Issuu on Google+

Załącznik nr 9: Limity środków na działania Osi 4 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Lata realizacji LSR

1

4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, w tym:

operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2

małe projekty

Razem 4.1/413

4.21 Wdrażanie projektów współpracy

Razem Oś 4

funkcjonowanie LGD (koszty bieżące)

nabywanie umiejętności i aktywizacja

Razem 4.31

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Odnowa i rozwój wsi

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2008-2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

251 948,00

94 159,00

1 163 841,80

738 287,05

2 248 235,85

0,00

206 721,02

56 187,34

262 908,36

2 511 144,21

2011

99 150,00

173 202,00

0,00

319 959,53

592 311,53

0,00

205 774,57

44 744,40

250 518,97

842 830,50

2012

199 000,00

174 302,00

482 557,00

663 140,26

1 518 999,26

0,00

192 324,62

47 838,73

240 163,35

1 759 162,61

2013

100 000,00

0,00

1 258 529,36

1 563 529,36

50 000,00

206 335,00

80 800,00

287 135,00

1 900 664,36

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103 183,00

206 000,00

80 198,53

286 198,53

389 381,53

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 844,79

38 000,00

153 844,79

153 844,79

1 133 000,00 zł

347 769,00 zł

2008-2015

650 098,00 zł

441 663,00 zł

205 000,00

1 851 398,80 zł

2 979 916,20 zł

5 923 076,00 zł

153 183,00 zł

1 480 769,00 zł

7 557 028,00 zł

… Miechów 24.05.2013 miejscowość i data

W_Wybór/1/z

……………….…………………………………. podpisy osób reprezentujących LGD

1z 2


Limit środków ii 2013 popr (1)