information på www.visitskive.dk.

Åbningstider / Opening Hours / Offen: Ma.-to./Mon-Thu/Mo-Do 9.30-17.00 Fr/Fri/Fr 9.30-18.00 Lø/Sat/Sa 9.30-13.00 Gælder kun specialbutikkerne i city.

40


The centre of Skive has been completely renovated with beautiful granite paving, running water in the pedestrian zones, exciting sculptures in the streets and three open squares. During the summer months the squares buzz of activity with market days, live music and outdoor serving. In the shops of Skive you receive guidance and personal service. You find both nationwide chains and small specialty shops with a wide and varied selection.

Die Stadtmitte Skives ist völlig neugestaltet worden, und Ihnen begegnen viele neue Eindrücke mit überraschenden Granitbelegen, laufendem Wasser in den Einkaufstrassen, vielen neuen Skulpturen sowie drei schönen Marktplätzen, wo es in den Sommermonaten vor Leben sprüht mit Markttagen, Musik und Servieren im Freien. Die Geschäfte stehen mit Beratung und persönliche Bedienung bereit. Sie finden hier die landesweiten Ketten und auch spannende Spezialgeschäfte, die eine breite und variierte Auswahl bieten.

Skive City byder på mange inspirerende specialbutikker i et flot og spændende gågademiljø, hvor der året rundt arrangeres et væld af aktiviteter for både børn og voksne. I løbet af sommeren er der livemusik, togture med det lille bytog, torvemarkeder med egnens lokale fødevareprodukter og kunsthåndværk, gøgl, teater og meget mere... Den 29. april og den 29. oktober byder vi velkommen til Skive by Night. Se hvad der også sker i Skive City på www.skivecity.dk.

www.skivecity.dk

Activities in Skive? Live music, open-air markets, city train and much much more. Find topical information on www.visitskive.dk. Aktivitäten in Skive? Livemusik, Markttage, Bimmelzug und vieles mehr. Sie finden aktuelle informationen an www.visitskive.dk.

41


46

· Boliger · Kontorer · Hoteller · Off. institutioner Frederiksgade 20 · 7800 Skive · Tlf. 97 52 04 53 · Fax 96 15 55 29 info@houmollers-mobler.dk · www.houmollers-mobler.dk

47

Se byens største udvalg i smykker og ure. Vi forhandler de fleste mærker, f.eks. Georg Jensen, Ole Lynggaard, Rauff m.fl. Vi fører mere end 70 forskellige urmærker og reparerer disse på eget værksted. See Skive’s largest selection in jewellery and watches. We offer repairs in own workshop. Große Auswahl von Uhren und Schmuck - 70 versch. Marken. Wir reparieren sie alle in eigener Werkstatt.

48

Git-Las Git-Las

Smart tøj til til piger piger ii alle allestørrelser. størrelser. Str. Kom40-58. ind og Smart tøj kig vi har altid dethar sidste rimelige Kom–ind og kig – vi altidnye det til sidste nye priser i butikken. førende mærker som: til rimelige priser Kendte i butikken. Kendte førende Deluca, Malou,Guro, DNY,Jørli, Studio, mærker Jørli, som: Zhensi, Zizzi, Deluca, Zhensi, Intown, Q’Neel, Malou, DNY, AnneSara-Louise. Sofie. NYT: Nu også små størrelser: 36-58 The latest fashion at reasonable prices for girls The for of alllatest sizes.fashion Size 40attoreasonable 58. Brandsprices like Zizzi, girls of all sizes. Size 36 to Malou, 58. Brands Deluca, Guro, Jørli, Zhensi, DNY,like Anne Deluca, Jørli,visit Zhensi, DNY, Studio, Sofie. Come us –Malou, we always have the Intown, Q’Neel, latest fashion at Sara-Louise. reasonable prices. Schicke in den den Größen Größen40-58. 36-58.Marken Marken Schicke Mode Mode in wie Deluca, Jørli, Zhensi, Malou, DNY, Studio, wie Zizzi, Deluca, Guro, Jørli, Zhensi, Malou, Intown, Q’Neel, DNY, Anne Sofie. Sara-Louise.Besuchen Besuchen Sie uns – wirSie haben uns – wir immerzudie letzte Mode zu immer diehaben letzte Mode günstigen Preisen. günstigen Preisen.

Besøg en rigtig guldsmed. Forretningen er en af Skives ældste med et stort udvalg i guld og sølv. Salg af pokaler og sportspræmier. Graveringer og reparationer på eget værksted. One of the oldest jeweller’s shops in Skive with a large selection of gold and silver jewellery. We engrave and make repairs in our own workshop.

Guldsmed Melgaards EFTF Frederiksgade 2A DK-7800 Skive Tel +45 97 52 00 98

42

Eine der ältesten Goldschmieden in Skive mit einer großen Auswahl an Gold- und Silberschmuck. Gravierarbeiten und Reparaturen werden in eigener Werkstatt ausgeführt.

Forkæl familien med et besøg i BonBonnieren, byens ældste slik-, is- og chokoladeforretning, og besøg vores hyggelige café. Håndlavet dansk chokolade og hjemmebagte vafler. Vi ses i BonBonnieren. Enjoy Skive’s oldest sweetshop offering candy, ice cream homemade chocolates, and homemade waffles. Come visit our café.

BonBonnieren Nørregade 10 DK-7800 Skive Tel +45 97 52 09 53

Adelgade 20 Adelgade 20 DK-7800 Skive DK-7800 Skive Tel.: +459797525235350000 Tel +45

50

49

Verwöhnen Sie Ihre Familie mit einem Besuch in Skives ältestem Süßwarenladen und unserem gemütlichen Café. Eis, hausgemachte dänische Schokolade und Waffeln. Bis bald!

51

AutoriseretAutoriseret forhandler forhandler af: af:

Georg Jensen Georg Jensen Omega Omega Rado Rado Gucci Gucci Tissot Tissot Certina Certina Cartier Cartier Calvin Klein Calvin Klein

GEORG JENSEN

GEORG JENSEN


52

53

Kig ind til Chr. Richardt Foto i Nørregade, Kig Chr.iRichardt Foto største i Nørregade, viind er til med Danmarks og vi er med i Danmarks største og bedste fotokæde PhotoCare... bedste fotokæde PhotoCare...

• Skive bådebyggeri & Yachtservice • Værftet Bådudstyr • Sejlmageriet • Fjord & Bøjeservice

K

Vi kan (næsten) altmed med dine billeder. Vi kan (næsten) alt dine billeder.

Værftet • Skive bådebyggeri & Yachtservice • Fjordvej 35 • 7800 Skive • Tlf.: 9616 0888

PhotoCare Skive - Chr.Richardt Richardt Foto PhotoCare Skive - Chr. Foto www.photocare.dk Nørregade 16 •Photo 7800 Skive • Tlf. 97 52 44 66 www.photocare.dk

Nørregade 16 • 7800 Skive • Tlf. 97 52 44 66 Nørreg

Det store XL-BYGGECENTER på 2300 m² er centralt beliggende på Engvej lige overfor Falck. I butikken finder du alt til hjemmet – både ude og inde.

54

The 2300 sqm XL building centre is centrally located at Engvej opposite Falck. In our shop you can find everything for the home inside as well as outside. Der 2300 qm grosse XL Baumarkt ist zentral am Engvej genau gegenüber von Falck gelegen. Im Laden findet man alles fürs Haus, drinnen und draussen.

55

SØNDERCENTRET SØNDERCENTRET Søndercentret

.

Ågade 2

. 7800 Skive

.

w w w.sondercentret.dk

Velkommen i SønderCentret Byens bedste butikker under ét tag

11 specialbutikker . 1 dagligvarebutik . 500 gratis P-pladser

Åbningstider i SønderCentret

Butikker: man-ons: 09.30-17.30 . tors-fre: 09.30-18.00 . lør: 09.30-14.00

Kvickly: man-fre: 09.00-20.00 . lør: 09.00-17.00 43


56

Skives specialforretning med stort udvalg i vin, tobak, kaffe, chokolade samt andre specialiteter. Centralt beliggende tæt ved Posthustorvet.

Byens største vinhandel tilbyder lækre specialiteter såsom et bredt udvalg af danske og udenlandske ølmærker, vin, whisky samt ”Summerbird” chokolade.

57

Specialist shop with a large selection of wines, tobacco, coffee, chocolate and other specialities. Central location close to the post office square.

Probably Skive’s largest selection of high quality wines, Danish and foreign beers, whiskies and »Summerbird« chocolates. Das große Weingeschäft in Skive mit leckeren Spezialitäten wie z.B. einer großen Auswahl von dänischen und ausländischen Biermarken, Weinen, Whisky sowie »Summerbird« Schokolade.

Spezialgeschäft mit großer Auswahl an Weinen, Tabakwaren, Kaffee, Schokolade und anderen Spezialitäten. Zentral gelegen in der Nähe des Marktplatzes vor dem Postamt.

