Microsoft Innovation Center Vlaanderen - Jaarboek 2013

Page 1

DIGITALE INNOVATIE EN ONDERNEMERSCHAP IN DE ZORGJAARBOEK 2013


VOORWOORD Wim Dries - Voorzitter MIC Vlaanderen VZW

INNOVATIE EN ONDERNEMERSCHAP STIMULEREN IN DE ZORGSECTOR

We noteren 29 november 2012. De datum waarop de structurele partners van het Microsoft Innovation Center Vlaanderen VZW – de Vlaamse Overheid, de steden Genk en Kortrijk, Leiedal, Microsoft, KULeuven, Katholieke Hogeschool VIVES, NIKO Groep en iMinds – een samenwerkingsakkoord ondertekenden onder het toeziend oog van Minister President Kris Peeters. De formalisering van samenwerking en de volstorting van de middelen betekenden dan ook meteen het startsein voor de operationele start van MIC Vlaanderen. Ondertussen zijn we een jaar verder. De ideale gelegenheid om even stil te staan bij de realisaties van MIC Vlaanderen. Met trots stellen we, de Raad van Bestuur, u dan ook het eerste jaarboek voor. Een naslagwerk dat u een overzicht geeft van de werking en resultaten die het afgelopen jaar gerealiseerd werden door MIC Vlaanderen VZW. MIC Vlaanderen ondersteunt innovatie en ondernemerschap op basis van technologie in de welzijns- en zorgsector. Ik ben er van overtuigd dat u het met me eens bent dat deze sector met heel wat uitdagingen te kampen heeft in de nabije toekomst. Denken we maar aan de vergrijzing van de bevolking, de druk op de kosten verbonden aan ons zorgsysteem enzovoort.

2

Maar, met deze uitdagingen komen natuurlijk ook heel wat opportuniteiten naar boven. Opportuniteiten die creativiteit, innovatie en ondernemerschap stimuleren. Het afgelopen jaar werkten we hard om tal van activiteiten in het leven te roepen die starters ondersteunen in deze toch wel complexe markt. Met die activiteiten speelt MIC Vlaanderen in op de uitdagingen die ondernemers ervaren in de welzijns- en zorgsector. Denk maar aan de zoektocht naar een business model dat werkt of het bouwen van een oplossing die schaalbaar is in een internationale context. Met ondersteuning die inspeelt op de noden in de verschillende fasen van de levensloop van een start-up, trachten we de succesratio van deze prille ondernemingen te verhogen. Ook de tijd die nodig is om op de markt te komen met een product en werkend business model, korten we daarbij in. Uiteraard staan we hiervoor niet alleen. Samenwerkingen zijn cruciaal om successen te realiseren. MIC Vlaanderen haalt dan ook banden aan met tal van spelers die dezelfde doelstellingen nastreven en vanuit de specifieke expertise actief zijn op de markt.

Niet minder dan 42 starters maakten in 2013 gebruik van de diensten van MIC Vlaanderen. We zijn dan ook fier dat we na het eerste werkingsjaar al positieve cijfers kunnen voorleggen. Ook trots dat we met onze werking een positieve bijdrage leveren aan het ondernemerschap en de creatie van tewerkstelling in Vlaanderen. Het zijn vooral de startende ondernemers – waarvan u een selectie kan terugvinden in dit jaarboek – die we een hart onder de riem willen steken en heel veel succes willen wensen. Zij zullen het verschil maken voor onze zorg en maatschappij in de toekomst!


VOORUITBLIK 2014

STIMULEREN VAN INNOVATIE EN ONDERNEMERSCHAP

ACTIVITEITEN MET TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR STARTERS

Aan ideeën is er geen gebrek! MIC Vlaanderen wil het juiste klimaat creëren waarin ideeën verder uitgewerkt kunnen worden en tot effectieve innovatie kunnen leiden. Innovatie die ook op lange termijn kan blijven verder bestaan. Uiteraard blijven we hiervoor op technisch vlak de nodige ondersteuning en expertise aanreiken om nieuwe technologie te introduceren die de gebruiker centraal stelt en de nodige flexibiliteit biedt om ook buiten de grenzen competitief te zijn. Maar ook de zakelijke zijde, die cruciaal is voor continuïteit op lange termijn, komt verder aan bod. Met initiatieven zoals Hack for Health koppelen we beiden op doelgerichte wijze aan elkaar.

In 2013 testten we met succes een aantal coaching programma’s voor starters waaronder de Health Accelerator. Het aanbieden van een mix van theoretische achtergrond en diepgaande persoonlijke coaching door experten was volgens de deelnemers het ideale formaat om hun onderneming-in-spe in de juiste richting te laten evolueren. In 2014 willen we deze programma’s verder uitbreiden. Naast de Health Accelerator, die zich vooral focust op het vermarkten van een product of oplossing, wordt de Health Ideator in het leven geroepen. Met dit programma willen we dieper ingaan op de uitwerking van het idee, de teamcompetenties en alternatieven aanreiken rond mogelijke business modellen.

SAMENWERKEN OVER VERSCHILLENDE INITIATIEVEN HEEN

VERDERE UITBOUW VAN HET NETWERK

E-Health is hot! De overheid lanceerde verschillende initiatieven in Vlaanderen om innovatie en ondernemerschap in de gezondheidssector te stimuleren, waaronder Flanders Care en het impulsloket zorgeconomie, de proeftuinen zorginnovatie en iMinds Health. MIC Vlaanderen VZW wil maximaal samenwerken met deze initiatieven of organisaties en hun toegevoegde waarde aanwenden ten voordele van het ecosysteem van startende ondernemingen in de zorg- en welzijnssector.

In 2013 investeerde MIC Vlaanderen sterk in de uitbouw van zijn netwerk. Ook in 2014 willen we hier verder op blijven inzetten en de connectie faciliteren tussen ondernemers, de zorg- en de technologiesector. We zijn er eens te meer van overtuigd dat innovatie en ondernemerschap met toegevoegde waarde ontstaat op het snijvlak tussen deze actoren. Aan de hand van activiteiten en evenementen met inhoudelijke diepgang brengen we hen dichter bij elkaar.

3


INHOUDS OPGAVE VOORWOORD VOORUITBLIK 2014 DOELSTELLINGEN EN OBJECTIEVEN TEAM EN LOCATIES PARTNERS INTERVIEWS LUC VAN DE VELDE WIM DE WAELE WIM DRIES / FRANCINE QUANTEN JORIS HINDRYCKX BERNARD DE POTTER PAUL VAN DUN RUDY MATTHEUS RUDOLF SCHERPEREEL/STEVEN LECLUYSE OVERZICHTEN ACTIVITEITEN NETWERKEVENTS OPLEIDINGEN START-UPS FINANCIEN

EVENTS CARE FOR INNOVATION SERIOUS GAMES, SERIOUS BUSINESS HACK FOR HEALTH HEALTH ACCELERATOR

2 3 5 6-7 10-11 8-9 12 16-17 22-23 24-25 31 34-35 37 14-15 18-19 26-27 32-33 36 20 21 28-29 30

mic vlaanderen ondersteunde in 2013 42 start-ups samen goed voor 118 arbeidsplaatsen 4


DOELSTELLINGEN EN OBJECTIEVEN DOELSTELLING

FOCUS OP ZORG EN WELZIJN

MIC Vlaanderen VZW heeft als doelstelling innovatie en ondernemerschap op basis van informatietechnologie te stimuleren in de regio Vlaanderen door:

De activiteiten van MIC Vlaanderen focussen zich voornamelijk op innovatie en ondernemerschap in de welzijns- en gezondheidszorg. Enerzijds omwille van het belang van deze sector in het Vlaanderen in Actie plan van de Vlaamse Overheid, maar anderzijds ook omwille van de economische en sociale uitdagingen van deze sector en de opportuniteiten die er zijn om het verschil te maken met technologie.

∏ Het stimuleren van innovatiegedreven ondernemerschap en tewerkstelling. ∏ De ontwikkeling van expertise. ∏ Het verstrekken van adviezen en begeleiding aan bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling van ICT-toepassingen met sterk ontwikkelingspotentieel. ∏ De begeleiding van startende ICT-ondernemingen.

STRUCTUUR

OBJECTIEF

MIC Vlaanderen VZW werd in december 2011 opgericht als een publiek-private samenwerking tussen de Vlaamse Overheid, de steden Genk en Kortrijk en Microsoft. Eind november 2012 sloten de structurele partners NIKO Group, Katholieke Universiteit Leuven en de Katholieke Hogeschool VIVES aan bij het consortium waardoor de financiële middelen vrijgemaakt werden om operationeel van start te gaan voor een periode van 3 jaar.

MIC Vlaanderen VZW heeft als objectief de opstart van 30 nieuwe ondernemingen te faciliteren en hierdoor 300 arbeidsplaatsen te creëren over een periode van 3 jaar.

5


TEAM MICROSOFT INNOVATION CENTER

MIC GENK GENK

peter dedrij

geert alders

ilse robberechts

Project Manager Genk

Office Manager Genk

Geert heeft een uitgebreide achtergrond binnen het wetenschappelijk onderzoek en de gezondheidssector. Als project manager voor de regio’s Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant, zet hij actief zijn netwerk in voor de start-ups en de zorgsector.

Ilse is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het MIC-kantoor in Genk. Zij werkt mee aan de uitbouw van de activiteitenplanning en zorgt voor de organisatie en communicatie van workshops en evenementen van het MIC.

geert.alders@micvlaanderen.be

ilse.robberechts@micvlaanderen.be

leen verschraegen

lien de zutter

Project Manager Kortrijk

Office Manager Kortrijk

Leen is voormalig coördinator van het KMOIT platform. Leen zal haar expertise inzetten voor de uitbouw van MIC Vlaanderen in de provincies Oost - en West-Vlaanderen en Vlaams Brabant. Naast deze functie is Leen ook nog eTIC coördinator Vlaanderen.

In Kortrijk is Lien het aanspreekpunt voor de events en workshops. Zij ondersteunt er de project managers en draagt zorg voor de communicatie. Net zoals Ilse in Genk, zorgt zij dat het MIC-kantoor in Kortrijk efficiënt gerund wordt.

leen.verschraegen@micvlaanderen.be

lien.dezutter@micvlaanderen.be

KORTRIJK

Directeur MIC Vlaanderen VZW Peter Dedrij is operationeel verantwoordelijk voor MIC Vlaanderen VZW. Hij heeft een passie voor digitale zorg, nieuwe technologie en disruptieve zakelijke modellen. Hij zet deze passie vandaag in ten voordele van de start-ups van het MIC. peter.dedrij@micvlaanderen.be

6


MIC KORTIJK VESTIGINGEN 1. Locatie Genk C-mine 12 3600 Genk België In Genk is het MIC gevestigd in C-mine crib. C-mine crib staat voor creatieve innovatieve business. Het is een dienstencentrum gelegen in het hart van de oude mijnsite dat startende en jonge creatieve bedrijven ondersteunt bij hun opstart en doorgroei. Dit wordt verwezenlijkt door het aanbieden van gespecialiseerde begeleiding en coaching. Maar ook door het aanbieden van huisvestingsmogelijkheden in diverse formules.

