Page 4

PO NAJAVAMA IZ KOMPANIJE: Miloš Bošnjaković član je Uprave i suvlasnik kompanije Adriatic Metals, čijim je sastavnim di-jelom tvrtka Eastern Mining, a koja se bavi istražnim radovima na području bivšeg rudnika Veovača i na nalazištima u Borovici. Kad se danas u medijima, a događa se to počesto, spomenu ove kompanije i njihova istraživanja u Varešu i Borovici prva je asocijacija – zlato. Pisali smo već da je priča o (doslovce) brdima zlata plod novinarskog senzacionalizma, a kako se istraživanja kompletiraju i dolazi vrijeme donošenja konačne odluke o isplativosti eksploatacije rudnih minerala pa i plemenitih metala u Borovici trenutak je da iz prve ruke i od prvog čovjeka rudarske kompanije u Varešu saznamo što se zaista "iza brda valja". Naš sugovornik Miloš Bošnjaković

POKRETANJE RUDNIKA – IZVJESNO! Razgovarao M. Marijanović n Poštovani gospodine Bošnjakoviću, krenut ćemo od predstavljanja Vaše kompanije u Varešu, pa nije zgorega da ponovimo i njezine reference. o Eastern Mining d.o.o. je bh. kompanija koja je nosilac svih koncesionih prava i obaveza na području Zeničko-dobojskog Kantona. n Kompanija je nedavno otvorila svoje predstavništvo u Varešu; koja je misija toga ureda i je li se ona počela ostvarivati? o To je Informativni centar naše kompanije namijenjen građanima opštine Vareš. U našem IC-ju se mogu dobiti sve informacije koje zanimaju građanstvo Varešaka. To je uobičajena praksa u savremenoj rudarskoj industriji širom svijeta. n Prije nego krenemo "na teren" još jedno pitanje ili bolje reći opažanje: kompanija se trudi lokalnoj zajednici osigurati i kulturnih događanja, kojima je ona i organizator i pokrovitelj, pa spomenimo da ste osobnim angažmanom doveli u Radnički dom imena poput Emira Hadžihafizbegovića, Jasmina Imamovića itd.

o Tačno. To ćemo raditi i ubuduće jer mi smatramo da mi pored rudarenja na području opštine Vareš trebamo da živimo život zajedno sa ostalim građanima opštine Vareš.

n Potpomogli ste i neke lokalne institucije (MZ Pržići, Radio Bobovac, Opća biblioteka). Dakle, red je bio da mi to uočimo i spomenemo, a Vi nam možda možete reći da će toga biti još...? o Naravno, podržavali smo FK "Vareš", podržali smo i likovnu koloniju u Borovici, sad ćemo pomoći individualne sportiste... i nastavit ćemo to da radimo. n Dobro. Sad ćemo s pitanjima u vašu osnovnu djelatnost. Na Tisovcima je kompanija uredila prostor za svoju administraciju i laboratorijski rad... o Da, to je završeno; sad smo se malo raskomotili. n Održano je već par sastanaka ili možemo reći javnih rasprava s mjesnom zajednicom na tom području. Koje su bile teme na tim sastancima, što ustvari kompanija planira raditi na području MZ Pržići, gdje pripada i Veovača, i koliko je stanovništvo (nakon rđavih iskustava u prošlosti) sklono vjerovati da će standardi zaštite okoliša sada biti ispoštovani?

95,

4

Hz

3 i 101,1 M

o Održana su dva sastanka sa stanovnicima Pržića, Daštanskog i Tisovaca. Jedan smo mi inicirali, prosto da se upoznamo sa stanovništvom, da im se predstavimo i saslušamo ih. Drugi je bila javna rasprava koju je organizovalo i vodilo ministarstvo okoliša, a povodom davanja okolišne dozvole našoj kompaniji da očistimo smeće koje nam je ostalo kao naslijeđe Energoinvesta. Što se tiče iskustva iz prošlosti, mi razumijemo iskustva stanovništva iz dana Energoinvesta i jedino što možemo da zajedno plačemo o prošlom, rekao bih vrlo ružnom, iskustvu građana pomenutih mjesnih zajednica oko površinskog kopa Veovača. Ako vam kažem da je Energoinvest tada uvezao polovnu flotacijsku opremu iz Rusije, koja je već tada bila zastarjela i izbačena iz upotrebe u Rusiji, i instalirao je i stavio u pogon na Tisovcima – time sam vam rekao sve. Odgovorno tvrdim, što se tiče budućih postrojenja za preradu rude, to će biti postrojenja iz 21. vijeka; najsavremenija i na najvišem nivou ekoloških standarada koji se koriste u ovom času širom svijeta. Bosna i Hercegovina primjenjuje ekološke standarde Evropske unije kada je u pitanju otvaranje novih rudnika, tu više nema

HRVATSKI RADIO BOBOVAC BROJ 298

LISTOPAD 2019.

Profile for Midnight Rider

Bobovac br 298  

List "Bobovac" Vareš, listopad / october 2019

Bobovac br 298  

List "Bobovac" Vareš, listopad / october 2019

Advertisement