Page 1

Nordens ledande forum, nu för 8:e gången!

e-Faktura 2011 Inköp & från behov-till-betalning 27:e oktober 2011, Sheraton Stockholm Hotel

• Purchase-To-Pay – ta del av nya best practices! • I år utvecklat fokus på inköpsprocessen • Hur automatiserar ni era finansiella flöden över hela den finansiella värdekedjan – för kostnadsminimering och optimerad cash flow?

• e-faktura för SME:s – så utvinner även mindre organisationer fördelarna! Medverkande på e-Faktura 2011

CHAIRMAN

Chairman: Charles Bryant Senior Adviser, Euro Banking Association

Thomas Bonwetsch Program Manager, EMEA Enterprise Business Operations, Hewlett-Packard Company, Germany

Nicklas Johansson IMT Procurement Manager Nordic/ Client Procurement Manager Nordic

David Edner Operation manager e-commerce

Ulla Strandberg Projektledare

Silverpartners

www.e-financeforum.com

Kent Westerlund Business Advisor

Media Partner

Torbjörn Arffman Partner Manager


Välkommen till e-FinanceForum Stockholm 2011! - Sveriges enda organisationsövergripande dag om e-faktura med fokus på inköp från behov till betalning! Europakommisionen har nu satt en hög ambitionsnivå avseende adoptionen av e-Faktura i Europa, där man vill främja en hög adoptionsgrad redan inom ett decennium. Man ser tydligt att E-Faktura besitter potentialen att stå för en avgörande skillnad för affärsverksamheter, offentliga organ, konsumenter och europeisk handel i stort. Vinsterna i termer tid och pengar är helt i linje med kommissionens Digital Agenda for Europe 2020, och man har initierat flera initiativ för en harmonisering av regelverk och standards inom regionen. Sverige och Norden ligger relativt sett i framkant avseende införande av e-Faktura, men vi har fortfarande en lång väg att gå till ett bredskaligt införande. e-FinanceForum erbjuder nu dig ett unikt tillfälle att lära från och nätverka med representanter från företag och organisationer, som alla har det gemensamt att de har tagit steget till ett införande och kan visa på erfarenheterna. De illustrerar hur de lyckats samordna organisationen internt, hur de knutit leverantörer närmare sig samt hur de dragit fördelar av att skicka e-faktura till kund. Några av huvudpunkterna under dagen är:

• Hur säkerställer ni att organisationen internt arbetar mot samma mål? • Lär hur ni genom processoptimering från behov-till-betalning kan minska kostnader och optimera kassaflöde • Maximera leverantörs & kundrerelationen genom integrerade kommunikationsnätverk – ta del av både sändare och mottagareperspektivet! • Hur får ni kontroll över era kostnader och kan göra realtidsuppdaterade spendanalyser? Under dagen får du ta del av presentationer från branschexperter och nyckelpersoner samt paneldiskussioner. Vidare engageras du själ under dagen genom rundabordssamtal tillsammans med andra deltagare. Välkommen till Sheraton Stockholm Hotel den 27:e oktober 2011!

Charlotte Aleman Editorial Director e-finance forum

AGENDA - 27:E OKTOBER 2011 08:30 Registrering och frukost 09:00 Ordförande Charles Bryant inleder dagen 09:10 European and Nordic e-invoicing development

09:40 e-Invoicing experiences in a complex business environment

With a savings potential of 139 to 214 Billion € per year, eInvoicing has caught the attention of the European Commission and member states. Although the infrastructure is now in place, we are facing very contradictory requirements to enable this: highly secured communication vs. low cost, fast and pragmatic solutions vs. longterm international standards, fraud-control vs. simplicity. Can we do this? – Yes!

• Company overview and organisation • Project management for complex implementations in an xCulture and virtual environment • Challenges in Europe • Challenges as a worldwide provider acting with global customers • Dream of an aligned E-Invoicing approach in Europe - example Finland

• Success factors and constraints • European standard – to be or not to be? • What’s coming next on the road? Charles Bryant, Senior Adviser, Euro Banking Association

Thomas Bonwetsch, Program Manager, EMEA Enterprise Business Operations, Hewlett-Packard Company, Germany


10.10 Kaffepaus och nätverkande i utställningen 10.40 IBM e-Procurement – utmaningar och visioner inför framtiden IBM Inköps uppdrag är att vidareutvecklas och omvandlas för att aktivt stödja sina kunder som ett globalt integrerat företag, och att från år till år uppnå förbättrad produktivitet och effektivitet samt öka lönsamheten genom använding av de senaste metoderna och starkt ledarskap. IBM hör till de världsledande inom optimerade verksamhetsprocesser från sourcing till betalning. IBM’s mission är att ständigt utveckla sina kund-leverantörsrelationer till en konkurrens-kraftig supply chain-kostnad.