2. Locatie kortrijk Etienne Sabbelaan 51 8500 Kortrijk België De thuisbasis van MIC Vlaanderen in Kortrijk is het Innovatie en Incubatie Centrum Kortrijk (IICK). Het IICK is een dienstencentrum dat vergaderruimte en kantoren aanbiedt aan startende ondernemingen die nieuwe ideeën en concepten in een bedrijfseconomische activiteit omzetten.

LIFE BEGINS AT THE END OF YOUR COMFORT ZONE. - Neale Donald Walsch-

7


INTERVIEW LUC VAN DE VELDE Luc Van de Velde - directeur innovatie Microsoft Luc Van de Velde is directeur innovatie en nieuwe technologie bij Microsoft België. Vanuit die functie ligt hij mee aan de basis van het oprichten van het Microsoft Innovation Center Vlaanderen. Hij kijkt toe op de uitwerking van het MIC en op de resultaten die de spin-offs van dit project boeken.

Als vestiging van een Amerikaanse multinational wil Microsoft sterk aansluiten bij de noden van de lokale economie. Via een aantal impulsen waaronder de steun aan zo’n 110 Innovation Centers wereldwijd, wordt ook wat teruggegeven aan die regio’s waar het bedrijf commercieel sterk aanwezig is. Meer dan vijf jaar geleden al heeft Microsoft contacten gelegd met diverse partners. Zo hebben Microsoft en de Vlaamse overheid mekaar gevonden. In het kader van Vlaanderen in Actie (VIA), het toekomstproject voor Vlaanderen, is het tot een samenwerking gekomen rond lokale zorg economie.

MICROSOFT INNOVATION CENTER VLAANDEREN De Vlaamse overheid ziet innovatie in zorg en de vergrijzing van onze bevolking als twee belangrijke uitdagingen. Innovatie stimuleren op het vlak van ICT in de gezondheidszorg is dan ook de ruggengraat geworden van het Microsoft Innovation Center Vlaanderen. "We beschouwen het MIC zeker niet als een bijkomende Microsoft-vestiging in Vlaanderen, maar eerder als een initiatief waar we samen met de Vlaamse overheid en andere partners mee aan de kar trekken", zegt Luc Van de Velde.

De lat ligt hoog. De tijd is voorbij dat je een startend bedrijf enkele jaren in de luwte kon laten werken. Tegenwoordig moet er snel een toepassing uit de bus komen waarmee je naar de markt kan. MIC Vlaanderen is een vzw die een impact wil hebben op ontwikkeling en innovatie in de regionale ICT. De naam Microsoft helpt om het initiatief breed in de markt te zetten en te ondersteunen met technologie en oplossingen. Innovatie in gezondheid en zorg zijn een belangrijke uitdaging voor Vlaanderen. Bij de oprichting van het MIC waren er nog niet zoveel jonge bedrijven en start-ups actief in het leggen van verbindingen tussen technologische innovatie en gezond8

heidszorg. Dat maakte de keuze voor dit deelgebied erg eenvoudig.

Microsoft levert een brede waaier van ITproducten en diensten. Het heeft op zich echter geen gespecialiseerde producten voor deelgebieden als gezondheidszorg, maar eerder ICT-bouwstenen die door anderen kunnen gebruikt worden om die sector te verrijken. Gezondheidszorg is daarom een heel mooi gebied om samen met partners een aantal initiatieven op te zetten. Microsoft wordt dan ook niet als concurrent gezien door één van de andere partners. "Microsoft zal de producten of de oplossingen van de start-ups waar het MIC mee werkt niet zelf commercialiseren", zegt Van de Velde. "We zullen wel succesvolle lokale bedrijven stimuleren en helpen om internationaal hun vleugels uit te slaan. Met een relatief bepekte investering, zowel van Microsoft als van de Vlaamse overheid, en de andere partners, kan je een relatief grote impact hebben". Na anderhalf jaar activiteit merken we al dat een veertigtal bedrijven werkelijk impact hebben op tewerkstelling en hun

lokale economie. Zonder hulp van buitenaf zie je dat maar een heel klein aantal start-ups succesvol zijn op middellange termijn, dat wil zeggen ongeveer drie jaar na hun oprichting. "Het is onze ambitie om drie tot vijf jaar na hun oprichting een aantal start-ups te zien die succesvol zijn en die een belangrijk aantal nieuwe medewerkers zullen hebben aangeworven" zegt Van de Velde. Ook naast het MIC kunnen technologie start-ups tijdens de eerste jaren van hun bestaan drie jaar lang gratis Microsoft software gebruiken die hen toelaat om hun oplossingen te bouwen. "We beseffen dat die beginnende bedrijven de middelen niet hebben om soms dure pro-

"GOEDE IDEEËN VINDEN, DAAR GAAT HET OM" fessionele software aan te schaffen, dus kunnen ze die van ons krijgen via een programma dat BizSpark heet. Als het voor hen lukt, en het worden succesvolle bedrijven, zien ze er ook geen graten in om later wel voor de technologie te betalen die hun bedrijf ondersteunt." MIC Vlaanderen heeft bewust gekozen om een zo klein mogelijke ‘footprint’ te hebben, het aantal mensen dat bij het Microsoft Innovation Center werkt is beperkt. Er is veeleer gekozen om de werkgelegenheid te creëren bij start-ups en jonge bedrijven en deze zo te verankeren.


We beschouwen het MIC zeker niet als een bijkomende Microsoft-vestiging in Vlaanderen, maar eerder als een initiatief waar we samen met de Vlaamse overheid en andere partners mee aan de kar trekken’ Er wordt nauwkeurig opgevolgd hoeveel banen er worden gecreëerd als gevolg van de MIC activiteiten en de steun aan bedrijven. "Goede sterke ideeën vinden, en ze dan ondersteunen, daar gaat het om", zegt Luc Van de Velde. "Goede ideeën zijn ideeën die visionair genoeg zijn om op lange termijn voor echte vernieuwing te zorgen, maar die tegelijkertijd op korte termijn tot praktisch realiseerbare en commerciële oplossingen leiden. De lat ligt dus hoog. De tijd is voorbij dat je een startend bedrijf enkele jaren in de luwte kon laten werken. Tegenwoordig moet er snel een toepassing uit de bus komen waarmee je naar de markt kan."

START-UP PROFILE #1

FA M I LY E Y E Starter FamilyEye ontwikkelde een automatisch valdetectiesysteem. Het systeem verwittigt in een noodsituatie automatisch het vooraf ingestelde netwerk: familie, buren of zorgverleners.

www.familyeye.be Onstaan van het idee Het idee ontstond in 2011 uit de dagelijkse ervaring van Natasha Derwaele. Zij werd binnen de sociale sector dagelijks geconfronteerd met noodsituaties bij hulpbehoevenden, zowel bij mensen die alleen wonen, als in een instelling. Natasha betrok Sylvie De Smet Kleine camera’s in huis registreren de val, de unieke software herkent dat het een valsituatie is en verwittigt de geprogrammeerde contactpersonen. Die kunnen meteen contact opnemen via beeld en geluid om de situatie in te schatten. Zo kan er meteen actie ondernomen worden.

Doel van het systeem Doel is het systeem heel toegankelijk te houden, zowel op vlak van gebruiksgemak als op vlak van prijs. Ze namen dan ook meteen een patent op het idee.

9


PARTNERS WWW.VLAANDEREN.BE Het Contactpunt Zorgeconomie van het Agentschap Ondernemen wijst de weg aan ondernemers, zorgactoren en kennisinstellingen, die actief zijn binnen de zorgeconomie. Het verwijst door naar de juiste subsidies, instrumenten en instanties. Het contactpunt stimuleert de samenwerking tussen de verschillende partijen en matcht nieuwe binnen- en buitenlandse partners.

Stadsplein 1 3600 Genk T 089 65 36 00

Grote Markt 54 8500 Kortrijk T 1777

President Kennedypark 10 8500 Kortrijk T 056 24 16 16

info@genk.be http://www.genk.be

info@kortrijk.be http://www.kortrijk.be

info@leiedal.be http://www.leiedal.be

WWW.MICROSOFT.BE Microsoft is opgericht in 1975 en is marktleider op het gebied van software, diensten en internettechnologie voor privé- en zakelijk computergebruik. Het bedrijf levert een brede reeks aan producten en diensten die ontwikkeld zijn om mensen meer mogelijkheden te bieden tot een prettiger en gemakkelijker gebruik van de computer, ongeacht waar, wanneer en op welk toestel.

WWW.IMINDS.BE Tegenwoordig is ICT niet weg te denken uit ons alledaags bestaan. iMinds wil economische en maatschappelijke meerwaarde realiseren door middel van excellent onderzoek en het creëren van menselijk kapitaal in het ICT domein. Zo ondersteunen we startende ondernemers in het realiseren van hun droom. Het is immers onze ambitie om een blijvende en positieve impact op de maatschappij te hebben door middel van informatietechnologie. iMinds is een onafhankelijke onderzoeksinstelling, in opdracht van de Vlaamse overheid. Het iMinds-team biedt bedrijven en organisaties actieve ondersteuning bij onderzoek en ontwikkeling en rond onderzoeksprojecten. Bij elk van die projecten komen zowel technische als niet-technische aspecten aan bod. “iMinds heeft de ambitie om de achterstand in ICT-innovatie in te halen door onderzoek van wereldklasse te koppelen aan een ondernemingsgerichte aanpak met de nadruk op talent. Door op grote maatschappelijke uitdagingen te focussen, zoals een gezonde samenleving, duurzame mobiliteit, energie, digitale media en cultuur, wil iMinds deel uitmaken van een breder sociaal project voor Vlaanderen en Europa.” Wim De Waele, CEO iMinds

10


WWW.LRD.KULEUVEN.BE —— WWW.UZLEUVEN.BE KU Leuven schenkt bijzondere aandacht aan de actieve vertaling van kennis en technologieën naar toepassingen in de maatschappij, in het bijzonder via KU Leuven Research & Development (LRD) en de universitaire ziekenhuizen UZ Leuven. LRD is de dienst voor kennis- en technologieoverdracht van KU Leuven en bestaat uit een multidisciplinair team van experten (business developers, innovation managers, juristen, IP officers,…) dat onderzoekers en ondernemers ondersteunt. UZ Leuven is één van de leidende universitaire ziekenhuizen en centra voor klinisch onderzoek in Europa. KU Leuven is bijgevolg zeer actief op het vlak van zorg en technologie, zowel klinisch via UZ Leuven, als technologisch via het Leuven Medical Technology Center, dat opereert binnen LRD en via het iMinds KU Leuven Future Health Departement. Voor heel wat projecten binnen het MIC is KU Leuven daarom een interessante onderzoekspartner. Tevens ondersteunt LRD de incubatie en acceleratie van ondernemerschapsprojecten. Zo werden tot op heden een 100-tal spin-off bedrijven opgericht, telkens op basis van kennis die ontwikkeld werd aan KU Leuven. Ook zorgt LRD samen met haar partners voor de organisatie van activiteiten die ondernemers toelaten de nodige praktijkkennisop te doen, ervaringen uit te wisselen, hun professionele netwerken te versterken en met enthousiaste mentoren in contact te komen. Via het MIC draagt KU Leuven als structurele partner bij aan de ondersteuning van innovatieve projecten in de welzijnsen zorgsector.

