Page 1

SCHEMAT śYCIORYSU ZAWODOWEGO JeŜeli w ogłoszeniu podany był numer referencyjny oferty to naleŜy go przywołać. Dane personalne imię i nazwisko data i miejsce urodzenia adres zamieszkania telefon e-mail Wykształcenie ukończone szkoły, odbyte kursy i szkolenia (z podaniem dat) Praktyki gdzie i kiedy, jaki charakter

Doświadczenie zawodowe nazwa firmy i stanowisko, na którym pracowaliśmy oraz krótki opis obowiązków i osiągnięć, daty Umiejętności Znajomość języków obcych podanie stopnia opanowania

Obsługa komputera programy

Dodatkowe umiejętności to co moŜe być przydatne w pracy

Zainteresowania, hobby umieszczanie ich nie jest konieczne, szczególnie, gdy mamy typowe zainteresowania takie jak spacery lub lektura ksiąŜek

.................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... ....................................................................

.................................................................... ....................................................................

.................................................................... ....................................................................

.................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... ................................................................... ...................................................................

.................................................................... ....................................................................

......................................................................... ....................................................................

.................................................................... .................................................................... ....................................................................

/Schemat%20%C5%BCyc  

http://miedzyrzecz.pup.info.pl/getattachment/1aaada37-7413-4735-ae3d-0eac61aff11e/Schemat%20%C5%BCyciorysu%20zawodowego.pdf

Advertisement