Page 1


Indhold Hvad er ISUL? Side 3 Det praktiske Side 3 Intro til programmet Side 4 Søndag: Velkomst Side 5 Mandag: Ungdom og prækaritet

Side 6

Tirsdag: Flygtningespørgsmålet og imperialisme

Side 8

Onsdag: Kvindekamp er klassek

Side 10

Torsdag: LGBTIQ-kampe og subjektiviteter uden for heteropatriarkatet Side 12 Fredag: Den umulige grønne kapitalisme og behovet for økosocialisme Side 14 Lørdag: Politiske organisationer og sociale bevægelser

Side 16

Kvinde- og LGBTQI-aktiviteter Side 18 Internationalisme i praksis Side 18 Tag med! Side 19

Side 2


Hvad er ISUL? Det praktiske

I

nternational Socialistisk UngdomsLejr (ISUL) afholdes hvert år et sted i Europa. På lejren deltager hvert år omkring 400 unge, aktive socialister. Her diskuterer vi politik, udveksler erfaringer og knytter kontakter på tværs af grænser. Lejren organiseres som udgangspunk af de europæiske sektioner af Fjerde Internationale. I år er det dog fra dansk side SUF, der sender en delegation og er med til at planlægge programmet. Lejren er nemlig ikke kun for medlemmer af Fjerde Internationale; normalt er ca. halvdelen af deltagerne ikke medlemmer af disse sektioner. Fra Danmark har vi hvert eneste år, lejren har været afholdt, sendt en delegation af sted. I år bliver lejren afholdt for 34. gang. I denne folder kan du læse programmet for årets lejr, lidt om hvordan lejren fungerer, og få praktisk info.

Hold dig opdateret

Facebookgruppe: tinyurl.com/isul17 Facebookside: facebook.com/ISUL.sap Tilmelding: ungdomsfront.dk/isul Spørgsmål: oliviaborchmann@gmail. com

Sted

Lejren afholdes i Puglia i Italien - helt nede på spidsen af støvlehælen. Det betyder, at det bliver lækkert vejr med høj solskin og stabil sommervarme.

Transport

Vi tager afsted fra Københavns Lufthavn d. 22. juli (flyet afgår kl. 20:30). Vi ankommer til Rom den 22. juli kl. 23:05. Vi kører fra Rom til lejren den 23. juli om morgenen. Vi flyver hjem igen fra Rom den 30. juli kl. 17:15 og lander i Københavns Lufthavn kl. 19:45. NB: Ifølge flyselskabet må vi have max 20 kg bagage med pr. person.

Pris

Deltagerprisen er differentieret alt efter indkomstniveau. Derfor skal du vurdere, hvor meget du kan betale. Niveauerne er: • Lav: kr. 1.500 ,• Mellem: kr. 2.000 ,• Høj: kr. 2.600 ,Prisen dækker transport, betaling for deltagelse i lejren, mad osv., så det eneste, du skal medbringe penge til, er stop på rastepladsen og godter på selve lejren. Det er muligt at få lavet en afdragsordning, hvis du har svært ved at få det til at hænge sammen økonomisk. Med en sådan ordning kan du betale beløbet i rater over flere måneder i stedet for at betale det hele på én gang. Bare send en mail til magnusesmark@gmail.com og lav en aftale.

Info om forberedelsesmøder - se bagerst i hæftet

Side 3


Intro til programmet Sprog

L

ejren har fire hovedsprog: Engelsk, spansk, fransk og italiensk. Under skolingsoplæg, som foregår i plenum, vil der være oversættelse via radioudstyr til de fire hovedsprog. De sidste par år har den danske delegation også arrangeret dansk oversættelse, og det kommer vi til at gøre igen i år. I workshops, på interdelegationsmøder og på kvinde- og LGBT-pladserne bliver der arrangeret spontan oversættelse til de relevante hovedsprog, og her vil der også være mulighed for oversættelse til dansk.

Delegationsmøder

Lejren er inddelt i delegationer, som for det meste består af deltagerne fra hvert land. F.eks. udgør danskerne en delegation. På delegationsmøderne samles hver delegation og deler informationer, fordeler arbejdsopgaver, evaluerer programmet osv. Delegationerne fungerer som demokratisk led. Lejren er selvorganiseret og har en lejrledelse, som består af repræsentanter fra delegationerne. Ris eller ros, nye ideer eller opståede problemer vil blive vendt på delegationsmøderne, og taget videre til lejrledelsen, og omvendt.