WWW.VIVES.BE De Katholieke Hogeschool VIVES is structurele partner van het MIC en telt als grootste hogeschool van West-Vlaanderen momenteel 9.000 studenten. VIVES biedt een uitgebreid studieaanbod in 6 studiegebieden. VIVES ondersteunt bedrijven en instellingen met praktijkgericht onderzoek, vorming en dienstverlening rond thema’s als integrale zorgverlening, wellness, voeding, marketing en technologische hulpmiddelen in de zorgsector en e-hulp.

WWW.NIKO.EU —— WWW.FIFTHPLAY.BE Niko Group richt zich, met zijn merken Niko en Fifthplay, op de residentiële en tertiaire markt, maar ook op de zorgsector. Voor die verschillende marktsegmenten bieden we oplossingen aan zoals het beheer van energie (water, gas, elektriciteit), de controle en het sturen van licht, zorgoplossingen met de nadruk op veiligheid en zekerheid, toegangscontrole en woning- en gebouwenautomatisering, allen oplossingen waar comfort, design en userinteractie centraal staan. Niko Group heeft sinds lang vestigingen in België, Frankrijk, Nederland, Slowakije en Denemarken.

11


INTERVIEW WIM DE WAELE Wim de Waele - algemeen directeur iMinds Wim De Waele is algemeen directeur van iMinds, een onderzoekscentrum van de Vlaamse overheid dat focust op informatie- en telecommunicatietechnologie. Tot de kerntaken van iMinds behoort het ondersteunen van nieuwe initiatieven binnen het domein van de ICT.

Het onderzoekscentrum iMinds werkt met MIC Vlaanderen samen sinds dat boven de doopvont werd gehouden. Net als het MIC mikt iMinds op het creëren van technologische en innovatieve impulsen voor de Vlaamse economie. De complementariteit van beide organisaties ligt voor de hand.

ONDERZOEKSCENTRUM IMINDS Anders dan de meeste partners van MIC Vlaanderen is iMinds geen privé-onderneming maar een initiatief van de Vlaamse overheid. "De bedoeling is dat we zorgen voor economische stimuli in een welbepaalde sector, namelijk de ICT", legt algemeen directeur Wim De Waele uit. "Ons model is sterk vergelijkbaar met dat van het Vlaamse Instituut voor Biotechnologie (VIB): wij werken samen met onderzoekers van alle universiteiten." iMinds kan beschikken over een jaarlijks budget van ongeveer 50 miljoen euro dat voor de helft van een dotatie de Vlaamse overheid komt. De andere helft zijn projectinkomsten. Daarvan worden de eigen medewerkers en researchers aan de verschillende Vlaamse universiteiten gefinancierd. Behalve met het VIB is iMinds ook met MIC Vlaanderen te vergelijken. Met MIC heeft iMinds tot op zekere hoogte het doelpubliek gemeen. Wim De Waele noemt iMinds en MIC-Vlaanderen 'complementair', omdat MIC Vlaanderen en iMinds beiden actief zijn in de gezondheidssector maar ook omdat hun instrumenten elkaar aanvullen: "MIC Vlaanderen richt zich momenteel sterk op het creëren van een geschikte omgeving voor starters. Met de ondersteuning die ze aanbieden, proberen ze IT-projecten sneller succes te laten boeken. Ze mikken met hun interventie op een vrij vroege fase in de ontstaansgeschiedenis van de starter. Maar iMinds mikt nòg vroeger, namelijk op het moment dat uit de universitaire research een initiatief ontstaat dat misschien

12

commercieel valabel kan worden." In de praktijk is het dan ook best mogelijk dat uit de onderzoeksactiviteiten van iMinds initiatieven groeien die dan in een latere fase door MIC Vlaanderen ondersteund worden. De activiteiten van iMinds situeren zich op twee terreinen. Een eerste hoofdactiviteit is research, zowel basis- als toegepast onderzoek, in samenwerking met bedrijven. De tweede hoofdactiviteit draait om entrepreneurship en incubatie, met inbegrip van de coaching die daarvoor nodig is. "Uiteraard is er ook kruisbestuiving tussen de twee hoofdactiviteiten: het coachen van starters kan profiteren van de kennis die we puren uit onze researchactiviteiten en omgekeerd kunnen vondsten en ontwikkelingen in de onderzoeksomgeving aanleiding geven tot de start van een nieuw bedrijfje." De parallel met de insteek van het MIC is duidelijk. iMinds kan wel zorgen voor een extra boost in de MIC-werking: "Voor de ontwikkeling van eHealth zijn bijvoorbeeld security en privacy cruciale bouwsteunen. Daarom kunnen de security-specialisten en cryptografen die in onze researchgroepen actief zijn, voor extra input en inspiratie zorgen." De inbreng van iMinds overstijgt de pure coaching van startersbedrijven; iMinds kan ook zaaifinanciering aanbieden. "Met ons iStart-programma kunnen we starters tot 50.000 euro startkapitaal aanbieden. Dat kan bijvoorbeeld helpen als ze met behulp van het MIC een prototype willen bouwen, waarmee ze hun inno-

vatieve technologie echt naar de markt kunnen brengen." De complementariteit van iMinds en MIC blijkt overigens ook uit het feit dat ze soms samen in één project zitten. "Bijvoorbeeld omdat wij zaaikapitaal hebben zitten in een starter die intussen ook door MIC begeleid wordt." Een boeiend voorbeeld is het sociale netwerk "Hello My Dear" (hellomydear.be): een site waarop je het verhaal van een welbepaald iemand (bijvoorbeeld je opa) kan posten om het toegankelijk te maken voor een selecte groep bezoekers die je zelf uitkiest. De Waele: "De oprichters kregen bij ons zaaikapitaalfinanciering in het iStartprogramma, en worden nu ook door MIC-Vlaanderen gesteund omdat de formule die ze ontwikkelden met name heel bruikbaar is in de ouderenzorg: de site creëert voor de familie en de oudere zorgbehoevende een soort collectief digitaal geheugen, dat ook bijvoorbeeld de dementerende patiënt helpt om zijn geheugen langer vast te houden." iMinds, dat dit jaar zelf tien kaarsjes uitblaast, werkt al met MIC samen sinds dat het in Vlaanderen van start ging. "Van in het begin hebben ze ons gevraagd om founding father te zijn, vermits de complementariteit voor de hand lag. En zelf geloof ik sterk in het model waarbij verschillende actoren samenwerken om starters te ondersteunen."


START-UP PROFILE #2

ESPERITY Esperity is een sociaal netwerk dat kankerpatiënten wereldwijd samenbrengt. Doel is de ‘medical twin’ te vinden om ervaringen te delen over de ziekte en de behandeling.

www.esperity.com Op zoek naar de ’medical twin’ Twee Belgische ondernemers, een kankerspecialist en een bio-ingenieur, ontwikkelden het sociaal netwerk. Het netwerk is te vergelijken met Facebook maar dan uitsluitend voor kankerpatiënten of patiënten in remissie. Zij kunnen er hun lab-resultaten vergelijken, maar ook ervaringen delen over de ziekte en de behandelingen. Ook kunnen zij er op zoek gaan naar lotgenoten, hun medical twins. Dat zijn patiënten die bijvoorbeeld een gelijkaardige genetica of ziektebeeld hebben.

Zonder Microsoft Innovation Center Vlaanderen, geen Esperity In juni 2014 wordt Esperity wereldwijd uitgerold. De oprichters stelden het project reeds voor aan minister President Peeters en op de belangrijke medische beurs conhIT in Berlijn. Recent verwierven ze ook extra middelen via een fonds en de farmaceutische industrie. Medeoprichter Mitchell Silva stelt vast: “Zonder de begeleiding van het Microsoft Innovation Center zou er geen Esperity zijn.”

START-UP PROFILE #3

LI N DA CA R E De monitoringtool ‘LindaCare’ verzamelt alle essentiële informatie van ziekenhuispatiënten in een overzichtelijk dashboard. Dankzij het dashboard heeft de verpleegkundige zicht op de historiek van de patiënt en kan er efficiënt gehandeld worden.

www.lindacare.com Levens redden LindaCare ontstond uit de effectieve frustraties van een verpleegkundige Linda. Vroeger moest de verpleegkundige per oproep van een patiënt in verschillende bedrijfsapplicaties en –toepassingen de historiek van de patiënt opzoeken. Tijdrovend en onoverzichtelijk. Met LindaCare weet de verpleegkundige nu in één oogopslag de volledige historiek van de patiënt, én kan meteen handelen. Op die manier helpt LindaCare de gezondheidszorg verbeteren en kan het zelfs levens redden.

Hack for Health Het team dat LindaCare bedacht en ontwikkelde nam deel aan de MIC Hack for Health in Genk. In één weekend werkte een team – developers, marketeers, business developers, studenten, user interface en graphic designers – een reëel project uit van A tot Z in de gezondheidszorg.

13


OVERZICHT ACTIVITEITEN

MIC Vlaanderen VZW berust op 4 pijlers: Netwerken, Ontdek & Leer, Innoveer en Onderneem. In elk van die categorieën worden events, workshops en/of netwerkmomenten georganiseerd. Daarnaast besteedt MIC Vlaanderen veel aandacht aan persoonlijke coaching van starters. Ook het overleg rond innovatieve projecten met zorgactoren - de zorgsector, bedrijven en overheden - staat er centraal.

Onder ‘Netwerken’ vallen alle activiteiten die mensen samen brengen rond innovatie en ondernemerschap. We connecteren er bestaande netwerken en bouwen er nieuwe op. Geïnteresseerde individuen en organisaties uit diverse sectoren kunnen er elkaar ontmoeten, zodat er kruisbestuiving mogelijk wordt. Op die manier wordt er een basis gelegd voor nieuwe innovatie en ondernemerschap.

‘Ontdek & Leer’ bevatten technologische en business workshops. De technologische workshops zoomen dieper in op hedendaagse technologieën, én hoe die de gezondheids- en welzijnssector ondersteunen. In de business sessies staan dan weer best-practises op het vlak van ondernemerschap centraal. Kortom, ‘Ontdek & Leer’ heeft als doelstelling kennismaking, kennisverspreiding en opleiding.

De stimulatie van innovatie: dat is vanzelfsprekend de doelstelling van de derde pijler “innoveer”. Tijdens die activiteiten brengen we zorgactoren met innovatieve ideeën in contact met technische en zakelijke profielen. Samen wordt er gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor de uitdagingen in de welzijns- en zorgsector.

In deze rubriek vallen de individuele coaching trajecten. Ondernemers-in-spé worden intensief begeleid in de opzet van hun bedrijf. Alle aspecten van de bedrijfsvoering worden er uitvoerig besproken en onmiddellijk toegepast op de eigen onderneming. De begeleidingstrajecten brengen de ondernemers de nodige kennis en expertise bij in alle fasen die hun startende onderneming doorloopt.

