Produktkatalog for nettselskaper fra Micro Matic

Page 1

Utstyr for NSO og måling

Produktkatalog for nettselskaper

micromatic.no

Prefabrikkerte NSO-moduler, nettanalysatorer, multi-instrumenter, strømtransformatorer, overspenningsvern, jordfeilreléer, måleromkoblere og sensorer


Prefabrikkerte NSO-moduler Prefabrikkerte NSO-moduler for enkel, økonomisk og rask oppgradering av lavspenttavler i nettstasjoner. 11 modeller. Se side 4-5.

Nettanalysatorer Se side 6. CVM-C10 Nettanalysator CVM-C10 erstatter tidligere CVM-NRG96, og benyttes til å erstatte eldre innfelte analoge instrumenter i nettstasjoner og monteres rett inn i samme åpning. Leveres med samme softwareoppsett som CVM-E3-Mini; standard RS485 modbus-kommunikasjon. To digitale inn- og utganger.

CVM-E3-Mini Nettanalysator CVM-E3-mini for skinnemontering erstatter tidligere standardinstrument CVM-mini. Leveres med samme softwareoppsett som CVM-C10; standard RS485 modbus kommunikasjon. En digital inn- og utgang.

Overspenningsvern Bredt utvalg overspenningsvern som beskytter elektronikk i nettstasjon eller signalskap - uansett anlegg og for alle typer nett. Se side 7.

Jordfeilrelé RGU-10 Jordfeilrelé for jordfeilovervåking av nettstasjoner i TT-nett. Benyttes sammen med summasjonstrafoer type WG, WGS, TP-WG eller TRM30. Se side 9.

Strømtransformatorer Komplett utvalg av strømtrafoer i kl. 0.5/0.2S. Trafoer for montering på skinne og kabel, delbare trafoer for alle formål, samt tette trafoer for utvendig montasje i mastearrangementer. Se side 9-14.


UTSTYR FOR NETTOVERVÅKING Micro Matic leverer spesialdesignede kvalitetsprodukter til nettselskaper og viktige utstyrs­leverandører i det norske markedet. Leveranser til nyinstallasjoner, nedbygging av mastearrangement og ettermontering i eller utenpå nettstasjoner. Nettovervåking gir muligheter for bedre nettutnyttelse og sparer nettselskaper for KILE-kostnader ved raskere feilrapportering og feilsøking. Utstyr som presenteres i katalogen er for 1000V, 400V og 230V trafostasjoner med både IT/TN- og TT-nett.

Grunnprinsipp: IT/TN-nett

Innendørs eller utendørs trafo

NSO-modul eller løse komponenter

Valgfri føler

Grunnprinsipp: TT-nett

NSO-modul eller løse komponenter

Innendørs eller utendørs trafo

Jordfeilrelé og summasjonstrafo

Valgfri føler

P R O D U K T K ATA LOG N E T T S E L S K A P E R / M I C RO M AT I C . N O

3


PREFABRIKKERTE NSO-MODULER I 2015 forsterket DSB kravet om jordfeilovervåking av eksisterende nettstasjoner til også å omfatte alle nettstasjoner som får nye tilknytninger. Med prefabrikkerte NSO-moduler får du en ferdigmontert, komplett løsning for enkel og økonomisk oppgradering av lavspenttavler i nettstasjoner. Modulene kan brukes i kombinasjon med delbare og faste strømtrafoer.

NSO-modell

El.nr.

Informasjon

230V

Driftsspenning IT-Nett

4

400V

Driftsspenning TN-Nett

Seriekobling av strømtrafo til master/ konsentrator/ node

NSO modul-1, 230V IT Aron.

82 000 83

NSO modul-2, 230V IT Aron m/stikk.

82 000 84

NSO modul-3, 230V IT 3 strømtrafoer.

82 000 85

NSO modul-4, 230V IT 3 strømtrafoer m/stikk.

82 000 86

NSO modul-5, 400V TN.

82 000 87

NSO modul-6, 400V TN m/stikk.

82 000 88

NSO modul-7, 230V IT Aron, master.

82 000 89

NSO modul-8, 230V IT 3 strømtrafoer, master.

82 000 90

NSO modul-9, 230V IT 3 strømtrafoer, master u/Tytan-sikringer.