Søegaard’s Vinhus

Ijhª][jiL_d^WdZ[b

v/Ole Søegaard Adelgade 20 DK-7800 Skive Tel +45 97 52 04 86

Nørregade 1 DK-7800 Skive Tel/fax: +45 97 52 03 10 stroegetsvinhandel@get2net.dk

En af Danmarks få tilbageværende specialforretninger med havefrø og blomsterløg, hvor du finder et af Danmarks største udvalg. Desuden specialister i foder til havens fugle med egne blandinger.

58

Salgssted for Billetnet og Billetten Plus pigen henvender sig til den modebeviste pige med former, størrelse 42-56. Vi kan tilbyde et bredt udvalg med kvalitetstøj og tilbehør til de rigtige priser. Kig ind til os og bliv smart klædt på fra top til tå. Vi står altid klar, med et smil.

59

Specialty shop with a large selection of garden seeds, flower bulbs and own food blends for garden birds.

Plus pigen is a shop for fashion conscious women with ample curves, size 42 to 56. We offer a collection of quality clothes and accessories at reasonable prices and dress you smartly from top to toe.

Spezialgeschäft mit einer großen Auswahl an Gartensamen, Blumenzwiebeln und Futter für Gartenvögel (eigene Mischungen).

Trifolium Frø

Plus pigen

Katkjærvej 1 . DK-7800 Skive Tel +45 97 52 08 46 www.trifoliumfro.dk post@trifoliumfro.dk

Thinggade 3 7800 Skive

Plus pigen ist ein Geschäft für modebewusste Mollige, Größe 42-56. Wir bieten eine breite Auswahl an Qualitätskleidung und Zubehör zum richtigen Preis. Bei uns werden Sie von Kopf bis Fuß schick eingekleidet.

www.trifoliumfro.dk

60

Gør dine indkøb i Danmarks smukkest beliggende SuperBrugs

Åbningstider 1/6 - 31/8 Butikken Bager

Alle ugen dage 8.30 - 19.00 Alle ugen dage 7.30 - 19.00

Bredgade 4 ∙ Glyngøre 7870 ∙ Roslev ∙ Tlf: 9773 1211 44

Lidt ud over det sædvanli ge


61

Maritime ting og sager. Brugskunst og unikke Limfjordsmuslinger og østers. Sølvsmykker.

62

Maritime things and handicrafts. Unique Limfjord mussels and oysters. Silver jewellery. Maritime Sachen und Gebrauchskunst. Einmalige Limfjord Muscheln und Austern. Silberschmuck. Åben/Opening Hours/Öffnungszeiten: Fre-lør-søn /Fri-Sat-Sun/Fr-Sa-So:.........13-16 Grupper og foreninger efter aftale/Groups by appointment/Gruppen nach Verabredung.

Havfruernes Skattekiste v/ Helle Bonde Glyngøre Havn DK-7870 Glyngøre Tel +45 61 63 88 70

63

www.av-2.dk

Wellness in my home. Individual, or in small groups. All products based on ekological Aloe Vera. AV-2 · v. Bodil S.Jørgensen · Lyby Møllevej 1, 7800 Skive · t: 40271320 · info@av-2.dk

Sallingsundbroen

45


Bo godt Quality Accommodation · Gut wohnen Alle fortjener at bo godt i ferien, og der er heldigvis meget forskellig opfattelse af, hvad det indebærer. For mange børnefamilier tilbringes den perfekte ferie på campingpladsen eller i lejet feriehus. For andre er en god ferie ensbetydende med forkælelse, hvor hverdagens madlavning og opvask overlades til hotellets eller kroens personale. Og atter andre vælger fællesskabet på vandrerhjem eller den næsten hjemlige stemning på Bed & Breakfast. Vi kan tilbyde alle overnatningsformer på Skiveegnen, hvor de fleste campingpladser ligger smukt ud til Limfjorden, og feriehusene er i gå-afstand fra stranden. Egnens hoteller er centralt og smukt beliggende, vandrerhjemmet ligger i landlige omgivelser, og de private Bed & Breakfast findes i både byen og på landet. Hotel Strandtangen

46


Everyone deserves quality accommodation during the holidays. Many families with children prefer to camp or rent a holiday cottage. Some prefer to stay at a hotel or an inn and leave the cooking and dishwashing to the personnel. And others choose the community at a youth hostel or the homely atmosphere of a Bed & Breakfast. The Skive region offers all kinds of accommodation. Most of our camping sites are beautifully situated at the Limfjord, and many of the cottages are within walking distance of the beach. The hotels are centrally situated, the youth hostel is standing in rural surroundings, and the private Bed & Breakfasts are evenly distributed in the region.

Jeder verdient in den Ferien gut zu wohnen. Viele Kinderfamilien verbringen den perfekten Urlaub auf dem Campingplatz oder im Ferienhaus. Für Andere ist der perfekte Urlaub gleich Verwöhnen, wo das Kochen und Geschirrspülen des Alltags dem Personal des Hotels oder Gasthauses überlassen werden. Andere wieder wählen die Gemeinschaft der Jugendherberge oder die fast heimliche Stimmung eines Bed & Breakfasts. Skive und Umgebung bieten jede Übernachtungsform. Die meisten Campingplätze liegen schön am Limfjord, und viele der Ferienhäuser sind auf Gehabstand zum Strand. Die Hotels liegen zentral, die Jugendherberge ist in ländlicher Umgebung, die privaten Bed & Breakfast sind auf der ganzen Gegend regelmäßig verteilt. Hotel Gl. Skivehus

Hotel Pinenhus

Hotel Gl. Skivehus

47


64

Strandvejen 24-28, 7800 Skive T. +45 96 760 800

reception@strandtangen.com www.strandtangen.com

Vi byder hjertelig velkommen til vores nye hotel- og feriekompleks på lystbådehavnen i Skive – lige i hjertet af vand, skov og fantastisk natur. Den unikke beliggenhed giver de bedste betingelser for oplevelser og aktiviteter både på vand og land. Vore charmerende lejligheder og Sjægthuse er oplagte til et ferieophold – kort eller langt, og restauranten byder på lækkerier for enhver smag - På Strandtangen oser det af miljø, stil og charme.

We warmly welcome to our new hotel and resort at the marina in Skive - right in the heart of water, forest and stunning scenery. The unique location provides the best conditions for experiences and activities both on water and land. Our charming apartments and Beach Huts are ideal for a holiday - short or long, and the restaurant offers delicacies for every taste At Strandtangen exudes the environment, style and charm.

Wir heißen Sie herzlich willkommen auf unserer neuen Hotels und Ferienanlagen an der Marina in Skive - mitten im Herzen von Wasser, Wald und atemberaubende Landschaften. Die einzigartige Lage bietet die besten Voraussetzungen für Erlebnisse und Aktivitäten sowohl auf Wasser und Land. Unser bezauberndes Appartements und Beach Huts sind ideal für einen Urlaub - kurz oder lang, und das Restaurant bietet Köstlichkeiten für jeden Geschmack - Am Strandtangen strahlt die Umwelt, Stil und Charme.

65

Best Western Hotel Gl. Skivehus er placeret i Skive centrum, tæt på park, skov og strand samt med gode golfbaner lige om hjørnet. 57 hyggelige værelser i flere kategorier, med gratis trådløs internet, fladskærms tv med et bredt udvalg af tv kanaler samt pay per view. Hotellet har restaurant og gratis parkering lige ved døren. Vi tilbyder allergi-, familieværelser og suiter. Best Western Hotel Gl. Skivehus is situated in the heart of Skive close to park, forest and beach and has good golf courses just around the corner. We have 57 cosy rooms in different categories with free wireless internet, flat TV with a wide range of channels as well as pay-per-view. Restaurant and free parking. We offer allergy friendly rooms, family rooms and suites. Best Western Hotel Gl. Skivehus liegt im Zentrum von Skive nahe Park, Wald und Strand und mit guten Golfplätzen gerade um die Ecke. Das Hotel hat 57 schöne Zimmer in mehreren Kategorien, freien kabellosen Internet-Zugang, Flach-Fernseher mit einer großen Auswahl an Programmen und Pay-per-View. Restaurant und kostenloser Parkplatz. Wir bieten allergiefreundliche Zimmer, Familienzimmer und Suiten.

