Microsoft si Romania. De 15 ani impreuna

Page 1

1


2


Sumar Cuvânt de deschidere ............................................................ 2 Agenda digitală şi rolul tehnologiei informaţiei în reformarea statului ..................................... 4 Soluţii performante pentru marile companii ............... 21 Susţinerea competitivităţii companiilor mici şi mijlocii .............................................. 30 Microsoft în educaţie .......................................................... 40 Rampe de lansare pentru antreprenorii industriei IT româneşti ...................................................... 48 Proprietatea intelectuală, un argument pentru declaraţia de competitivitate naţională ....................... 53

1


Acesta este doar începutul Stimați cititori, Vă invit să realizăm împreună o călătorie în timp,

Astăzi, misiunea Microsoft România este creșterea

până în momentul în care Microsoft și-a înființat

satisfacției partenerilor și a utilizatorilor tehnologiei de

reprezentanța oficială în România. Au trecut deja 15

vârf, Microsoft contribuind cu profesionalism și onesti-

ani din ziua în care o echipă formată din 4 oameni

tate la dezvoltarea industriei IT locale, prin transpune-

și-a început activitatea într-un birou lângă Parcul He-

rea modelului de business al corporației.

răstrău, reprezentând Microsoft România. Evident, produsele și soluțiile noastre erau bine reprezentate pe piața locală, dar acest pas a reprezentat un angajament clar pe care compania îl făcea pentru clienți, pentru parteneri și pentru România însăși.

Pentru noi, această misiune nu este negociabilă. În ultimii doi ani de criză economică am continuat să ne dezvoltăm activitățile în România și am angajat peste 100 de specialiști români în Centrul de Suport Tehnic Global, devenit pentru Microsoft cel mai mare centru

Următorii ani au fost marcați de o creștere incredibi-

de acest tip din Europa şi cea mai importantă investiţie

lă, atât pentru România, cât și pentru Microsoft Ro-

Microsoft în România, oferind servicii de înaltă experti-

mânia, un scenariu tipic pentru „o piață emergentă”.

ză tehnică celor mai importante companii din Europa.

Însă această perioadă a fost marcată și de momente

Și, mai mult ca oricând, valoarea pe care Microsoft o

foarte dificile din punct de vedere economic – cri-

creează prin tehnologiile și soluțiile IT în România con-

za speculativă dot-com de la începutul secolului și

tribuie la creșterea competitivității naţionale.

prăbușirea creditării din anul 2008 în România. Primul moment a fost generat de industria IT și pentru prima dată a devenit clar cât de mare este impactul industriei noastre și al industriei software asupra economiei globale. Microsoft și comunitatea de parteneri au dovedit cu acea ocazie angajamentul de a construi pe termen lung și de a oferi cele mai

În încheiere, le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această carte și sper ca aceste pagini să trezească amintiri plăcute unora dintre cititorii noştri și o perspectivă optimistă asupra potențialului tehnologiei informației și a valorii parteneriatului cu Microsoft în România.

bune servicii clienților. Angajamentul asumat faţă de România a fost demonstrat prin programe dedicate Guvernului României şi educaţiei, făcând astfel din Microsoft un bun cetăţean al României.

2

Cu cele mai alese gânduri, Ronald Binkofski General Manager Microsoft România


Veți găsi în această carte exemple despre colaborarea noastră cu Guvernul României, cu marii contribuabili, cu companiile mici și mijlocii, cu partenerii din educație și din

comunități, şi despre cum ajutăm la formarea următoarei generații de lideri și antreprenori ai industriei software din România.

3


Agenda digitală şi rolul tehnologiei informaţiei în reformarea statului

4


„Agenda Microsoft România este aliniată priorităților naționale. Ne propunem să contribuim semnificativ la reformarea statului, la creștere economică și la crearea de noi locuri de muncă, iar

exemplele din paginile următoare sunt o dovadă a angajamentului nostru de a realiza, împreună cu Guvernul României, potențialul tehnologiei informației în România.”

Bogdan Voicu Director Public Sector Microsoft România

5


Contribuim la Reforma Statului cu soluții IT ce întăresc rolul instituțiilor și cresc calitatea serviciilor pentru cetățeni Începutul parteneriatului strategic între Guvernul României și Microsoft România coincide cu perioada în care au fost lansate primele servicii electronice de guvernare. Servicii precum Sistemul Electronic de Achiziții Publice și Sistemul Electronic Național au avut un rol istoric în deschiderea Statului către companiile comerciale și asigurarea transparenței. Tehnologia informației joacă un rol deosebit de important în reformarea administrației publice – de la susținerea infrastructurilor guvernamentale critice, la

noi servicii online prin care cetățenii și companiile pot interacționa cu Guvernul României. Țara noastră ocupă locul al 77-lea într-un clasament al competitivității statelor lumii realizat de World Economic Forum. Printre factorii cu impact negativ în performanța națională se numără birocrația și nivelul scăzut al pregătirii funcționarilor publici. Nu doar Microsoft, ci întreaga industrie IT locală, alături de specialiștii guvernului român, trebuie să schimbe această perspectivă, prin strategii realiste și soluții implementate cu succes.

Exemple de programe în desfășurare în parteneriat cu autoritățile române: Partners in Learning: sprijinim școlile şi profesorii să utilizeze tehnologia informației pentru a ajuta elevii să dobândească o educație excelentă.

Inițiative guvernamentale de cloud computing: contribuim la crearea unei viziuni și propunem guvernului soluții de stimulare a inovației şi de reducere a costurilor în administrația publică.

Agenda Digitală pentru România 2020: participăm în realizarea acțiunilor prevăzute de cele 7 domenii de acțiune ale Agendei Digitale.

Government Security Program, Security Cooperation Program: cooperăm strâns pe tema securității IT la nivel guvernamental.

Tehnologia informației este un accelerator al competitivităţii atât în contextul inter și intra-guvernamental, cât și la nivelul întregii societăți. Conform indicatorilor europeni, doar 42% din populația României este „online”, iar gradul de utilizare a serviciilor de e-guvernare de către cetățeni este printre cele mai mici în Europa, de 7%. Salutăm atenția deosebită a Guvernului României acordată Agendei Digitale, cadrul european de facto pentru măsurarea impactului tehnologiei informației în competitivitatea națională și în calitatea nivelului de trai. Confirmăm participarea Microsoft România în îndeplinirea obiectivelor României în Europa.

6


Sistemul Electronic de Achiziţii Publice – un proiect de succes la nivel european şi un exemplu de bună practică în administraţie Misiunea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) este crearea premiselor care să permită trecerea la Societatea Informaţională în România. În acest sens, ministerul urmăreşte impunerea unei viziuni unitare, care să conducă la dezvoltarea unui sistem naţional coerent, durabil şi integrat pentru toate serviciile publice online dedicate cetăţenilor şi mediului de afaceri. Sistemul de e-guvernare este pilonul principal al societăţii informaţionale şi unul dintre pilonii de bază ai societăţii bazate pe cunoaştere şi va permite: furnizarea de servicii guvernamentale şi administrative de calitate pentru cetăţeni, operatori economici şi utilizatori din administraţia centrală sau locală

îmbunătăţirea eficienţei sectorului public creşterea consistentă a numărului de utilizatori

reducerea costurilor

simplificarea operaţiunilor

Prioritare în strategia MCSI sunt serviciile de e-guvernare, cu impact maxim asupra societăţii, iar unul dintre proiectele de success dezvoltate de minister în parteneriat cu Microsoft este implementarea Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), un sistem informatic de utilitate publică, realizat în scopul efectuării de achiziţii publice prin mijloace electronice. Implementarea SEAP a permis realizarea de economii consistente la bugetul de stat, doar în anul 2010 economisinduse circa 3 miliarde lei ca urmare a dezvoltării procedurilor electronice transparente pentru achiziţii publice.

AVANTAJE SEAP

1 2 3 4 5 6

transparenţa şi eficienţa procesului de achiziţie care implică fonduri publice simplificarea procedurii de participare la licitaţie a furnizorilor micşorarea cheltuielilor publice prin reducerea preţurilor de achiziţie furnizarea de informaţii publice despre procesele de achiziţii publice auditarea procesului de achiziţie publică asigurarea unui cadru de înaltă securitate şi încredere pentru derularea activităţilor de gestionare a fondurilor publice

Sistemul Electronic de Achiziţii Publice este o platformă de succes, a devenit deja un exemplu de bună practică la nivel internaţional şi cunoaşte o evoluţie continuă. În noiembrie 2011 a fost iniţiată migrarea sistemului spre forma finală, care va conţine fişa online, o etapă nouă care va creşte productivitatea SEAP-ului cu 20-25%. Sistemul Electronic de Achiziții Publice a fost implementat de un consorțiu format din UTI Systems, HP, TotalSoft și Microsoft și rulează pe o infrastructură Windows Server.