14


In 2013 namen 2107 personen deel aan onze 80 activiteiten! SOCIAL EN ONLINE IN 2013 : 9695 contacten lazen de maandelijkse nieuwsbrief. 471 tweets werden er gepost die 199 keer geretweet werden. 84 posts op facebook waren goed voor 317 'likes'. Hard work at #hackforhealth @MICVlaanderen @cminecrib @stadgenk ! Success teams! Succesvolle opening @cminecrib @MICVlaanderen! Startschot is gegeven voor #innovation en #entrepeneurship ! RT "@chrisdemeyere: Startups ondersteund door het @MICVlaanderen zijn nu al goed voor 125 arbeidsplaatsen. #caremic13" Aan studenten, stel je eindwerk voor aan een groep ondernemers/ investeerders Health Pitch wp.me/p2hHmT-c5 @MICVlaanderen Selected as pre-release partner for new version #KINECTforWindows ! Devices, training, support as from November! @Kinectingforwin @eMenKa

Enkele voorbeelden van uw reacties die we mochten noteren.

OVERZICHT COMMUNITIES Microsoft Innovation Center Vlaanderen

twitter.com/MICVlaanderen

Nieuwsbief

facebook.com/MICVlaanderen

502 leden

670 volgers

1017 inschrijvingen

1032 likes

15


INTERVIEW WIM DRIES / FRANCINE QUANTEN Wim Dries - burgemeester stad Genk Francine Quanten - directeur economie stad Genk Wim Dries is burgemeester van stad Genk en tevens voorzitter van de raad van bestuur van het Microsoft Innovation Center Vlaanderen. Francine Quanten zetelt ook in de raad van bestuur.

Tijdens ons gesprek wisselt Wim Dries om de haverklap van petje. Dat is geen toeval. De stad Genk, derde industriestad in Vlaanderen, is volop bezig zichzelf te heruitvinden. De stad wil haar economisch weefsel transformeren en een rol spelen in de innovatieve kennissamenleving. Wat MIC Vlaanderen doet, sluit bij die ambities aan, als een deksel op een jampotje.

MIC - STAD GENK Wat de visie van de Genkse burgemeester fundamenteel doet verschillen van die van veel Vlamingen, is dat hij bij namen als Winterslag, Waterschei, Zwartberg en Ford niet weemoedig aan het verleden terugdenkt. Voor hem staan die namen, en de plekken waarop ze betrekking hebben, in de eerste plaats voor nieuwe opportuniteiten: "Genk is een echte maakstad. De plekken die u noemt, herinneren eraan hoe sterk Genk betrokken was in de eerste industriële revolutie. Later speelde Genk opnieuw een rol in de tweede industriële revolutie, met Ford en met de staalproductie. Eigenlijk hebben wij ons altijd ontwikkeld rond de economische groeipolen. En nu willen we dat opnieuw doen. We vertrekken bij de vraag 'wat heeft deze stad nodig?' en streven ernaar de maakstad Genk te verankeren in de nieuwe innovatieve kennisomgeving." Het C-Mine project, gevestigd op de vroegere mijnsite van Winterslag, focust bijvoorbeeld helemaal op de creatieve economie. Er is onder meer een bedrijfsverzamelgebouw opgestart, een 'incubator', met een heel breed pakket. "We werken in de meest brede zin van het woord rond design: product design, maar ook audiovisuele toepassingen, interfacing, gaming enzovoorts." Gaming lijkt vooral te verwijzen naar de recreatieve industrie, maar Wim Dries wijst erop dat er ook interessante toepassingsmogelijkheden zijn in de gezondheidssector. "Die mogelijkheden worden wel degelijk geëxploreerd, want we zitten hier in Genk ook 16

met een heel groot ziekenhuis, dat niet alleen heel gespecialiseerd is op een aantal domeinen, maar ook heel innovatief." "Op die manier kunnen we verbindingen leggen," vult directeur economie Francine Quanten aan. "Van creatieve economie naar health, van gaming naar ICT enzovoorts. Een ziekenhuis en een hogeschool werken samen. En dan stappen we bijvoorbeeld in een proeftuin voor ouderenzorg… Op den duur zijn dat allemaal radertjes die in elkaar gaan grijpen en op hun beurt weer leiden tot nieuwe business-ideeën op aanverwante terreinen." De Genkse aanpak gaat een heel pak verder dan het traditionele 'aanbieden van een goed kader'. Wim Dries beaamt het: "We zijn van een administratieve stad geëvolueerd naar een ondernemende stad. We zijn zelf ondernemers geworden, tussen de ondernemers. Zonder daarom uit het oog te verliezen wat onze eigen plek is." Van die transformatie naar een ondernemende stad maakt MIC Vlaanderen een natuurlijk deel uit, geeft Francine Quanten nog aan: "Ook het MIC heeft een heel duidelijke doelstelling op het vlak van de creatie van nieuwe bedrijfjes en jobs. En dat is natuurlijk ook onze eigen basisbedoeling." Net op het moment dat Genk bezig was C-Mine te ontwerpen als een eco-systeem voor innovatie en creativiteit, bezocht Wim Dries het MIC in Bergen. "We vroegen ons al snel af waarom we niet zelf ook zoiets zouden oprichten. Toen bleek

dat Kortrijk dezelfde plannen koesterde, hebben we de handen in elkaar geslagen. We trokken samen naar de Vlaamse overheid en naar Microsoft, kozen samen met hen voor die focus op eHealth en we waren vertrokken." Wim Dries benadrukt overigens dat Microsoft in de MIC-projecten geen exclusiviteit claimt en dat de werking openstaat voor alle platformen en alle technologieën. De doelstelling qua jobcreatie is wel ondubbelzinnig: op 3 jaar tijd 30 nieuwe bedrijfjes en 300 nieuwe jobs. "We zijn nu anderhalf jaar bezig, met het MIC, en we hebben in de twee regio's samen toch al zo'n 140 jobs gecreëerd."

We zijn van een administratieve stad geëvolueerd naar een ondernemende stad. Na C-Mine in Winterslag is Genk nu erg bezig met het Thor Park op het voormalige mijnterrein van Waterschei. Daar komt het accent op technologie en energie te liggen. Op de site van Zwartberg zal de focus 'diversiteit' zijn: bio-diversiteit, maar ook diversiteit in samenleven. "Eigenlijk past het allemaal samen: de innovatiegedachte en ICT bij het MIC, de energietechnologie op Thor, de diversiteit van mens en natuur… we hebben het allemaal nodig. Als we die dingen kunnen combineren in een innovatieve maakindustrie, kunnen we naar een nieuwe adem zoeken met de vier windstreken tegelijkertijd in onze rug."


START-UP PROFILE #4

HelloMyDear is de online plaats om je levensverhalen vast te leggen: geboorten, verjaardagen, overlijdens of huwelijken. In een paar muisklikken, creëert de gebruiker een mooie visuele tijdslijn. Die kan vervolgens snel en eenvoudig omgezet worden tot een fotoboek.

www.hellomydear.be www.acompanystory.com Van grootoudertijdslijn naar bedrijfsverhaal HelloMyDear is een idee van Sarah Callens en Karolien Emmers, een psycholoog en een productontwikkelaar. Oorspronkelijk hadden ze het doel het verhaal van grootouders veilig online te delen met het nageslacht. Het resulteerde in een applicatie van een persoon of organisatie waarbij de gebruikers – familie, vrienden en zorgorganisaties - eenvoudig tekst, foto’s, video- en audiofragmenten kunnen opladen. De idee sloeg aan, én de markt wordt uitgebreid naar bedrijven met de lancering van www. acompanystory.com.

De MIC Health Accelerator De oprichters maakten deel uit van de Health Accelerator, het intensief coachingtraject voor technologie start-ups in de gezondheidszorg. Op korte termijn realiseerde HelloMyDear aanzienlijke stappen. Ze breidden hun markt uit naar bedrijven, namen deel aan vakbeurzen en vonden ook steun bij het IWT en iMinds.

17


18


Met onze netwerkactiviteiten brengen we de wereld van de zorg en technologie dichter bij elkaar. Zorgvuldig gekozen onderwerpen zoals ‘technologie in de zorg’, ‘privacy & e-health’ en ‘serious games, serious business’ waren de insteek van onze 25 netwerkevents, met 1265 bezoekers in totaal. Zo wisten we een enthousiast multidisciplinair publiek van zorgactoren, starters, ondernemers, studenten en docenten, te inspireren.

19


CARE FOR INNOVATION De brug tussen technologie en zorg

De conferentie gaf verder ook inzicht in hoe 3D printing kan bijdragen tot zorginnovatietrajecten. Hoe digital manufacturing ook voor lokale welvaart en welzijn kan zorgen. Welke impact online, mobiele en sociale media kan hebben op de healthcare.

Bij het Microsoft Innovation Center draait het nu eenmaal om netwerken, innoveren, leren en ondernemen. We riepen daarom Care for Innovation in 2013 in het leven. Care for Innovation, een innovatieconferentie en –beurs, legt een brug tussen technologie en zorg, vandaag en morgen. Care for Innovation biedt een toekomstvisie op de gedigitaliseerde gezondheidszorg.

Een breakout in innovatie Het Microsoft Innovation Center organiseerde op de editie 2013 ook de innovatiebeurs. De bezoekers – 240 deelnemers in totaal! – konden er kennismaken met de healthcare start-ups. Die start-ups volgden het begeleidingstraject van MIC Vlaanderen. Zij stelden er verfrissende, ambitieuze en relevante projecten voor.

DE TOEKOMST VAN ONZE ZORG IS DIGITAAL

CARE FOR INNOVATION 12 NOVEMBER 2013 DE MONTIL AFFLIGEM 1 INNOVATIEBEURS 2 BREAKOUTROOMS 240 DEELNEMERS 9 TOPSPREKERS 20

Twee breakoutrooms zorgden voor kortere, maar daarom niet minder relevante, to-the-point e-healthintermezzo’s: Hoe gaat de federale overheid om met e-health? Wat betekenen games voor de zorgsector? Maar ook hoe technologie een rol kan spelen in topics zoals genen- en kankeronderzoek. Of hoe telemonitoring in de klinische praktijk te integreren.

Een breakout in innovatie Het succes van Care for Innovation was meet- en voelbaar. Microsoft Innovation Center weet dat continu innoveren een noodzaak is om écht een verschil uit te maken. In het najaar van 2014 zal deze innovatie- en conferentiebeurs dus opnieuw plaatsvinden.


hoezo zijn games serieus? Inderdaad, het doel van games houdt meer in dan louter puur vermaak achter spelconsoles en computerschermen. Momenteel zijn er al games op de markt die jongeren met ADHD op een aangename en leerrijke manier leren omgaan met hun aandoening. Of denk aan de X-Box Kinect die mensen fysiek kan helpen revalideren. Ook worden games al preventief ingezet voor het algemene welzijn in bedrijven en organisaties. Games lenen zich immers uitstekend voor het bijbrengen van essentiële informatie over complexe materie.

hoe de health sector warm maken voor serious gaming?