48


66

Med udsigt over det blå Limfjordsland Fire-stjernet hotel og konferencecenter med panoramarestaurant og enestående udsigt til vandet og skibene. 64 veludstyrede værelser, 4 feriehuse, 3 suiter, hyggelig bar samt billard, Wellness og fitness. Stor legeplads, 18-hullers minigolf og en lang, skøn sandstrand lige uden for døren. A four star hotel and conferencecenter with a panorama restaurant and a grand view over the water and ships are passing by. 64 fully equipped rooms, 4 holiday cottages, 3 suites, cosy bar, and activity room with billiards, wellness and fitness facilities. Large playground, an 18-hole minigolf course and a long, fine sandy beach. Ein Vier-Sterne-Hotel und Konferenzcenter. Panoramarestaurant mit einem schönen Blick auf dem Limfjord und die vorbeisegelnden Schiffe. 64 gut ausgestattete Zimmer, 4 Ferienhäuser, 3 Suiten, gemütliche Bar mit Billardtisch, sowie Wellness und Fitness. Großer Spielplatz, Minigolf und ein langer, schöner Sandstrand.

www.pinenhus.dk

Borbjerg Mølle Kro

67

Mellem Hjerl Hede og Holstebro Borbjerg Møllevej 3 . Borbjerg . DK-7500 Holstebro Tel +45 97 46 10 10 . Fax +45 97 46 16 46 info@borbjergmill.dk . www.borbjergmill.dk

Hotelroom/Suites•Wellness/Fitness•Minigolf/Playground•A la Carte Restaurant/Conference

Pinenhus · Pinen 3 · 7870 Roslev · Tlf. 97 73 18 99 · Fax 97 73 20 50

Mail: pin@pinenhus.dk

Idyllisk beliggende ved Borbjerg Møllesø. Berømte for vort gode køkken. Spændende menukort med bl.a. møllespecialiteter og vegetarretter. Hjemmebagt brød og kager. Restaurant med panoramaudsigt over søen. Også udendørs servering. 24 hyggelige værelser, bl.a. romantikværelser m/spabad. Trådløs internet på alle værelser samt i kroen til fri afbenyttelse. Vandrestier langs sø og vandløb. Vandmølle og møllemuseum. Elefantastisk samling af mere end 1.200 elefantfigurer. Afrikansk pælehus (BOMA) med bålplads. Safari-telt (KUBUKA) som hotelværelse. Junglesti og natursti omkring møllesøen. I møllesøen kan der fanges gedder, aborrer, skaller og brasen. Hyggelig have med hængekøjer. Fold med heste, lamaer, geder, æsler, gæs, emuer og næsebjørne. Handicapvenligt. Vi sender gerne brochure. Priser: Dobbeltvær. Fra kr. 875,- for 2 pers. incl. morgenmad Faciliteter: Egen 9-hullers golfbane. Bådudlejning. Petanquebane. Vandrestier. Museum. Legeplads. Lystfiskeri. Bordtennis. Billard. Dart. Internetcafé. Naturlegeplads. Vildmarksbad. Motorcykeltræf Oplev »Det Jyske Afrika«

68

***** Skyttevej 13 C, 7800 Skive Tlf.: +45 9752 5444 skive@danhostel. dk www.danhostelskive.dk

• Aktiv ferie for familien • Overnatning / Skive Badeland • Træningslejre • Kursus • Lejrskoler

49


Lille hyggelig familie plads, beliggende på Lundø helt ud til fjorden. Kano udlejning. Købmands butik med bake off, Grill /cafeteria med et stort udvalg. Et godt sted at spise eller tage maden med hjem. Åben: 26/03 – 24/10. 2010

69

70

Small family camping site situated on Lundø at Skive Fjord. Canoe rental, mini market with bake off. Grill/ cafeteria with a well assorted menu. Also takeaway. Open: March 26th till October 24th, 2010

Ferieboliger/udsigt over Limfjorden – kun 100 m fra stranden. Soveværelse m/dobbeltseng, værelse m/køjer, badeværelse, køkken/stue m/udgang til overdækket veranda. Pris fra kr. 1500,- til kr. 2500,- pr. uge + forbrug. Cottages overlooking the Limfjord for rent – only 100 m to the beach. Bedrooms, bathroom, kitchen/sitting room opening out to a covered veranda. Price from DKK 1500.- to 2500.- a week + electricity.

Kleiner, gemütlicher Familienplatz auf Lundø am Skive Fjord. Kanuverleih, Minimarkt mit Bake-off. Grill/Cafeteria mit großer Auswahl, auch Essen zum Mitnehmen. Offen: 26/3 – 24/10-2010.

Lundø Camping & Grill***

Lundø Ferieboliger

Jelsevej 201. Lundø . DK-7840 Højslev Tel +45 97 53 81 62. lundocamping@mail.dk www.lundocamping.dk

Jelsevej 255 DK-7840 Højslev Tel +45 97 53 81 85 www.limfjordsferie.dk

Ferienwohnungen am Limfjord – nur 100 m zum Strand. Schlafzimmer, Bad, Küche/Wohnzimmer mit Ausgang zur überdachten Veranda. Preis von DKK 1500,- bis 2500,- pro Woche + Verbrauch

71

Kæmpe indendørs vandland Tæt på børnevenlig strand Stor sjov legeplads 20 m 2 luksus hytter med hems Se mere på: www.limfjords.dk Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 · 7860 Spøttrup Tlf +45 9756 0250

72

73

Lille hyggelig familieplads tæt ved Hjerl Hede. Beliggende i naturskønne omgivelser lige ved Sevel by. 6 hytter, heraf 1 luksus med bad og toilet. Kiosk – grillplads – minigolf – tennis – grillbar – hoppepude. NY SWIMMINGPOOL Small cosy family camping site in beautiful surroundings. 6 cottages including 1 with bath and toilet. Shop – grill – minigolf – tennis – grillbar – bouncing cushion. NEW SWIMMINGPOOL.

Junget Strandcamping

Sevel Camping **

Jungetgårdvej 3 . DK-7870 Roslev Tel +45 97 59 72 99 Se også vores hjemmeside: www.jungetcamping.dk e-mail: jungetstrand@dk-camp.dk

Halallé 6 . Sevel . DK-7830 Vinderup Tel +45 97 44 85 50 . Fax +45 97 44 85 51 mail@sevelcamping.dk www.sevelcamping.dk

74

75

Kleiner gemütlicher Familienplatz in naturschöner Umgebung. 6 Hütten, davon 1 mit Bad ud Toilette. Kiosk – Grillplatz – Minigolf – Tennis – Grillbar – Hüpfkissen. NEUER SWIMMINGPOOL.

Hjarbæk Fjord Camping ligger med en smuk udsigt over den sydlige del af Limfjorden På Hjarbæk Fjord Camping kan du være sikker på et stort personligt engagement, hvor vi har dig og din familie i fokus. Hjarbæk Fjord Camping is surrounded by a beautiful nature. We can assure you of a personal engagement to give you and your family a wonderful stay through a good atmosphere, with many facilities.

Hjarbæk Fjord Camping SKIVES CAMPINGCENTER

Jens Hansens Vej 12 · 7840 Højslev · 97 53 63 00 www.hilmarscamping.dk

50

Hulager 2, 8831 Løgstrup T: +45 86 64 23 09 / 40 44 94 74 info@hjarbaek.dk www.hjarbaek.dk

Åben/Open: 27.03.- 24.10. Priser/prices: Voksen/adults DKK 72,Børn/children DKK 40,Pladsgebyr/sitefee DKK 10,-/35,-


T

M

O

S

F

Æ

R

H E

øjslev Kro ligger midt i det smukke og attraktive område, som kaldes “Det blå Limfjordsland”. Den hyggelige landsbykro ligger midt i Højslev Stationsby, tæt ved Limfjorden med skov og strand og kun 4 km fra Skive. I vor á lá carte restaurant tilbydes spændende internationale retter, men selvfølgelig også gode traditionelle kroretter - altsammen velsmagende og veltilberedt mad, fremstillet af årstidens friske råvarer.

Kroen kan, udover god og veltillavet mad, også tilbyde 13 nymoderniserede værelser med toilet, bad og TV. Priser, incl. morgenmad Enkeltværelse fra kr. 495,Dobb. værelse fra kr. 625,-

Sats & Tegn · 86 60 16 20

Atmosfære 76

Viborgvej 220 • DK-7840 Højslev • FAX +45 97 53 65 44 • www.hoejslev-kro.dk • E-MAIL: info@hoejslev-kro.dk • TLF. +45 97 53 57 44 Hos Danhostel Roslev Vandrerhjem glæder vi os til at se jer til familieferie, træningslejr, kurser og selskaber. Flere værelser har eget bad og toilet. Godt cafeteria. Minigolfbane og naturlegeplads.

77

At our hostel, Danhostel Roslev Vandrerhjem, we look forward to seeing you for family holidays, training camps, courses and parties. Good cafeteria, miniature golf facility and nature playground.

Danhostel Roslev Vandrerhjem

Bei Danhostel Roslev Vandrerhjem (Jugendherberge) würden wir uns freuen, Sie für einen Familienurlaub, ein Trainingslager, Kursus oder geselliges Beisammensein zu begrüßen. Gute Cafeteria, Minigolfbahn und Naturspielplatz.

Viumvej 8 . DK-7870 Roslev Tel +45 97 57 13 85 www.sallinghallen.dk

78

Velkommen hos FDM camping Vidste du, at camping hører til blandt danskernes foretrukne ferietyper? Det er vi fuldt klar over, og med FDMs campingkoncept tager vi hånd om hele din campingferie – både før, under og efter dit ophold. FDM har 11 campingpladser i naturskønne områder over hele landet. Læs om pladserne og de mange fordele og rabatter, du får adgang til, når du bestiller campingferie hos FDM på www.fdmcamping.dk Du kan også rekvirere vores gratis campingbrochure på 70 13 30 40.

51


Feriehuse ved Limfjorden

Stort udvalg af feriehuse i hele Limfjordsområdet. Hos Feriepartner får du meget mere ferie for pengene. Kik forbi – du finder med garanti et godt ferietilbud.