Side 4

Interdelegationsmøder

P

å interdelegationsmøderne afholdes møder mellem to eller flere delegationer, der gerne vil mødes og tale om et særligt emne, eller udveksle erfaringer fra en konkret kamp. Det kunne f.eks. være et møde mellem den danske og den engelske delegation om uddannelsesprotester eller et møde med de græske kammerater om flygtningesituationen.

Rally og round table discussion Rallyerne foregår i plenum og er en afrunding på dagen. Der kommer til at være et panel som lægger op til diskussion. Typisk afsluttes dagen med kampråb og fællessang.

Landeforkortelser i programmet BALK.: Balkan BE: Belgien BR: Brasilien DE: Tyskland DK: Danmark EE: Spanien FR: Frankrig GB: Storbritannien GR: Grækenland IND.: Indonesien IR: Irland IT: Italien LATAM.: Latinamerika PH: Filipinerne RU: Rusland US: USA


VELKOMST Søndag d. 23/07: 19:00 - 20:00

Delegationsmøde

20:00 - 21:30

Aftensmad

21:30

Velkomstrally (ordstyrer IT) Velkommen til Lejren (IT) Præsentation af lejren og pladserne (IT) At være revolutionær i dag (EE)

Side 5


UNGDOM OG P Mandag d. 24/07 7:50 – 8:45 Morgenmad 8:45 –9:15 Delegationsmøde 9:30 – 11:00 De undertryktes materielle vilkår i dag – med fokus på ungdommen (FR) (ordstyrer: CH) I lyset af neoliberalismens krise vil vi fokusere på arbejderungdommens, bade de studerende og de prækære arbejderes, levevilkår. Det er befolkningslag, der lider voldsomt under nedskæringer på velfærdsstaten og normaliseringen af prækaritet som et livsvilkår. Analysen vil være intersektionel (mellem køn, klasse, seksualitet, race, alder og geografi) og har som mål at bidrage med brugbare værktøjer til at undersøge klassesammensætningen i dag. 11:00-12:15 Kvindeplads - Empowerment og introduktion til pladsen (DK) 12:15- 13:15 Forum: Direkte erfaringer med græsrodsvelkomst af migranter (I, GR, FR - Ens, CH) (Ordstyrer: B) Forummet vil blive holdt af migranter enten fra eller tæt på vores organiseringer, som vil dele deres erfaringer med kamp og velkomst, som har spillet en central rolle I selvorganiseringen af migranter. 13:15 – 15:00

Frokost

15:00 – 16:30

Fritid/interdelegationsmøder

16:30 – 18:00

Workshops

Side 6

- Kampe om prækaritet i den unge arbejderklasse (GR) - Opbygning af studenterorganisationer (IT + FR-NPA ) - De studerendes rolle i Nuit Debout og Loi Travail (FR-Ens) - Politisering af ungdommen og populærkultur – Ultras som eksempel (EE) - Ungdomsprækaritet: EU-vedtagelser omkring fleksible jobs (EE) - Alternativ fagbevægelse (IT) - Stoffer og ungdommen (EE)


PRÆKARITET

- Mentalt helbred og kapitalismen (GB + DK) - Intergenerationel solidaritet (DK) - Femininisering af arbejdsmarkedet og kapitalismens ud bytning af kvinder og queers (IT) - Politivold (FR-Ens + NPA)

18:00 – 19:15 LGBTIQA-plads - Intro til pladsen: Hvorfor en mixet og åben plads? Hvad er formålet med at stille spørgsmålstegn? (DK) 19:15 – 20:45

Delegationsmøde

20:45 – 22:00

Aftensmad

22:00 – 02:30:

Fest

Side 7


FLYGTNINGES OG IMPER Tirsdag d. 25/07: 7:50 – 8.45

Morgenmad

8:45 - 9:15

Delegationsmøde

9:30 – 11:30

Fra de revolutionære processer i den arabiske region til krigen i Syrien: Imperialismens barbari v. Peter Drucker (ordstyrer: GB) Sejre og nederlag fra de revolutionære processer i den arabiske region gør det bydende nødvendigt at reanalysere de geopolitiske dynamikker. Ikke kun i middelhavsområdet, men også globalt. Denne educational fokuserer på situationen i Syrien og berør flere aspekter: Tabet af USAs hegemoniske rolle i den arabiske zone, Kinas vækst som økonomisk magt, russisk interventionisme, EUs position. Imperialismens konsekvenser vil blive analyseret fra et intersektionelt synspunkt.