• Effektivisera inköpsfunktionen genom att centralisera, specificera och kvalitetssäkra • Hur IBM har byggt upp centrala centers för att lägga ut delar av inköpsfunktionen till globala center • Procurement Transformation – vision och framgångsstrategier! • Problem och fallgropar vid förändring Nicklas Johansson, Nordic Procurement Manager at IBM Svenska AB

14.00 Expertpaneldebatt I denna debatt får du tillfälle att lyssna till ledande företrädare från användarorgan, systemleverantörer och experter som diskuterar utifrån deras olika perspektiv. Bland annat kommer följande frågeställningar debatteras:

• Det finns ju både en mängd olika sk “Standard” exempelvis svefaktura, EDIfact, Finvoice mfl, mfl. Dessutom olika användning av dessa “Standard” exempelvis används fakturareferenser på olika sätt och i olika fält. Vad gör ni för att få ordning på denna “soppa”? • Idag är volymen e-fakturor fortfarande på enväldigt låg nivå. Vad gör ni för att underlätta, framförallt för alla små och medelstora fakturautställare så att volymen e-fakturor kan öka? • Idag kan en e-faktura skickas mellan olika aktörer innan den når fakturamottagaren. Vad gör ni för att säkra upp detta flöde, så att fakturautställaren vet att fakturan nått mottagaren? Vem bär ansvaret? • Vad gör ni för att vi ska få en e-faktura-katalog där sändare och mottagare kan hitta varandra? • Vem skapar alla dessa standarder och vem tar ansvar för dessa?

14.30 Kaffepaus och nätverkande i utställningen

11.10 Diskussionspanel En panel av experter, användare och aktörer inom e-fakturaområdet inleder rundabordsdiskussionerna genom att ge sina synpunkter på scen. Efter diskussionspanelen är det dags för alla deltagare att diskutera med varandra. Några av de frågeställningar som kommer diskuteras är:

• Leverantörsbearbetning • Ordermatchning • Testprojekt vid leverantörsektivering för e-faktura • Spendanalyser i realtid- utopi och möjlighet? • Det globala företagets utmaningar vid gränsöverskridande e-handel • Från kundspecifika lösningar till standardlösningar – går det? • Så skapar du en win-win situation för leverantör och kund

15.00 Masterclass: 11.35 Rundabordsdiskussioner

E-fakturor i sitt sammanhang – ta del av framgångsstrategier för Er verksamhet

Alla deltagare samlas runt bord märkta med tre olika teman för att dela erfarenheter och åsikter kring de olika delarna i e-fakturaflödet:

Basware förmedlar in- och utgående elektroniska fakturor och erbjuder lösningar, tjänster och produkter både för små företag med några tusen fakturor per år och globala företag med miljontals fakturor i flera världsdelar.

A

B

C

Inkommande fakturor

Inköp från behov till betalning

Utgående e-faktura

Lyssna till när Basware berätta om hur elektroniska fakturor används i praktiken i de mottagande fakturahanteringssystemen. Kent Westerlund, Business Advisor, Basware

15.30 Masterclass:

12.30 Lunch och nätverkande i utställningen 13.30 Erfarenheter från införande av e-faktura – bakgrund, målsättning och uppnådda resultat! • På vilka grunder valde PEAB att gå vidare med e-faktura? • Vilka var utmaningarna vid urval och bearbetning av leverantörerna? • Vilka lärdomar finns att ta del av under projektets gång? David Edner, Operation manager e-commerce, Peab Sverige AB Ulla Strandberg, Projektledare, Peab Sverige AB

En workflow-plattform som gör processautomation enkelt! Mediusflow är mer än inkommande fakturahantering. Det är en workflow-plattform med flera färdigpaketerade processapplikationer, samt en workflow designstudio för övriga arbetsflöden. Lyssna när Medius pratar om att gå från idé till lösning för att automatisera, förbättra och optimera verksamhetsprocesser som inte stöds av övriga IT-system. Torbjörn Arffman, Partner Manager, Medius

16.00 Ordföranden summerar och avslutar 16.15 Cocktail & mingel i utställningen


Partners genom åren:

Partnerskap! Konferensen är en oberoende mötesplats med information om hela flödet, Inköp - från behov-till-betalning & e-faktura 2011. Nu har du möjlighet att medverka som partner på årets konferens. Det här är årets bästa tillfälle att synas och möta nya kunder! Ring mig IDAG för att höra hur NI kan medverka på bästa sätt. Med vänlig hälsning Åsa Karphammar – Projektledare, Tel: 08-120 505 53, e-mail: asa.karphammar@midfieldmedia.com

Ring: 08-650 02 70 för paketpriser Ja! Jag är användare och betalar 5.980:- exkl. moms Ja! Jag vill veta mer om Utställningsplatser och Partnerpaket!

5 enkla sätt att anmäla sig www.e-financeforum.com info@e-financeforum.com

Delegat 1

Namn Titel

Fax: 08-441 07 93 Tel: 08 -650 02 70

Organisation

Adress Postort Telefon

e-Post

Delegat 2

Namn Titel

Organisation

Adress Postort Telefon

Fyll i och posta till: e-Financeforum.com, C/O Midfield Media Gamla Brogatan 23b, 111 20 Stockholm

Postnummer

Postnummer e-Post

e-financeforum.com är nätverket för dig som arbetar med ekonomi- och ITsystem eller är brukare av dessa. Vårt uppdrag är att stödja aktiv kunskapsdelning inom nätverket om nya tjänster, produkter och erfarenheter från genomförda implementeringar. Huvudområden är integration, tjänster & applikationer. Vi visar skarpa praktikfall från organisationer som framgångsrikt implementerat system. Hårda erfarenheter för hårda beslut!

För att registrera dig ring: 08 - 650 02 70 e-post: info@e-financeforum.com

E-faktura 2011  

Välkommen till e-FinanceForum Stockholm 2011! - Sveriges enda organisationsövergripande dag om e-faktura med fokus på inköp från behov till...

E-faktura 2011  

Välkommen till e-FinanceForum Stockholm 2011! - Sveriges enda organisationsövergripande dag om e-faktura med fokus på inköp från behov till...

Advertisement