Ferienhäuser am Limfjord Grosse Auswahl an Ferienhäusern im ganzen Limfjordsgebiet. Bei Feriepartner bekommen Sie viel mehr Urlaub für Ihr Geld. Schauen Sie vorbei – Sie finden garantiert ein gutes Urlaubsangebot.

d r o j f Lim

Holiday homes by the Limfjord

Great choice of holiday homes in the whole Limfjord area. At Feriepartner you get much more holiday for your money. We promise that you will find a good holiday offer.

www.feriepartner-limfjorden.dk www.feriepartner-fyn.dk Tel. (0045) 64 41 23 22

Molerskrænter på Fur

52


Bed & Breakfast på Skiveegnen Bed & Breakfast in the Skive Region · Bed & Breakfast in der Skive-Gegend A A. Hansen

Bilstrupvej 81 . DK-7800 Skive . Tel +45 97 52 67 87 akh.bil@gmail.com . www.galleri-anna.dk B AMC-Service v/Anna Marie Christiansen

Tinghøjvej 5 . Bostrup pr. Jebjerg . DK-7870 Roslev Tel +45 97 57 43 10 . fax +45 97 57 46 90 . mobil +45 29 99 40 01 amc@cjbostrup.dk C Anne Grethe Bregendahl

Violvej 161 . DK-7800 Skive Mobil +45 40 21 53 04 . Tel +45 97 52 33 38 . bregen@ofir.dk D B & B “Ude på landet”

Langesgårdvej 5 . Breum . DK-7870 Roslev . Tel +45 97 57 67 17 www.udepålandet.dk . kirsten-kjaer@get2net.dk E Enggårdens Mohair – Bed & Breakfast

Spøttrup Mark 6 . DK-7860 Spøttrup . Tel +45 97 56 18 06 email@enggaarden.dk . www.enggaarden.dk F B. og E. Finderup

Havnevej 10C . DK-7800 Skive . Tel +45 97 52 06 . mobil +45 23 46 07 69

K Hesthavegaard v/Grethe Breum Hansen

Åbakken 4 . Krejbjerg . DK-7860 Spøttrup Fax +45 96 83 70 44 . mobil +45 23 32 92 44 L Hjarbæk Bed & Breakfast

Hjarbækvej 8, Hjarbæk . DK-8831 Løgstrup Tel +45 86 60 31 41 . mobil +45 40 27 31 41 bedandbreakfast@hjarbaek.com . www.hjarbaek.com M Jes Purup Pedersen

Lyngen 8, Glyngøre . DK-7870 Roslev Tel +45 23 23 43 19 . jespurup@live.dk . www.ferielejlighed-glyngore.dk N Kirsten Jensen/Galleri 11

Raugshøjgaard . Ågaardsholmvej 11 . DK-7870 Roslev Tel +45 97 57 13 23 . mobil +45 23 45 83 93

O Signe og Poul Søgaard

Kingosvej 18 . DK-7800 . Tel +45 97 52 17 69 . mobil +45 22 46 29 05 soegaard@kingosvej18.dk . www.kingosvej18.dk P ”Solskrænten” v/Georg Rathjen

Holstebrovej 23 . DK-7800 Skive . Tel +45 97 51 30 30 solskraenten@bbskive.dk . www.bbskive.dk

G Gerda og Andreas Madsen

Dåsbjergvej 76 . Fly . DK-7800 Skive . Tel +45 97 54 52 99 Udlejningsadresse: Trandumvej 8 . DK-7800 Skive . ga@madsen.mail.dk

Q Sundsørehus v/Anna Naldahl

Sundsørevej 4 . Sundsøre . DK-7870 Roslev . Tel +45 97 57 81 33 email@sundsoerehus.dk . www.sundsoerehus.dk

H Gitte og Bent Pagh Christensen

Lisedalvej 28 . Lyby . DK-7800 Skive . Tel + 45 97 58 42 26 I

Glyngøre Bed & Breakfast Skovbakken 10 . Glyngøre . DK-7870 Roslev Tel +45 97 73 27 99 . mobil +45 30 97 54 58 . karenms@mail.dk

J

Gæstelejligheder v/ Marianne Fabros Mollerupvej 28 . DK-7860 Spøttrup Mobil + 45 22 98 90 37 . mjf@c.dk . www.overnatningfabros-salling.dk

R Aase og Jan Mortensen

Kompagnigade 25 . DK-7800 Skive . Tel +45 97 52 10 48 jan-aase@get2net.dk

53


79

Thise Mejeri Thise Dairy · Thise Molkerei Thise Mejeri – et smørhul i provinsen Thise Mejeri ligger ca. 20 kilometer nord for Skive. Ved mejeriet græsser mejeriets vartegn, kæmpekoen Jenny, en stor, rusten og charmerende jernskulptur. I de oprindelige bygninger fra 1887 blev Thise Mejeri grundlagt i 1988 af 7 økologiske pionerer og en visionær mejeriejer. Nu er der 87 landmænd, og antallet af ansatte er vokset fra 7 til 125. Thises 225 varenumre omfatter: Smør, ost, mælk og syrnede produkter. Mejeriet modtager 220.000 liter økologisk mælk om dagen - produceret af 10.000 malkekøer. I dag kan mælk og ost fra Thise Mejeri købes i hele Danmark - også så langt nordpå som i Grønland. Der er mange gode historier i Thise Mejeri. Følg med i Thises hvide verden på www.thise.dk. I sæsonen arrangeres også rundvisninger – se datoer og tidspunkter på www.visitlimfjorden.com.

54


Thise Mejeri –Organic Dairy Products The organic dairy products from Thise Dairy are available in supermarkets and food shops all over Denmark. Besides, you can buy the products in the shop at the dairy. See the opening hours on this page. During the season the small dairy in the village Thise is open to the public. On www.visitskive.dk you find the times and dates for guided tours.

Sundsørevej 62, Thise 7870 Roslev . Tel: +45 97 57 80 01

Thise Mejeri – ökologische Molkereiprodukte Die ökologischen Molkereiprodukte der kleinen Molkerei in Thise gibt es in Supermärkten und Lebensmittelläden überall in Dänemark zu kaufen. Sie können auch im Laden bei der Molkerei einkaufen. Während der Saison können Sie an einem geführten Rundgang teilnehmen. Auf www.visitskive.dk finden Sie die Zeitpunkte.

Åbningstider i butikken Opening hours in the Shop Öffnungszeiten im Laden: man-tor / Mon-Thu / Mo-Do: 8.30 - 11.30: fredag / Friday / freitags: 8.30 - 17.00 lørdag / Saturday / samstags: 8.30 - 11.30

55


Spis godt Quality Food · Gut essen Skive-egnen er kendt for sine gode fødevarer: velsmagende øl, lækre pølser og røgvarer, skønne oste, friske fisk og skaldyr, honning og masser af frisk frugt og grøntsager – det er blot nogle af de produkter, som kan opleves på Skiveegnens torvedage og fødevareevents. Kendetegnende for alle produkterne er den høje kvalitet og den pragtfulde smagsoplevelse, som følger produkterne. Se www.smagforskive.dk. Til en god ferie hører også tid til lidt forkælelse, og hos egnens restauranter præsenteres gæsterne for spændende menukort, hvor udsøgte råvarer forvandles til kulinariske smagsoplevelser. Foruden gourmetmenuer byder mange af Skive-egnens kroer på hjemmelavede egnsretter og den helt specielle danske kro-atmosfære, der for ofte er videreført gennem generationer. For dem, der kun ønsker et lille let måltid, serverer områdets cafeer og små spisesteder lækre salater, sandwich og lune småretter.

56


The region of Skive is renowned for its quality food. Tasty beer, delicious sausages, great cheeses, fresh fish and shellfish, honey and lots of fresh fruit are just some of the produce available in the Skive region on market days and at the farm shops. Find more information on www.visitskive.dk The holidays also give you time to pamper your family by visiting the local restaurants. Here you find exciting menus with culinary taste experiences. Many of the inns offer regional dishes and the very special Danish atmosphere which is often transmitted through generations. For those who only want a light meal the cafés and small restaurants serve delicious salads, sandwiches and small warm dishes.

Skive und Umgebung sind für die guten Lebensmittel wohlbekannt. Schmackhaftes Bier, leckere Wurst- und Räucherwaren, frische Fische und Meeresfrüchte, Honig und viel frisches Obst sind nur einige der Produkte, die Sie an Markttagen und bei den Hofläden kaufen können. Sie finden weitere Informationen auf www.visitskive.dk Zu einem schönen Urlaub gehört auch Zeit zum Verwöhnen, und die Menükarten der Restaurants bieten den Gästen spannende Gerichte, wo ausgesuchte Rohwahren in kulinarische Geschmackserlebnisse umgesetzt werden. Viele der Gasthöfe bieten regionale Gerichte und die ganz spezielle Gasthausatmosphäre, die oft durch Generationen weitergeführt worden sind. Für den kleinen Hunger gibt es Cafés und kleine Restaurants, die leckere Salate, Sandwichs und warme Kleingerichte servieren.

57


80

tagessteak

Åbent alle ugens dage: 17.30 - 23.00

Ein zarter saftiger Sirloinsteak vom australischen Rind, ca. 180 g, mit Backkartoffel oder Pommes Frites, Kräuterbutter und Ciabatta-Brot.

hverdags bøf

steak offer

En mør og saftig bøf af australsk oksefilet, ca. 180 g. Med bagt kartoffel eller pommes frites, kryddersmør og ciabattabrød.

