Page 1

Międzyrzecz dn.................................................... ....................................................... ....................................................... ........................................................

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu Zwracam się z prośbą o przekazanie mojego zasiłku ........................................ na moje konto osobiste w:................................................................................................. (nazwa banku)

( Numer konta)

............................................................................. (podpis)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Międzyrzecz dn.................................................... ....................................................... ....................................................... ........................................................

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu Zwracam się z prośbą o przekazanie mojego zasiłku ........................................ na moje konto osobiste w:................................................................................................. (nazwa banku)

( Numer konta)

............................................................................. (podpis)

/Wniosek%20o%20prze  

http://miedzyrzecz.pup.info.pl/getattachment/9a0db881-eff2-45af-bba1-0cbda79bc28b/Wniosek%20o%20przekazanie%20zasi%C5%82ku%20na%20konto%20w%...

/Wniosek%20o%20prze  

http://miedzyrzecz.pup.info.pl/getattachment/9a0db881-eff2-45af-bba1-0cbda79bc28b/Wniosek%20o%20przekazanie%20zasi%C5%82ku%20na%20konto%20w%...

Advertisement