7


„Sistemul Electronic de Achiziţii Publice demonstrează că achiziţiile publice se pot face rapid, eficient și cu costuri reduse. Parteneriatul cu Microsoft ne-a ajutat să construim un exemplu de bună practică, SEAP-ul având o reputaţie foarte bună la nivel internaţional, lucru dovedit şi prin numeroasele premii obţinute. Sistemul se regăsește,

8

conform Declaraţiei Ministeriale de la Manchester, printre cele doar 9% sisteme de achiziţii publice europene care îndeplinesc, simultan, majoritatea cerinţelor UE.” Valerian Vreme Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale


Ministerul Afacerilor Externe – Microsoft Povestea parteneriatului de succes construit pe încredere şi profesionalism Într-o eră a digitalizării şi a provocărilor cibernetice, informaţia joacă un rol primordial. Folosirea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor a devenit, astfel, o condiţie esenţială pentru îndeplinirea obiectivelor care ţin, atât de perfecţionarea şi reorganizarea mediului de lucru, cât şi de atingerea obiectivelor de politică externă. Colaborarea MAE - Microsoft a început în 2003 şi a urmat un drum natural, bazat pe o viziune comună, construită pe încredere, transparenţă, profesionalism şi o înţelegere aprofundată a nevoilor instituţionale ale ministerului.

BENEF IC I I

În cadrul procesului de pregătire şi adoptare a măsurilor necesare aderării României la spaţiul Schengen, unul dintre cele şapte domenii de interes supuse misiuni-

Administrarea centralizată a infrastructurii informatice

lor de evaluare europene l-a reprezentat gestionarea sistemului de vize. „Implementarea Sistemului Naţional Informatic privind Vizele (SNIV) a fost o provocare atât din punct de vedere al complexităţii proiectului şi al transpunerii informatizate a criteriilor acquis-ului Schengen, dar şi un model de referinţă, prin colaborarea dintre MAE şi Microsoft” ne-a declarat Robert Marius Cazanciuc, secretar general al MAE.

Eficientizarea sistemului de vize

Urmând o logică a cooperării şi solidarităţii, România conlucrează permanent cu celelalte state europene. Calitatea de stat membru Schengen presupune colaborare între statele membre şi autorităţile specializate şi asigurarea unor standarde ridicate de securitate a

Interconectarea cu Sistemul central de Informaţii privind Vizele al Uniunii Europene

datelor şi de interoperabilitate. În plus, eliminarea controalelor la frontierele interne europene şi apartenenţa la o zonă de securitate, libertate şi justiţie sunt principalele cuceriri ale spaţiului Schengen, din care România speră să facă parte cât mai curând.

„Pentru Ministerul Afacerilor Externe, construirea unui sistem informaţional integrat, eficient şi sigur, care să permită un acces rapid şi inteligent la informaţia de care are nevoie, este o necesitate majoră, iar Microsoft ne sprijină în acest sens” a menţionat Robert Marius Cazanciuc, secretar general al MAE.

9


„Beneficiile colaborării cu Microsoft, la nivel operaţional

colaborarea cu mediul privat poate fi o reţetă a succesului

şi de gestionare informatizată a proiectului, prin folosirea

îndeplinirii unor proiecte de interes public ai căror

unor tehnologii software de ultimă generaţie sunt

beneficiari sunt, în final, toţi cetăţenii.”

multiple. Parteneriatul Microsoft – Ministerul Afacerilor Externe demonstrează că, atunci când obiectivele coincid,

10

Robert Marius Cazanciuc Secretar General al Ministerului Afacerilor Externe


Cel mai avangardist proiect de modernizare a administrației publice locale din România Primăria Municipiului Braşov se află într-un amplu proces de modernizare şi digitalizare, reuşind să se poziţioneze drept una dintre cele mai inovatoare instituţii din administraţia publică. Autorităţile locale au implementat proiecte mari în acest sens, iar „Primăria Braşov la un click distanţă” va schimba fundamental modul de interacţiune dintre cetăţeni şi administraţia publică locală.

Pentru implementare, Primăria Braşov nu a căutat o tehnologie, un produs sau o platformă anume. „Am solicitat o soluţie IT integrată care să răspundă în totalitate obiectivelor proiectului, iar cele care s-au pliat perfect la cerinţele tehnice şi de calitate solicitate au fost soluţiile Microsoft”, ne explică Gabriela Vlad, Şef Serviciu IT cum a început parteneriatul Microsoft – Primăria Municipiului Braşov.

Portalul web

O platformă

cu servicii integrate,

pentru sistemul de plăţi

care a introdus noţiunea

online, care oferă un mediu

Funcţionarului public

securizat pentru derularea

electronic (e-Funcţionar)

acestor tranzacţii

Sistemul call center, un sistem complex de informare şi comunicare, disponibil 24/7. Cetățeanul poate interacţiona doar cu sistemul sau poate apela serviciile operatorilor din call center „Proiectul a fost gândit de la început ca un serviciu integrat. Nu putem vorbi separat de portal, call-center sau plata on-line. Trecând împreună prin toate etapele de analiză, proiectare, dezvoltare, implementare, instruire şi punere în funcţiune, am dezvoltat o relaţie de parteneriat win-win ce a avut ca scop dezvoltarea unui proiect bun, care să stea la bazele unor practici de succes în administraţia publică”, ne-a explicat Gabriela Vlad, Șef Serviciu IT din Primăria Braşov.

PROVOC ARE „La doar o lună după lansarea platformei a apărut o nouă provocare: recensământul din 2011. Am analizat şi în doar câteva zile am configurat un portal de raportare pentru personalul de recensământ. Peste 250 de utilizatori au raportat zilnic situaţia. Fiind o platformă deschisă, stabilă și ușor de configurat, platforma Microsoft SharePoint a permis dezvoltarea unei noi interfețe grafice într-un timp record. Am obținut astfel reducerea erorilor la calculele zilnice individuale și a costurilor de comunicare. “

„Sistemul informatic al primăriei este într-o continuă dezvoltare, precum un organism viu care evoluează în fiecare zi. Avem proiecte care abia se concep, altele care au ajuns deja la maturitate”, spune Gabriela Vlad, Şef Serviciu IT din Primăria Braşov. Primăria Municipiului Brașov folosește un sistem bazat pe soluțiile Microsoft de colaborare, implementat de Industrial Software

11


„Un proiect de o asemenea amploare nu este uşor de realizat, schimbă instituţia şi modul de lucru, creează discuţii, însă timpul ne va arăta că este într-adevăr necesar şi util, atât în interesul cetăţenilor, cât şi al instituţiei şi funcţionarilor.“

12

George Scripcaru Primarul Municipiului Braşov


Primăria Sectorului 2 – Povestea luptei pentru excelenţă în administraţie cu instrumente şi tehnologii moderne Începând cu anul 2000 s-au produs schimbări majore la nivelul administrației publice din sectorul 2, în modul de conducere şi funcţionare a instituţiei. Şapte ani mai târziu, procesul de modernizare a ajuns la decizia de standardizare a tuturor procedurilor de lucru şi a permis definirea unei politici de securitate la nivelul întregii instituţii. Cea mai eficientă şi totodată cea mai potrivită soluţie pentru Primăria Sectorului 2 a fost implementarea unei platforme Microsoft bazată pe Active Directory și Microsoft Exchange Server. „Parteneriatul a demarat cu sesiuni de training și de conștientizare a angajaților Primăriei Sectorului 2 cu privire la riscurile, dar și la avantajele unui mediu de lucru securizat”, ne-a declarat Valentin Ifrim, Director la Direcţia Sisteme Informatice şi Administrare Echipamente. Schimbarea nu s-a oprit aici, iar în anul 2010 aceeaşi instituţie, campioană a modernizării în administraţia publică, a marcat şi prima implementare a platforAsigurarea unui mediu de lucru normal, în condițiile reducerii personalului IT Crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea cunoștințelor informatice pentru angajații instituției. În 2011, 99% din personalul care folosește calculatorul deține un certificat ECDL

mei Microsoft Lync 2010 în România, utilizând toate funcțiunile acesteia: mesagerie instantanee, videoconferință, integrare cu centrala telefonică a primăriei. „Am crescut progresiv, de la 40 de utilizatori la peste 160 la sfârşitul anului 2011, număr care îi include pe utilizatorii interni și pe cei din rețeaua de învăţământ din Sectorul 2“. Acesta e un element de noutate şi o reuşită inclusiv pentru Microsoft România: integrarea unei soluții de business cu una academică.

Reducerea incidentelor de securitate

Economie de timp pentru conducerea instituţiei prin utilizarea soluţiei de video-conferinţă în locul deplasărilor la şedinte

Optimizarea proceselor de comunicare şi reducerea costurilor Creșterea traficului de documente electronice în dauna celor fizice, cu efect spectaculos în creșterea productivității

„În Primăria Sectorului 2, din momentul implementării soluţiilor Microsoft s-au schimbat modul de lucru şi, mai ales, percepţiile. Dacă până acum calculatorul era doar o mașină de scris, între timp el a devenit un instrument de comunicare, care oferă soluții pentru reducerea timpului în care sunt îndeplinite sarcinile de serviciu” a menţionat Valentin Ifrim, Director Direcţia Sisteme Informatice şi Administrare Echipamente, Primăria Sectorului 2. Primaria Sectorului 2 este prima instituţie publică locală din România ce a implementat integral platforma Microsoft Lync 2010, cu ajutorul companiei PRAS Consulting.