82 000 91

NSO modul-10, 230V IT Aron, master m/stikk.

82 000 92

NSO modul-11, 230V IT 3 strømtrafoer m/stikk med CVM-C10 separat.

82 000 93

M I C R O M AT I C N O R G E A S / P R O D U K T K ATA LO G N E T T S E L S K A P E R


TILGJENGELIG I WEBSHOP

Lastsikringsskillebryter Type

El.nr.

Den idéelle løsningen til bruk i nettstasjon for sikring av lavspentinstallasjonen. Innebygde dioder i front vil lyse rødt ved defekt sikring. Bryteren er konstruert slik at den ivaretar personsikkerheten ved sikringsbytte, da det ikke er mulig å berøre spenningsførende deler. IK Max 50kA/400 V (iht. REN blad).

Tytan lastsikringsskillebryter, 3-pol. Inkluderer 3 stk. innmonterte 10 A sikringer.

16 011 36

Tytan lastsikringsskillebryter, 4-pol. Inkluderer 3 stk. innmonterte 10 A sikringer.

16 011 37

Praktisk reservesikringsboks til Tytan lastsikringsskillebryter med 3 stk.

16 011 68

DO1 10 A sikringer. Boksen har feste for skinnemontering og bygger 1,5 moduler.

Ny he t

Produkter i NSO-modulen

Stikkontakt 16 A

Overspenningsvern med alarmkontakt SEM3-40/440 IR IT (NSO), 3-pol

Nettanalysator CVM-E3-MINIITF-RS485-IC

Nettanalysator CVM-C10 ITF-RS485

Tytan lastsikringsskillebryter, 3-pol, inkl. 3 x 10 A sikringer

Tytan lastsikringsskillebryter, 3-pol + N, inkl. 3 x 10 A sikringer

Reservesikringsboks med 3 x 10 A D01 sikringer

Kortslutningsklemmer for 2 strømtrafoer

Kortslutningsklemmer for 3 strømtrafoer

✔ ✔ ✔

✔ ✔

P R O D U K T K ATA LOG N E T T S E L S K A P E R / M I C RO M AT I C . N O

5


INSTRUMENTER OG OVERSPENNINGSVERN Instrumenter til supplering for oppgradering av nettstasjoner. Kortslutningsklemmer og måleromkoblere for sikker servicevennlighet på nyanlegg og eksisterende anlegg med strømtrafoer. Overspenningsvern for å beskytte instrumenter og elektronikk for overspenninger.

Nettanalysatorer

Ny he t

Nettanalysator for DIN-skinne, 3 moduler

El.nr.

CVM-E3-MINI-ITF-RS485-IC Standard Modbus-kommunikasjon og en digital inn- og utgang.

80 015 99

Kraftig mikroprosessor og samme softwareoppsett som CVM-C10.

Nettanalysator for tavle/skapmontasje, 96 x 96 mm CVM-C10-ITF-RS485 Standard Modbus-kommunikasjon, touch-skjerm og 2 digitale inn- og utganger.

El.nr.

80 005 64

CVM-C10-ITF-IN-RS485 Standard Modbus-kommunikasjon, touch-skjerm og 2 digitale inn- og utganger

80 005 65

+ inngang for måling av N-leder. Kraftige nettanalysatorer for tavle/skapmontasje CVM-B100-ITF-RS485, 96 x 96 mm Standard Modbus-kommunikasjon, touch-skjerm i farger og 2 digitale inn- og utganger.

CVM-B150-ITF-RS485, 144 x 144 mm Standard Modbus-kommunikasjon, touch-skjerm i farge og 2 digitale inn- og utganger.

6

M I C R O M AT I C N O R G E A S / P R O D U K T K ATA LO G N E T T S E L S K A P E R

El.nr.

80 005 66

80 005 67


TILGJENGELIG I WEBSHOP

Sikkerhetsprodukter for service og vedlikehold Elektroniske jordfeilreléer type A

El.nr.

1-kanals jordfeilreléer for separat summasjonstrafo type WG eller TRM30 WGS. Enkel bruk og programmering. Bygger 3 moduler.

RGU-10 med display. 230V 50Hz 30ma-3 A, 0,02-1 sek.