SERIOUS GAMES, SERIOUS BUSINESS 20 JUNI 2013 BUSINESS FACULTY BRUSSEL 65 DEELNEMERS

MIC Vlaanderen organiseerde daarom in juni 2013 ‘Serious Games, Serious Business’, een conferentie met nationale en

DON'T BUILD A GAME. BUILD A SOLUTION.

internationale topsprekers. Het event bracht de verschillende doelgroepen – game specialisten, developers, zorginstellingen en organisaties – samen voor een up-date van de ontwikkelingen op de gamemarkt. Welke toepassingen bieden gametechnieken aan de zorgsector? Hoe ondernemen of business generen in de markt van serious games? Wat zijn de uitdagingen en de opportuniteiten van de serious gaming markt? MIC Vlaanderen kon rekenen op 65 deelnemers. 21


INTERVIEW JORIS HINDRYCKX Joris Hindryckx - algemeen directeur Hogeschool VIVES Joris Hindryckx is algemeen directeur van VIVES, een vrije hogeschool met zes vestigingsplaatsen: Kortrijk, Brugge, Roeselare, Oostende, Torhout en Tielt. In de jaren negentig was er nog een lappendeken van elf hogescholen, vorig jaar zijn twee hogescholen gefusioneerd: KATO en KHBO.

Het motto van VIVES is ‘design your future’. ‘Innovatie is troef, ook in het hoger onderwijs’. Dat is samengevat het motto van Joris Hindryckx. "De hoorcollege’s en ex-cathedra-lessen worden zoveel mogelijk beperkt en we willen een student-actieve hogeschool worden. We zijn in Vlaanderen ook marktleider in afstandsonderwijs. Alle opleidingen bieden wij ook in de vorm van afstandsonderwijs aan”. VIVES heeft heel veel kleine opleidingen en de verschillende instituten liggen erg verspreid. Dat geeft een heel andere sfeer dan in de klassieke universiteitssteden als Gent of Leuven. De studenten willen wat dichter bij de kerktoren blijven en maken nog gretig gebruik van ‘hotel mama’, al wil dat nog niet zeggen dat er geen studentenleven is. Er wordt best veel plezier gemaakt. Zo is er – geloof het of niet – zelfs een nachtleven. Maar eigen aan VIVES is het campusleven: veel speelt zich af op de campussen en er wordt veel aandacht en zorg besteedt aan mooie campussen.

ZORG EN TECHNOLOGIE Er zijn twee grote hoofdrichtingen te onderscheiden waar de samenwerking tussen VIVES en MIC speelt: zorg en technologie. Naar maatschappelijke dienstverlening en innovatie in de zorg komt de ondersteuning door het MIC sterk in beeld. "We proberen wat te doen op het kruispunt van die twee. Zorginnovatie staat hoog in het vaandel. De samenwerking gaat over delen van kennis. We proberen ze zoveel mogelijk daarbij te betrekken", zegt Hindryckx. Omdat MIC op een veel grotere schaal werkt kunnen zij wat VIVES doet meteen een veel ruimere bekendheid geven. De hogeschool maakt hierbij gebruik van de goede naam die het MIC heeft. Zij geven adviezen, leveren ideeën en zijn een klankbord voor de docenten. Het feit dat VIVES en MIC letterlijk mekaars buren zijn helpt ook. Fysieke nabijheid is belangrijk. Er zijn verschillende samenwerkingsgebieden: zorg en technologie, maar ook onderwijsinnovatie in de gezondheidszorg. En dat zowel naar diegenen die verzorgd worden als naar de verzorgers. "Je kan iemand een bijzonder gesofisticeerd high tech gehoorapparaat geven, maar bij veel mensen zorgt dat voor stress. Die stress wegnemen is een vorm van zorginnovatie en daar legt VIVES zich op toe", zegt Hindryckx. Of een implantaat zetten bij een 22

doofstom kind. Dat vereist een aanpassing van de leefomgeving. Dat moet worden aangepakt. De begeleiding daarvan, dat is een aspect van zorginnovatie. Zorg en technologie wil ook de uitbreiding van de mogelijkheden van zorgbehoevenden zeggen. Een voorbeeld: het gebruik van de tablet in domotica voor bejaardentehuizen. De tablet bestaat, bejaardentehuizen bestaan, domotica bestaat ook maar hoe koppel je dat allemaal aan mekaar. Nog een concreet voorbeeld: VIVES heeft nu een Microsoft Pixel Sense Tabel gekocht, een soort grote tablet die in een tafeltje is ingebouwd, en die wordt gebruikt voor ‘serious gaming’. Een ‘serious game’ is een spel, maar dan niet met als doel ontspanning, maar wel leren. "We zijn, samen met Microsoft, bezig om software te ontwikkelen voor zorgdomotica. We gaan een huis simuleren en we gaan na hoe we via touchscreen-technologie dat huis kunnen gaan bedienen. Minder mobiele mensen kunnen daar bijvoorbeeld de ramen mee openen of sluiten. Daar zijn we nu heel druk mee bezig en dat zal een van onze parels moeten worden voor praktisch gebruik. Het ontwikkelen van apps voor de

hele woning is een vorm van ‘serious gaming'. "Het is de bedoeling dat het zowel thuis kan worden gebruikt als in RVT’s. De volgende twee à drie jaar wordt dat de belangrijkste activiteit die we samen met MIC ontplooien." VIVES heeft voor dit project twee specialisten in ‘serious gaming’ aangeworven. Voor dit project wordt trouwens samengewerkt met de uitgeverij 'Die Keure' uit Brugge. Zij zijn de grootste specialist in serious gaming in West-Vlaanderen. Een ander aandachtspunt is de coaching van docenten, om ze op een meer innovatieve manier voor de klas te laten staan. Tenslotte is het ook de bedoeling om samen met MIC events te organiseren. Microsoft en VIVES komen uit twee totaal verschillende werelden. Een commercieel bedrijf als Microsoft is meer op output

"INNOVATIE IS TROEF, OOK IN HET HOGER ONDERWIJS" gericht. Een hogeschool heeft ook output maar dan op een totaal andere manier. "Wij kunnen ons veroorloven om af en toe eens dom te doen", zegt Joris Hindryckx. "We mogen al eens mislukken". Een commercieel bedrijf kan zich dat minder of niet veroorloven. Door de samenwerking met het MIC krijgen we een partner die ons bij de les houdt en de druk op de


START-UP PROFILE #5

ZORA

Het is belangrijk dat ook aan de hogeschool het ondernemerschap wordt gestimuleerd. Er moet een interne bedrijfscultuur ontstaan waarbij ook aan winstdeelname kan worden gedaan.

ketel houdt. Het valoriseren van onze kennis is relatief nieuw in onze branche en de kennis van het MIC is daar heel belangrijk. De bedrijfscultuur van een commerciële organisatie verschilt enorm van die van een hogeschool. Toch is het belangrijk dat ook aan de hogeschool het ondernemerschap wordt gestimuleerd. Er moet een interne bedrijfscultuur ontstaan waarbij winstdeelname geen taboe is. Docenten moeten gemengde opdrachten kunnen uitvoeren: ze moeten zich bijvoorbeeld naast hun onderwijstaak ook kunnen bezighouden met spin-offs. Iets wat aan universiteiten al lang gemeengoed is geworden maar wat nieuw is bij hogescholen.

ZORA staat voor zorg Ouderen Revalidatie (Aan)valdetectie en is een humanoïde robot. Doel is ZORA in te zetten in een rusthuis bij revalidatie, valdetectie en animatie van senioren. De robot zal dat doen via speciaal geprogrammeerde toepassingen. ZORA is een project van Qatar Belgium Modern Technologies.

www.qbmt.be Robot ZORA, wereldprimeur Robot ZORA is 57 centimeter groot en beschikt over allerlei sensoren. Het is de allereerste robot ter wereld in een rusthuis. De robot ZORA is geen vervanging van het personeel, maar wordt enkel aanvullend ingezet. Zo zal ZORA revalidatieoefeningen aanleren. Een ingebouwde camera registreert de oefeningen. De therapeuten krijgen zo zicht op de intensiteit van de oefeningen en of die goed zijn uitgevoerd. Ook voor animatie zoals het bingospel kan hij ingezet worden.

Uitbouwen netwerk dankzij MIC Qbmt kon ZORA dankzij het MIC Vlaanderen aan de juiste mensen voorstellen in de zorgsector. Ze konden ook gebruik maken van de expertise en materialen. “Vooral het gratis gebruik van de cloud-service van Azure was een voltreffer. Een service die voor een start-up financieel zeer zwaar zou vallen”, aldus oprichters en zaakvoerders Tommy Deblieck en Fabrice Goffin van Qbmt.

De Vlaamse overheid zet heel sterk in op industriële vernieuwing. Het nieuw industrieel beleid van de Vlaamse regering houdt dan ook mee de druk op de ketel. VIVES kan op die manier ook mee participeren in grotere projecten. Samenvattend kan je zeggen dat het MIC een stevige shot adrenaline heeft gegeven aan de hogeschool. Eind dit jaar bestaat de samenwerking tussen VIVES en MIC drie jaar. Dan wordt er geëvalueerd. VIVES zit in de raad van bestuur en heeft dus een vinger in de pap. Dan wordt beslist of en hoe die samenwerking wordt voortgezet. Aan het enthousiasme van Joris Hindryckx te horen, bestaat er niet veel twijfel. 23


INTERVIEW BERNARD DE POTTER Bernard De Potter - administrateur generaal Agentschap Ondernemen Bernard De Potter is de administrateur-generaal van het Agentschap Ondernemen. Dit agentschap heeft zopas zijn vijfde verjaardag gevierd. Deze Vlaamse overheidsorganisatie heeft als taak ondernemingen te ondersteunen, het ondernemerschap te bevorderen en de omgevingsfactoren voor de ondernemingen te faciliteren.

"Met het Microsoft Innovation Center kregen we een unieke gelegenheid om de domeinen 'innovatie, ondernemerschap en zorg' samen te brengen", zegt Bernard De Potter. Flanders Care is één van de 13 transitiedomeinen van Vlaanderen in Actie . "Zorg is niet toevallig gekozen. We worden allemaal ouder, er komen meer chronische zieken en het is niet wenselijk die allemaal in ziekenhuizen te behandelen. Dat is ook niet betaalbaar. Daarom is een samenspel nodig van innovatie, ondernemerschap en zorg. We moeten gaan naar nieuwe concepten." Dit vormt de kern van Flanders Care : een project tussen de ministers Jo Vandeurzen voor zorg, Kris Peeters voor economie, Ingrid Lieten voor innovatie en Philippe Muyters voor talenten in de zorg.