11:45 – 13.00 LGBTIQA-plads - Queer og privilegier: Diskrimination inden for LGBTIQA*-bevægelsen med fokus på trans, intersex, biseksuelle og kvinder. (IT) 13:15 – 15:00

Frokost

15:00 – 16:30

Fritid/interdelgationsmøder/permanente workshops

16:30 – 18:00

Workshops

Side 8

- Asylsystemet som en restriktion af flygtninge (CH) - Et overblik over den tyrkiske situation (TUR/FR) - Kampen for fri bevægelighed, velkomst og solidaritet “fra neden” (IT + BE) - Sexhandel i samspil med migration (FR-NPA) - Fremvæksten af den nye ekstreme højrefløj og fascisme (EE og CH) - Statsborgerskab og migranter (IT) - Rusland som en ny imperialistisk magt og venstrefløjens reaktion (BE) - En intersektionel kamp: Erfaringer fra “Madrid para todas” (EE) - Selvorganiseringen af racialiserede i Europa (BE og FR)


SPØRGSMÅLET RIALISMEN

- Neokolonialisme i dag (FR-NPA) - Racismens oprindelse: teoretisk workshop (CH + FR-NPA)

18:00 – 19:15 Kvindeplads - Intro: Hvorfor vi taler om vold, og hvorfor kvindebevægelsen udsprang fra dette (IT) - Seksuel vold og voldtægtskultur (EE) - Institutionel vold (IT) - Økonomisk vold (FR-ens) - Psykologisk vold (D) - Medicinsk vold (FR) 19:15 – 20:45

Delegationsmøde

20:45 – 22:00

Aftensmad

22:00 – 02:30

Fest + praktisk workshop om civil ulydighed (GR)

Side 9


KVINDEKAMP E Onsdag d. 26/07 7:50 – 8:45 8:45 – 9:15

Morgenmad Delegationsmøde

9:30 – 10:45 Den globale kvindestrejke (Argentina, Polen, Grækenland, Italien (ordstyrer: EE) Erfaringer fra kvindestrejken i forskellige lande med et international perspektiv. Mobilisering af kvinder i forskellige konstekster, bevægelsens sammensætning, krav. Forbindelsen mellem køn og kapitalismen set fra perspektivet i at stoppe produktivt og reproduktivt arbejde. 10:45-12:00 Kvindeplads - Introduktion: Kvinder og kroppe: (EE) - Videre diskussion i sproggrupper 12:00-13:30 Educational: Intersektionelle og internationale perspektiver på feministiske bevægelser i dag v. Tatiana Montella (ordstyrer: IT) Giver analyseelementer og værktøjer til at forstå nutidens heteropatriarkat, og foreslår intersektionalitet som en brugbar teori til at konstruere feministisk, queer, antiracistisk og klassebaseret fortællinger og modstand. 13:30 – 15:00

Frokost

15:00 – 16:30 Fritid/interdelegationsmøder/permanente work shops 16:30 – 18:00

Workshops

- Tab af kvinders rettigheder i Europa i dag (IT) - Hvad betyder det, at kvinder genoptager strejkekonceptet? (IT) - Strukturel machismo-vold (EE + GR) - Ikke-vestlig feminisme (ikke-vestlige delegationer) - Islamofobi og feminisme (DK)

Side 10


ER KLASSEKAMP

- Kvindeslaveri (FR-NPA) - Kvinder i den russiske revolution (FR-NPA) - Selvforsvar i fritidsrum (EE) - Søsterskabets oprindelse (EE) - Marxisme, køn og sexualitet: Transkvinders placering i klassekampsfeminisme (FR-NPA)

18:00 – 19:15 LGBTIQA-plads - Assimilation og hvordan vi modsætter os det (Fokus på, at queerkamp er vigtigt i et revolutionært antikapitalistisk perspektiv) (FR-NPA) 19:15 – 20:45

Delegationsmøde

20:45 – 22:00

Aftensmad

22:00 - 03:30:

Rally om kvindefesten Kvindefest!!