13


„Colaborarea cu Microsoft și cu partenerii

un etalon al calităţii la nivelul primăriilor

săi ne-a ajutat să ne optimizăm procesele

din România prin obţinerea şi menţinerea

interne, ne-a permis să impunem rigoare

unui sistem de elită în furnizarea serviciilor

și să reducem volumul de documente fizi-

către beneficiari şi toate părţile interesate,

ce, înlocuindu-le cu cele electronice. Imple-

precum şi depăşirea aşteptărilor acestora”

mentarea de soluţii noi și eficiente a condus

să devină realizabilă.

ca viziunea noastră „Primăria Sectorului 2,

Decernarea „Premiului Român pentru calita-

pledând pentru excelenţă în administra-

te J.M. Juran” în anul 2008 ne-a demonstrat

ţia publică locală, îşi propune să devină

că suntem pe drumul cel bun. În anul 2009

14

eforturile de modernizare a administraţiei publice ale Primăriei Sectorului 2 au fost încununate prin cucerirea „Trofeului Român pentru Excelenţă J.M. Juran”, ediţia a IX-a la categoria Administraţie publică locală, fiind de altfel singura primărie din ţară care a obţinut trofeul suprem de excelenţă”.

Neculai Onţanu Primarul Sectorului 2 - București


În parteneriat cu Poliția Română și Sigur.Info pentru siguranța online a copiilor În România, Microsoft are o tradiție bogată de a participa alături de instituții și organizații non-guvernamentale în acțiuni de conștientizare a importanței siguranței pe Internet și de prevenire a riscurilor la care sunt expuși copiii online, precum și în investigarea cazurilor de pornografie infantilă.

Tehnologie sigură

Produse și servicii Microsoft, cum sunt Windows 7, Internet Explorer 9 și Windows Live Family Safety 2011, au integrate funcții de control parental, de asigurare a datelor personale și de protejare față de atacuri online, pe care părinții și profesorii le pot utiliza pentru a educa, a monitoriza și a controla accesul copiilor pe Internet.

Programe educaționale și de responsabilitate socială

Cu sprijinul Microsoft, pe site-ul www.copiidisparuti.ro/lectii, copiii, părinții și profesorii au acces la un serviciu de instruire cu privire la siguranța online și la un ghid de utilizare a Internetului. În fiecare an, voluntari Microsoft România participă în acțiuni de conștientizare în școli, folosind lecțiile publicate pe acest portal.

Parteneriate strategice

Microsoft susține financiar, logistic și prin acțiuni de voluntariat Ziua Siguranței pe Internet și Şcoala Europeană de Vară Safer Internet, campanii desfășurate de consorțiul Sigur.Info, coordonat de Salvați Copiii România şi format din Salvați Copiii România, FOCUS – Centrul Român pentru Copii Dispăruți și Exploatați Sexual și Positive Media. Începând cu septembrie 2008, site-ul www.sigur.info a înregistrat peste 450.000 de vizitatori unici.

Suport în gestionarea şi interconectarea cazurilor de pornografie infantilă Poliția Română utilizează Child Exploitation Tracking System (CETS), o soluție software bazată pe tehnologii Microsoft pentru gestionarea și interconectarea cazurilor din lume de exploatare a copiilor. Soluția, dezvoltată inițial de ingineri Microsoft în colaborare cu agenții specializate, poate fi utilizată de polițiști în toate etapele unei anchete, de la detectarea unei posibile infracțiuni, la investigare și până la urmărire penală. În România, CETS funcţionează la nivel central, în cadrul Poliţiei Române, din octombrie 2007. A fost utilizată până acum în investigarea a peste 40 de cazuri de pornografie infantilă. CETS este în acest moment folosită de 3 ofiţeri români, dar există echipamentele necesare şi intenţia clară de extindere a sistemului la nivelul întregii ţări.

„Împreună cu Microsoft am realizat materialele de informare privind utilizarea în siguranţă a Internetului. Aceste materiale au fost adresate copiilor, profesorilor şi părinţilor, în sesiuni de informare şi dezbatere în peste 300 de şcoli şi în campaniile stradale susţinute în 12 oraşe mari din ţară”, spune George Roman, Director de Programe la Salvaţi Copii România. Website-ul www.sigur.info a reunit, de la lansarea sa, peste 450.000 de vizitatori unici.

15


“Criminalitatea informatică va cunoaşte evoluţii semnificative în anii ce urmează, iar parteneriatul public-privat este esenţial în domeniul prevenţiei, pregătirii specialiştilor şi chiar în combaterea

16

fenomenului. Iată de ce parteneriatul Poliţiei Române cu Microsoft, un parteneriat cu obiective de viitor şi un exemplu pentru colaborarea public privat va continua cu certitudine.”

Virgil Spiridon Comisar Şef de Poliţie Şef Serviciu Combaterea Criminalităţii Informatice Poliţia Română


Împreună cu partenerii noştri aducem tehnologia aproape de oameni Conform unui studiu IDC, până în 2015, 90% dintre locurile de muncă din Uniunea Europeană vor necesita competențe digitale. Furnizarea de servicii accesibile online şi de competenţe digitale pentru toţi cetăţenii este unul dintre domeniile prioritare ale Agendei Digitale pentru România 2020. În cadrul unei iniţiative globale, Microsoft colaborează în România cu instituții și organizații non-guvernamentale pentru a asigura accesul comunităților la tehnologie utilă și pentru a dezvolta competenţele digitale. Impactul acțiunilor noastre comune schimbă viața oamenilor din comunități și contribuie la realizarea obiectivelor Agendei Digitale. Fundația EOS România și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă sunt două dintre ONGurile din România care au beneficiat de finanțare pentru dezvoltarea unei infrastructuri naționale de e-centre (peste 100 de centre proprii și partenere). Prin intermediul acestui program, peste 150.000 persoane au beneficiat de instruire în domeniul tehnologiei informației, și-au găsit noi locuri de muncă, s-au implicat în dezvoltarea propriei comunități sau și-au înființat propriile afaceri. Începând cu 2003, valoarea granturilor în bani acordate de Microsoft în România pentru dezvoltarea de competențe digitale a depășit 1,2 milioane de dolari.

„Împreună am adus tehnologia mai aproape de mii de oameni. Implicarea directă a angajaților Microsoft și accesul nostru la cea mai nouă tehnologie și suport tehnic, ne-au asigurat o credibilitate și vizibilitate foarte mare în comunitățile pe care le-am sprijinit”, Gabi Barna, Director, Fundația EOS România. „Internetul și calculatorul sunt mijloacele care schimbă viața oamenilor, îi face mai activi, mai bine documentați, instruiți în diverse domenii. Într-un cuvânt, programele Microsoft au contribuit la dezvoltarea comunităților prin mijloace moderne”, Ana-Maria Dobârtă, Coordonator de proiecte, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă.

Organizațiile non-guvernamentale din România ce prestează servicii în folosul comunității au acces la un program de donații software Microsoft, implementat cu ajutorul TechSoup România. TechSoup oferă soluții și acces la specialiști IT pentru proiecte sociale desfășurate în societatea civilă. Parteneriatul cu Microsoft a început în 2009, timp în care 250 de ONG-uri din țară au beneficiat de donații de produse Microsoft în valoare de 1,4 milioane de dolari. Mai mult, TechSoup și Microsoft, în colaborare cu parteneri ca EOS, Civitas și ITSpark au organizat în ultimii ani evenimentele „Conexiuni – bine faci, bine găsești”, cu scopul de a facilita accesul reprezentanților ONG-urilor la software, training și soluții IT oferite de comunitățile de profesioniști IT sprijinite de Microsoft România.

IREX, în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, autorități locale și naţionale și biblioteci din țară, dezvoltă programul Biblionet, un proiect de cinci ani care le va facilita românilor accesul gratuit la informație, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România. Prin cursurile de formare și tehnologia furnizată, Biblionet va ajuta bibliotecile să asigure servicii în comunitățile locale. Fundaţia Bill&Melinda Gates asigură finanțare în valoare de 26,9 milioane de dolari pentru acest program. Prin intermediul TechSoup, Microsoft donează software în valoare de aproximativ 15 milioane de dolari către bibliotecile selectate în program.