A juicy and tender Australian sirloin steak, approx. 180 g. With a baked potato or French fries, seasoned butter, and ciabatta bread.

Dieses Angebot gilt Montag-Donnerstag 2010

Tilbudet gælder mandag-torsdag 2010.

The offer is valid Monday-Thursday 2010

a hereford beefstouw

,kr. 211.7589 €

Rosenhøj, Strandvejen 3, 7800 Skive, Tel.: (+45) 97 52 53 25. www.a-h-b.dk

81

Velkommen til Strandtangen - Hotel & Restaurant Restaurant Strandtangen tilbyder et lækkert og varieret menukort baseret på årstidens bedste råvarer. I forbindelse med restauranten ligger “Brasseriet”, hvor interiør og menukort er tilpasset café-miljøet, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Strandvejen 24-28, 7800 Skive

Kom og forkæl jeres smagsløg på Strandtangen, her er noget

T. +45 97 52 59 00

for enhver smag.

82

Vi har åbent mandag-søndag fra 11.30-22.00.

restaurant@strandtangen.com

Køkkenet lukker kl. 21.00.

www.strandtangen.com

En rigtig kinesisk restaurant beliggende lige midt i Skive by. Spis her eller tag med hjem. Apr-sep: søn-tor 12-22.30, fre-lør 12-23 Okt-mar: søn-tor 16-22, fre-lør 12-23.

83

A genuine Chinese restaurant at the centre of Skive. Also take-away. Apr-Sept: Sun-Thu 12-10.30 pm. Fri-Sat 12-11 pm Oct-March: Sun-Thu 4-10 pm. Fri-Sat 12-11 pm

Visit Skive’s cheerful café with its large selection of coffee, food and beer. Good atmosphere, friendly service and first class kitchen – we care for our guests.

Ein echtes China-Restaurant mitten in Skive. Auch Essen zum Mitnehmen. April-Sept: So-Do 12-22.30 Uhr. Fr-Sa 12-23 Uhr Okt-März: So-Do 16-22 Uhr. Fr-Sa 12-23 Uhr

Besuchen Sie das gemütliche Café in Skive mit einer reichen Auswahl an Kaffee, Speisen und Bier. Geschmackvolle Einrichtungen, freundliche Bedienung und erstklassige Küche – bei uns ist der Gast König.

China House

Café Helmuth

Østertorv 7 DK-7800 Skive Tel +45 97 52 24 65

Thinggade 10 DK-7800 Skive Tel +45 97 51 00 60

84

En hyggelig familierestaurant beliggende lige midt i Skive by. Her får du god og hurtig betjening. Vi serverer bl.a. traditionelle italienske retter som f.eks pizzaer, pasta osv.

85

Gemütliches Familienrestaurant in der Stadtmitte. Freundliche und schnelle Bedienung. Wir servieren traditionelle italienische Gerichte wie Pizzas, Pasta usw.

Torvegade 4 DK-7800 Skive Tel +45 52 05 19

58

Café EnBidAfHimlen ligger lige op ad Skive gågade. I caféen serveres lækre, lette frokostretter, boller og kager m.m, og der lægges vægt på de gode sunde råvarer. Café EnBidAfHimlen is situated close to the shopping streets of Skive. In the café we serve delicious lunch dishes, buns, cakes etc., and we attach great importance to the use of healthy raw products.

Cosy family restaurant in the town centre. Friendly and quick service. We serve traditional Italian dishes like pizzas, pasta.

Det Italienske Pizzaria & Bøfhus

Oplev Skives hyggelige café med et bredt udvalg af kaffe, mad og øl. God atmosfære, venlig betjening og førsteklasses køkken – hos os er gæsten i centrum.

En bid af himlen Vestergade 15, 7800 Skive Tel +45 41 99 41 92 kontakt@enbidafhimlen.dk www.enbidafhimlen.dk

Café EnBidAfHimlem liegt in unmittelbarer Nähe der Fußgängerzone Skives. Im Café servieren wir leichte Lunchgerichte, Brötchen und Kuchen, und wir legen großen Wert auf die Anwendung gesunder Rohwaren.


86

Hjarbæk Kro ligger idyllisk med udsigt til Hjarbæk Fjord. Restaurant til 70 personer samt krostue, dejlig gårdhave og pavillon. Prøv vores specialitet: Stegte ål.

Mønsted Kro, som i dag ligger på Viborgvej, har status af Kongelig Privilegeret Kro bygget i 1849. Familien Kudal har ejet Mønsted kro siden 1980. Her kan nydes en stille kop kaffe eller en god middag.

87

Hjarbæk Kro has an idyllic location right next to Hjarbæk Fjord and offers a restaurant, inn, outdoor garden and pavillon. Try our speciality - fried eel.

Mønsted Kro, which is situated at Viborgvej and is an authorized inn by Royal License, was built in 1849. The Kudal family has owned the inn since 1980. Here you can enjoy a cup of coffee or a good meal.

Das Restaurant ”Hjarbaek Kro” liegt idyllisch mit Aussicht auf den Hjarbæk Fjord. Spezialität: Gebratener Aal. Åben / Open / Offen: 1.3-16.10

Hjarbæk Kro Søndersiden 2, Hjarbæk, 8831 Løgstrup Tel. (+45) 86 64 20 24 mail@hjarbaekkro.dk www.hjarbaekkro.dk

17.10.-28.2.: Begrænset åbningstid / Limited opening hours / begrenzt geöffnet. Se / See / Siehe: www.hjarbaekkro.dk

88

Mønsted Kro Mønsted . DK-8800 Viborg Tel +45 86 64 50 17 . Fax +45 86 64 57 42 moestedkro@get2net.dk www.moensted-kro.dk

Mønsted Kro, das an Viborgvej gelegen ist, hat den Status als königlich privilegiertes Gasthaus. Es wurde 1849 erbaut und ist seit 1980 im Besitz der Familie Kudal. Bei uns können Sie einen Kaffee oder ein gutes Mittagessen genießen.

Spisested m/udendørs servering og udsigt over fjorden. Selskabslokale (80 pers.). 9 gode 4-personers hytter. Stor brugskunstforretning. Rigt dyreliv. Åben: 1/4-31/5 lør./søn og helligdage fra kl. 11.00. 1/6-31/8 alle dage fra 11.00 1/9-påske kun efter aftale.

89

Restaurant overlooking the Limfjord. Outdoor serving. Assembly room (80 persons). Nine good 4-person cabins. Large handicraft shop. Rich animal life. Open: 1/4-31/5 Sat-Sun from 11 am. 1/6-31/8 daily from 11 am. 1/9-easter: Only by appointment.

Sundsørehus Sundsørevej 4 . Sundsøre . DK-7870 Roslev Tel +45 97 57 81 33 email@sundsoerehus.dk www.sundsoerehus.dk

90

Hyggelig og atmosfærefyldt kro beliggende midt i Sallings skønne natur med øen Fur som nærmeste nabo. Kroen har et varieret menukort med alt fra fiskeretter til steaks. Særdeles rimelige priser.

Hyggelig græsk restaurant. Græske retter, steaks, udsøgte fiske- og vegetarretter samt børnemenuer. Frokoståbent og udeservering på dejlig terrasse i Hyggelig græsk restaurant. Græske retter, steaks, sommerperioden. udsøgte fiske- og vegetarretter samt børnemenuer. Åben: tirs-tors 17-22, fre-lør 17-24, søn 17-22. Frokoståbent og udeservering på dejlig terrasse i Weekend og vinter kunÅben: frokoståbent mod forudsommerperioden. Hverdage 12-22, weekend bestilling. Spis her eller tag med hjem. Ring ellermod se 17-23.30. Weekend og vinter kun frokoståbent forudbestilling. Spis her eller tag med hjem. Ring hjemmesiden.

91

Inn with cosy atmosphere situated in the beautiful nature of Salling and close to the island Fur. Varied menus with everything from fish dishes to steaks at good prices.

Breum Landevejskro Klostervej 26 . DK-7870 Roslev Tel +45 97 57 63 63 Breum.landevejskro@mail.tele.dk www.breumlandevejskro.dk

Gasthof mit gemütlicher und stimmungsvoller Atmosphäre mitten in der schönen Natur von Salling. Variierte Menükarte, die von Fischgerichten bis hin zu Steaks reicht. Günstige Preise.

Restaurant mit Bedienung im Freien und Blick auf den Fjord. Gesellschaften bis 80 Personen. Neun gute 4-Personen Hütten. Großer Laden mit Gebrauchskunst. Reiches Tierleben. Offen: 1/4-31/5 Sa-So ab 11 Uhr. 1/6-31/8 täglich ab 11.00 Uhr. 1/9-Ostern nur nach Vereinbarung.

eller se hjemmesiden.

Greek dishes, steaks, fish, vegetarian dishes and Greek dishes, steaks, fish, vegetarian dishes and children’s menus. Open: tue-thu 5 pm to 10 pm, children’s menus. Open: Weekdays 12 to 10 pm, fri-sat 5weekends pm to 12 am,tosun 5 pm 10 pm. Outdoor 5 pm 11.30 pm. to Outdoor serving in servingsummer. in summer. Also Take-away. Also Take-away.