Side 11


LGBT+-KAMPE OG S UDEN FOR HETER Torsdag d. 27/07 7:50 – 8:45

Morgenmad

8:45 – 9:15

Delegationsmøde

9:30 – 11:00 Dissidente seksualiteter i den neoliberale periode v. Sergio (P) (ordstyrer: DK) Neoliberalismen valoriserer produktive og reproduktive kræfter gennem normaliseringsprocesser, kontrol og falsk frihed. Samtidig har den også stærke alliancer med reaktionære og konservative kræfter. Retorikker om homoægteskaber, “gay friendly” og “kvindekvoter” bruges til at give udviklede kapitalistiske stater et menneskeligt og demokratisk udseende samtidig med, at de ofte bruges som en neokolonialistiske offensiver mod andre kulturer. Denne educational vil kigge på vigtigheden af modstand mod neoliberalisme med udgangspunkt i seksuelle identiteter, undersøge alliancer med non-konforme identiteter og seksualiteter og genintroducere seksualitet, krop og selvbestemmelse som centrale elementer i den antikapitalistiske kamp. 11:00 – 12:15 LGBTIQA-plads - Politisk diskussion af festen på en inkluderende måde, der forklarer alle dens formål (EE) - Nedsættelse af praktisk festgruppe 12:15 – 13:15 Forum (Palæstina, Black Lives Matter, Irland, Rusland) (ordstyrer: GR) Dette forum omhandler forskellige LGBT- og queer-erfaringer. Fra palæstinensiske queers’ modstand mod Israel og islamisk kultur til erfaringerne fra vores russiske kammerater, der er voldsomt ramt af homofobisk, voldelig og sexistisk politik fra regeringen. Fra situationen i Irland med ekstrem konservatisme (abort er forbudt), men hvor homoægteskaber er tilladt, til Black Lives Matter-kollektiverne. Disse er eksempler på erfaringer med kamp imod hvide, borgerlige og hetero/homonormative narrativer. 13:15 – 15:00 15:00 – 16:30

Side 12

Frokost Fritid/interdelegationsmøde/permanente workshops


SUBJEKTIVITETER ROPATRIARKATET 16:30 – 18:00

Workshops

- Romantisk kærlighed og polyamori: Reaktualisering af Alexandra Kollontaj (IT + FR-NPA) - Køn som en social konstruktion (BE) - Billeder, eros og pornografi (IT) - Hvordan LGBTIQA kan kæmpe imod “rainbow-washing” (FR-Ens) - Dannelsen af det politiske subjekt I LGBTIQA-identiteter (EE + BE) - Homo-femi-nationalisme og migrantsituationen (DK) - De materielle vilkår i reproduktionen af sociale strukturer (CH) - Hvordan queerer vi verden? (DK) - LGBTIQA’s rolle i nutidens oprør (Brazil/FR-NPA) - Forbindelsen mellem lesbiskes kamp og feminisme (EE) 18:00 – 19:15 Kvindeplads - Sexisme i vores organisationer og bevægelser (FR-ens) - Videre diskussion i sproggrupper 19:15 – 20:45

Delegationsmøde

20:45 – 22:00

Aftensmad

22:00

Rally: Præsentation af LGBTIQA-festen

- 03:30

LGBTIQA-fest!!

Side 13


DEN UMULIGE GRØ OG BEHOVET FOR Fredag d. 28/07 7:50 – 8:45

Morgenmad

8:45 – 9:15

Delegationsmøde

9:30 – 11:00 Kampområder mellem by og land v. Sem Terra (BR) + Fuori Mercato (IT) + Peter Saxtrup (DK) (ordstyrer: CH) Educational, der tager udgangspunkt i eksempler på erfaringer med modstandskampe i feltet mellem land og by i forskellige kontekster rundt om i verden. Især vil der være fokus på forbindelsen mellem spørgsmål om miljø og fødevaresuverænitet, på selvbestemmelse over brugen af landeressourcer og (i nogle tilfælde) selvstyret produktion efter demokratiske og participatoriske modeller som alternativ til den kapitalistiske opskrift, hvor solidaritetsbånd mellem forskellige kontekster muliggøres. Gentænkning af produktionen med afsæt i forsvaret for miljøet og fælleder og af arbejde har nogle steder ført til en nødvendighed af at gentænke relationen mellem producent og forbruger og mellem land og by. Denne educational starter med indlæg om konkrete erfaringer/kampe og vil afsluttes med en mere teoretisk analyse af økosocialistiske perspektiver. 11:15 - 16:30 Fritid/Udflugt til det af migranter selstyrede sted “Masseria”, som ligger i nærheden og pro ducerer tomatsauce 16:30 – 18:00