17


„Parteneriatul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale cu Microsoft, în implementarea proiectului Agenda Digitală 2020 în România, maximizează punctele forte ale celor doi parteneri. Experienţa şi programele întreprinse de Microsoft constituie un exemplu în aplicarea prevederilor Agendei Digitale în

18

România, la standarde europene. e-Inclusion, e-Learning şi dezvoltarea tehnologiilor informaţionale sunt doar câteva din domeniile în care Microsoft are un aport ridicat, care trebuie să continue sub sfera Agendei Digitale pentru o oferi standardizare şi calitate acţiunilor viitoare. Când parteneriatul se dezvoltă în beneficiul ambilor parteneri, iar viziunea şi obiectivele

coincid, avantajele parteneriatului se concretizează în programe, acţiuni şi strategii care dezvoltă societatea digitală românească în ansamblu.“ Emil Zahan Director Cabinet Ministru Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale


Schimbăm în bine societatea prin tehnologie Antreprenorii sunt cei care schimbă viitorul unei ţări, sunt cei care au curajul de a privi lucrurile altfel, cei care reuşesc să găsească idei noi, perspective diferite şi soluţii neaşteptate. Printre aceştia, există o categorie specială: cea a antreprenorilor sociali, cei care văd problemele comunităţii şi se implică pentru a le rezolva. „Pentru noua generație de antreprenori sociali, TechSoup a lansat, în parteneriat cu Ambasada SUA și cu susținerea Microsoft și a altor companii din industria IT, Restart România - un proces prin care implicăm comunitatea de programatori în proiecte online cu miză socială”, după cum ne spune Chris Worman, director TechSoup România. Restart România valorifică parteneriatul Microsoft TechSoup în România, prin intermediul căruia au fost

1 2

144 de proiecte au fost înscrise pe

Un grup foarte divers de dezvoltatori software a dat curs invitației Microsoft pentru schimbare socială – o echipă

august-septembrie 2011.

formată din studenți ai programului Microsoft Student

Cele mai bune 10 proiecte selectate în octombrie 2011 au primit sprijin pentru implementare și pentru comunicare în desfășurat în perioada 28-30 octombrie. Gala Restart România a fost momentul selecţiei celor mai bune 5 proiecte ale concursului, care au primit granturi în valoare de 25.000 de dolari pentru

4

Punctul central al programului este o platformă online, care permite cetăţenilor să-şi definească problemele, să vină cu idei pentru rezolvarea lor și să primească sugestii din partea comunității.

www.restartromania.ro în perioada

cadrul unui e-marathon de 48 de ore,

3

echipate cu tehnologie peste 250 de organizații nonguvernamentale în ultimii 3 ani, adăugând o comunitate de dezvoltatori software talentați, de la studenți la start-up-uri și companii de software consacrate, ce folosesc zi de zi platforme și instrumente Microsoft.

finalizarea și lansarea lor.

Partners, reprezentanți ai Equilobe Software, Avaelgo, NextRoot – start-up-uri din programul BizSpark pentru antreprenori, membri ai comunităților de profesioniști CodeCamp și ITSpark, precum și angajați ai unor companii software cu vechime, Yonder și Zitec. În timpul e-marathon-ului, aceștia au construit platforme online pentru cele 10 echipe selectate în finală: cei 60 de programatori și designeri au muncit în total 1900 de ore în perioada 28-30 octombrie. Cele cinci proiecte câştigătoare abordează o arie largă de

65.000 de utilizatori unici au vizitat

teme, de la modul în care sunt cheltuiți banii publici, la ra-

platforma în primele 3 luni de la lansare.

portarea cazurilor de corupție din sistemul sanitar.

19


„Parteneriatul nostru cu Microsoft este unul foarte puternic, iar Restart România este cel mai interesant proiect de până acum, pentru că

20

îmbină tehnologia Microsoft cu un grup excepțional de programatori și idei spectaculoase care vor schimba comunitatea.”

Chris Worman Director TechSoup România


SoluĹŁii performante pentru marile companii

21


„Înțelegem agenda liderilor din marile companii, cu care vorbim aceeași limbă, pentru că înțelegem atât caracteristicile industriilor din care fac parte clienții

22

noștri, cât și presiunile economice și de competitivitate cu care se confruntă în fiecare zi. Măsurăm succesul nostru prin succesul clienților noștri.“

Sorin Eftene Director Enterprise & Partners Group Microsoft România


Înțelegem afacerile companiilor mari din România și le susținem 24/7 De la începutul anilor 2000, am construit la Microsoft un portofoliu de soluții performante pentru companii mari, care să răspundă celor mai ridicate cerințe de fiabilitate și, în același timp, să ofere angajaților acestor companii cele mai productive instrumente de lucru. Deloc întâmplător, în tot acest timp, Divizia de Servere şi Instrumente, cea care produce tehnologii si aplicaţii dedicate companiilor mari, a raportat o creştere impresionantă a veniturilor de la 1 miliard la 12 miliarde de dolari.

Când sunteți serviți de un operator de telefonie și de Internet, de cele mai multe ori interfața de comunicare pe care acea companie se bazează este implementată cu ajutorul nostru. Când interacționați cu o bancă, șansele sunt mari ca sistemul de autentificare și de autorizare să fie construit cu tehnologii Microsoft. Zilnic, sute de mii de români angajați ai companiilor mari colaborează pe documente, schimbă informații cu partenerii de afaceri și comunică folosind instrumente Microsoft, ca rezultat al soluțiilor gândite și implementate direct de Microsoft împreună cu partenerii locali. Suntem mândri de proiectele construite până în prezent cu cei mai mulți dintre marii contribuabili ai economiei românești. Suntem o echipă formată din 50 de specialiști și împreună cu partenerii noștri lucrăm la identificarea celor mai potrivite soluții prin care tehnologia informației să aibă un impact semnificativ în activitatea clienților noștri. La Microsoft, avem soluții de reducere a costurilor, în timp ce propunem activ scenarii prin care tehnologia informației să devină un diferențiator competitiv. Sun-

tem liderii industriei IT&C în domenii cheie cum sunt Cloud Computing, Business Intelligence, Unified Communications, Enterprise Content Management, Enterprise Project Management – confirmat nu doar de performanța financiară a Microsoft, ci și de rapoartele celor mai importante companii de cercetare. Potențialul de utilizare a acestor soluții la scară largă în România este la fel de mare ca și oportunitatea pe care echipa noastră o are de a-și consolida poziția de lider în soluții pentru afaceri.

23


BCR – Microsoft sau Povestea parteneriatului strategic Banca Comercială Română a apărut la 1 decembrie 1990, prin desprinderea din Banca Naţională a României a segmentului de operaţiuni comerciale. În cei 21 de ani a crescut pas cu pas şi a contribuit substanţial la dezvoltarea economică a ţării. BCR este astăzi cel

Banca Comercială Română azi:

1 2 3

mai puternic grup financiar românesc, cu o cotă de piaţă de aproape 25%, fiind un membru important al Erste Group din Austria, lider al furnizorilor de servicii financiar bancare din Europa Centrală şi de Est.

este liderul pieţii financiar bancare din România, după valoarea activelor, volumul şi valoarea creditelor acordate şi depozitelor atrase, numărul de clienţi are o reţea de peste 660 unităţi retail şi 48 de centre comerciale corporate distribuite în majoritatea localităţilor cu peste 10.000 de locuitori este cel mai important furnizor de servicii e-banking şi cu carduri, având cea mai mare reţea naţională de ATM-uri (2.200 unităţi) şi POS-uri (peste 18.000 de terminale operaţionale la comercianţi)

Parteneriatul Microsoft – BCR a început în anul 1998, într-un moment în care Microsoft era în perioada de pionierat în România, iar BCR avea nevoie de expertiză şi profesionalism pe anumite zone de tehnologii şi aplicaţii.

A fost un parteneriat care a crescut cu fiecare an şi a ajuns astăzi, 13 ani mai târziu, la nivel „STRATEGIC”.

Întreaga infrastructură BCR rulează astăzi pe platformele şi tehnologiile dezvoltate de Microsoft.

Peste 5000 de utilizatori folosesc zilnic această infrastructură în condiţii perfect securizate.

„Prin standardizare şi îmbunătăţirea proceselor din zonele lor de competenţă, Microsoft a contribuit major la creşterea eficienţei echipei noastre. Este un parteneriat dinamic, iar în momentul în care le-am solicitat sprijinul am avut plăcuta surpriză de a constata că gândim la fel”, ne spune Mihai Muntean Şef Departament la BCR.

24


„Suntem împreună cu Microsoft din 1998 şi ne apropie respectul pentru clienţi, dorinţa şi disponibilitatea de a fi întotdeauna aproape de ei şi de a le oferi ceea ce au nevoie. Avem un parteneriat strategic, pe care dorim să-l continuăm pe acelaşi trend de dezvoltare”.

Mihai Muntean Şef Departament Departamentul Servicii Suport Centralizat Direcţia Operaţiuni şi Infrastructura IT Banca Comercială Română

25


Parteneriatul între ING și Microsoft în România: sursă de bune practici pentru colaborarea între cele două companii pe plan internațional ING Bank România este parte a ING Group, instituţie financiară internaţională de origine olandeză, care oferă servicii bancare de asigurări şi de management al activelor unui număr de peste 85 de milioane de clienţi, companii sau instituţii din 50 de ţări. ING este prima instituţie financiară internaţională care, după 1989, a deschis o sucursală în România. În anul 2006, în urma unui proces de selecţie extrem de riguros, ING Bank România a ales Microsoft BizTalk Server pentru automatizarea fluxurilor sale de tranzacţii. Iniţiativa a vizat iniţial o instanţă locală, dar succesul ei a convins şi soluţia a fost extinsă pentru alte 4 ţări din Europa Centrală şi de Est.

BENEF IC I I

1

Reducerea timpului de conectare a unui nou flux de tranzacţii între sistemele ING

2

Controlul strict al interacţiunii utilizatorilor cu datele procesate

În prezent, soluţia dezvoltată pe baza tehnologiilor Microsoft, cu o arhitectură modulară, integrează fluxuri de plăţi şi încasări cu un volum de aproximativ 1 milion de tranzacţii pe lună, pe aceeaşi infrastructură hardware şi software, pentru 5 ţări din ING, regiunea Europa Centrală şi de Est.