Restaurant Kreta

Restaurant Kreta

Thinggade 28 Thinggade 28 DK-7800 Skive DK-7800 Skive Tel +45 97 51 31 33 Tel +45 97 51 31 33 www.kreta-skive.dk www.kreta-skive.dk

Grichisches Steaks, Fisch- und VegetargeGrichisches Essen,Essen, Steaks, richteVegetarge-richte sowie Kindermenus. Fisch- und Offen: Werktage 12-22 Uhr, sowie Kindermenus. Wochenenden 17-23.30 Uhr. Offen: di-do 17-22 Uhr, Im Sommer Servieren im Freien. fr-sa 17-24 Uhr, so 17-22 Uhr. Auch Essen zum Mitnehmen. Im Sommer Servieren im Freien. Auch Essen zum Mitnehmen.

92

Et af egnens bedste cafeterier med et stort udvalg i: • Dansk mad • Á la carte retter • Grillretter • Smørrebrød • Lækkert kaffebord • Diner transportable • Festlokaler

Bentas cafeteria & Selskabslokaler Nr. Søby . DK-7840 Højslev Tel +45 97 53 50 58 Fax +45 97 53 67 42 www.bentas-cafeteria.dk

Faciliteter og priser: • Publikumsvenlige åbningstider hver dag fra kl. 8.00 • Handicapvenlig indretning. Gode p-pladser og indkørselsforhold • Hver dag 2 retter mad til DKK 85.• Børnemenuer fra DKK 50,• Hver søndag aften fra ultimo juni til ultimo august: Tyndstegsbuffet fra kl. 18.00-20.30 kun DKK 99,-

59


Værd at vide Worth Knowing · Wissenswertes Gårdbutikker & gallerier · Farmshops & Galleries · Hofläden & Galerien X Duddines Vævestue og Museum

Pikhedevej 2 . DK-7884 Fur . +45 75 68 90 57 www.duddine.dk . duddine@duddine.dk Y Frugtplantagen Lyby Strand

Lyby Møllevej 2 . DK-7800 Skive . +45 97 58 41 78 . mobil +45 40 27 41 78 www.lybyfrugt.dk . lybyfrugt@post.tele.dk Z Furø Gårdbutik Klode

Nørre Madsbadvej 38 . DK-7884 Fur . +45 97 59 30 40 www.furhereford.dk . klode@privat.dk Æ Grove Nørregård

Nørregårdsvej 3, Grove . DK-7860 Spøttrup . +45 97 56 40 27 www.grove-norregaard.dk . emglud@mail.tele.dk Ø Melbjerggaard Grønt

Ny Viborgvej 5 . DK-7840 Højslev + 45 97 53 63 41 www.melbjerggaard.dk . hj@skivehs.dk

60


Praktiske oplysninger / Useful Information / Nützliche Informationen Alarm / Emergency Call / Notruf: 112 Apoteker / Pharmacies / Apotheken: Løve Apoteket, Adelgade 7, 7800 Skive, Tel +45 97 57 10 18 Svane Apoteket, Nørregade 22, 7800 Skive, Tel +45 97 52 42 11 Balling Apotek, Vestergade 1, Balling, 7860 Spøttrup. Tel +45 97 56 40 13 Roslev Apotek, Jernbanegade 17, 7870 Roslev Tel +45 97 57 10 18 Autohjælp / Car Help / Autohilfe: Dansk Autohjælp, Viborgvej 10, 7800 Skive, Tel +45 97 52 64 00 Bibliotek / Library / Bibliothek: Skive Bibliotek, Østergade 25, 7800 Skive, Tel +45 99 15 70 00 Dyrlægevagt / Veterinarian / Tierarzt: Efter kl. 16.00 + weekend og helligdage, Tel +45 97 51 30 45 After 4 pm + weekends and bank holidays, Tel +45 97 51 30 45 Nach 16.00 Uhr + Wochenende und Feiertage, Tel +45 97 51 30 45 Lægevagt / First Aid / Notarzt: Efter kl. 16.00 + weekend og helligdage, Tel +45 70 11 31 31 After 4 pm + weekends and bank holidays, Tel +45 70 11 31 31 Nach 16.00 Uhr + Wochenende und Feiertage, Tel +45 70 11 31 31 Offentlig transport / Public Transport / Öffentlicher Transport: Bus: Midttrafik, Tel +45 86 62 07 00 / +45 87 40 83 50 Tog / Train / Zug: Arriva, Tel +45 70 27 74 82 Karup Lufthavn / Karup Airport / Karup Flughafen, Tel +45 97 10 06 10 Politi / Police / Polizei: 114 Skive Politi, Resenvej 10, 7800 Skive, Tel +45 96 15 14 48 Erhvervs- og Turistcentret i Skive

Posthus / Post Office / Postamt: Kvickly, Ågade 2, 7800 Skive Redningskorps / Rescue Service / Rettungsdienst: Falck, Engvej 4-6, 7800 Skive, Tel +45 70 10 20 30 Taxa / Cabs / Taxi: Balling Taxi, Tel +45 97 56 42 82 Durup Taxi, Tel +45 40 59 27 11 Fur Taxi, Tel +45 97 59 31 65 Skive Taxa, Tel +45 97 52 47 00 Spøttrup Taxi, Tel +45 40 51 16 00

FM 104,0 Skive

FM 104,9 Lem

FM 107,0 Hald

FM 104,3 Durup

FM 107,6 Vinderup

FM 107,9 Ørlsev Kloster

61


Turistinformation på Skiveegnen Tourist Offices · Touristinformationen Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Østerbro 7 . 7800 Skive . Tel +45 97 52 32 66 info@visitskive.dk . www.visitskive.dk 15.06.– 31.08. Man-fre/Mon-Fri/Mo-Fr: .......................................................................... 9.30-16.00 Lør/Sat/Sa: .............................................................................................. 9.30-13.00 Obs! Juli: alle hverdage / on weekdays / an Werktagen........................................... 9.30-17.00 01.09-14.06: Man-fre/Mon-Fri/Mo-Fr: ........................................................................ 10.00-16.00 Lør/Sat/Sa: .............................................................................................. 9.30-12.00

62


Fursund Turistinformation Stenøre 19, 7884 Fur . Tel +45 97 59 30 53 info@fursund.dk . www.fursund.dk

TOURIST

INFORMATION

01.06-15.09: Alle ugens dage/every day/jeden Tag.......................................... 10.00-16.00 Lør/Sat/Sa.................................................................................... 9.00-17.00 16.09-31.05: Man-fre/Mon-Fri/Mo-Fr.............................................................. 10.00-16.00 Lør/Sat/Sa.................................................................................... 9.00-17.00 Søn/Sun/So ....................................................... lukket / closed / geschlossen

Spøttrup Turistinformation v/Spøttrup Borg, 7860 Spøttrup . Tel +45 97 56 16 06 info@spottrupborg.dk . www.spottrupborg.dk

TOURIST

INFORMATION

Marts/March/März: 15.-26.:........................................................11.00-17.00 April: Søn/Sun/Son + tirs/Tue/Di + ons/Wed/Mi + helligdage/bank holidays/Feiertage...........................................11.00-17.00 Maj-august/May-August/Mai-August..........................................10.00-18.00 September:.................................................................................10.00-17.00 Oktober/October/Oktober:..........................................................10.00-16.00 Uden for åbningstiderne åbnes gerne efter aftale. / Outside the opening hours also open by appointment / Nach Absprache sind auch Besichtungen ausserhalb der Öffnungszeit möglich.

Glyngøre Turistinformation Museumstorvet 7, Glyngøre . 7870 Roslev . Tel +45 97 73 10 67 01.06-31.08: Hver dag undtagen mandag: Every day except Monday: Jeden Tag ausser Montag:...........................................................12.00-16.00 01.09-31.05: Tirs-fre/Tue-Fri/Di-Fr.....................................................................12.00-16.00

63


19

X

1

20

6

8

Z TOURIST

INFORMATION

61 60 7 I

2

M

21

72 8

66

8 N 38 Q 77

39 79

D

89

M

90

3 17 J 88 11

36

B 14

K

TOURIST

70 69

H

INFORMATION

63 18 E

71

Y 16 Æ

22 2

4

8

4

5 37

12

29 Ø 76 74 92 24 86 L

5

33

30

31

73

6

G 3

1 15 26 27

67

64

75

69

32 35 23

Aktiviteter & oplevelser

Shopping

Spisesteder

Overnatning

Andre

Activities & Events

Shopping

Restaurants

Accommondation

Others

Aktivitäten & Erlebnisse

Shopping

Restaurants

Übernachtung

Andere


Index 1

Daugbjerg Kalkgruber............................................................................... D6

50

Guldsmed Melgaards Eftf. A/S......................................................... Centrum

2

Gasmuseet (51 km).................................................................... Udenfor kort

51

Hartmann........................................................................................ Centrum

3

Mønsted Kalkgruber.................................................................................. E6

52

Værftet................................................................................................ Bykort