MIC IN VLAANDEREN Samenspel tussen publiek en privé is noodzakelijk in dit nieuwe domein. En zo kwam de Vlaamse overheid bij Microsoft uit. Minister-president Peeters leerde tijdens een bezoek aan de VS dat er Microsoft innovation centers op verschillende plaatsen in de wereld waren, maar nog niet in Vlaanderen. Het Agentschap Ondernemen kreeg de taak te onderzoeken of er ook zo’n MIC in Vlaanderen zou kunnen komen. Vervolgens werden er contacten gelegd met Genk en Kortrijk. Microsoft stelde o.m. als voorwaarde dat het om een publiek-private samenwerking moest gaan. De Vlaamse overheid heeft er toen voor gekozen om niet zelf partner te worden in het project maar wel voor de financiering te zorgen. Een verdere voorwaarde was dat er vier ‘golden partners’ zouden worden gevonden die elk een bedrag van om en bij de 250.000 zouden inbrengen. Dat werden de KULeuven, de hogeschoolgroep Vives uit Kortrijk, Leiedal en NIKO. "We hebben er ook voor gekozen om iMinds erbij te betrekken", zegt De Potter. iMinds wil startende ondernemers helpen om ICT in hun bedrijf uit te bouwen. "IMinds gaat immers over innovatie." "Ik beschouw dit als een van de meest inspirerende zaken die ik bij het Agentschap Ondernemen heb kunnen doen",

24

zegt De Potter. "Het is een buitenkans om met zo’n groot bedrijf dat ondernemerschap uitstraalt te kunnen samenwerken. Iedereen kent immers Microsoft en de dynamiek van het bedrijf opgestart door Bill Gates."

moet kunnen mobiliseren. Al die jongeren krijgen de mogelijkheid om met technologie aan de slag te gaan. Op die manier ontstaat een stuk ondernemerschap en je houdt voeling met wat er leeft bij die jongeren en in de samenleving..

"Aanvankelijk was er wel wat scepsis", aldus De Potter. Waarom gaat de overheid in zee met één enkel bedrijf? En wat is de drijfveer van zo’n bedrijf? Maar Microsoft verwacht geen onmiddellijke return. Er is veeleer een onrechtstreekse opbrengst. "Altruïsme kan je het niet noemen Maar er zit een altruïstisch kantje aan." Bovendien wordt hier geen exclusiviteit gegeven. De hoop is dat meer bedrijven dergelijke initiatieven opzetten in Vlaanderen. Open productiecampussen maken immers integraal deel uit van de strategie van het Nieuw Industrieel Beleid en Flanders’ Care.

‘Health’ is bovendien een complexe materie. Hoe breng je daar ondernemerschap naar voren? Het is geen gewone markt. Je zit met terugbetaalsystemen door de overheid, wat de zaak extra ingewikkeld maakt. Het is beter om jonge bedrijven de kans te geven daarin te experimenteren. "Laat eerst maar duizend bloemen bloeien, en dan plukken ze er de mooiste wel uit", zegt De Potter. Mao meets Microsoft, als het ware.

Jonge bedrijven de kans geven te experimenteren in de complexe health materie. Mao meets Microsoft. De grootste toegevoegde waarde voor Microsoft is dat het bedrijf op die manier in contact komt met communities die anders onbereikbaar zouden zijn, nl. de IT startups. Ze lopen over van creativiteit die je

Technologische ontwikkeling is noodzakelijk. Ook in de zorg. Al zal dat niet eenvoudig zijn. In de zorg werken vele handen. Kan je die vervangen door robots? Technisch zou dat misschien kunnen, maar maatschappelijk wordt het nog niet aanvaard. De consumptie van zorg zal bovendien stijgen: de uitdaging wordt om dat onder controle te houden. Het project MIC bestaat nu 18 maanden. Het loopt drie jaar. De eerste resultaten zijn zeer mooi. Maar wat nu? Het is al niet eenvoudig om iets op te starten, de uitdaging is: hoe kunnen we doorgroeien? Het is de bedoeling dat er uit het project een aantal gazelles voortkomen.


START-UP PROFILE #6

UGE NT EC

De verschillende disciplines - technologie en zorg - samenbrengen, is de uitdaging van de toekomst. Het is de bedoeling dat uit het project, een aantal gazelles voortkomen. Er moeten ook multidisciplinaire teams ontstaan in de gezondheids- en zorgsector. Als je diabetes wil aanpakken ben je met IT-mensen alleen niets. Er moeten medische specialisten bijkomen. De cultuurverschillen tussen al die disciplines zijn zeer groot. Dat wordt een uitdaging voor de toekomst.

UgenTec levert diagnose- en analysesoftware aan klinische labo’s en ziekenhuizen. De ‘FastFinder’ software laat het stellen van de diagnose niet langer over aan de arts of laborant, maar gaat zelf data analyseren en zo softwarematig de diagnose bepalen.

ugentec.com Zorgidee award Oprichter Wouter Uten ontving voor zijn ‘FastFinder’-software de Zorg-idee award voor het meest innovatieve project. Die award werd uitgereikt op ZorgIdee, het symposium bij uitstek voor innovaties in de zorgsector.

De MIC Health Accelerator Ook Wouter nam deel aan de MIC Health Accelerator, het begeleidingstraject van het Microsoft Innovation Center. Tijdens de coaching werd het business model van UgenTec bekeken, de marketing en communicatie besproken en de financiële aspecten onder de loep genomen.

Financiering en internationale doorgroei wordt een tweede uitdaging. In Vlaanderen zal men de krachten moeten bundelen om de financiering rond te krijgen. Slotsom, aldus De Potter: "MIC is een van de mooiste initiatieven die we de laatste vijf jaar hebben gehad in Vlaanderen. Het werkt stimulerend dat zo’n internationale speler zoiets ontwikkelt in Vlaanderen." En de toekomst? "Misschien moeten we erover denken om het project uit te rollen met andere grote bedrijven met andere know how", besluit Bernard De Potter.

MIC is een van de mooiste initiatieven die we de laatste vijf jaar hebben gehad in Vlaanderen. Het werkt stimulerend dat zo'n internationale speler zoiets ontwikkelt in Vlaanderen. 25


KINECT BASICS USER EXPERIENCE DESIGN

MARKETI

SLIMMER NE

26


ASP.NET

ING BUSINESS MODEL WORKSHOP

HTML5

ETWERKEN MIC Vlaanderen organiseerde in 2013 een uitgebreide selectie van opleidingen. De onderwerpen belichtten de nieuwe trends en evoluties in de technologiesector. Daarnaast kwam ook het zakelijk aspect aan bod. Die opleidingen brachten starters de nodige bagage bij om succesvol een onderneming op te starten. Kennisoverdracht met praktijkgerichte toetsingen, vormden de rode draad.

27


HACK FOR HEALTH Levensreddende tools ontwikkelen in 1 weekend Samen in een multidisciplinair team in 50 uur tijd een technologieproject uitwerken in de gezondheidszorg: dat is Hack for Health. In september 2013 bogen 65 deelnemers op C-mine Genk zich over 6 healthcare uitdagingen. Uitdagingen uit het échte leven gegrepen, gaande van een gegevensbank voor de gezondheidshistoriek tot een digitaal coaching platform voor hartrevalidatie. In één weekend werkte een team developers, marketeers, business developers, studenten, user interface en graphic designers - een oplossing van A tot Z uit. Op vrijdag werd de uitdaging bepaald en de groepen verdeeld. Slapen gebeurde op C-Mine. Op zaterdag werden de ideeën van vrijdag verder uitgewerkt met de hulp van coaches. Op zondag werd er gepresenteerd aan een jury bestaande

LINDACARE SPAART NIET ENKEL BUDGET UIT, MAAR VERBETERT ONZE ZORG AANZIENLIJK EN BESPAART ZELFS LEVENS 28

CRUCIALE TECHNOLOGIETOOLS ONTWIKKELEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG IN 50 UUR

uit specialisten van Flanders Care, PMV, Capricorn Ventures, Limburgse Investeringsmaatschaapij, Microsoft en Leuven Research and Development.

LindaCare redt het leven van een hartpatiënt Team LindaCare won deze eerste editie van Hack for Health. Zij werkten een telemonitoring dashboard uit voor het Ziekenhuis Oost-Limburg. Hun uitdaging

ontstond uit de effectieve frustraties van een verpleegkundige die Linda heet. Per oproep van een patiënt verrichtte Linda tot voor kort wel 20 handelingen. Onoverzichtelijk en tijdrovend. De monitoringtool ‘LindaCare’ verzamelt alle essentiële informatie per patiënt in een overzichtelijk dashboard. De verpleegkundige weet nu in één oogopslag de volledige historiek, én kan zo efficiënt handelen. LindaCare vond ondertussen extra investeerders. De tool is zo verder verfijnd en ontwikkeld. Het Ziekenhuis Oost-Limburg is alvast overtuigd van LindaCare. Het dashboard verbetert er de klinische efficiëntie aanzienlijk. Bij het Microsoft Innovation Center ontvingen we enkel positieve feedback van deelnemers en opdrachtgevers. In 2014 staat “Hack for Health” opnieuw op het programma.


"The science of today is the technology of tomorrow" - Edward Teller -

29


HEALTH ACCELERATOR Intensieve coaching voor start-ups

Pitchen voor een jury van experten

De MIC Health Accelerator is een intensief coachingtraject voor technologie startups in de gezondheidszorg. Onder leiding van de Flanders Business School werden de start-ups gestimuleerd hun concept te verfijnen, na te denken over bijhorende business modellen, de marketing op punt te zetten en het business plan uit te werken. Tijdens drie twee-daagse sessies, werden al deze aspecten van de bedrijfsvoering grondig besproken. uit specialisten van Flanders Care, PMV, Capricorn Ventures, Limburgse Investeringsmaatschappij, Microsoft en Leuven Research and Development.

Het coachingstraject omsloot een theoretisch gedeelte met praktische voorbeelden. Die theorie werd meteen toegepast op de onderneming-in-spe. Heel het traject stond onder begeleiding van expert coaches die hun sporen reeds verdienden in zowel de industrie als in de gezondheidszorg. Het traject werd afgesloten door een pitch event waar de starters feedback kregen op hun business model. Een jury van experten uit de zorg, de farmaceutische industrie, risicokapitalisten en de overheid zag dat het goed zat.

MET HET COACHINGSTRAJECT HEBBEN WE EEN BREDERE KIJK OP DE MARKT EN ONS POTENTIEEL’ Startende ICT-ondernemers konden zich kandidaat stellen via de website. Uiteindelijk werden 5 start-ups geselecteerd: UGentec, Hello My Dear, Medufy, CareFlux, Ourcare en Typework. Het Microsoft Innovation Center Vlaanderen was dan ook enorm trots op Wouter Uten van UGentec die na afloop van het coachingstraject de ZorgIdee award in ontvangst mocht nemen.

30

DANKZIJ DE HEALTH ACCELERATOR SPEELDEN WE KORT OP DE MARKT. WE STUURDEN ONS CONCEPT SUPERSNEL BIJ WAARDOOR ONZE MARKT VERRUIMDE”


INTERVIEW PAUL VAN DUN Paul van Dun - algemeen directeur LRD Paul Van Dun is algemeen directeur van Leuven Research & Development (LRD), de organisatie die instaat voor de maatschappelijke valorisering van het wetenschappelijk onderzoek van de Associatie KU Leuven en daartoe 85 medewerkers kan inzetten.