3

Implementarea unui model de date standard, dar configurabil

4

Peste 1 milion de tranzacţii procesate în fiecare lună pentru 5 entităţi separate

„Proiectele derulate în colaborare cu Microsoft România sunt în plină desfăşurare, pentru a îmbunătăţi zone precum interoperabilitatea cu alte platforme, modalitatea de raportare şi optimizarea soluţiei din punct de vedere al performanţei şi conformităţii. Cred totuşi că principalul factor de succes este colaborarea între echipa de specialişti şi consultanţi Microsoft Consulting Services şi echipa ING, cuprinzând resurse din Olanda, România, Cehia, Ungaria, Slovacia şi Bulgaria” susţine Maria Gheorghe, Head of CEE IT HUB ING Bank România.

26

ING foloseşte Microsoft BizTalk Server pentru automatizarea fluxurilor de plăţi şi încasări la nivel regional.


„Această reuşită concretizează strategia IT a ING la nivel regional, de aliniere şi standardizare a arhitecturii aplicaţiilor, având ca obiective reducerea costurilor de

licenţiere, suport şi implementare, eficientizarea operaţiunilor, implementarea cerinţelor de securitate şi eliminarea tehnologiilor vechi”.

Maria Gheorghe Head of CEE IT HUB ING Bank România

27


COSMOTE - Microsoft sau Povestea partenerilor în oglindă dedicați satisfacției clienților Încă de la lansarea operaţiunilor comerciale, în anul 2005, COSMOTE s-a concentrat pe furnizarea de servicii de comunicaţii de calitate, accesibile tuturor românilor. Pentru a reuşi acest lucru, COSMOTE s-a bazat pe echipele de profesionişti ale partenerilor, precum şi pe produsele şi serviciile acestora. Colaborarea cu Microsoft este un

exemplu bun pentru un astfel de parteneriat de succes. Din perspectiva cerințelor de disponibilitate a serviciilor IT, COSMOTE este o afacere critică, cu zero toleranță la erori. În operațiunile de zi cu zi, COSMOTE se bazează constant pe fiabilitatea soluțiilor Microsoft şi pe răspunsul rapid al echipei, ori de câte ori este cazul.

Printre proiectele semnificative dezvoltate, se numără: - System Center Configuration Manager (SCCM), prin care se asigură controlul sistemelor IT şi o mai bună gestionare a întregii infrastructuri. - Enterprise Project Management, instrument de control al tuturor proiectelor IT ale COSMOTE. Astfel, planificarea, alocarea resurselor şi prioritizarea, monitorizarea, raportarea şi fluxul de aprobări sunt gestionate în scopul îndeplinirii mai multor sarcini critice: controlul proiectelor de la un capăt la celălalt, suport pentru luarea deciziilor, aliniere îmbunătăţită la strategia de business a companiei, maximizarea utilizării resurselor şi execuţia optimizată a proiectelor. Zilnic, 2000 de angajaţi ai COSMOTE şi ai companiilor afiliate accesează serviciile de e-mail și de intranet ale companiei folosind soluţii Microsoft. „COSMOTE se bazează pe Microsoft pentru a asigura servicii critice pentru clienții săi. Platformele Microsoft facilitează serviciile de asistenţă a clienţilor, sprijină infrastructura lanţului de retail din întreaga ţară și asigură cea mai bună interfață dintre COSMOTE și abonații săi”, a descris Konstantinos Petsas, Directorul Diviziei de Tehnologia Informaţiei, subliniind importanţa parteneriatului dintre cele două companii.

Sisteme critice care funcţionează 24/7 rulează pe platforme Microsoft şi sunt susţinute de servicii specializate de consultanţă şi mentenanţă oferite de Microsoft. Toate aceste platforme sunt critice şi rulează 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână, cu operaţiuni susţinute de serviciile de consultanţă şi suport oferite de Microsoft. Proactiv, cu sprijinul experţilor Microsoft, este verificată starea sistemelor implementate, cu scopul identificării din timp a posibilelor probleme tehnice şi pentru definirea măsurilor de îmbunătățire a disponibilității şi performanţei serviciilor oferite.

„Microsoft este un partener strategic pentru COSMOTE, cu valoare adăugată unică şi un set de soluții performante pentru industria de telecomunicaţii”, descrie Konstantinos Petsas parteneriatul dintre Microsoft şi COSMOTE.

28


„COSMOTE şi-a găsit echipa „oglindă” în Microsoft, cu oameni talentaţi şi dedicaţi satisfacţiei clienţilor, potrivindu-se astfel perfect stilului şi cerinţelor companiei noastre. Se spune că cine se

aseamănă se adună, iată de ce echipele Microsoft şi COSMOTE, lucrând împreună la proiectele comune se descurcă atât de bine şi împărtăşesc gânduri bune despre acest parteneriat unic.”

Konstantinos Petsas Director, Divizia de Tehnologia Informaţiei, COSMOTE România

29


Susţinerea competitivităţii companiilor mici şi mijlocii

30


„Optimismul nostru se bazează pe dinamica anticipată a segmentului de companii mici și mijlocii pentru anii următori, pe creșterea capacităţii și competenţelor reţelei noastre de

parteneri și pe inovaţiile tehnologice și de business cu care suntem prezenţi în România – cum este cazul serviciilor în cloud.“

Mihai Iordache Director Small and Medium Solutions and Partners Microsoft România

31


Susţinem competitivitatea companiilor mici şi mijlocii Strategia Microsoft de creștere în România s-a bazat pe dezvoltarea unei reţele puternice de parteneri capabili să satisfacă cerințele celor mai exigenți clienți mari și guvernamentali și, în acelaşi timp, să echipeze cu soluții IT segmentul întreprinderilor mici și mijlocii.

După un start bun, oportunitatea pe care

Servim o piață de peste 400.000 de companii mici și mijlocii cu ajutorul a 4.000 de parteneri de tehnologie.

o oferă tehnologia informației companiilor locale este pur și simplu extraordinară.

Microsoft România a crescut direct proporțional cu mediul de afaceri românesc: am pornit cu o echipă mică, de 4 angajați, și am ajuns acum la 400. În timp ce companiile mici și mijlocii sunt motorul economiei europene, în România numărul de IMM-uri raportat la mia de locuitori este încă printre cele mai mici în Uniunea Europeană și productivitatea muncii este la fel de scăzută. Cu siguranță, tehnologia informației este un factor cheie pentru creșterea competitivității. Întrebuințarea unor servicii de comunicații profesionale, gestionarea fluxurilor de informație, orchestrarea proceselor de afaceri, mobilitatea crescută a angajaților sunt câ-

32

Pentru fiecare RON câștigat de Microsoft în România, partenerii Microsoft câștigă peste 6 RON, din soluții hardware, software și servicii de implementare.

teva dintre scenariile prin care IT-ul inovează modul de organizare a unei companii și chiar modele de business. Așa cum am revoluționat domeniul personal computing în anii trecuți, la fel democratizăm accesul IMMurilor la tehnologie, oferindu-le soluții software ca serviciu. Acestea sunt disponibile în parametrii necesari companiilor mari, dar la nivelul de cost convenabil, cu costuri zero de capital. Numim acest fenomen cloud computing și mai mult de o treime dintre companiile românești consideră deja că software-ul ca serviciu va deveni „noua normalitate”. Vești bune am spune, din moment ce oferta Microsoft de servicii comerciale în cloud pentru România este completă.


Parteneriatul cu Microsoft: o chestiune de încredere și o perspectivă de dezvoltare solidă Softelligence este o companie specializată în integrarea de soluţii e-Business-CRM cu sisteme ERP complexe. Obiectivul echipei Softelligence, ce numără în prezent peste 40 de specialişti software, este de a sprijini corporaţiile cu un număr mare de clienţi, furnizori şi parteneri să eficientizeze activitatea de gestionare a acestora (prin componenta CRM a OMNi e-Business 2.0), dar şi să faciliteze modul de comunicare dintre companie şi utilizatorii serviciilor sale, prin aplicaţii bazate pe web cum ar fi modulele e-Care, e-Marketing sau e-Commerce din cadrul platformei OMNi e-Business 2.0.

„Am pus bazele companiei în 2006, iar în urmă cu 3 ani am început să dezvoltăm propria noastră platformă software, suita integrată OMNi e-Business. În anii următori, aceasta a fost implementată la clienţi de top din domeniul serviciilor financiare (bănci, IFN, asigurări, brokeri de asigurări), al retailului, distribuţiei, serviciilor medicale şi construcţiilor” ne-a povestit Teodor Blidăruş, Managing Partner.

