SensorTool fra Micro Matic

Page 1

micro-matic.no

SENSOR TOOL

BRUKERVENNLIG OG TRÅDLØS KONFIGURASJON MED APP

ALLE SENSORINNSTILLINGER ER UAVHENGIG AV KABLING!


ENKEL INNSTILLING MED APP! Nå kan du konfigurere sensorer på en enkel og intuitiv måte med smarttelefon. Med appen "Niko Sensor Tool" kan du stille inn sensorer helt uten bruk av hjelpeverktøy som PC og fjernkontroller. Konfigurasjon av energisparende dagslysstyring går raskt og enkelt, selv med avanserte funksjoner som multisone, dag/natt-funksjon, flere lysscenarier osv.

Rask og brukervennlig Appen Niko Sensor Tool gir deg en helt ny og brukervennlig opplevelse når du skal konfigurere sensorer. Du kan velge blant mange ferdigdefinerte, typiske løsninger, men du kan også lage dine egne. Når du har valgt ønsket funksjon, blir du automatisk guidet gjennom konfigurasjonen trinn-for-trinn.

App sikrer ensartethet Underveis i konfigurasjonen har du alltid mulighet for å tilpasse konfigurasjonen til spesifikke ønsker og behov. Disse tilpasningene kan lagres i appen til senere bruk. Det sikrer ensartethet ved konfigurasjon av flere lokaler, og det letter arbeidet med den lovpliktige dokumentasjonen.

Niko Sensor Tool Med Niko Sensor Tool trenger du ikke flere forskjellige fjernkontroller som konfigurasjonsverktøy. Appen er gratis og tilgjengelig for iPhone, Android og Windows mobiltelefoner. Se baksiden for oversikt over alle kompatible sensorer.

Trådløs overføring med IR For å overføre konfigurasjonen fra smarttelefon til sensor benyttes en IR-adapter. Adapteren tilkobles smarttelefonens jack-inngang og pekes mot sensoren for trådløs IR-overføring av ønsket konfigurasjon. Art.nr. SE 41 936 / El.nr. 14 792 36.

2

MIC RO M AT IC N O RG E AS / S E N S O R TO O L


TRINN-FOR-TRINN GUIDE 41-750

START

NY KONFIGURASJON Favoritter

Kontor

Klasserom

Gang Ny konfigurasjon

Velg sensor

Konferanserom

Forhall

Besøk webside

Endre konfigurasjon

Fjernbetjening

Sportshall/Gymsal

1 Velg sensor

2 Velg konfigurasjon

3 Velg romtype

Velg hvilken sensor du ønsker å konfigurere. Velg sensor fra liste.

Artikkelnummeret på sensoren du valgte står øverst (41-750). Velg ny konfigurasjon eller endre en eksisterende konfigurasjon.

Ved ny konfigurasjon velger du den romtypen som passer best til sensorens plassering/ønsket funksjon.

NY KONFIGURASJON Kontor 1.1 Kontor

1.1 KONTOR Funksjon Dagslysstyring

1.1 KONTOR Upload konfigurasjon

HVAC output

2 soner og 1 sekundærsone.

Soner 1.2 Kontor

Dagslyssoner: 2

2 soner og 1 sekundærsone, standby min.

Sekundære soner: 1 Multisone: Nei

Upload 1.3 Kontor 3 soner og 1 sekundærsone.

Lux Lux: 300 Max: 300

Pek adapteren mot sensoren, inntil den har blinket grønt 3 ganger.

1.4 Kontor 3 soner og 1 sekundærsone, standby min.

Timer

Test først

Etterløpstid: 15 min HVAC: 30 min

Lag en gå-test for å kontrollere installasjonen

Start konfigurasjon

4 Velg funksjon

5 Tilpasninger

6 Upload

I vårt eksempel har vi valgt romtypen kontor. I applikasjonen kan du velge blant flere typiske funksjoner, og merke dine favoritter om du vil.

Du kan tilpasse oppsettet til dine spesifikke behov, og lagre oppsettet til senere bruk.

Pek IR-adapteren mot sensoren og trykk på “Upload”. Pek til sensor har blinket grønt 3 ganger. Konfigurasjonen er nå fullført. Før "Upload" kan du lage en "gå-test" for å kontrollere installasjonen.

S E N S O R TOO L / MIC RO-MATI C. N O

3


Appen erstatter fjernkontrollene til alle DALI og Standard 230V sensorer i Next Generation-serien og SE 41 400.

Foto: Servodan I BRMM063.1000 / 0516-V1/TMH

Sensor Tool - Enkel og trådløs innstilling med APP

Next Generation / DALI SE 41 750 - 14 792 50 SE 41 751 - 14 792 51 SE 41 752 - 14 792 52 SE 41 753 - 14 792 53 SE 41 760 - 14 792 60 SE 41 761 - 14 792 61 SE 41 762 - 14 792 62 SE 41 763 - 14 792 63 SE 41 780 - 14 792 80 SE 41 781 - 14 792 81 SE 41 784 - 14 792 84 (høst 2016) SE 41 785 - 14 792 85 (høst 2016) Next Generation / Standard 230V SE 41 700 - 14 792 00 SE 41 701 - 14 792 01 SE 41 720 - 14 792 20 SE 41 721 - 14 792 21 SE 41 770 - 14 792 70 (høst 2016) SE 41 771 - 14 792 71 SE 41 774 - 14 792 74 (høst 2016) SE 41 775 - 14 792 75 (høst 2016) SE 41 400 - 14 044 92

micro-matic.no

DIN LOKALE ELEKTRIKER:

MICRO MATIC NORGE AS NYE VAKÅS VEI 28, 1395 HVALSTAD TELEFON: 66 77 57 50 FIRMAPOST@MICRO-MATIC.NO WWW.MICRO-MATIC.NO


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.