Issuu on Google+

Załącznik Nr 1

Kalkulacja wydatków niezbędnych do uruchomienia działalności L.p

Wyszczególnienie Koszt zakupu w tym Środki Środki własne PFRON

………………………. (podpis wnioskodawcy)


/Za%C5%82%C4%85