„În toamna anului 2010, în timp ce dezvoltam noua versiune OMNi e-Business 2.0, am realizat necesitatea de a ne alătura unor parteneri cu competenţă internaţională, pe care să ne putem baza în dezvoltarea şi integrarea unor proiecte de anvergură pentru clienţii noştri. Aşa a început parteneriatul Softelligence – Microsoft, iar beneficiile nu au întârziat să apară:

1 2 3 4

Am avut posibilitatea de a ne asuma responsabilităţi importante în contractele cu clienţii noştri, pentru procese de infrastructură ce nu erau în managementul nostru direct. Credibilitatea şi diferenţierea în piaţă, comparativ cu companiile concurente, au fost alte două beneficii resimţite într-un interval de timp foarte scurt. Cu susţinerea unui partener ca Microsoft România am reuşit să ne focalizăm pe afacerea noastră şi să livrăm la timp ceea ce am promis clienţilor. Am crescut atât de spectaculos în ultimul an, încât suntem nevoiţi să revizuim în creştere estimările iniţiale ale veniturilor şi suntem convinşi că vom trece de 1 milion de euro venituri totale în 2011.“

Softelligence folosește instrumente și platforme de aplicații de la Microsoft pentru dezvoltarea produselor sale.

33


„Parteneriatul Softelligence –

noastre. Suntem două companii

Microsoft ne permit să rezolvăm

Microsoft este cu certitudine profitabil

partenere, care împart un drum şi

aproape orice tip de nevoi venite din

şi pentru noi şi pentru clienţii noştri.

o viziune comună, pentru un timp

partea clienţilor noştri.”

Microsoft ne permite să creăm sinergii

îndelungat. În plus, scalabilitatea şi

între tehnologiile lor şi produsele

securitatea tehnologiilor cloud ale

34

Teodor Blidăruş, Managing Partner Softelligence


Relians: management performant şi integrat cu ajutorul aplicaţiilor Microsoft Relians este o companie specializată pe servicii de consultanță şi management de proiect. Relians înseamnă:

25 de consultanți şi 9 manageri de proiect; peste 6.000 ore de consultanță lunar

Peste 10 ani de experienţă în managementul proiectelor

Peste 250 de proiecte finanţate şi peste 100 de proiecte implementate

Relians s-a dezvoltat constant în ultimii ani. Odată cu compania a crescut simţitor şi numărul documentelor şi proiectelor care trebuiau gestionate. Astfel a apărut necesitatea implementării unei aplicaţii care să permită accesul rapid la documente, stocarea, arhivarea şi căutarea performantă în aceste arhive. În plus, natura activităţilor curente solicita şi identificarea unei soluţii care să ofere un management performant şi integrat al proiectelor. În acest context, oferta cea mai bună pentru Relians a venit de la Thinslices. „După o implementare care a durat aproximativ cinci luni, am reuşit practic reorganizarea completă a companiei şi a modului în care se face schimbul de documente şi informaţii, raportările şi planificările, alocarea resurselor sau comunicarea între membrii echipelor de consultanţă. Prin implementarea unei

Rata de succes a proiectelor realizate de peste 90%

Cifră de afaceri estimată la 2,3 milioane EUR pentru anul 2011

soluţii integrate de intranet şi project management, respectiv Microsoft SharePoint şi Microsoft Project Server, am reuşit să reducem timpul dedicat raportărilor, de la 10% din timpul de lucru, cât era iniţial, la un interval nesemnificativ de 5 sau 10 minute” declară Ilie Ghiciuc, Managing Partner la Thinslices. O altă problemă rezolvată prin implementarea soluţiilor Microsoft a fost alocarea resurselor. „Primele avantaje ale implementării soluțiilor de productivitate Microsoft sunt la nivel de decizie de management: ştii în permanenţă ce oameni ai alocaţi, în ce măsură, ce resurse ai disponibile, îţi rezolvi şi problemele de management al vânzărilor şi pe cele de management al resurselor, îţi poţi face estimările şi prognozele fără prea multă bătaie de cap” ne spune Dan Ganciu, Director Executiv şi Partener Asociat la Relians.

Relians utilizează Microsoft SharePoint şi Microsoft Project Server, două aplicaţii reunite într-o singură implementare de Thinslices.

35


„Integrarea dintre Microsoft SharePoint şi Microsoft Project Server s-a potrivit de minune la firma noastră, iar soluţia de intranet implementată mi se pare de departe cea mai bună dintre toate. Ştiu că există multe alte soluţii

36

asemănătoare, chiar am testat o parte dintre ele, dar nu am găsit niciuna cu care să fi avut aceeaşi relaţie de prietenie de la prima vedere. De fapt mi-a plăcut atât de mult şi mi-a rezolvat atâtea probleme,

încât mă gîndesc că ar fi păcat să ţin descoperirea asta doar pentru mine.” Dan Ganciu, Director Executiv şi Partener Asociat la Relians


Rețeta succesului: investiții zero pentru o soluție de business de la Microsoft Enterprise Business Systems (EBS) este o companie specializată în proiectarea, instalarea şi administrarea reţelelor de comunicaţii voce, date şi video bazate pe infrastructură IP. Serviciile furnizate de EBS se adresează companiior medii, mari și operatorilor de

telecomunicații. Compania s-a desprins în mai 2010 din grupul Siemens și are o echipă de 18 angajați, distribuită regional, cu trei centre de prezenţă în Bucureşti, Iaşi şi Braşov.

Enterprise Business Systems a ales Dynamics NAV, o soluție de management al resurselor companiei (ERP) oferită de Microsoft, în urma unui proces de analiză cu criterii de alegere bine definite.

1

Soluţia trebuia să se bazeze pe o tehnologie matură

2

Să fie furnizată de o firmă cu reputaţie solidă

3

„Este destul de greu să punem cifre în spatele relaţiei Microsoft – EBS, însă unele lucruri sunt sigure: investiţia iniţială a fost zero, ERP-ul ne-a permis să automatizăm anumite procese de business în zona de furnizori şi clienţi cu cheltuieli reduse de personal, iar opțiunea de a utiliza aplicația ca serviciu, în condiții

Să aibă pe piaţă suficiente alternative pentru furnizori de servicii de implementare şi mentenanţă

4

Să dispună de o modalitate de livrare „software ca serviciu”, ceea ce asigură accesul la un sistem ERP cu costuri de capital zero

profesionale, dintr-un centru de date extern ne-a adus și costuri reduse pentru operarea ERP-ului”, a declarat Andrei Pietruschevici, analizând avantajele implementării soluţiei Microsoft Dynamics NAV, în regim software ca serviciu.

EBS folosește Dynamics NAV în regim software ca serviciu, într-o implementare asigurată de AGER Solutions.

37


„Decizia de implementare a unei aplicaţii de business trebuie analizată cu foarte mare atenție. Odată ce apuci pe un anume drum, calea de întoarcere este costisitoare și dificilă. Avantajul de care beneficiem din

38

partea Microsoft pentru un sistem ERP în regim software ca serviciu este că ne permite să avem și peste 5 sau 10 ani o soluție de business performantă și la zi din punct de vedere tehnologic, care să corespundă nevoilor noastre viitoare.“

Andrei Pietruschevici Managing Director Enterprise Business Systems


Investim în educație pentru că ne imaginăm viitorul O constantă a Microsoft în cei 15 ani de prezență directă în România este legătura strânsă cu educația. Investim în educație pentru că nu ne putem imagina viitorul altfel. O facem cu responsabilitatea liderului industriei IT, pentru dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și profesorilor și pentru pregătirea următoarei generații de profesioniști.

Ne mândrim cu rezultatele obținute până acum, fie că vorbim de primele laboratoare donate în universități, de programul Partners in Learning pentru şcoli şi licee, de primele stagii de practică la Microsoft România sau de locul întâi în lume obţinut de studenții români la Imagine Cup.

Programele Microsoft în Educație sunt structurate pe trei niveluri:

1 2 3

În mediul preuniversitar, prin programul Partners in Learning – o inițiativă prin care sprijinim școlile si profesorii să utilizeze tehnologia informației pentru a ajuta elevii să dobândească o educație excelentă. În mediul universitar, prin programele pentru studenții și profesorii din domeniile Științe, Tehnologie, Inginerie și Matematică. Asigurăm acces gratuit la tehnologie, training şi resurse curriculare; organizăm cea mai populară competiție de tehnologie din lume pentru studenți, Imagine Cup. Pentru a-i susține pe studenții cu talent antreprenorial, am lansat în 2008 programul BizSpark; timp de trei ani start-up-urile software beneficiază de acces gratuit la tehnologie, training și vizibilitate pentru a crea produse software şi servicii cu valoare de proprietate intelectuală.

Susţinem angajabilitatea studenților și absolvenților prin programe de practică la Microsoft România şi la partenerii din industrie. Organizăm în fiecare an la Centrul de Suport Tehnic Global al Microsoft România două sesiuni de stagii de practică pentru 30 de studenți. Aproximativ 20%-30% dintre participanții în aceste stagii continuă ca angajați Microsoft.