4

Hvolris Jernalderlandsby (35 km)................................................ Udenfor kort

53

Chr. Richardt Foto............................................................................ Centrum

5

Staarup Hovedgaard................................................................................. D4

54

XL Byg Diges........................................................................................ Bykort

6

Fur Museum............................................................................................. D1

55

Søndercentret ................................................................................. Centrum

7

Sallingsund & Omegns Museum........................................................... B2/C2

56

Søegaards Vinhus............................................................................ Centrum

8

Lokalhistoriske Arkiver................................................D1/C2/Centrum/A4/D2

57

Strøgets Vinhandel.......................................................................... Centrum

9

Skive Museum..................................................................................... Bykort

58

Trifolium Frø........................................................................................ Bykort

10 Skive Kunstmuseum............................................................................. Bykort

59

Plus Pigen........................................................................................ Centrum

11 Spøttrup Borg............................................................................................B3

60

Super Brugsen Glyngøre...................................................................... B2/C2

12 Dalsgaard Antik........................................................................................ D4

61

Havfruens Skatkiste....................................................................................B2

13 Glaspusteriet Helledie.......................................................................... Bykort

62

Brøns Hud & Hår Studio................................................................... Centrum

14 Træmuseet i Oddense............................................................................... C3

63

AV-2 ApS.................................................................................................. D4

15 Lundhede Planteskole & Udflugtshave (28 km)........................... Udenfor kort

64

Hotel Strandtangen.............................................................................. Bykort

16 Savillas..................................................................................................D4/E4

65

Best Western Hotel Gl. Skivehus....................................................... Centrum

17 Jenle......................................................................................................... D3

66

Pinenhus....................................................................................................B2

18 Enggårdens Mohair....................................................................................B4

67

Borbjerg Mølle Kro (29 km)........................................................ Udenfor kort

19 Fur Bryghus aps........................................................................................ C1

68

Danhostel Skive................................................................................... Bykort

20 FurØ Gårdbutik Klode.......................................................................... C1/D1

69

Lundø Camping & Grill.............................................................................. E4

21 Meldgaard Heste....................................................................................... E2

70

Lundø Ferieboliger..................................................................................... E4

22 Verdenskortet (42 km)............................................................... Udenfor kort

71

Limfjords Camping & Vandland................................................................. A4

23 Søndergaards Have (37 km)....................................................... Udenfor kort

72

Junget Strand Camping............................................................................ D2

24 Butik Remme........................................................................................ E5/F5

73

Sevel Camping...........................................................................................B6

25 Bowl ’n’ Fun........................................................................................ Bykort

74

Hilmars Camping I/S.................................................................................. D5

26 Jyllands Park Zoo (59 km)........................................................... Udenfor kort

75

Hjarbæk Fjord Camping............................................................................. F5

27 Baboon City (50 km).................................................................. Udenfor kort

76

Højslev Kro............................................................................................... D5

28 Skive Trav............................................................................................. Bykort

77

Danhostel Roslev Vandrerhjem.................................................................. C3

29 Proark Golf Hjarbæk Fjord.......................................................................... F4

78

Skive Fjord Camping FDM ................................................................... Bykort

30 Legeland Viborg (30 km)............................................................ Udenfor kort

79

Thise Mejeri.............................................................................................. D3

31 Hjerl Hede..................................................................................................B6

80

A Hereford Beefstouw......................................................................... Bykort

32 Kongenshus Mindepark (25 km)................................................ Udenfor kort

81

Restaurant Strandtangen..................................................................... Bykort

33 KFUM-spejdernes korpslejr, SEE 20:10....................................................... D5

82

China House.................................................................................... Centrum

34 Hancock Bryggerierne.......................................................................... Bykort

83

Café Helmuth.................................................................................. Centrum

35 Fårbæk Put & Take (26 km)........................................................ Udenfor kort

84

Det Italienske Pizzaria & Bøfhus........................................................ Centrum

36 H.P’s Fiskesø.............................................................................................. C3

85

En Bid Af Himlen.............................................................................. Centrum

37 Salling Put & Take......................................................................................B4

86

Hjarbæk Kro.............................................................................................. F5

38 Vile Put & Take og Gårdbutik.....................................................................B2

87

Mønsted Kro.............................................................................................. E6

39 Anne’s Rejser - Roslev Turist...................................................................... C3

88

Traktørstedet Borgen.................................................................................B3

40 Sparbank......................................................................................... Centrum

89

Sundsørehus.............................................................................................. E3

41 Østerbros Møntvask......................................................................... Centrum

90

Breum Landevejskro.................................................................................. D3

42 Skive Trykluft Center............................................................................ Bykort

91

Restaurant Kreta.............................................................................. Centrum

43 Salling Bank..................................................................................... Centrum

92

Bentas Cafeteria....................................................................................... D5

44 Q8 Service/Europcar......................................................................... Centrum 45 De Blaa Busser..................................................................................... Bykort 46 Houmøller’s Møbler.......................................................................... Centrum 47 Østergaard Ure & Guld.................................................................... Centrum 48 Git-Las............................................................................................. Centrum 49 BonBonnieren.................................................................................. Centrum

65


4

Ma rg

ine ve

rete vej

Katr

j

Yrs

eve j

ave j

Sofi

VINDE

Margretevej

Ann ette vej

3

Cha rlott vej e-

2

j ve ne ria Ma

Dølb yve j

Vin d

Golfbane

eB æk

Petr ave j

Kirse

bærvej

Nøddevej

26

Druevej

Hybenvej

Resen Skole

Fr ug tp

ar ke n

Furvej

RESEN

Gigtplejehjemmet

Produktionshøjskolen Marienlyst

ve j tro n Ci

!2

ve j

Marienlyst

Resen Hallen

Hancock Bryggerierne

34

Marienlyst

D

Resen Kirke

Petu n

Strand

Valm ueve j Belli svej

Nell ikev ej Kirk e ve j

551

Erantisvej

C

Brombærvej

Furvej Begonie vej

Furvej

1

evej

B

Solsikkevej

Krokusvej se sro Mo vej

Hele n

Dølbyvej

iev ej

iavej

ej ulav Prim

oseStokr vej

Skivehus Hallen

Skivehus Skole

Liljevej

Em il

A

Me ttev ej

em H

av ej

78

Kirkevej

Skive Fjord Camping

bakken Rosen

23

Do vej rthea -

Terose vej

Olg a

C

ej

No rm

en ha v Fr ug t

Petu niav ej

Anemonevej

vej lby Dø

evej

rd

Violv

Kærmind

arken Frugtp

Humlevej

Vej

il

rse ns

it

va Boule Lau

e Nørr Jen s

St

tvej

Lavendelvej

enlys Mari

E

Resen Strand

Træningspavillon

Marienlyst Strand

Skive Windsurfing Klub

Violve

rre Nø u Bo

se itro Kl vej

M ej

j ve de Vin

SKIVE FJORD

F


189

8

Katkjær

Holstebrov ej

tvej

26

Folmentoft

Folmentof

Køretekniske Anlæg

7

6

58

et

ra g

n

573

Katk jærv ej

Ga

lgebakken

Ba kk eh av en

er

v Ha

e

j n ila Fr

j ve

Frederiksda l

orn væ ng et

Alle

lle

Tekniske Skole

P

Eg eris ve j

gvan

Aakjær Torv

g

Th om sen sg

Ga rtne r-

ggad e

erg

F

Rosing Ha nsens

Villaparken

Vej

Havnevej

ad e Carl Sallings Hansens Nordban evej Plads Gaard Karo line gad e Gy den

Bo rg

Mølgaard Andersens AOF Plads

Politi

VUC

Sygehus

j

9

Arvikavej

H C Ørste ds

Egeris Nord

Egeris Kirke

s trup Hos ej V

sens Alle Borgm W Mad

Egerisvej

Bråruphallen

Kirke Alle Egerishave

Egeris Torv

Engd alsvej

Gammelgård

Skive Fjernvarme

Gymnasium og HF

Gymnasieparken

ga de

s Vej Johs Ewald

45

Statens Bilinspektion

42

Kursushuset

Handelsskole

Uddannelsescenter Hilltop

EUC-Midt

Social- og Sundhedsskole

Banegård

Stadion

Teglgårdsvej

Mølletoften

Parcelvej

Fjordglimt

Thorsvej

D

Sandbyvej Falck

Danske Fragtmænd

en Engtoften

Gla ttru

pv ej

Skive Fjernvarme

Øste r

Sko

Dyrskuepladsen

No rge sve j

lyst

Frejasv ej

io ef G

j ve ns

Thorsvej

Eng

GLATTRUP

Vi bo rg ve j

80

Krabbesholm Højskole

Radio/TVmast

Felding Bæk

Havnevej

Sk ov

Rosenhøj

Resenlund

13

Glaspusteriet Helledie

Krabbesholm Skov

ha ve rne

Skovly

Hovvejen

Renseanlæg

j

Tværbakken

sve uise r Lo

Tennisbaner

!2

Museum

Sparbank Arena

Børnenes Paradis

10

Feldingbæk Parken

Tor strævede Rådhus Øs Bibliotek te r ga de Th ing M g a de stie ølle Posthus n Vestergade Slotsgade Øs R 54 terto Skive Kirke ebe rv rba Skiveegnens Erhvervsne Øste n Tvær rbro og Turistcenter Vor Frue Sabroes JC Kirke Stillings Plads Vej Nygade Hotel Gl. Skivehus Sa Inte lli ng gad Na e tu Rutebil rs ti station