16 614 45

RGU-10C-RS485 Modbus med display. 230V 50Hz 30ma-3(30)A, 0,02-1(10)sek.

16 614 73

Kortslutningsklemmer for strømtrafoer

El.nr.

MK-klemmer gjør det enkelt å rette feil med anlegget i drift. For alle installasjoner hvor det skal monteres nettanalysatorer eller indirekte kWh-målere, uten bruk av, eller krav om måleromkobler.

MK-230. Tilkoblingsklemmer for trafo 230V. 2 strømtrafoer (Aron).

80 022 15

MK-400. Tilkoblingsklemmer for trafo 400V. 3 strømtrafoer.

80 022 16

Overspenningsvern Mellomvern T2

Måleromkoblere El.nr.

Med alarmkontakt (IR) beregnet for tavler tilknyttet kabel­nett.

Måleromkoblere

El.nr.

Utviklet i samarbeid med norske elverk og tilfredsstiller kravene i REN-blad 4002:2013.

SEM3-40/275 IR TNC/TT, 3-pol.

16 614 16 Måleromkobler 3x230V, tett kapsling IP67.

SEM3-40/440 IR IT, 3-pol.

16 614 81

SEM3-40/440 IR IT (NSO), 3-pol.

16 011 35

tett kapsling IP67.

SEM4-40/275 TNS IR TN, 4-pol.

16 614 83

Måleromkobler 230V,

Måleromkobler 3x400V+N,

åpen kapsling. Med gassavledere og alarmkontakt (IR).

Måleromkobler 400V,

PSM3 40/400 IT LCF IR, 3-pol.

16 615 74

PSM4 40/400 TNC LCF IR, 4-pol.

16 615 76

Høyenergivern T1

åpen kapsling.

82 000 70

82 000 71

82 001 00

82 001 01

El.nr.

Med gassavledere og alarmkontakt (IR) spesielt utviklet for nett­stasjoner og signalskap direkte tilknyttet luftnett. PSC3 230 IT LCF IR, 3-pol.

16 615 70

PSC4 400 TNC/TT LCF IR, 4-pol.

16 615 72

P R O D U K T K ATA LOG N E T T S E L S K A P E R / M I C RO M AT I C . N O

7


SENSORER Temperatur-, vann- og åpen dør-sensorer for nettstasjonsovervåkning.

Vannsensor

Temperatursensorer for feste på trafokasse o.l.

El.nr.

PT 100

14 180 31

PT 1000

14 180 32

4–20 mA

14 180 38

0–10 V

14 180 39

Temperatursensorer med 80 mm dykkerør

Type

Ny he t

Temperatursensorer

El.nr.

Vannnivåsensor ILMP5, med 5 meter kabel

14 180 46

og tilkobling mot I/O-inngang.

El.nr.

For montering i dykkerør på trafo. Dykkerør bestilles separat. PT 100

14 180 28

PT 1000

14 180 29

4–20 mA

14 180 36

0–10 V

14 180 37

1/2” AT80 dykkerør

14 180 30

Åpen dør-sensor Type

El.nr.

Åpen dør-sensor MSA1, med

Lokk m/display for temperatursensor el.nr. 14 180 38 Temperatursensorer med 150 mm dykkerør

14 180 45 El.nr. 14 180 41

PT 1000

14 180 40

4–20 mA

14 180 42

0–10 V

14 180 43

1/2” AT150 dykkerør

14 180 44

tursensor el.nr. 14 180 38

8

og tilkobling mot

PT 100

Lokk m/display for tempera-

5 meter kabel

14 180 45

M I C R O M AT I C N O R G E A S / P R O D U K T K ATA LO G N E T T S E L S K A P E R

I/O-inngang.

14 180 33


TILGJENGELIG I WEBSHOP

SUMMASJONSTRAFOER Innendørs summasjonstrafo og tilbehør for nettstasjonsovervåkning.

Summasjonstrafoer for jordfeilreléer RGU Type

Lysåpning

El.nr.

Summasjonstrafo for innvendig bruk mot RGU-10 jordfeilrelé.

WGS-20 For IT, TT og TN nett.

WGS-30 For IT, TT og TN nett.