39


Microsoft în educaţie

40


„Modernizarea educaţiei înseamnă în primul rând schimbarea mentalităţilor, a comportamentelor şi a societăţii. Aceste schimbări majore pot fi făcute numai împreună cu parteneri care, prin activităţile lor, au reuşit să schimbe obişnuinţe la nivelul unei societăţi. Utilizarea tehnologiilor Microsoft permit Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, zi de zi, să pună în practică eficient proceduri care implică sute de mii de elevi şi cadre didactice, într-un timp foarte scurt. Rezultatele spun totul: tehnologia ajută ministerul să servească prompt şi simultan milioane de cetăţeni. Fără greşeală!“

Daniel Funeriu Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

41


Programul Partners in Learning în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului Partners in Learning este o inițiativă globală de 500 de milioane de dolari a Microsoft Corporation şi un angajament pe 10 ani dezvoltat în parteneriat cu 107 guverne din întreaga lume. Alături de lideri din educație, prin proiectele Profesori Inovativi și Școli Inovative încurajăm școlile și profesorii să aducă îmbunătățiri continue procesului didactic, să

facă schimb de experiență cu dascăli din alte părți ale globului, alături de care să dezvolte idei didactice performante, folosind resurse și mijloace de comunicare IT. Construim o rețea de profesori și comunități educaționale interesate să cerceteze an de an impactul informatizării în procesul educațional din propriile școli.

BENEF ICI I

Microsoft crede în puterea parteneriatelor, iar orice parteneriat de durată se construiește în favoarea tuturor părţilor. Absolvenții de liceu cu competențe digitale sunt motivați să continue studiile sau să-și găsească un loc de muncă.

42.000 200

Profesorii au avantajul dezvoltării profesionale continue.

Școlile devin mai competitive în cadrul comunității.

Microsoft înțelege mai bine nevoile utilizatorilor și astfel poate investi eficient în soluții tehnologice care răspund așteptărilor clienților și partenerilor.

de profesori au fost instruiți direct, prin cursuri online sau prin intermediul manualelor electronice, de la lansarea programului Partners in Learning, în 2004. de profesori, de fiecare dată alții, participă anual la Forumul Partners in Learning România. Dintre ei, cel puțin 3 sunt selectați de un juriu să ne reprezinte ţara la edițiile europene și globale ale forumului. Profesorii Inovativi ai programului Partners in Learning au participat la Forumuri de la Londra, Tallin, Helsinki, Zagreb,

240.000

Berlin, Salvador, Cape Town, Moscova și Washington. de profesori din România au acces, începând cu 2011, la conturi profesionale de e-mail, personalizate pe domeniul profesor.edu.ro. Platforma tehnologică poartă numele de Live@edu și conţine tutoriale de utilizare disponibile pe http://comunic. edu.ro la niciun cost adițional. Platforma este utilizată deja de 15 milioane de

42

persoane din educație din întreaga lume.


„În cadrul programului Partners in Learning, colaborarea cu echipa Microsoft România reprezintă o excelentă ocazie de a încuraja profesorii să utilizeze creativ tehnologia informației în procesul didactic. Se știe că o lecție sau un proiect școlar în care este folosit

calculatorul generează un interes extraordinar în rândul elevilor. Încurajând corpul profesoral să își adapteze lecția la modul de învățare preferat de elevi, oferim viitorilor absolvenți șansa de a-și forma competențe care le vor permite să se încadreze mai ușor pe piața muncii.“

Liliana Preoteasa Director General Direcția Generală Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tinereretului și Sportului

43


Colaborare activă cu peste 20 de universități din țară În mediul universitar, am implementat în ultimii 8 ani o serie de programe pentru 250.000 de studenți și profesori din domeniile Științe, Tehnologie, Inginerie și Matematică, prin care asigurăm acces gratuit la tehnologie, training și resurse pentru curriculum universitar. Organizăm cea mai populară competiție de tehnologie din lume pentru studenți, Imagine Cup. Scopul acestor programe este pregătirea, în parteneriat cu profesorii și facultățile de profil din țară, a următoarei generații de dezvoltatori software și profesioniști IT pentru a susține dezvoltarea industriei software în România.

Acces la tehnologie pentru studenți și profesori Prin programele MSDN Academic Alliance și DreamSpark, oferim elevilor, studenților și profesorilor acces gratuit la software Microsoft în scop non-lucrativ pentru proiectele educaționale și de cercetare. În 2011, am înregistrat 75.000 de descărcări de software prin aceste două programe. Suport pentru curriculum universitar Faculty Connection este un program prin care profesorii au acces la peste 4.000 de articole despre utilizarea în laborator a tehnologiilor Microsoft, precum și articole științifice create de Microsoft Research. Prin Windows Academic Program și Windows Embedded Academic Program, studenții și profesorii au acces la codul sursă al sistemelor de operare Microsoft și la documentație bogată ce poate fi utilizată în crearea de conținut didactic. Proiecte de angajabilitate Susținem angajabilitatea studenților și absolvenților prin programe de practică la Microsoft România şi la partenerii din industrie.

44

Program pentru accelerarea dezvoltării abilităților profesionale și de leadership În fiecare an, 100 de studenți participă în Microsoft Student Partners – un program care selectează studenţi ca ambasadori Microsoft. Ei promovează tehnologii și oportunități de carieră în domeniul IT în rândul colegilor din cele mai importante centre universitare din țară. Prin intermediul Microsoft Student Partners suntem astăzi în dialog cu 100.000 de studenți din 8 centre universitare. Un exemplu îl constituie Mihai Nadăș, membru al Microsoft Student Partners în intervalul 20072010, în Universitatea „Babeș-Bolyai” din ClujNapoca. La 24 de ani, Mihai a devenit Chief Technology Officer responsabil pentru inovație în cadrul Yonder, o companie software consacrată din Cluj-Napoca: „Apropierea tot mai mare pe care am avut-o față de Microsoft și cultura unei organizații de o asemenea anvergură mi-au conturat dorința de a combina tehnologia cu managementul și business-ul în carieră.”


„Colaborarea cu Microsoft România a creat un mediu de învățare colaborativă, de formare a tinerilor pentru cerințele industriei, de stimulare a inovației și schimb de experiență între companii, profesioniști din industrie şi

studenți ai facultății. Continuăm să manifestăm deschidere față de parteneriatele cu mediul de afaceri, pentru a contribui la o mai bună pregătire a studenților noștri, complementară procesului educațional curent.“

Prof.dr.ing Nicolae Țăpuș Departamentul de Calculatoare Facultatea Automatică și Calculatoare Universitatea „Politehnica” din București

45


Povestea unui portal educaţional unic în sud-estul Europei În anul 2007, profesorii de la Colegiul Naţional „Grigore Moisil” din Bucureşti au făcut ca această școală să fie prima din sud-estul Europei care a implementat un portal educațional cu ajutorul conceptului Learning Gateway, creat de Microsoft pentru educație. Prin Learning Gateway, colegiul beneficiază de un cadru prin care tehnologia informației sprijină actul educațional. Conceptul este perfect adaptat și modulat în funcție de cerințele utilizatorilor și integrează instrumente software Microsoft deja cunoscute.

Ioana Neacşu, Director al Colegiului Naţional „Grigore Moisil”, despre impactul Learning Gateway: „Pentru noi acest portal a devenit o parte a şcolii, o componentă zilnică a activităţii noastre. În cei patru ani de când am reuşit să-l punem în funcţiune s-a transformat într-un instrument de lucru indispensabil, iar tot ceea ce înseamnă informaţie relevantă în cadrul Colegiului Naţional „Grigore Moisil“ este stocat, transmis şi recepţionat prin intermediul portalului”.

BENEFICII creştere dovedită a performanţei şcolare

auto-învăţare în locul memorării

acces la informaţii uşor şi în timp util

păstrarea istoricului activităţilor profesorilor şi elevilor

un excelent mijloc de comunicare între toate părţile

simplitate şi uşurinţă de utilizare

Proiectul este într-o continuă evoluţie şi noi componente se adaugă pe măsură ce apar noi cerințe cărora portalul trebuie să le răspundă.

FUNCŢIONALITĂŢI Comunicare şi colaborare: portalul este un mediu prin care se comunică nu doar cu elevii, ci şi cu părinţii acestora. În plus, profesorul uită că este magistru şi nu mai stă cu spatele la elevi şi faţa la tablă, ci devine parte din echipă, parte din cercul reunit în jurul calculatorului.

46

Stocare: portalul este un mediu virtual de învăţare, unde sunt postate portofoliile copiilor, proiectele profesorilor, rezultatele procesului de învăţare.

Arhivare: activitățile desfășurate în cadrul colegiului sunt înregistrate pe foi electronice și arhivate. Colegiul Naţional „Grigore Moisil” păstrează istoricul datelor portalului din ultimii 4 ani de activitate.

53 de profesori şi 754 elevi de la Colegiul Naţional „Grigore Moisil“ din Bucureşti utilizează Learning Gateway, o platformă special concepută de Microsoft pentru a eficientiza procesul de învăţământ.


„Ceea ce Microsoft face în acest moment prezintă benefiicii extraordinare în domeniul educației. Parteneriatul cu Microsoft ne-a permis accesul la un mediu academic şi ne-a asigurat creşterea în calitate

pe toate segmentele educaţionale. Mai mult, am intrat în contact cu personalităţi din zona educaţiei, am prezentat portalul liceului în diferite conferinţe, iar toate aceste întâlniri cu profesori din toate colţurile lumii

îţi deschid ochii şi te conectează la tot ceea ce este nou.” Ioana Mihaela Neacşu Director al Colegiului Naţional „Grigore Moisil” din Bucureşti

47


Rampe de lansare pentru antreprenorii industriei IT româneĹ&#x;ti

48


Performanţă românească în cadrul Imagine Cup: de patru ori campioni mondiali Imagine Cup este astăzi cea mai populară competiție pentru studenții din întreaga lume, dedicată rezolvării celor mai dificile probleme ale societății prin tehnologie. În ediția din 2011 au participat 350.000 de studenți din 183 de țări, iar premiile acordate

s-au ridicat la valoarea de 215.000 de dolari. De la lansarea sa în 2003, competiția a strâns peste 7.000 de competitori din România, iar numeroasele calificări pe podium le-au adus studenților câştiguri de 100.000 de dolari.