Side 14

Workshops

- Økofeminisme: Kvinder i kampen om land (F) - “Land-grabbing” og land-reappropriation (CH) - Fødevaresuverænitet, produktionskæder og alternativ distribution: Fuori Mercato (IT) - Miljømigration forårsaget af klimaforandringer og rovimperialisme (CH) - No TAP, bevægelse imod trans-adriatic gasledning (IT) - Relationen mellem den ekstreme højrefløj og benægtelse af klimaforandringer (EE) - Veganisme and økosocialisme (EE)


ØNNE KAPITALISME R ØKOSOCIALISME

- Standing Rock-konflikten (US/DK) - Sabotage af energiproduktionen: Ende Gelände som eksempel (D/DK) - Umuligheden af grøn kapitalisme (FR)

18:00 – 19:15 Fælles kvinde-LGBTIQA-plads - Hvilke transfeministiske, queer-praksisser kan vi identificere i nutidens bevægelser, og hvad kan pege fremad? Hvordan intervenerer vi i nutidens bevægelser og gør dem inkluderende for alle? (IT) 19:15 - 20:45

Delegationsmøde

20:45 – 22:00

Aftensmad

22:00 – 02:30

Fest: “If I cannot dance, that’s not my revolution” (Temafest for revolutionære gennem tiden)

Side 15


POLITISKE ORGA SOCIALE BE Lørdag d. 29/07 7:50 – 8:45

Morgenmad

8:45 – 9:15

Delegationsmøde

9:30 – 11:00 Selvorganisering og folkemagt v. Gigi Malabarba + Ernesto Diaz (ordstyrer: LATAM) Det at tænke over og organisere revolutionær modstand betyder også, at man stiller nogle spørgsmål omkring den nuværende situation; opdelingen af arbejderbevægelsen, den neoliberalistiske models krise, de nye former for normalisering af seksuelle identiteter, imperialismens dramatiske konsekvenser, destruktionen og plyndringen af naturressourcer, koncentreringen af rigdom og rigdomsmonopolet hos 1% af befolkningen. Alle disse elementer fremsætter spørgsmålet om styrkeforhold. Ikke kun spørgsmålet om, hvem der bestemmer, men om hvem der bør bestemme over vores liv. 11:00 – 12:15 LGBTIQA-plads - Evaluering af pladsen og rapport fra Fjerde Internationales LGBTIQA-seminar 12:30 – 13:45 Kvindeplads - Evaluering af pladsen 13:45 – 15:00

Frokost

15:00 – 16:30

Workshops

Side 16

- CADTM: Committee for the Abolition of Illegitimate Debt (IT + BE) - Rådsdemokrati og folkemagt: Erfaringer fra den russiske revolution (IT) - Alternative bystyrer (IT + EE) - Revolutionære organisationer, brede partier og vores deltagelse i valg (EE + FR-NPA) - Internationalismens plads i vores kampe (FR-NPA) - Marxisme og populisme (EE + FR-Ens)


ANISATIONER OG EVÆGELSER - Den europæiske situation og Plan B: Opbygning af alternativer og at nægte at adlyde EU-diktater (FR-Ens + DK) - Masse-civil ulydighed: G20 i Hamburg som eksempel (D/ DK) - Brexit (GB) - Marxisme og videnskaben (IT) - Marxistisk teori omkring staten (GR) - Hvilken ny Internationale er mulig og nødvendig (D) 16:00 – 18:30

Delegationsmøde

18:30 – 20:00

Oprydning og pakning + lejrledelsesmøde

20:00 – 21:15

Aftensmad

21.30- Afslutningsrally (IT, FI, næste lejr) (ordstyrer: FR-ens)

Side 17


Kvinde- og LGBTQI-aktiviteter Kvindeplads

F

eminisme er højt på dagsordenen på ISUL. På lejren er der en kvindeplads, som er et fysisk afgrænset sted, hvor kun kvinder må opholde sig. Hver dag er der sat tid af i programmet til, at kvinderne på lejren kan mødes på kvindepladsen og diskutere aktuelle kampe og problemstillinger – i og udenfor vores egne organisationer. Onsdag afholdes en kvindefest, som organiseres af kvindepladsen. Denne fest er kun for kvinder og plejer at være en unik oplevelse af bevidstgørelse, og et glimt af frigørelse fra undertrykkelse. Men feminismen er ikke kun et spørgsmål som kvinderne må tage sig af. Derfor er feminismen også en del af lejrens overordnede program og et gennemgående fokus på lejren. Feministiske aktioner på lejren kan forekomme.