Ø 20 mm

16 614 30

Ø 30 mm

16 614 31

Se andre størrelser på micromatic.no

Elektroniske jordfeilreléer type A Type

El.nr.

1-kanals jordfeilreléer for separat summasjonstrafo type WG eller TRM30 WGS. Enkel bruk og programmering. Bygger 3 moduler. Enkel bruk og programmering.

RGU-10 med display. 230V 50Hz 30ma-3 A, 0,02-1 sek.

RGU-10 C RS-485 Modbus med display. 230V 50Hz 30ma-3(30)A, 0,02-1(10)sek.

16 614 45

16 614 73

P R O D U K T K ATA LOG N E T T S E L S K A P E R / M I C RO M AT I C . N O

9


STRØMTRANSFORMATORER Micro Matic har stort utvalg strømtrafoer til de fleste anlegg fra klasse 0,2s til klasse 1. Hele TCH-serien leveres i kl. 0,2s med ytelse fra 0,3 VA. Det betyr at du ikke trenger å beregne belastningen i sekundærkretsen, iht. RENs belastningskrav på 25-100% av måletransformatorens merkeytelse. Andre lysåpninger kan leveres på forespørsel.

10

M I C R O M AT I C N O R G E A S / P R O D U K T K ATA LO G N E T T S E L S K A P E R


TILGJENGELIG I WEBSHOP

Strømtransformatorer klasse 0,2s type TCH fra 0,3 VA

Strømtrafo

Lysåpning

Skinne: 30x10 mm Kabel: Ø 26 mm

Skinne: 40x10 mm Kabel: Ø 28 mm

Skinne: 60x12 mm Kabel: Ø 44 mm

Skinne: 80x30 mm Kabel: Ø 63 mm

Skinne: 100x50 mm

Type

Amp.

TCH6.2 TCH6.2 TCH6.2 TCH6.2 TCH6.2 TCH6.2 TCH6 TCH6 TCH6 TCH6 TCH6 TCH6 TCH6 TCH6 TCH6 TCH8 TCH8 TCH8 TCH8 TCH8 TCH8 TCH8 TCH10 TCH10 TCH10 TCH10 TCH10 TCH10 TCH10 TCH12 TCH12 TCH12 TCH12 TCH12 TCH12 TCH12

100/5 150/5 200/5 250/5 300/5 400/5 150/5 200/5 250/5 300/5 400/5 500/5 600/5 750/5 800/5 600/5 750/5 800/5 1000/5 1200/5 1500/5 1600/5 1000/5 1200/5 1500/5 1600/5 2000/5 2500/5 3000/5 1200/5 1500/5 1600/5 2000/5 2500/5 3000/5 4000/5

Kl. 0.2S

Ytelse Kl. 0.2

Kl. 0.5S

1 2,5 3,5 5 5 7,5 1 1,25 1,5 1,75 1 5 5 7,5 7,5 5 7,5 7,5 10 10 10 10 7,5 10 10 10 10 10 10 10 15 20 25 25 35 40

1,5 3,5 5 5 5 7,5 1,25 1,5 1,75 2 5 7,5 7,5 10 10 10 10 10 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 15 20 25 30 35 40 50

2,5 3,5 5 5 5 7,5 1,5 2 2,25 2,5 5 7,5 7,5 10 10 10 10 10 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 20 25 30 35 40 50

El.nr. 80 006 50 80 006 51 80 006 52 80 006 53 80 006 54 80 006 55 80 007 45 80 007 46 80 007 47 80 007 48 80 006 56 80 006 57 80 006 58 80 006 59 80 006 60 80 006 61 80 006 62 80 006 63 80 006 64 80 006 65 80 006 66 80 006 67 80 006 68 80 006 69 80 006 70 80 006 71 80 006 72 80 006 73 80 006 74 80 008 38 80 008 18 80 008 19 80 008 34 80 008 35 80 008 36 80 008 37

Alle produktene er inkludert monteringsett for montering på strømskinne og plate. Andre verdier leveres på forespørsel. Terminerings-/plomberingsdeksel er inkludert i monteringssettet. Terminerings-/plomberingsdeksel

Type

El.nr.

Terminerings-/plomberingsdeksel for TC/TCH-trafoer

Sneppfeste for DIN-skinne

Type

80 000 57

El.nr.