Het valoriseren van wetenschappelijk onderzoek is een people-business. Het werk van LRD bestaat voor een groot deel uit het in contact brengen van mensen. Mensen met een kennisvraag worden voorgesteld aan mensen met een specifieke kennis, òf aan mensen die wellicht weten waar die kennis te vinden is. Omdat MIC Vlaanderen net hetzelfde doet in de sfeer van gezondheid en ICT, ligt samenwerken voor de hand.

LEUVEN RESEARCH AND DEVELOPMENT "Als het over LRD gaat, denken de meeste mensen meteen aan patenten en spinoffs," weet algemeen directeur Paul Van Dun. "En onterecht is dat niet. Maar we doen wel veel méér dan dat." In het werk van LRD zijn drie grote delen te onderscheiden. Het regelen en aanvragen van patenten is één opdracht. Het onderzoeken van de mogelijkheden om nieuwe bedrijven op te zetten rond de kennis en technologie die binnen de Associatie is ontwikkeld, is een andere. "Maar er is ook een derde opdracht, namelijk het samenwerken, onder uiteenlopende vormen, met het bedrijfsleven en met de not-for-profitsector, van gemeentebe-

Weten waarin partijen in je netwerk sterk zijn, en waarin niet, behoort tot de kern van de job sturen over ziekenhuizen tot ngo's. En in feite is dat de opdracht die het meeste 'volume' genereert. Spin-offs, nieuwe bedrijven waarin de KU Leuven of een hogeschool van de associatie aandeelhouder is, hebben we maar een paar keer per jaar. Maar alles bijeen sloot LRD in 2013 zo'n 2400 nieuwe akkoorden af en daarvan gingen er bijna 1600 over specifieke samenwerking met derde partijen." Binnen die context faciliteert LRD in de eerste plaats contacten. Wie de weg kent aan de universiteit, kan de juiste prof of

researcher zonder problemen zelf contacteren, maar in veel gevallen hebben de derde partijen die een beroep doen op LRD, maar een vaag idee over hoe de Associatie KU Leuven hen kan helpen of met welke onderzoeksgroep ze het meest gebaat zouden zijn. "Dan is het aan ons om hen te helpen hun vraag te concretiseren en hen met de juiste partner in contact te brengen." Dat LRD in het Microsoft Innovation Center Vlaanderen (MIC) meteen bij de start ervan al een partner zag, komt omdat het MIC in grote lijnen dezelfde doelstellingen heeft. "Dat lijkt misschien paradoxaal," beseft Van Dun. "Je zou denken dat we dan in elkaars vaarwater zouden zitten. Maar het punt is dat het MIC zich concentreert op een heel specifieke niche: namelijk e-health. Dat wil zeggen: alles wat de informatie- en telecommunicatietechnologie kan betekenen in de gezondheidssector." Van Dun legt uit dat LRD zelfs met 85 mensen onmogelijk expert kan zijn in alles en daarom heel vaak moet kunnen doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulp om haar netwerkvraag te concretiseren en hen met de juiste partner in contact te brengen." Weten waarin partijen in je netwerk sterk zijn, en waarin niet, behoort tot de kern van de job. "MIC Vlaanderen is heel sterk gespecialiseerd op het kruispunt tussen gezondheid en ICT, maar dat wil nog niet zeggen dat we alles wat zich op dat kruispunt aandient, systematisch naar het MIC doorsturen. Gaat een vraag bijvoorbeeld over het regelgevend kader, over hoe je

medische apparatuur of bepaalde therapieën kunt laten registreren of goedkeuren… Wel, dat is een heel complexe en supergespecialiseerde materie die niet meteen de niche van het MIC is. Het gaat er dus om, hoe je elkaar op een verstandige manier kunt 'gebruiken' — in de positieve zin."

LRD ondersteunt onderzoekers in hun interactie met de bedrijfswereld en de valorisatie van hun onderzoeksresultaten. Dat MIC Vlaanderen sterk regionaal is ingebed, met name in Genk en in Kortrijk maar meer en meer ook rond andere industriesteden, versterkt de mogelijkheden om met LRD samen te werken. "Ook wij steken heel wat tijd en energie in de regionale ontwikkeling van verschillende 'clusters' in het Vlaamse landschap. We zijn betrokken bij Energyville en enkele andere projecten in het Genkse en bij de herontwikkeling van de grintgebieden in het Noorden van Limburg. We hebben twee mensen die heel intensief bezig zijn met de ontwikkeling van alles wat met high-tech te maken heeft in Groot-Leuven, zoals wetenschapsparken. De filosofie is: hoe beter de wisselwerking tussen de regio en ons als kennisinstelling, hoe beter voor ons én hoe beter voor de regio. Welnu, als we zien dat een organisatie in welbepaalde regio's al extra actief is, dan werken we daar graag mee samen." 31


OVERZICHT START UPS 42 STARTUPS 118 ARBEIDSPLAATSEN START-UP Active Minds Aginco App Creativity Blijf Actief Wonen VZW / BVBA Boek een afspraak Cloudalize Protolan Digitaal Eeland Esperity Family Eye Firewolf Engineering Graphine Software Hello my Dear Infoflux/Careflux Innovation Studio Kompas Linda Care Libaro Lode & Nele Denecker-Crombez Logic Insulin Lucine Lugus Studio’s Medufy Message Handler OurCare Pegus Apps Phatomation Pieter Buteneers Porphyrio QBMT RAMIT Triangle-Factory Typework - Koronis UgenTec Woordzorg ZorgOnline Zwarte Doos HandsOnEcho Atendi Lazertag Neoscores 32

SECTOR Well-being Services Well-being Care Well-being Services Cure Well-being Care, Well-being Well-being Care Care, Well-being Gaming Well-being System Integrator Cure, Care Care Cure Cure Well-being Cure Care Gaming Well-being Care Care Services Cure Cure Veterinair Care Care Gaming Cure Cure Care Care Care & cure Cure Well-being Well-being Care & culture

WEBSITE www.active-minds.be www.aginco.be www.blijfactiefwonen.be www.boekeenafspraak.be www.cloudalize.com www.landervs.be www.eeland.eu www.esperity.com www.familyeye.be www.firewolf-engineering.eu www.graphinesoftware.com www.hellomydear.be www.infoflux.eu www.innovationstudio.be www.kom-pas.be www.lindacare.com www.libaro.be www.z-apps.eu www.lugus-studios.be www.medufy.com www.messagehandler.net www.pegus-apps.com www.pathomation.com www.porphyrio.be www.qbmt.be www.ramit.be www.triangle-factory.be www.typework.com www.ugentec.com www.woordzorg.be www.zorgonline.be www.zwartedoos.be www.handsonecho.be www.atendi.be www.lazertag.be www.neoscores.be

TEWERKSTELLING 2 1 2 3 1 3 1 1 2 3 2 3 6 2 1 8 4 4 1 2 2 3 6 2 3 1 16 2 1 3 2 1 3 4 2 2 2 2 1 2 2 4


START-UP PROFILE #7

2 Innovation Studio levert ICT-toepassingen en -diensten in de gezondheidszorg. Opgericht in 2012, vormt Innovation Studio - met strategisch advies en duurzame oplossingen - de ontbrekende technologische schakel voor de zorgverstrekker en de patiĂŤnt.

www.innovationstudio.be Moderne ICT in de gezondheidszorg

GEMEENTE Waregem Veurne Poperinge Kortrijk Waregem Oostende Kortrijk Gent Genk Brussel Veurne Kuringen Gent Antwerpen Genk Genk Helchteren Genk Oostrozebeke Gistel Leuven Kinrooi Genk Melle Lummen Alken Kortrijk Berchem Gent Leuven Brugge Gent Gent Brugge Hasselt Heffen Bree Antwerpen Gent Leuven Hasselt Antwerpen

Innovation Studio levert gebruiksvriendelijke, modulaire en gestandaardiseerde ICT-applicaties die bijdragen aan de ziekenhuis ICT-architectuur van de toekomst. De dienstenleverancier ontsluit daarbij naadloos mobiele en andere toepassingen zoals mobile EPD, -Questionnaires, portals of telemonitoringsystemen. Alternatieve ontsluiting van bestaande systemen, functionele gaps opvullen, collaboratie en workflow, vormen de rode draad in hun ontwikkelingen. Het team van Innovation Studio kan bogen op heel wat ICT-ervaring in de healthcaresector. Momenteel telt het bedrijf naast de 3 zelfstandige zaakvoerders, al 7 vaste medewerkers en 2 langdurige freelancecontracten.

MIC Connect Via het Microsoft Innovation Center legde Innovation Studio de nodige contacten op de netwerkevents, die fungeerden als trechter voor mogelijke partnerships.

start ups in verschillende fasen : Op bovenstaande grafiek wordt een overzicht gegeven van de verschillende fasen waarin de starters die MIC Vlaanderen begeleidt zich bevinden. In iedere fase worden ondernemers ondersteund met aangepaste programma’s en activiteiten. Hierdoor kan de doorlooptijd ingekort worden en vergroot de kans op slagen.

33


INTERVIEW RUDY MATTHEUS Rudy Mattheus - voorzitter raad van bestuur NIKO GROUP Rudy Mattheus heeft een IT-achtergrond maar is ook erg bezig met de gezondheids-en zorgsector, en de oplossingen die IT kan bieden in die sectoren. M-health, zeg maar, om het in modern jargon te gieten.

‘Niko Group heeft als Vlaams familiebedrijf een mooie weg afgelegd’ zegt Rudy Mattheus. ‘Eerst was er de mechanische wereld, waarbij je twee draden bij mekaar moest houden om stroom te krijgen. Toen kwam de elektronica en dan een jaar of tien geleden de ICT. En nu schuiven we weer op: van data zijn we gegaan naar ‘informatie handling’. En, niet te vergeten: design heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in onze ontwikkelingen.

Interactie is de manier om de dag van vandaag nieuwe bedrijven te kunnen bouwen. "We zijn dus flink geëvolueerd", zegt Rudy Mattheus. "Aan de ene kant wordt alles complexer, maar met de bedoeling om veel meer comfort te bieden. Onze grote uitdaging is nu om van een omgeving waar de focus op het product ligt te evolueren naar een omgeving waar het zwaartepunt op de informatie ligt. Een voorbeeld: we worden nu geconfronteerd met communities. Je hebt thuis-communities, dat zijn de mensen die met zijn allen in één huis wonen, hun eigen huis bijvoorbeeld, maar dat kan ook een woon-zorgcentrum zijn. Maar we evolueren naar een virtuele wereld, dus worden we ook lid van een aantal grotere communities’. We wensen vanuit die gedachtegang alles te bedienen of te laten bedienen." Ander belangrijk punt: sensoren zijn de informatie-vergaarders bij uitstek. Die sensoren zorgen er bijvoorbeeld voor dat het licht mee evolueert met het buitenlicht. Dat is ook heel belangrijk voor energie-efficiëntie, en dat heeft op zijn beurt ook zijn weerslag op de gezondheid. Er is veel informatie in de woning beschikbaar. "Met NIKO willen we de woning comfortabel maken", zegt Mattheus. Vroeger wilde dat zeggen: Lichtsturingen of zorgen voor 34

de regeling van warmte en koeling, nu gaat het erom die woning klaar te maken voor o.a. levensbestendig wonen. Het individu staat centraal, of het nu de patiënt is of de thuisgebruiker. En hier maken we de link naar het MIC. We moeten de sprong maken van de mechanische-elektronicawereld naar die van de technologie-internet of Things, alles wordt intelligent’. "Het MIC is belangrijk voor ons. Het helpt ons om de evolutie te maken van de patiënt in het ziekenhuis naar het helpen van die patiënt in zijn thuisomgeving. Ook de overheid speelt daar zijn rol in. Al die actoren moeten samen spelen om die nieuwe ontwikkelingen mee te stimuleren."