România – de patru ori câştigătoarea premiului I echipa Midia 2004

la secţiunea Short Film

l l l

echipa Sytech 2009

la secţiunea Software Design

Cosmin Viorel 2009

Ilie la secţiunea IT Challenge

Răsplata pentru membrii Sytech – Adrian Buzgar, Călin Juravle și Andreas Resios – a venit după trei ani de participare în competiție, cu proiectul UpCity. Soluţia relansează dialogul dintre instituții și cetățeni cu ajutorul unei platforme online ce permite raportarea problemelor din comunități și monitorizarea rezolvării lor de către instituții. Adrian Buzgar: „Imagine Cup e o competiție foarte rotundă în sensul că nu o singură caracteristică a asigurat echipei succesul – de exemplu nivelul de programare – ci o sumă de trăsături pe care fiecare dintre noi ni le-am îmbunătățit prin această experiență”. Conf. Dr. Sabin Corneliu Buraga, mentorul echipei Sytech: „Mi-aş dori ca premiile acumulate până în prezent să inspire noile generaţii de studenţi şi să-i motiveze să contribuie activ – chiar şi în spirit antreprenorial – la modelarea unui nou climat social având fundaţii tehnologice dinamice şi atât de variate”.

Evoluția României în Imagine Cup prin ochii domnului dr. Valy Greavu, lector la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași:

A participat ca student competitor în finala din Yokohama din 2005 ocazie cu care și-a schimbat „perspectiva asupra a ceea ce înseamnă să fii profesionist.“

În 2006 câștigă locul al II-lea în lume, după care este nominalizat în echipa de judecători alături de profesioniști de talie mondială.

echipa M.N.A. 2011

la secţiunea Digital Media

În competiţia din 2011, echipa Simplex de la Universitatea Babeş Bolyai, s-a clasat în primele 6 echipe din lume la secţiunea Software Design, cu proiectul MIRA: Medical Interactive Recovery Assistant, o aplicaţie medicală pentru recuperarea persoanelor cu handicap temporar. A continuat să se implice ca mentor, iar răsplata a venit în 2009, când Cosmin Viorel Ilie, studentul pe care îl îndruma, a luat locul I în lume la aceeași secțiune.

49


„Imagine Cup e o competiţie extraordinară. În cei doi ani de participare ne-am perfecţionat abilităţile de programatori, am aflat cum să colaborăm eficient şi să lucrăm în echipă şi mai ales am conştientizat cât de mult efort poţi

50

depune pentru dezvoltarea unui proiect în care crezi. Am învăţat ce înseamnă construirea unui plan de afaceri și cum să realizezi o prezentare de calitate. Suntem convinşi că Imagine Cup a fost doar un prim pas pentru proiectul nostru.

Acum urmează să aflăm ce înseamnă a fi tineri antreprenori.“ Echipa Simplex între primele 6 echipe din lume la Imagine Cup 2011, secțiunea Software Design


Construim rampe de lansare pentru următoarea generație de antreprenori și lideri ai industriei IT românești Creativitatea este un pol de competitivitate al României, iar Microsoft susţine, de peste 15 ani, programe la convergenţa între dezvoltarea spiritului antreprenorial și crearea de proprietate intelectuală. Investiţiile pe termen lung se văd astăzi în cele 700 de companii În fiecare an, 100 de studenți aderă la Microsoft Student Partners, program ce accelerează dezvoltarea abilităților profesionale. Program lansat în 2000, prin care studenții selectați ca ambasadori Microsoft promovează tehnologii și oportunități de carieră în domeniul IT în cele mai importante centre universitare din țară.

software locale, care dezvoltă soluții software pe platforme Microsoft. Industria IT cunoaște un ritm incredibil de dezvoltare, la fel ca și oportunitatea de a colabora cu antreprenori și dezvoltatori software care să adopte ultimele platforme și instrumente Microsoft.

Peste 1000 de studenți români participă în fiecare an la Imagine Cup.

250 de start-up-uri locale de tehnologie participă în BizSpark.

Din anul 2003, această competiție încurajează studenții să utilizeze tehnologia informației pentru rezolvarea celor mai dificile probleme ale societății, definite de United Nations Millenium Development Goals.

Program lansat în 2008 prin care un start-up primește acces gratuit timp de 3 ani la tehnologie, training și vizibilitate pentru a crea soluții software și servicii online pentru piața locală și internațională.

În România, BizSpark a fost lansat în anul 2008, având drept partener principal platforma startups.ro – dedicată comunităţii de antreprenori din România – şi numără în prezent 250 de companii înscrise în program. Microsoft şi startups.ro au implementat împreună şi cel mai relevant și util program destinat antreprenorilor din România, numit Start&Grow, prin care 4 start-up-uri selectate din câteva sute au primit, timp de 9 luni, acces gratuit la resurse de business în valoare de peste 160.000 de euro. Cristina Alexandru, Project Manager startups.ro: „Microsoft este partenerul pe termen lung cu care ne-am propus să creştem o nouă generaţie de antreprenori în România. Elementul comun al colaborării startups.ro - Microsoft a fost întotdeauna preocuparea noastră pentru inovaţie. Iar pentru că împreună încurajăm inovaţia, în mod concret şi nu la nivel declarativ, ne aşteptăm ca peste zece ani să vedem cum startup-urile sprijinite prin proiectele de astăzi au devenit companii puternice, unele dintre ele chiar pe plan internaţional.”

Mihai Tătăran, Director Avaelgo: „Prin programele Microsoft Student Partners și BizSpark, colegii din Microsoft mi-au demonstrat că își asumă rolul de a evidenția oameni talentați, cu ambiție și atitudine corectă și de a-i pune în valoare. Este ceea ce trebuie să facem toți ca societate, iar Microsoft sigur o face foarte bine.”

BizSpark şi Start&Grow sunt două programe inovatoare pe care Microsoft şi startups.ro le susţin în vederea sprijinirii antreprenorilor români.

51


„Cu siguranță imboldul și dorința de a construi pe cont propriu au existat la noi încă de la început, însă Imagine Cup a avut un rol determinant în evoluția noastră. A fost experiența prin care am realizat importanţa lucrului

52

în echipă și care ne-a ajutat să simțim bucuria oferită de rezultatele obținute pe cont propriu, continuată prin participarea în BizSpark, program ce a reprezentat un real sprijin în primii ani de viață ai companiei”.

Cătălin Crivețeanu Partener Equilobe Software


Proprietatea intelectuală, un argument pentru declaraţia de competitivitate naţională

53


Respect pentru proprietatea intelectuală Inovația în software este esențială pentru succesul Microsoft. Investim anual peste 9 miliarde de dolari în cercetare și dezvoltare și considerăm că proprietatea intelectuală este un avantaj strategic, ce oferă valoare atât pentru companie, cât și pentru clienții și partenerii noștri. În România, aplicăm aceleași principii de business în colaborarea directă cu companiile software românești.

Oferim tinerilor antreprenori programe de acces la tehnologie, training și vizibilitate. Un exemplu este programul BizSpark, lansat în 2008, prin care sprijinim 250 de start-up-uri să creeze proprietate intelectuală.

Creăm programe de inovare pentru companiile software din România. Ne facem o misiune din a le ajuta să dezvolte afaceri pe ultimele tehnologii, maximizând astfel potențialul de competitivitate al acestora în economie. Un exemplu este Afacerea Ta, Faima Ta, o inițiativă prin care anual încurajăm și premiem dezvoltarea de aplicații pe cele mai noi platforme software și le oferim companiilor participante oportunități de expunere internațională.

Pentru ca România să fie cu adevărat o destinație pentru inovaţie, trebuie să creăm o cultură de respect pentru proprietatea intelectuală: pe termen lung, creativitatea va fi un diferențiator al României pe scena internațională, în timp ce impactul pe termen scurt este imediat. De exemplu, reducerea pirateriei software are efecte benefice asupra economiei prin crearea de noi locuri de muncă și de agenți economici, prin generarea de taxe și o contribuție mai mare la PIB. Rata pirateriei software în România este de 64%, în scădere constantă în ultimii șapte ani, iar o continuare a eforturilor de educare și de aplicare a legii ar aduce contribuții semnificative în economie. Conform unui studiu IDC, o dublare a ritmului de scădere actual al ratei pirateriei – adică o scădere de 10% în perioada 2010-2013, ar aduce suplimentar 573 milioane de dolari la PIB și 498 milioane de dolari la veniturile industriei software românești, generând în plus 3.711 de locuri de muncă.

54


Un proiect „Oameni şi Companii“ © 2011 Microsoft

55


56