Sneppfeste for DIN-skinne for TC/TCH-trafoer TC5 og 6 og TCH 6.2 og 6

80 022 23

P R O D U K T K ATA LOG N E T T S E L S K A P E R / M I C RO M AT I C . N O

11


Strømtransformatorer klasse 0,5 type TC

Strømtrafo

Lysåpning

Skinne: 25x5 mm Kabel: Ø 20 mm

Skinne: 30x10 mm Kabel: Ø 26 mm

Skinne: 40x10 mm Kabel: Ø 28 mm

Skinne: 60x12 mm Kabel: Ø 44 mm

Skinne: 80x30 mm Kabel: Ø 63 mm

Skinne: 100x50 mm

Type

Amp.

TC5 TC5 TC5 TC5 TC5 TC5 TC5 TC5 TC5 TC6.2 TC6.2 TC6.2 TC6.2 TC6.2 TC6.2 TC6.2 TC6.2 TC6.2 TC6 TC6 TC6 TC6 TC6 TC6 TC6 TC6 TC6 TC8 TC8 TC8 TC8 TC8 TC8 TC8 TC8 TC8 TC8 TC8 TC10 TC10 TC10 TC10 TC10 TC10 TC10 TC10 TC10 TC10 TC12 TC12 TC12 TC12 TC12 TC12 TC12 TC12 TC12 TC12 TC12

40/5 50/5 60/5 75/5 100/5 125/5 150/5 200/5 250/5 100/5 125/5 150/5 200/5 250/5 300/5 400/5 500/5 600/5 150/5 200/5 250/5 300/5 400/5 500/5 600/5 750/5 800/5 200/5 300/5 400/5 500/5 600/5 750/5 800/5 1000/5 1200/5 1500/5 1600/5 300/5 500/5 800/5 1000/5 1200/5 1500/5 1600/5 2000/5 2500/5 3000/5 300/5 500/5 800/5 1000/5 1200/5 1500/5 1600/5 2000/5 2500/5 3000/5 4000/5

Kl. 0.5

2 2 3 3,75 5 1,75 3,75 5 7,5 7,5 10 10 15 15 1 3,5 5 5 5 7,5 7,5 10 10 1 2,5 5 7,5 10 15 15 15 15 15 15 2,5 5 7,5 10 10 15 15 15 15 15 3,5 7,5 10 10 10 15 15 15 20 30 35

Ytelse Kl. 1

Kl. 3

1,25 2 2,5 3,5 3,5 5 7,5 3,75 7,5 7,5 10 10 10 10 15 20 3,5 5 7,5 7,5 7,5 10 10 15 15 2,5 5 7,5 10 15 20 20 20 20 20 20 5 7,5 10 15 15 20 20 20 20 20 5 10 15 15 15 20 20 20 30 40 40

1.5 3 3.5 3.5 3.75 5 5 5 7,5 7.5 10 10 10 15 15 15 20 25 5 7.5 10 10 10 15 15 20 20 5 7,5 15 20 25 25 30 30 30 30 30 7,5 10 15 20 20 25 25 30 30 30 10 15 20 20 25 30 30 30 40 60 60

El.nr. 80 003 18 80 004 23 80 005 86 80 005 87 80 005 88 80 005 89 80 005 97 80 005 98 80 005 99 80 006 15 80 006 16 80 006 17 80 006 18 80 006 19 80 006 20 80 006 21 80 006 22 80 006 23 80 006 24 80 006 25 80 006 26 80 006 27 80 006 28 80 006 29 80 006 30 80 006 31 80 006 32 80 004 15 80 004 29 80 006 33 80 006 34 80 006 35 80 006 36 80 006 37 80 006 38 80 006 39 80 006 40 80 006 41 80 005 48 80 005 49 80 005 94 80 006 75 80 006 76 80 006 77 80 006 78 80 006 79 80 006 80 80 006 81 80 006 82 80 006 83 80 006 84 80 006 85 80 006 86 80 006 87 80 006 88 80 006 89 80 006 90 80 006 91 80 006 92

Alle produktene er inkludert monteringsett for montering på strømskinne og plate. Andre verdier leveres på forespørsel.