Voor mij is het experiment met MIC geslaagd als er enkele bedrijven ontstaan die interactie kunnen creëren met andere bedrijven en zo een toegevoegde waarde creëren. "Creativiteit en innovatie zijn heel belangrijk. Dat is bij ons al 100 jaar zo. We zijn begonnen om oplossingen te zoeken om het licht aan en uit te kunnen doen. Daarbij speelde design een grote rol. We hebben daar creatieve mensen voor nodig. Dat moeten we ook in Vlaanderen stimuleren, we moeten de juiste mensen vinden waarmee we kunnen samen-

werken. En om als bedrijf een speler op Europees niveau te kunnen zijn moet je partnerships afsluiten. MIC kan daar een belangrijke bijdrage toe leveren." In Vlaanderen hebben we entrepreneurs nodig, ondernemers met drive en creativiteit. Vervolgens is interactie met verschillende partners heel belangrijk. Als we bepaalde zaken kunnen stimuleren in samenwerking met MIC geeft dat een grote toegevoegde waarde. Ik hoop dat we ook aan de overheid een bepaalde richting kunnen aangeven. Uiteindelijk gaat het om een PPS-constructie. Daar zijn nog heel wat stappen te zetten. Zaadjes moeten kunnen groeien, en daar moet de overheid een belangrijke rol spelen. Er zijn financiële noden, wetgevende noden, samen met de overheid kunnen we daar doelmatiger gebruik van maken. Als we Silicon Valley als voorbeeld nemen zien we daar heel veel interactie gebeuren: er ontstaat daar een ander type van samenwerking. Dat komt omdat bedrijven daar in mekaars buurt zitten. Als je wat van mekaar wil leren moet je maar bij de buren gaan aankloppen. Goed dat je in je eigen regio componenten samen hebt. Dat proberen we te doen met MIC in Vlaanderen. "Ik heb de luxe van een dubbele achtergrond te hebben en in de twee werelden actief te zijn", zegt Rudy Mattheus. "Namelijk de gezondheidssector en ICT-wereld. Ik kan die twee werelden combineren. Bovendien ben ik ook nog eens


START-UP PROFILE #8

M EDUFY Medufy is een online digitaal leerplatform voor artsen. Artsen zijn verplicht zich regelmatig bij te scholen. Via Medufy en aan de hand van gespecialiseerd videomateriaal kan de arts dat straks dus online via Medufy.

www.medufy.com Leren in alle vrijheid De voordelen van Medufy zijn legio. Zo heeft de arts de vrijheid eender waar en eender wanneer het cursusmateriaal te raadplegen, zonder een specifiek tijdsstip of plaats af te spreken. De arts kan er ook meteen zijn opgedane kennis testen.

voorzitter van VOKA Health Community. Mijn constante drive is interactie tussen de verschillende domeinen te creĂŤren."

Gerenommeerde en gespecialiseerde artsen zullen het cursusmateriaal verzorgen: Dit om een optimale kennisoverdracht te verzekeren, doorspekt met tal van praktijkvoorbeelden.

"Vanuit de gaming wereld probeer ik serious gaming te stimuleren. Gaming gebruiken voor de gezondheidswereld. In plaats van een spelletje te spelen kan je het voor ernstige zaken gaan gebruiken zoals bijvoorbeeld bewegingsstimulans voor ouderen. Dat speelt in de dubbele omgeving van ICT en gezondheidszorg een belangrijke rol." "We plaatsen onze zaadjes in Vlaanderen maar we proberen toch wereldwijd business te doen. Dat probeer ik bij MIC te stimuleren. Voor mij is het experiment met MIC geslaagd als er enkele bedrijven ontstaan die interactie kunnen creĂŤren met andere bedrijven. Interactie, netwerken en partnerships zijn cruciaal om de dag van vandaag nieuwe bedrijven te kunnen bouwen."

35


FINANCIEEL OVERZICHT inkomsten

De werking van de VZW MIC Vlaanderen wordt gefinancierd door de structurele partners die eind november 2012 een samenwerkingsovereenkomst ondertekenden voor een periode van 3 jaar. Het aandeel van de verschillende structurele partners evenals het jaarlijks werkkapitaal worden weergegeven in de grafiek. Vijftig procent van de middelen worden gefinancierd door publieke actoren (Vlaamse Overheid, Steden Genk en Kortrijk). De overige 50% door privé-investeerders (Microsoft, KULeuven, Katholieke Hogeschool VIVES en NIKO Group, project partners).

uitgaven

Meer dan 50% van de middelen worden ingezet voor de organisatie van activiteiten die bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen van MIC Vlaanderen VZW.

Deze middelen worden o.a. ingezet voor: De organisatie van de activiteiten, het inhuren van experten voor de begeleiding van starters in specifieke vakgebieden, de organisatie van opleidingen, het aangaan van partnerships met andere actoren ten voordele van de start up community, het opbouwen van inhoudelijke kennis van de welzijns- en zorgsector ten voordele van innovatie en ondernemerschap (stakeholder interviews, kwalitatieve marktoverzichten, …), het ondersteunen van de start up community van MIC Vlaanderen op het vlak van marketing en de disseminatie van technologie in de zorg.

36

PUBLIEKE INBRENG 672.000 €

PRIVE INBRENG 672.000 €


INTERVIEW STEVEN LECLUYSE / RUDOLF SCHERPEREEL Steven Lecluyse - kabinet stad Kortrijk Rudolf Scherpereel - 1ste schepen stad Kortrijk Rudolf Scherpereel is eerste schepen van de Stad Kortrijk. In de raad van bestuur van MIC Vlaanderen vertegenwoordigt hij de intercommunale Leiedal. De Stad Kortrijk zelf wordt in die raad vertegenwoordigd door de zelfstandige informaticus en kabinetsadviseur Steven Lecluyse.

"We hebben ervoor geopteerd ons te laten vertegenwoordigen door mensen die specialist zijn in de materie," zegt schepen Rudolf Scherpereel over de manier waarop stad en intercommunale in MIC Vlaanderen vertegenwoordigd worden. "Zowel Arne Vandendriessche (die voor de Stad in het dagelijks bestuur zetelt) als Steven Lecluyse zijn goed thuis in het wereldje van informatica, technologie, innovatie en e-health. Zij begrijpen de oplossingen die MIC Vlaanderen op het oog heeft en ze spreken de taal van de starters, die MIC-Vlaanderen wil begeleiden."

e-Health met de e van efficiëntie De schepen schetst ook de politieke insteek van het Kortrijkse engagement in MIC Vlaanderen: "Als stad en als intercommunale hebben we er belang bij dat ondernemende initiatieven een zo groot mogelijke kans op slagen hebben. Dus steunen wij elk goed initiatief dat startende ondernemingen wil ondersteunen. De specifieke technologische sector waarop MIC Vlaanderen focust, past in dat beleid. En ook de incubatie en coaching die MIC Vlaanderen aanbiedt, passen volgens ons goed in het menu dat je starters moet aanbieden." Schepen Scherpereel omschrijft zichzelf als 'komende uit de privé-sector'. Hij was lang voorzitter van Unizo Kortrijk en ook van het ICT-bureau binnen Agoria (de federatie van de technologische industrie). Het is vanuit die achtergrond, zegt hij, dat hij momenteel op zoek is naar meer efficiëntie in de startersbegeleiding. De schepen constateert dat in de regio verschillende initiatieven lopen die zich allemaal hebben laten inspireren door de oproep van de Vlaamse overheid om zich op de zorgsector te focussen en nu dus met e-health bezig zijn. "Er is een incubatiecel binnen de Kulak (de Kortrijkse campus van de KU Leuven). Er zijn starters actief binnen het Ondernemerscentrum Kortrijk, hier aan de overkant. Bij Howest, één van de maar liefst twee hogescholen die we in Kortrijk rijk zijn, is een cel actief met animatie en gaming — een discipline die

ook voor e-health veel beloften inhoudt. Je hoort me niet zeggen dat die allemaal hetzelfde doen, maar er zijn wel belangrijke raakpunten. We denken dat er wat coördinatie nodig is, om te vermijden dat men op verschillende plaatsen tegelijkertijd het warm water gaat uitvinden."

We hebben ervoor geopteerd ons te laten vertegenwoordigen door mensen die specialist zijn in de materie. Binnen de raad van bestuur van MIC Vlaanderen loopt momenteel een debat over de vraag of MIC zich in de toekomst eerder moet verdiepen dan wel verbreden. Steven Lecluyse wil niet vooruitlopen op het standpunt dat de Stad Kortrijk hierover nog moet innemen, maar wil wel aangeven welke zorgen hierover aan de orde zijn. "Wij zouden alvast willen vermijden dat MIC de facto één van de vele initiatieven wordt die naast elkaar bestaan en vergelijkbare dingen doen. Om te vermijden dat starters door de bomen het bos niet meer zien, zou het geen kwaad kunnen hen één aanspreekpunt te bieden waarlangs ze de juiste begeleiding kunnen vinden."

"E-health wordt ooit gemeengoed. Hoe zorgen we ervoor dat MIC Vlaanderen tegen dan nog steeds opportuun en rendabel is?" Eén manier om te verbreden zou kunnen zijn dat er naar meer synergie gestreefd wordt tussen de bestaande initiatieven, zodat er kruisbestuiving en coördinatie mogelijk is. Een andere manier is: de innovatie en technologie waarin men specialiseert, niet uitsluitend te bekijken vanuit de noden van zorgbehoevenden en patiënten, maar ook vanuit die van gezonde mensen. "Denk bijvoorbeeld aan de snelle evolutie van de talrijke apps en smart devices die momenteel op de markt verschijnen en verder ontwikkeld worden om mensen te helpen gezonder te eten, beter te slapen, doelgerichter te sporten, enzovoorts." Zo'n verbreding zou organisch kunnen aansluiten bij wat MIC Vlaanderen vandaag al doet en kent, en toch de rendabiliteit van het initiatief een nieuwe boost geven.

Lecluyse merkt ook op dat e-health vandaag niet meer het gespecialiseerde terrein is waarop alleen MIC Vlaanderen unieke innovatieve competenties kan aanleveren; ook onder meer Voka, Flanders Care en het IWT focussen op e-health. 37


WWW.MICVLAANDEREN.BE

GRAFISCH ONTWERP - WWW.SKAPE.BE

C-Mine 12 , bus 13 3600 Genk

Etienne Sabbelaan 51 8500 Kortrijk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.