Frederiksgade

Theaterpladsen Teater

Sallin

ade

e Lægevagt

Komp R agnig ad

Grøn ninge n

leve rga

Aage Nielsens Vej

e Natt

Feldin g Alle

vej

Gammelgårdsvej

j Ve j ve up str

and sga de

Odgaardsvej

Mø lle ga de Møllegården

Aktivitetscentret

Feldin

Lærk e

ft emto

get v æn

et

Dalgas Torv

tre A

Jyll

Ve

o dM

ng ldi Fe n se

k Bæ

ang erve j Spurve vej

Mell

tanie K as

Hasselvænget

Granvæ ng

Fyrrevænget

Ves

rled Veste

Bøgev ænge t

Ah

Bækkeblink

k eblin Hav

ti turs g Na Sallin

j

Søndre Dås

ej sv ke Lo

CVU Midt-Vest

ds

rd leva Bou

Kæ rh av Tr er ne ek an te n

tre Ves

Å-dalen

Alle Solvangs

Holstebrovej

B ak k ed

rag et

Ve

ag st

V e s t er væ Ve ng ste et rv an g

Ba kk ed

Els k

Ve st a

ge rv e en ri k Lu nd sV ej H

jær bak ke

Ve ste

Ve j

lle d

t Åg lim

Hø jga de Åly kke

Væ går verden dth

Hvitfe lt

Kærs

A

Solh øj

de

delg a

5

ve j

Fr A e lb d ens ert gad Dig e es Ve j

sgad e

akken Kirkeb

ing

en

sV ej

ns Je Ma riu s

Bro gå gad rdse

å bs v ej

hav eve j Eng

sve j Aak jær

Kielgastvej Åga de

Åpa rke n

Go Åb ak ke

ega de Grø nn

Asy lga de

Alle gad e

gad e Chri stia ns

Porshøjvej

Nørh olms Alle

gad e

F

Allé jem s Hja lma rK Th o rup sga de Nø rreg ade To

rve

ga

de

Kü N hl o s rg Al a le ar Ri ds ng ve pa j Br ø rk ndu en ms gad e

en ds la ep rk i K

Skrænten

He rn

Wes

tend

Hav e

Lund bro H ave

e Brårupgad vej

rF æ

rre A lle Sm øg en

me rsve j Hem

Dølb yve

Østervang

Sjælla ndsg ade

Kongsvingervej

Anlægsgade

yen sga de

oule va r d Sdr B

lund Lise

Brårup

Sv err igs vej

get n vv æ

Vandtårn

F

vba kken Sko Isla

En gve j ej ær øv

Sønder

Ve j

ej gv llin Ba

Posthustorvet

Fæ lled

ej ev nd Vi

en nds vej

m Sa de ga sø

jord

Voldgade

Fin lan dsv ej

Drosselvej g

Felding Bæk Haverne Eng van

rd va

Hug insv ej

nvej Rese

æk Å

Freja Transport & Logistics

ne

Åk irk e

ve j

Østerlarsvej Årsdalevej

Hasleve

j

Sandvigvej

Rø n

Havn

by ve

j

Lystbådehavn

Skive Havn

Roklub

Danmarks længste træbro

52

81

64Sejlklub

Hotel & Restaurant Strandtangen

Havnen

Asgårdv ej

Sk iv e

Bæ kke vej

ej sv vn ha rd o N Havnevej

Svan edam svej

Felding B Krabbesho lm Alle

ej ev

svej

Fjordvej Br ag es ve j

Højlund

vejen

!2

År bje r gv ej

Strand

Brårupvej

Da sA lg a

Vi

bo r

gv e

j

Ny V


Ådalsv

ej

t nge evæ Tjørn

t ge æn ev Pil

sA

Å

Ko ho lm

vej Skytte

yd

ard lev

ej

Egerishave

ej

Vej ds lun Kaa

borg sV

Skive Rideskole

28

Skive Trav

Dådyrvej

Elsdyrvej

Hjortevej

25

Skjo ld

Gemsevej

Skive Plantage

sV

j Ve

OKingo

ns

68

Skive Skyttecenter

Bjørnevej

Genbrugsplads

Oddervej

Rævevej

Egeris Syd

ej S Ringv

KCL Sportel

Ulvevej

Badeland

Kulturcenter Limfjord/ Skive Hallerne

Egeris Idrætsanlæg

EGERIS

j rve ge Jæ

rso B ro

Brårup Skole

Brårupvej

186

Kondibane

Skive Kaserne

ws Vej Grabo

Brårupparke n

BRÅRUP

vard

12

Å

Sk ive

ej tvigs V Grund

Skyttevej Sdr Boule

11

ej pv ru lst Bi

væ de Lin

et ng

lga

10

A

Bi

ej I n ge m an ns V

Ådalskolen

Da

26

Skive Seminarium

H

ej aus ens V ans T

j Ve rs

u Bo

Bli ch e

9 Hedetoften

Svansøvej

Agertoften

Flyv ej

Ådalsvej

le

r Sd

Glattrup Hav erne ng ve jS yd

Frisenborgvej

lle

Væselvej

Solhaven

250

esv ej

500

26

Copyright: KortCenter.dk

0

SKIVE

Ri

Ba lde rsv ej

Bja rk

ej Th ors v

Al

Lyngtoften Je gs t

dah lsv ej

ru pv ej

ms

Ydunsvej

Ra

Hjalt esve j

1.000 m

Skive Vandværk

Ydu nsv ej

lsv ah sd

tr Ves

e La

rdv gå Sig

m Ra


Alle Nørre

ad

me rsve j Hem

Anlægsgade

erg

de

Børn Para

ga

53

rve

47 49

To

50

Bo rg

Voldgade

43

Havnevej

e Carl Sallings Hansens Nordba nevej Plads Gaard Kar o lin ega de Gy den

Salli ngga de

Frederiksgade

Porshøjvej

Hja lm

ade

Th oru psg ad Nø e rreg ade

gad e Chr istia ns

Grø nn

ega de

ej rsv Aak jæ

om sen sg

Theaterpladsen Teater 57

46

Aakjær Torv

Politi

jord en

Th

Kielgastvej

ar K

F ye nsg a

Eng

Mølgaard Andersens AOF Plads

Ga rtne r-

gaardsvej

VUC

jem s

de

Allé

Alle gad e

Br ø ndu and sga de

hav eve j

Jyll

Sygehus

S

Åga de

Bro gå gad rdse

Åpa rk e n

Skive Fjernvarme

Parking without time limit Parken ohne Zeitbegrenzung

Parkering med tidsbegrænsning Parking with time limit Parken mit Zeitbegrenzung

Centrum Skive by

L

ade

sV ej

en

ns Je Ma riu s

Sønder

Fre Alb de n ert sga Di de ge sV ej

Posthustorvet

en ebakk

Banegård

ga de

gad e

Ad

elg

en ds la ep rk

a de

Ki

Asy lga de

62

Sm øg en

Tor stræve40 8 de Rådhus 84 Øs Bibliotek te r 59 ga de Th 83 ing 51 M ga 56 de sti ølle 48 en Posthus Vestergade 91 85 Slotsgade Øs Re tert 82 Skive Kirke be orv rba 55 Skiveegnens Erhve ne Øs t n erb og Turistcenter Tvær ro Vor Frue 44 65 Sabroes JC Kirke Stillings Plads 41 Vej Nygade Hotel Gl. Skivehus Sa Inte lli ng g ade N at ur Rutebil st i Parkering uden tidsbegrænsning station

de


v Sko

Krabbesholm Højskole

www.visitskive.dk

j sve e s i ou Dr L

ha ve rne

Svan edam svej

Sk ov

Felding Bæk

No Havnev

Havnevej

Museum

Tennisbaner

rnenes radis

Bæ kke vej

Dyrskuepladsen Stadion Radio/TVmast

Sparbank Arena En gve j

F

Danske Fragtmænd

Falck

No Skiveegnenrgesvej

nds vej

Sv err igs vej

Vi ses på

Sk iv e

Renseanlæg

Østerbro 7 . 7800 Skive Tel +45 97 52 32 66 . info@visitskive.dk

dV

ej

01.09-14.06: Man-fre/Mon-Fri/Mo-Fr: ..............................................................10.00-16.00 Lør/Sat/Sa: ....................................................................................9.30-12.00

g

røv

ej

Obs! Juli: alle hverdage / on weekdays / an Werktagen............................ 9.30-17.00

Eng van

Fin lan dsv ej

Isla

Åbningstider/Open/Offen: 15.06.– 31.08. Man-fre/Mon-Fri/Mo-Fr: ................................................................9.30-16.00 Lør/Sat/Sa: ....................................................................................9.30-13.00

vervser

n av h rd

lyst

Å

VisitSkive 2010  

Turistbrochure for Skiveegnen

VisitSkive 2010  

Turistbrochure for Skiveegnen

Advertisement