12

M I C R O M AT I C N O R G E A S / P R O D U K T K ATA LO G N E T T S E L S K A P E R P RO D U K T K ATA LOG N E T T S E L S K A P E R / M I C R O M AT I C . N O

12


TILGJENGELIG I WEBSHOP

Delbare strømtransformatorer type TP Strømtrafo

Lysåpning

Type

Amp.

20x30 mm

TP-231005

100/5

20x30 mm

TP-231505

20x30 mm

TP-232005

20x30 mm

TP-232505

250/5

20x30 mm

TP-233005

300/5

20x30 mm

TP-234005

400/5

50x80 mm

TP-582505

250/5

50x80 mm

TP-583005

50x80 mm

TP-584005

50x80 mm

Ytelse og nøyaktighet

El.nr.

1.5 VA

Kl. 3

80 000 90

150/5

2 VA

Kl. 3

80 000 91

200/5

1.5 VA

Kl. 1

80 000 92

2 VA

Kl. 1

80 000 93

1.5 VA

Kl. 0.5

80 000 94

2.5 VA

Kl. 0.5

80 000 95

1 VA

Kl. 0.5

80 000 96

300/5

1.5 VA

Kl. 0.5

80 000 97

400/5

1.5 VA

Kl. 0.5

80 000 98

TP-585005

500/5

2.5 VA

Kl. 0.5

80 000 99

50x80 mm

TP-586005

600/5

2.5 VA

Kl. 0.5

80 001 00

50x80 mm

TP-587505

750/5

3 VA

Kl. 0.5

80 001 01

50x80 mm

TP-5810005

1000/5

5 VA

Kl. 0.5

80 001 03

80x80 mm

TP-882505

250/5

1 VA

Kl. 0.5

80 001 04

80x80 mm

TP-884005

400/5

1.5 VA

Kl. 0.5

80 001 06

80x80 mm

TP-885005

500/5

2.5 VA

Kl. 0.5

80 001 07

80x80 mm

TP-886005

600/5

2.5 VA

Kl. 0.5

80 001 08

80x80 mm

TP-887505

750/5

3 VA

Kl. 0.5

80 001 09

80x80 mm

TP-888005

800/5

3 VA

Kl. 0.5

80 001 10

80x80 mm

TP-8810005

1000/5

5 VA

Kl. 0.5

80 001 11

80x120 mm

TP-8125005

500/5

4 VA

Kl. 1

80 001 12

80x120 mm

TP-8128005

800/5

3 VA

Kl. 0.5

80 001 15

80x120 mm

TP-81210005

1000/5

5 VA

Kl. 0.5

80 001 16

80x120 mm

TP-81212005

1200/5

6 VA

Kl. 0.5

80 001 17

80x120 mm

TP-81212505

1250/5

7 VA

Kl. 0.5

80 001 18

80x120 mm

TP-81215005

1500/5

8 VA

Kl. 0.5

80 001 19

80x160 mm

TP-81610005

1000/5

10 VA

Kl. 0.5

80 001 20

80x160 mm

TP-81620005

2000/5

15 VA

Kl. 0.5

80 001 22

80x160 mm

TP-81625005

2500/5

15 VA

Kl. 0.5

80 001 23

80x160 mm

TP-81630005

3000/5

20 VA

Kl. 0.5

80 001 24

80x160 mm

TP-81640005

4000/5

20 VA

Kl. 0.5

80 001 25

80x160 mm

TP-81650005

5000/5

20 VA

Kl. 0.5

80 001 26

Lysåpning

Type

Amp.

Nøyaktighetsklasse

El.nr.

Ø 170 mm

DINFLEX-AM54

10–10.000

+/- 1 %

80 022 61

Ø 350 mm

DINFLEX-AM110

10–10.000

+/- 1 %

80 022 60

DINFLEX 1 A delbare strømtrafoer Strømtrafo

Leveres i sett med 3 stk. DINFLEX trafoer, 3 stk. konvertere og 1 stk. power supply trafo 230V/24Vdc for konverter.

P R O D U K T K ATA LOG N E T T S E L S K A P E R / M I C RO M AT I C . N O

13


NETTOVERVÅKING VED NEDBYGGING AV MASTEARRANGEMENT Ved effekt-/lastovervåking av mastearrangement må strømtrafoer installeres. Micro Matic har tette strømtrafoer og summasjonstrafo for installasjon på mastearrangementer.