I

LGBTQI-plads

B

efrielsen af lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner, queers – og i det hele taget befrielsen fra undertrykkelse på baggrund af køn og seksualitet, er også et vigtigt fokus for lejren. Derfor er der en LGBTQI-plads, som er et forum med særlig fokus på problemstillinger omkring undertrykkelse af LGBTQI-personer. Hver dag er der afsat tid i programmet til, at interesserede kan mødes på LGBTQI-pladsen og diskutere og udveksle erfaringer. Torsdag aften arrangerer LGBTQI-pladsen en fest for alle på lejren. Det er en fest, hvor opgøret med heteronormen er i centrum. Det er en politisk fest, hvor vi igennem forskellige lege, udsmykning og aktiviteter, aktivt og kollektivt skaber et frirum til at udleve andre seksualiteter end den heteroseksuelle.

Internationalisme i praksis

SUL er en fantastisk mulighed for at møde aktive revolutionære socialister fra hele verden. Du kan hente inspiration fra kampe fra nær og fjern, du får sat den danske politiske situation i kontekst og perspektiv, og du får mulighed for at møde ligesindede, og knytte nye venskaber og kammeratskaber på tværs af grænser. Med den økologiske og økonomiske krise er der god grund til at være internationalist. Ikke kun i ord, men også i praksis. Alene situationen i Europa, med EU’s krisepolitik og den voksende nationalisme, gør det vigtigt at vi står sammen og at vi får viden og indsigt i de kampe og politiske situationer, der præger vores nabolande. Lejren er også et rum for skoling og politisk uddannelse. Du bliver klogere på marxistisk økonomi, økosocialisme, kvindekamp, antiracisme, revolutionær strategi og meget mere.

Side 18


Tag med! Selvorganisering

L

ejren er selvorganiseret, både hvad angår det praktiske, det sociale og det politiske. Vi står i fællesskab for, at lejren bliver afviklet, hvilket betyder, at det er deltagerne selv, der står for de politiske dele af programmet, og at alle deltagere i løbet af lejren har en eller to vagter, som fx kan være at stå i bar, gøre rent eller være brandvagt. Desuden prøver vi at organisere lejren så solidarisk som muligt, hvilket betyder at deltagerprisen og barpriserne er sat solidarisk, alt efter om man kommer fra et land med en stærkere eller svagere økonomi. De politiske og praktiske rammer, herunder programmet for lejren, er blevet lagt på et møde i Amsterdam, hvor repræsentanter fra de forskellige landes delegationer deltog. Forud for mødet i Amsterdam, har vi holdt nogle åbne møder, hvor alle interesserede, kunne komme og brainstorme over indholdet i dette års lejr. Idéerne til dagenes temaer, skolingsoplæg, workshops som vi selv kunne tilbyde og workshops, som vi ønsker andre vil holde, har repræsentanterne taget med til Amsterdam. Det har bl.a. resulteret i at henholdsvis økosocialisme, kvindekamp og LGBTQI, hver får en selvstændig dag på lejren, samt at der kommer pauser mellem alle programpunkter, så der er tid til socialt samvær og refleksion.

Forberedelsesmøde

O

p til lejren vil der blive afholdt et forberedelsesmøde lørdag den 10. juni kl. 12 på Studiestræde 24 i København. Mødet fungerer dels som en introduktion til lejren, hvor interesserede får mulighed for uforpligtende at høre mere om ISUL. Derudover giver det mulighed for, at vi kan lære hinanden at kende, og en mulighed for at sikre, at vi tager kollektivt hånd om hinanden. På mødet fordeler vi også de workshops, og andre politiske opgaver, delegationen skal stå for, imellem os. Der vil være afsat tid til, at man kan forberede workshops sammen, og diskutere og få sparring og indput fra de andre deltagere. Hvis du skal, eller overvejer om du skal, deltage på ISUL, er det her du har chancen for at få indflydelse på lejren.

Side 19


Vi ses på ISUL 2017!

ISUL 2017-flyer  
ISUL 2017-flyer  
Advertisement