Tette strømtransformatorer og tilbehør

El.nr.

Utendørs strømtrafoer for nedbygging av mastearrangementer. Kan benyttes i alle nettyper der det ønskes å beholde lavspent­sikringene i mast. Leveres med 10 meter gummikabel. TRM60 utendørs strømtrafo 250/5A. Lysåpning Ø 60 mm TRM60 utendørs strømtrafo 500/5A. Lysåpning Ø 60 mm

80 022 21

80 022 22

Tett summasjonstrafo med 10 meter gummikabel, for bruk i mastearrangement i TT-nett. TRM30 WGS utendørs summasjonstrafo. Lysåpning Ø 30 mm

16 614 99

Festebrakett for utendørs strømtrafoer. Festes på trafo­lokket med skruene på trafolokket, hvis de er lange nok. Festeplatene kan svinges sideveis og flyttes side­veis etter behov. Skruer for montasje av strømtrafoer er inkludert.

INI-FST festebrakett for TRM-trafoer. Brun-eloksert Al-profiler med syrefaste skruer.

14

M I C R O M AT I C N O R G E A S / P R O D U K T K ATA LO G N E T T S E L S K A P E R

28 363 56


KONTAKT OSS!

Vi leverer også multi-instrumenter og overspenningsvern til de fleste skapløsninger for nettovervåkning ved nedbygging av mastearrangement. Se produkter på side 6 og 7.

FASEKOMPENSERING Fasekompensering er en gunstig investering både for nettselskap og sluttkunde, med forbedret nettkapasitet og fjerning av reaktivt forbruk.

Vi tilbyr et komplett program på fasekompenseringsutstyr og leverer løse kondensatorelementer for direkte kompensering eller automatisk regulerte banker for sentralkompensering i større anlegg (lavspennings- og mellomspenningsnivå opptil 1000 kVAr). Kontakt oss for kartlegging, måling, dimensjonering og tilbud.

Fordeler for nettselskap • Fjerner reaktivt forbruk • Reduserer belastningen på nettet • Sparer miljøet

Fordeler for sluttkunde • Store besparelser på strømregningen ved fjerning av reaktivt forbruk • Utnytter kapasiteten på nettet • Minimerer varmetap og fjerner ustabilitet i anlegget • Sparer miljøet

Typiske bruksområder • Skiheisanlegg • Steinknuseverk • Fryserier • Sagbruk/høvlerier • Fiskeoppdrettsanlegg • Sykehus • Industribygg • Datahaller

P R O D U K T K ATA LOG N E T T S E L S K A P E R / M I C RO M AT I C . N O

15


Foto: Unsplash / Micro Matic / BRMM073.200-digital / 1020-V2/TMH

Produktkatalog for nettselskaper Micro Matic er en kompetansepartner og leverandør av smarte produkter og løsninger for norske nettselskaper. • • • • • • • • •

Prefabrikkerte NSO-moduler Jordfeilreléer Overspenningsvern Fasekompensering Multi-instrumenter Nettanalysatorer Strømtransformatorer Sensorer Måleromkoblere

Se våre løsninger og hele produktsortimentet på micromatic.no, og bestill dine varer raskt og enkelt i webshopen. Ta gjerne kontakt med oss for besøk og veiledning i dine prosjekter.

André Gulliksen | Salgsrepresentant Energi andre.gulliksen@micro-matic.no 92 40 42 60 Terje Buch | Salgsrepresentant Energi terje.buch@micro-matic.no 91 84 68 09 Richard Berg | Distriktssjef Vest Energi richard.berg@micro-matic.no 91 14 73 89 Kjell Norberg | Salgssjef Energi kjell.norberg@micro-matic.no 91 14 73 71

Vi gjør norske bygg smartere. Micro Matic – din kompetansepartner

micromatic.no

Mikael Salsheden | Produktsjef Energi mikael.salsheden@micro-matic.no 41 79 38 10

Micro Matic Norge AS Nye Vakås vei 28, 1395 Hvalstad Postboks 264, 1379 Nesbru Tlf: 66 77 57 50 / firmapost@micro-matic.no www.micromatic.no